HK sê nou howzit vir eerstejaars. Oktober 2001 Bladsy 1. Jaargang 38 Uitgawe 6 Onafhanklike nuusblad van Eendrag Manskoshuis November 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "HK sê nou howzit vir eerstejaars. Oktober 2001 Bladsy 1. Jaargang 38 Uitgawe 6 Onafhanklike nuusblad van Eendrag Manskoshuis November 2001"

Transcription

1 Oktober 2001 Bladsy 1 Jaargang 38 Uitgawe 6 Onafhanklike nuusblad van Eendrag Manskoshuis November 2001 SENDING VIËTNAM Elke Eendragter het uit sy skuiling en loopgraaf gekom vir vanjaar se Hanedinee. Foto s & grafika: Johan van Tiddens HK sê nou howzit vir eerstejaars DIRK VISSER DINGE gaan baie anders wees. Selfs die benadering gaan heeltemal verskil. Dit is Daniel Thomalla se eerste woorde oor die verwelkomingsprogram wat volgende jaar die oriënteringsprogram vervang. Baie van die veranderinge en klemverskuiwings is te danke aan die nuwe rektor, prof Chris Brink, wat baie sterk antioriëntering gevoelens het. Brink het dan ook n dokument saamgestel waarin hy sy idees oor die saak uitlig. n Voorbeeld wat hy noem is dat met verwelkoming, dinge vir en nie aan eerstejaars gedoen word nie. Een van die dinge wat verander is dat eerstejaars nie forseer kan word om enige iets te doen nie. Ons gaan hulle egter vra om deel te neem ter wille van geesbou, om iets te beteken vir die Huis en om Karnaval te wen, sê Thomalla. In wese is Karnaval eintlik daar vir die eerstejaars, en die res van die Huis se fokus is op hulle betrokkenheid. Vervolg op p3

2 Bladsy 2 Vires Unitatis Redaksioneel November 2001 Vires Unitatis Kamerpuntstelsel getoets EN so is almal van ons seersekerlik weer besig om n akademiese reddingsboei uit te gooi en te red wat daar te redde is ná n kwartaal wat weereens sy volle kwota interessanthede opgelewer het. n Kwelpunt wat tydens die Huisvergadering aangeraak is, is die bestaande kamerpuntestelsel. Voorstelle is ingedien om akademiese kamerpunte asook kamerpunte wat verband hou met aktiwiteite buite Eendrag te skrap. Om kamerpunte tot aktiwiteite binne Eendrag te beperk sal n stap wees wat n langtermyninvloed op Eendrag se beeld kan hê en sal dus deeglik oordink moet word. Die argument gaan nie meer bloot om n kamer nie, maar eerder die waarde wat ons heg aan betrokkenheid op kampus. In die woorde van Oom Bun: Ons is in die eerste plek studente van die Universiteit van Stellenbosch en in die tweede plek inwoners van Eendrag. Die vraag is: moet ons onsself in ons eie hoekie afsonder van die res van kampus? n Persoon wat byvoorbeeld op die SR dien kan Eendrag en sy inwoners tog net so goed of veel beter dien en bemark as iemand wat vir Eendrag krieket speel. Big Brother gaan loer Volgende jaar gaan definitief n waterskeidingsjaar vir koshuise op die Bos wees met die aanstelling van monitors om verwelkomingsaktiwiteite dop te hou. Daar is ook die koms van die nuwe rektor, prof Chris Brink, wat op sy onlangse luistertoer duidelik laat blyk het dat geen oriënteringswanpraktyke geduld sal word nie. Eendrag se reputasie as koshuis met gesonde verwelkomingspraktyke plaas hom egter in n goeie posisie om ook hierdie eksamen te cum. Inderdaad interessante tye wat voorlê. Eksamen-phobia Sterkte met die eksamen, geniet die vakansie, oorkom jou fobie vir Karnaval en onthou: Eendrag & Minerva Karnaval 2002 ten bate van MGD gaan groot wees! Mag ons deur al die pret en plesier van Karnaval gedagtig bly aan die eindelik doel van die aktiwiteit: geldinsameling vir die verdienstelike projekte van MGD. Johan van Tiddens Redakteur 2002 Die hoenders klink n glasie op die Damestouch Spotskets: Wim Steytler redaksie 2002 redaksie HOOFREDAKTEUR Johan van Tiddens ASSISTENT-REDAKTEUR Heinrich Schwella BLADUITLEGREDAKTEUR Riaan du Toit INTERNETREDAKTEUR Gerrit Aalbers FOTOGRAAF Francois Malan Wim Steytler BEMARKING Cor Fokker Francois Malan SPOTPRENTKUNSTENAAR Wim Steytler HK-KOÖRDINEERDER André Müller NUUS Johan Fourie (redakteur) Willem Fourie Gertjie Loubser AKTUEEL Dirk Visser (redakteur) Cor Fokker Johan Delport KULTUUR Rudolf Langner (redakteur) Hanru Niemand Jaco Kemp SPORT David Coleman (redakteur) Gustav Venter SOSIAAL Riaan Louw (redakteur) Bouwer van Niekerk DIE BLADSY Francois T de Villiers Aan alle Eendragters!! Voorspoed met die eksamen!! Exam Special: 350 ml filter R2,00 from 5 November 2001 onwards Good luck with the exam!!

3 Oktober 2001 Vires Unitatis Nuus Bladsy 3 Huisvergadering bring onderliggende verdeeldheid na vore JOHAN FOURIE WAT beteken jy as Ouman vir die koshuis? Dit was die vraag wat Willie van Niekerk in n pleidooi tydens die Huisvergadering geopper het in n poging om n groter getal eerstejaarstudente volgende jaar in die koshuis te kry. Ons as huislede, maar veral as Oumanne, moet besef dat, met ons teenwoordigheid in die koshuis, ons die geleentheid van n eerstejaar ontneem om in Eendrag plek te kry. Hierdie was een van vele opinies wat op die laaste Huisvergadering van die jaar, gehou op 11 Oktober, tot uiting gekom het. Die mosie op die vorige Huisvergadering dat alle Huislede dagdrag moet aanhê, is goed aanvaar deur die Huis, en die moontlikheid bestaan dat dit volgende jaar weer sal plaasvind. Die aand het afgeskop met die primaria van al die vrouekoshuise wat die eetsaal betree, vergesel van eerstejaarstudente. n Vuurwerkvertoning was ook deel van die feestelike geleentheid. Vrae kon deur die huislede aan elke primaria gevra word, en alhoewel meeste huislede aanvanklik bra sku was, het die inisiatief van Fanie Basson en Jac Niemand vinnig oorgeborrel tot ander. Die primaria het met snedige en skerp antwoorde ook bewys hoekom hulle aan die hoof van hulle koshuise staan. Dit was egter vir almal n verrassing toe die prim van Nerina, Beatrice de Kock, n hoender te voorskyn bring glo as geskenk. Huislede was vinnig om die hoender Osama te doop. Nadat die dames die eetsaal verlaat het, is daar voortgegaan met die normale Huisvergadering-prosedure. Verskeie mosies is gelug met dié van Jac Niemand oor n nuwe kamerpuntestelsel wat tot groot onmin gelei het. Daar is besluit dat die HK die saak verder sal neem. n Opmerking van Will Coetsee het ook die huislede se aandag opnuut op die onderliggende probleem binne Eendrag gefokus. As Huis wat daarop roem dat ons n eenheid is, is die kwessie rondom kompetisie tussen die Oos- en Wesblok wat al hoe meer toeneem weereens op die voorgrond geplaas. Sy opmerking wat lui: As iemand in die Wesblok iets sê, klap net die Wesblok hande en as iemand in die Oosblok iets sê, klap net die GRAND FINALE Jano Fourie se laast Guppie-vertoning by die Huisvergadering. Oosblok hande, is onder spontane toejuiging deur die hele Huis ondersteun iets wat hopelik in die toekoms meer gereeld sal gebeur. Punt Algemeen het ook sy komiese oomblikke opgelewer. Daar is uit die eerstejaarsgroep n Big Brother-groep gekies wat hoofmomente uit dié realiteitssepie moes opdis. Later die aand is n armdruk-kompetisie tussen al die eerstejaar-kamermaats gehou wat tot vroeg die oggend geduur het. Die vergadering is ook, soos gewoonlik, afgesluit met n vinnige draffie om Irene en die sing van die Huislied. HK sê nou howzit vir eerstejaars Vanaf p1 Die tye en datums vir gebeure wyk ook baie af van ander jare. Die eerstejaars kom nou Dinsdag 29 Januarie hier aan. Die verwelkomingsprogram vind dan plaas van Woensdag 30 Januarie tot Dinsdag 5 Februarie. Die seniors keer Woensdag 6 Februarie terug en Karnaval hou tot die Saterdag aan. n Ander maatreël wat ingestel word, is dat moniteerders vir die hele eerste semester gebeure in koshuise gaan monitor. Die moniteerders sal veral op die eerste twee weke klem lê. Thomalla sê verder: Baie van die dinge wat gesê is, raak ons nie so erg nie omdat Eendrag se vorige programme baie goed was. Ons het nog nooit die reëls gebuig of gebreek nie. Thomalla gee die gerusstelling dat ons [die HK] sal sorg dat alles binne die reëls gebeur en die eerstejaars steeds n goeie groep is. Hoewel die veranderinge redelik ekstreem is, sal ons deur inisiatief aan die dag te lê binne die raamwerk kan werk. Senior Huislede word nie toegelaat om enige iets aan eerstejaars te doen nie. Brink het aangedui dat sulke voorvalle direk na die sentrale tugkomitee verwys sal word. Groter verantwoordelikheid rus gevolglik by seniors om binne die perke te bly. Mense wat oortree, sal heel moontlik hulle koshuisplek en selfs hulle universiteitstoelating verloor. n Huisvergadering gaan op 6 Februarie gehou word om aan Seniors alle reëls en regulasies uit te spel. Die ingrypende veranderinge ten opsigte van die oriëntering/ verwelkoming kom ná die tragiese dood van n Huis Visser-student vroeër vanjaar. Na die insident het Onderwysminister, Kader Asmal, aan die Menseregtekommissie opdrag gegee om n verslag oor oriëntering op te stel, wat onlangs verskyn het. innie Neelsie

4 Bladsy 4 Vires Unitatis Nuus November 2001 Stiltetye in koshuise: studiesentrum-socials se doodskoot? WILLEM FOURIE DIE universiteit beplan volgens gerugte wat die rondte doen om weer stiltetye na koshuise terug te bring. n Komitee wat die akademiese temperatuur binne koshuise gaan meet is blykbaar ook besig om in die lewe geroep te word. Hulle glo blykbaar dat hoë geraasvlakke in koshuise inwoners se akademie negatief beïnvloed en veroorsaak dat baie uitwyk na die studiesentrum of biblioteek. n Vraag wat ontstaan, is of dit tans moontlik is om in Eendrag te kan studeer. En of baie mense regtig wil. Gemeet aan die goeie opkoms van Eendragters in toetstye by die studiesentrum is dit duidelik dat dit definitief n gewilde uithangplek is. Dit is ook interessant om op te merk dat sekere seksies beter verteenwoordig word as ander. So het menige Eendragter na die afgelope toetsreeks opgemerk dat veral Prostraat en Bacchus besonder goed verteenwoordig is by die studiesentrum. Tot n mindere mate was daar darem ook verteenwoordigers van Swingel, Dranggang en die menere van Here XVII. Dinge wat die koshuis as studieplek nie vir die SS-ondersteuners kan bied nie, is veelvoudig. Buiten die feit dat ou en meisie sy-aan-sy kan studeer, is daar die bykomende voordeel van die Neelsie wat net om die draai is. Ook is daar vele kennisse wat normaalweg hul tyd in die SS verwyl en wat veroorsaak dat vriendskappe uit so n akademiese sessie ook voordeel trek. Tog wonder mens of die geraasvlakke in koshuise se invloed op akademiese prestasie nie klein is in vergelyking met die nie-akademiese invloed van plekke soos die studiesentrum nie. En dit laat mens wonder of n ondersoek na die akademiese temperatuur in byvoorbeeld die SS nie dalk ook nodig is nie. Het nuwe krant in Eendrag 5 Mei 1962 TERTIUS TERRE BLANCHE DONDERDAG 25 Oktober is die joernalistieke grense in Eendrag verbreed met die verskyning van die eerste uitgawe van Eendragtelike Nieuws. (sic) sedert die eerste uitgawe in 1962 verskyn het. Dit is steeds onbekend wie die uitgewers van dié publikasie is. Na bewering ontken twee van die hoofverdagtes enige betrokkenheid. Volgens n betroubare bron was een 25 Oktober 2001 verdagte voorheen betrokke by Vires Unitatis. By ter perse gaan kon daar nie vasgestel word wat die frekwensie van hierdie publikasie sal wees en of Eendragters eers oor n volgende 39 jaar n uitgawe te wagte kan wees nie. Dié koerant publiseer sake wat die gemiddelde Eendragter erg ontstig en die inhoud is slegs tot sake binne Eendrag beperk. Die uitgawe het op dieselfde dag verskyn as n nuwe kampuskoerant genaamd Die Student. Derrick kom tweede Wineroute lag nie laaste GERTJIE LOUBSER OMSTREEKS 01:00 die oggend van sy verjaarsdag is Derrick, n Winerouter, vasgemaak en geblinddoek terwyl sy hare met n elektriese skêr afgeskeer is teen sy sin, soos wat die hele wesblok uit sy geskreeu kon aflei. Wie presies betrokke was, wie fisies die handeling gepleeg het en wie slegs toegekyk het, is nie nou meer belangrik nie. Feit is in ons koshuis het daar n voorval plaasgevind wat ruik na n inlywingspraktyk onder dwang iets wat die laaste tyd taboe op Stellenbosch is. Oom Piet het die voorval ten sterkste afgekeur: Ons hier by Eendrag gaan op geen manier met sulke gedrag akkoord nie. Die Huiskomitee het opgetree en dit is wat ons van hulle verwag. Derrick se reaksie n paar weke na die voorval, was: Sulke goed is onnodig en hoort nie in Eendrag nie. Ons kon net sowel hoenders gewees het en baie mense voel dieselfde hieroor. Die R150 boete is blykbaar gelykop tussen die Wineroute-inwoners verdeel. Hierdie is egter nie die enigste boete wat die afgelope tyd aan hulle opgelê is nie. Wineroute het ook n R100 boete gekry omdat hulle nie tydens die geestelike week hul opruimingspligte nagekom het nie. Hulle is duidelik nie hierdeur afgeskrik nie, want n R500 boete vir die Roman Bath wat gehou is, het gevolg vandaar die naam Fineroute, of nog meer oorspronklik Boeteroete. Die platsak-inwoners van Wineroute wonder nou of hulle geld nie miskien beter aangewend kan word nie, soos vir die aankoop van n portable Roman bath, of miskien vir die finansiering van n wyntoer of twee... Op hierdie manier kan diegene wat nie altyd so aktief deelneem nie, maar meer toekyk vir die sports (soos in die Derrick-voorval) ook n bietjie meer waarde vir hulle geld kry. Ten minste is die huiskas na dese baie beter daaraan toe, het een Winerouter in nabetragting gesê. Dit lyk of Derick se vergifnis saam met sy hare groei. Soos hy self sê: Dis nou oor en verby. Kom ons vergeet nou daarvan.

5 Oktober 2001 Vires Unitatis Nuus Bladsy 5 OPINIE Kamerpunte nie net van akademiese belang BOUWER VAN NIEKERK DIE laaste Huisvergadering van die jaar het n vraag geopper waaroor daar sekerlik nooit eenstemmigheid sal bereik word nie. Dit het gemoedere laat opvlam, emosies aangewakker en duidelik die skeiding tussen die Oosen Wesblok na vore gebring. Ja maats, julle het reg geraai, dis die kamerpuntedebat. Hoekom kry mens nou juis kamerpunte vir jou akademiese prestasies? Hierdie vraag het vele Oosblokkers hoogs emosioneel gemaak. Hoe durf iemand so n vraag vra? Die universiteit is dan immers n akademiese instansie! n Goeie argument? Ongelukkig nie vriend, want dit gaan nie hier oor die universiteit nie, dit gaan oor Eendrag. En dis waarop ek my hele argument op gaan laat steun. Laat ek verduidelik. Die beste manier om hierdie vraagstuk op te los is om nie emosioneel te word nie. Mens moet eerder mooi na al die faktore gaan kyk en dan n goed deurdenkte voorstel maak. Kamerpunte is, of behoort, n beloning te wees vir diens wat jy alles vir Eendrag doen. Let wel, vir Eendrag, nie vir die universiteit nie. Want kamerpunte bepaal waar jy bly in Eendrag, en net in Eendrag. Dit (behoort te) weerspieël wat mens alles doen vir die Huis. Nou kan mens vinnig sê: Ja, so wat dan van Maties rugbyspelers? En dis n goeie punt. Jy behoort ook nie daarvoor kamerpunte te kry nie, want jy doen dit nie spesifiek as n Eendragter nie, jy is bloot per toeval n Eendragter in n Matiespan. Hier volg dan ook n lys van alles wat bevraagteken behoort te word as dit kom by die uitdeel van kamerpunte, asook drie moontlike voorstelle van hoe om in die vervolg kamerpunte uit te werk. Aktiwiteite voor studies Gewerk/ uitruilstudent: 10 Sport Nasionale kleure: 50, Provinsiale kleure: 30, Matiesklub; Eerstespan: 30, Ander: 10 Algemeen SR-voorsitter: 30, SRlid: 20, Fakulteits-SR; Voorsitter: 8, Fakulteits-SR-lid: 6, SR-subkomitee: 6, Die Matie: Eindredakteur; 20, Die Matie: Subredakteur; 16, Die Matie: Hoofredaksie; 12, Die Matie: Redaksie; 8, Stellenbosse Student: 6, MFM: 5, MGD-werker: 4, Noodhulpdiens gelewer: 4, Skeidsregter in sport: 4, Stranddienste/Uitreike; Leier: 5, Stranddienste/Uitreike; Lid: 3, Universiteitskoor: 10, Libertaskoor: 10, Kerkkoor: 10, Pro Cantu: 10, Massakoor: 4, US Simfonie- of Blaasorkes: 10 Akademie maksimum 70 Opsie 1: Skrap al die bogenoemde van die lys af, aangesien nie een van dit direk betrekking het tot die Huis nie. Gee slegs kamerpunte vir dit wat kan bewys word direk van toepassing is op die Huis. Opsie 2: Werk die verhoudings beter uit. Dit is byvoorbeeld belaglik om vir iemand 70 punte te gee as hy n 90+ akademiese gemiddeld het, maar net 50 punte as hy nasionale kleure in n sport verwerf het! Hier kan daar ook gekyk word na die rangorde van hoe daar gekies word. Hoekom kan n vierde jaar wat feitlik niks vir die Huis doen bo n derde jaar wat aan feitlik alles deelneem kies? Hier dien Dagbreek se sisteem as n goeie voorbeeld, waar n eerstejaar 25 punte kry, n tweedejaar 50, n derdejaar 75, n vierdejaar 100 ensovoorts. Maar dan kies dié met die meeste punte eerste, ongeag watter jaar hy is. Opsie 3: Los die sisteem nes hy is. Hierdie behoort eintlik nie eens n opsie te wees nie, maar dis net my opinie. Soos vroeër gesê is sal daar sekerlik nooit eenstemmigheid oor hierdie onderwerp gekry word nie. Maar ten minste laat dit darem n mens dink, en hopelik sal dit nie die laaste wees wat oor hierdie onderwerp gesê word nie. NUUSFLITSE AMPTELIKE MONITORS sal volgende jaar besoek aan koshuise aflê. Die hooftaak van die monitors sal wees om toe te sien dat die voorgestelde verwelkomingsprogramme by die koshuise en PSO-wyke geïmplementeer word. Daar moet ook gemonitor word dat studente se menseregte nie geskend word nie en dat daar by die riglyne gehou word wat deur die universiteit neergelê word. Daar sal van die monitors verwag word om vooraf die verwelkomingsprogramme te bestudeer, n aantal besoeke by koshuise af te lê, terugvoering van nuwelingstudente te ontvang en enige probleme met die koshuisbestuur uit te sorteer. Die monitors sal ook voortdurende terugvoer aan die VBK moet gee. HELSHOOGTE moes munisipale toerusting gebruik om n koshuispoets ongedaan te maak. Die hoenders het erken dat hulle glasstukke op die Bun gestrooi het op die vooraand van die Dames Touch vroueraakrugby-toernooi. Sowat 50 eerstejaars is gestuur om die glas op die grasperk op te tel. Helshoogte moet die koste van die skoonmaakoperasie dra. Hulle moes glo toerusting gebruik waarmee die munisipaliteit die strate skoonmaak. Helshoogte se prim was nie beskikbaar vir kommentaar nie, volgens n berig op Irene het Sonop in die eindstryd naelskraap met 2-1 geklop. OPERASIE SWD, n kriekettoerinisiatief, is deur Eendrag se krieketkaptein van die afgelope paar seisoene, Neil van Rensburg, geloots. Die idee van die toer is om getroue spelers te beloon vir hul diens aan Eendragkrieket. In hierdie jare het Eendrag uit die as verrys tot die US se mees gesogte krieketkoshuis onder nuwelingstudente. Die toer na die Suid-Kaap vind plaas vanaf 30 November tot 8 Desember.

6 Bladsy 6 Vires Unitatis Aktueel November 2001 Koshuis nie n aftree-oord nie DIRK VISSER AS daar een ding is waaroor ek spyt is dan is dit dat ons toegelaat het dat mense n negatiewe invloed op die koshuis gehad het deur niks vir die Huis te doen nie. So sê Willie van Niekerk, voormalige onder-prim, ná die kwessie van betrokkenheid veral van Oumanne se kant af by die Huisvergadering geopper is. Van Niekerk het by die vergadering eerstens sy waardering vir wat die koshuis vir hom beteken uitgespreek, maar voortgegaan dat mense hulle verblyf in die koshuis moet oorweeg in die lig van wat hulle nog tot die koshuis kan of wil bydra. Volgens Van Niekerk was daar vanjaar meer as sewentig Oumanne in die koshuis maar minder as tien het in die voorste eerste spanne van die koshuis gespeel. Omtrent net so min het op enige komitees gedien. Hy sê: Jy kan verstaan dat mense minder betrokke is, maar daar is ander opsies vir verblyf. Van Niekerk voeg dan ook sy daad by sy woord en hy en sewe ander senior Huislede gaan volgende jaar Lobelia toe trek. Op n vraag of betrokkenheid en deelname nie vrywillig en bloot n addisionele diens van die koshuis is nie het hy gesê: n Koshuis is nie net nog n blyplek nie. Daar is verskeie voordele en mense is geregtig daarop, maar die reg bring ook verpligtinge mee. Jac Niemand sê hy stem volkome saam met wat Van Niekerk probeer tuisbring het. Koshuisdeelname kom egter op verskeie vlakke voor. Die belangrike is n belangstelling en ondersteuning van wat in die Huis aangaan. Een van die Oumanne wat volgende jaar sy sesde jaar in die koshuis is, Pierre Lötter, sê: Ek sien koshuisdeelname as hoe jy n invloed op ander in die koshuis het en hoe jy hulle ondersteun in wat hulle wil doen. Dit is nie net sportdeelname en komitees nie. Lötter sê hy het ná Van Niekerk se toespraak gewonder of hy dalk vir die verkeerde redes in die koshuis aanbly. Sy rede is dat hy van die koshuis hou omdat daar ander mense is met wie jy kan kuier, gesels en dinge deel. Die hele aangeleentheid van lang verblyf opper die vraag of baie mense nie die geleentheid om n koshuislewe mee te maak ontneem word nie. Veral met die skaarste van koshuisplek op Stellenbosch. n Reëling wat onder andere by die Universiteit van Kaapstad oorweeg word is om koshuisverblyf tot drie of vier jaar te beperk. Hierop reageer Van Niekerk: Dit is miskien goed maar daar moet uitsonderings wees. Sekere Oumanne soos HK-lede en prims kan nog baie vir die koshuis beteken. Lötter het gemengde gevoelens daaroor: So n voorstel is geldig want daar is min verblyf op Stellenbosch. Aan die ander kant behoort enige student geregtig te wees om te bly waar hy wil solank hy wil. Niemand se opinie is: Dit sal nie n verrassing wees nie. Oumanne het egter n belangrike rol om in die koshuis te vervul wat mens nie graag sal wil prysgee nie. Niemand sê ter afsluiting: Elke ou moet vir homself besluit hoe lank hy wil bly en watter bydrae hy nog kon maak. Soldate vier fees na bloedige oorlog JACQUES MAREE DIE opgewonde geruis onder die soldate word onderbreek deur n oorverdowende gedreun op die horison. Met hul hande gelig teen die skroeiende son aanskou hul die silhouette van n Caspir met iemand wat daarop staan. Wanneer die voertuig nader kom herken hulle die persoon as die imponerende figuur van Luitenant- Generaal-Koning-Oom Piet. Soos een man spring die soldate op aandag. Die Caspir stop voor Sersant-Majoor Brummel. Hulle salueer mekaar en Luitenant-Generaal-Koning-Oom Piet knik vir Sersant-Majoor Brummel. Met n koue, gevoellose uitdrukking op sy gesig en die gloeiende oorblyfsel van n sigaar wat aan sy onderlip kleef, stap hy na die Viëtnamese hut wat in die middel van die kring gehawende soldate staan. Hy haal die sigaar uit sy mond en gooi dit met n gebaar van minagting op die hut. Die hut bars in vlamme uit en toring bo die groep juigende soldate uit. Die oorlog is verby en dis tyd om fees te vier. Die aand se formaliteite is gou-gou afgehandel voordat die statigheid daarvan ondermyn kon word deur die oorvloed wyn wat vir die brawe vegters gereed gestaan het. Die gewilde diverse kategorie van die prysuitdeling het nie groot verrassings ingehou nie. Sersant Steytler het n toekenning ontvang vir onbaatsugtige verdediging van die agterste linies en korporaal Peto vir sy sigbaarheid op die oorlogsveld. Private Padda het erkenning ontvang vir sy uitmuntende kamofleringstegnieke en kok Boshoff is beloon vir sy voortreflike diens in die kombuis. Nadat die feesmaal van hoender en knoffelaartappels genuttig is, het die gebruiklike vergryping aan drank sy normale gang gegaan. Van die Viëtnamese slawe het die kans waargeneem om weerstand te bied, maar hulle is goed in toom gehou deur die troepe onder aanvoering van die generaals. Daar is tot laat in die nag om die vuur gekuier, waarna sommige soldate die strate ingevaar het om hulle aan te sluit by medefeesvierendes. Nog n puik Hanedinee agter die rug.

7 Oktober 2001 Vires Unitatis Kultuur Bladsy 7 n Man van durf en dans HANRU NIEMAND REGARDT Olivier is n man wie se naam verskeie kulturele assosiasies oproep, in Eendrag en ook in wyer kringe (lees: dameskoshuise). Boonop is hy volgende jaar Plutosêr se leier. Die Vires het dit dus goedgedink om n bietjie met hom te gaan gesels. Jy was vanjaar al in een van die leiersposisies in die sêr. Wat is jou ervaring daarvan? Dis baie lekker. As mens van musiek hou en van kreatiewe dinge is dit wonderlik om te sien hoe n hele jaar se werk vorm kry, hoe mense dit geniet en hul gesigsuitdrukkings dit sê. Net om in die sêr te wees is al klaar n groot voorreg. Vanwaar die liefde vir dans en die talent vir choreografie? In my skool se revue in standerd ag het ek begin dans. Dit was vir my baie lekker en ek het toe verder op skool tydens kultuuraande (waar daar danse was) met die choreografie uitgehelp. Op Stellenbosch het ek begin deur in Vensters te dans. Daarna het ek begin uithelp in ons sêr en Harmonie s n, wat betref choreografie. Van toe af is ek al hoe meer betrokke daarby, en dis wonderlik. Daar was vroeër vanjaar n paar menings gelug dat danse in sêr dit tot n tipe revue maak, in plaas van sêr. Waarom, dink jy, behoort ons nie weg te beweeg van die gebruik van danse in sêr nie? Ek stem saam dat sêr nie n tipe revue behoort te wees nie. Maar sêr is vermaak, en die nuwe neiging in die vermaaklikheidswêreld is sing en dans gekombineer. Volgende jaar sal ons dalk nie twee danse hê nie, maar net een. Ons moet egter nie die danse wegvat nie. Dit is n Eendrag-ding, dit is eie aan Eendrag. Verder doen danse nie afbreuk aan musikaliteit nie, dit dra net daartoe by. Wat dink jy van die huidige formaat van die sêrkompetisie? Het jy enige voorstelle vir veranderinge? Die sêrkompetisie in sy geheel n sukses. Ek dink egter dat jonger beoordelaars, wat beter weet waaroor dit gaan, nodig is. As mens na vanjaar se kompetisie kyk, het Eendrag en Hippo se programme hemelsbreed verskil. Ek dink dit sal goed wees as die beoordelaars eers na elke groep se interpretasie van wat sêr is moet gaan kyk, en elkeen dan daarvolgens moet beoordeel. Maar in die geheel is dit n groot sukses, en n wonderlike deel van Stellenbosch-kultuur. In n koshuis soos Eendrag behoort daar baie talent te wees. Is dit moeilik om die koshuis se talent ten volle te ontgin? Dit is moeilik. Daar is baie wat goed is, maar wat nie weet wat sêr is nie, en gevolglik nie vir n oudisie kom nie. Daar is ook baie ouens wie se image dit nie pas nie. Hoe sou mens te werk kon gaan om hierdie probleem te oorkom? n Mens kan nie iemand forseer om vir n oudisie te kom nie. Die sêr moet mense hê wat in die sêr wil wees. Ons oefen en ons werk hard, daarom moet mens dit geniet. Eintlik is dié wat kom vir oudisies dus die ouens wat ons wil hê. Wat verwag jy van die HK? Ondersteuning. Dieselfde ondersteuning as wat hulle vir die eerste rugbyspan sou gee. Op kultuurgebied is ons seker Eendrag se grootste uitvoerproduk, indien nie op alle gebiede nie. Ons gaan by alle dameskoshuise om, en dit is die beeld van Eendrag wat hulle kry. Ons is advertensie. Ek wil daarom hê dat hulle moet insien hoe hard ons werk en nie ons prestasie as vanselfsprekend aanvaar nie. En kom kyk die optredes, moenie net na die tyd gelukwens nie. Het jy al enige idees in jou kop oor wat jy volgende jaar met die Sêr wil doen? Ek het nog nie begin dink nie. Maar julle kan iets revolusionêr verwag. Eendrag is altyd uniek en kom altyd met iets nuuts vorendag. Dit is wat ons die beste maak, maak nie saak wat die beoordelaars dink nie. En ons sal weer n dans hê. So vanjaar se teleurstelling pla jou nie te veel nie? Glad nie. Dit pla my nie, omdat vanjaar n ongelooflike jaar was. Ek het dit baie geniet. Ons toeskouers het dit baie geniet. En waaroor dit tog gaan is of ons dit geniet, en of die gehoor dit geniet. En ek het met n ongelooflike groep mense saamgewerk. No matter what they say, we re okay.

8 Bladsy 8 Vires Unitatis Inwoners November 2001 Operasie: Katstraat (Die magstryd tussen Prostraat en Die Omgang) RUDOLF LANGNER MET die aanhoudende middernagtelike krete van Pros vir Katte en Katte for life! in die gange van Die Omgang, was dit vroeg al duidelik dat oorlog n onafwendbare gevolg sou wees van die onskeibaarheid van n volk, Prostraat. Die inwoners van Die Omgang het maar katvoet geloop met die wete dat hulle tradisionele bestemming as Oumanne in die jaar 2002, naamlik Katstraat, bedreig word deur n nasie onbekend en ongewoond aan daardie geweste (of ge-ooste?). Geleidelik het die spanning toegeneem en beide kampe het afsonderlik gekoukus en strategiese beplanning is as n fynere kuns bemeester. Tot in die vroeë oggendure is daar taktiese skuiwe uitgewerk om te kyk hoe die ander groep in skaakmat geplaas kon word. Met kringe onder die oë en vlinders in die mae het hierdie n sielkundige oorlog geword onder twee sterk nasies; n tweede Koue Oorlog. Dit was duidelik wie hier die stereotipiese rolle van die Weste en die Midde-Ooste sou kon speel. Word daar inligting verkry vanuit die Weste, word strategieë gewysig in die Midde- Ooste. Maak die Midde-Ooste hul plan van aksie bekend, klink die doodskrete van Pros vir Katte opnuut op. Gelukkig is die spanning nie vererger deur terreuraanvalle in die vorm van watersakke of vliegtuie deur naasliggende wolkekrabbers nie. Hier was die ammunisie egter kamerpunte. Met die bekendmaking van die kamerpuntlys het die stryd n wending geneem. Bo-aan die lys was die twee trotse inwoners van Die Omgang, Sadam HuSteyn en Jaco bin Laden, met kort op hulle hakke die top manne van Prostraat, George W Tait en Tony Noeth-Blair. Met onderskeidelik vyf en vier posisies vir Die Omgang en Prostraat was dit duidelik dat die mag so te sê gelykop verdeel sou wees. Die periode van doodskrete sou nou eers tot n einde kom, want samesprekings was aan die orde van die dag. Menigmale is daar vergader in die gange van Die Omgang; menigmale is voorstelle ter tafel gelê. Dit was egter duidelik dat die magtige Weste nie hul eenheid sou prysgee nie al sou dit beteken dat hulle hul invloedsfeer sou moes skuif na n nuwe domein: Beyersstraat. Die spanning het opgebou tot die nag van die sestiende Oktober. Die twee sterk magte het opgeruk na die argief waar hulle lot verseël sou word. Die nuutste tegnologie is gebruik met selfs langafstand kommunikasie per selfoon. Die eerste missiel is gevuur deur die Midde-Ooste en deel van die gesogte Katstraat was hulle s n. Dit was duidelik dat Prostraat se eenheid in gedrang was met nie genoeg plek in RIAAN LOUW NEE, dit is nie interseksie sokker of skaak nie. Dit gaan hier oor n baie belangriker kwessie wie volgende jaar se Katte gaan wees! Dit blyk dat sekere faksies onder derdejaars in Prostraat en Omgang vuisslaan (figuurlik bedoel, natuurlik, tot op hede...) oor wie volgende jaar in Katstraat gaan intrek. Nogal n interessante kwessie en volgens sekere ingeligte persone is dit wat aanleiding gegee het tot die mosie wat op die laaste huisvergadering geopper is oor die belangrikheid van akademiese punte by die berekening van kamerpunte. In die verlede en ook volgens tradisie is die Oosblokinwoners se akademiese punte normaalweg hoër (as gevolg van n oordrewe akademiese ingesteldheid?) as die Wesblokmanne s n. En aangesien akademiese punte so n swaar gewig dra, is die Oosblokinwoners se kamerpunte in baie gevalle gevolglik ook hoër. As daar dus hierop gereken word, behoort Omgang-inwoners voor Pros te kan kamers kies (dis natuurlik besonder relevant dat n Pros-inwoner dan ook die mosie gelug het ). Die skielike neiging van Prosderdejaars om na die Oosblok te wil trek is nogal verrassend. In die woorde van n Omgang-derdejaar wat hoop op n kamer in Katstraat en wat vir Katstraat nie. Die topmanne van die Weste maak toe n taktiese skuif en plant hul vlag in Beyerstraat. Die slag van Katstraat was vinnig verby, maar soos in enige oorlog het onskuldige trane en bloed gevloei. Struikelblokke moes deur die A-Judeicator uit die weg geruim word, maar dis nou maar oorlog vir jou. Die Midde-Ooste het Katstraat verower, maar die vraag word tot vandag toe nog gevra: Wie het die sielkundige oorlog gewen? Was dit tog die Midde-Ooste wat hul gesogte bestemming verkry het of was dit nie dalk die Weste, wat ten spyte van alles hul eenheid behou het nie? ooglopende redes verkies om anoniem te bly: Nog nooit het hulle n goeie woord vir die Oosblok gehad nie en nou skielik wil hulle Katte oorneem! Maak nie vir my sin nie! Ander meen Katstraat sal bloot n tweede Prostraat word Terwyl Prosgesindes weer van mening is dat dit hoog tyd is dat daar bietjie lewe geblaas word in die dooie Oosblok. Dit is te verstane dat kamers in Katstraat besonder gewild is. Dit is n uitgemaakte saak dat die uitsig op die Bun vanuit Katstraat die beste in die koshuis is. Verder het daar vanjaar ook n goeie gees onder die Katte geheers. Woensdagaand, die sewende Oktober het Omgang van sesuur af al begin gons soos almal hul menings oor die saak gelug het en geredeneer het. Sewe-uur het die oomblik van waarheid aangebreek en al Eendrag se derdejaars het op die Argief toegesak. Die uiteinde? Omgang kry toe Katstraat en Pros moet tevrede wees met Beyers! Verder kom Beyers HKlid, Jurie Fourie en Katstraat se 2002 HK, Ryan Hawell ooreen om seksies te ruil. Nogal heel verstaanbaar aangesien Jurie n oud-omganger is en Ryan n oud-pros-inwoner. Maar dalk is dit op die ou end n goeie ding as n paar tradisioneel Wesblok-inwoners hul intrek in die hart van die Oosblok neem. Wie weet, dalk lei dit tot die einde van die skeiding (in sommige gevalle vyandigheid) tussen die Oos- en Wesblok

9 Oktober 2001 Vires Unitatis Kultuur Bladsy 9 Pop my jou IP dat ek jou kan FTP! JACO KEMP SAREL Cronjé is n standaard tweedejaar BRekker. Hy haat OB s, dra Police Polaroids en bel sy ma ten minste een keer n week. Thanatos is n multimedia biblioteek in een kamer. Hy hardloop sewentien gaming servers gelyk, weet wat elke student se Novell wagwoord is (sommer net vir die pret) en is nommer twee op die Counterstrike log. En niemand weet hoe hy lyk nie. Net Sarel Cronjé se naaste vriende weet hoe Thanatos lyk. Want hulle is een en dieselfde persoon. Die koshuisrekenaarnetwerk van Stellenbosch besit n kultuur van sy eie. Daar is n misterie gekoppel aan die dialek wat gepraat word en die reëls waarby gehou word, maar die netwerk besit steeds n ryk en kleurvolle persoonlikheid wat n mens net met tyd leer ken. Die gerieflikste venster waardeur die netwerk-kultuur aanskou kan word is sekerlik Realpopup. Op hierdie klein lei sit menigtes hulle griffels neer en raak vreeslik interessante versoeke en uitdagings kwyt. Die Het iemand dalk vir my - reeks is baie gewild. Voorbeelde strek van pornografie, musiek en flieks tot geleenthede na Umhlanga Rocks en toiletsitplekke. Selfone, fietse, rekenaars en skoonma s word verkwansel. Gereeld wil Erick Rollerboy Gerber weet waar hy vanaand Elektronika skryf, en na die rugby teen Helshoogte is kommentaar soos EENDRAG JOU $!!!! baie algemeen. Wat gaming betref is daar natuurlik geen einde aan die netwerk nie. Die groot uitdaging wat min kan weerstaan roep gereeld nog manne tot oorlog op: Counterstrike server going up! Wie s bang? n Stewige Eendragkorps verteenwoordig ons hier. Manne soos Pure Cyanide, Megadeth en Gummiebear hou ons naam hoog, en vergeet nie ons ouer, nou afgetrede legendes, Io, mnr Refleks en Spinner nie. n Laer, donkerder stem roep so nou en dan opponente in Broodwars op, en êrens sal n verlore sieletjie wat nog nie geleer Counterstrike speel het nie, vra Quake iemand? Oorlewingsgids vir die net Maar om te oorleef in hierdie kuberwêreld, is daar twee dinge wat elke netbewoner reeds weet of vinnig moet leer. Punt 1: Nothing is free. Wel, feitlik niks. Hier en daar is daar n vriendelike of naïewe persoon wat sy programmatuur verniet beskikbaar stel. Behalwe vir hulle is dit streng quid pro quo, en n multimedia ruilhandel-sisteem is aan die orde van die dag. Punt 2: Anonimiteit. Hier is n interessante verskynsel waarop ons kan let. Meer en meer meisies is deesdae te bespeur op die netwerk en bied ons n wonderlike voorbeeld van hoe die geslagte verskil. n Ou op die netwerk sien die mense aan die ander kant van die lyn as objekte. Opponente vir spel, of bedieners vir die aflaai van programmatuur. Meisies werk duidelik anders. Gestel n ou vra vir iets op die netwerk. Iemand bied dit vir hom aan, hy laai dit af, en reageer met Thanks, Cheers. n Meisie sal reageer met iets in die lyn van Dankie! Jy s gaaf. Ek is Karien Oberholzer van Erica k2033 en ek swot musiek en ek verjaar op die sewentiende Mei en ek kom van die Paarl af, maar ons het eers soontoe getrek toe ek twaalf was. Ons het eers in Hotazel geboer met katoen, maar toe het dit vir drie jaar nie gereën nie toe gaan ons bankrot. Wie s jy? Verskynsels soos hierdie is maar n paar van die vreugdes wat elkeen met n netwerkpunt geniet. Die koshuis informasiesnelweg het sy padvarke, sy duimgooiers, sy verkeerspolisie en sy padtekens. Laat ons versigtig ry, maar tog hierdie digitale autobahn waardeer vir wat hy is en bied!

10 Bladsy 10 Vires Unitatis Geestelik/diebladsy November 2001 As dit winter geword het... Mens kry twee tipes Christene die sogenaamde Halleluja-Christene en dan die Winter-Christene. Priester deel n paar gedagtes van mens opnuut na jou geloof laat kyk... DIE beroemde Joodse filosoof Ernst Bloch het op n keer bemerk: Jy hoef net by die venster uit te kyk om te sien dat die Messias nog nie gekom het nie. Waarskynlik een van die mees invloedryke teoloë van die twintigste eeu, Karl Rahner, is eenmaal in n onderhoud uitgevra oor wat hy dink die toekoms vir die kerk inhou. Sy antwoord het hom wêreldberoemd gemaak. Hy het gepraat oor die verskillende maniere hoe mense God beleef. Hy dink dat daar is twee tipes Christene. Aan die een kant kry jy daardie Halleluja-Christene. Dit is vir hulle wat dit maklik is om te glo dat daar n God is, wat dit regkry om in alles wat gebeur so perfek sin te maak omdat hulle God se nabyheid op n naïewe en kinderlike manier ervaar. Dis hulle wat spontaan kan uitbars in lofprysing en aanbidding, wat God altyd kan dank vir die groot dinge wat Hy doen, wat Christus se nabyheid intens beleef en op n tipe high deur die lewe gaan. Rahner noem dit n somerse spiritualiteit. Maar, aan die nader kant en sulke mense word al hoe meer is daardie winterse Christene vir wie dit nie meer so maklik is om te glo nie. Dis hulle wat tydens n praise & worship stil raak omdat dit voel asof die Here, te midde van almal rondom wat blyk om mekaar so lekker warm te vryf, homself terug trek, wegsteek. Hulle kan nie berus in kitsantwoorde wat soms van ons kansels uitgaan nie. Hulle raak geïrriteerd met daardie mense wat dit regkry om so spontaan en luidrugtig te kan aanbid en word vervreem deur daardie predikant wat so opgewonde raak oor die realiteit van God terwyl sulke winterse Christene juis God se afwesigheid intens ervaar. Hulle word opgeslurp deur die doelloosheid en sinisme van ons tyd, word diep getref deur die liefdeloosheid van mense wat hulleself Christene noem, is nie beïndruk deur allerlei foefies om die gehoor aan die beweeg te kry nie. Hulle is honger, maar word nêrens gevoed nie. Dit is Dis hulle wat tydens n praise & worship stil raak... hulle wat net so leeg by die diens uitstap soos hulle ingekom het. Vir sulke mense is daar min van die geloof oor behalwe miskien daardie intense verlange om tog maar te kon glo. Daar het in hul hart n winterse landskap aangebreek. Hulle sien elke dag die grusame beelde op TV, die voorblad van die koerante, sien hoe die World Trade Center inmekaar val, vol angs oor gerugte van Anthrax. Hulle sien wat snags op Stellenbosch aangaan en moet op Sondae inhoudlose preke verduur... dit is hulle wat elke dag by hul venster uitkyk en daaruit die afleiding maak dat dit onmoontlik is dat die Messias al kon gekom het. Martin Marty skryf n hartroerende boek oor die Psalms: A cry of absence. Reflections for the winter of the heart. Hierdie winter van die hart, hierdie intense verlange na n God wat blyk om afwesig te wees, is nie vreemd aan die Bybel nie. In Psalm 6 lees ons van iemand wat by God kom skuil omdat hy nêrens anders het om te vlug nie maar dat hy moet probeer sin maak daarvan dat hy tog al hoe sieker word. In Psalm 88 bid Heman tot sy God wat hom altyd help, net om tot die siniese gevolgtrekking te raak dat nou is stilte en duisternis sy vriend. Het ons nie dalk te veel van n oorwinningstog gemaak van ons geloof nie? Ons lees byvoorbeeld Matteus 28 ( Gaan maak dissipels... ) met die idee van Christen-soldate wat die heidendom moet gaan verower. Ons dink aan ons geloof in krygsterme. Maar, dan lees ons mis dat in Matteus 28:17 het hulle Christus aanbid terwyl hulle getwyfel het maar dat hulle ook getwyfel het terwyl hulle Hom aanbid het. Dit verander nogals die manier hoe jy oor jou geloof dink. Dat niks uiteindelik help nie en wat sal ek sê sal ek sê dat ek al oral was, dat ek die aarde sien opkom het en die maan. such lonesome swerwers. en steeds die môres wat breek in klipharde wolke sover dit my betref. en die son wat sy meaningless skadu s van lig gooi oor water en boom en earlymorning hangover (al het ek niks gedrink nie al het alles nie gebeur nie maar noodwendig: dat niks uiteindelik help nie Hanru Niemand Neelsie Centre Laminating Thermal & Spiral Binding Copying Business cards Print from disk Scanning services

11 Oktober 2001 Vires Unitatis Sport Bladsy 11 Minerviaan is mej Damestouch 2001 RIAAN LOUW EENDRAG se jaarlikse Damestouch is nou n amptelike instelling op Stellenbosch en seker naas die Huisdans en Hanedinee, die sosiale hoogtepunt van die jaar. Die gebruik is dat daar in die week voor die groot dag n aptytwekker aangebied word in die vorm van mej Damestouch. En kom ons wees nou maar eerlik wat in Eendrag is nou n groter geesbouer as die sig van beeldskone dames in die quad? Reeds van vroeg die middag af het musiek al deur die koshuis gebulder n duidelike aanwyser van n groot aand wat voorlê. n Hele paar mense het hulle dan ook sommer vroegmiddag al begin voorberei op die skouspel wat sou volg. Ongelukkig was daar heelwat Eendragters wat die aand predikaattoetse moes skryf en het die quad met n swaar hart verlaat, maar met die idee om dalk maar daai 60% predikaat op te offer om darem N BLIK OP DIE PRAGTIGE DAMES Foto: Francois Malan nog die laaste deel van die kompetisie te kan bywoon. Die deelnemers het regtig beeldskoon gelyk en die beoordelaars, wat ons eie Johan Fouché ingesluit het, het n moeilike taak gehad om die wenner aan te wys. Die vrae wat aan die finaliste gevra is, is deur baie van die waarderende toeskouers as die beslissende faktor beskou. Die meisies moes mooi dink om hul vrae te formuleer, veral met vrae rakende kwessies soos vroue-deelname aan mansportsoorte soos rugby en hoe jy jou kêrel op sy verjaarsdag sal verras (waarop een dame n baie interessante antwoord gegee het en wat veral vanuit Prosgeledere groot applous ontvang het). Baie simbolies is n Minerva-dame, Bonnie Steyn, dan ook aangewys as mej Damestouch Die eerste en tweede prinsesse was onderskeidelik Chanel Schmidt en Karien Kotze. Vires Unitatis wens Bonnie baie geluk en hoop dit is n aanduiding van n baie suksesvolle Eendrag-Minerva 2002 Karnavalpoging! Damestouch 2001 agter die skerms GUSTAV VENTER OM sukses te behaal in enige groot sportkompetisie verg intensiewe voorbereiding en beplanning Damestouch 2001 was geen uitsondering nie. Ek het gaan ondersoek instel by van die afrigters om bietjie van hul metodes en algemene gevoelens oor hul resultate en die dag self uit te vis. David Coleman en Pieter Kotze (Irene) het gevoel dat ondervinding n groot bydrae gemaak het tot hul oorwinning in die finaal. Volgens hulle is dit ook beter om die meisies net hul natuurlike spel te laat speel en om glad nie eers op beplande bewegings te konsentreer nie. Tony del Guidice was van mening dat hy en Jurie Fourie (Sonop) met die tweedeprys moes wegstap aangesien Irene hul kanse beter in die finaal benut het. Hulle het ook gevoel dat die dag great was, behalwe vir die min mense wat by die finaal teenwoordig was. Stefan Doornduin was van mening dat hy en Fanie Basson se Nerinaspan bietjie ingedoen is met n swak beslissing in hul semifinaal, en dat hulle wel verder kon gevorder het. Hy voel ook sterk dat daar slegs twee oud-koshuislede toegelaat moet word om in n span te mag speel. As wenk sê hy ook dat daar geen plaasvervanger vir spoed in n Damestouchspan is nie. Piet van Niekerk en Nich Janse van Rensburg (Serruria) het gevoel dat deursettingsvermoë en die feit dat hulle alle jarre wou verteenwoordig, hulle so ver in die kompetisie gebring het. Volgens Piet het hulle uiters swak dames gehad en is daar nie genoeg mooi chicks oor die algemeen nie. Hy voel ook dat die kamerpunte hopeloos te min is vir so n groot werk. Riaan van Zyl is ook gevra waarom hy en Gabri Krog se Heemstedespan so vroeg uitgeval het. Hy was van mening dat die vroeë drie wat teen hulle gedruk is die dames gespanne gemaak het en dat hulle daarna in hulself begin twyfel het. Riaan was ook beïndruk oor hoe die dag verloop het, maar hy was net ongelukkig oor van die musiek wat vuil taal bevat het. Ander afrigters wat ook n paar interessante wenke verklap het, was Steyn van der Merwe en Jaco Wiese (Huis ten Bosch): Kies meisies wat nie vir jou probleme gaan gee nie. Cilliers van der Spuy het ook gesê dat hy en Ballie (Erica) net twee oefensessies met hul dames gehad het en dat dit duidelik nie genoeg was nie. Volgens hom moet n mens ook nie (soos hulle) mooi meisies probeer kies om dit vir die skare aanskoulik te maak nie dit werk nie! Oor die algemeen was al die afrigters sterk gekant teen beplande bewegings op die veld hulle voel dat daar eerder op basiese tegnieke gekonsentreer moet word. Hopelik kan volgende jaar se afrigters iets hieruit leer. Dirk Noeth, afrigter van Minerva saam met Corné Pieters, het Damestouch 2001 mooi opgesom deur dit te beskryf as prettig, plesierig en baie aanskoulik. Duidelik is die terugvoering van meeste van die afrigters baie positief en hopelik kan ons bou op hierdie jaar se suksesvolle geleentheid.

12 Bladsy 12 Vires Unitatis Sport November 2001 Gla(n)sryke Damestouch n groot sukses GUSTAV VENTER SABOTASIE dit was die woord op almal se lippe n dag voor hierdie jaar se Damestouch. Pogings deur inwoners van n sekere manskoshuis om die hele geleentheid in die wiele te ry, deur glasstukke op die Bun te strooi, het n donker wolk oor die geleentheid laat hang. Sou dit nog kon plaasvind? Wel, soos ware Draggies het ons saamgespan en met harde werk is die Bun tot gereedheid gebring. Game on Die verrigtinge het te midde prag weer en n feestelike atmosfeer afgeskop, met Minerva wat vir Huis Neethling in die openingswedstryd oorrompel het. Daarna het Nerina vir Harmonie verslaan, asook Sonop vir Aristea. Goldfields het die boonste helfte van die loting afgerond met n oorwinning oor Monica. In die onderste helfte het Lydia n goeie oorwinning oor Nemesia verwerf, terwyl Serruria vir Rosenhof die loef afgesteek het. Die verdedigende kampioen, Heemstede, het daarna n bobaasvertoning teen Erika gelewer, met balvaardighede en bewegings wat monde langs die kantlyn laat oophang het. Irene het die eerste ronde van die kompetisie voltooi met n verrassende oorwinning oor n span wat tradisioneel uitstekend vaar by Damestouch Huis ten Bosch. Dit was duidelik dat daar groot talent op die veld te siene was, en die kwarteindronde was waar die kompetisie interessant sou raak. Minerva, wat in hul eerste wedstryd werklik goed gelyk het, is in die eerste kwarteindstryd deur n soliede Nerinaspan verslaan, en daarna het Sonop vir Goldfields in die stof laat byt. In die onderste helfte van die DAMES WAT HUL MAN KAN STAAN Irene en Huis ten Bosch het mekaar in die finaal die stryd aangesê met Irene wat koningin gekraai het. Foto: Pieter Kotze loting het Serruria vir Lydia oorkom, terwyl Irene n groot opskudding veroorsaak het toe hulle die gedugte Heemstedespan geklop het. Teen laatmiddag was fiksheid n groot faktor in die wedstryde. Die bloedige son het die deelnemers se energie erg getap, maar dit was die span van Sonop wat die sterker een (fisies en takties) in die eerste semifinaal was toe hulle vir Nerina verslaan het. In die ander semifinaal het die dames van Irene nog n kliniese vertoning gelewer teen Serruria. Die finaal was dus tussen die twee dameskoshuise wat die naaste aan Eendrag geleë is, en dit het verseker tot die opwinding bygedra. Irene se momentum was egter net n bietjie te veel vir Sonop in die druksituasie hulle het met 2-1 geseëvier. Alle eer dus aan die dames van Irene hulle moes sterk opposisie in elke ronde afweer en verdien dus hul sukses ten volle. So het n groot en suksesvolle dag vir Eendrag tot n einde gekom sterkte aan almal vir volgende jaar. lees die viresoppieweb by

Rut: n Liefdes Verhaal

Rut: n Liefdes Verhaal Bybel vir Kinders bied aan Rut: n Liefdes Verhaal Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Lyn Doerksen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

More information

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en 2010 33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en waar hy geset het en koeldrank gedrink het, en gerook het. Ek sien. GEEN VERDERE VRAE DEUR PROF SMITH ADV HAASBRCEK ROEP:

More information

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 PUNTE: 150 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. 2 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 (NOVEMBER 2013) INSTRUKSIES EN INLIGTING

More information

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode www.scriptural-truth.com Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode Die gebed van Azariah {1:1} en hulle loop

More information

Uit Moerdijk se pen Man en Media

Uit Moerdijk se pen Man en Media MOERDIJK DIE MENS Agtergrond en familie geskiedenis Tweede Anglo Boere-oorlog Studiejare VROë LOOPBAAN Robertsons Deep Myn Johannesburg jare Kerkgeboue vir Suidafrika (1919) KERKGEBOUE VIR SUIDAFRIKA dit

More information

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 5.1 INLEIDING Met die navorsing is daar ondersoek ingestel na die effek van Gestaltspelterapie op die selfbeeld van die leergestremde leerder. In Hoofstuk 1 is

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2018 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2018 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

"FASCINATION WOOD" Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town

FASCINATION WOOD Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town www.woodconference.co.za holzbau Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE WOOD Conference the knowledge platform for architects, engineers, quantity surveyors

More information

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Panamo Properties (Pty) Ltd v Nel die (regte) antwoord? Anneli Loubser Anneli Loubser,

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd. 14 Februarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd. 14 Februarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd 14 Februarie 2014 Disclaimer:

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, April 2007 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Ek is tans besig om n lys te maak van al die erfnommers in ou Pretoria. Dit is nou die deel wat vandag die middestad is. Wat

More information

My Tracer GPS Voertuig Volg Sisteem Geoutomatiseerde Elektroniese Logboek SAIAS ABSA, ATKV Cross Country Ons Leuse

My Tracer GPS Voertuig Volg Sisteem Geoutomatiseerde Elektroniese Logboek SAIAS ABSA, ATKV Cross Country Ons Leuse SMS Fleet (Pty) Ltd Maatskappy in privaat besit gestig in 2006 Ons produk My Tracer is n lokaal ontwikkelde, briljante, internet gedrewe GPS Voertuig Volg Sisteem met n volledige Geoutomatiseerde Elektroniese

More information

Die toerismebedryf is hard hierdeur getref, selfs voordat die eerste fluitjie geblaas het.

Die toerismebedryf is hard hierdeur getref, selfs voordat die eerste fluitjie geblaas het. Ons het reeds gewen 2010 05 30 17:27 Johan Fourie Grafika: Jaco Grobbelaar Toe Match, die amptelike agentskap wat verblyf namens Fifa hanteer, middel April 300 000 kamers terug op die mark geplaas het,

More information

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE deur PAUL1 RICHARDS BA (MW) (PU vir CHO) Manuskrip voorgele ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad MAGISTER ARTIUM (MAATSKAPLIKE WERK)

More information

Brandmure, rookverklikkers, brandblussers, nooduitgange is almal kwessies. Wat doen die administrasie hieroor? Prof Russel Botman (Rektor en

Brandmure, rookverklikkers, brandblussers, nooduitgange is almal kwessies. Wat doen die administrasie hieroor? Prof Russel Botman (Rektor en 1 Gesprek met personeellede van die Wilcocksgebou 1-2 nm, 10 Februarie 2011, Fismersaal Opmerkings deur prof Russel Botman, rektor en visekanselier, Universiteit Stellenbosch, gevolg deur n vraag-enantwoordsessie

More information

WILGENHOF Ek en Charl op Stellenbosch in Junie 1964

WILGENHOF Ek en Charl op Stellenbosch in Junie 1964 WILGENHOF 1965-1968 Ek dra hierdie hoofstuk op aan Manie Schoeman, wat die grootste indruk op my as eerstejaar in Wilgenhof gemaak het en na wie ek opgesien het as die ideale Wilgenhoffer. Hy is gebore

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Oktober 2008 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Dankie aan almal wat verlede maand ge-antwoord het. Dit gee my sommer nuwe moed om weer met die brief aan te gaan. Dit is

More information

Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service

Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service Psa 107:28 30 Then they cry out to the LORD in their trouble, And He brings them out of their distresses. He calms the storm, So that its waves are still.

More information

Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes

Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes Die krag van tradisie is gevind in die emosies wat mense bind aan verskillende dade, simbole of praktyke. Tradisie wat oorgedra word van generasie tot generasie bring

More information

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society Navorsings- en oorsigartikels / Research and review articles (1): Voorwaardes vir n gesonde samelewing (gemeenskap) 525 Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as

More information

Die Randjie-danssterre het gedurende die Junie-vakansie aan die Gauteng Kampioenskappe in Durban deelgeneem.

Die Randjie-danssterre het gedurende die Junie-vakansie aan die Gauteng Kampioenskappe in Durban deelgeneem. 4 Augustus 2017 Die Randjie-danssterre het gedurende die Junie-vakansie aan die Gauteng Kampioenskappe in Durban deelgeneem. Ons is baie trots om te sê dat Juanique Cloete (onder 14), Randy Monsthiwagae

More information

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Online: < http://cnx.org/content/col11024/1.1/ > C O N N E X I O N S Rice

More information

- Die DVD s: Our Created Solar System DVD en Our

- Die DVD s: Our Created Solar System DVD en Our Kyk ook: - Die DVD s: Our Created Solar System DVD en Our Created Stars and Galaxies DVD - Skepping & Evolusie Onversoenbaar!, Hennie Mouton, Hoofstuk 4, Die uniekheid van die aarde - Ons is in die middel

More information

Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings

Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings 2001 Tydskrif vir Regswetenskap 26(2): 52-66 Kronieke / Chronicles Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings 1. Inleiding en probleemstelling Die vierjarige

More information

ʼn Persoonlike waardering van Hennie Aucamp as mentor

ʼn Persoonlike waardering van Hennie Aucamp as mentor ʼn Persoonlike waardering van Hennie Aucamp as mentor J PRETORIUS 1 Opsomming In hierdie studie benut die skrywer die 5D-raamwerk en teoretiese en metodologiese onderbou van waarderende ondersoek en persoonlike

More information

e-pukaner Alumni Nuus Top young scientist from NWU to meet Nobel Laureates Paralympic Games becomes a reality for Adri NWU plaas kollig op Outisme

e-pukaner Alumni Nuus Top young scientist from NWU to meet Nobel Laureates Paralympic Games becomes a reality for Adri NWU plaas kollig op Outisme Alumni Nuus MEI 2016 Top young scientist from NWU to meet Nobel Laureates Paralympic Games becomes a reality for Adri NWU plaas kollig op Outisme Hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde Inhoudsopgawe

More information

Elsje Büchner 1 Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika

Elsje Büchner 1 Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika LAAT ANDER DIE PRAATWERK DOEN Elsje Büchner 1 Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika Abstract Stories of the calling of female ministers in the Dutch Reformed Church played out over

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA APPELAFDELING

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA APPELAFDELING IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA APPELAFDELING SAAKNR: 427/90 In die appèl van LESLEY PRETORIUS Eerste Appellant CECIL PRETORIUS Tweede Appellant en DIE STAAT Respondent Coram: JOUBERT, E.M GROSSKOPF,

More information

Groeteboodskap by geleentheid van die amptelike afskeid van proff. Annette Combrink en Daan van Wyk. 10 November Mnr.

Groeteboodskap by geleentheid van die amptelike afskeid van proff. Annette Combrink en Daan van Wyk. 10 November Mnr. Groeteboodskap by geleentheid van die amptelike afskeid van proff. Annette Combrink en Daan van Wyk 10 November 2009 Mnr. Chris Windell Namens die Ondersteuningspersoneel Meneer die Vise-kanselier en mev

More information

Human Soul. On Identity, Dignity, Maturity and Life Skills. Daniël Louw

Human Soul. On Identity, Dignity, Maturity and Life Skills. Daniël Louw Februarie February Network of the Human Soul On Identity, Dignity, Maturity and Life Skills Daniël Louw Maart March SUN MeDIA goes green... and wins! SUNM DIA Studio SUN MeDIA expands its services DEMOCRACY

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

-1- HOOFSTUK 1 INLEIDENDE ORIËNTERING

-1- HOOFSTUK 1 INLEIDENDE ORIËNTERING -1- HOOFSTUK 1 INLEIDENDE ORIËNTERING To create a classroom where all learners will thrive is a challenging task, but there is an island of opportunity in the sea of every difficulty. (Kruger & Adams,

More information

DIE AKTEUR EN SY ROL IN SY GEMEENSKAP

DIE AKTEUR EN SY ROL IN SY GEMEENSKAP PUBLIKASIES VAN DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA NUWE REEKS Nr.31 DIE AKTEUR EN SY ROL IN SY GEMEENSKAP deur ANNA S. POHL Intreerede uitgespreek by die aanvaarding van die amp van Bykomende Professor in die

More information

Weerstand teen huisvesting van swart studente deur die Potchefstroomse Universiteit vir CHO, 1987 tot 1990

Weerstand teen huisvesting van swart studente deur die Potchefstroomse Universiteit vir CHO, 1987 tot 1990 Weerstand teen huisvesting van swart studente deur die Potchefstroomse Universiteit vir CHO, 1987 tot 1990 N.S. (Fanie) Jansen van Rensburg N.S. (Fanie) Jansen van Rensburg, Fokusarea vir Sosiale Transformasie,

More information

Bestuur van Verandering. Hoofstuk2 HOOFSTUK2 BESTUUR VAN VERANDERING 2.1 INLEIDING

Bestuur van Verandering. Hoofstuk2 HOOFSTUK2 BESTUUR VAN VERANDERING 2.1 INLEIDING 2 HOOFSTUK2 BESTUUR VAN VERANDERING 2.1 INLEIDING Sedert die middel negentigerjare word die skoolhoof met toenemende verandering op verskeie gebiede gekonfronteer. Onverwagte veranderinge in onder meer

More information

Resensies. J Waters, David Livingstone. Trail Blazer, Inter-Varsity Press, Leicester 1996, 288pp. Prys onbekend.

Resensies. J Waters, David Livingstone. Trail Blazer, Inter-Varsity Press, Leicester 1996, 288pp. Prys onbekend. Resensies J Waters, David Livingstone. Trail Blazer, Inter-Varsity Press, Leicester 1996, 288pp. Prys onbekend. By die Victoria waterval staan n standbeeld van n man op n baie prominente plek, in die sproeireën

More information

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (Noord-Kaapse Hoë hof, Kimberley) Northern Storm Trading 10 BK UITSPRAAK

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (Noord-Kaapse Hoë hof, Kimberley) Northern Storm Trading 10 BK UITSPRAAK Rapporteerbaar: Ja / Nee Sirkuleer onder Regters: Ja / Nee Sirkuleer onder Landdroste: Ja / Nee Sirkuleer onder Streeklanddroste: Ja / Nee IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (Noord-Kaapse Hoë hof, Kimberley)

More information

DIE OPVOEDER AS LEERMEDIATOR EN DIE HAALBAARHEID VAN DIE NODIGE KOMPETENSIES SOOS OMSKRYF IN DIE NORME EN STANDAARDE VIR OPVOEDERS

DIE OPVOEDER AS LEERMEDIATOR EN DIE HAALBAARHEID VAN DIE NODIGE KOMPETENSIES SOOS OMSKRYF IN DIE NORME EN STANDAARDE VIR OPVOEDERS i DIE OPVOEDER AS LEERMEDIATOR EN DIE HAALBAARHEID VAN DIE NODIGE KOMPETENSIES SOOS OMSKRYF IN DIE NORME EN STANDAARDE VIR OPVOEDERS FRED FROLICKS Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes

More information

Eerste pogings tot definiering van klimaat en kultuur vanuit die algemene organisasieteorie het nie 'n onderskeid getref tussen die begrippe

Eerste pogings tot definiering van klimaat en kultuur vanuit die algemene organisasieteorie het nie 'n onderskeid getref tussen die begrippe HOOFSTUK 1 1. ORieNTERING 1. 1. INLEIDING In hierdie hoofstuk word gekyk na die probleem wat aanleiding tot die navorsing gegee het. Daarna word die doel met die navorsing en die metodes wat gebruik is

More information

A U G U S T U S J A A R G A N G 1 5 N R 3

A U G U S T U S J A A R G A N G 1 5 N R 3 A U G U S T U S 2 0 1 4 J A A R G A N G 1 5 N R 3 G E R E F O R M E E R D E K E R K P R E T O R I A ( D O L E R E N D ) KWARTELTJIE Augustus 2014 1 Lees meer oor hierdie publikasie in die artikel wat handel

More information

Social Work/Maatskaplike Werk Vol 52 No 2; Issue 8

Social Work/Maatskaplike Werk Vol 52 No 2; Issue 8 Social Work/Maatskaplike Werk Vol 52 No 2; Issue 8 http://socialwork.journals.ac.za/pub doi:http://dx.doi.org/10.15270/52-2-505 PRAKTYKOPLEIERS SE PERSEPSIES VAN MAATSKAPLIKEWERK-PRAKTYKOPLEIDING... Nadia

More information

Poësie Performances: n Ondersoek na die moontlikhede vir poësie performance

Poësie Performances: n Ondersoek na die moontlikhede vir poësie performance Poësie Performances: n Ondersoek na die moontlikhede vir poësie performance deur Marí Borstlap Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes vir die graad MAGISTER IN DRAMA in die Fakulteit

More information

N LITERATUUR TEOLOGIESE ONDERSOEK NA DIE LITURGIE EN DIE POST-MODERNE SENIOR KIND / TIENER. deur CONRAD JOHAN STEYN

N LITERATUUR TEOLOGIESE ONDERSOEK NA DIE LITURGIE EN DIE POST-MODERNE SENIOR KIND / TIENER. deur CONRAD JOHAN STEYN N LITERATUUR TEOLOGIESE ONDERSOEK NA DIE LITURGIE EN DIE POST-MODERNE SENIOR KIND / TIENER deur CONRAD JOHAN STEYN voorgelê ter vervulling van die vereistes vir die graad MA (Teologie) in die FAKULTEIT

More information

BENADERINGS TOT SOSIALE REKENINGKUNDE

BENADERINGS TOT SOSIALE REKENINGKUNDE BENADERINGS TOT SOSIALE REKENINGKUNDE D.S. Lubbe Dept. Rekeningkunde en hoof van die Gencor Navorsingseenheid vir Ouditkunde Universiteit van die Oranje-Vrystaat BLOEMFONTEIN en Q. Vorster Skool vir Rekenmeestersopleiding

More information

Grondwetlike waardes en sosio-ekonomiese regte met verwysing na die reg op sosiale sekerheid *

Grondwetlike waardes en sosio-ekonomiese regte met verwysing na die reg op sosiale sekerheid * Grondwetlike waardes en sosio-ekonomiese regte met verwysing na die reg op sosiale sekerheid * Linda Jansen van Rensburg Opsomming Artikel 27 van die Grondwet bepaal dat elkeen die reg het op toegang tot

More information

UITDAGINGS VIR DIE AFRIKAANSE HISTORIKUS. Universiteit van Pretoria

UITDAGINGS VIR DIE AFRIKAANSE HISTORIKUS. Universiteit van Pretoria UITDAGINGS VIR DIE AFRIKAANSE HISTORIKUS Universiteit van Pretoria UITDAGINGS AFRIKAANSE VIR DIE HISTORIKUS Intreerede gelewer op 23 April 1987by die aanvaarding van die Professoraat en Hoofskap van die

More information

Kritieke elemente in die opleiding van onderwysers in Opvoeding vir Vrede binne die konteks van uitkomsgebaseerde onderwys

Kritieke elemente in die opleiding van onderwysers in Opvoeding vir Vrede binne die konteks van uitkomsgebaseerde onderwys South African Journal of Education Copyright 2002 EASA Vol 22(3) 162 169 Kritieke elemente in die opleiding van onderwysers in Opvoeding vir Vrede binne die konteks van uitkomsgebaseerde onderwys A.E.

More information

Voor 1652 Vakhistorici se interpretasies van die vroeë Suid- Afrikaanse geskiedenis

Voor 1652 Vakhistorici se interpretasies van die vroeë Suid- Afrikaanse geskiedenis Voor 1652 Vakhistorici se interpretasies Voor 1652 Vakhistorici se interpretasies van die vroeë Suid- Afrikaanse geskiedenis Pieter de Klerk Skool vir Basiese Wetenskappe Noordwes-Universiteit (Vaaldriehoekkampus)

More information

Personeelnuusbrief van die US Biblioteek en Inligtingsdiens / Staff newsletter of the SU Library and Information Service

Personeelnuusbrief van die US Biblioteek en Inligtingsdiens / Staff newsletter of the SU Library and Information Service Subnuus Personeelnuusbrief van die US Biblioteek en Inligtingsdiens / Staff newsletter of the SU Library and Information Service Vol 28 (3) Oktober 2008 In hierdie uitgawe: We welcome a few new faces Ons

More information

DEURLOPENDE FORMATIEWE ASSESSERING IN SKRIFTELIKE STELWERK IN GRAAD 5: N AKSIENAVORSINGSPROJEK

DEURLOPENDE FORMATIEWE ASSESSERING IN SKRIFTELIKE STELWERK IN GRAAD 5: N AKSIENAVORSINGSPROJEK DEURLOPENDE FORMATIEWE ASSESSERING IN SKRIFTELIKE STELWERK IN GRAAD 5: N AKSIENAVORSINGSPROJEK MINI-TESIS TER GEDEELTELIKE VERVULLING VAN DIE VEREISTES VIR DIE GRAAD MAGISTER EDUCATIONIS IN DIE FAKULTEIT

More information

TOEGANKLIKHEID DEUR UNIVERSITEIT STELLENBOSCH SE MEERTALIGE AANBOD

TOEGANKLIKHEID DEUR UNIVERSITEIT STELLENBOSCH SE MEERTALIGE AANBOD TOEGANKLIKHEID DEUR UNIVERSITEIT STELLENBOSCH SE MEERTALIGE AANBOD Publieke Vergadering oor Transformasie & Taal Klein Nederburg Sekondêre Skool, Paarl 19 September 2017 Aangebied deur prof Arnold Schoonwinkel

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA. (Noord Kaapse Afdeling KOMMISSARIS: SUID AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS U I T S P R A A K

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA. (Noord Kaapse Afdeling KOMMISSARIS: SUID AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS U I T S P R A A K Verslagwaardig: Ja/Nee Sirkuleer aan Regters: Ja/Nee Sirkuleer aan Landdroste: Ja/Nee IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (Noord Kaapse Afdeling DATUM GELEWER: 19 10 2001 KIMBERLEY SAAKNOMMER: CA&R 141/2000

More information

'n Idee vir 'n besigheid

'n Idee vir 'n besigheid OpenStax-CNX module: m25231 1 'n Idee vir 'n besigheid Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

More information

BOOK REVIEW BOEKBESPREKING

BOOK REVIEW BOEKBESPREKING ACTA CLASSICA XXXVI {1993} 151-153 ISSN 0065-11.11 BOOK REVIEW BOEKBESPREKING ARISTOTELES POETIKA, VERTALING EN UITLEG VAN BETEKENIS deur E.L. de Kock en L. eilliers, Perskor, Johannesburg, 1991 Met hierdie

More information

Die verbetering van onderrig en leer met behulp van die Grootgroepstrategie in die opleiding van Grondslagfase-onderwysers

Die verbetering van onderrig en leer met behulp van die Grootgroepstrategie in die opleiding van Grondslagfase-onderwysers Die verbetering van onderrig en leer met behulp van die Grootgroepstrategie in die opleiding van Grondslagfase-onderwysers Wikus Geyer (LP), Aninda Venter & Ona Janse van Rensburg Fakulteit Opvoedingswetenskappe,

More information

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf deur P C Payne BA, LLB Studentenommer: 20727755 Skripsie ingedien ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes

More information

n Ondersoek na die rol van erkenning van deugde van leerders in die vestiging van n demokratiese, multikulturele

n Ondersoek na die rol van erkenning van deugde van leerders in die vestiging van n demokratiese, multikulturele n Ondersoek na die rol van erkenning van deugde van leerders in die vestiging van n demokratiese, multikulturele samelewing Mariana van Zyl Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes

More information

(OOS KAAPSE AFDELING) Saak no: 3593/06 MEC, DEPARTMENT OF HEALTH, EASTERN CAPE THE MEDICAL SUPERINTENDENT, DORA NGINZA HOSPITAL UITSPRAAK

(OOS KAAPSE AFDELING) Saak no: 3593/06 MEC, DEPARTMENT OF HEALTH, EASTERN CAPE THE MEDICAL SUPERINTENDENT, DORA NGINZA HOSPITAL UITSPRAAK IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (OOS KAAPSE AFDELING) Saak no: 3593/06 MEAGAN HERTRICIA PRINGLE and MEC, DEPARTMENT OF HEALTH, EASTERN CAPE THE MEDICAL SUPERINTENDENT, DORA NGINZA HOSPITAL UITSPRAAK

More information

Stellenbosch University is a good place to be. Francois Cleophas

Stellenbosch University is a good place to be. Francois Cleophas My Kampus: Marvin Koopman is Meneer alumni...3 Opvoedkunde-vereniging vereer prof aslam Fataar...4 Su looks at partnership with ningxia university...5 10 Food security programme a first for africa...6

More information

DIE POTTIEKANER BEDANK OFFICE MADE EASY VIR BORGSKAP, ONDERSTEUNING EN HUL POSITIEWE GESINDHEID. Foto: Quinton Lourens

DIE POTTIEKANER BEDANK OFFICE MADE EASY VIR BORGSKAP, ONDERSTEUNING EN HUL POSITIEWE GESINDHEID. Foto: Quinton Lourens Foto: Quinton Lourens Lané du Plessis Ons skoolhoof, mnr. Andries Johannes (Jas) Hansen het sy loopbaan by Hoërskool Piet Potgieter begin as n doodgewone geskiedenisonderwyser, maar hy het nooit besef

More information

Geesteswetenskappe: Vry of verkneg Sciences of the spirit: Free or enslaved

Geesteswetenskappe: Vry of verkneg Sciences of the spirit: Free or enslaved 732 Geesteswetenskappe: Vry of verkneg Sciences of the spirit: Free or enslaved Fanie de Beer Departement Inligtingkunde, Universiteit van Pretoria fanie.debeer@up.ac.za Fanie de Beer Fanie de Beer is

More information

E k, MARTHUNUS CASPER OELOFSE, die ondergetekende, verklaar hienmee. Die inhoud van hiendie verklaring is waar en konnek en val binne my

E k, MARTHUNUS CASPER OELOFSE, die ondergetekende, verklaar hienmee. Die inhoud van hiendie verklaring is waar en konnek en val binne my IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA FIB I (WITWATERSRANDSE PLAASLIKE AFDELING) In die saak tussen : KRUGERSDORP RESIDENTS' ORGANISATION DIKEME JOSHUA MAGOTLA BETHUEL MONGWAKETSI JACOB SAFATSA SAMSON MAHATANE

More information

HOMOSEKSUALISME. Onderskei tussen Skrifgedeeltes wat dit direk aanspreek en Skrifgedeeltes wat indirek tog daaroor lig gee.

HOMOSEKSUALISME. Onderskei tussen Skrifgedeeltes wat dit direk aanspreek en Skrifgedeeltes wat indirek tog daaroor lig gee. HOMOSEKSUALISME 1. Inleidend Waarom hierdie onderwerp? - Daar word wyd daaroor gepraat en gedebatteer, in die laaste dekade of wat ook in kerke van gereformeerde oorsprong hier in ons land. - Dit kom meer

More information

n Vergelyking van die oorgrens-insolvensiewetgewing van Suid-Afrika met die van die Verenigde State van Amerika

n Vergelyking van die oorgrens-insolvensiewetgewing van Suid-Afrika met die van die Verenigde State van Amerika n Vergelyking van die oorgrens-insolvensiewetgewing van Suid-Afrika met die van die Verenigde State van Amerika Mini-skripsie ter gedeeltelike voltooiing van die vereistes vir die graad Magister Legum

More information

Teoretiese Ondersoek

Teoretiese Ondersoek Teoretiese Ondersoek 1 Algemene Inleiding 1.1 Algemeen Tempora mutantur, nos et mutamur in illis Tye verander en die mens verander saam met die tye, lui die bekende Latynse spreekwoord. Verandering was

More information

Gemeenteblad. Maak Stellenbosch oop, vra studente. NGK Stellenbosch. Hoe oop is ons gemeente? Jaargang 15: Nr 2: Tweede Semester 2015

Gemeenteblad. Maak Stellenbosch oop, vra studente. NGK Stellenbosch. Hoe oop is ons gemeente? Jaargang 15: Nr 2: Tweede Semester 2015 Kyk binne vir: 329 jaar van genade 1686 2015 Menswaardigheid 2 NGK Stellenbosch Gemeenteblad Laat daar lig wees 4 Jaargang 15: Nr 2: Tweede Semester 2015 Maak Stellenbosch oop, vra studente Hoe oop is

More information

Terugvoer oor wetenskapsleer 2003 met spesiale verwysing na die BWI en IT studente

Terugvoer oor wetenskapsleer 2003 met spesiale verwysing na die BWI en IT studente Terugvoer oor wetenskapsleer 2003 met spesiale verwysing na die BWI en IT studente S Froneman Ek was verlede jaar betrokke by die aanbieding van die wetenskapsleerkursus vir natuurwetenskapstudente (WTSL

More information

~ CARNOT, ADIEU! Prof. J.P. Botha. deur PUBLIKASIES VAN DIE U~NIVERSITEIT VAN PRETORIA, NUWE REEKS NR"

~ CARNOT, ADIEU! Prof. J.P. Botha. deur PUBLIKASIES VAN DIE U~NIVERSITEIT VAN PRETORIA, NUWE REEKS NR f,, ~ CARNOT, ADIEU! deur Prof. J.P. Botha PUBLIKASIES VAN DIE U~NIVERSITEIT VAN PRETORIA, NUWE REEKS NR" 116-1976 Hierdie publikasie en die publikasies wat agter in hierdie publikasie vermeid word, is

More information

University of Cape Town

University of Cape Town WONDERBOOM Maria Elizabeth Smith (Lien Botha) A dissertation submitted in partial fulfilment of the Masters in Creative Writing Faculty of Humanities University of Cape Town 2014 Supervisor: Professor

More information

n Johannese Perspektief op die Huwelik, Geslagsrolle en Seksualiteit met die oog op n Nuwe Etiese Paradigma in n Postmoderne Konteks

n Johannese Perspektief op die Huwelik, Geslagsrolle en Seksualiteit met die oog op n Nuwe Etiese Paradigma in n Postmoderne Konteks n Johannese Perspektief op die Huwelik, Geslagsrolle en Seksualiteit met die oog op n Nuwe Etiese Paradigma in n Postmoderne Konteks deur Elritia le Roux Voorgelê ter vervulling van die vereistes vir die

More information

DIE GHOEMA AFRIKAANSE MUSIEKTOEKENNINGS

DIE GHOEMA AFRIKAANSE MUSIEKTOEKENNINGS DIE GHOEMA AFRIKAANSE MUSIEKTOEKENNINGS AMPTELIKE KRITERIA, REËLS & REGULASIES A. INLEIDING Die Ghoema Musiektoekennings (Ghoemas) is die amptelike onafhanklike toekenningsgeleentheid waar kunstenaars,

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Paul de Man1: betekenisvorming deur blindheid en insig

Paul de Man1: betekenisvorming deur blindheid en insig Paul de Man1: betekenisvorming deur blindheid en insig Martie Muller & Hein Viljoen Departement Afrikaans & Nederlands Potchefstroomse Universiteit vir CHO POTCHEFSTROOM Abstract Meaning production by

More information

DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL VAN SUID-AFRIKA

DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL VAN SUID-AFRIKA RAPPORTEERBAAR DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL VAN SUID-AFRIKA SAAK NR: 336/2001 In die saak tussen: RIAAN BOTHA BENJAMIN KORFF Eerste Appellant Tweede Appellant - en - DIE STAAT Respondent Coram: VIVIER WND

More information

!"#2 OOIT VERANDER? WAT SOU JY VERANDER? SAL ONS W ˆ ERELD WAT MOET VERANDER? WAT SAL VERANDER? JULIE 2012

!#2 OOIT VERANDER? WAT SOU JY VERANDER? SAL ONS W ˆ ERELD WAT MOET VERANDER? WAT SAL VERANDER? JULIE 2012 !"#2 JULIE 2012 SAL ONS W ERELD OOIT VERANDER? WAT SOU JY VERANDER? WAT MOET VERANDER? WAT SAL VERANDER? !"#2 GEMIDDELDE OPLAAG 41 042 000 UITGEGEE IN 84 TALE SAL ONS W ERELD OOIT VERANDER? 3 Watsoujy

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA BUZZARD ELECTRICAL(PTY)LIMITED. AMCAM INVESTMENTS (PTY) LIMITED Tweede Respondent

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA BUZZARD ELECTRICAL(PTY)LIMITED. AMCAM INVESTMENTS (PTY) LIMITED Tweede Respondent Saak No 637/94 IH IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (APPèLAFDELING) BUZZARD ELECTRICAL(PTY)LIMITED Appellant vs 158 JAN SMUTS AVENUE INVESTMENTS (PTY) LIMITED Eerste Respondent AMCAM INVESTMENTS (PTY)

More information

407. Esegiël 38 & 39.

407. Esegiël 38 & 39. 407. Esegiël 38 & 39. Eseg. 38:2 Mensekind, rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog. Onmiddellik kom dit op, maar wie is Gog en Magog en al die ander benaming, wat Esegiël van YHUH ontvang het, en

More information

Spraakoudiometrie in Suid-Afrika: Ideale Kriteria teenoor Kliniese Praktyk

Spraakoudiometrie in Suid-Afrika: Ideale Kriteria teenoor Kliniese Praktyk Spraakoudiometrie in Suid-Afrika: Ideale Kriteria teenoor Kliniese Praktyk Rozelle Roets Voorgelê ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad M.Kommunikasiepatologie in die Fakulteit Geesteswetenskappe,

More information

"Oortuiging" en prediking: woordspel op 'n "hartspel"

Oortuiging en prediking: woordspel op 'n hartspel "Oortuiging" en prediking: woordspel op 'n "hartspel" C J S Lombaard (Universiteit van Pretoria) ABSTRACT Persuasion/Conviction and Preaching: Word Play on a Heart Game This article employs a wordplay

More information

Militêre strategie tydens die Anglo-Boereoorlog ( ): n herwaardering na verloop van 100 jaar

Militêre strategie tydens die Anglo-Boereoorlog ( ): n herwaardering na verloop van 100 jaar Militêre strategie tydens die Anglo-Boereoorlog (1899-1902): n herwaardering na verloop van 100 jaar ANDRÉ WESSELS * 1. Inleiding Die honderdjarige herdenking van die Anglo-Boereoorlog het tot hernieude

More information

University of Cape Town

University of Cape Town NERINA BENNETT NTHNER 001 STOORNIS MASTERS DEGREE IN CREATIVE WRITING 2001 UNIVERSITY OF CAPE TOWN GRADUATE SCHOOL IN HUMANITIES SUPERVISOR: PROF ER VAN HEERDEN This work has not been previously submitted

More information

PARKTOWN BOYS HIGH SCHOOL DEPARTEMENT AFRIKAANS (TAAL, GELETTERDHEID & KOMMUNIKASIE) AFRIKAANS (EERSTE ADDISIONELE TAAL)

PARKTOWN BOYS HIGH SCHOOL DEPARTEMENT AFRIKAANS (TAAL, GELETTERDHEID & KOMMUNIKASIE) AFRIKAANS (EERSTE ADDISIONELE TAAL) PARKTOWN BOYS HIGH SCHOOL DEPARTEMENT AFRIKAANS (TAAL, GELETTERDHEID & KOMMUNIKASIE) AFRIKAANS (EERSTE ADDISIONELE TAAL) GRAAD : 11 DATUM : NOVEMBER 2012 VRAESTEL : KYK- EN LEESBEGRIP, TYD : 2 UUR OPSOMMING

More information

Die morele genesing van die Suid-Afrikaanse samelewing: Die bydrae van die Afrikaanse kerke

Die morele genesing van die Suid-Afrikaanse samelewing: Die bydrae van die Afrikaanse kerke Die morele genesing van die Suid-Afrikaanse samelewing: Die bydrae van die Afrikaanse kerke Etienne de Villiers Departement Dogmatiek en Christelike Etiek Universiteit van Pretoria Abstract The moral healing

More information

UITGAWE 24 VAN 12 AUGUSTUS 2016 EDITION 24 OF THE 12 TH OF AUGUST 2016

UITGAWE 24 VAN 12 AUGUSTUS 2016 EDITION 24 OF THE 12 TH OF AUGUST 2016 Bladsy 1 van 8 UITGAWE 24 VAN 12 AUGUSTUS 2016 EDITION 24 OF THE 12 TH OF AUGUST 2016 Geagte Ouers en Leerders Ek vertrou u almal het n heerlike, welverdiende langnaweek gehad! ORANJE PRINT AND PACKAGING

More information

In uitvoering van n ooreenkoms bereik by die Reël 37 samespreking is. aan die begin van hierdie verhoor beveel dat die quantum van eiser se

In uitvoering van n ooreenkoms bereik by die Reël 37 samespreking is. aan die begin van hierdie verhoor beveel dat die quantum van eiser se IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) In die saak tussen: Saak Nr. 3134/2002 NEWCASTLE KINGS HOTEL (EDMS) BPK SPOT ON AIR Eerste Eiser Tweede Eiser en SAFCAM (EDMS)

More information

HOOFSTUK IV. ===~==============~= Kort voor en met die diensaanvaarding van Burgers was

HOOFSTUK IV. ===~==============~= Kort voor en met die diensaanvaarding van Burgers was HOOFSTUK IV. ===~==============~= STAATSONDERSTE~DE ONDERiJYS ONDER I?_URGERS, 1872-1877. 1. Behoefte aan v~~~jng~ Kort voor en met die diensaanvaarding van Burgers was die beheer V9.n die onderwys nog

More information

DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA

DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA RAPPORTEERBAAR SAAKNO: 430/2001 In die saak tussen: CORNELIS JANSEN VAN DER MERWE Appellant en NEDCOR BANK BEPERK Respondent CORAM: VIVIER Wne AP, HARMS, FARLAM,

More information

KOSHUISPLASINGSBELEID 1 VIR STELLENBOSCH- KAMPUS: HERSIENING VAN BELEID DEUR N TAAKSPAN MAART 2012

KOSHUISPLASINGSBELEID 1 VIR STELLENBOSCH- KAMPUS: HERSIENING VAN BELEID DEUR N TAAKSPAN MAART 2012 KOSHUISPLASINGSBELEID 1 VIR STELLENBOSCH- KAMPUS: HERSIENING VAN BELEID DEUR N TAAKSPAN MAART 2012 Let wel: Hierdie verslag bevat meer as net die beleid wat deur die Taakspan hersien moes word. Die dokument

More information

deur voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad aan die

deur voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad aan die TOEGANG TOT GETUIEVERKLARINGS IN STRAFSAKE deur PETRUS JOHANNES DIRKSE STRUWIG voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad MAGISTER LEGUM aan die UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA STUDIELEIER:

More information

1. BEGRIPSOMSKRYWINGS EN ORIENTASIE

1. BEGRIPSOMSKRYWINGS EN ORIENTASIE 1. BEGRIPSOMSKRYWINGS EN ORIENTASIE Vroue het tot ongeveer 3000 v.c. aan die hoof van die huishouding gestaan. Hierdie matriargale sisteem is gekenmerk deur 'n egalit ~re sosiale stand waarbinne mans en

More information

ledige begrip van die bele doel en struktuur van die Regering se skema vir die opvoeding van volwassenes. Die wese daarvan is dat die strewe en die

ledige begrip van die bele doel en struktuur van die Regering se skema vir die opvoeding van volwassenes. Die wese daarvan is dat die strewe en die ledige begrip van die bele doel en struktuur van die Regering se skema vir die opvoeding van volwassenes. Die wese daarvan is dat die strewe en die beleid van iedere vrywillige organisasie en iedere inrigting

More information

ʼn Model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar

ʼn Model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar ʼn Model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar Schalk W. Basson Proefskrif voorgelê vir die graad Philosophiae Doctor in Praktiese Teologie

More information

IN DIE NOORD-KAAP HOË HOF, KIMBERLEY

IN DIE NOORD-KAAP HOË HOF, KIMBERLEY Verslagwaardig: Sirkuleer Aan Regters: Sirkuleer aan Streeklandroste Sirkuleer Aan Landdroste: JA / NEE JA / NEE JA / NEE JA / NEE IN DIE NOORD-KAAP HOË HOF, KIMBERLEY Saakno: / Case number: 235 / 2009

More information

Hoofstuk 5. n Vasgeloopte verhaal. 5.1 Die konteks. n Kortsluiting in verskillende perspektiewe

Hoofstuk 5. n Vasgeloopte verhaal. 5.1 Die konteks. n Kortsluiting in verskillende perspektiewe Hoofstuk 5 n Vasgeloopte verhaal 5.1 Die konteks. n Kortsluiting in verskillende perspektiewe In hierdie hoofstuk gaan ons n paar mense ontmoet wat saam met ons verder gaan stap. Jy gaan voorgestel word

More information

Die belydenisuitspraak Kolossense 1: 13-20: Eenheid, struktuur en funksie

Die belydenisuitspraak Kolossense 1: 13-20: Eenheid, struktuur en funksie Die belydenisuitspraak Kolossense 1: 13-20: Eenheid, struktuur en funksie J H Roberts Emeritus professor, Departement Nuwe Testament Universiteit van Suid-Mrika Abstract The confessional statement Colossians

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant EXTRAORDINARY BUITENGEWONE THE UNION OF SOUTH AFRICA $taatsftoerant VAN DIE UNlit VAN SUID-AFRIKA VOL._ oxxvm.) PRICE Gd. CAPE TOWN, 1ST MAY, 1942. KAAPSTAD, 1 MEl 1942. PRYS 6d. [No. 8050. OFFICE OF THE

More information

Deliktuele eise in die geval van konstruktiewe ontslag

Deliktuele eise in die geval van konstruktiewe ontslag Deliktuele eise in die geval van konstruktiewe ontslag Deur Philippus Louis Steyn LLB Ingedien in ooreenstemming met die vereistes vir die graad Magister Legum in Arbeidsreg by die Noordwes Universiteit

More information