Gemeenteblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Lynnwood. Waarheen roep die Here vir Lynnwood?

Size: px
Start display at page:

Download "Gemeenteblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Lynnwood. Waarheen roep die Here vir Lynnwood?"

Transcription

1 NG LYNNWOOD Tweede kwartaal 2009 KLEIN KRONIEK Gemeenteblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Lynnwood Waarheen roep die Here vir Lynnwood? Immanuel van Tonder Die afgelope twee maande is daar tendense in die gemeente wat baie interessant is: Dankoffers vir Maart en April is 21% meer as verlede jaar. Erediensoffers is 45% meer as dieselfde tydperk verlede jaar. Webblad besoeke vir Maart en April het verdriedubbel. Erediensbywoning is besonder hoog, selfs oor langnaweke. Die erediensevaluering van die eredienste is besonder positief. Daar is n groot aantal nuwe lidmate wat die afgelope tyd ingeskryf het. Die Kontak epos word sedert die begin van die jaar weekliks deur die leraars aan meer as 1000 adresse gestuur met groot vrug. Daar is nou meer as 24 Kleingroepe Hierdie tendens het maar eers in Desember begin, maar dit is duidelik dat hier iets in die gemeente aan die gebeur is, wat ons moet bedink. Wat die syfers nog meer merkwaardig maak, is dat baie ander sektore in die land swaar kry. Ons moet egter oppas dat ons nooit in die slaggat van geboue, getalle en geld val nie. Ons mik nie daarna om die grootste, beste, rykste, suksesvolste of gewildste gemeente te wees nie. Wat ons gemeente dryf is ons waardes van 24/7 Christenwees met liefde, diens, eenheid en viering. Die toets aan die einde van die dag is of ons as gemeente getrou was aan ons roeping. Soms wys dit in eksterne groei en soms sal nie dit wys nie! Verskillende fases in gemeente-wees bied egter unieke geleenthede. Swaarkry tye het sy unieke energie, maar so het groeifases ook. Daar is energie in momentum (sneeubal-effek). Ons het nou n unieke geleentheid om die momentum te gebruik om n wesenlike verskil te maak. Ontmoet God...Pinkster 2009 Dis nodig dat ons afhanklik moet vra na God se wil in dié tyd. Wat is die droom wat Hy in ons harte plaas? Wat is die behoeftes in die gemeenskap waarvoor Hy ons uitnooi om n verskil te maak? As hierdie tendens voort duur, sal daar bronne wees wat ons bedienings in staat stel om n groot verskil te maak. In tye soos hierdie is dit ook belangrik dat die huidige positiewe gebeure ons nie blind moet maak vir wat nog nie reg is nie. Dit moet ons net meer aanspoor om steeds te vernuwe. Hiermee ook n woord van dank vir al die oop harte, hande en beursies. Daar is baie rede om fees te vier! Kom ons hou die gesprek oor ons gemeente lewendig! Indien u enige kommentaar op bogenoemde wil lewer, stuur epos aan Dit sal op die webblad by die Kleinkroniek geplaas word. As die golf kom... ry hom! In hierdie skildery van Michael Angelo sien ons God se vinger wat uitgestrek is na Adam om hom aan te raak. Adam se reaksie is n wysvinger wat dui op n halfhartige tog definitiewe poging om God te ontmoet. So reik God daagliks uit om ons te ontmoet omdat hy oral teenwoordig is. Ons kan net ons bewussyn al meer oop maak om God te ontmoet, selfs waar ons dit nie gewoonlik verwag nie. Op berge en in dale, ja, oral is my God! is woorde wat ons baie gesing het, maar waarvan ons moeilik die diepte van kan bepaal. As ons Hom toelaat om ons oë oop te maak sal ons sy skatte ontdek wat verskuil is in die gewone. Hierdie jaar se Pinkster het die sluier probeer lig om God te ontmoet op n verskeidenheid verrassende plekke. Hy ontmoet ons ook in sy Woord, in Mense, in die Natuur, in die Stilte en in die nou! n Mens se lewe self, word n pad van ontmoeting. n Kuier saam met 1 n vriend, n koppie koffie, gewone lewensgebeure, blomme, blare en voëltjies word sagte Aanrakings... Die punt van die reeks is die uitnodiging dat ons soos die Emmausgangers besef dat Hy met ons saam stap, eet en kuier! Wanneer ons geestelike oë oopgaan, sal ons verras word hoe naby Hy altyd aan ons was en is. God strek hom uit om jou te ontmoet. Wil jy nie reageer op Sy uitnodiging nie? Baie dankie aan gemeentevroue en die omgeegroep vir die warm sop en broodjies na die dienste. Karla van Straaten het die kinders tydens Pikkie Pinkster met woord en spel bedien. Die kinders het dit baie geniet terwyl hulle baie geleer het. U is welkom om die reeks by die kantoor te bestel.

2 Begrafnisbediening n Nuwe Bediening is tot stand gebring wat net tydens begrafnisse funksioneer. Die doel van die bediening is om die naasbestaandes ruimte te bied waar hulle met familie en vriende kan verkeer, tee en toebroodjies geniet en te ervaar dat die gemeente omgee. Lynnwood Lewenskuns kuier in die SHACK Met soveel ouer persone wat kinders versprei het wêreldwyd is dit tot groot hulp vir almal. Tans is die funksionering bevredigend. Indien u belangstel om hierby betrokke te raak kontak asseblief vir Karin Stapelberg / of Joanne Berning / The Shack van William P Young is n gewilde boek wat baie gesprek ontlok. Op 25 Maart het Lynnwood Lewenskuns n gesprek oor die boek aangebied wat gelei is deur ds Tienie Bosman van Stellastraat gemeente. Dit het amper soos die Shack gevoel toe meer as 100 mense opgedaag het! Gebedsbediening Waarom gebed? Matt. 11:17 My huis sal n huis van gebed wees vir al die nasies. Matt. 1819,20 Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is hulle dit laat kry, want daar waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by julle. Die boek is deur Tienie met baie versigtigheid behandel omdat die temas wat daarin voorkom baie naby aan mens se hart is. Temas oor lyding, wie God is, verwerking van seer en ons geestelike reis is bespreek. Alhoewel die boek nie baie goeie literêre eienskappe het nie, kry dit wel teologies baie punte omdat dit erns maak met die aard van lyding en die karakter van God as liefde. Dit is n boek wat mens lei om in gesprek te gaan met dit wat seer is in jou eie lewe. Die boek help mens ook heelwat met die moeilike vrae oor God en lyding. Al stem mens nie met alles saam wat daar staan nie, sal dit jou uitnooi om te dink en met God te praat. As u nog nie die boek gelees het nie, is dit goeie leesstof vir die vakansie! Vir n 25 min gesprek met Tienie oor sy siening van die boek besoek gerus ons webblad: org.za/lewenskuns.htm 2 Kor. 1:11 Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie n seën van God vir ons bring. Openbaring 5:8 Elkeen van hulle het n siter gehad en n bak vol goue wierook, die gebede van die gelowiges. Bogenoemde aanhalings uit die Woord maak dit baie duidelik dat gemeentes (huis) n opdrag het om te bid. Ons het n opdrag om God se koninkryk (nasies) uit te bou deur gebed. Die gevolg van gebed is seën vir onsself en eer aan God. In 1 Tim 2:1 lees ons van verskillende vorme van gebed: smekinge, voorbidding / intersessie en danksegging. Die laaste paar jaar het groot gebedsnetwerke landwyd en internasionaal ontstaan wat groot geestelike deurbrake bewerkstellig het. As gemeente van Lynnwood moet ons gebed n prioriteit maak. Gebedsbediening moet ten doel hê om in te tree vir ons leiers en leraars. Ons moet bid vir herlewing binne ons gemeente, ook landwyd en wêreldwyd. Deur gebed kan ons vra vir wonders, genesing, oorgawe en bekering. Die wil van die Vader moet ook gesoek word vir alles wat binne die gemeente aangepak word. Ons nooi jou hartlik uit om deel te wees van n gebeds/intersessie bediening. Kom bid saam elke Woensdag om 11:00 in die Kapel. 2

3 Kuierfees bring n glimlag! Die kuierfees op 7 Maart was groot sukses, soos wat die foto s vertel... 3

4 NuweGenerasieNuwe Viering Belydenisaflegging Rondte 2 Valize Scholtz Die manier waarop belydenisaflegging in Lynnwood werk het hierdie jaar bietjie verander. Sedert 2009 lê al die jongmense nie meer almal op een aand belydenis af nie. Die idee is eerder dat elke individu van een van die drie belydenisafleggings gebruik maak wanneer hy of sy gereed voel daarvoor. 10 Mei was die tweede geleentheid in die jaar waartydens die Gr.12-jongmense kon belydenis aflê en omtrent twingtig van hulle het dit benut. Dit was die eerste keer dat ons belydenisaflegging gehad het met die koeligheid van winter in die lug en die dames se mooi rokkies moes plek maak vir jasse. Maar nodeloos om te sê was al die manne en dames uitgevat in hulle beste kleredrag, soos ons al gewoond geraak het by belydenisafleggings. Ek het die voorreg gehad om videoonderhoude met al die jongmense wat belydenis aflê te voer en dis die dinge wat hulle sê: - Die jaar was awesome! - Die predikante het hulle baie mooi begelei om te verstaan hoekom hulle belydenis aflê. - Baie dankie aan die predikante! - Hulle verhoudings met hulle vriende in die klas het baie verdiep gedurende die jaar. - Hulle het hulleself leer ken. - Zander se klas dink die Jenga en Voortrekkersap was treffers! As mens al hierdie dinge hoor oor hoe die jongmense voel oor belydenisaflegging en belydenisklas gee dit selfs die siniese onder ons weer hoop. Dit bring n besef dat al verander tye en tegnologie, is daar sekere elemente wat mens altyd in jou lewe sal kan waardeer en nodig hê. En dit laat mens dink dat daar goeie dae vir die Voortrekkersap industrie voorlê. 4

5 GenerasieNuweGenera Valize Scholtz Die gemiddelde jongmens in die een-en-twintigste eeu se lewe draai hoofsaaklik maar om een ding. Homself of haarself. Ons het n beskawing geword wat so gefokus is op ons eie geluk, ons eie welvaart en ons eie sukses. Ons wêrelde bestaan uit plekke waar ons ons eie welvaart, sukses en geluk kan verhoog of verbeter. Dan is daar darem ook in meeste van ons se lewens ruimte vir ons geselekteerde naaste. Maar net 10km van ons af is daar n plakkerskamp. Of selfs nader, miskien net 2km van sommige van ons af, woon daar haweloses op straat. Of vir van ons sit daar dalk n werklose man op die hoek van die straat waar ons woon. Of miskien is die kinders in die huis langsaan se ouers afwesig in hulle lewens. Die probleem is dat dit so maklik is om die werklikheid uit ons wêreldjies uit te blok en net te sien wat ons wil sien. Dit maak so half sin om n blinde oog te gooi vir die realiteit van armoede wat besig is om stadigaan tot reg op ons voorstoep te skuif. Ons is geneig om te dink dat solank as wat ons nie weet nie het ons nie verantwoordelikheid om iets te doen of skuldig te voel nie. Hierdie jaar se Hoërskoolkamp het van 24 tot 27 April jongmense bymekaar gebring om bietjie realiteit in ons wêrelde in te bring. Jongmense kon iets op die kamp kom leer oor hoe mens as n Christen oorleef in die moderne maar stukkende wêreld. Daarom het ons die die kamp afgeskop deur die Vrydagaand ons wêrelde te bou uit karton, papier en tydskrifte. Ons het so bietjie gesels oor ons wêrelde en waar God daarin inpas. Saterdag het ons almal se wêrelde verbreed toe ons n plakkerskamp besoek het. Daar het ons speletjies gespeel saam met die kinders, gesigte geverf en n drama opgevoer. Maar die hoogtepunt van die dag was toe Lynnwood se jongmanne die plaaslike jongmanne aangevat het in n baie intense sokker wedstryd. Die wedstryd het ongelukkig met n gelykop telling van een elk geëindig. Gelukkig kon die Lynnwood manne as wenners uit die stryd tree deur die strafdoel kompetisie in ons guns te beklink. Na die uitreik het niemand meer heeltemal dieselfde gevoel oor die wêrelde wat die vorige aand gebou is nie. Die res van die naweek het verby gesweef tussen speletjies, sport (lees volleyball!), lofprysing en kuier en opgebou tot by Sondagaand. Sondagaand was op n manier die hoogtepunt van die naweek en het die vorm van n kruistog om die kampterrein aangeneem. By verskillende stasies is die my wêreld, die regte wêreld en my verhouding met God alles bymekaar uitgebring om die groter prentjie duideliker te maak. Hoërskoolkamp maak n verskil Ek dink as daar een jongmens van die kamp af terug gekom het wat anders na sy of haar wêreld kyk sou die kamp n sukses gewees het. Gelukkig weet ek daar het definitief nie net een jongmens met n nuwe lewensuitkyk van die kamp af terug gekom nie! 5

6 Studentekamp Staan op uit jou gemakstoel en gaan doen iets! Valize Scholtz Van 27 Februarie tot 1 Maart 2009 het daar vir die eerste keer in Lynnwood n studentekamp plaasgevind. Maar dis nie al wat n eerste was omtrent hierdie kamp nie. Hierdie was seker die eerste kamp in die geskiedenis van kampe wat nie oor die kamp gegaan het nie! Die kamp was maar net die begin van groter dinge en n manier om studente bymekaar te bring en te mobiliseer. n Groot deel van die kampprogram het tyd gemaak vir ons om weer bietjie te kon beleef wat dit beteken om deel te wees van n gemeenskap van gelowiges. Die baie lofprysing, wat ook n besoek deur Vertikaal ingesluit het, het vir ons spasie gegee om net weer in ons Hemelse Vader se teenwoordigheid tyd te kon spandeer. gru-dade van n rebelleleier afgekom het. (Besoek vir meer inligting.) Hulle het dit waarmee hulle goed is gebruik om iets aan die situasie te doen - hulle het n film gaan maak om mense bewus te maak van die situasie. Wat die drie Amerikaanse studente gedoen het om op te staan en n verskil te maak toe hulle iets gesien het wat verkeerd is, is n groot inspirasie vir ons as Suid-Afrikaanse jongmense. Die beste van alles is dat nou ses jaar later het Invisible Children n wêreldwye revolusie geword. Dit wys jou net wat kan gedoen word! Na die film wat al reeds genoeg is om mens in trane te laat, het Zander met ons gesels oor die idee Action leads to clarity. Kortliks beteken dit presies wat dit sê: dat ons moet ophou wag tot ons doodseker is oor wat om te doen en net op staan, en die geleenthede reg voor ons begin gebruik om n verskil te maak. As ek hierdie kamp in een sin moet probeer opsom sal dit iets wees soos: Staan bietjie vir n slag op uit jou gemakstoel en gaan doen iets om n verskil te maak! Daar was gedurig gesprekke aan die gang, veral gesprekke oor die wêreld en tye waarin ons leef. Maar die gesels het een uitsluitlike doel voor oë gehad - om die gepraat in aksie te verander. Daar is n ou Afrikaanse spreekwoord wat lui: van sit en staan kom niks gedaan. Die uiteinde is dat ons kan praat en kla oor die probleme om ons soos ons wil, maar as ons nie self besluit om iets te verander nie gaan niemand anders dit vir ons doen nie. Die Saterdagaand het ons n film gekyk wat deur drie jong Amerikaanse manne gemaak is oor kindersoldate in Uganda. Hulle storie begin eintlik ses jaar terug toe hulle tydens n vakansie op hierdie Ekhuruleni Jeugkoor konsert Die koor met hulle begeleidingsgroep tree Saterdag 20 Junie om 19:00 in die kerk op en ook Sondagoggend tydens n gesamentlike erediens. Daar sal kaartjies beskikbaar wees vir die Saterdagaand se kooruitvoering. Moet dit nie misloop nie hou die datum oop! NuweGenerasieNuweGen 6

7 in die kategorie vir BESTE AFRIKAANSE GOSPEL ALBUM van die jaar! Die SAMA toekennings vind jaarliks plaas en is die mees bekroonde musiek toekenning in ons land. Oor die naweek is 58 wenners aangewys tydens die twee aande se spog geleenthede. Vertikaal se tweede album Stil is in 2008 vrygestel en is reeds hierdie jaar met die ATKV se Liertoekenning bekroon. Die groep se eerste CD Uit Dieptes het ook in 2006 met die louere weggestap by die Lier. Vertikaal wen dié groot prys Die kontemporêre gospel musiekgroep VERTIKAAL, wat uit Lynnwood gemeente se aand begeleidingsgroep ontstaan het, het Vrydagaand, 1 Mei 2009 by die Gala-aand van die MTN SAMA Toekennings by Sun City weggestap met die goue beeldjie in die hand. Vertikaal is aangewys as wenner Vertikaal het ontstaan in 2005 in ons gemeente! Die groep bestaande uit, Jattie de Beer, Leon Gropp en Zander van der Westhuizen tree deesdae saam met n vol groep musikante op. Jattie is n bedryfsielkundige, Leon n voltydse musikant en Zander is natuurlik ons jeug se predikant! Die aand se toekenning was n groot verrassing in die lewens van dié musikante. Zander se eerste woorde tydens die ontvangstoespraak was: We really didn t expect this!. Jattie het erkenning gegee aan die Author and Architect of the art we call music in die paar woorde wat hy gespreek het tydens die toespraak. Vertikaal het na die tyd gesê dat die toekenning n reuse eer is, veral omdat die ander nominasies in dieselfde kategorie hierdie jaar so sterk was. Besoek gerus VERTIKAAL se webtuiste by co.za Jakaranda Kinderhuis, Huis 6 Sondag 22 Maart 2009 was n besondere dag vir die Vriende van Huis 6! Al 14 kinders, Mike en Lizzie het saam met ons Hamburgers vir middagete kom eet. Ons kon baie lekker kuier en gesels en daarna afsluit met roomys in vele kombinasies. Baie dankie aan al die liewe vriende wat daar was, voor die tyd gehelp het en Charl en seuns wat so lekker gebraai het. Die seuns wil net weet wanneer ons weer so maak. Ons baie groot dankie aan al ons donateurs van liefde, kos, seep, maandelikse bydraes, gebede, omgee, kuiersessies, belangstelling en wat ook al. Die huis is nou weer vol met ouderdomme tussen 7 en 14 jaar. Daar is 3 pare boeties, 7 ander seuns en Armand (Mike se aangenome seun). Hy kry soos al die ander ook truie, slaapsokkies en n verjaardaggeskenk en is die groot boetie in die huis. Natuurlik moet ons nie vergeet van hulle groot liefde vir Lady, die groot vet Labrador nie! Om saam met ons te begin leef en droom, gesels gerus met een van die volgende manne: Elton (Jong volwassenes) Johan (Studente) Nelis (Hoërskool jongmense) erasienuwegenerasienu 7

8 Mapobane Uitreik Hierdie projek is reeds gedurende 2005 as uitreikprojek by ons gemeente geregistreer. Die aanvanklike oogmerk was om ons gemeentelede bewus te maak van en te betrek by die versorging van vigsweeskinders in Mabopane/ Winterveld. Met verloop van tyd is daar besef dat die uitdagings waarvoor hierdie township - gemeenskap, daagliks te staan kom, veel omvangryker en meer kompleks is: Armoede, wanvoeding, swak onderwys, gebrek aan infrastruktuur en fasiliteite ( bv. sportvelde ), is aan die orde van die dag en laat derduisende families/kinders kwesbaar. Hierdie faktore veroorsaak dat familiestrukture/huishoudings verbrokkel of sodanig onder druk kom dat die lewe uit n stryd om bevrediging van basiese behoeftes bestaan. Geestelike verval is oral sigbaar en dit is veral op hierdie vlak waar kerke in ons land n belangrike rol kan en behoort te speel om te help met die heropbou van hierdie gebroke gemeenskappe. Projekte: Kleuterskool Die eerste kleuterskoolklaskamer is in 2007 gebou nadat onderrig aanvanklik in n sinkgebou vir 18 weeskinders plaasgevind het. Die behoefte het onstaan om die fasiliteit uit te brei om ook die omringende plakkergemeenskap te bedien. Aan die begin van 2009 is n tweede klaskamer gebou en n derde klaskamer is tans in aanbou om die huidige getal kleuters (62) te kan huisves. Drie onderwyseresse (wat deurlopend indiensopleiding moet ondergaan), n kok en skoonmaker is in diens. Twee gebalanseerde etes en n vrug word daagliks verskaf. Die uitdaging om fondse vir hierdie bedryfsuitgawes in te samel bly baie groot. Fondse word intussen ook benodig om die 3de klaskamer wat in aanbou is, toe te rus, asook om n ekstra badkamer aan te bou. Huisvesting Kinders in nood. Handevat projek met VSA. Mabopane Foundation VSA, het reeds in 2006, 8 hektaar grond in die Winterveld aangekoop in die naam van n art 21 Maatskappy, (Good Hope Community Organisation) wat vir die doel opgerig is. Die finansiële strukture van die Maatskappy is tans sodanig in plek dat daar begin is met voorbereiding vir die oprig van woonfasiliteite vir wees-, kwesbareen kinders in nood. Argiteksplanne, bourekenaarkosteberamings, hersonering, bou van heining om eiendom, is reeds in proses. Sommige professionele persone doen van hierdie werk gratis of teen n spesiale tarief as deel van hul diens aan die gemeenskap. Die visie is om ook sportfasiliteite, gemeenskapsaal, werkswinkels, ens, op te rig. n Aantal persone wat nou by die projek betrokke is, besoek n soortgelyke projek, bekend as die Watoto Projek in Uganda, gedurende Junie 2009 ten einde vas te stel watter aspekte van hierdie uiters suksesvolle projek ( villages vir aids weeskinders en kindersoldate) hier geimplimenteer kan word. Clover Mama Africa Mama Mary Lwate, ons kontakpersoon in Mabopane is in 2008 as Clover Mama Africa no 31 aangewys. 1. Opleiding in verskeie velde word deur Clover van stapel gestuur, bv. opleiding om naaldwerk te doen. 2. Hulle het ook fondse bewillig om n bestaande geboutjie op die perseel te verander in n klein bakkery. n Gasoond en menger is geskenk. Tans werk aflosspanne om brood, mosbolletjies, koekies te bak wat in die omliggende area verkoop word. Intussen is n groter industriële elektriese oond aangeskaf om in die toenemende aanvraag te voorsien. Die winste uit die bakkery en naaldwerkprojek sal teruggeploeg word om te help om die kinderprojek selfonderhoudend te maak. Groente Grond is deur die Departement van Korrektiewe Dienste beskikbaar gestel die vir ontwikkeling van groentetuine. Groentetuine word aangelê en bewerk deur die ouer seuns en werkloses om sodoende ook hierdeur die kinderprojek selfonderhoudend te maak. Sokker n Omgeegroep het fondse bewillig om n area voor te berei om n basiese tuisgemaakte sokkerveld te ontwikkel. Die seuns was onmiddellik sodanig begeesterd dat die behoefte om n sokkerspan (klere/toerusting) saam te stel wat vir n plaaslike liga kon inskryf, n prioriteit geword het. Dit het gerealiseer en die sokkerspan gaan tans van krag tot krag. Die seuns is baie begerig om op dieselfde wyse aan rugby blootgestel te word. Pure Hope Betrokkenheid. Pure Hope, n diensjaar vir Christus jeugbediening van Moreleta-N.G gemeente het aan begin van 2008 by die Mabopane- uitreik betrokke geraak. Ons gemeente se Uitreik jeuggroep besoek tans 8 Mabopane elke Maandag en verskeie werksaamhede en uitreikprojekte spruit hieruit voort. Kleuterskoolkinders kry aandag, n koor word afgerig, n spesiale middagete word aan kinders verskaf, huiswerk en opvoedkundige na-skoolaktiwiteite vind plaas. Pure Hope is o.a. die donateur van kleuterskoolklaskamer 3 en het hulself ook verbind om in die toekoms nou saam te werk met die ontwikkeling van die bou van die woonfasiliteite vir wees- en kinders in nood. Skole word van tyd tot tyd besoek om behoeftes te identifiseer, klaskamers word geverf, ens. Dit is ons doelwit om mettertyd ook daadwerklik by onderwys betrokke te raak ten einde kennis, vaardighede en ondervinding oor te dra en uit te ruil. Plaaslike skoolhoofde, onderwysers, ouers en leerlinge is uiters begerig en ontvanklik hiervoor. Slotsom Die uitdagings van die Mabopane projek is omvangryk Oorbrugging van taal/ kultuur verskille, die gebrek aan infrastruktuur, fasiliteite, toeganklikheid, ens, om maar n paar te noem. Vir ons as gemeente is die roeping eenvoudig: Wat jou hand vind om te doen, doen dit goed! Indien iemand die projek wil besoek of betrokke wil raak, skakel Carina Goosen,

9 l ADVERTENSIE l ADVERTENSIE l ADVERTENSIE l ADVERTENSIE l ADVERTENSIE l Hulp vir Wessel van der Walt Daar word n vriendelike dog dringende beroep op u almal se hulp en ondersteuning gedoen! Wessel van der Walt (Thys en Kotie van der Walt van Lynnwood-gemeente se seun) benodig dringend n gehoorverlies operasie cochlear implant. Hy is sedert sy geboorte hardhorend, maar daar het n drastiese verswakking in sy gehoor ingetree wat maak dat hy al hoe meer kommunikasieprobleme by sy werk en tuis ondervind. Sy grootste droom is om sy seun te hoor wanneer hy pappa, ek soek jou roep. As gevolg van sy gehoorprobleem, het hy geen verdere bevorderingsgeleenthede by sy werk nie. Kerkbesoek en openlike gebed raak al hoe moeiliker vir hom en veroorsaak gevolglik dat hy al hoe meer uitgesluit word uit geselskappe, aangesien mense verkeerdelik dink dat hy hulle ignoreer. Groot was die blydskap toe die goeie nuus na uitgebreide toetsing onder leiding van die cochlear implant (gehoornavorsingsdepartement) van die Universiteit van Pretoria, verneem is: hy is goedgekeur as kandidaat vir n implantingsoperasie wat so gou moontlik moet plaasvind! Goedkeuring is ook verleen vir n fondsinsamelingsaksie en die uitstaande bedrag benodig, is tans R Donasies vir Wessel se inplanting kan aan die University of Pretoria: Hearing Research (Verw: Wessel vd Walt AN 741) gemaak word. Indien u dit elektronies wil deponeer, is die besonderhede soos volg: University of Pretoria Hearing Research Standard Bank Hatfield Tak nr Rek nr Tjeks en posorders moet aan die University of Pretoria: Hearing Research (Cost Centre AN 741) uitgemaak word. Donasies ontvang kwalifiseer vir n korting op u belasting indien u die belastingfaktuur aan die Ontvanger voorlê. Navrae oor Wessel se fondsinsamelingsprogram kan aan Ronel Chester-Browne by die Pretoria Cochlear Implant Programme gerig word. Skakel haar by Kontak gerus ook vir Magda van der Walt , Kotie van der Walt, of Thys van der Walt U ondersteuning sal geweldig baie vir die familie en veral Wessel se gesin beteken. By voorbaat baie dankie! Die Van der Walt familie Die Performer Teater bied op 11 en 12 Julie n konsert aan as deel van die fondsinsameling-projek en u word hartlik uitgenooi om die konsert te ondersteun! 9

10 ladvertensieladvertensieladvertensiel Prisma Water Gesuiwerde mineraal verrykte water! Vry van bakterieë en skadelike chemikalieë Hervul vir net 70c per liter. Gebottelde water ook beskikbaar Lynnburnstraat 69, Lynnwood Manor Tel E-pos Ontdek die vreugde van laslapwerk! Klasse: Leer in 12 lesse stap vir stap om laslap- en kwiltwerk te doen in Lynnwood (R55 per klas). Kwiltgroepe: vergader gratis Susara van Wyk Vakansiehuis Onrusrivier 7 km vanaf Hermanus R1000 per dag vir 11 Des Jan 2010 Ander tye onderhandelbaar Tel Sel Boomsloping en snoei van bome en struike. Kontak Ernst Brynterion College REKENAAR KURSUSSE Vanaf R MS Office, Internet, Pastel ens. Beginners en gevorderde klasse Spesiale klasse vir persone bo 50 Aangepas by jou behoefte Individuele aandag Weeksdae/Saterdae Internet Dienste Internet konneksies Webblad Ontwerp vanaf R E-pos, faks ens / Weavind Park (Silverton), Pta. Gemeentevroue-Groepe maak n verskil in In Peet Crous se brief aan die gemeentelede wat ons per e-pos ontvang, noem hy hoop op God as die groot anker in ons lewens en dat elke mens n anker nodig het. Dit het my laat dink aan die kleiner ankers wat daar beskikbaar is vir die Christen en wat ons, omdat ons geanker is in God, ons lewenspad met vreugde, vertroue en sekerheid kan loop. Vir baie van ons hier in die Lynnwood-gemeente is een van die kleiner ankers seker die gemeentevroue-groep waaraan ons behoort. So is groep elf waaraan ek behoort en waarvan ek tans die leier is, n belangrike anker in my lewe hier voel ek tuis; hier beleef ek vriendskap, die gevoel van samehorigheid laat my voel dat ek behoort; hier ervaar ek die liefde en ondersteuning van my vriendinne, al sien ons mekaar min. Ek glo almal van ons wat aan n gemeentevroue-groep behoort, beleef dit ook so, al het hulle dit nog nie onder woorde gebring nie! Groep 10 is n kleiner groep wat ons uitgenooi het om saam met ons te vergader, vir ons almal is dit net n vreugde en word daar reeds hegte bande gesmee en kan ons soveel meer vermag. Vanjaar het ons begin met ds Peet Crous wat ons kom bewus maak het dat ons n rol te vervul het in die redding van die planeet wat in n krisis is as gevolg van die mensdom se besoedeling van ons wonderlike wêreld. Hy het vir ons belangrike inligting gebring en idees van hoe elke indiwidu besoedeling kan beveg. Belangrik is ook dat ons tydens die byeenkomstes sake bespreek wat aansluit by die gemeente se ander aktiwiteite, en ook hoe ons deur ons klein bydraes n verskil in ander se lewens kan maak Ons tweede byeenkoms was besonders met Prof. Thinus Kühn wat oor koorsangkuns met ons kom praat het; sy aanbieding Stemme in Harmonie het gepaard gegaan met die speel van koorsang-musiek, uitgevoer deur van die beste kore in die wêreld. Hierdie CD s het hy versamel tydens sy bywoning van koorsang-werkswinkels in Europa en die VSA, dit was werklik musiek deur engele! Almal het geïnspireerd huistoe gegaan. Ons sien uit na die res van die jaar se samesyn en verdere byeenkomste met interessante aanbiedings wat ons reeds aan die einde van 2008 gereël het. Gemeentevroue-groepe vervul na my mening n baie belangrike rol in die kerklike opset. Ek het êrens gelees dat vroue sterktes het wat mans verbaas: hulle verduur moeilike tye, hulle dra ander se laste, hulle bring hoop deur hulle klein dade van liefde, hulle is bereid om van hulle self te gee. Maar, volgens die skrywer het hulle een tekortkoming: hulle vergeet dikwels hulle eie waarde! Kom ons vroue onthou dat ons wel n verskil kan maak sodat ons in die res van die jaar weer eens met vreugde ons klein take sal kan verrig en so ander vroue sal inspireer, om wanneer dit vir hulle goed is, by een of ander gemeentevrouegroep aan te sluit. Rykie Snyman (Groep 11) NG Lynnwood Digbundel 2009 deur Lidmate van Lynnwood Gemeente. Stuur jou poësie voor 20 Julie in na

11 Gemeentevroue Verwelkomingsaand Rykie Snyman Op 19 Februarie 2009 het die Gemeentevroue van Lynnwood n besondere vrolike en verkwikkende Verwelkomingsfunksie vir die begin van die jaar aangebied. Die funksie was bygewoon deur die vroue en wat besonders was, was dat sommige van ons manne ook daar was. Die spreekster was Ds Lizl- Louise Schoeman wat n treffende boodskap oor Anderkant die liefde gelewer het. Alles wat plaasgevind het die aand was in die idioom van die liefde en dit was verder aangevul deur die sang van Werner Van Coller wat ons betower het met sy pragtige stem en die mooiste liefdesliedere! Nodeloos om te sê dat ons hom telkens met ons applous terug geroep het. Ons het die saal verlaat met n wonderlike gevoel van vergenoegdheid en dankbaarheid dat ons deel kan wees van die NG Kerk Lynnwood. Totale kleurverandering van: l Baddens l Toilette l Wasbakke l Teëls Vanaf: Bad - R800 Wasbak - R350 Toilet - R400 Teëls - Kwotasie Kontak: Goemie

12 Lynnwood Vriendekring Op 24 Maart het ons n gesellige oggend by Lynnwood Oord gehad. Paul Beneke, Gill Tustin en Rita Fourie het almal in n vrolike stemming gebring met hul sang en musiek. Daar is nog steeds vrywilligers wat mense na dokters-afsprake, ens. sal vervoer indien ons gekontak word. Enige voorstelle omtrent uitstappies ens. sal waardeer word. Onthou dat alle mense wat afgetree is, Seniors is. Kontak: Nelia Louw tel of sel Elma Wessels tel Kerkkantoor Rita Fourie, Gill Tustin, Paul Beneke Nuwe-intrekkerstee: n Belangrike funksie wat lede van die Gasvryheidsbediening verrig, is om nuwe intrekkers te besoek en te verwelkom in die gemeente. Hulle word dan uitgenooi om saam met die leraars en hulle gades en lede van die Gasvryheidsbediening tee en verversings te geniet en om mekaar beter te leer ken. plaas twee fotos hier wat op CD is, asb. Volgens die foto s het almal heel gesellig verkeer in die Kapel. Omgeegroepe hou Shabbat-ete: Die behoefte het ontstaan om Omgeegroepe bymekaar te kry en saam te kuier. Daar is besluit op n tradisionele Shabbat-ete vir die tema, en daar is sommer dadelik begin met die agtergrondstudie. Soveel Christene wonder vandag hoekom vier ons nie ook Shabbat (die Hebreeuse woord vir Sabbat) op n Vrydagaand nie. Wat het die tradisionele Jode geëet, hoe het hulle gemaak, en wat het die Shabbat vir hulle beteken? Vrydagaand 15 Mei net na sononder ontmoet n paar groepe mekaar toe in Koinonia. Daar het n feestelike atmosfeer geheers en almal was kompleet met kerse, sandale, broodjie, wyn en kleed, gereed om die Shabbat te ontmoet. Ds Peet het n kort agtergrondskets gegee oor die feeste van die Ou Testament en almal het die fees terdeë geniet. Ons hoop om binnekort weer een van die tradisionele feeste te vier. Nina Venter 12

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

Rut: n Liefdes Verhaal

Rut: n Liefdes Verhaal Bybel vir Kinders bied aan Rut: n Liefdes Verhaal Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Lyn Doerksen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE 150mm x 200mm ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE AVAILABILITY OF DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT AND ASSOCIATED SPECIALIST

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Privaatsak X2, Citrusdal, 7340 E-pos: citrushs@mweb.co.za Tel: (022) 921 2100 Faks: (022) 921 3931 Liewe Ouer of Voog Sien asseblief onderaan

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 11 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en 2010 33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en waar hy geset het en koeldrank gedrink het, en gerook het. Ek sien. GEEN VERDERE VRAE DEUR PROF SMITH ADV HAASBRCEK ROEP:

More information

HOëRSKOOL PORTERVILLE

HOëRSKOOL PORTERVILLE P o s b u s 2 2, P O R T E R V I L L E, 6 8 1 0 T E L : 0 2 2 9 3 1 2 1 7 4 F A K S : 0 2 2 9 3 1 3 3 2 1 E P O S : s e k r e t a r e s s e @ p o r t e r h s. c o. z a HOëRSKOOL PORTERVILLE TROTS RESPEK

More information

Direkte en indirekte rede *

Direkte en indirekte rede * OpenStax-CNX module: m24032 1 Direkte en indirekte rede * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 AFRIKAANS HUISTAAL 2

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

More information

Mandala Madness Deel 2

Mandala Madness Deel 2 Mandala Madness Deel 2 Hierdie week gaan julle almal verander word in mooi sterretjies, so laat jou kreatiwiteit glinster en blink. Moenie vergeet om jou werk met ons te deel nie, sommer op facebook waar

More information

DIE PROSES VAN DISSIPELSKAP

DIE PROSES VAN DISSIPELSKAP DIE PROSES VAN DISSIPELSKAP ARNO MARIANNE CLAASSEN N VARS NUWE DENKE OOR GEMEENTEWEES! (DEEL 11) 2 KOPIEREG 2010 ARNO & MARIANNE CLAASSEN LIFEWISE CONSULTANTS UITGEGEE DEUR: LIFEWISE UITGEWERS ABSA, Takkode

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) SAAKNOMMER: CC ^S2/S5 DELMAS 1987-06-18 DIE STAAT teen: PATRICK MABUYA BALEKA EN T 21 AXDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST ASSESSOR

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

INHOUDSOPGAWE. Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE

INHOUDSOPGAWE. Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE INHOUDSOPGAWE Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE Seisoene is belangrik vir groei... 15 Wat van die mens?... 17 Lente... 20 Somer... 23 Herfs... 28 Winter... 42 Gevolgtrekking... 68 DEEL TWEE:

More information

Uit Moerdijk se pen Man en Media

Uit Moerdijk se pen Man en Media MOERDIJK DIE MENS Agtergrond en familie geskiedenis Tweede Anglo Boere-oorlog Studiejare VROë LOOPBAAN Robertsons Deep Myn Johannesburg jare Kerkgeboue vir Suidafrika (1919) KERKGEBOUE VIR SUIDAFRIKA dit

More information

Kolossense. die nuwe ou volkome onvolmaakte jy. leiersgids vir. inspirasie. Edi Bajema

Kolossense. die nuwe ou volkome onvolmaakte jy. leiersgids vir. inspirasie. Edi Bajema inspirasie leiersgids vir Kolossense die nuwe ou volkome onvolmaakte jy Edi Bajema Oorspronklik uitgegee deur Faith Alive Christian Resources. Kopiereg 2010 Faith Alive Christian Resources. Kalamazolaan

More information

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 16 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings. 9 Mei 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings. 9 Mei 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings 9 Mei 2014 Disclaimer: The

More information

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode www.scriptural-truth.com Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode Die gebed van Azariah {1:1} en hulle loop

More information

Hoe om krag te spaar

Hoe om krag te spaar = Hoe om krag te spaar Grondslagfase (Graad R) Opvoedersgids Huistaal, Wiskunde, Lewensvaardighede + Hoe om krag te spaar Grondslagfase (Graad R) Opvoedersgids Huistaal, Wiskunde, Lewensvaardighede # Powering

More information

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 PUNTE: 150 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. 2 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 (NOVEMBER 2013) INSTRUKSIES EN INLIGTING

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde MODULE ALLE RISIKO S Toepaslike Eenheidstandaarde 10011 Apply knowledge of personal all risk insurance 10118 Underwrite a standard risk in short term personal insurance 1011 Apply technical knowledge and

More information

Kerssangdiens. SA Gemeente

Kerssangdiens. SA Gemeente Son 25 Nov 2012 Welkom by SUIDWYK SA Gemeente 1 Kerssangdiens SA Gemeente Visie Wen vir Jesus Bind in die familie van gelowiges Leer uit die Woord Stuur as verskilmakers vir die Koninkryk Predikant: Dr

More information

"FASCINATION WOOD" Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town

FASCINATION WOOD Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town www.woodconference.co.za holzbau Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE WOOD Conference the knowledge platform for architects, engineers, quantity surveyors

More information

Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09)

Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09) PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands,Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09) Marius Cornelissen CFA Portefeulje Bestuurder

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2019 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2019 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

(TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G)

(TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G) '"'?"/"" : " IK DIE HOOGGEREGSBOF VAX SUID-AFRIKA (TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G) SAAKSOMMER: CC DELMAS 1987-04-29 DIE STAAT teen: PATRICK MABITA BALEKA EN 21 ANDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST

More information

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE 21 Julie 2011 Bykomend tot vorige kommunikasie, is die direksies van die Sharemax gesindikeerde maatskappye ( Maatskappye ) onder direktiewe

More information

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows:

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows: ANSWERS ANTWOORDE: STUDY UNIT / STUDIE EENHEID 5 Question 4 pg 136 / Vraag 4 bl 137 S can only succeed with the rei vindicatio if he can prove that X and Y in fact transferred ownership to him by means

More information

GEREFORMEERDE KERK RANDBURG NOVEMBER 2016 VOLUME 18

GEREFORMEERDE KERK RANDBURG NOVEMBER 2016 VOLUME 18 geesgenoot. GEREFORMEERDE KERK RANDBURG NOVEMBER 2016 VOLUME 18 Verbondskinders GKR is baie geseënd om soveel dooplidmate in die gemeenskap te kan verwelkom. Hier is al die babas wat die afgelope jaar

More information

INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2

INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2 Nuus Volume 4, Uitgawe 5 Augustus 2016 INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2 SIZA PROGRAM VORDER GOED SIZA lidmaatskap

More information

Die Laaste Oordeel 1 50 (Sien ook die Voortsetting in ) Emanuel Swedenborg Arcana Coelestia Geheime van die hemele

Die Laaste Oordeel 1 50 (Sien ook die Voortsetting in ) Emanuel Swedenborg Arcana Coelestia Geheime van die hemele Die Laaste Oordeel 1 50 (Sien ook die Voortsetting in 51 100) Emanuel Swedenborg 1688 1772 Arcana Coelestia Geheime van die hemele Die Laaste Oordeel was Volbring Die Laaste Oordeel was Volbring. In die

More information

SIZA takes the sting out of auditing

SIZA takes the sting out of auditing SIZA takes the sting out of auditing INTRO: The fruit industry s ethical trade programme, the Sustainability Initiative of South Africa (SIZA), not only allows fruit growers to remedy weaknesses in their

More information

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education ambridge International Examinations ambridge International General ertificate of Secondary Education *2709373978* FRIKNS S SEOND LNGUGE 0548/02 Paper 2 Listening October/November 2016 pprox. 35 45 minutes

More information

ARTKAT Studio Johanna Prinsloo

ARTKAT Studio Johanna Prinsloo ARTKAT Studio Johanna Prinsloo Julie 2007 Hallo al julle Artkatte, Pavane studente en vriende, Hierdie maand kom die nuusbrief vroeër as gewoonlik uit omdat Marie, wat vir die blad uitleg sorg, reeds die

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, April 2007 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Ek is tans besig om n lys te maak van al die erfnommers in ou Pretoria. Dit is nou die deel wat vandag die middestad is. Wat

More information

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 75 PUNTE INSTRUKSIES 1. Hierdie is SLEGS n oefenvraestel met voorbeelde van die tipe vrae wat n n Gr 10- jaareindvraestel verwag kan word. Dus is

More information

moenie stres nie! moenie stress book.indd 1 08/04/ :22

moenie stres nie! moenie stress book.indd 1 08/04/ :22 moenie stres nie! moenie stress book.indd 1 08/04/2014 16:22 moenie stress book.indd 2 08/04/2014 16:22 moenie stres nie! Positiewe boodskappe vir Suid-Afrikaners, deur Suid-Afrikaners Alan Knott-Craig

More information

Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service

Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service Psa 107:28 30 Then they cry out to the LORD in their trouble, And He brings them out of their distresses. He calms the storm, So that its waves are still.

More information

3024. hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie nie? -- Dit is inderdaad so

3024. hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie nie? -- Dit is inderdaad so 3024. --- Ek sou aanvaar dat dit n invloed het Edelagbare. Is daar nie *11 menslike geneigdheid by mense om wanneer hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie

More information

OMSENDBRIEF 6/ Februarie Baie geluk aan die volgende atlete wat deurgedring het na die Distrikskampioenskappe. Die atlete gaan die

OMSENDBRIEF 6/ Februarie Baie geluk aan die volgende atlete wat deurgedring het na die Distrikskampioenskappe. Die atlete gaan die OMSENDBRIEF 6/2017 13 Februarie 2017 ATLETIEK Baie geluk aan die volgende atlete wat deurgedring het na die Distrikskampioenskappe. Die atlete gaan die 20ste Februarie deelneem by Pilditch. Baie sterkte

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2018 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2018 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

NG Kempton-Kruin. Kwartaalblad. Augustus 2016 Oktober 2016

NG Kempton-Kruin. Kwartaalblad. Augustus 2016 Oktober 2016 NG Kempton-Kruin Kwartaalblad Augustus 2016 Oktober 2016 Voorwoord In die boek Run with the Horses (lees gerus die boek!) skryf Eugene Peterson oor die brief wat Jeremia gestuur het uit Jerusalem aan die

More information

Praat reg oor God F E B R U A R I E N E D G E R E F G E M E E N T E C O N S T A N T I A

Praat reg oor God F E B R U A R I E N E D G E R E F G E M E E N T E C O N S T A N T I A N E D G E R E F G E M E E N T E C O N S T A N T I A F E B R U A R I E 2 0 1 3 Praat reg oor God Constantia. Dis vir die Kerk belangrik dat daar REG oor God gepraat word, sê ds. Wynand van Beek tydens n

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Nestlé. 11 Oktober 2013

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Nestlé. 11 Oktober 2013 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Nestlé 11 Oktober 2013 Disclaimer: The opinions

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

Deurkollekte vir GKSA. Dagboek Vandag 10 Junie

Deurkollekte vir GKSA. Dagboek Vandag 10 Junie Dagboek Vandag 10 Junie Donderdag 14 Junie Vrydag 15 Junie Sondag 17 Junie Deurkollekte: Debutate Jeugsorg Skinkbeurt : Wyke S78 en N15 Bybelstudie 09:00 06:00 Vroegoggend Volgelinge Deurkollekte: Londen

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 5.1 INLEIDING Met die navorsing is daar ondersoek ingestel na die effek van Gestaltspelterapie op die selfbeeld van die leergestremde leerder. In Hoofstuk 1 is

More information

Dialoog en paragrawe *

Dialoog en paragrawe * OpenStax-CNX module: m25785 1 Dialoog en paragrawe * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 AFRIKAANS HUISTAAL Graad 4

More information

Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013

Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013 Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013 Disclaimer: The opinions expressed in this document are the opinions of the writer and not necessarily those of PSG and do not constitute

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Steinhoff International Holdings Ltd. 11 Julie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Steinhoff International Holdings Ltd. 11 Julie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Steinhoff International Holdings Ltd 11

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

G. J. du Preez

G. J. du Preez G. J. du Preez 072 1876 076 1. Die plat Aarde As ons begin kyk na die filosowe en reisigers was daar redelik bakleiery tussen hulle oor n ronde aarde en n plat een. So 200 of wat jare voor YAHUSHA het

More information

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE deur PAUL1 RICHARDS BA (MW) (PU vir CHO) Manuskrip voorgele ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad MAGISTER ARTIUM (MAATSKAPLIKE WERK)

More information

HOOFSTUK 3 INTER-DISSIPLINÊRE GESPREK EN INTERPRETASIE VAN IMMIGRASIE-NARRATIEWE

HOOFSTUK 3 INTER-DISSIPLINÊRE GESPREK EN INTERPRETASIE VAN IMMIGRASIE-NARRATIEWE HOOFSTUK 3 INTER-DISSIPLINÊRE GESPREK EN INTERPRETASIE VAN IMMIGRASIE-NARRATIEWE 1. RESPONDENTE Hierdie prakties-teologiese ondersoek gebruik spesifieke gesprekke met verskillende spesialiste in verskillende

More information

505. Hoekom ek Sabbat hou vanaf 12 uur en nie 6 uur sononder nie. Kom ons kyk eers wat in die Skrifte (Geskiedenis boek) staan oor die saak. Lev.

505. Hoekom ek Sabbat hou vanaf 12 uur en nie 6 uur sononder nie. Kom ons kyk eers wat in die Skrifte (Geskiedenis boek) staan oor die saak. Lev. 505. Hoekom ek Sabbat hou vanaf 12 uur en nie 6 uur sononder nie. Kom ons kyk eers wat in die Skrifte (Geskiedenis boek) staan oor die saak. Lev. 6:9 Gee bevel aan Aäron en sy seuns en sê: Dit is die Wet

More information

N LITERATUUR TEOLOGIESE ONDERSOEK NA DIE LITURGIE EN DIE POST-MODERNE SENIOR KIND / TIENER. deur CONRAD JOHAN STEYN

N LITERATUUR TEOLOGIESE ONDERSOEK NA DIE LITURGIE EN DIE POST-MODERNE SENIOR KIND / TIENER. deur CONRAD JOHAN STEYN N LITERATUUR TEOLOGIESE ONDERSOEK NA DIE LITURGIE EN DIE POST-MODERNE SENIOR KIND / TIENER deur CONRAD JOHAN STEYN voorgelê ter vervulling van die vereistes vir die graad MA (Teologie) in die FAKULTEIT

More information

Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord JAARGANG 14 MAART 2016

Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord JAARGANG 14 MAART 2016 Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord JAARGANG 14 MAART 2016 GOEIE VRYDAG Wanneer u hierdie uitgawe ter hand neem, is Goeie Vrydag al verby en is ons midde-in die Paasnaweek. Hierdie naweek is die

More information

Hoe lyk geloof wat jou kan red? - *Barend Vos

Hoe lyk geloof wat jou kan red? - *Barend Vos NG Gemeente Meyerspark Maart 2014 - Jaargang 11 Uitgawe 2 Hoe lyk geloof wat jou kan red? - *Barend Vos Geloof weet uiteindelik dat Jesus jou vrymaak. Om Hom te kan volg. Gebed: Ek glo ook, Here! Help

More information

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 1. Verwelkoming Die voorsitter open die vergadering om 11h00 deur alle aandeelhouers te verwelkom en rig n spesiale woord van

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Oktober 2008 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Dankie aan almal wat verlede maand ge-antwoord het. Dit gee my sommer nuwe moed om weer met die brief aan te gaan. Dit is

More information

Pasteur en Lister oorwin kieme *

Pasteur en Lister oorwin kieme * OpenStax-CNX module: m24216 1 Pasteur en Lister oorwin kieme * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 SOSIALE WETENSKAPPE:

More information

Sterdansers by Vensters.

Sterdansers by Vensters. MY Teaser News Ontmoet "Elke WHS wedstryd se eie as 'Brainiac' n hoogtepunt." 2 Culture Leadership Conference with Geingos inspires LRC's 3 This school newspaper is brought to you by My Zone as part of

More information

Skets (a) Maan 28 dae Merkurius 88 dae. Om die Aarde Om die Aarde Om die Aarde Aarde

Skets (a) Maan 28 dae Merkurius 88 dae. Om die Aarde Om die Aarde Om die Aarde Aarde 2. Pasga Om die Pasga te bepaal moet daar eers na sekere feite gekyk word, want die slang geslag is slu en verduister die waarheid vir die uitverkore. In die Skrif vind ons die kalender wat gevolg moet

More information

Missionary Perspectives in the New Testament

Missionary Perspectives in the New Testament BOEKBEKENDSTELLING Missionary Perspectives in the New Testament Pictures from chosen New Testament literature JOHANN DU PLESSIS, EDDIE ORSMOND & HENNIE VAN DEVENTER (EDS) VITAL INFORMATION PAGES: 300 CATEGORY:

More information

Voorsitters inset. So droom ons mos maar almal.

Voorsitters inset. So droom ons mos maar almal. Nuusbrief Julie 2013 Voorsitters inset Die jaar is al weer verby sy halfpadmerk. Voor ons dit besef is ons weer besig om vir kerstyd voor te berei. So gepraat daarvan: Indien kersvader hierdie nuusbrief

More information

Geloofsonderskeiding in die Oostelike Sinode van die NG Kerk tydens die besluitnemingsprosesse oor die wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde

Geloofsonderskeiding in die Oostelike Sinode van die NG Kerk tydens die besluitnemingsprosesse oor die wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Stellenbosch Theological Journal 2018, Vol 4, No 1, 297 319 DOI: http://dx.doi.org/10.17570/stj.2018.v4n1.a14 Online ISSN 2413-9467 Print ISSN 2413-9459 2018 Pieter de Waal Neethling Trust Geloofsonderskeiding

More information

My Tracer GPS Voertuig Volg Sisteem Geoutomatiseerde Elektroniese Logboek SAIAS ABSA, ATKV Cross Country Ons Leuse

My Tracer GPS Voertuig Volg Sisteem Geoutomatiseerde Elektroniese Logboek SAIAS ABSA, ATKV Cross Country Ons Leuse SMS Fleet (Pty) Ltd Maatskappy in privaat besit gestig in 2006 Ons produk My Tracer is n lokaal ontwikkelde, briljante, internet gedrewe GPS Voertuig Volg Sisteem met n volledige Geoutomatiseerde Elektroniese

More information

Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes

Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes Die krag van tradisie is gevind in die emosies wat mense bind aan verskillende dade, simbole of praktyke. Tradisie wat oorgedra word van generasie tot generasie bring

More information

BOOMSLOPING EN SNOEI VAN BOME EN STRUIKE

BOOMSLOPING EN SNOEI VAN BOME EN STRUIKE VERJAARSDAE 6 TOT 12 FEBRUARIE 2011 02/06 CARLA PRETORIUS CONCERTO PARK 107 Blok 4 02/06 JOHAN LANDMAN SMUTSLN 254 Blok 1 02/07 WILHELM MEISSNER PRIDE OF INDIA 4821B Blok 2 02/07 MINETTE PIENAAR VAN RIEBEECKLN

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

Brandmure, rookverklikkers, brandblussers, nooduitgange is almal kwessies. Wat doen die administrasie hieroor? Prof Russel Botman (Rektor en

Brandmure, rookverklikkers, brandblussers, nooduitgange is almal kwessies. Wat doen die administrasie hieroor? Prof Russel Botman (Rektor en 1 Gesprek met personeellede van die Wilcocksgebou 1-2 nm, 10 Februarie 2011, Fismersaal Opmerkings deur prof Russel Botman, rektor en visekanselier, Universiteit Stellenbosch, gevolg deur n vraag-enantwoordsessie

More information

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Online: < http://cnx.org/content/col11024/1.1/ > C O N N E X I O N S Rice

More information

HANEKRAAI Nr 2 / April 2007

HANEKRAAI Nr 2 / April 2007 HANEKRAAI Nr 2 / April 2007 Nuusbrief van die Tradisionele Boeremusiekklub van SA. Kontakadres : T B K van SA, Posbus 48865, Hercules. 0030. Musiekverspreier - Sias Erasmus,Tel [012] 379 1745/083 948 2987

More information

Rubriek vir skeppende werk

Rubriek vir skeppende werk Meyer van Rensburg J. W. du Plessis Heilna du Plooy G.A. Jooste Gedig Gedigte Mmamodidi Die reëls van die spel 129 130 132 144 Rubriek vir skeppende werk Met die afdeiing Litera tree ons toe tot die mark

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd. 14 Februarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd. 14 Februarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd 14 Februarie 2014 Disclaimer:

More information

SUBNUUS. In hierdie uitgawe: Ellen s visit to the USA. Ons neem afskeid van Amanda en Susanne. Nuwe studenteassistente. en Bronverskaffing

SUBNUUS. In hierdie uitgawe: Ellen s visit to the USA. Ons neem afskeid van Amanda en Susanne. Nuwe studenteassistente. en Bronverskaffing SUBNUUS Vol. 28(1) Nuusbrief: Universiteit van Stellenbosch Biblioteekdiens April 2008 In hierdie uitgawe: Ellen s visit to the USA Ons neem afskeid van Amanda en Susanne Nuwe studenteassistente by IDP

More information

HOëRSKOOL PORTERVILLE

HOëRSKOOL PORTERVILLE P o s b u s 2 2, P O R T E R V I L L E, 6 8 1 0 T E L : 0 2 2 9 3 1 2 1 7 4 F A K S : 0 2 2 9 3 1 3 3 2 1 E P O S : s e k r e t a r e s s e @ p o r t e r h s. c o. z a HOëRSKOOL PORTERVILLE Weekbrief 12/2014

More information

THE LAST STRETCH Kwartaal 4 Uitgawe 1 Oktober 2018

THE LAST STRETCH Kwartaal 4 Uitgawe 1 Oktober 2018 THE LAST STRETCH Kwartaal 4 Uitgawe 1 Oktober 2018 V a n m y k a n t a f... Van my kant af 2 Snuffels redaksie 3 Met die Balkie 3 Highlight Photo 3 Bonnievale Netbal 4 Snuffels Redaksie: Redakteur: JP

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

HOËRSKOOL STRAND REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (VRAESTEL 1 - PRAKTIES) GRAAD 10 PUNTE: 150 NOVEMBER 2013 TYD: 3 UUR

HOËRSKOOL STRAND REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (VRAESTEL 1 - PRAKTIES) GRAAD 10 PUNTE: 150 NOVEMBER 2013 TYD: 3 UUR 1 HOËRSKOOL STRAND REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (VRAESTEL 1 - PRAKTIES) GRAAD 10 PUNTE: 150 NOVEMBER 2013 TYD: 3 UUR Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. INSTRUKSIES EN INLIGTING AAN KANDIDATE 1. Getrou

More information

Narratief en perspektief in Sleuteloog. deur Hella Haasse

Narratief en perspektief in Sleuteloog. deur Hella Haasse Narratief en perspektief in Sleuteloog deur Hella Haasse Lana Bakkes Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes vir die graad van Magister in die Lettere en Wysbegeerte aan die Universiteit

More information

!"#2. Is dit prakties om eerlik te wees? OOK: INTERNETBEDROG IS JY IN GEVAAR? BLADSY 10 JANUARIE 2012

!#2. Is dit prakties om eerlik te wees? OOK: INTERNETBEDROG IS JY IN GEVAAR? BLADSY 10 JANUARIE 2012 !"#2 JANUARIE 2012 Is dit prakties om eerlik te wees? OOK: INTERNETBEDROG IS JY IN GEVAAR? BLADSY 10 !"#2 GEMIDDELDE OPLAAG 41 042 000 UITGEGEE IN 84 TALE IS DIT PRAKTIES OM EERLIK TE WEES? 3 Oneerlikheid

More information

JAN BOTES / JB MUSIC PORTEFUELJE PROFILE SANGER

JAN BOTES / JB MUSIC PORTEFUELJE PROFILE SANGER JAN BOTES / JB MUSIC PORTEFUELJE PROFILE SANGER Inhoud / Index Tydsduur van die glyskuif is slegs 4 min. 48 sek. Dankie aan u wat die tyd neem om dit deur te lees The timeframe of the slideshow is only

More information

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Panamo Properties (Pty) Ltd v Nel die (regte) antwoord? Anneli Loubser Anneli Loubser,

More information

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/22-0201/06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS Cabriere Estate BAR E12/2/3/1-B2/22-0201/06 Appendix E: 1 / 19 Hoogstraat

More information

A U G U S T U S J A A R G A N G 1 5 N R 3

A U G U S T U S J A A R G A N G 1 5 N R 3 A U G U S T U S 2 0 1 4 J A A R G A N G 1 5 N R 3 G E R E F O R M E E R D E K E R K P R E T O R I A ( D O L E R E N D ) KWARTELTJIE Augustus 2014 1 Lees meer oor hierdie publikasie in die artikel wat handel

More information

22 Mei Leraar: Dr. Christo Naude ( ) Kerkkantoor: / Posbus 1648, Pinegowrie, 2123

22 Mei Leraar: Dr. Christo Naude ( ) Kerkkantoor: / Posbus 1648, Pinegowrie, 2123 22 Mei 2016 15 Leraar: Dr. Christo Naude (0827851106) Kerkkantoor: 011782-0203 / Posbus 1648, Pinegowrie, 2123 cnaude@mweb.co.za Danie Brink: danie@lindenpark.co.za Jeugwerker: Niel Brink (0828982946)

More information

Inhoud. Twaalf Lekkerbekkie-uitgawes agter die rug!

Inhoud. Twaalf Lekkerbekkie-uitgawes agter die rug! Uitgawe 12 April 2012 Inhoud Artikels Ons gesels met: aktrise Lika Berning... 3 Vorm jou kind se selfbeeld... 4 Pienkvoet Pret: Klei vir die kleingoed!... 5 Kuns: n Versiering vir Mamma se handsak!...

More information

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society Navorsings- en oorsigartikels / Research and review articles (1): Voorwaardes vir n gesonde samelewing (gemeenskap) 525 Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as

More information

Eerste Respondent DIE RING VAN ROODEPOORT, Tweede Respondent DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

Eerste Respondent DIE RING VAN ROODEPOORT, Tweede Respondent DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA SAAKNOMMER:J 273/97 In die saak tussen DS NOËL SCHREUDER Applikant en DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK WILGESPRUIT Eerste Respondent DIE RING VAN ROODEPOORT, NEDERDUITSE

More information

MURRAYSBURGER. Sondag 15 Julie The secret is out!

MURRAYSBURGER. Sondag 15 Julie The secret is out! MURRAYSBURGER The secret is out! Go to www.murraysburg.co.za The Murraysburger is available on the website. Hard copies available at April 2011 Kweperlaan Coffee Shop on request. Price: R1.00 Contact details

More information