Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes"

Transcription

1 Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes Die krag van tradisie is gevind in die emosies wat mense bind aan verskillende dade, simbole of praktyke. Tradisie wat oorgedra word van generasie tot generasie bring n gevoel van kontinuïteit mee. Dit herinner aan emosies van eertydse ondervindings en sorg vir n sterk emosionele band oor tyd en afstand heen. In tye van rou, kan tradisie n gevoel van troos bring. Kulture en selfs indiwiduele families koester tradisies wat van sentimentele waarde het vir hul betekenisvolheid. Tradisie bring mooiheid en betekenis na baie verskillende areas van die lewe. Terwyl geestelike geloof op die Skrifte eerder as op tradisie gebaseer moet word, is daar baie ander areas waarin tradisie grootliks die lewe van ander kan vervul wat daarby betrokke is. n Huwelik is een aangeleentheid waaraan baie tradisies aan verbonde is. Vir baie paartjies wat hulle huwelik op die Skrifte en die Skrifte alleen wil baseer, wat alle ondertone van Babilon opsy wil sit, is daar baie vrae. Wat is `n Bybelse huweliks seremonie? Moet die troue in die kerk plaasvind? Kan dit plaasvind in `n geregtelike hof? Is dit verkeerd om `n wettige huwelikssertifikaat te hê, of moet mens net `n eed voor familie en vriende aflê? Beskryf die Bybel watter tyd van die dag die troue moet plaasvind? Wat van tradisionele trou klere? Mag Yahuwah se kinders trou ringe dra? Hierdie is alles wettige vrae. Die Skrifte gee nie spesifieke instruksies van hoe n troue gehou moet word nie. Hoe dit ookal sy, die voorbeelde wat die Bybel gee voorsien `n basis hoe om elke vraag te beantwoord. Baie kulture het verskillende definisies van wat n troue voorstel. Aangesien Skrifte stil is oor hoe om n huweliks seremonie te bestuur, dit is aanvaarbaar om die verskillende tradisies van jou indiwiduele kulture in te bring om n mooi en sinvolle troue te maak. Dit wat twee indiwidue as `mn eenheid saamvoeg in een huwelikspartjie, is nie die plek, of die blomme, of die klere, die koek, of die trou ringe nie. Dit is die eed wat hulle voor Yahuwah en die gaste aflê wat dien as menslike getuienis vir die seremonie. Die vereniging van man en vrou in `n huwelik staan gewoonlik bekend as in die huwelik tree. Dit is n heilige verhouding wat verskil van enige ander verhouding of vennootskap wat n persoon ooit sal hê. Tydens die skepping, het Yahuwah albei geslagte gemaak. Dit was in die vereniging van van beide man en vrou dat die karakter van Yahuwah openbaar moes wees in die ganse skepping.

2 En Elohim het gesê: Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers... oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En... [Elohim] het die mens geskape na Sy beeld; na die beeld van... [Elohim] het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. (Gen 1:26 27,KJV, klem voorsien) Die huwelik is daarvoor baie meer as net n wettige kontrak tussen twee partye. Dit is n verbonds getuienis aan en word geseen deur die Skepper. In die menslike wettige sisteem, word die huwelik beskou as n wettige kontrak. Dit is waarom nie enigeen toegelaat word om die huwelik seremonie te voltrek nie. Net persone wat toestemming verkry het van die Staat mag huwelik seremonies waarneem. Vir die gelowiges is die huwelik baie meer as net n wettige kontrak. Dit is `n verbond n ooreenkoms gebonde onder die wet van die Koninkryk van die Hemel wat erken en bekragtig word deur die Groot Wet-gewer. n Kontrak is bindend in menslike geregshowe, maar n verbond onderneem by n indrukwekkende eed en getuienis by die Oppermagtige van die Heelal voor Homself is baie meer bindend. As sulks mag die wette van menslike howe die wettige kontrak van die huwelik verbreek, maar die verbond sal steeds bindend bly onder die wette van die Hemelse hof. Die besef dat die eed wat voor Yah geneem word bindend is vir enige troue het gelei dat baie die vraag gevra het of dit nodig is of selfs raadsaam is om wettig getroud te wees met n troulisensie in n seremonie wat deur n staatsamptenaar waaargeneem was. Wanneer die regering `n lisensie uitgee dui dit aan in daardie wet die kennisname dat wat die Regering toestemming kan gee om te doen jou ook die reg om te trou kan ontneem. Die regering plaas sekere beperkings op die huwelik. Die meeste regerings weier huwelike: Tussen indiwidue wat te na aan mekaar is, soos broer en suster, ouer en kind verhoudings en soms niggie en neef, Tussen persone met dieselfde geslag, Tussen persone en diere of enige iets anders wat nie menslik van aard is nie As een of albei onder die wettige ouderdom is, om hulle te beskerm van statutêre verkragting, As een of albei reeds getroud is Dit is waar, n huwelikslisensie maak jou nie getroud in die oë van die Hemel nie. Nietemin dit beteken nie dat paartjies wat hulle lewe saambind in die huwelik moet weier om die wettige vereistes na te kom vir die huwelik van `n landsregering waarin hulle woon nie.

3 Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom aangestel is, want daar is geen ander mag behalwe van... [Yahuwah] nie, en die wat daar is, is deur... [Yahuwah] ingestel. (Romeine 13: 1-2) Eeue gelede in Engeland, was huwelike gehou op n tradisionele manier, met die uitruil van armband en sonder die teenwoordigheid van n priester, dit was genoem n gewone wet huwelik. Dit was beskou as n wettige bindende huwelik, dit het `n groot skandaal veroorsaak toe een vroeë Saxon Koning sy gewone wet vrou los om met `n ander vrou saam te bly en laat toe die Priester die huwelik inseën. Alle lande het toe soort van hierdie huwelik gehad. Met die verspreiding van die Rooms Katolike Kerk regoor Europa het die `gewone wet` huwelik uit die mode geraak. Slegs daardie huwelike wat geseën was deur n priester was beskou as geestelik bindend. Uiteindelik in 1753, het Engeland die gewone wet huwelik afgeskaf onder die Huweliks Akte. Hiervandaan moes die huwelik deur n priester van die Kerk van Engeland gedoen word, vry vir die Jode of Quakers. Tot vandag laat baie lande die gewone wet huwelike toe omdat die reg om te trou lank voor die gevestige regerings bestaan het, sodoende gaan die instelling van die huwelik die gevestigde wet vooraf. Dit gesê die wet erken die krag van n gewone wet huwelik as n reg, hulle erken altyd die paartjies wat nie n wettige staat huweliks sertifikaat het nie. Dit is n bekommernis omdat dit ander wette affekteer. n Huwelik affekteer die eienaarskap van eiendom, die regte van die langslewende, eggenoots voordele en enige ander huweliks voordele/geriewe, dit sluit in ander dinge soos belasting persentasies. Die registrasie van die huwelik met die regte wettige outoriteit is belangrik vir die beskerming van albei indiwidue betrokke. Verder as die paartjies kinders het sal hulle ook beskerm word en dit kan nie geignoreer word nie omdat menslike regerings die wettige dokumentasie uitreik. n Huwelik sertifikaat gee n gedeeltelike beskerming van dood en egskeiding. Regerings wat gewone wet huwelike aanvaar soek soms bewyse dat daar n huwelik was as dit hof toe moet gaan of bewys van die huwelik as die oorledende se boedel afgehandel moet word. Gewone wet huwelike beheer nie so danig die optrede nie, of die bestaan van n huwelik nie dis meer `n bewys of aantekening om te kan sê of die man en vrou inderwaarheid getroud was of gebruik hulle net die woord huwelik sonder dat daar enige bewys was dat hulle getroud was. In kort, gewone wet huwelike word nie altyd bevraagteken nie tensy die huwelik bevraagteken word in die hof. Dan sal die wet die gewone wet huwelike gebruik om seker te maak of die huwelik waarlik gewettig was. 1

4 maar dat hulle net bed maats is vir die voor die handliggende redes. Alhoewel gewone wet huwelike wettig is in sommige lande is daar n breë beginsel wat oorbrug moet word. Dit is belangrik om die voorkoms van onheil te vermy. Met die verlaging van die moraal in die moderne samelewing het meer en meer mense begin saamwoon sonder die voordele van n huwelik. Wanneer paartjies saam woon sonder om die nodige papier werk te doen wat gevra mag word van die regering om n wettige huwelik te erken, het dit die voorkoms van in sonde lewe. Terwyl n persoon se vriende en familie getuies was by die seremonie wat voor Yahuwah gedoen was, gee dit die indruk dat die paartjies nie ernstig is oor mekaar nie, Yahushua herken die belangrikheid van die vermyding van die voorkoms van onheil. Op die aangeleenthede wat nie die wet van Yahuwah oortree nie maar sal aanstoot gee wanneer die gewoontes geïgnoreer word, het Yahushua se voorbeeld geleer dat menslike gebruike gevolg moet word. Op `n dag het diegene wie tempel belasting ingevorder het na Petrus gekom en gesê: Betaal jou Meester nie die tempel belasting nie? (Matthéüs 17:24, NKJV). Petrus gewaar geïnsinueerde kritiek oor sy geliefde Meester en vinnig spring hy tot Sy verdediging toe. Yahushua is nie n wetbreker nie! Toe sê hy Ja! Petrus het nie besef nie, maar tot groot tervredenheid van die Verlosser se vyande, het hy erken dat Yahushua nie die Messias was (die Gesalfde Een!) is nie. In die Hebreeuse ekonomie, het geen gesalfde by die Koning, die prins, die priester of die rabbi belasting betaal nie. Die Messias was n wel gerespekteerde rabbi, tegnies moes Yahushua nie tempel belasting betaal nie. Yahushua het nie vir Petrus geskel nie. Hy het geweet Petrus het uit geblaker om Hom te beskerm. Verdraagsaam, het Yahushua aan Petrus verduidelik hoekom belastingaarders hom bevraagteken en hoekom die Verlosser wettiglik nie veronderstel is om belasting te betaal nie. Sy volgende woorde wat instruksie bevat vir almal wat wettige reg van regering bevraagteken dit wat die geestelike regering nie bevraagteken nie. Maar dat ons hulle geen aanstoot gee nie, gaan na die see toe, gooi `n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom; en as jy sy bek oopmaak, sal jy `n stater kry; neem dit en gee dit aan hulle vir My en vir jou. (Matthéüs 17:27) Maar dat ons hulle geen aanstoot gee nie Yahushua, die Messias het nie nodig gehad om belasting te betaal nie. Nietemin om aanstoot te vermy, het Yahushua vir Petrus instruksie gegee om die belasting in elk geval te betaal en Hy het n wonderwerk gedoen om die geld te voorsien wat hy gebruik het om Sy belasting vry posisie vas te stel!

5 Dit is n standpunt wat almal moet inneem wat vir Yahuwah wil eer. Die regering van die Hemel mag nie n staats huwelikslisensie soek nie; Nietemin uit vrees dat ons hulle aanstoot gee moet ons elke stap neem om die voorkoms van onheil te vermy. As n eenvoudige huwelikslisiensie aanstoot vermy moet niemand weier om een te kry nie. Die volgende vraag wat opkom is,waar om die troue te hou en wie moet dit waarneem? Is dit nodig om die huwelik seremonie in n kerk te hou om Yahuwah se seën te ontvang? Dit is veral n probleem vir die mense wat vrystaan van georganiseerde denominasie. Hier sal verskillende gewoontes en wette die antwoord verskaf. In Noord Amerika is pastore die mag gegee van die staat om n huwelik seremonie te kan hou. As die paartjie n familie lid het wat n pastoor is en dit sal vir hulle meer betekenis het, is daar niks mee verkeerd as hy die seremonie waarneem nie. Wanneer n persoon die kerke se gevalle toestand verstaan, hoe ook al, is dit ontoepaslik om in n kerk te trou. Geen Israeliet sou getrou het in die tempel van Venus, godin van liefde nie, net omdat dit n mooi plek was om in te trou nie. Yahuwah se volk wat ag slaan op die oproep om uit Babilon te kom sal verkies om nie in n kerk te trou nie. Van die mooiste troues het buite in die natuur plaas gevind. Adam en Eva se huwelik het plaas gevind in die tuin. Ander geskikte plekke vir die huwelik om plaas te vind is familie huise, vir groot troues huur n saal of hotel, sake kamers kan ook troues akkomodeer. Die meeste lande gee nie die pastore wettige outoriteit om huwelik seremonies te hou nie. In sulke lande, kan diegene wat godsdienstige seremonies wil hê, twee keuses: hulle trou by die wettige outoriteit en dan hou hulle n gelowige seremonie op n ander plek. Daar is niks verkeerd om by die hof te trou of by n amptenaar nie. Wat belangrik is waar ook al die troue plaasvind, maak nie saak of dit n pastoor is of n hofamptenaar is wat die seremonie voltrek nie, dit word erken, as n verbond bekragtig. Die teenwoordigheid van vriende en familie as getuies is gewoonlik n baie belangrike deel by so n geleentheid.

6 Daar is ander faktore wat eenvoudig nie geïgnoreer kan word nie, net omdat dit nie Bybel gebod is nie. Elke Kultuur het sy eie tradisie wat mooiheid en betekenis bring na n huwelik seremonie. n Israelitiese bruidegom sal so n trou kontrak optrek vir sy aanstaande bruid. Die kontrak is n ketubah genoem, dit was vir die bruid gegee by n maaltyd wat haar familie voorberei word. gemaak wil hê. In die kontrak, praat die bruidegom van sy liefde vir sy bruid en maak die beloftes aan haar en haar familie bekend. Hy brei uit oor hoe hy beplan om haar en enige kinders wat hulle sal hê sal versorg, hoe hy sy huishouding bestuur wil hê, en hoe hy sy kinders groot Nadat hy die huwelik kontrak voor gesit het vat hy n glas druiwe sap, die beste kwaliteit wat hy kon bekostig dan neem hy n slukkie daarvan. Die jong vrou neem dan die kontrak ketubah en bestudeer dit. Sy sal dan deeglik deur die kontrak gaan en elke punt oorweeg en dan besluit sy of sy daarmee kan saamleef en of dit aanvaarbaar is. Dit sal n tydjie neem om deur alles te gaan. Daar is geen haas nie. Na besorgde konsiderasie, as sy besluit het om die ketubah te aanvaar, neem sy dan ook n slukkie van die druiwe sap en van daardie punt af is hulle verloof. Die verskillende huweliks tradisies van die verskillende kulture dra by tot die gewigtigheid van die ooreenkoms, wat albei n wettige kontrak is en n heilige getuigskrif. Gedurende die dae van intensiewe vervolging deur die Rooms Katolieke Kerk, is die Hugenote en Waldenses verbied om enige gelowige seremonies te hou. Hulle kon net troues en begrafnisse hou. Onder daardie omstandighede, het troues baie gelowige en heilige seremonies geword, dit was die een kans wanneer gelowiges bymekaar kon kom. Sulke heilige gewigtigheid bring na die trou seremonie n baie geskikte en versekerde Hemelse seën wat meer as net n informele gewoonte was, wat n grap maak van huweliks seremonies van vandag. Verskillende kulture hou troues op verskillende tye van die dag, Hebreërs se troue word in die aand gehou. Die ster besaaide hemel beteken dat sy nakomeling sal soos die sand van die see wees en die oneindige sterre in die hemel. Alhoewel dit nie n Bybelse mandaat is nie. Dit is net n tradisie wat mooiheid en betekenis gee aan n Hebreuse troue. In Engeland, is dit gewone praktyk om troues, in die oggend te hou. Om die waarheid te sê daar was n tyd toe troues nie toegelaat was in die namiddag nie. In Noord Amerika aan die ander kant, was troues tipies in die na middag gehou, met die meeste troues wat in die aand gehou word. Geen een praktyk is korrek, en al die ander verkeerd nie. Die paartjie moet trou die beste tyd wat dit vir hulle pas.

7 Geen mens moet voel om meer geld te spandeer op die troue as wat die individu kan bekostig nie. Nietemin, sorg moet geneem word dat albei wat die huwelik betree moet omgee vir die ander. In die meeste kulture, is rooi die tradisionele klere om in te trou en fees te vier en wit is die klere vir rou. In die Westelike gemeenskap, waar swart gedra word vir rou, wit is gedra word vir n simbool van skoonheid. Dit is nie nodig om baie geld te spandeer op trou klere nie, om spesiale klere te dra is n manier hoe die bruidegom eer bewys aan sy bruid en sy haar aanstaande man. Trouringe is van heidense oorsprong nie nodig in om getroud te wees nie. Die goue ring was n simbool van die son. Dit was op die ring vinger op die linker hand omdat hulle geglo het dat daar n aar was wat van die vinger direk na die hart toe lei die bron van gevoelens. So n simbool is gegrond in heidendom, dit is onaanvaarbaar vir die Uitverkorenes wie Babilon agter laat. In baie kulture, mag die afwesigheid van n ring lei tot die voorkoms dat n paartjie saambly sonder die voordele van die huwelik. As n pas getroude paartjie hulle self in so n situasie bevind, is n eenvoudige band, gedra deur die vrou vir n paar weke totdat haar reputasie as n getroude vrou vasgestel, is en om die voorkoms van onheil te vermy. Wanneer dit verseker is dan kan die band eenkant gesit word anders word dit n onnodige versiering. Elke poging moet aangewend word om sentiment en betekenis na die spesiale geleentheid te bring. Jong meisies groei op en droom van die dag wanneer hulle n bruid van `n liefdevolle bruidegom word wat alles in sy vermoë doen om haar te ondersteun en te versorg, sy uitverkorene soos sy ontwikkel na die vrou van sy drome. Terwyl meeste jong paartjies uitsien na hulle huweliks seremonie as die begin van hulle getroude lewe saam, sal ouer paartjies wat al lank getroud is besef, in oorsig, dat ware getroude lewe begin in die eerste paar dae van getroud wees. Die wittebrood is die ware begin van hulle lewe as man en vrou. Lang, duur wittebrood is geensins nodig en geen mens moet in skuld wees net om n

8 wittebrood te hê nie. Nietemin, elke poging moet gemaak word, na die beste van jou vermoë, om privaat tyd saam te spandeer reg van die begin van die huwelik. Lewenslange gewoontes kan gevorm word gedurende die wittebrood wat vir elkeen n seëning sal wees vir die res van hulle lewe saam. Oggend en aand familie aanbidding reg van die begin, om tyd eenkant te sit vir gebed saam, om saam te kuier en na mekaar te luister, dit sal die huweliksband sterker maak en ryke vrugte sal gepluk word in toekomende jare. Yahuwah erken die belangrikheid om n nuwe verhouding te versterk in die begin stadium. Hy het opdrag gegee dat geen man moet gestuur word om te gaan veg in die oorloë nie in die eerstejaar van hulle huwelik nie. Hy moes eerder by die huis bly en sy vrou gelukkig maak. Duidelik, dit het nie beteken dat hy lui was nie of nie wou werk nie. Die eerste jaar van die huwelik is `n baie spesiale tyd wanneer, sê die Skrif, die twee besig is om een vlees te word. Dit is net deur gedeelde lewenservaring dat so n band gevorm word en elke nuwe getroude paartjie moet strewe om hulle verhouding te verstrek in die vrees van Yahuwah. Die huweliks verhouding was ingestel deur Yahuwah, met die Skepper as die hoof van die huis, kan die huwelik n ware seën wees. Net soos dit albei man en vrou geneem het om die beeld van Yah, te openbaar so kan die vereniging van man en vrou die openbaring bring van die wonderlike kosbare waarheid van die Hemelse Vader. n Getroude paartjie aan Yahuwah kan n skitterrende lig wees vir die sondige wêreld. `n Wonderlike invloed vir goed kan by die voorbeeld van n goddelike huwelik en n God geseënde huis gesien word. Hemelse rykste seëning mag rus op die wie saam hul lewe gee in diens vir die Skepper. 1 supplied

Rut: n Liefdes Verhaal

Rut: n Liefdes Verhaal Bybel vir Kinders bied aan Rut: n Liefdes Verhaal Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Lyn Doerksen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode www.scriptural-truth.com Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode Die gebed van Azariah {1:1} en hulle loop

More information

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows:

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows: ANSWERS ANTWOORDE: STUDY UNIT / STUDIE EENHEID 5 Question 4 pg 136 / Vraag 4 bl 137 S can only succeed with the rei vindicatio if he can prove that X and Y in fact transferred ownership to him by means

More information

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en 2010 33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en waar hy geset het en koeldrank gedrink het, en gerook het. Ek sien. GEEN VERDERE VRAE DEUR PROF SMITH ADV HAASBRCEK ROEP:

More information

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 PUNTE: 150 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. 2 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 (NOVEMBER 2013) INSTRUKSIES EN INLIGTING

More information

407. Esegiël 38 & 39.

407. Esegiël 38 & 39. 407. Esegiël 38 & 39. Eseg. 38:2 Mensekind, rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog. Onmiddellik kom dit op, maar wie is Gog en Magog en al die ander benaming, wat Esegiël van YHUH ontvang het, en

More information

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Panamo Properties (Pty) Ltd v Nel die (regte) antwoord? Anneli Loubser Anneli Loubser,

More information

Uit Moerdijk se pen Man en Media

Uit Moerdijk se pen Man en Media MOERDIJK DIE MENS Agtergrond en familie geskiedenis Tweede Anglo Boere-oorlog Studiejare VROë LOOPBAAN Robertsons Deep Myn Johannesburg jare Kerkgeboue vir Suidafrika (1919) KERKGEBOUE VIR SUIDAFRIKA dit

More information

Ellen White, die Adventiste Pioniers en die Lunar Sabbat

Ellen White, die Adventiste Pioniers en die Lunar Sabbat Ellen White, die Adventiste Pioniers en die Lunar Sabbat Vandag omvat die Christen geloof byna twee biljoen gelowiges in byna duisende afgesonderde en eiesoortige denominasies en sektes. Van hulle, glo

More information

Handtekening as vereiste vir die geldigheid van n kontrak

Handtekening as vereiste vir die geldigheid van n kontrak Aantekeninge/Notes Handtekening as vereiste vir die geldigheid van n kontrak 1 Inleiding Die aanbring van n handtekening op n skriftelike stuk het n belangrike ritueel in die moderne handelsomgang geword.

More information

Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service

Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service Psa 107:28 30 Then they cry out to the LORD in their trouble, And He brings them out of their distresses. He calms the storm, So that its waves are still.

More information

HOMOSEKSUALISME. Onderskei tussen Skrifgedeeltes wat dit direk aanspreek en Skrifgedeeltes wat indirek tog daaroor lig gee.

HOMOSEKSUALISME. Onderskei tussen Skrifgedeeltes wat dit direk aanspreek en Skrifgedeeltes wat indirek tog daaroor lig gee. HOMOSEKSUALISME 1. Inleidend Waarom hierdie onderwerp? - Daar word wyd daaroor gepraat en gedebatteer, in die laaste dekade of wat ook in kerke van gereformeerde oorsprong hier in ons land. - Dit kom meer

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2018 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2018 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society Navorsings- en oorsigartikels / Research and review articles (1): Voorwaardes vir n gesonde samelewing (gemeenskap) 525 Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as

More information

Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek.

Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek. Januarie - Februarie 2008 Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek. Vol. 7, No. 1 Vertalings saamgestel uit vroeër

More information

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 5.1 INLEIDING Met die navorsing is daar ondersoek ingestel na die effek van Gestaltspelterapie op die selfbeeld van die leergestremde leerder. In Hoofstuk 1 is

More information

"FASCINATION WOOD" Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town

FASCINATION WOOD Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town www.woodconference.co.za holzbau Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE WOOD Conference the knowledge platform for architects, engineers, quantity surveyors

More information

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Online: < http://cnx.org/content/col11024/1.1/ > C O N N E X I O N S Rice

More information

N LITERATUUR TEOLOGIESE ONDERSOEK NA DIE LITURGIE EN DIE POST-MODERNE SENIOR KIND / TIENER. deur CONRAD JOHAN STEYN

N LITERATUUR TEOLOGIESE ONDERSOEK NA DIE LITURGIE EN DIE POST-MODERNE SENIOR KIND / TIENER. deur CONRAD JOHAN STEYN N LITERATUUR TEOLOGIESE ONDERSOEK NA DIE LITURGIE EN DIE POST-MODERNE SENIOR KIND / TIENER deur CONRAD JOHAN STEYN voorgelê ter vervulling van die vereistes vir die graad MA (Teologie) in die FAKULTEIT

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA APPELAFDELING

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA APPELAFDELING IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA APPELAFDELING SAAKNR: 427/90 In die appèl van LESLEY PRETORIUS Eerste Appellant CECIL PRETORIUS Tweede Appellant en DIE STAAT Respondent Coram: JOUBERT, E.M GROSSKOPF,

More information

DIE AKTEUR EN SY ROL IN SY GEMEENSKAP

DIE AKTEUR EN SY ROL IN SY GEMEENSKAP PUBLIKASIES VAN DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA NUWE REEKS Nr.31 DIE AKTEUR EN SY ROL IN SY GEMEENSKAP deur ANNA S. POHL Intreerede uitgespreek by die aanvaarding van die amp van Bykomende Professor in die

More information

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE deur PAUL1 RICHARDS BA (MW) (PU vir CHO) Manuskrip voorgele ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad MAGISTER ARTIUM (MAATSKAPLIKE WERK)

More information

- Die DVD s: Our Created Solar System DVD en Our

- Die DVD s: Our Created Solar System DVD en Our Kyk ook: - Die DVD s: Our Created Solar System DVD en Our Created Stars and Galaxies DVD - Skepping & Evolusie Onversoenbaar!, Hennie Mouton, Hoofstuk 4, Die uniekheid van die aarde - Ons is in die middel

More information

In uitvoering van n ooreenkoms bereik by die Reël 37 samespreking is. aan die begin van hierdie verhoor beveel dat die quantum van eiser se

In uitvoering van n ooreenkoms bereik by die Reël 37 samespreking is. aan die begin van hierdie verhoor beveel dat die quantum van eiser se IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) In die saak tussen: Saak Nr. 3134/2002 NEWCASTLE KINGS HOTEL (EDMS) BPK SPOT ON AIR Eerste Eiser Tweede Eiser en SAFCAM (EDMS)

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Oktober 2008 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Dankie aan almal wat verlede maand ge-antwoord het. Dit gee my sommer nuwe moed om weer met die brief aan te gaan. Dit is

More information

Elsje Büchner 1 Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika

Elsje Büchner 1 Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika LAAT ANDER DIE PRAATWERK DOEN Elsje Büchner 1 Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika Abstract Stories of the calling of female ministers in the Dutch Reformed Church played out over

More information

!"#2 OOIT VERANDER? WAT SOU JY VERANDER? SAL ONS W ˆ ERELD WAT MOET VERANDER? WAT SAL VERANDER? JULIE 2012

!#2 OOIT VERANDER? WAT SOU JY VERANDER? SAL ONS W ˆ ERELD WAT MOET VERANDER? WAT SAL VERANDER? JULIE 2012 !"#2 JULIE 2012 SAL ONS W ERELD OOIT VERANDER? WAT SOU JY VERANDER? WAT MOET VERANDER? WAT SAL VERANDER? !"#2 GEMIDDELDE OPLAAG 41 042 000 UITGEGEE IN 84 TALE SAL ONS W ERELD OOIT VERANDER? 3 Watsoujy

More information

HOOFSTUK 2. 'n Struktuuranalise van die skool word getnaak aan die hand van die

HOOFSTUK 2. 'n Struktuuranalise van die skool word getnaak aan die hand van die HOOFSTUK 2 2. FUNDERING VAN DIE SKOOL AS ORGANISASIE 2. 1. IN LEIDING In hierdie hoofstuk word aangetoon dat die skool 'n organisasie is. Alhoewel die invalshoek dus die organisasiewees van die skool is,

More information

HK sê nou howzit vir eerstejaars. Oktober 2001 Bladsy 1. Jaargang 38 Uitgawe 6 Onafhanklike nuusblad van Eendrag Manskoshuis November 2001

HK sê nou howzit vir eerstejaars. Oktober 2001 Bladsy 1. Jaargang 38 Uitgawe 6 Onafhanklike nuusblad van Eendrag Manskoshuis November 2001 Oktober 2001 Bladsy 1 Jaargang 38 Uitgawe 6 Onafhanklike nuusblad van Eendrag Manskoshuis November 2001 SENDING VIËTNAM Elke Eendragter het uit sy skuiling en loopgraaf gekom vir vanjaar se Hanedinee.

More information

Brandmure, rookverklikkers, brandblussers, nooduitgange is almal kwessies. Wat doen die administrasie hieroor? Prof Russel Botman (Rektor en

Brandmure, rookverklikkers, brandblussers, nooduitgange is almal kwessies. Wat doen die administrasie hieroor? Prof Russel Botman (Rektor en 1 Gesprek met personeellede van die Wilcocksgebou 1-2 nm, 10 Februarie 2011, Fismersaal Opmerkings deur prof Russel Botman, rektor en visekanselier, Universiteit Stellenbosch, gevolg deur n vraag-enantwoordsessie

More information

Hoofstuk 5. n Vasgeloopte verhaal. 5.1 Die konteks. n Kortsluiting in verskillende perspektiewe

Hoofstuk 5. n Vasgeloopte verhaal. 5.1 Die konteks. n Kortsluiting in verskillende perspektiewe Hoofstuk 5 n Vasgeloopte verhaal 5.1 Die konteks. n Kortsluiting in verskillende perspektiewe In hierdie hoofstuk gaan ons n paar mense ontmoet wat saam met ons verder gaan stap. Jy gaan voorgestel word

More information

Die belydenisuitspraak Kolossense 1: 13-20: Eenheid, struktuur en funksie

Die belydenisuitspraak Kolossense 1: 13-20: Eenheid, struktuur en funksie Die belydenisuitspraak Kolossense 1: 13-20: Eenheid, struktuur en funksie J H Roberts Emeritus professor, Departement Nuwe Testament Universiteit van Suid-Mrika Abstract The confessional statement Colossians

More information

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf

Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf Die impak van bedingingsraadooreenkomste op kleinsakeondernemings binne die ingenieursbedryf deur P C Payne BA, LLB Studentenommer: 20727755 Skripsie ingedien ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes

More information

Hoofstuk 7: Opposisielid

Hoofstuk 7: Opposisielid 311 Hoofstuk 7: Opposisielid Na die bewindsoorname van die Pakt-regering in 1924 het die nuwe opposisie neerhalend gesê dat dit n regering van amateurs was en dat hulle nie lank sou hou nie. Die stelling

More information

Grondwetlike waardes en sosio-ekonomiese regte met verwysing na die reg op sosiale sekerheid *

Grondwetlike waardes en sosio-ekonomiese regte met verwysing na die reg op sosiale sekerheid * Grondwetlike waardes en sosio-ekonomiese regte met verwysing na die reg op sosiale sekerheid * Linda Jansen van Rensburg Opsomming Artikel 27 van die Grondwet bepaal dat elkeen die reg het op toegang tot

More information

Die verhaal as mitiese vraagstelling: die verhaalkuns van Henriette Grové

Die verhaal as mitiese vraagstelling: die verhaalkuns van Henriette Grové Die verhaal as mitiese vraagstelling: die verhaalkuns van Henriette Grové Heilna du Plooy Departement Afrikaans en Nederlands Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys POTCHEFSTROOM Abstract

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL VAN SUID-AFRIKA

DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL VAN SUID-AFRIKA RAPPORTEERBAAR DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL VAN SUID-AFRIKA SAAK NR: 336/2001 In die saak tussen: RIAAN BOTHA BENJAMIN KORFF Eerste Appellant Tweede Appellant - en - DIE STAAT Respondent Coram: VIVIER WND

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, April 2007 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Ek is tans besig om n lys te maak van al die erfnommers in ou Pretoria. Dit is nou die deel wat vandag die middestad is. Wat

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOFVANSUID-AFRIKA

IN DIE HOOGGEREGSHOFVANSUID-AFRIKA Sirkuleer aan Landdroste: Ja / Nee Verslagwaardig: Ja / Nee Sirkuleer aan Regters: Ja / Nee IN DIE HOOGGEREGSHOFVANSUID-AFRIKA (Noord-KaapseAfdeling) Saakno: 362/2002 Datum Verhoor: 2003-03-19 Datum Gelewer:

More information

Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek.

Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek. November - Desember 2008 Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek. Vol. 7, No. 6 Vertalings saamgestel uit vroeër

More information

ʼn Model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar

ʼn Model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar ʼn Model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar Schalk W. Basson Proefskrif voorgelê vir die graad Philosophiae Doctor in Praktiese Teologie

More information

-1- HOOFSTUK 1 INLEIDENDE ORIËNTERING

-1- HOOFSTUK 1 INLEIDENDE ORIËNTERING -1- HOOFSTUK 1 INLEIDENDE ORIËNTERING To create a classroom where all learners will thrive is a challenging task, but there is an island of opportunity in the sea of every difficulty. (Kruger & Adams,

More information

Helderberg Fishers Community

Helderberg Fishers Community Helderberg Fishers Community SSFP Parliamentary Presentation Friday 25th November 2016 FRAP PROCESS - 2015/16 Fishing Rights Allocation Process DAFF presented a Public Consultation Meeting on Draft Fisheries

More information

waai? Dr Japie Coetzee 'n Praktiserende Prokureur, Notaris en Aktevervaardiger Coetzees Ingelyf Parys

waai? Dr Japie Coetzee 'n Praktiserende Prokureur, Notaris en Aktevervaardiger Coetzees Ingelyf Parys Die regte van trustbegunstigdes: waai? 'n Nuwe wind wat Dr Japie Coetzee 'n Praktiserende Prokureur, Notaris en Aktevervaardiger Coetzees Ingelyf Parys Inleiding Dit blyk steeds die algemene opvatting

More information

HOOFSTUK IV. ===~==============~= Kort voor en met die diensaanvaarding van Burgers was

HOOFSTUK IV. ===~==============~= Kort voor en met die diensaanvaarding van Burgers was HOOFSTUK IV. ===~==============~= STAATSONDERSTE~DE ONDERiJYS ONDER I?_URGERS, 1872-1877. 1. Behoefte aan v~~~jng~ Kort voor en met die diensaanvaarding van Burgers was die beheer V9.n die onderwys nog

More information

Weerstand teen huisvesting van swart studente deur die Potchefstroomse Universiteit vir CHO, 1987 tot 1990

Weerstand teen huisvesting van swart studente deur die Potchefstroomse Universiteit vir CHO, 1987 tot 1990 Weerstand teen huisvesting van swart studente deur die Potchefstroomse Universiteit vir CHO, 1987 tot 1990 N.S. (Fanie) Jansen van Rensburg N.S. (Fanie) Jansen van Rensburg, Fokusarea vir Sosiale Transformasie,

More information

Herkenning en erkenning van strafgerig oor die Geloftevolk

Herkenning en erkenning van strafgerig oor die Geloftevolk 1 Herkenning en erkenning van strafgerig oor die Geloftevolk Deur Jurgens van Zyl 10 Oktober 2015 Voorwoord Vriende ek wil dit vandag noem dat ek baie dinge moet beklemtoon en aanhaal omdat dit belangrik

More information

Paul de Man1: betekenisvorming deur blindheid en insig

Paul de Man1: betekenisvorming deur blindheid en insig Paul de Man1: betekenisvorming deur blindheid en insig Martie Muller & Hein Viljoen Departement Afrikaans & Nederlands Potchefstroomse Universiteit vir CHO POTCHEFSTROOM Abstract Meaning production by

More information

My Tracer GPS Voertuig Volg Sisteem Geoutomatiseerde Elektroniese Logboek SAIAS ABSA, ATKV Cross Country Ons Leuse

My Tracer GPS Voertuig Volg Sisteem Geoutomatiseerde Elektroniese Logboek SAIAS ABSA, ATKV Cross Country Ons Leuse SMS Fleet (Pty) Ltd Maatskappy in privaat besit gestig in 2006 Ons produk My Tracer is n lokaal ontwikkelde, briljante, internet gedrewe GPS Voertuig Volg Sisteem met n volledige Geoutomatiseerde Elektroniese

More information

Deliktuele eise in die geval van konstruktiewe ontslag

Deliktuele eise in die geval van konstruktiewe ontslag Deliktuele eise in die geval van konstruktiewe ontslag Deur Philippus Louis Steyn LLB Ingedien in ooreenstemming met die vereistes vir die graad Magister Legum in Arbeidsreg by die Noordwes Universiteit

More information

n Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling: noodsaaklik, wenslik of onnodig?

n Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling: noodsaaklik, wenslik of onnodig? n Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling: noodsaaklik, wenslik of onnodig? Prof. JAE Adendorff Die Deputate vir Bybelvertaling het in 1994 aan die Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika gerapporteer

More information

J AAR in jaar uit hoor 'n mens dieselfde versugting:,daar bestaan gee~

J AAR in jaar uit hoor 'n mens dieselfde versugting:,daar bestaan gee~ DIE NUWE BRANDWAG. Musiek. WAAROM SUID-AFRIKA AGTER STAAN BY ANDER LANDE. J AAR in jaar uit hoor 'n mens dieselfde versugting:,daar bestaan gee~ musiek in Suid-Afrika nie. Wat daar nog is, word gewaardeer

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant EXTRAORDINARY BUITENGEWONE THE UNION OF SOUTH AFRICA $taatsftoerant VAN DIE UNlit VAN SUID-AFRIKA VOL._ oxxvm.) PRICE Gd. CAPE TOWN, 1ST MAY, 1942. KAAPSTAD, 1 MEl 1942. PRYS 6d. [No. 8050. OFFICE OF THE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Vroue en die sosio-kulturele narratief

Vroue en die sosio-kulturele narratief Vroue en die sosio-kulturele narratief Y Dreyer (UP) ABSTRACT Women and the sosio-cultural narrative The socio-cultural narrative mirrors the dominant system o f values in society. This system contains

More information

(OOS KAAPSE AFDELING) Saak no: 3593/06 MEC, DEPARTMENT OF HEALTH, EASTERN CAPE THE MEDICAL SUPERINTENDENT, DORA NGINZA HOSPITAL UITSPRAAK

(OOS KAAPSE AFDELING) Saak no: 3593/06 MEC, DEPARTMENT OF HEALTH, EASTERN CAPE THE MEDICAL SUPERINTENDENT, DORA NGINZA HOSPITAL UITSPRAAK IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (OOS KAAPSE AFDELING) Saak no: 3593/06 MEAGAN HERTRICIA PRINGLE and MEC, DEPARTMENT OF HEALTH, EASTERN CAPE THE MEDICAL SUPERINTENDENT, DORA NGINZA HOSPITAL UITSPRAAK

More information

Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings

Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings 2001 Tydskrif vir Regswetenskap 26(2): 52-66 Kronieke / Chronicles Regsrekeningkunde-opleiding van prokureurs in Suid-Afrika: Enkele empiriese bevindings 1. Inleiding en probleemstelling Die vierjarige

More information

BOOK REVIEW BOEKBESPREKING

BOOK REVIEW BOEKBESPREKING ACTA CLASSICA XXXVI {1993} 151-153 ISSN 0065-11.11 BOOK REVIEW BOEKBESPREKING ARISTOTELES POETIKA, VERTALING EN UITLEG VAN BETEKENIS deur E.L. de Kock en L. eilliers, Perskor, Johannesburg, 1991 Met hierdie

More information

N#OPENBARENDE#STUDIE#VAN#DIE WORTELS#VAN#DIE#EENHEID#TUSSEN. AGAB en JESEBEL. DEUR Sandy Warner

N#OPENBARENDE#STUDIE#VAN#DIE WORTELS#VAN#DIE#EENHEID#TUSSEN. AGAB en JESEBEL. DEUR Sandy Warner N#OPENBARENDE#STUDIE#VAN#DIE WORTELS#VAN#DIE#EENHEID#TUSSEN AGAB en JESEBEL DEUR Sandy Warner Amanda Buys se Geestelike Dekking Hierdie is n produk deur Kanaän Bedieninge, n nie-winsgewende bediening onder

More information

n Johannese Perspektief op die Huwelik, Geslagsrolle en Seksualiteit met die oog op n Nuwe Etiese Paradigma in n Postmoderne Konteks

n Johannese Perspektief op die Huwelik, Geslagsrolle en Seksualiteit met die oog op n Nuwe Etiese Paradigma in n Postmoderne Konteks n Johannese Perspektief op die Huwelik, Geslagsrolle en Seksualiteit met die oog op n Nuwe Etiese Paradigma in n Postmoderne Konteks deur Elritia le Roux Voorgelê ter vervulling van die vereistes vir die

More information

DIE REG OP REGSVERTEENWOORDIGING TYDENS ADMINISTRATIEWE VERRIGTINGE

DIE REG OP REGSVERTEENWOORDIGING TYDENS ADMINISTRATIEWE VERRIGTINGE DIE REG OP REGSVERTEENWOORDIGING TYDENS ADMINISTRATIEWE VERRIGTINGE MC Roos 1 Noordwes-Universiteit (Potchefstroom Kampus) 1 Inleiding Die vraag of 'n betrokkene mag aandring op regsverteenwoordiging tydens

More information

~ CARNOT, ADIEU! Prof. J.P. Botha. deur PUBLIKASIES VAN DIE U~NIVERSITEIT VAN PRETORIA, NUWE REEKS NR"

~ CARNOT, ADIEU! Prof. J.P. Botha. deur PUBLIKASIES VAN DIE U~NIVERSITEIT VAN PRETORIA, NUWE REEKS NR f,, ~ CARNOT, ADIEU! deur Prof. J.P. Botha PUBLIKASIES VAN DIE U~NIVERSITEIT VAN PRETORIA, NUWE REEKS NR" 116-1976 Hierdie publikasie en die publikasies wat agter in hierdie publikasie vermeid word, is

More information

DIE OORSAKE VIR DIE ONTSTAAN EN BESONDERE AARD VAN DIE ZION CHRISTIAN CHURCH

DIE OORSAKE VIR DIE ONTSTAAN EN BESONDERE AARD VAN DIE ZION CHRISTIAN CHURCH In die Skriflig 13 DIE OORSAKE VIR DIE ONTSTAAN EN BESONDERE 1. Inleiding AARD VAN DIE ZION CHRISTIAN CHURCH 1.1. K o rt geskiedenis van die Zion Christian Church: Die stigter van die Z.C.C. was Engenas

More information

Gemeenteblad. Maak Stellenbosch oop, vra studente. NGK Stellenbosch. Hoe oop is ons gemeente? Jaargang 15: Nr 2: Tweede Semester 2015

Gemeenteblad. Maak Stellenbosch oop, vra studente. NGK Stellenbosch. Hoe oop is ons gemeente? Jaargang 15: Nr 2: Tweede Semester 2015 Kyk binne vir: 329 jaar van genade 1686 2015 Menswaardigheid 2 NGK Stellenbosch Gemeenteblad Laat daar lig wees 4 Jaargang 15: Nr 2: Tweede Semester 2015 Maak Stellenbosch oop, vra studente Hoe oop is

More information

Grondwetlike waardes, openbare administrasie en die reg op toegang tot omgewingsinligting

Grondwetlike waardes, openbare administrasie en die reg op toegang tot omgewingsinligting Grondwetlike waardes, openbare administrasie en die reg op toegang tot omgewingsinligting Anél Ferreira-Snyman Departement Jurisprudensie Fakulteit Regte Unisa PRETORIA E-pos: ferremp@unisa.ac.za Willemien

More information

deur voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad aan die

deur voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad aan die TOEGANG TOT GETUIEVERKLARINGS IN STRAFSAKE deur PETRUS JOHANNES DIRKSE STRUWIG voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad MAGISTER LEGUM aan die UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA STUDIELEIER:

More information

deur HENRIETTE FOWLER voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad MAGISTER LEGUM in die Departement Straf- en Strafprosesreg

deur HENRIETTE FOWLER voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad MAGISTER LEGUM in die Departement Straf- en Strafprosesreg DIE ARRESTASIEBEVOEGDHEID VAN DIE PRIVATE PERSOON (INGEVOLGE aa 42 EN 49 VAN DIE STRAFPROSESWET 51 VAN 1977) MET SPESIALE VERWYSING NA DIE OEWERBEWONER EN MARTINUS 1990 (2) SASV 568 (A) EN ANDER VERWANTE

More information

DIE OPLEIDING VAN BEDRYFSIELKUNDIGES AAN DIE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE W. BOTHA DEPARTEMENT BEDRYFSIELKUNDE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE

DIE OPLEIDING VAN BEDRYFSIELKUNDIGES AAN DIE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE W. BOTHA DEPARTEMENT BEDRYFSIELKUNDE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE DIE OPLEIDING VAN BEDRYFSIELKUNDIGES AAN DIE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE W. BOTHA DEPARTEMENT BEDRYFSIELKUNDE UNIVERSITEIT VAN FORT HARE Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Fort Hare

More information

Bestuur van Verandering. Hoofstuk2 HOOFSTUK2 BESTUUR VAN VERANDERING 2.1 INLEIDING

Bestuur van Verandering. Hoofstuk2 HOOFSTUK2 BESTUUR VAN VERANDERING 2.1 INLEIDING 2 HOOFSTUK2 BESTUUR VAN VERANDERING 2.1 INLEIDING Sedert die middel negentigerjare word die skoolhoof met toenemende verandering op verskeie gebiede gekonfronteer. Onverwagte veranderinge in onder meer

More information

VRYSTAATSE HOË HOF, BLOEMFONTEIN REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA. K MPHURWANA t.b.v. SC MPHURWANA

VRYSTAATSE HOË HOF, BLOEMFONTEIN REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA. K MPHURWANA t.b.v. SC MPHURWANA VRYSTAATSE HOË HOF, BLOEMFONTEIN REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Saaknommer: 7548/2008 In die saak tussen:- K MPHURWANA t.b.v. SC MPHURWANA Eiseres en PADONGELUKKEFONDS Verweerder UITSPRAAK DEUR: KRUGER, R AANGEHOOR

More information

1. Grondlyne vir n nuwe bedeling

1. Grondlyne vir n nuwe bedeling I. Vorster HERVORMING VAN DIE SUID-AFRIKAANSE HUWELIKSGOEDEREREG* II 1. Grondlyne vir n nuwe bedeling 1.1 Regsvergelykende oorsig Seen in the global context, the South African Law of husband and wife has,

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA. (Noord Kaapse Afdeling KOMMISSARIS: SUID AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS U I T S P R A A K

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA. (Noord Kaapse Afdeling KOMMISSARIS: SUID AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS U I T S P R A A K Verslagwaardig: Ja/Nee Sirkuleer aan Regters: Ja/Nee Sirkuleer aan Landdroste: Ja/Nee IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (Noord Kaapse Afdeling DATUM GELEWER: 19 10 2001 KIMBERLEY SAAKNOMMER: CA&R 141/2000

More information

n Vergelyking van die oorgrens-insolvensiewetgewing van Suid-Afrika met die van die Verenigde State van Amerika

n Vergelyking van die oorgrens-insolvensiewetgewing van Suid-Afrika met die van die Verenigde State van Amerika n Vergelyking van die oorgrens-insolvensiewetgewing van Suid-Afrika met die van die Verenigde State van Amerika Mini-skripsie ter gedeeltelike voltooiing van die vereistes vir die graad Magister Legum

More information

Die morele genesing van die Suid-Afrikaanse samelewing: Die bydrae van die Afrikaanse kerke

Die morele genesing van die Suid-Afrikaanse samelewing: Die bydrae van die Afrikaanse kerke Die morele genesing van die Suid-Afrikaanse samelewing: Die bydrae van die Afrikaanse kerke Etienne de Villiers Departement Dogmatiek en Christelike Etiek Universiteit van Pretoria Abstract The moral healing

More information

ledige begrip van die bele doel en struktuur van die Regering se skema vir die opvoeding van volwassenes. Die wese daarvan is dat die strewe en die

ledige begrip van die bele doel en struktuur van die Regering se skema vir die opvoeding van volwassenes. Die wese daarvan is dat die strewe en die ledige begrip van die bele doel en struktuur van die Regering se skema vir die opvoeding van volwassenes. Die wese daarvan is dat die strewe en die beleid van iedere vrywillige organisasie en iedere inrigting

More information

DIE ROUPROSES FREDRIKA DE VILLIERS. Dit is belangrik om daarop te let dat rou nie net tot die dierbares beperk is wat direk aan die sterwende

DIE ROUPROSES FREDRIKA DE VILLIERS. Dit is belangrik om daarop te let dat rou nie net tot die dierbares beperk is wat direk aan die sterwende DIE ROUPROSES FREDRIKA DE VILLIERS INLEIDING Die rouproses is n norm ale en universele reaksie op verlies, wat inherent in menswees is. Terwyl die manifestasies verskil van persoon tot persoon, van familie

More information

DIE OPVOEDER AS LEERMEDIATOR EN DIE HAALBAARHEID VAN DIE NODIGE KOMPETENSIES SOOS OMSKRYF IN DIE NORME EN STANDAARDE VIR OPVOEDERS

DIE OPVOEDER AS LEERMEDIATOR EN DIE HAALBAARHEID VAN DIE NODIGE KOMPETENSIES SOOS OMSKRYF IN DIE NORME EN STANDAARDE VIR OPVOEDERS i DIE OPVOEDER AS LEERMEDIATOR EN DIE HAALBAARHEID VAN DIE NODIGE KOMPETENSIES SOOS OMSKRYF IN DIE NORME EN STANDAARDE VIR OPVOEDERS FRED FROLICKS Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes

More information

JEREM IA EN DIE WOORD IN N T YD VAN KRISIS

JEREM IA EN DIE WOORD IN N T YD VAN KRISIS JEREM IA EN DIE WOORD IN N T YD VAN KRISIS H.F. van Rooy Departement Semitiese tale, PU v ir CHO A B S T R A C T Jeremiah and his work and book have a message for everyone who has to preach the Word of

More information

Meer dydelikhyt oor die punch en die vis n Vergelyking van Niggie, Daar s vis in die punch en Eilande

Meer dydelikhyt oor die punch en die vis n Vergelyking van Niggie, Daar s vis in die punch en Eilande Meer dydelikhyt oor die punch en die vis n Vergelyking van Niggie, Daar s vis in die punch en Eilande Philip John Departement Afrikaans & Nederlands: Skool vir Tale, Media & Kommunikasie Universiteit van

More information

ʼn Persoonlike waardering van Hennie Aucamp as mentor

ʼn Persoonlike waardering van Hennie Aucamp as mentor ʼn Persoonlike waardering van Hennie Aucamp as mentor J PRETORIUS 1 Opsomming In hierdie studie benut die skrywer die 5D-raamwerk en teoretiese en metodologiese onderbou van waarderende ondersoek en persoonlike

More information

METAMIN INVESTMENT CORPORATION BPK TWEEDE PETISIONARIS CHASE CONSULTING (EDMS) BPK VYFDE PETISIONARIS

METAMIN INVESTMENT CORPORATION BPK TWEEDE PETISIONARIS CHASE CONSULTING (EDMS) BPK VYFDE PETISIONARIS RAPPORTEERBAAR SAAKNOMMER: 389/94 130/95 IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (APPèLAFDELING) IN DIE SAAK TUSSEN: ALPHA BANK BEPERK EERSTE PETISIONARIS METAMIN INVESTMENT CORPORATION BPK TWEEDE PETISIONARIS

More information

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2017 SWARTLAND MUNICIPALITY CREDIT CONTROL AND DEBT COLLECTION BY-LAW Und

2 Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary June 2017 SWARTLAND MUNICIPALITY CREDIT CONTROL AND DEBT COLLECTION BY-LAW Und 7778 7778 Friday, 2 June 2017 Vrydag, 2 Junie 2017 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer CONTENTS (*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature

More information

Aangename kennis, ons is Irénée, Maretha, Anna-Lea en Johan...

Aangename kennis, ons is Irénée, Maretha, Anna-Lea en Johan... Kyk binne vir: 328 jaar van genade 1686 2014 Gaan en Kom 4 NGK Stellenbosch Gemeenteblad Grys 5 Jaargang 14: Nr 2: Tweede Semester 2014 ONS NUWE PASTORIEGESIN Aangename kennis, ons is Irénée, Maretha,

More information

Geseënde Nis. Evolusie as skeppingsproses? Copyright 2015 Chris Venter Published by Chris Venter at Smashwords ISBN

Geseënde Nis. Evolusie as skeppingsproses? Copyright 2015 Chris Venter Published by Chris Venter at Smashwords ISBN Geseënde Nis Evolusie as skeppingsproses? Copyright 2015 Chris Venter Published by Chris Venter at Smashwords ISBN 978-0-620-65585-9 Smashwords Edition License Notes This ebook is licensed for your personal

More information

IN DIE HOOGGEBEGSHOF VAN SUID-AFRIKA. (APPèLAFDELING) CORBETT, HR, E M GROSSKOPF, VIVIER, KUMLEBEN et EKSTEEN

IN DIE HOOGGEBEGSHOF VAN SUID-AFRIKA. (APPèLAFDELING) CORBETT, HR, E M GROSSKOPF, VIVIER, KUMLEBEN et EKSTEEN IN DIE HOOGGEBEGSHOF VAN SUID-AFRIKA (APPèLAFDELING) In die saak tussen: MARTHINUS FERDINAND VAN STADEN Appellant en WILLEM HENDRIK FOURIE, Respondent CORAM: CORBETT, HR, E M GROSSKOPF, VIVIER, KUMLEBEN

More information

TRADISIONELE LEIERS: ERKENNING EN DIE PAD VORENTOE ISSN VOLUME 1 No 1

TRADISIONELE LEIERS: ERKENNING EN DIE PAD VORENTOE ISSN VOLUME 1 No 1 TRADISIONELE LEIERS: ERKENNING EN DIE PAD VORENTOE ISSN 1727-3781 1998 VOLUME 1 No 1 TRADISIONELE LEIERS: ERKENNING EN DIE PAD VORENTOE TE Scheepers en W du Plessis 1 Inleiding Amptelike grondwetlike erkenning

More information

n Ondersoek na die rol van erkenning van deugde van leerders in die vestiging van n demokratiese, multikulturele

n Ondersoek na die rol van erkenning van deugde van leerders in die vestiging van n demokratiese, multikulturele n Ondersoek na die rol van erkenning van deugde van leerders in die vestiging van n demokratiese, multikulturele samelewing Mariana van Zyl Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes

More information

Geesteswetenskappe: Vry of verkneg Sciences of the spirit: Free or enslaved

Geesteswetenskappe: Vry of verkneg Sciences of the spirit: Free or enslaved 732 Geesteswetenskappe: Vry of verkneg Sciences of the spirit: Free or enslaved Fanie de Beer Departement Inligtingkunde, Universiteit van Pretoria fanie.debeer@up.ac.za Fanie de Beer Fanie de Beer is

More information

MOTIVERINGSPLAN GEBARE-BOERE

MOTIVERINGSPLAN GEBARE-BOERE D E A F A G R I Blindness seperate people from things, but deafness seperate people from people. Hellen Keller MOTIVERINGSPLAN GEBARE-BOERE (CC number: 2010/015618/07) DEAF AGRI As Landbou nie toeganklik

More information

DIE TERREIN VAN DIE EMPIRIESE OPVOEDKUNDE.

DIE TERREIN VAN DIE EMPIRIESE OPVOEDKUNDE. 114 DIE TERREIN VAN DIE EMPIRIESE OPVOEDKUNDE. INOUGURELE REDE gehou by die aanvaarding van die profcssoraat in Opvoedkunde aan die Potchefstroomse Universiteitskollege vir Christelike Hoër Onderwys (Universiteit

More information

DIE FINANSleLE POSISIE VAN GADES NA EGSKEIDING MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE "CLEAN BREAK''- BEGINS EL. Deur OCKERT MICHIEL ENGELBRECHT

DIE FINANSleLE POSISIE VAN GADES NA EGSKEIDING MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE CLEAN BREAK''- BEGINS EL. Deur OCKERT MICHIEL ENGELBRECHT DIE FINANSleLE POSISIE VAN GADES NA EGSKEIDING MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE "CLEAN BREAK''- BEGINS EL Deur OCKERT MICHIEL ENGELBRECHT voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA BUZZARD ELECTRICAL(PTY)LIMITED. AMCAM INVESTMENTS (PTY) LIMITED Tweede Respondent

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA BUZZARD ELECTRICAL(PTY)LIMITED. AMCAM INVESTMENTS (PTY) LIMITED Tweede Respondent Saak No 637/94 IH IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (APPèLAFDELING) BUZZARD ELECTRICAL(PTY)LIMITED Appellant vs 158 JAN SMUTS AVENUE INVESTMENTS (PTY) LIMITED Eerste Respondent AMCAM INVESTMENTS (PTY)

More information

Resensies. J Waters, David Livingstone. Trail Blazer, Inter-Varsity Press, Leicester 1996, 288pp. Prys onbekend.

Resensies. J Waters, David Livingstone. Trail Blazer, Inter-Varsity Press, Leicester 1996, 288pp. Prys onbekend. Resensies J Waters, David Livingstone. Trail Blazer, Inter-Varsity Press, Leicester 1996, 288pp. Prys onbekend. By die Victoria waterval staan n standbeeld van n man op n baie prominente plek, in die sproeireën

More information

Nieu Bethesda. March deurkom huistoe.

Nieu Bethesda. March deurkom huistoe. Nieu Bethesda March 2010 UITGAWE 2 Kontakbesonderhede: PRYS: R10.00 Contact details: Posbus 23 PO Box 23 Nieu-Bethesda Nieu Bethesda 6286 6286 E-MAIL: pink.porcupine@yahoo.com NEWS FROM THE NIEU BETHESDA

More information

[ISSN ] TSAR

[ISSN ] TSAR WAT DIE OOG NIE SIEN NIE DIE VERSWEË BEDINGE VAN N KONTRAK Stalwo (Pty) Ltd v Wary Holdings (Pty) Ltd 2008 1 SA 654 (HHA) Tolgaz Southern Africa v Solgas (Pty) Ltd; Easigas (Pty) Ltd v Solgas (Pty) Ltd

More information

DEURLOPENDE FORMATIEWE ASSESSERING IN SKRIFTELIKE STELWERK IN GRAAD 5: N AKSIENAVORSINGSPROJEK

DEURLOPENDE FORMATIEWE ASSESSERING IN SKRIFTELIKE STELWERK IN GRAAD 5: N AKSIENAVORSINGSPROJEK DEURLOPENDE FORMATIEWE ASSESSERING IN SKRIFTELIKE STELWERK IN GRAAD 5: N AKSIENAVORSINGSPROJEK MINI-TESIS TER GEDEELTELIKE VERVULLING VAN DIE VEREISTES VIR DIE GRAAD MAGISTER EDUCATIONIS IN DIE FAKULTEIT

More information

N EIE SUID-AFRIK A AN SE REG

N EIE SUID-AFRIK A AN SE REG ------ooo------ N EIE SUID-AFRIK A AN SE REG W anneer ons die eenvoudige vraag stel: wie is meerderjariges volgens die Suid-Afrikaanse reg, het ons met n algemene en n besondere probleem van regsvinding

More information

A U G U S T U S J A A R G A N G 1 5 N R 3

A U G U S T U S J A A R G A N G 1 5 N R 3 A U G U S T U S 2 0 1 4 J A A R G A N G 1 5 N R 3 G E R E F O R M E E R D E K E R K P R E T O R I A ( D O L E R E N D ) KWARTELTJIE Augustus 2014 1 Lees meer oor hierdie publikasie in die artikel wat handel

More information