Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service

Size: px
Start display at page:

Download "Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service"

Transcription

1 Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service Psa 107:28 30 Then they cry out to the LORD in their trouble, And He brings them out of their distresses. He calms the storm, So that its waves are still. Then they are glad because they are quiet; So He guides them to their desired haven. September & Oktober 2016

2 Jesus Alleen Liefdesdiens * Jesus Alone Love Service 10 de laan 671, Wonderboom-Suid, Pretoria, 0084 ( ) Posbus 108, Clarens, 9707 NPO NWO Liewe JAL ondersteuner, 29 Oktober 2016 Psa 107:19 20 Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle verlos. Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red. Psa 107:28 37 Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het Hy hulle uitgelei. Hy het die storm n gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword. Toe was hulle bly, omdat dit rustig geword het, en Hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte. Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. En laat hulle Hom verhoog in die vergadering van die volk en Hom roem in die kring van die oudstes. Hy het riviere n woestyn gemaak en waterfonteine n dorsland, vrugbare land n brak aarde, oor die boosheid van die wat daarin woon. Hy het die woestyn n waterplas gemaak en die dor land waterfonteine; en Hy het hongeriges daar laat bly, en hulle het n stad gestig om in te woon. En hulle het lande gesaai en wingerde geplant wat vrugte as opbrings verskaf het. Markus 6:45 52 En dadelik het Hy sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Betsáida, onderwyl Hy die skare sou wegstuur. En nadat Hy van hulle afskeid geneem het, het Hy na die berg gegaan om te bid. En toe dit aand geword het, was die skuit in die middel van die see en Hy alleen op die land. En Hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die vierde nagwaak het Hy na hulle gekom, al wandelende op die see. En Hy wou by hulle verbygaan. En toe hulle Hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit n spook was en hard uitgeskreeu; want hulle het Hom almal gesien en was ontsteld. Toe spreek Hy dadelik met hulle en sê vir hulle: Hou goeie

3 moed, dit is Ek; moenie vrees nie. En Hy het by hulle in die skuit geklim, en die wind het gaan lê; en hulle was by hulleself uitermate verbaas en verwonderd. Want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. Esegiël 34:12 16 Soos n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid. En Ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in hul land; en Ek sal hulle laat wei op die berge van Israel, in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die land. Op n goeie weiveld sal Ek hulle laat wei, en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op n goeie plek en wei in n geil weiveld op die berge van Israel. Ek self sal my skape oppas, en Ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Here HERE. Die wat verlore is, sal Ek soek, en wat weggedryf is, sal Ek terugbring, en wat gewond is, sal Ek verbind, en die siekes sal Ek versterk.. ******************************************************************************************************************** Soos wat ek tans hier sit in Clarens en die nuusbrief skryf, is daar n hittegolf byna landwyd. Ek glo meeste van u wat nou die nuusbrief lees sal saamstem dat dit voel soos binne in n drukoond, veral met die klem op druk. Dit simboliseer waarskynlik dié pylvak gedeelte van die jaar, einde Oktober en November waar almal skarrel voor die groot uitspan vir meeste mense oor Desembermaand. Met die drukkende gevoel beleef ons waarskynlik ook terugslae en teleurstellings soveel meer intens. In die vorige 2 nuusbriewe (Junie & Julie en Augustus & September) het ek met u gedeel oor die storms rondom JAL en die geestelike oorlogvoering waarbinne ons gewikkel is. Die dreigende storms en stryd is beslis ook nog nie verby nie, maar ek het ook aan u genoem dat ek dié nuusbrief hoofsaaklik gaan wei om u meer in te lig oor die planne in Clarens. Meeste van u wat die nuusbrief kry volg ons al vir jare, maar daar is ook nuwe ondersteuners, daarom net weer so n kort agtergrond, van waar ons vandaan kom en waarheen ons oppad is. Grand Prix renjaers word geleer, indien hul motors op die renbaan gly en hulle beheer verloor, hulle dadelik weer moet fokus op die baan voor hulle en nie fokus teen die rand waarheen hulle motors dalk mag gly nie. Omdat hulle teen so n geweldige snelheid jaag het hulle letterlik net n breukdeel van n sekonde wat die verskil tussen lewe en dood mag beteken. Net so gly ons geestelike motors soms op die renbaan van die lewe, maar dan is dit belangrik om ons fokus op God te hou en die roeping op ons lewens. Ons durf nie die gly omstandighede ignoreer nie, maar selfs belangriker, kan ons ook nie al ons energie en aandag wy en vasval, net op die gly scenario nie. Ons moet fokus op God om weer back on track te kom. Daarom wil ek in dié nuusbrief nie te veel tyd spandeer aan waar JAL in die verlede gegly het en buite beheer geraak het nie. In sekere opsigte is ons steeds besig om back on track te kom, maar ek gaan

4 my fokus wend op God en Sy roeping op ons lewens en hoe ek glo Hy ons wil inspan in Sy Koninkryk. In Februarie1990 het JAL sy ontstaan gehad toe ons die eerste huis van die Stadsraad bekom het. Vanaf 1 Augustus 1991 beoefen ek dit as n voltydse roeping. In Desember 1993 het ons die aangrensende 2 erwe ook gehuur van die Raad en is dit in een gekonsolideer. In 1999 het ons ook n kinderbediening begin waarin kinders in pleegsorg en veilige bewaring geneem is tot aan die einde van Meeste van u het al gehoor van of ken my vriend van meer as dertig jaar, Tielman Malherbe. Ons was saam studente en is kort na mekaar wedergebore in Hy het na Clarens verhuis in 2000 en ek het gereeld die kinders geneem na die plaas waar hy en sy vrou Gerda gewoon het. Dit was die een plek waar die kinders hulself altyd terdeë kon geniet het en altyd welkom was. In 2002 het ek ervaar in my gees dat die Here wil hê dat daar eendag in al 9 provinsies n JAL sentrum sal wees. Hierdie visie het lank net dormant gestaan, maar is in 2009 ten tye van n APK konferensie by Lewende Woord is dit weer bevestig (beide aan my Helena) en herbevestig. In 2013 het ek en Helena met die kinders toe verhuis na Clarens en Gys & Linda het die Pretoria Sentrum begin bestuur. Sonder om nou weer te veel in detail in te gaan het beide die Pretoria kar en Clarens kar gegly op die renbaan van die lewe met tye. Baie dinge waarvoor ons die Here vertrou het, het nie heeltemal uitgewerk soos wat ons beplan het nie. Tog, alhoewel ons teleurgesteld was oor die glyery, het ons tog geweet, dat God nog steeds in beheer is (alhoewel ons nie noodwendig altyd so gevoel het nie). Met hierdie nuusbrief kan ek GEENSINS roem dat ons volkome back on track is nie (inteendeel, ons is tans uiters broos) maar ons is wel oortuig daarvan dat ons Hemelse Vader steeds bemoeienis maak met ons. Wat ek nou met u gaan deel is n kort samevatting wat ons ervaar die rigting is waarheen God ons lei. Tielman en Gerda het n plaas gekoop in 2011 vir die doel van bediening. Baie van sy en my idees het gegly en was daar n teleurstelling. Vir lank was die plaas te koop net vir Tielman hulle om weer te probeer terugkom op die baan. Tog het die plaas in meer as drie jaar nie verkoop nie. Na baie gebed, vas en meditasie het Tielman ervaar om dan weer die plaas te gebruik vir bediening. Die analogie wat gebruik word deur Tielman is die van n SKIP op die see, wat in die HAWE kom en dan weer uitvaar op n missie. Op die skip is plek vir sewe vraghouers ( Containers ) en elke container behels n bediening. Wat belangrik is, is dat dit nie 7 losstaande containers is nie, maar in plaas van sewe afsonderlike

5 bedieninge wat elkeen net sy eie gang gaan, maak die containers bemoeienis met mekaar en koop 100% in, in elkeen anders se bediening met n gesindheid van sinergie. Vir elke container is daar iemand wat eienaarskap aanvaar, maar saam het dit n gemeenskaplike doel, naamlik die opbou en uitbreiding van God se Koninkryk. Daarom moet elke container as t ware compatable wees met mekaar. Die 7 containers en skip (wat as Upment bekend sal staan) is maar deel van baie ander skepe op die oseaan, maar neem verantwoordelikheid vir die 7 containers. Wat belangrik is, is dat ons moet weet waarvoor ons ja sê en nee sê, sodat ons nie ons botter te dun smeer op te veel brood nie. Dat die skip nie oorlaai word nie, maar ook nie as n blote passiewe plesierboot totaal onderbenut word nie, m.a.w. sy 100% potensiaal bereik. Tans is vyf van die van die sewe containers basies soos volg (daar is tans ook nog plek vir 2 containers oop), ek stel dit nou baie eenvoudig en dit mag selfs effens gewysig word, maar net om u n idee te gee: 1. Die ballet van Gerda, nl. Centre Ballet wat uitreik na arm kinders en hulle blootstel aan die tipe van kunsvorm en geleentheid bied wat hulle andersins nie sou hê nie. 2. n Kinderbediening, veral vir van die kinders uit die Charlotte Theron Kinderhuis in Bethlehem, waar hulle naweke en vakansies kan kuier en gaan speel (soos wat die pleegkinders destyds by ons gedoen het.) 3. n Werkskeppingsprogram veral met die aanbou van groentetuine, wat as Eden bekend sal staan. Die idee hier is om mense te bemagtig (van waar hulle is). Hier is n man met die naam Charlie wat eienaarskap neem oor die bediening. Hy het reeds baie jare se ervaring in die veld. 4. Hier is JAL se container nou. Dit is basies JAL Clarens en sal bekend staan as Outrageous Grace, where sheep may safely graze. Soos ek in die vorige nuusbrief geskryf het, is ons MANDAAT basies die Hospitaal van God. Om drenkelinge in die see (wat die wêreld simboliseer) op te tel en dan te help versorg en vandaar te verskeep. Clarens is amper soos n kliniek, ongevalle eenheid of siekeboeg. Maar vandaar word hulle dan gestuur bv. na Pretoria (as n gevorderde hospitaal) of deel van Eden of selfs terug in die samelewing. 5. Dan is daar n Gasvryheids/restaurant bediening. Die idee hier is dat kinders van die Here wat meestal net gee, kosteloos daarheen kan gaan vir n tydperk en bedien word deur mense wat hoofsaaklik ontvang, sodat hulle ook kan voel wat Jesus gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang. Dit is ook n kans net om dankie te sê vir mense wat so getrou saai in die Koninkryk. Dan is daar n gemeenskaplike kafeteria waarin almal saam in harmonie kan saam kom en kuier. Elke bediening sal n konvensionele kant hê (wat finansieel help bydrae of geld genereer, om sover as moontlik selfonderhoudend te probeer raak), sowel as n onkonvensionele kant (bediening). Wanneer daar bv. n seminaar van een of ander aard gehou word sal daar ook die Sondag vir die teikengroep n diens (kapel) gehou word. Ons groot begeerte is ook

6 dat mense wat ons besoek of baatvind of deel uitmaak van die skip almal kan voel hulle het n ontmoeting met die Lewende God gehad en Hom beleef. In sover dit verdere interaksie rondom JAL behels, kan ons bv. die volgende voorbeeld gebruik: Gestel iets gebeur in JAL Pretoria, wat my aandag eis, word ek of selfs meer as net ek met die volle backing van die skip gestuur waar hulp benodig word. In die praktyk sal sekere van die containers mekaar meer oorvleuel en aanvul as ander, maar die idee is totale harmonie en eenheid. Ek vertrou dat die kort opsomming u n rowwe idee sal gee van wat ons beplan. Ek glo ook dat die skip (Upment, wat staan vir Upliftment and mentoring) ook sal kan dien as katalisator vir die ander sewe provinsies (van die 9 provinsies visie). Selfs al word daar net n stewige FONDASIE gelê waarop ander later kan bou, sal ek steeds baie dankbaar en vervuld voel. Die van u wat ons lank volg weet van die reuse fondasie impak. Mag ons elkeen as gelowiges nie ons talente begrawe nie, maar ten volle gebruik en dit nie vir n geslote empire nie, maar help bou aan die totale KONINKRYK van God in gehoorsaamheid, aan die mandaat aan ons toegeken! Amen!!!!!! Graag wil ek u elkeen net weer opnuut en opreg bedank vir al u liefde, ondersteuning en gebed. Baie dankie dat u bereid is om deur God gebruik te word as kanaal om n bron te wees waardeur ons, ons mandaat kan uitleef (die hospitaal van God), om na die gewondes om te sien. My gebed is dat ons waardige rentmeesters sal wees, tot Sy eer. Oor die afgelope twee maande het ons ook hartseer tye beleef. Helena se ma is oorlede op 27 September en haar roudiens was op 3 Oktober. Ek het sommer toe gedurende die tyd my maandelikse week met Gys in Pretoria deurgebring. Ons het die keer veral gefokus op die inwoners en n Vaderhart seminaar vir hulle aangebied. My gebed is steeds dat Gys in Pretoria (as herder) met die kudde skape (inwoners) in n baie effektiewe verhouding in harmonie sal wees en faktore wat dit wil belemmer die knie sal moet buig bo die Naam van alle Name, Jesus Christus!!! Gedurende die tydperk wat ons in Pretoria was, is een van ons oud inwoners, Des Fourie oorlede na n kort siekbed na n beroerte. Sy het meer as tien jaar by JAL gebly en was een van ons lojaalste en dankbaarste inwoners. Haar tweeling suster het my gevra om haar begrafnisdiens te behartig en dit was n eer. Dit was hartseer, maar lekker om die mooi herhinneringe te kon deel met haar geliefdes.

7 U sal ook onthou dat ek verlede keer vir u gevra het vir voorbidding vir Helena. Sy is opgeneem in die hospitaal vir waarneming deur n Internis in September (net voor haar ma se afsterwe). As gevolg van Helena se mediese toestand (nekwerwel, rug, voete en longe) moes sy bedank het by die skool waar sy die laaste 2 jaar gewerk het (as gevolg van die konstante aard van die fisiese werk met kleuters). Sal u asseblief aanhou bid vir haar, want daar lê nou ook n nuwe hoofstuk vir haar voor in haar lewe? Bid asb. vir genesing en ook vir leiding en bemoediging. Kom ons bid ook almal vir die plofbare situasie in ons land, met die onrus op die kampusse ens? Op 19 November 2016 hou Angus Buchan n Sacred Assembly by die FNB stadium in Soweto en vertrou Vader vir mense wat saam God gaan aanroep om in te gryp en die gety te draai, sodat Hy verheerlik sal word en ons nasie in harmonie kan leef en die korrupsie onder beheer sal kom, ook dat die geweld, misdaad en dat die droogte behoorlik gebreek sal word. Daar is dele in ons land wat krities water nodig het (sommige plekke het reën gekry, maar ander dele nog nie). Die van u wat dit kan bywoon in Gauteng, wil ek sterk aanraai. Gratis kaartjies is beskikbaar by Computicket. Hierdie kan n keerpunt in ons land se geskiedenis wees, ten goede, as ons dit almal in geloof en met verwagting doen. Ek moet afsluit, maar wil vir u alles wat mooi is toewens. Mag ons Hemelse Vader u elkeen baie stamina gee vir hierdie laaste pylvak voor die einde van die jaar, met skoolfunksies, prysuitdelings, eksamens, ens. Mag u elkeen die guns van die Lewende God ervaar en verfris word met n vars en verkwikkende salwing van die Heilige Gees! Shalom. Seënwense, Peet, Helena en span Except and enjoy great miracles & change!!!!

8 Van Helena Hierdie maand se bydrae gaan maar baie oor myself en my persoonlike omstandighede. Met my ma se afsterwe, het ek en my ouer sussie en jonger boetie nie meer ouers nie. My pa is 3 jaar gelede na n baie lang siekte oorlede. Hulle kon a.g.v. omstandighede nie enige geld nalaat nie, en dit het maar die laaste paar jaar baie swaar gegaan. My broer wat n parapleeg is en sy 17-jarige seun woon nou in die huis in Pretoria. Ek vra dat julle al drie van ons, maar veral vir hulle twee elke dag in jul gebede sal toevou, asb. Sonder om te veel van sy persoonlike lewe sonder sy toestemming te deel, wil ek vra dat julle veral vir n goeie werk vir hom sal bid. Voor sy verlamming het hy n baie goeie werk in die IT-bedryf gehad. Al is dit onregverdig en onwettig, is mense maar traag om n gestremde aan te stel aangesien dit baie uitdagings aan die maatskappy bied. Sy seun is in matriek en daar is ongelukkig nie finansies om hom voltyds te laat studeer nie (tensy Fees must fall om een of ander duistere rede werk ). Wat my gesondheid aanbetref, het ek ook asb. baie gebed nodig. Die toetse in die hospitaal was hoofsaaklik om vas te stel waarom ek hartkloppings kry. Daar is genadiglik niks met my hart verkeerd nie. Dit is die jare se asma wat nou sy tol kom eis. Ek het net 80% longfunksie, en dit veroorsaak dat my hart harder moet werk met tye om genoeg bloed by die res van my liggaam te kry. Ek word dus ook baie maklik moeg en kan nie lang ure aanmekaar werk nie. Die kussings tussen die C2/3, C3/4 en C4/5 werwels in my nek is in n gevorderde stadium van disintegrasie. Dit veroorsaak permanenete spasmas in my nek en rugspiere wat natuurlik dan met pyn gepaardgaan. Ek mag glad nie hardloop, ver stap of enige spring-tipe oefeninge doen nie. Dan is daar ook die bene in my voete, net onder die groottoon wat afgesak het en erge pyn veroorsaak wanneer ek lang tye op my voete deurbring. Daar is wel biokinetika wat my rug- en nekspiere kan versterk en ek bid dat dit binnekort vir my moontlik sal wees om n biokinetikus te besoek om daarmee te kan begin. Peet se broer, Johan het 2 weke by ons gekuier en in die tyd ook sy beeldhouwerk van n reuse hand in ons tuin gerestoureer. Dit lyk pragtig op sy nuwe staanplek en binne n week sal die water in die fontein kan loop. Ek kan nou wel nie lang ure aanmekaar werk nie, maar ek kan wel werk. Die huis begin nou weer vorm aanneem en binnekort spring ek ook aan die werk in die tuin (net sonder die spring natuurlik ).

9 Jessica is binne die volgende 2 of 3 weke klaar met skool. Sjoe, ek onthou nog die eerste dag van haar skoolloopbaan 13 jaar gelede baie goed. Die ou graad R dogtertjie met haar groot wit tekkies en maer lyfie. Nou is sy n pragtige jong vrou wat wegspring op haar reis as volwassene. Sy het aansoek gedoen om volgende jaar by Creare in Bloemfontein n jaar in dans en worship te doen. Dit is haar passie om die Here te dien en ander na Hom te lei deur haar talente te gebruik. Komende Donderdag is die skool se konsert waaraan hulle albei baie hard werk. Daarna nog net die prysuitdeling die dag voor die skool sluit, dan is ons klaar vir die jaar. In die ACE skole gaan ons kinders elke dag tot die laaste dag van die kwartaal skool toe! Ek gaan die interaksie met die kinders baie mis, maar ek weet God het n nuwe seisoen vir my in gedagte. Ek wag geduldig op die openbaarmaking daarvan. Die een ding wat ek wil hê dat elke kind met wie ek in aanraking kom in my bediening sal onthou, is: God loves you so very much and there is NOTHING, NOTHING you can ever do to make Him love you any less! Ek sluit af met die seën wat die kleuterskoolkindertjies elke dag oor mekaar uitspreek voordat hulle huistoegaan: May the Lord bless you, may the Lord keep you, may the Lord make His face to shine upon you, may the Lord be gracious unto you and give you peace. Amen!!

10 1. Nuus oor ons PRETORIA BYLAE September & Oktober 2016 (van Gys & Linda) Heel eerste loof en prys ons Vader God vir die mildelike rëen. Ons voel om n reënfees te roep waar ons voor die HERE kan dans en juig uit dankbaarheid. Sedert ons laaste nuusbrief het ons stadig maar seker uit die vuuroond gekom en is ons met die wonde wat die laaste paar maande veroorsaak het, gekonfronteer, o.a. het verwydering tussen ons en van ons kinders en kleinkinders ervaar grotendeels as gevolg van gerugte wat versprei is. Ons moes ook van ons kant af besluite neem om ons te onttrek van n jarelange vriendegroep om skade aan ons en die groep te minimaliseer. Soos voorheen genome, is van die gerugte waar, maar die meeste nie. Ons karakters word egter deur al die goedjies uitgekerf en ons kan net bly glo dat ons tog op die langduur Vader God se doel sal uitleef. Dit is nie aldag maklik nie, maar ons lê laag by Jesus se voete en maak staat op julle voorbidding dat ons duidelik God se stem sal hoor en besluite neem daarvolgens. 2. Nuus oor van die inwoners Dit gaan relatief goed met almal op die erf en die verhouding tussen ons as bestuur en die inwoners is tans in goeie balans. Daar is oor die algemeen n positiewe atmosfeer en goeie samewerking. Indien julle wonder wie die oom is wat al vroeg oggend in die voorerf is, dit is oom Zacharias wat baie trots die voorerf netjies hou. Baie dankie oom Zach. Stop gerus en gesels met hom. Dan het ons 2 dames, Tessa en Tina, al hul dae om te sorg dat almal se magies vol is en die kosse betyds verwerk en gestoor word. Die paar manne wat deur die dag op die erf is help om alles rond te skuif en te dra. Ons werkersgroepie wat lang ure werk is ook deel van ons hospitaal ward. 3. Nuus van julle In die paar maande het ons nuwe fasette van bestuur en skenkers gesien, die fasette van vriendskap en mentorskap, julle is diamonds. Gys en ek kan maklik lone rangers wees, maar het nou net weer die waarde van n hegte groep besef.

11 Ons wil dankie sê vir elke bestuurslid en skenker wat deurdruk om JAL se visie uit te leef om ons oor die wees, weduwee, vreemdeling en uitgewerp-tes te ontferm sodat Jesus verkondig kan word. Dankie Isabel en Tukkies se span wat ons rekenaarkamer in werking gestel het EN kursusse kom aanbied. Spesiale dank aan Dickson*** wat selfs sy inspirerende getuienis kom gee het van waar hy n jaar terug down & out was tot n baie suksesvolle besigheidsman vandag wat wil terugploeg in die gemeenskap. Mag Vader God jou seën en vashou vir n life changing toekoms. Dankie Elizabeth vir ons whirlpool wasmasjien. Doulos vir ons rojale kosskenkings waarmee ons soms ook kan uitreik. Dan vir elkeen se rand wat inkom, dit help vir die Tshwane-koevertjie waarsonder ons geensins sal kan bestaan nie. Ook vir mnr & me Onbekend wat vleis, klere, ens. bring. Julle het elkeen n belegging in God se Koninkryk. 4. n Paar van ons aardse behoeftes Nuwe wendys ons getalle wat ons kan huisves het aansienlik verminder omdat van ons wendys onbewoonbaar is. Huis Hebron se dak wat herstel en seel nodig het. Iemand wat ons vullishoop kan wegry of die vervoer voorsien. Kragbesparingsoplossings vir die 2x geysers. Enige oorskot boumateriaal. Enige plante. Grond om in ons potte te gebruik, die turfgrond werk nie so goed nie. Toppsoil en of kunsmis vir Hebron se voorerf. Die gras wil glad nie groei nie. HELP ONS SO: Stuur bg. aan julle whatsapp vriende met my nr: , wie weet.. 5. Gebedsversoeke - Gebed is die grootste geskenk wat ons mekaar kan gee. Dat God se lig sal skyn oor elke inwoner, besoeker en Bestuur van JAL. Vir eenheid tussen inwoners, bestuur en skenkers. Dat Vader God ge-eer sal word in alles wat op die erf plaasvind. Dat ons siele na Jesus sal bring vir redding en vrede, wat alle verstand te bowe gaan.

12 6. In die Gees - Woorde van herstel Ek kannie eintlik in n paragraaf alles sê nie, dus vertrou ek dat julle die gedeeltes sal gaan lees en die Heilige Gees julle elkeen sal lei. 1. Gedurende September het ons n paar weke lank lering gekry toevallig uit Nehemia en wat uitgestaan het is: dat die muur herbou moes word, hoe almal gehelp het, selfs mense wat mens dit nie van verwag het nie en dan die opdrag dat met die bou saam ook n geveg kom en die oomblik as ons die troffel optel om te bou, dat ons die swaard in die ander hand moet hê, wat God se Woord is. (Vader werk net amazing, want julle sal onthou dat die vorige hele klompie maande het God met ons en Peet intensief geraak oor geestelike oorlogvoering). Na aanleiding hiervan besef ek dat die oorlog amper nou eers gaan begin. Ha, ha, jammer vir die nuus. As ons gaan bou, gaan ons moet veg! Nou hiervoor het ek nou nie kans gesien nie, om na die oorlog te hoor ons moet eintlik nou veg nie. 2. MAAR, toe loop ek head-on in Esra vas! Esra 5:1-12 en Esra 6:7-12 (spesifiek, in Die Lewende Bybel) OPGESOM: Esra 5:1 Herbou van JAL, regering doen ondersoek wat ons doen en wie? Vers 3 Hulle kom bevraagteken die man wat bou, maar God het die bouers beskerm amptenare sê hulle moet tydelik aangaan, hulle sal n verslag indien. Vers 8 die verslag aan die owerheid: die bouers het gesê: Ons is dienaars van God en bou vir Hom. Vers12 Ons het foute gemaak en God oneer aangedoen en ons is oorgegee aan vyand wat JAL afgebreek het. Esra 6:7& 8 Owerheid beveel dat werk voltooi moet word ten alle koste en met (vers12) behulp van die regering, sodat God se Eer herstel kan word. In die Engelse Bybel die volgende: Let it be carried out with diligence! Dae daarna kon ek net stilbly en nou vra ek gebed vir geloof, want hierdie geveg is eintlik God s n. *** Voetnota van Peet: Ek was toevallig daar in Pretoria toe Dickson sy getuienis gegeee het en watter groot getuienis was dit net nie? Sal DV in volgende nuusbrief meer omtrent hom ook skryf. Hierdie hele Rekenaarsentrum inisiatief glo ek kan en sal baie vrug vir JAL bring, bv. Charlie (van Upment) kan via rekenaars sy ervarings deel met volhoubare groentetuine.

Rut: n Liefdes Verhaal

Rut: n Liefdes Verhaal Bybel vir Kinders bied aan Rut: n Liefdes Verhaal Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Lyn Doerksen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 11 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

More information

Direkte en indirekte rede *

Direkte en indirekte rede * OpenStax-CNX module: m24032 1 Direkte en indirekte rede * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 AFRIKAANS HUISTAAL 2

More information

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en 2010 33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en waar hy geset het en koeldrank gedrink het, en gerook het. Ek sien. GEEN VERDERE VRAE DEUR PROF SMITH ADV HAASBRCEK ROEP:

More information

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode www.scriptural-truth.com Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode Die gebed van Azariah {1:1} en hulle loop

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

DIE PROSES VAN DISSIPELSKAP

DIE PROSES VAN DISSIPELSKAP DIE PROSES VAN DISSIPELSKAP ARNO MARIANNE CLAASSEN N VARS NUWE DENKE OOR GEMEENTEWEES! (DEEL 11) 2 KOPIEREG 2010 ARNO & MARIANNE CLAASSEN LIFEWISE CONSULTANTS UITGEGEE DEUR: LIFEWISE UITGEWERS ABSA, Takkode

More information

Uit Moerdijk se pen Man en Media

Uit Moerdijk se pen Man en Media MOERDIJK DIE MENS Agtergrond en familie geskiedenis Tweede Anglo Boere-oorlog Studiejare VROë LOOPBAAN Robertsons Deep Myn Johannesburg jare Kerkgeboue vir Suidafrika (1919) KERKGEBOUE VIR SUIDAFRIKA dit

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) SAAKNOMMER: CC ^S2/S5 DELMAS 1987-06-18 DIE STAAT teen: PATRICK MABUYA BALEKA EN T 21 AXDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST ASSESSOR

More information

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Privaatsak X2, Citrusdal, 7340 E-pos: citrushs@mweb.co.za Tel: (022) 921 2100 Faks: (022) 921 3931 Liewe Ouer of Voog Sien asseblief onderaan

More information

Kolossense. die nuwe ou volkome onvolmaakte jy. leiersgids vir. inspirasie. Edi Bajema

Kolossense. die nuwe ou volkome onvolmaakte jy. leiersgids vir. inspirasie. Edi Bajema inspirasie leiersgids vir Kolossense die nuwe ou volkome onvolmaakte jy Edi Bajema Oorspronklik uitgegee deur Faith Alive Christian Resources. Kopiereg 2010 Faith Alive Christian Resources. Kalamazolaan

More information

HOëRSKOOL PORTERVILLE

HOëRSKOOL PORTERVILLE P o s b u s 2 2, P O R T E R V I L L E, 6 8 1 0 T E L : 0 2 2 9 3 1 2 1 7 4 F A K S : 0 2 2 9 3 1 3 3 2 1 E P O S : s e k r e t a r e s s e @ p o r t e r h s. c o. z a HOëRSKOOL PORTERVILLE TROTS RESPEK

More information

INHOUDSOPGAWE. Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE

INHOUDSOPGAWE. Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE INHOUDSOPGAWE Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE Seisoene is belangrik vir groei... 15 Wat van die mens?... 17 Lente... 20 Somer... 23 Herfs... 28 Winter... 42 Gevolgtrekking... 68 DEEL TWEE:

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings. 9 Mei 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings. 9 Mei 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings 9 Mei 2014 Disclaimer: The

More information

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 75 PUNTE INSTRUKSIES 1. Hierdie is SLEGS n oefenvraestel met voorbeelde van die tipe vrae wat n n Gr 10- jaareindvraestel verwag kan word. Dus is

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Oktober 2008 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Dankie aan almal wat verlede maand ge-antwoord het. Dit gee my sommer nuwe moed om weer met die brief aan te gaan. Dit is

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 16 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

Mandala Madness Deel 2

Mandala Madness Deel 2 Mandala Madness Deel 2 Hierdie week gaan julle almal verander word in mooi sterretjies, so laat jou kreatiwiteit glinster en blink. Moenie vergeet om jou werk met ons te deel nie, sommer op facebook waar

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Steinhoff International Holdings Ltd. 11 Julie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Steinhoff International Holdings Ltd. 11 Julie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Steinhoff International Holdings Ltd 11

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Dialoog en paragrawe *

Dialoog en paragrawe * OpenStax-CNX module: m25785 1 Dialoog en paragrawe * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 AFRIKAANS HUISTAAL Graad 4

More information

Die Laaste Oordeel 1 50 (Sien ook die Voortsetting in ) Emanuel Swedenborg Arcana Coelestia Geheime van die hemele

Die Laaste Oordeel 1 50 (Sien ook die Voortsetting in ) Emanuel Swedenborg Arcana Coelestia Geheime van die hemele Die Laaste Oordeel 1 50 (Sien ook die Voortsetting in 51 100) Emanuel Swedenborg 1688 1772 Arcana Coelestia Geheime van die hemele Die Laaste Oordeel was Volbring Die Laaste Oordeel was Volbring. In die

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 PUNTE: 150 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. 2 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 (NOVEMBER 2013) INSTRUKSIES EN INLIGTING

More information

(TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G)

(TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G) '"'?"/"" : " IK DIE HOOGGEREGSBOF VAX SUID-AFRIKA (TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G) SAAKSOMMER: CC DELMAS 1987-04-29 DIE STAAT teen: PATRICK MABITA BALEKA EN 21 ANDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST

More information

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows:

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows: ANSWERS ANTWOORDE: STUDY UNIT / STUDIE EENHEID 5 Question 4 pg 136 / Vraag 4 bl 137 S can only succeed with the rei vindicatio if he can prove that X and Y in fact transferred ownership to him by means

More information

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde MODULE ALLE RISIKO S Toepaslike Eenheidstandaarde 10011 Apply knowledge of personal all risk insurance 10118 Underwrite a standard risk in short term personal insurance 1011 Apply technical knowledge and

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09)

Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09) PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands,Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09) Marius Cornelissen CFA Portefeulje Bestuurder

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, April 2007 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Ek is tans besig om n lys te maak van al die erfnommers in ou Pretoria. Dit is nou die deel wat vandag die middestad is. Wat

More information

G. J. du Preez

G. J. du Preez G. J. du Preez 072 1876 076 1. Die plat Aarde As ons begin kyk na die filosowe en reisigers was daar redelik bakleiery tussen hulle oor n ronde aarde en n plat een. So 200 of wat jare voor YAHUSHA het

More information

moenie stres nie! moenie stress book.indd 1 08/04/ :22

moenie stres nie! moenie stress book.indd 1 08/04/ :22 moenie stres nie! moenie stress book.indd 1 08/04/2014 16:22 moenie stress book.indd 2 08/04/2014 16:22 moenie stres nie! Positiewe boodskappe vir Suid-Afrikaners, deur Suid-Afrikaners Alan Knott-Craig

More information

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE 150mm x 200mm ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE AVAILABILITY OF DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT AND ASSOCIATED SPECIALIST

More information

Skets (a) Maan 28 dae Merkurius 88 dae. Om die Aarde Om die Aarde Om die Aarde Aarde

Skets (a) Maan 28 dae Merkurius 88 dae. Om die Aarde Om die Aarde Om die Aarde Aarde 2. Pasga Om die Pasga te bepaal moet daar eers na sekere feite gekyk word, want die slang geslag is slu en verduister die waarheid vir die uitverkore. In die Skrif vind ons die kalender wat gevolg moet

More information

GEREFORMEERDE KERK RANDBURG NOVEMBER 2016 VOLUME 18

GEREFORMEERDE KERK RANDBURG NOVEMBER 2016 VOLUME 18 geesgenoot. GEREFORMEERDE KERK RANDBURG NOVEMBER 2016 VOLUME 18 Verbondskinders GKR is baie geseënd om soveel dooplidmate in die gemeenskap te kan verwelkom. Hier is al die babas wat die afgelope jaar

More information

Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord JAARGANG 14 MAART 2016

Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord JAARGANG 14 MAART 2016 Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord JAARGANG 14 MAART 2016 GOEIE VRYDAG Wanneer u hierdie uitgawe ter hand neem, is Goeie Vrydag al verby en is ons midde-in die Paasnaweek. Hierdie naweek is die

More information

Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes

Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes Die krag van tradisie is gevind in die emosies wat mense bind aan verskillende dade, simbole of praktyke. Tradisie wat oorgedra word van generasie tot generasie bring

More information

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Panamo Properties (Pty) Ltd v Nel die (regte) antwoord? Anneli Loubser Anneli Loubser,

More information

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education ambridge International Examinations ambridge International General ertificate of Secondary Education *2709373978* FRIKNS S SEOND LNGUGE 0548/02 Paper 2 Listening October/November 2016 pprox. 35 45 minutes

More information

Gemeenteblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Lynnwood. Waarheen roep die Here vir Lynnwood?

Gemeenteblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Lynnwood. Waarheen roep die Here vir Lynnwood? NG LYNNWOOD www.lynnwoodng.org.za Tweede kwartaal 2009 KLEIN KRONIEK Gemeenteblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Lynnwood Waarheen roep die Here vir Lynnwood? Immanuel van Tonder Die afgelope twee

More information

Brandmure, rookverklikkers, brandblussers, nooduitgange is almal kwessies. Wat doen die administrasie hieroor? Prof Russel Botman (Rektor en

Brandmure, rookverklikkers, brandblussers, nooduitgange is almal kwessies. Wat doen die administrasie hieroor? Prof Russel Botman (Rektor en 1 Gesprek met personeellede van die Wilcocksgebou 1-2 nm, 10 Februarie 2011, Fismersaal Opmerkings deur prof Russel Botman, rektor en visekanselier, Universiteit Stellenbosch, gevolg deur n vraag-enantwoordsessie

More information

"FASCINATION WOOD" Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town

FASCINATION WOOD Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town www.woodconference.co.za holzbau Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE WOOD Conference the knowledge platform for architects, engineers, quantity surveyors

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE

BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE BEKENDMAKING VAN MIVNIGS-STATUS: 'N GEVALLESTUDIE deur PAUL1 RICHARDS BA (MW) (PU vir CHO) Manuskrip voorgele ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad MAGISTER ARTIUM (MAATSKAPLIKE WERK)

More information

Kerssangdiens. SA Gemeente

Kerssangdiens. SA Gemeente Son 25 Nov 2012 Welkom by SUIDWYK SA Gemeente 1 Kerssangdiens SA Gemeente Visie Wen vir Jesus Bind in die familie van gelowiges Leer uit die Woord Stuur as verskilmakers vir die Koninkryk Predikant: Dr

More information

HOOFSTUK 3 INTER-DISSIPLINÊRE GESPREK EN INTERPRETASIE VAN IMMIGRASIE-NARRATIEWE

HOOFSTUK 3 INTER-DISSIPLINÊRE GESPREK EN INTERPRETASIE VAN IMMIGRASIE-NARRATIEWE HOOFSTUK 3 INTER-DISSIPLINÊRE GESPREK EN INTERPRETASIE VAN IMMIGRASIE-NARRATIEWE 1. RESPONDENTE Hierdie prakties-teologiese ondersoek gebruik spesifieke gesprekke met verskillende spesialiste in verskillende

More information

NG Kempton-Kruin. Kwartaalblad. Augustus 2016 Oktober 2016

NG Kempton-Kruin. Kwartaalblad. Augustus 2016 Oktober 2016 NG Kempton-Kruin Kwartaalblad Augustus 2016 Oktober 2016 Voorwoord In die boek Run with the Horses (lees gerus die boek!) skryf Eugene Peterson oor die brief wat Jeremia gestuur het uit Jerusalem aan die

More information

3024. hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie nie? -- Dit is inderdaad so

3024. hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie nie? -- Dit is inderdaad so 3024. --- Ek sou aanvaar dat dit n invloed het Edelagbare. Is daar nie *11 menslike geneigdheid by mense om wanneer hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie

More information

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE 21 Julie 2011 Bykomend tot vorige kommunikasie, is die direksies van die Sharemax gesindikeerde maatskappye ( Maatskappye ) onder direktiewe

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2019 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2019 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

Rubriek vir skeppende werk

Rubriek vir skeppende werk Meyer van Rensburg J. W. du Plessis Heilna du Plooy G.A. Jooste Gedig Gedigte Mmamodidi Die reëls van die spel 129 130 132 144 Rubriek vir skeppende werk Met die afdeiing Litera tree ons toe tot die mark

More information

Sterdansers by Vensters.

Sterdansers by Vensters. MY Teaser News Ontmoet "Elke WHS wedstryd se eie as 'Brainiac' n hoogtepunt." 2 Culture Leadership Conference with Geingos inspires LRC's 3 This school newspaper is brought to you by My Zone as part of

More information

SUBNUUS. In hierdie uitgawe: Ellen s visit to the USA. Ons neem afskeid van Amanda en Susanne. Nuwe studenteassistente. en Bronverskaffing

SUBNUUS. In hierdie uitgawe: Ellen s visit to the USA. Ons neem afskeid van Amanda en Susanne. Nuwe studenteassistente. en Bronverskaffing SUBNUUS Vol. 28(1) Nuusbrief: Universiteit van Stellenbosch Biblioteekdiens April 2008 In hierdie uitgawe: Ellen s visit to the USA Ons neem afskeid van Amanda en Susanne Nuwe studenteassistente by IDP

More information

Praat reg oor God F E B R U A R I E N E D G E R E F G E M E E N T E C O N S T A N T I A

Praat reg oor God F E B R U A R I E N E D G E R E F G E M E E N T E C O N S T A N T I A N E D G E R E F G E M E E N T E C O N S T A N T I A F E B R U A R I E 2 0 1 3 Praat reg oor God Constantia. Dis vir die Kerk belangrik dat daar REG oor God gepraat word, sê ds. Wynand van Beek tydens n

More information

ARTKAT Studio Johanna Prinsloo

ARTKAT Studio Johanna Prinsloo ARTKAT Studio Johanna Prinsloo Julie 2007 Hallo al julle Artkatte, Pavane studente en vriende, Hierdie maand kom die nuusbrief vroeër as gewoonlik uit omdat Marie, wat vir die blad uitleg sorg, reeds die

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA Verslagwaardig: Sirkuleer Aan Regters: Sirkuleer Aan Landdroste: JA / NEE JA / NEE JA / NEE IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (Noord Kaapse Afdeling / Northern Cape

More information

Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013

Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013 Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013 Disclaimer: The opinions expressed in this document are the opinions of the writer and not necessarily those of PSG and do not constitute

More information

SA se Samaritane. Gift of the Givers reik wêreldwyd uit EKSKLUSIEF

SA se Samaritane. Gift of the Givers reik wêreldwyd uit EKSKLUSIEF EKSKLUSIEF SA se Samaritane Gift of the Givers reik wêreldwyd uit Gift of the Givers verleen daagliks hulp aan duisende mense hier in Suid-Afrika waar die organisasie se wortels lê, maar ook regoor die

More information

Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek.

Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek. Mei - Junie 2017 Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek. Vol. 16, No. 3 Vertalings uit n vroeër gepubliseerde Mei-Jun

More information

!"#2. Is dit prakties om eerlik te wees? OOK: INTERNETBEDROG IS JY IN GEVAAR? BLADSY 10 JANUARIE 2012

!#2. Is dit prakties om eerlik te wees? OOK: INTERNETBEDROG IS JY IN GEVAAR? BLADSY 10 JANUARIE 2012 !"#2 JANUARIE 2012 Is dit prakties om eerlik te wees? OOK: INTERNETBEDROG IS JY IN GEVAAR? BLADSY 10 !"#2 GEMIDDELDE OPLAAG 41 042 000 UITGEGEE IN 84 TALE IS DIT PRAKTIES OM EERLIK TE WEES? 3 Oneerlikheid

More information

Vader sy soenoffer volkome aanvaar

Vader sy soenoffer volkome aanvaar Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord JAARGANG 13 FEBRUARIE 2016 LYDENSTYD Almal weet dat ons weer volgens die kerklike kalender by lydenstyd is. As jy op ons gemeente se almanak kyk, sal jy sien dat

More information

505. Hoekom ek Sabbat hou vanaf 12 uur en nie 6 uur sononder nie. Kom ons kyk eers wat in die Skrifte (Geskiedenis boek) staan oor die saak. Lev.

505. Hoekom ek Sabbat hou vanaf 12 uur en nie 6 uur sononder nie. Kom ons kyk eers wat in die Skrifte (Geskiedenis boek) staan oor die saak. Lev. 505. Hoekom ek Sabbat hou vanaf 12 uur en nie 6 uur sononder nie. Kom ons kyk eers wat in die Skrifte (Geskiedenis boek) staan oor die saak. Lev. 6:9 Gee bevel aan Aäron en sy seuns en sê: Dit is die Wet

More information

M ENDI FEBRUARY 2 2 N D BANTU SPORTS CLUB' I d. VON W EILIGH STREET SOUTH, JOHANNESBURG. AFRICANS'

M ENDI FEBRUARY 2 2 N D BANTU SPORTS CLUB' I d. VON W EILIGH STREET SOUTH, JOHANNESBURG. AFRICANS' M ENDI M EM O R IA L S IL V E R A N N IV E R S R Y 2 2 N D FEBRUARY 1 9 4 2 BANTU SPORTS CLUB' VON W EILIGH STREET SOUTH, JOHANNESBURG. I d. AFRICANS' OWN 1.00 p.m. 1.45 p.m. 2.00 p.m. to 2.30 p.m. 2.20

More information

Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek.

Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek. Mei - Junie 2010 Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek. Vol. 9, No. 3 Vertalings uit n vroeër gepubliseerde Mei-Jun

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Pretoria Brief 09/09 September 2009 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Hier volg n stukkie uit die geskiedenis van een van die bekendste hotelle van ou Pretoria. Die European

More information

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 5.1 INLEIDING Met die navorsing is daar ondersoek ingestel na die effek van Gestaltspelterapie op die selfbeeld van die leergestremde leerder. In Hoofstuk 1 is

More information

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society

Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as building block for a healthy society Navorsings- en oorsigartikels / Research and review articles (1): Voorwaardes vir n gesonde samelewing (gemeenskap) 525 Be gees terde werknemers as boublok vir n gesonde samelewing Spirited employees as

More information

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 1. Verwelkoming Die voorsitter open die vergadering om 11h00 deur alle aandeelhouers te verwelkom en rig n spesiale woord van

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2018 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2018 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd. 14 Februarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd. 14 Februarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Vodacom Group Ltd 14 Februarie 2014 Disclaimer:

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2

INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2 Nuus Volume 4, Uitgawe 5 Augustus 2016 INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2 SIZA PROGRAM VORDER GOED SIZA lidmaatskap

More information

Faan: Totsiens, Dominee!, en dankie vir n besielende gesprek! Ek sal daarvan werk maak om ou Bart weer in die oggenddiens te kry!

Faan: Totsiens, Dominee!, en dankie vir n besielende gesprek! Ek sal daarvan werk maak om ou Bart weer in die oggenddiens te kry! Stad sonder mure n Toneel deur Theo de Jager Faan Louw, suksesvolle ginekoloog Bart Kruger, voormalige Blou Bul-flank, in n rystoel In Bart se woonkamer, matig luuks. Faan stoot die voordeur toe. Faan:

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING, PRETORIA)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING, PRETORIA) SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING,

More information

INHOUDSOPGAWE VERKLARING...5 DANKBETUIGING...6 OPSOMMING...7 SUMMARY...8 HOOFSTUK INLEIDING EN AGTERGROND VAN MY VERHAAL...9

INHOUDSOPGAWE VERKLARING...5 DANKBETUIGING...6 OPSOMMING...7 SUMMARY...8 HOOFSTUK INLEIDING EN AGTERGROND VAN MY VERHAAL...9 INHOUDSOPGAWE VERKLARING...5 DANKBETUIGING...6 OPSOMMING...7 SUMMARY...8 HOOFSTUK 1...9 INLEIDING EN AGTERGROND VAN MY VERHAAL...9 1.1 INLEIDING...9 1.2 MY VERBINTENIS MET MEERVOUDIG- GESTREMDE MENSE...

More information

STAAN VAS TEEN DIE VYAND!

STAAN VAS TEEN DIE VYAND! Editor : S. SAM SELVA RAJ Touching lives by Teaching...since 1969 - In 16 Languages Rs. 10/- AFRIKAANS EGGO VAN SY ROEP Associate Editor : Sis. Mariekjie Nelson Published monthly in ENGLISH, TAMIL, MALAYALAM,

More information

Hoe om krag te spaar

Hoe om krag te spaar = Hoe om krag te spaar Grondslagfase (Graad R) Opvoedersgids Huistaal, Wiskunde, Lewensvaardighede + Hoe om krag te spaar Grondslagfase (Graad R) Opvoedersgids Huistaal, Wiskunde, Lewensvaardighede # Powering

More information

DIE AKTEUR EN SY ROL IN SY GEMEENSKAP

DIE AKTEUR EN SY ROL IN SY GEMEENSKAP PUBLIKASIES VAN DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA NUWE REEKS Nr.31 DIE AKTEUR EN SY ROL IN SY GEMEENSKAP deur ANNA S. POHL Intreerede uitgespreek by die aanvaarding van die amp van Bykomende Professor in die

More information

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Online: < http://cnx.org/content/col11024/1.1/ > C O N N E X I O N S Rice

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Nestlé. 11 Oktober 2013

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Nestlé. 11 Oktober 2013 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Nestlé 11 Oktober 2013 Disclaimer: The opinions

More information

OMSENDBRIEF 6/ Februarie Baie geluk aan die volgende atlete wat deurgedring het na die Distrikskampioenskappe. Die atlete gaan die

OMSENDBRIEF 6/ Februarie Baie geluk aan die volgende atlete wat deurgedring het na die Distrikskampioenskappe. Die atlete gaan die OMSENDBRIEF 6/2017 13 Februarie 2017 ATLETIEK Baie geluk aan die volgende atlete wat deurgedring het na die Distrikskampioenskappe. Die atlete gaan die 20ste Februarie deelneem by Pilditch. Baie sterkte

More information

Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek.

Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek. Januarie - Februarie 2016 Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek. Vol. 15, No. 1 Vertalings uit n vroeër gepubliseerde

More information

SIZA takes the sting out of auditing

SIZA takes the sting out of auditing SIZA takes the sting out of auditing INTRO: The fruit industry s ethical trade programme, the Sustainability Initiative of South Africa (SIZA), not only allows fruit growers to remedy weaknesses in their

More information

DIE EERSGEBORENE. deur Ina van Niekerk

DIE EERSGEBORENE. deur Ina van Niekerk DIE EERSGEBORENE deur Ina van Niekerk inavniekerk@gmail.com Die besondere plek wat eersgeborenes in die Skrif inneem, is baie opsigtelik. As ons dit bestudeer sien ons dat die hele Verlossingsplan daaraan

More information

DIE GEBOORTEDATUM VAN JESUS HERBEREKEN Een van my vriende in die internetgemeente vra my wat ek dink oor die viering van kersfees op 25 Desember.

DIE GEBOORTEDATUM VAN JESUS HERBEREKEN Een van my vriende in die internetgemeente vra my wat ek dink oor die viering van kersfees op 25 Desember. DIE GEBOORTEDATUM VAN JESUS HERBEREKEN Een van my vriende in die internetgemeente vra my wat ek dink oor die viering van kersfees op 25 Desember. My antwoord aan hom is belangrik vir waarom ek die volgende

More information

VAANDELDRAER WIE WAS DIE SAMARITANE TRUMP EN CHINA KONFLIK SEINSTEURINGS EN MEER...

VAANDELDRAER WIE WAS DIE SAMARITANE TRUMP EN CHINA KONFLIK SEINSTEURINGS EN MEER... Jaargang 21Vol. 01 (Januarie 17) ARLOS IRLMAIER Net soos by Siener van Rensburg het toekomstige gebeure voor Irlmaier in beeldvorm verskyn en kon hy verwoord wat hy sien. WIE WAS DIE SAMARITANE TRUMP EN

More information

HOOFSTUK 5: BEVINDINGS EN BESPREKING

HOOFSTUK 5: BEVINDINGS EN BESPREKING HOOFSTUK 5: BEVINDINGS EN BESPREKING 5. 1 INLEIDING In hierdie hoofstuk word die toepassing bespreek van die Ericksoniaanse benadering tot sandspelterapie vir deelnemers wat depressie as ontwikkelingsteurnis

More information

Construction Activity Pollution Prevention. Development Density & Community Connectivity. Brownfield Redevelopment

Construction Activity Pollution Prevention. Development Density & Community Connectivity. Brownfield Redevelopment Project Name: LEED for New Construction v 2.2 Registered Project Checklist A Visitors + Archaeological Research Centre Appendix A Project Address: West Fort, Pretoria 44 4 8 GOLD Project Totals (Pre-Certification

More information

in Pit: HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAAL5E PBOVINSIALE AFDELING) )L - AKPEB ADV. ADV. ADV. ADV. ADV. MNR. AL DIE BESKDLDIGDES; ONSKULDIG

in Pit: HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAAL5E PBOVINSIALE AFDELING) )L - AKPEB ADV. ADV. ADV. ADV. ADV. MNR. AL DIE BESKDLDIGDES; ONSKULDIG in Pit: HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAAL5E PBOVINSIALE AFDELING) qa^remongp; cc 482/85 )L - DELMAS 1986-07-30 ; : DIE STAAT t«en: PATRICK MABUTA BALEKA 21 AKPEB VOOR: SY EDELE REGTER VAK DIJKHORST

More information

MURRAYSBURGER. Sondag 15 Julie The secret is out!

MURRAYSBURGER. Sondag 15 Julie The secret is out! MURRAYSBURGER The secret is out! Go to www.murraysburg.co.za The Murraysburger is available on the website. Hard copies available at April 2011 Kweperlaan Coffee Shop on request. Price: R1.00 Contact details

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

VGGSA Ierse Stamvaders Vrystaat Aangebied deur Johan J POTTAS Bloemfontein

VGGSA Ierse Stamvaders Vrystaat Aangebied deur Johan J POTTAS Bloemfontein VGGSA Ierse Stamvaders Vrystaat 1820-1902 Aangebied deur Johan J POTTAS Bloemfontein IERLAND Lys van bekende stamvaders 1820-1902 ALLISON, William James BAIRD, John BECK, John Frederick BOYCE, Thomas Robert

More information