HK sê nou howzit vir eerstejaars. Oktober 2001 Bladsy 1. Jaargang 38 Uitgawe 6 Onafhanklike nuusblad van Eendrag Manskoshuis November 2001

Size: px
Start display at page:

Download "HK sê nou howzit vir eerstejaars. Oktober 2001 Bladsy 1. Jaargang 38 Uitgawe 6 Onafhanklike nuusblad van Eendrag Manskoshuis November 2001"

Transcription

1 Oktober 2001 Bladsy 1 Jaargang 38 Uitgawe 6 Onafhanklike nuusblad van Eendrag Manskoshuis November 2001 SENDING VIËTNAM Elke Eendragter het uit sy skuiling en loopgraaf gekom vir vanjaar se Hanedinee. Foto s & grafika: Johan van Tiddens HK sê nou howzit vir eerstejaars DIRK VISSER DINGE gaan baie anders wees. Selfs die benadering gaan heeltemal verskil. Dit is Daniel Thomalla se eerste woorde oor die verwelkomingsprogram wat volgende jaar die oriënteringsprogram vervang. Baie van die veranderinge en klemverskuiwings is te danke aan die nuwe rektor, prof Chris Brink, wat baie sterk antioriëntering gevoelens het. Brink het dan ook n dokument saamgestel waarin hy sy idees oor die saak uitlig. n Voorbeeld wat hy noem is dat met verwelkoming, dinge vir en nie aan eerstejaars gedoen word nie. Een van die dinge wat verander is dat eerstejaars nie forseer kan word om enige iets te doen nie. Ons gaan hulle egter vra om deel te neem ter wille van geesbou, om iets te beteken vir die Huis en om Karnaval te wen, sê Thomalla. In wese is Karnaval eintlik daar vir die eerstejaars, en die res van die Huis se fokus is op hulle betrokkenheid. Vervolg op p3

2 Bladsy 2 Vires Unitatis Redaksioneel November 2001 Vires Unitatis Kamerpuntstelsel getoets EN so is almal van ons seersekerlik weer besig om n akademiese reddingsboei uit te gooi en te red wat daar te redde is ná n kwartaal wat weereens sy volle kwota interessanthede opgelewer het. n Kwelpunt wat tydens die Huisvergadering aangeraak is, is die bestaande kamerpuntestelsel. Voorstelle is ingedien om akademiese kamerpunte asook kamerpunte wat verband hou met aktiwiteite buite Eendrag te skrap. Om kamerpunte tot aktiwiteite binne Eendrag te beperk sal n stap wees wat n langtermyninvloed op Eendrag se beeld kan hê en sal dus deeglik oordink moet word. Die argument gaan nie meer bloot om n kamer nie, maar eerder die waarde wat ons heg aan betrokkenheid op kampus. In die woorde van Oom Bun: Ons is in die eerste plek studente van die Universiteit van Stellenbosch en in die tweede plek inwoners van Eendrag. Die vraag is: moet ons onsself in ons eie hoekie afsonder van die res van kampus? n Persoon wat byvoorbeeld op die SR dien kan Eendrag en sy inwoners tog net so goed of veel beter dien en bemark as iemand wat vir Eendrag krieket speel. Big Brother gaan loer Volgende jaar gaan definitief n waterskeidingsjaar vir koshuise op die Bos wees met die aanstelling van monitors om verwelkomingsaktiwiteite dop te hou. Daar is ook die koms van die nuwe rektor, prof Chris Brink, wat op sy onlangse luistertoer duidelik laat blyk het dat geen oriënteringswanpraktyke geduld sal word nie. Eendrag se reputasie as koshuis met gesonde verwelkomingspraktyke plaas hom egter in n goeie posisie om ook hierdie eksamen te cum. Inderdaad interessante tye wat voorlê. Eksamen-phobia Sterkte met die eksamen, geniet die vakansie, oorkom jou fobie vir Karnaval en onthou: Eendrag & Minerva Karnaval 2002 ten bate van MGD gaan groot wees! Mag ons deur al die pret en plesier van Karnaval gedagtig bly aan die eindelik doel van die aktiwiteit: geldinsameling vir die verdienstelike projekte van MGD. Johan van Tiddens Redakteur 2002 Die hoenders klink n glasie op die Damestouch Spotskets: Wim Steytler redaksie 2002 redaksie HOOFREDAKTEUR Johan van Tiddens ASSISTENT-REDAKTEUR Heinrich Schwella BLADUITLEGREDAKTEUR Riaan du Toit INTERNETREDAKTEUR Gerrit Aalbers FOTOGRAAF Francois Malan Wim Steytler BEMARKING Cor Fokker Francois Malan SPOTPRENTKUNSTENAAR Wim Steytler HK-KOÖRDINEERDER André Müller NUUS Johan Fourie (redakteur) Willem Fourie Gertjie Loubser AKTUEEL Dirk Visser (redakteur) Cor Fokker Johan Delport KULTUUR Rudolf Langner (redakteur) Hanru Niemand Jaco Kemp SPORT David Coleman (redakteur) Gustav Venter SOSIAAL Riaan Louw (redakteur) Bouwer van Niekerk DIE BLADSY Francois T de Villiers Aan alle Eendragters!! Voorspoed met die eksamen!! Exam Special: 350 ml filter R2,00 from 5 November 2001 onwards Good luck with the exam!!

3 Oktober 2001 Vires Unitatis Nuus Bladsy 3 Huisvergadering bring onderliggende verdeeldheid na vore JOHAN FOURIE WAT beteken jy as Ouman vir die koshuis? Dit was die vraag wat Willie van Niekerk in n pleidooi tydens die Huisvergadering geopper het in n poging om n groter getal eerstejaarstudente volgende jaar in die koshuis te kry. Ons as huislede, maar veral as Oumanne, moet besef dat, met ons teenwoordigheid in die koshuis, ons die geleentheid van n eerstejaar ontneem om in Eendrag plek te kry. Hierdie was een van vele opinies wat op die laaste Huisvergadering van die jaar, gehou op 11 Oktober, tot uiting gekom het. Die mosie op die vorige Huisvergadering dat alle Huislede dagdrag moet aanhê, is goed aanvaar deur die Huis, en die moontlikheid bestaan dat dit volgende jaar weer sal plaasvind. Die aand het afgeskop met die primaria van al die vrouekoshuise wat die eetsaal betree, vergesel van eerstejaarstudente. n Vuurwerkvertoning was ook deel van die feestelike geleentheid. Vrae kon deur die huislede aan elke primaria gevra word, en alhoewel meeste huislede aanvanklik bra sku was, het die inisiatief van Fanie Basson en Jac Niemand vinnig oorgeborrel tot ander. Die primaria het met snedige en skerp antwoorde ook bewys hoekom hulle aan die hoof van hulle koshuise staan. Dit was egter vir almal n verrassing toe die prim van Nerina, Beatrice de Kock, n hoender te voorskyn bring glo as geskenk. Huislede was vinnig om die hoender Osama te doop. Nadat die dames die eetsaal verlaat het, is daar voortgegaan met die normale Huisvergadering-prosedure. Verskeie mosies is gelug met dié van Jac Niemand oor n nuwe kamerpuntestelsel wat tot groot onmin gelei het. Daar is besluit dat die HK die saak verder sal neem. n Opmerking van Will Coetsee het ook die huislede se aandag opnuut op die onderliggende probleem binne Eendrag gefokus. As Huis wat daarop roem dat ons n eenheid is, is die kwessie rondom kompetisie tussen die Oos- en Wesblok wat al hoe meer toeneem weereens op die voorgrond geplaas. Sy opmerking wat lui: As iemand in die Wesblok iets sê, klap net die Wesblok hande en as iemand in die Oosblok iets sê, klap net die GRAND FINALE Jano Fourie se laast Guppie-vertoning by die Huisvergadering. Oosblok hande, is onder spontane toejuiging deur die hele Huis ondersteun iets wat hopelik in die toekoms meer gereeld sal gebeur. Punt Algemeen het ook sy komiese oomblikke opgelewer. Daar is uit die eerstejaarsgroep n Big Brother-groep gekies wat hoofmomente uit dié realiteitssepie moes opdis. Later die aand is n armdruk-kompetisie tussen al die eerstejaar-kamermaats gehou wat tot vroeg die oggend geduur het. Die vergadering is ook, soos gewoonlik, afgesluit met n vinnige draffie om Irene en die sing van die Huislied. HK sê nou howzit vir eerstejaars Vanaf p1 Die tye en datums vir gebeure wyk ook baie af van ander jare. Die eerstejaars kom nou Dinsdag 29 Januarie hier aan. Die verwelkomingsprogram vind dan plaas van Woensdag 30 Januarie tot Dinsdag 5 Februarie. Die seniors keer Woensdag 6 Februarie terug en Karnaval hou tot die Saterdag aan. n Ander maatreël wat ingestel word, is dat moniteerders vir die hele eerste semester gebeure in koshuise gaan monitor. Die moniteerders sal veral op die eerste twee weke klem lê. Thomalla sê verder: Baie van die dinge wat gesê is, raak ons nie so erg nie omdat Eendrag se vorige programme baie goed was. Ons het nog nooit die reëls gebuig of gebreek nie. Thomalla gee die gerusstelling dat ons [die HK] sal sorg dat alles binne die reëls gebeur en die eerstejaars steeds n goeie groep is. Hoewel die veranderinge redelik ekstreem is, sal ons deur inisiatief aan die dag te lê binne die raamwerk kan werk. Senior Huislede word nie toegelaat om enige iets aan eerstejaars te doen nie. Brink het aangedui dat sulke voorvalle direk na die sentrale tugkomitee verwys sal word. Groter verantwoordelikheid rus gevolglik by seniors om binne die perke te bly. Mense wat oortree, sal heel moontlik hulle koshuisplek en selfs hulle universiteitstoelating verloor. n Huisvergadering gaan op 6 Februarie gehou word om aan Seniors alle reëls en regulasies uit te spel. Die ingrypende veranderinge ten opsigte van die oriëntering/ verwelkoming kom ná die tragiese dood van n Huis Visser-student vroeër vanjaar. Na die insident het Onderwysminister, Kader Asmal, aan die Menseregtekommissie opdrag gegee om n verslag oor oriëntering op te stel, wat onlangs verskyn het. innie Neelsie

4 Bladsy 4 Vires Unitatis Nuus November 2001 Stiltetye in koshuise: studiesentrum-socials se doodskoot? WILLEM FOURIE DIE universiteit beplan volgens gerugte wat die rondte doen om weer stiltetye na koshuise terug te bring. n Komitee wat die akademiese temperatuur binne koshuise gaan meet is blykbaar ook besig om in die lewe geroep te word. Hulle glo blykbaar dat hoë geraasvlakke in koshuise inwoners se akademie negatief beïnvloed en veroorsaak dat baie uitwyk na die studiesentrum of biblioteek. n Vraag wat ontstaan, is of dit tans moontlik is om in Eendrag te kan studeer. En of baie mense regtig wil. Gemeet aan die goeie opkoms van Eendragters in toetstye by die studiesentrum is dit duidelik dat dit definitief n gewilde uithangplek is. Dit is ook interessant om op te merk dat sekere seksies beter verteenwoordig word as ander. So het menige Eendragter na die afgelope toetsreeks opgemerk dat veral Prostraat en Bacchus besonder goed verteenwoordig is by die studiesentrum. Tot n mindere mate was daar darem ook verteenwoordigers van Swingel, Dranggang en die menere van Here XVII. Dinge wat die koshuis as studieplek nie vir die SS-ondersteuners kan bied nie, is veelvoudig. Buiten die feit dat ou en meisie sy-aan-sy kan studeer, is daar die bykomende voordeel van die Neelsie wat net om die draai is. Ook is daar vele kennisse wat normaalweg hul tyd in die SS verwyl en wat veroorsaak dat vriendskappe uit so n akademiese sessie ook voordeel trek. Tog wonder mens of die geraasvlakke in koshuise se invloed op akademiese prestasie nie klein is in vergelyking met die nie-akademiese invloed van plekke soos die studiesentrum nie. En dit laat mens wonder of n ondersoek na die akademiese temperatuur in byvoorbeeld die SS nie dalk ook nodig is nie. Het nuwe krant in Eendrag 5 Mei 1962 TERTIUS TERRE BLANCHE DONDERDAG 25 Oktober is die joernalistieke grense in Eendrag verbreed met die verskyning van die eerste uitgawe van Eendragtelike Nieuws. (sic) sedert die eerste uitgawe in 1962 verskyn het. Dit is steeds onbekend wie die uitgewers van dié publikasie is. Na bewering ontken twee van die hoofverdagtes enige betrokkenheid. Volgens n betroubare bron was een 25 Oktober 2001 verdagte voorheen betrokke by Vires Unitatis. By ter perse gaan kon daar nie vasgestel word wat die frekwensie van hierdie publikasie sal wees en of Eendragters eers oor n volgende 39 jaar n uitgawe te wagte kan wees nie. Dié koerant publiseer sake wat die gemiddelde Eendragter erg ontstig en die inhoud is slegs tot sake binne Eendrag beperk. Die uitgawe het op dieselfde dag verskyn as n nuwe kampuskoerant genaamd Die Student. Derrick kom tweede Wineroute lag nie laaste GERTJIE LOUBSER OMSTREEKS 01:00 die oggend van sy verjaarsdag is Derrick, n Winerouter, vasgemaak en geblinddoek terwyl sy hare met n elektriese skêr afgeskeer is teen sy sin, soos wat die hele wesblok uit sy geskreeu kon aflei. Wie presies betrokke was, wie fisies die handeling gepleeg het en wie slegs toegekyk het, is nie nou meer belangrik nie. Feit is in ons koshuis het daar n voorval plaasgevind wat ruik na n inlywingspraktyk onder dwang iets wat die laaste tyd taboe op Stellenbosch is. Oom Piet het die voorval ten sterkste afgekeur: Ons hier by Eendrag gaan op geen manier met sulke gedrag akkoord nie. Die Huiskomitee het opgetree en dit is wat ons van hulle verwag. Derrick se reaksie n paar weke na die voorval, was: Sulke goed is onnodig en hoort nie in Eendrag nie. Ons kon net sowel hoenders gewees het en baie mense voel dieselfde hieroor. Die R150 boete is blykbaar gelykop tussen die Wineroute-inwoners verdeel. Hierdie is egter nie die enigste boete wat die afgelope tyd aan hulle opgelê is nie. Wineroute het ook n R100 boete gekry omdat hulle nie tydens die geestelike week hul opruimingspligte nagekom het nie. Hulle is duidelik nie hierdeur afgeskrik nie, want n R500 boete vir die Roman Bath wat gehou is, het gevolg vandaar die naam Fineroute, of nog meer oorspronklik Boeteroete. Die platsak-inwoners van Wineroute wonder nou of hulle geld nie miskien beter aangewend kan word nie, soos vir die aankoop van n portable Roman bath, of miskien vir die finansiering van n wyntoer of twee... Op hierdie manier kan diegene wat nie altyd so aktief deelneem nie, maar meer toekyk vir die sports (soos in die Derrick-voorval) ook n bietjie meer waarde vir hulle geld kry. Ten minste is die huiskas na dese baie beter daaraan toe, het een Winerouter in nabetragting gesê. Dit lyk of Derick se vergifnis saam met sy hare groei. Soos hy self sê: Dis nou oor en verby. Kom ons vergeet nou daarvan.

5 Oktober 2001 Vires Unitatis Nuus Bladsy 5 OPINIE Kamerpunte nie net van akademiese belang BOUWER VAN NIEKERK DIE laaste Huisvergadering van die jaar het n vraag geopper waaroor daar sekerlik nooit eenstemmigheid sal bereik word nie. Dit het gemoedere laat opvlam, emosies aangewakker en duidelik die skeiding tussen die Oosen Wesblok na vore gebring. Ja maats, julle het reg geraai, dis die kamerpuntedebat. Hoekom kry mens nou juis kamerpunte vir jou akademiese prestasies? Hierdie vraag het vele Oosblokkers hoogs emosioneel gemaak. Hoe durf iemand so n vraag vra? Die universiteit is dan immers n akademiese instansie! n Goeie argument? Ongelukkig nie vriend, want dit gaan nie hier oor die universiteit nie, dit gaan oor Eendrag. En dis waarop ek my hele argument op gaan laat steun. Laat ek verduidelik. Die beste manier om hierdie vraagstuk op te los is om nie emosioneel te word nie. Mens moet eerder mooi na al die faktore gaan kyk en dan n goed deurdenkte voorstel maak. Kamerpunte is, of behoort, n beloning te wees vir diens wat jy alles vir Eendrag doen. Let wel, vir Eendrag, nie vir die universiteit nie. Want kamerpunte bepaal waar jy bly in Eendrag, en net in Eendrag. Dit (behoort te) weerspieël wat mens alles doen vir die Huis. Nou kan mens vinnig sê: Ja, so wat dan van Maties rugbyspelers? En dis n goeie punt. Jy behoort ook nie daarvoor kamerpunte te kry nie, want jy doen dit nie spesifiek as n Eendragter nie, jy is bloot per toeval n Eendragter in n Matiespan. Hier volg dan ook n lys van alles wat bevraagteken behoort te word as dit kom by die uitdeel van kamerpunte, asook drie moontlike voorstelle van hoe om in die vervolg kamerpunte uit te werk. Aktiwiteite voor studies Gewerk/ uitruilstudent: 10 Sport Nasionale kleure: 50, Provinsiale kleure: 30, Matiesklub; Eerstespan: 30, Ander: 10 Algemeen SR-voorsitter: 30, SRlid: 20, Fakulteits-SR; Voorsitter: 8, Fakulteits-SR-lid: 6, SR-subkomitee: 6, Die Matie: Eindredakteur; 20, Die Matie: Subredakteur; 16, Die Matie: Hoofredaksie; 12, Die Matie: Redaksie; 8, Stellenbosse Student: 6, MFM: 5, MGD-werker: 4, Noodhulpdiens gelewer: 4, Skeidsregter in sport: 4, Stranddienste/Uitreike; Leier: 5, Stranddienste/Uitreike; Lid: 3, Universiteitskoor: 10, Libertaskoor: 10, Kerkkoor: 10, Pro Cantu: 10, Massakoor: 4, US Simfonie- of Blaasorkes: 10 Akademie maksimum 70 Opsie 1: Skrap al die bogenoemde van die lys af, aangesien nie een van dit direk betrekking het tot die Huis nie. Gee slegs kamerpunte vir dit wat kan bewys word direk van toepassing is op die Huis. Opsie 2: Werk die verhoudings beter uit. Dit is byvoorbeeld belaglik om vir iemand 70 punte te gee as hy n 90+ akademiese gemiddeld het, maar net 50 punte as hy nasionale kleure in n sport verwerf het! Hier kan daar ook gekyk word na die rangorde van hoe daar gekies word. Hoekom kan n vierde jaar wat feitlik niks vir die Huis doen bo n derde jaar wat aan feitlik alles deelneem kies? Hier dien Dagbreek se sisteem as n goeie voorbeeld, waar n eerstejaar 25 punte kry, n tweedejaar 50, n derdejaar 75, n vierdejaar 100 ensovoorts. Maar dan kies dié met die meeste punte eerste, ongeag watter jaar hy is. Opsie 3: Los die sisteem nes hy is. Hierdie behoort eintlik nie eens n opsie te wees nie, maar dis net my opinie. Soos vroeër gesê is sal daar sekerlik nooit eenstemmigheid oor hierdie onderwerp gekry word nie. Maar ten minste laat dit darem n mens dink, en hopelik sal dit nie die laaste wees wat oor hierdie onderwerp gesê word nie. NUUSFLITSE AMPTELIKE MONITORS sal volgende jaar besoek aan koshuise aflê. Die hooftaak van die monitors sal wees om toe te sien dat die voorgestelde verwelkomingsprogramme by die koshuise en PSO-wyke geïmplementeer word. Daar moet ook gemonitor word dat studente se menseregte nie geskend word nie en dat daar by die riglyne gehou word wat deur die universiteit neergelê word. Daar sal van die monitors verwag word om vooraf die verwelkomingsprogramme te bestudeer, n aantal besoeke by koshuise af te lê, terugvoering van nuwelingstudente te ontvang en enige probleme met die koshuisbestuur uit te sorteer. Die monitors sal ook voortdurende terugvoer aan die VBK moet gee. HELSHOOGTE moes munisipale toerusting gebruik om n koshuispoets ongedaan te maak. Die hoenders het erken dat hulle glasstukke op die Bun gestrooi het op die vooraand van die Dames Touch vroueraakrugby-toernooi. Sowat 50 eerstejaars is gestuur om die glas op die grasperk op te tel. Helshoogte moet die koste van die skoonmaakoperasie dra. Hulle moes glo toerusting gebruik waarmee die munisipaliteit die strate skoonmaak. Helshoogte se prim was nie beskikbaar vir kommentaar nie, volgens n berig op Irene het Sonop in die eindstryd naelskraap met 2-1 geklop. OPERASIE SWD, n kriekettoerinisiatief, is deur Eendrag se krieketkaptein van die afgelope paar seisoene, Neil van Rensburg, geloots. Die idee van die toer is om getroue spelers te beloon vir hul diens aan Eendragkrieket. In hierdie jare het Eendrag uit die as verrys tot die US se mees gesogte krieketkoshuis onder nuwelingstudente. Die toer na die Suid-Kaap vind plaas vanaf 30 November tot 8 Desember.

6 Bladsy 6 Vires Unitatis Aktueel November 2001 Koshuis nie n aftree-oord nie DIRK VISSER AS daar een ding is waaroor ek spyt is dan is dit dat ons toegelaat het dat mense n negatiewe invloed op die koshuis gehad het deur niks vir die Huis te doen nie. So sê Willie van Niekerk, voormalige onder-prim, ná die kwessie van betrokkenheid veral van Oumanne se kant af by die Huisvergadering geopper is. Van Niekerk het by die vergadering eerstens sy waardering vir wat die koshuis vir hom beteken uitgespreek, maar voortgegaan dat mense hulle verblyf in die koshuis moet oorweeg in die lig van wat hulle nog tot die koshuis kan of wil bydra. Volgens Van Niekerk was daar vanjaar meer as sewentig Oumanne in die koshuis maar minder as tien het in die voorste eerste spanne van die koshuis gespeel. Omtrent net so min het op enige komitees gedien. Hy sê: Jy kan verstaan dat mense minder betrokke is, maar daar is ander opsies vir verblyf. Van Niekerk voeg dan ook sy daad by sy woord en hy en sewe ander senior Huislede gaan volgende jaar Lobelia toe trek. Op n vraag of betrokkenheid en deelname nie vrywillig en bloot n addisionele diens van die koshuis is nie het hy gesê: n Koshuis is nie net nog n blyplek nie. Daar is verskeie voordele en mense is geregtig daarop, maar die reg bring ook verpligtinge mee. Jac Niemand sê hy stem volkome saam met wat Van Niekerk probeer tuisbring het. Koshuisdeelname kom egter op verskeie vlakke voor. Die belangrike is n belangstelling en ondersteuning van wat in die Huis aangaan. Een van die Oumanne wat volgende jaar sy sesde jaar in die koshuis is, Pierre Lötter, sê: Ek sien koshuisdeelname as hoe jy n invloed op ander in die koshuis het en hoe jy hulle ondersteun in wat hulle wil doen. Dit is nie net sportdeelname en komitees nie. Lötter sê hy het ná Van Niekerk se toespraak gewonder of hy dalk vir die verkeerde redes in die koshuis aanbly. Sy rede is dat hy van die koshuis hou omdat daar ander mense is met wie jy kan kuier, gesels en dinge deel. Die hele aangeleentheid van lang verblyf opper die vraag of baie mense nie die geleentheid om n koshuislewe mee te maak ontneem word nie. Veral met die skaarste van koshuisplek op Stellenbosch. n Reëling wat onder andere by die Universiteit van Kaapstad oorweeg word is om koshuisverblyf tot drie of vier jaar te beperk. Hierop reageer Van Niekerk: Dit is miskien goed maar daar moet uitsonderings wees. Sekere Oumanne soos HK-lede en prims kan nog baie vir die koshuis beteken. Lötter het gemengde gevoelens daaroor: So n voorstel is geldig want daar is min verblyf op Stellenbosch. Aan die ander kant behoort enige student geregtig te wees om te bly waar hy wil solank hy wil. Niemand se opinie is: Dit sal nie n verrassing wees nie. Oumanne het egter n belangrike rol om in die koshuis te vervul wat mens nie graag sal wil prysgee nie. Niemand sê ter afsluiting: Elke ou moet vir homself besluit hoe lank hy wil bly en watter bydrae hy nog kon maak. Soldate vier fees na bloedige oorlog JACQUES MAREE DIE opgewonde geruis onder die soldate word onderbreek deur n oorverdowende gedreun op die horison. Met hul hande gelig teen die skroeiende son aanskou hul die silhouette van n Caspir met iemand wat daarop staan. Wanneer die voertuig nader kom herken hulle die persoon as die imponerende figuur van Luitenant- Generaal-Koning-Oom Piet. Soos een man spring die soldate op aandag. Die Caspir stop voor Sersant-Majoor Brummel. Hulle salueer mekaar en Luitenant-Generaal-Koning-Oom Piet knik vir Sersant-Majoor Brummel. Met n koue, gevoellose uitdrukking op sy gesig en die gloeiende oorblyfsel van n sigaar wat aan sy onderlip kleef, stap hy na die Viëtnamese hut wat in die middel van die kring gehawende soldate staan. Hy haal die sigaar uit sy mond en gooi dit met n gebaar van minagting op die hut. Die hut bars in vlamme uit en toring bo die groep juigende soldate uit. Die oorlog is verby en dis tyd om fees te vier. Die aand se formaliteite is gou-gou afgehandel voordat die statigheid daarvan ondermyn kon word deur die oorvloed wyn wat vir die brawe vegters gereed gestaan het. Die gewilde diverse kategorie van die prysuitdeling het nie groot verrassings ingehou nie. Sersant Steytler het n toekenning ontvang vir onbaatsugtige verdediging van die agterste linies en korporaal Peto vir sy sigbaarheid op die oorlogsveld. Private Padda het erkenning ontvang vir sy uitmuntende kamofleringstegnieke en kok Boshoff is beloon vir sy voortreflike diens in die kombuis. Nadat die feesmaal van hoender en knoffelaartappels genuttig is, het die gebruiklike vergryping aan drank sy normale gang gegaan. Van die Viëtnamese slawe het die kans waargeneem om weerstand te bied, maar hulle is goed in toom gehou deur die troepe onder aanvoering van die generaals. Daar is tot laat in die nag om die vuur gekuier, waarna sommige soldate die strate ingevaar het om hulle aan te sluit by medefeesvierendes. Nog n puik Hanedinee agter die rug.

7 Oktober 2001 Vires Unitatis Kultuur Bladsy 7 n Man van durf en dans HANRU NIEMAND REGARDT Olivier is n man wie se naam verskeie kulturele assosiasies oproep, in Eendrag en ook in wyer kringe (lees: dameskoshuise). Boonop is hy volgende jaar Plutosêr se leier. Die Vires het dit dus goedgedink om n bietjie met hom te gaan gesels. Jy was vanjaar al in een van die leiersposisies in die sêr. Wat is jou ervaring daarvan? Dis baie lekker. As mens van musiek hou en van kreatiewe dinge is dit wonderlik om te sien hoe n hele jaar se werk vorm kry, hoe mense dit geniet en hul gesigsuitdrukkings dit sê. Net om in die sêr te wees is al klaar n groot voorreg. Vanwaar die liefde vir dans en die talent vir choreografie? In my skool se revue in standerd ag het ek begin dans. Dit was vir my baie lekker en ek het toe verder op skool tydens kultuuraande (waar daar danse was) met die choreografie uitgehelp. Op Stellenbosch het ek begin deur in Vensters te dans. Daarna het ek begin uithelp in ons sêr en Harmonie s n, wat betref choreografie. Van toe af is ek al hoe meer betrokke daarby, en dis wonderlik. Daar was vroeër vanjaar n paar menings gelug dat danse in sêr dit tot n tipe revue maak, in plaas van sêr. Waarom, dink jy, behoort ons nie weg te beweeg van die gebruik van danse in sêr nie? Ek stem saam dat sêr nie n tipe revue behoort te wees nie. Maar sêr is vermaak, en die nuwe neiging in die vermaaklikheidswêreld is sing en dans gekombineer. Volgende jaar sal ons dalk nie twee danse hê nie, maar net een. Ons moet egter nie die danse wegvat nie. Dit is n Eendrag-ding, dit is eie aan Eendrag. Verder doen danse nie afbreuk aan musikaliteit nie, dit dra net daartoe by. Wat dink jy van die huidige formaat van die sêrkompetisie? Het jy enige voorstelle vir veranderinge? Die sêrkompetisie in sy geheel n sukses. Ek dink egter dat jonger beoordelaars, wat beter weet waaroor dit gaan, nodig is. As mens na vanjaar se kompetisie kyk, het Eendrag en Hippo se programme hemelsbreed verskil. Ek dink dit sal goed wees as die beoordelaars eers na elke groep se interpretasie van wat sêr is moet gaan kyk, en elkeen dan daarvolgens moet beoordeel. Maar in die geheel is dit n groot sukses, en n wonderlike deel van Stellenbosch-kultuur. In n koshuis soos Eendrag behoort daar baie talent te wees. Is dit moeilik om die koshuis se talent ten volle te ontgin? Dit is moeilik. Daar is baie wat goed is, maar wat nie weet wat sêr is nie, en gevolglik nie vir n oudisie kom nie. Daar is ook baie ouens wie se image dit nie pas nie. Hoe sou mens te werk kon gaan om hierdie probleem te oorkom? n Mens kan nie iemand forseer om vir n oudisie te kom nie. Die sêr moet mense hê wat in die sêr wil wees. Ons oefen en ons werk hard, daarom moet mens dit geniet. Eintlik is dié wat kom vir oudisies dus die ouens wat ons wil hê. Wat verwag jy van die HK? Ondersteuning. Dieselfde ondersteuning as wat hulle vir die eerste rugbyspan sou gee. Op kultuurgebied is ons seker Eendrag se grootste uitvoerproduk, indien nie op alle gebiede nie. Ons gaan by alle dameskoshuise om, en dit is die beeld van Eendrag wat hulle kry. Ons is advertensie. Ek wil daarom hê dat hulle moet insien hoe hard ons werk en nie ons prestasie as vanselfsprekend aanvaar nie. En kom kyk die optredes, moenie net na die tyd gelukwens nie. Het jy al enige idees in jou kop oor wat jy volgende jaar met die Sêr wil doen? Ek het nog nie begin dink nie. Maar julle kan iets revolusionêr verwag. Eendrag is altyd uniek en kom altyd met iets nuuts vorendag. Dit is wat ons die beste maak, maak nie saak wat die beoordelaars dink nie. En ons sal weer n dans hê. So vanjaar se teleurstelling pla jou nie te veel nie? Glad nie. Dit pla my nie, omdat vanjaar n ongelooflike jaar was. Ek het dit baie geniet. Ons toeskouers het dit baie geniet. En waaroor dit tog gaan is of ons dit geniet, en of die gehoor dit geniet. En ek het met n ongelooflike groep mense saamgewerk. No matter what they say, we re okay.

8 Bladsy 8 Vires Unitatis Inwoners November 2001 Operasie: Katstraat (Die magstryd tussen Prostraat en Die Omgang) RUDOLF LANGNER MET die aanhoudende middernagtelike krete van Pros vir Katte en Katte for life! in die gange van Die Omgang, was dit vroeg al duidelik dat oorlog n onafwendbare gevolg sou wees van die onskeibaarheid van n volk, Prostraat. Die inwoners van Die Omgang het maar katvoet geloop met die wete dat hulle tradisionele bestemming as Oumanne in die jaar 2002, naamlik Katstraat, bedreig word deur n nasie onbekend en ongewoond aan daardie geweste (of ge-ooste?). Geleidelik het die spanning toegeneem en beide kampe het afsonderlik gekoukus en strategiese beplanning is as n fynere kuns bemeester. Tot in die vroeë oggendure is daar taktiese skuiwe uitgewerk om te kyk hoe die ander groep in skaakmat geplaas kon word. Met kringe onder die oë en vlinders in die mae het hierdie n sielkundige oorlog geword onder twee sterk nasies; n tweede Koue Oorlog. Dit was duidelik wie hier die stereotipiese rolle van die Weste en die Midde-Ooste sou kon speel. Word daar inligting verkry vanuit die Weste, word strategieë gewysig in die Midde- Ooste. Maak die Midde-Ooste hul plan van aksie bekend, klink die doodskrete van Pros vir Katte opnuut op. Gelukkig is die spanning nie vererger deur terreuraanvalle in die vorm van watersakke of vliegtuie deur naasliggende wolkekrabbers nie. Hier was die ammunisie egter kamerpunte. Met die bekendmaking van die kamerpuntlys het die stryd n wending geneem. Bo-aan die lys was die twee trotse inwoners van Die Omgang, Sadam HuSteyn en Jaco bin Laden, met kort op hulle hakke die top manne van Prostraat, George W Tait en Tony Noeth-Blair. Met onderskeidelik vyf en vier posisies vir Die Omgang en Prostraat was dit duidelik dat die mag so te sê gelykop verdeel sou wees. Die periode van doodskrete sou nou eers tot n einde kom, want samesprekings was aan die orde van die dag. Menigmale is daar vergader in die gange van Die Omgang; menigmale is voorstelle ter tafel gelê. Dit was egter duidelik dat die magtige Weste nie hul eenheid sou prysgee nie al sou dit beteken dat hulle hul invloedsfeer sou moes skuif na n nuwe domein: Beyersstraat. Die spanning het opgebou tot die nag van die sestiende Oktober. Die twee sterk magte het opgeruk na die argief waar hulle lot verseël sou word. Die nuutste tegnologie is gebruik met selfs langafstand kommunikasie per selfoon. Die eerste missiel is gevuur deur die Midde-Ooste en deel van die gesogte Katstraat was hulle s n. Dit was duidelik dat Prostraat se eenheid in gedrang was met nie genoeg plek in RIAAN LOUW NEE, dit is nie interseksie sokker of skaak nie. Dit gaan hier oor n baie belangriker kwessie wie volgende jaar se Katte gaan wees! Dit blyk dat sekere faksies onder derdejaars in Prostraat en Omgang vuisslaan (figuurlik bedoel, natuurlik, tot op hede...) oor wie volgende jaar in Katstraat gaan intrek. Nogal n interessante kwessie en volgens sekere ingeligte persone is dit wat aanleiding gegee het tot die mosie wat op die laaste huisvergadering geopper is oor die belangrikheid van akademiese punte by die berekening van kamerpunte. In die verlede en ook volgens tradisie is die Oosblokinwoners se akademiese punte normaalweg hoër (as gevolg van n oordrewe akademiese ingesteldheid?) as die Wesblokmanne s n. En aangesien akademiese punte so n swaar gewig dra, is die Oosblokinwoners se kamerpunte in baie gevalle gevolglik ook hoër. As daar dus hierop gereken word, behoort Omgang-inwoners voor Pros te kan kamers kies (dis natuurlik besonder relevant dat n Pros-inwoner dan ook die mosie gelug het ). Die skielike neiging van Prosderdejaars om na die Oosblok te wil trek is nogal verrassend. In die woorde van n Omgang-derdejaar wat hoop op n kamer in Katstraat en wat vir Katstraat nie. Die topmanne van die Weste maak toe n taktiese skuif en plant hul vlag in Beyerstraat. Die slag van Katstraat was vinnig verby, maar soos in enige oorlog het onskuldige trane en bloed gevloei. Struikelblokke moes deur die A-Judeicator uit die weg geruim word, maar dis nou maar oorlog vir jou. Die Midde-Ooste het Katstraat verower, maar die vraag word tot vandag toe nog gevra: Wie het die sielkundige oorlog gewen? Was dit tog die Midde-Ooste wat hul gesogte bestemming verkry het of was dit nie dalk die Weste, wat ten spyte van alles hul eenheid behou het nie? ooglopende redes verkies om anoniem te bly: Nog nooit het hulle n goeie woord vir die Oosblok gehad nie en nou skielik wil hulle Katte oorneem! Maak nie vir my sin nie! Ander meen Katstraat sal bloot n tweede Prostraat word Terwyl Prosgesindes weer van mening is dat dit hoog tyd is dat daar bietjie lewe geblaas word in die dooie Oosblok. Dit is te verstane dat kamers in Katstraat besonder gewild is. Dit is n uitgemaakte saak dat die uitsig op die Bun vanuit Katstraat die beste in die koshuis is. Verder het daar vanjaar ook n goeie gees onder die Katte geheers. Woensdagaand, die sewende Oktober het Omgang van sesuur af al begin gons soos almal hul menings oor die saak gelug het en geredeneer het. Sewe-uur het die oomblik van waarheid aangebreek en al Eendrag se derdejaars het op die Argief toegesak. Die uiteinde? Omgang kry toe Katstraat en Pros moet tevrede wees met Beyers! Verder kom Beyers HKlid, Jurie Fourie en Katstraat se 2002 HK, Ryan Hawell ooreen om seksies te ruil. Nogal heel verstaanbaar aangesien Jurie n oud-omganger is en Ryan n oud-pros-inwoner. Maar dalk is dit op die ou end n goeie ding as n paar tradisioneel Wesblok-inwoners hul intrek in die hart van die Oosblok neem. Wie weet, dalk lei dit tot die einde van die skeiding (in sommige gevalle vyandigheid) tussen die Oos- en Wesblok

9 Oktober 2001 Vires Unitatis Kultuur Bladsy 9 Pop my jou IP dat ek jou kan FTP! JACO KEMP SAREL Cronjé is n standaard tweedejaar BRekker. Hy haat OB s, dra Police Polaroids en bel sy ma ten minste een keer n week. Thanatos is n multimedia biblioteek in een kamer. Hy hardloop sewentien gaming servers gelyk, weet wat elke student se Novell wagwoord is (sommer net vir die pret) en is nommer twee op die Counterstrike log. En niemand weet hoe hy lyk nie. Net Sarel Cronjé se naaste vriende weet hoe Thanatos lyk. Want hulle is een en dieselfde persoon. Die koshuisrekenaarnetwerk van Stellenbosch besit n kultuur van sy eie. Daar is n misterie gekoppel aan die dialek wat gepraat word en die reëls waarby gehou word, maar die netwerk besit steeds n ryk en kleurvolle persoonlikheid wat n mens net met tyd leer ken. Die gerieflikste venster waardeur die netwerk-kultuur aanskou kan word is sekerlik Realpopup. Op hierdie klein lei sit menigtes hulle griffels neer en raak vreeslik interessante versoeke en uitdagings kwyt. Die Het iemand dalk vir my - reeks is baie gewild. Voorbeelde strek van pornografie, musiek en flieks tot geleenthede na Umhlanga Rocks en toiletsitplekke. Selfone, fietse, rekenaars en skoonma s word verkwansel. Gereeld wil Erick Rollerboy Gerber weet waar hy vanaand Elektronika skryf, en na die rugby teen Helshoogte is kommentaar soos EENDRAG JOU $!!!! baie algemeen. Wat gaming betref is daar natuurlik geen einde aan die netwerk nie. Die groot uitdaging wat min kan weerstaan roep gereeld nog manne tot oorlog op: Counterstrike server going up! Wie s bang? n Stewige Eendragkorps verteenwoordig ons hier. Manne soos Pure Cyanide, Megadeth en Gummiebear hou ons naam hoog, en vergeet nie ons ouer, nou afgetrede legendes, Io, mnr Refleks en Spinner nie. n Laer, donkerder stem roep so nou en dan opponente in Broodwars op, en êrens sal n verlore sieletjie wat nog nie geleer Counterstrike speel het nie, vra Quake iemand? Oorlewingsgids vir die net Maar om te oorleef in hierdie kuberwêreld, is daar twee dinge wat elke netbewoner reeds weet of vinnig moet leer. Punt 1: Nothing is free. Wel, feitlik niks. Hier en daar is daar n vriendelike of naïewe persoon wat sy programmatuur verniet beskikbaar stel. Behalwe vir hulle is dit streng quid pro quo, en n multimedia ruilhandel-sisteem is aan die orde van die dag. Punt 2: Anonimiteit. Hier is n interessante verskynsel waarop ons kan let. Meer en meer meisies is deesdae te bespeur op die netwerk en bied ons n wonderlike voorbeeld van hoe die geslagte verskil. n Ou op die netwerk sien die mense aan die ander kant van die lyn as objekte. Opponente vir spel, of bedieners vir die aflaai van programmatuur. Meisies werk duidelik anders. Gestel n ou vra vir iets op die netwerk. Iemand bied dit vir hom aan, hy laai dit af, en reageer met Thanks, Cheers. n Meisie sal reageer met iets in die lyn van Dankie! Jy s gaaf. Ek is Karien Oberholzer van Erica k2033 en ek swot musiek en ek verjaar op die sewentiende Mei en ek kom van die Paarl af, maar ons het eers soontoe getrek toe ek twaalf was. Ons het eers in Hotazel geboer met katoen, maar toe het dit vir drie jaar nie gereën nie toe gaan ons bankrot. Wie s jy? Verskynsels soos hierdie is maar n paar van die vreugdes wat elkeen met n netwerkpunt geniet. Die koshuis informasiesnelweg het sy padvarke, sy duimgooiers, sy verkeerspolisie en sy padtekens. Laat ons versigtig ry, maar tog hierdie digitale autobahn waardeer vir wat hy is en bied!

10 Bladsy 10 Vires Unitatis Geestelik/diebladsy November 2001 As dit winter geword het... Mens kry twee tipes Christene die sogenaamde Halleluja-Christene en dan die Winter-Christene. Priester deel n paar gedagtes van mens opnuut na jou geloof laat kyk... DIE beroemde Joodse filosoof Ernst Bloch het op n keer bemerk: Jy hoef net by die venster uit te kyk om te sien dat die Messias nog nie gekom het nie. Waarskynlik een van die mees invloedryke teoloë van die twintigste eeu, Karl Rahner, is eenmaal in n onderhoud uitgevra oor wat hy dink die toekoms vir die kerk inhou. Sy antwoord het hom wêreldberoemd gemaak. Hy het gepraat oor die verskillende maniere hoe mense God beleef. Hy dink dat daar is twee tipes Christene. Aan die een kant kry jy daardie Halleluja-Christene. Dit is vir hulle wat dit maklik is om te glo dat daar n God is, wat dit regkry om in alles wat gebeur so perfek sin te maak omdat hulle God se nabyheid op n naïewe en kinderlike manier ervaar. Dis hulle wat spontaan kan uitbars in lofprysing en aanbidding, wat God altyd kan dank vir die groot dinge wat Hy doen, wat Christus se nabyheid intens beleef en op n tipe high deur die lewe gaan. Rahner noem dit n somerse spiritualiteit. Maar, aan die nader kant en sulke mense word al hoe meer is daardie winterse Christene vir wie dit nie meer so maklik is om te glo nie. Dis hulle wat tydens n praise & worship stil raak omdat dit voel asof die Here, te midde van almal rondom wat blyk om mekaar so lekker warm te vryf, homself terug trek, wegsteek. Hulle kan nie berus in kitsantwoorde wat soms van ons kansels uitgaan nie. Hulle raak geïrriteerd met daardie mense wat dit regkry om so spontaan en luidrugtig te kan aanbid en word vervreem deur daardie predikant wat so opgewonde raak oor die realiteit van God terwyl sulke winterse Christene juis God se afwesigheid intens ervaar. Hulle word opgeslurp deur die doelloosheid en sinisme van ons tyd, word diep getref deur die liefdeloosheid van mense wat hulleself Christene noem, is nie beïndruk deur allerlei foefies om die gehoor aan die beweeg te kry nie. Hulle is honger, maar word nêrens gevoed nie. Dit is Dis hulle wat tydens n praise & worship stil raak... hulle wat net so leeg by die diens uitstap soos hulle ingekom het. Vir sulke mense is daar min van die geloof oor behalwe miskien daardie intense verlange om tog maar te kon glo. Daar het in hul hart n winterse landskap aangebreek. Hulle sien elke dag die grusame beelde op TV, die voorblad van die koerante, sien hoe die World Trade Center inmekaar val, vol angs oor gerugte van Anthrax. Hulle sien wat snags op Stellenbosch aangaan en moet op Sondae inhoudlose preke verduur... dit is hulle wat elke dag by hul venster uitkyk en daaruit die afleiding maak dat dit onmoontlik is dat die Messias al kon gekom het. Martin Marty skryf n hartroerende boek oor die Psalms: A cry of absence. Reflections for the winter of the heart. Hierdie winter van die hart, hierdie intense verlange na n God wat blyk om afwesig te wees, is nie vreemd aan die Bybel nie. In Psalm 6 lees ons van iemand wat by God kom skuil omdat hy nêrens anders het om te vlug nie maar dat hy moet probeer sin maak daarvan dat hy tog al hoe sieker word. In Psalm 88 bid Heman tot sy God wat hom altyd help, net om tot die siniese gevolgtrekking te raak dat nou is stilte en duisternis sy vriend. Het ons nie dalk te veel van n oorwinningstog gemaak van ons geloof nie? Ons lees byvoorbeeld Matteus 28 ( Gaan maak dissipels... ) met die idee van Christen-soldate wat die heidendom moet gaan verower. Ons dink aan ons geloof in krygsterme. Maar, dan lees ons mis dat in Matteus 28:17 het hulle Christus aanbid terwyl hulle getwyfel het maar dat hulle ook getwyfel het terwyl hulle Hom aanbid het. Dit verander nogals die manier hoe jy oor jou geloof dink. Dat niks uiteindelik help nie en wat sal ek sê sal ek sê dat ek al oral was, dat ek die aarde sien opkom het en die maan. such lonesome swerwers. en steeds die môres wat breek in klipharde wolke sover dit my betref. en die son wat sy meaningless skadu s van lig gooi oor water en boom en earlymorning hangover (al het ek niks gedrink nie al het alles nie gebeur nie maar noodwendig: dat niks uiteindelik help nie Hanru Niemand Neelsie Centre Laminating Thermal & Spiral Binding Copying Business cards Print from disk Scanning services

11 Oktober 2001 Vires Unitatis Sport Bladsy 11 Minerviaan is mej Damestouch 2001 RIAAN LOUW EENDRAG se jaarlikse Damestouch is nou n amptelike instelling op Stellenbosch en seker naas die Huisdans en Hanedinee, die sosiale hoogtepunt van die jaar. Die gebruik is dat daar in die week voor die groot dag n aptytwekker aangebied word in die vorm van mej Damestouch. En kom ons wees nou maar eerlik wat in Eendrag is nou n groter geesbouer as die sig van beeldskone dames in die quad? Reeds van vroeg die middag af het musiek al deur die koshuis gebulder n duidelike aanwyser van n groot aand wat voorlê. n Hele paar mense het hulle dan ook sommer vroegmiddag al begin voorberei op die skouspel wat sou volg. Ongelukkig was daar heelwat Eendragters wat die aand predikaattoetse moes skryf en het die quad met n swaar hart verlaat, maar met die idee om dalk maar daai 60% predikaat op te offer om darem N BLIK OP DIE PRAGTIGE DAMES Foto: Francois Malan nog die laaste deel van die kompetisie te kan bywoon. Die deelnemers het regtig beeldskoon gelyk en die beoordelaars, wat ons eie Johan Fouché ingesluit het, het n moeilike taak gehad om die wenner aan te wys. Die vrae wat aan die finaliste gevra is, is deur baie van die waarderende toeskouers as die beslissende faktor beskou. Die meisies moes mooi dink om hul vrae te formuleer, veral met vrae rakende kwessies soos vroue-deelname aan mansportsoorte soos rugby en hoe jy jou kêrel op sy verjaarsdag sal verras (waarop een dame n baie interessante antwoord gegee het en wat veral vanuit Prosgeledere groot applous ontvang het). Baie simbolies is n Minerva-dame, Bonnie Steyn, dan ook aangewys as mej Damestouch Die eerste en tweede prinsesse was onderskeidelik Chanel Schmidt en Karien Kotze. Vires Unitatis wens Bonnie baie geluk en hoop dit is n aanduiding van n baie suksesvolle Eendrag-Minerva 2002 Karnavalpoging! Damestouch 2001 agter die skerms GUSTAV VENTER OM sukses te behaal in enige groot sportkompetisie verg intensiewe voorbereiding en beplanning Damestouch 2001 was geen uitsondering nie. Ek het gaan ondersoek instel by van die afrigters om bietjie van hul metodes en algemene gevoelens oor hul resultate en die dag self uit te vis. David Coleman en Pieter Kotze (Irene) het gevoel dat ondervinding n groot bydrae gemaak het tot hul oorwinning in die finaal. Volgens hulle is dit ook beter om die meisies net hul natuurlike spel te laat speel en om glad nie eers op beplande bewegings te konsentreer nie. Tony del Guidice was van mening dat hy en Jurie Fourie (Sonop) met die tweedeprys moes wegstap aangesien Irene hul kanse beter in die finaal benut het. Hulle het ook gevoel dat die dag great was, behalwe vir die min mense wat by die finaal teenwoordig was. Stefan Doornduin was van mening dat hy en Fanie Basson se Nerinaspan bietjie ingedoen is met n swak beslissing in hul semifinaal, en dat hulle wel verder kon gevorder het. Hy voel ook sterk dat daar slegs twee oud-koshuislede toegelaat moet word om in n span te mag speel. As wenk sê hy ook dat daar geen plaasvervanger vir spoed in n Damestouchspan is nie. Piet van Niekerk en Nich Janse van Rensburg (Serruria) het gevoel dat deursettingsvermoë en die feit dat hulle alle jarre wou verteenwoordig, hulle so ver in die kompetisie gebring het. Volgens Piet het hulle uiters swak dames gehad en is daar nie genoeg mooi chicks oor die algemeen nie. Hy voel ook dat die kamerpunte hopeloos te min is vir so n groot werk. Riaan van Zyl is ook gevra waarom hy en Gabri Krog se Heemstedespan so vroeg uitgeval het. Hy was van mening dat die vroeë drie wat teen hulle gedruk is die dames gespanne gemaak het en dat hulle daarna in hulself begin twyfel het. Riaan was ook beïndruk oor hoe die dag verloop het, maar hy was net ongelukkig oor van die musiek wat vuil taal bevat het. Ander afrigters wat ook n paar interessante wenke verklap het, was Steyn van der Merwe en Jaco Wiese (Huis ten Bosch): Kies meisies wat nie vir jou probleme gaan gee nie. Cilliers van der Spuy het ook gesê dat hy en Ballie (Erica) net twee oefensessies met hul dames gehad het en dat dit duidelik nie genoeg was nie. Volgens hom moet n mens ook nie (soos hulle) mooi meisies probeer kies om dit vir die skare aanskoulik te maak nie dit werk nie! Oor die algemeen was al die afrigters sterk gekant teen beplande bewegings op die veld hulle voel dat daar eerder op basiese tegnieke gekonsentreer moet word. Hopelik kan volgende jaar se afrigters iets hieruit leer. Dirk Noeth, afrigter van Minerva saam met Corné Pieters, het Damestouch 2001 mooi opgesom deur dit te beskryf as prettig, plesierig en baie aanskoulik. Duidelik is die terugvoering van meeste van die afrigters baie positief en hopelik kan ons bou op hierdie jaar se suksesvolle geleentheid.

12 Bladsy 12 Vires Unitatis Sport November 2001 Gla(n)sryke Damestouch n groot sukses GUSTAV VENTER SABOTASIE dit was die woord op almal se lippe n dag voor hierdie jaar se Damestouch. Pogings deur inwoners van n sekere manskoshuis om die hele geleentheid in die wiele te ry, deur glasstukke op die Bun te strooi, het n donker wolk oor die geleentheid laat hang. Sou dit nog kon plaasvind? Wel, soos ware Draggies het ons saamgespan en met harde werk is die Bun tot gereedheid gebring. Game on Die verrigtinge het te midde prag weer en n feestelike atmosfeer afgeskop, met Minerva wat vir Huis Neethling in die openingswedstryd oorrompel het. Daarna het Nerina vir Harmonie verslaan, asook Sonop vir Aristea. Goldfields het die boonste helfte van die loting afgerond met n oorwinning oor Monica. In die onderste helfte het Lydia n goeie oorwinning oor Nemesia verwerf, terwyl Serruria vir Rosenhof die loef afgesteek het. Die verdedigende kampioen, Heemstede, het daarna n bobaasvertoning teen Erika gelewer, met balvaardighede en bewegings wat monde langs die kantlyn laat oophang het. Irene het die eerste ronde van die kompetisie voltooi met n verrassende oorwinning oor n span wat tradisioneel uitstekend vaar by Damestouch Huis ten Bosch. Dit was duidelik dat daar groot talent op die veld te siene was, en die kwarteindronde was waar die kompetisie interessant sou raak. Minerva, wat in hul eerste wedstryd werklik goed gelyk het, is in die eerste kwarteindstryd deur n soliede Nerinaspan verslaan, en daarna het Sonop vir Goldfields in die stof laat byt. In die onderste helfte van die DAMES WAT HUL MAN KAN STAAN Irene en Huis ten Bosch het mekaar in die finaal die stryd aangesê met Irene wat koningin gekraai het. Foto: Pieter Kotze loting het Serruria vir Lydia oorkom, terwyl Irene n groot opskudding veroorsaak het toe hulle die gedugte Heemstedespan geklop het. Teen laatmiddag was fiksheid n groot faktor in die wedstryde. Die bloedige son het die deelnemers se energie erg getap, maar dit was die span van Sonop wat die sterker een (fisies en takties) in die eerste semifinaal was toe hulle vir Nerina verslaan het. In die ander semifinaal het die dames van Irene nog n kliniese vertoning gelewer teen Serruria. Die finaal was dus tussen die twee dameskoshuise wat die naaste aan Eendrag geleë is, en dit het verseker tot die opwinding bygedra. Irene se momentum was egter net n bietjie te veel vir Sonop in die druksituasie hulle het met 2-1 geseëvier. Alle eer dus aan die dames van Irene hulle moes sterk opposisie in elke ronde afweer en verdien dus hul sukses ten volle. So het n groot en suksesvolle dag vir Eendrag tot n einde gekom sterkte aan almal vir volgende jaar. lees die viresoppieweb by

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

Rut: n Liefdes Verhaal

Rut: n Liefdes Verhaal Bybel vir Kinders bied aan Rut: n Liefdes Verhaal Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Lyn Doerksen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 11 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en 2010 33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en waar hy geset het en koeldrank gedrink het, en gerook het. Ek sien. GEEN VERDERE VRAE DEUR PROF SMITH ADV HAASBRCEK ROEP:

More information

HOëRSKOOL PORTERVILLE

HOëRSKOOL PORTERVILLE P o s b u s 2 2, P O R T E R V I L L E, 6 8 1 0 T E L : 0 2 2 9 3 1 2 1 7 4 F A K S : 0 2 2 9 3 1 3 3 2 1 E P O S : s e k r e t a r e s s e @ p o r t e r h s. c o. z a HOëRSKOOL PORTERVILLE TROTS RESPEK

More information

Mandala Madness Deel 2

Mandala Madness Deel 2 Mandala Madness Deel 2 Hierdie week gaan julle almal verander word in mooi sterretjies, so laat jou kreatiwiteit glinster en blink. Moenie vergeet om jou werk met ons te deel nie, sommer op facebook waar

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) SAAKNOMMER: CC ^S2/S5 DELMAS 1987-06-18 DIE STAAT teen: PATRICK MABUYA BALEKA EN T 21 AXDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST ASSESSOR

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Privaatsak X2, Citrusdal, 7340 E-pos: citrushs@mweb.co.za Tel: (022) 921 2100 Faks: (022) 921 3931 Liewe Ouer of Voog Sien asseblief onderaan

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

Direkte en indirekte rede *

Direkte en indirekte rede * OpenStax-CNX module: m24032 1 Direkte en indirekte rede * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 AFRIKAANS HUISTAAL 2

More information

INHOUDSOPGAWE. Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE

INHOUDSOPGAWE. Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE INHOUDSOPGAWE Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE Seisoene is belangrik vir groei... 15 Wat van die mens?... 17 Lente... 20 Somer... 23 Herfs... 28 Winter... 42 Gevolgtrekking... 68 DEEL TWEE:

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 16 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 PUNTE: 150 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. 2 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 (NOVEMBER 2013) INSTRUKSIES EN INLIGTING

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

More information

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows:

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows: ANSWERS ANTWOORDE: STUDY UNIT / STUDIE EENHEID 5 Question 4 pg 136 / Vraag 4 bl 137 S can only succeed with the rei vindicatio if he can prove that X and Y in fact transferred ownership to him by means

More information

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde MODULE ALLE RISIKO S Toepaslike Eenheidstandaarde 10011 Apply knowledge of personal all risk insurance 10118 Underwrite a standard risk in short term personal insurance 1011 Apply technical knowledge and

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode www.scriptural-truth.com Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode Die gebed van Azariah {1:1} en hulle loop

More information

Uit Moerdijk se pen Man en Media

Uit Moerdijk se pen Man en Media MOERDIJK DIE MENS Agtergrond en familie geskiedenis Tweede Anglo Boere-oorlog Studiejare VROë LOOPBAAN Robertsons Deep Myn Johannesburg jare Kerkgeboue vir Suidafrika (1919) KERKGEBOUE VIR SUIDAFRIKA dit

More information

3024. hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie nie? -- Dit is inderdaad so

3024. hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie nie? -- Dit is inderdaad so 3024. --- Ek sou aanvaar dat dit n invloed het Edelagbare. Is daar nie *11 menslike geneigdheid by mense om wanneer hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie

More information

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE 21 Julie 2011 Bykomend tot vorige kommunikasie, is die direksies van die Sharemax gesindikeerde maatskappye ( Maatskappye ) onder direktiewe

More information

(TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G)

(TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G) '"'?"/"" : " IK DIE HOOGGEREGSBOF VAX SUID-AFRIKA (TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G) SAAKSOMMER: CC DELMAS 1987-04-29 DIE STAAT teen: PATRICK MABITA BALEKA EN 21 ANDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST

More information

Kolossense. die nuwe ou volkome onvolmaakte jy. leiersgids vir. inspirasie. Edi Bajema

Kolossense. die nuwe ou volkome onvolmaakte jy. leiersgids vir. inspirasie. Edi Bajema inspirasie leiersgids vir Kolossense die nuwe ou volkome onvolmaakte jy Edi Bajema Oorspronklik uitgegee deur Faith Alive Christian Resources. Kopiereg 2010 Faith Alive Christian Resources. Kalamazolaan

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 75 PUNTE INSTRUKSIES 1. Hierdie is SLEGS n oefenvraestel met voorbeelde van die tipe vrae wat n n Gr 10- jaareindvraestel verwag kan word. Dus is

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2019 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2019 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings. 9 Mei 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings. 9 Mei 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings 9 Mei 2014 Disclaimer: The

More information

Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09)

Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09) PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands,Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09) Marius Cornelissen CFA Portefeulje Bestuurder

More information

Dialoog en paragrawe *

Dialoog en paragrawe * OpenStax-CNX module: m25785 1 Dialoog en paragrawe * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 AFRIKAANS HUISTAAL Graad 4

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

DIE PROSES VAN DISSIPELSKAP

DIE PROSES VAN DISSIPELSKAP DIE PROSES VAN DISSIPELSKAP ARNO MARIANNE CLAASSEN N VARS NUWE DENKE OOR GEMEENTEWEES! (DEEL 11) 2 KOPIEREG 2010 ARNO & MARIANNE CLAASSEN LIFEWISE CONSULTANTS UITGEGEE DEUR: LIFEWISE UITGEWERS ABSA, Takkode

More information

HOëRSKOOL PORTERVILLE

HOëRSKOOL PORTERVILLE P o s b u s 2 2, P O R T E R V I L L E, 6 8 1 0 T E L : 0 2 2 9 3 1 2 1 7 4 F A K S : 0 2 2 9 3 1 3 3 2 1 E P O S : s e k r e t a r e s s e @ p o r t e r h s. c o. z a HOëRSKOOL PORTERVILLE Weekbrief 12/2014

More information

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 5.1 INLEIDING Met die navorsing is daar ondersoek ingestel na die effek van Gestaltspelterapie op die selfbeeld van die leergestremde leerder. In Hoofstuk 1 is

More information

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education ambridge International Examinations ambridge International General ertificate of Secondary Education *2709373978* FRIKNS S SEOND LNGUGE 0548/02 Paper 2 Listening October/November 2016 pprox. 35 45 minutes

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

HOOGSTE HOF VAN APPEL In die saak tussen: DIE KOMMISSARIS VAN BINNELANDSE INKOMSTE Appellant en W J VAN DER HEEVER Respondent Coram: Smalberger,

HOOGSTE HOF VAN APPEL In die saak tussen: DIE KOMMISSARIS VAN BINNELANDSE INKOMSTE Appellant en W J VAN DER HEEVER Respondent Coram: Smalberger, HOOGSTE HOF VAN APPEL In die saak tussen: DIE KOMMISSARIS VAN BINNELANDSE INKOMSTE Appellant en W J VAN DER HEEVER Respondent Coram: Smalberger, Grosskopf, Nienaber, Plewman ARR en Farlam Wnd AR Verhoordatum:

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2018 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2018 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013

Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013 Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013 Disclaimer: The opinions expressed in this document are the opinions of the writer and not necessarily those of PSG and do not constitute

More information

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf 1 Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Steinhoff International Holdings Ltd. 11 Julie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Steinhoff International Holdings Ltd. 11 Julie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Steinhoff International Holdings Ltd 11

More information

SIZA takes the sting out of auditing

SIZA takes the sting out of auditing SIZA takes the sting out of auditing INTRO: The fruit industry s ethical trade programme, the Sustainability Initiative of South Africa (SIZA), not only allows fruit growers to remedy weaknesses in their

More information

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE 150mm x 200mm ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE AVAILABILITY OF DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT AND ASSOCIATED SPECIALIST

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING, PRETORIA)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING, PRETORIA) SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING,

More information

Die Laaste Oordeel 1 50 (Sien ook die Voortsetting in ) Emanuel Swedenborg Arcana Coelestia Geheime van die hemele

Die Laaste Oordeel 1 50 (Sien ook die Voortsetting in ) Emanuel Swedenborg Arcana Coelestia Geheime van die hemele Die Laaste Oordeel 1 50 (Sien ook die Voortsetting in 51 100) Emanuel Swedenborg 1688 1772 Arcana Coelestia Geheime van die hemele Die Laaste Oordeel was Volbring Die Laaste Oordeel was Volbring. In die

More information

moenie stres nie! moenie stress book.indd 1 08/04/ :22

moenie stres nie! moenie stress book.indd 1 08/04/ :22 moenie stres nie! moenie stress book.indd 1 08/04/2014 16:22 moenie stress book.indd 2 08/04/2014 16:22 moenie stres nie! Positiewe boodskappe vir Suid-Afrikaners, deur Suid-Afrikaners Alan Knott-Craig

More information

Hoe om krag te spaar

Hoe om krag te spaar = Hoe om krag te spaar Grondslagfase (Graad R) Opvoedersgids Huistaal, Wiskunde, Lewensvaardighede + Hoe om krag te spaar Grondslagfase (Graad R) Opvoedersgids Huistaal, Wiskunde, Lewensvaardighede # Powering

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Nestlé. 11 Oktober 2013

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Nestlé. 11 Oktober 2013 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Nestlé 11 Oktober 2013 Disclaimer: The opinions

More information

"FASCINATION WOOD" Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town

FASCINATION WOOD Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town www.woodconference.co.za holzbau Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE WOOD Conference the knowledge platform for architects, engineers, quantity surveyors

More information

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd. 14 Februarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd. 14 Februarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd 14 Februarie 2014 Disclaimer:

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, April 2007 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Ek is tans besig om n lys te maak van al die erfnommers in ou Pretoria. Dit is nou die deel wat vandag die middestad is. Wat

More information

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Panamo Properties (Pty) Ltd v Nel die (regte) antwoord? Anneli Loubser Anneli Loubser,

More information

Die toerismebedryf is hard hierdeur getref, selfs voordat die eerste fluitjie geblaas het.

Die toerismebedryf is hard hierdeur getref, selfs voordat die eerste fluitjie geblaas het. Ons het reeds gewen 2010 05 30 17:27 Johan Fourie Grafika: Jaco Grobbelaar Toe Match, die amptelike agentskap wat verblyf namens Fifa hanteer, middel April 300 000 kamers terug op die mark geplaas het,

More information

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 1. Verwelkoming Die voorsitter open die vergadering om 11h00 deur alle aandeelhouers te verwelkom en rig n spesiale woord van

More information

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 NOVEMBER 2007 PUNTE: 120 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye. Inligtingstegnologie/V1 2 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. 2. 3. Hierdie

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

My Tracer GPS Voertuig Volg Sisteem Geoutomatiseerde Elektroniese Logboek SAIAS ABSA, ATKV Cross Country Ons Leuse

My Tracer GPS Voertuig Volg Sisteem Geoutomatiseerde Elektroniese Logboek SAIAS ABSA, ATKV Cross Country Ons Leuse SMS Fleet (Pty) Ltd Maatskappy in privaat besit gestig in 2006 Ons produk My Tracer is n lokaal ontwikkelde, briljante, internet gedrewe GPS Voertuig Volg Sisteem met n volledige Geoutomatiseerde Elektroniese

More information

Rubriek vir skeppende werk

Rubriek vir skeppende werk Meyer van Rensburg J. W. du Plessis Heilna du Plooy G.A. Jooste Gedig Gedigte Mmamodidi Die reëls van die spel 129 130 132 144 Rubriek vir skeppende werk Met die afdeiing Litera tree ons toe tot die mark

More information

ARTKAT Studio Johanna Prinsloo

ARTKAT Studio Johanna Prinsloo ARTKAT Studio Johanna Prinsloo Julie 2007 Hallo al julle Artkatte, Pavane studente en vriende, Hierdie maand kom die nuusbrief vroeër as gewoonlik uit omdat Marie, wat vir die blad uitleg sorg, reeds die

More information

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY) Sekere persoonlike/private besonderhede van partye of getuies in die dokument is geredigeer in ooreenstemming met die wet en SAFLII se beleid. IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

505. Hoekom ek Sabbat hou vanaf 12 uur en nie 6 uur sononder nie. Kom ons kyk eers wat in die Skrifte (Geskiedenis boek) staan oor die saak. Lev.

505. Hoekom ek Sabbat hou vanaf 12 uur en nie 6 uur sononder nie. Kom ons kyk eers wat in die Skrifte (Geskiedenis boek) staan oor die saak. Lev. 505. Hoekom ek Sabbat hou vanaf 12 uur en nie 6 uur sononder nie. Kom ons kyk eers wat in die Skrifte (Geskiedenis boek) staan oor die saak. Lev. 6:9 Gee bevel aan Aäron en sy seuns en sê: Dit is die Wet

More information

Sterdansers by Vensters.

Sterdansers by Vensters. MY Teaser News Ontmoet "Elke WHS wedstryd se eie as 'Brainiac' n hoogtepunt." 2 Culture Leadership Conference with Geingos inspires LRC's 3 This school newspaper is brought to you by My Zone as part of

More information

Faan: Totsiens, Dominee!, en dankie vir n besielende gesprek! Ek sal daarvan werk maak om ou Bart weer in die oggenddiens te kry!

Faan: Totsiens, Dominee!, en dankie vir n besielende gesprek! Ek sal daarvan werk maak om ou Bart weer in die oggenddiens te kry! Stad sonder mure n Toneel deur Theo de Jager Faan Louw, suksesvolle ginekoloog Bart Kruger, voormalige Blou Bul-flank, in n rystoel In Bart se woonkamer, matig luuks. Faan stoot die voordeur toe. Faan:

More information

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE deur PAUL1 RICHARDS BA (MW) (PU vir CHO) Manuskrip voorgele ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad MAGISTER ARTIUM (MAATSKAPLIKE WERK)

More information

G. J. du Preez

G. J. du Preez G. J. du Preez 072 1876 076 1. Die plat Aarde As ons begin kyk na die filosowe en reisigers was daar redelik bakleiery tussen hulle oor n ronde aarde en n plat een. So 200 of wat jare voor YAHUSHA het

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Oktober 2008 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Dankie aan almal wat verlede maand ge-antwoord het. Dit gee my sommer nuwe moed om weer met die brief aan te gaan. Dit is

More information

SUBNUUS. In hierdie uitgawe: Ellen s visit to the USA. Ons neem afskeid van Amanda en Susanne. Nuwe studenteassistente. en Bronverskaffing

SUBNUUS. In hierdie uitgawe: Ellen s visit to the USA. Ons neem afskeid van Amanda en Susanne. Nuwe studenteassistente. en Bronverskaffing SUBNUUS Vol. 28(1) Nuusbrief: Universiteit van Stellenbosch Biblioteekdiens April 2008 In hierdie uitgawe: Ellen s visit to the USA Ons neem afskeid van Amanda en Susanne Nuwe studenteassistente by IDP

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 MODEL 2007 PUNTE: 100 TYD: 2½ uur Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye en 3 diagramvelle. Wiskundige Geletterdheid/V1 2 INSTRUKSIES

More information

Voorsitters inset. So droom ons mos maar almal.

Voorsitters inset. So droom ons mos maar almal. Nuusbrief Julie 2013 Voorsitters inset Die jaar is al weer verby sy halfpadmerk. Voor ons dit besef is ons weer besig om vir kerstyd voor te berei. So gepraat daarvan: Indien kersvader hierdie nuusbrief

More information

D E U R J O H A N G E Y S E R. Op die pad van hoop

D E U R J O H A N G E Y S E R. Op die pad van hoop D E U R J O H A N G E Y S E R Op die pad van hoop Professore, dokters, akademici, rektors, filmsterre, sportsterre. Dalk mense wat binnekort Mars toe kan gaan! Die wêreld is konstant aan die verander.

More information

Skets (a) Maan 28 dae Merkurius 88 dae. Om die Aarde Om die Aarde Om die Aarde Aarde

Skets (a) Maan 28 dae Merkurius 88 dae. Om die Aarde Om die Aarde Om die Aarde Aarde 2. Pasga Om die Pasga te bepaal moet daar eers na sekere feite gekyk word, want die slang geslag is slu en verduister die waarheid vir die uitverkore. In die Skrif vind ons die kalender wat gevolg moet

More information

Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings

Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings 2001 Tydskrif vir Regswetenskap 26(2): 52-66 Kronieke / Chronicles Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings 1. Inleiding en probleemstelling Die vierjarige

More information

Edgehog

Edgehog The Issue 1-2014 Edgehog www.kgsa.co.za Guild Show 2013 January 2014 PAGE 2 2014 Committee CHAIRMAN VICE- CHAIRMAN: CAREL SMITH CELL: 071 8819960 carelsmith1965@gmail.com Chairmans Chat Nov 2013 WILLIE

More information

Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service

Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service Psa 107:28 30 Then they cry out to the LORD in their trouble, And He brings them out of their distresses. He calms the storm, So that its waves are still.

More information

Geloofsonderskeiding in die Oostelike Sinode van die NG Kerk tydens die besluitnemingsprosesse oor die wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde

Geloofsonderskeiding in die Oostelike Sinode van die NG Kerk tydens die besluitnemingsprosesse oor die wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Stellenbosch Theological Journal 2018, Vol 4, No 1, 297 319 DOI: http://dx.doi.org/10.17570/stj.2018.v4n1.a14 Online ISSN 2413-9467 Print ISSN 2413-9459 2018 Pieter de Waal Neethling Trust Geloofsonderskeiding

More information

Eerste Respondent DIE RING VAN ROODEPOORT, Tweede Respondent DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

Eerste Respondent DIE RING VAN ROODEPOORT, Tweede Respondent DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA SAAKNOMMER:J 273/97 In die saak tussen DS NOËL SCHREUDER Applikant en DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK WILGESPRUIT Eerste Respondent DIE RING VAN ROODEPOORT, NEDERDUITSE

More information

Hermanusdoorns Aandeleblok Bpk

Hermanusdoorns Aandeleblok Bpk Hermanusdoorns Aandeleblok Bpk NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING GEHOU TE HERMANUSDOORNS OP 11 Augustus 2012 OM 11H00 1. Welkom Die Voorsitter open die vergadering om 11h00 en verwelkom alle aandeelhouers

More information

Uittree-Annuïteitsplan. Planbeskrywing

Uittree-Annuïteitsplan. Planbeskrywing Uittree-Annuïteitsplan Planbeskrywing 'n Persoon wat uittree-annuïteitsvoordele wil ontvang, moet 'n lid van 'n uittreeannuïteitsfonds wees. Die uittree-annuïteitsfonds het 'n plan vir die lid om die voordele

More information

ELECTRICAL WIREMENS & CONTRACTORS ACT (1939) PROPOSED AMENDMENTS FIRST DRAFT

ELECTRICAL WIREMENS & CONTRACTORS ACT (1939) PROPOSED AMENDMENTS FIRST DRAFT Voorgestelde Wysigings aan die Wet: Proposed Amendments to the Act: Die eerste konsep vir die wysiging van die Wet, is tans onder oorweging en op versoek van die Departement van Arbeid is die kommentaar

More information

Knowing from the start that this is what you re after, is always a great way to begin.

Knowing from the start that this is what you re after, is always a great way to begin. 1 2 3 Knowing from the start that this is what you re after, is always a great way to begin. Lot 1 Stoet ooi. Dragtig van 14-067. Puik teel ooi. 4 Lot 2 Stoet ooi. Dragtig van 14-067 Lot 3 Stoet ooi. Dragtig

More information

2016 SACAI-WINTERSKOOL GESKIEDENIS NOTAS

2016 SACAI-WINTERSKOOL GESKIEDENIS NOTAS 2016 SACAI-WINTERSKOOL GESKIEDENIS NOTAS Vraag-terminologie Ontleed Breek 'n probleem op in sy samestellende dele. Kyk in diepte by elke deel met behulp van stawende argumente en bewyse vir en teen, asook

More information

WILGENHOF Ek en Charl op Stellenbosch in Junie 1964

WILGENHOF Ek en Charl op Stellenbosch in Junie 1964 WILGENHOF 1965-1968 Ek dra hierdie hoofstuk op aan Manie Schoeman, wat die grootste indruk op my as eerstejaar in Wilgenhof gemaak het en na wie ek opgesien het as die ideale Wilgenhoffer. Hy is gebore

More information

Brandmure, rookverklikkers, brandblussers, nooduitgange is almal kwessies. Wat doen die administrasie hieroor? Prof Russel Botman (Rektor en

Brandmure, rookverklikkers, brandblussers, nooduitgange is almal kwessies. Wat doen die administrasie hieroor? Prof Russel Botman (Rektor en 1 Gesprek met personeellede van die Wilcocksgebou 1-2 nm, 10 Februarie 2011, Fismersaal Opmerkings deur prof Russel Botman, rektor en visekanselier, Universiteit Stellenbosch, gevolg deur n vraag-enantwoordsessie

More information

!"#2. Is dit prakties om eerlik te wees? OOK: INTERNETBEDROG IS JY IN GEVAAR? BLADSY 10 JANUARIE 2012

!#2. Is dit prakties om eerlik te wees? OOK: INTERNETBEDROG IS JY IN GEVAAR? BLADSY 10 JANUARIE 2012 !"#2 JANUARIE 2012 Is dit prakties om eerlik te wees? OOK: INTERNETBEDROG IS JY IN GEVAAR? BLADSY 10 !"#2 GEMIDDELDE OPLAAG 41 042 000 UITGEGEE IN 84 TALE IS DIT PRAKTIES OM EERLIK TE WEES? 3 Oneerlikheid

More information

Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes

Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes Die krag van tradisie is gevind in die emosies wat mense bind aan verskillende dade, simbole of praktyke. Tradisie wat oorgedra word van generasie tot generasie bring

More information

HOOFSTUK 3 INTER-DISSIPLINÊRE GESPREK EN INTERPRETASIE VAN IMMIGRASIE-NARRATIEWE

HOOFSTUK 3 INTER-DISSIPLINÊRE GESPREK EN INTERPRETASIE VAN IMMIGRASIE-NARRATIEWE HOOFSTUK 3 INTER-DISSIPLINÊRE GESPREK EN INTERPRETASIE VAN IMMIGRASIE-NARRATIEWE 1. RESPONDENTE Hierdie prakties-teologiese ondersoek gebruik spesifieke gesprekke met verskillende spesialiste in verskillende

More information

JAN BOTES / JB MUSIC PORTEFUELJE PROFILE SANGER

JAN BOTES / JB MUSIC PORTEFUELJE PROFILE SANGER JAN BOTES / JB MUSIC PORTEFUELJE PROFILE SANGER Inhoud / Index Tydsduur van die glyskuif is slegs 4 min. 48 sek. Dankie aan u wat die tyd neem om dit deur te lees The timeframe of the slideshow is only

More information

HOOFSTUK3 DIE PROSES VAN AMALGAMERING VAN SKOLE EN DIE BESTUUR DAARVAN

HOOFSTUK3 DIE PROSES VAN AMALGAMERING VAN SKOLE EN DIE BESTUUR DAARVAN HOOFSTUK3 DIE PROSES VAN AMALGAMERING VAN SKOLE EN DIE BESTUUR DAARVAN 3.1 INLEIDING By die besluitnemingsfunksie wat binne skoolverband plaasvind, besit die skoolhoofde die meeste gesag (Jacobson, 1987:54).

More information

Mnr en Mej HSH Hopefield by Artscape Sporttoere en meer binne...

Mnr en Mej HSH Hopefield by Artscape Sporttoere en meer binne... Mnr en Mej HSH Hopefield by Artscape Sporttoere en meer binne... Kwartaal 2 Uitgawe 2 Junie 2018 V a n m y k a n t a f... Van my kan af 2 Snuffels redaksie 3 Met die Balkie 3 Highlight Foto 3 Hockey Tour

More information

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society Navorsings- en oorsigartikels / Research and review articles (1): Voorwaardes vir n gesonde samelewing (gemeenskap) 525 Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as

More information

Gemeenteblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Lynnwood. Waarheen roep die Here vir Lynnwood?

Gemeenteblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Lynnwood. Waarheen roep die Here vir Lynnwood? NG LYNNWOOD www.lynnwoodng.org.za Tweede kwartaal 2009 KLEIN KRONIEK Gemeenteblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Lynnwood Waarheen roep die Here vir Lynnwood? Immanuel van Tonder Die afgelope twee

More information

ʼn Persoonlike waardering van Hennie Aucamp as mentor

ʼn Persoonlike waardering van Hennie Aucamp as mentor ʼn Persoonlike waardering van Hennie Aucamp as mentor J PRETORIUS 1 Opsomming In hierdie studie benut die skrywer die 5D-raamwerk en teoretiese en metodologiese onderbou van waarderende ondersoek en persoonlike

More information

HOOFSTUK 5 DIE BELANG VAN GESKIEDENIS 5.1 PROBLEEMSTELLING Subprobleem 4

HOOFSTUK 5 DIE BELANG VAN GESKIEDENIS 5.1 PROBLEEMSTELLING Subprobleem 4 HOOFSTUK 5 DIE BELANG VAN GESKIEDENIS 5.1 PROBLEEMSTELLING 5.1.1 Subprobleem 4 Die vierde subprobleem is om die teone en metodiek van Geskiedenis te ondersoek wat aanleiding tot 'n kursusinhoud gee. 5.1.2

More information