Effektetrusts Bykomende Beleggings-vorm

Size: px
Start display at page:

Download "Effektetrusts Bykomende Beleggings-vorm"

Transcription

1 Effektetrusts Bykomende Beleggings-vorm Aanlyntransaksies Gaan transaksies by ons Secure Online Services aan om tyd te bespaar. Besigtig en bestuur u portefeulje aanlyn en veilig. Vul u fondsrekening aan, en doen omskakelings en onttrekkings daaruit. Vra belasting- en kwartaalstate aan. Werk u persoonlike besonderhede by. Om te registreer, gaan na Die verskaffing van die korrekte inligting sal verseker dat die belegging onverwyld verwerk word. Parafeer enige veranderinge wat op die vorm aangebring word. Die geregistreerde belegger of gemagtigde ondertekenaar moet die vorm dateer en onderteken. Skryf opdragte binne die aangewese velde. Alle inligting buite die velde sal weggelaat word. Indien die bankrekeninghouer n derde party is, word die volgende verifikasiedokumente vereis: Individue Afskrif van die derde party se identiteits- dokument Nie-Individue n Brief van die regsentiteit met die lys van gemagtigde ondertekenaars Afskrifte van verifikasiedokumente om die regsentiteit te bevestig Bewys van adres nutsrekening nie ouer as 3 maande nie Bewys van bankbesonderhede (gekanselleerde tjek of bankstaat, nie ouer as 3 maande nie) met n banklogo en datum stempel. Druk slegs die bladsye wat u benodig. Ons het die vorm verkort om u tyd en papier te bespaar. Maak seker dat u die spesifieke bladsye kies vir die veranderinge wat u verlang en druk en stuur slegs die nodige bladsye terug. Ons kontakbesonderhede Stuur die ingevulde vorm en stawende dokumente na: E- pos Faks As u enige vrae het, kontak ons by E- pos Tel Afsluittye Soort fonds Afsluittyd Sanlam Alternatiewe Inkomstefonds Geldmarkfondse Alle ander fondse 11:00 13:00 15:00 Vir u opdrag om verwerk te word, moet alle vereiste dokumente voor die afsluittyd voorsien word. 05/2018 1

2 Belegger se besonderhede (moet saam met die vorm teruggestuur word) Belegger se besonderhede Beleggerskode(s) Titel Volle naam/name en van/ Naam van Regsentiteit Identiteitsnommer / Regsentiteit se registrasienommer Paspoortnommer (indien buitelandse burger) Bykomende beleggingskeuses Hierdie bykomende beleggingstransaksie kan by Secure Online Services verwerk word. Om te registreer, gaan na Kies asseblief die transaksie wat u wil aangaan. Vul slegs die ooreenstemmende gedeeltes in en stuur dit saam met hierdie vorm terug. Belê in 'n fonds in u bestaande portefeulje - Vorm A (enkelbedrag / debietorder). Belê in 'n nuwe fonds wat by jou portefeulje gevoeg moet word - Vorm B (enkelbedrag / debietorder). Aanstelling van finansiële adviseur - Vorm C. Verklaring deur belegger Ek bevestig dat ek: die belangrike aantekeninge, bepalings en voorwaardes op die eerste bladsy gelees het en dit verstaan; gemagtig en regsbevoeg is om om hierdie transaksie aan te gaan, met die nodige regshulp wanneer dit vereis word; weet dat die wettige voog die opdrag namens n minderjarige moet teken (indien van toepassing). Handtekening van belegger Datum (ddmmeejj) Gemagtigde ondertekenaar Datum (ddmmeejj) Gemagtigde ondertekenaar Datum (ddmmeejj) 05/2018 2

3 Vorm A - Belê in 'n fonds in u bestaande portefeulje 1. Persoonlike besonderhede Beleggerskode Identiteitsnommer / Regsentiteit se registrasienommer 2. Beleggingsopdrag Kies asseblief die fonds waarin u wil belê en dui die eenmalige bedrag aan wat u wil belê. Indien u nie seker is watter fondse vir u behoeftes geskik is nie, raadpleeg asseblief u makelaar of Sanlam finansiële adviseur. Lees asseblief die Minimum Openbaarmaking-dokument (MOD) om u met die fondsminimums en -fooie vertroud te maak. Kernfondsreeks **Belastingvrye Spaarrekening Oordrag deposito versameling Maandelikse herhalende debietorder Inkomsteverdeling (Merk asb. u keuse) Herbelê Betaal uit Konserwatiewe Fondsreeks U is baie versigtig en wil u kapitaal beskerm Sanlam Investment Management Enhanced Yield Fund - A1 Sanlam Investment Management Active Income Fund - A1 Sanlam Investment Management Money Market Fund - R Versigtige Fondsreeks U verkies om nie risiko s te loop nie, maar kan oorreed word Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund Gematigde Fondsreeks U is bereid om risiko s met sommige van u bates te loop Sanlam Investment Management Balanced Fund - A Aggressiewe Fondsreeks U is bereid om meer risiko s te loop vir maksimum opbrengs Sanlam Investment Management General Equity Fund - A Sanlam Investment Management Top Choice Equity Fund - A1 05/2018 3

4 Ander Fondse *Klas **Belastingvrye Spaarrekening Oordrag deposito versameling Maandelikse herhalende debietorder Inkomsteverdeling (merk asb. u keuse) Herbelê Betaal uit *Let wel: Indien u nie n klas spesifiseer nie, sal u belegging aan n verstekklas toegewys word. **As u van plan is om geld oor te dra in u Belastingvrye Spaarrekening van 'n ander instansie, verskaf asseblief u fonds keuse en 'n skatting van die bedrag onder "Belastingvrye Spaarrekening Oordrag" 3. Bron van fondse vir hierdie belegging Spesifiseer asseblief waarvandaan die fondse vir hierdie belegging afkomstig is. Salaris Erfporsie Spaar Bonus Ander (spesifiseer) Kom hierdie fondse van n Sanlam-polis? Ja Nee Indien "Ja", polisnommer 05/2018 4

5 4. Betalingsinstruksies U het die volgende betaalopsies: 4.1 Ons vorder fondse in versameling Ons sal binne 3 besigheidsdae u bannk-rekening debiteer as al u dokumentasie in orde is. Bedrae word beperk tot 'n maksimum van R1 miljoen per dekking. OF En/ OF Maandelikse debietorder op die (dd) dag van elke maand begin (mmccyy) (hierdie datum is slegs tussen die 1ste en 28ste) Jaarlikse verhoging % Jaarlikse verhoging datuum 4.2 U betaal per elektroniese fondsoordrag (EFO) OF Bank: Eenmalige enkelbedragbelegging (mmccyy) Hierdie betaalmetode moet gebruik word vir bedrae van meer as R1 miljoen Bankrekeninghouer: ABSA Bankrekeningnommer: Takkode: Sanlam Kollektiewe Beleggings (RF) Edms Bpk Verwysing: Individu: Jou identiteitsnommer / paspoortnommer (Heg bewys van deposito by hierdie vorm aan) Nie-individu: Regs entiteit registrasienommer / trust nommer (Heg bewys van deposito by hierdie vorm aan) 4.3 Oordrag vanaf n ander Produkverskaffer n Belastingvrye Spaarrekeningoordrag-vorm moet ingevul word. Naam van Oordraende Produkverskaffer Belastingvrye Spaarrekeningnommer waarvandaan oorgedra moet word 05/2018 5

6 5. Toestemming om bankrekening te debiteer Bestaande bankrekening Nuwe bankrekening Derdepartybankrekening Die volgende dokumente word benodig as die rekeninghouer n Derdeparty-individu is: Afskrif van derde party se identiteitsdokument Derdepartyregsentiteit is: n Brief van die regsentiteit met n lys van gemagtigde ondertekenaars Afskrifte van verifikasiedokumente om regsentiteit te bevestig Bewys van adres nutsrekening nie ouer as 3 maande nie Bewys van bankbesonderhede (gekanselleerde tjek of bankstaat, nie ouer as 3 maande nie) met banklogo en datumstempel. Gebruik bankbesonderhede vir die volgende Debietorder Onttrekking Inkomsteverdeling Let wel: Ons doen nie inbetalings in derdepartyrekeninge nie. Bankrekeninghouer Identiteitsnommer / Entiteit se registrasienommer Naam van bank Rekeningnommer Naam van tak Takkode Soort rekening Tjek Spaar Ek gee opdrag aan en magtig Sanlam of sy agente om ooreenkomstig my opdrag regstreekse debiete teen my bankrekening te vorder. Handtekening van bankrekeninghouer Datum (ddmmeejj) Gemagtigde ondertekenaar op bankrekening Datum (ddmmeejj) Gemagtigde ondertekenaar op bankrekening Datum (ddmmeejj) 05/2018 6

7 Vorm B - Belê in 'n nuwe fonds wat by jou portefeulje gevoeg moet word 1. Persoonlike besonderhede Beleggerskode Identiteitsnommer / Regsentiteit se registrasienommer Kies asseblief die fonds waarin u wil belê en dui die bedrag aan wat u wil belê. Indien u nie seker is watter fondse vir u behoeftes geskik is nie, raadpleeg asseblief u makelaar of Sanlam finansiële adviseur. Lees asseblief die Minimum Openbaarmaking-dokument (MOD) om u met die fondsminimums en -fooie vertroud te maak. Kernfondsreeks **Belastingvrye Spaarrekening Oordrag deposito versameling Maandelikse herhalende debietorder Inkomsteverdeling (merk asb. u keuse) Herbelê Betaal uit Konserwatiewe Fondsreeks U is baie versigtig en wil u kapitaal beskerm Sanlam Investment Management Enhanced Yield - A1 Sanlam Investment Management Active Income - A1 Sanlam Investment Management Money Market Fund - R Versigtige Fondsreeks U verkies om nie risiko s te loop nie, maar kan oorreed word Sanlam Investment Management Inflation Plus Gemagtigde Fondsreeks U is bereid om risiko s met sommige van u bates te loop Sanlam Investment Management Balanced Fund - A Aggressiewe Fondsreeks U is bereid om meer risiko s te loop vir maksimum opbrengs Sanlam Investment Management General Equity Fund - A Sanlam Investment Management Top Choice Equity Fund -A1 05/2018 7

8 Ander Fondse *Klas **Belastingvrye Spaarrekening Oordrag deposito versameling Maandelikse herhalende debietorder Inkomsteverdeling (merk asb. u keuse) Herbelê Betaal uit *Let wel: Indien u nie n klas spesifiseer nie, sal u belegging aan n verstekklas toegewys word. **As u van plan is om geld oor te dra in u Belastingvrye Spaarrekening van 'n ander instansie, verskaf asseblief u fonds keuse en 'n skatting van die bedrag onder "Belastingvrye Spaarrekening Oordrag" 2. Bron van fondse vir hierdie belegging Spesifiseer asseblief waarvandaan die fondse vir hierdie belegging afkomstig is. Salaris Erfporsie Spaar Bonus Ander (spesifiseer) Kom hierdie fondse van n Sanlam-polis? Ja Nee Indien "Ja", polisnommer 05/2018 8

9 3. Betalingsinstruksies U het die volgende betaalopsies: 3.1 Ons vorder fondse in versameling Ons sal binne 3 besigheidsdae u bannk-rekening debiteer as al u dokumentasie in orde is. Bedrae word beperk tot 'n maksimum van R1 miljoen per dekking. OF En/ OF Maandelikse debietorder op die (dd) dag van elke maand begin (mmccyy) (hierdie datum is slegs tussen die 1ste en 28ste) Jaarlikse verhoging % Jaarlikse verhoging datuum 3.2 U betaal per elektroniese fondsoordrag (EFO) OF Bank: Eenmalige enkelbedragbelegging (mmccyy) Hierdie betaalmetode moet gebruik word vir bedrae van meer as R1 miljoen Bankrekeninghouer: ABSA Bankrekeningnommer: Takkode: Sanlam Kollektiewe Beleggings (RF) Edms Bpk Verwysing: Individu: Jou identiteitsnommer / paspoortnommer (Heg bewys van deposito by hierdie vorm aan) Nie-individu: Regs entiteit registrasienommer / trust nommer (Heg bewys van deposito by hierdie vorm aan) 3.3 Oordrag vanaf n ander Produkverskaffer n Belastingvrye Spaarrekeningoordrag-vorm moet ingevul word. Naam van Oordraende Produkverskaffer Belastingvrye Spaarrekeningnommer waarvandaan oorgedra moet word 05/2018 9

10 4. Toestemming om bankrekening te debiteer Bestaande bankrekening Nuwe bankrekening Derdepartybankrekening Die volgende dokumente word benodig as die rekeninghouer n Derdeparty-individu is: Afskrif van derde party se identiteitsnommer Derdepartyregsentiteit is: n Brief van die regsentiteit met die lys van gemagtigde ondertekenaars Afskrifte van verifikasiedokumente om die regsentiteit te bevestig Bewys van adres nutsrekening nie ouer as 3 maande nie Bewys van bankbesonderhede (gekanselleerde tjek of afskrif van bankstaat, nie ouer as 3 maande nie) met banklogo en datumstempel. Gebruik bankbesonderhede vir die volgende: Debietorder Onttrekking Inkomsteverdeling Let wel: Ons doen nie inbetalings in derdepartyrekeninge nie Naam van rekeninghouer Identiteitsnommer / Entiteit se registrasienommer Naam van bank * Rekeningnommer Naam van tak Takkode Soort rekening: Tjek Spaar Ek gee opdrag aan en magtig Sanlam of sy agente om ooreenkomstig my opdrag regstreekse debiete teen my bankrekening te vorder. Handtekening van bankrekening houer Datum (ddmmeejj) Gemagtigde ondertekenaar op bankrekening Datum (ddmmeejj) Gemagtigde ondertekenaar op bankrekening Datum (ddmmeejj) 05/

11 Vorm C Aanstelling van n finansiële adviseur Vul asseblief hierdie gedeelte van u beleggingsaansoekvorm in en dien dit in indien u advies van n finansiële adviseur ontvang het. Belangrike inligting Slegs een finansiële adviseur is per beleggerskode van toepassing. Alle fooie word in die MOD verduidelik. Indien u die finansiële adviseur op u rekeninge wil verander, vul asseblief n Opdatering van Beleggersbesonderhedevorm in Lopende adviesfooi: Hierdie jaarlikse adviesfooi is nie van toepassing op fondse of klasse waar die diensfooi reeds n hersieningsfooi insluit nie. Die jaarlikse adviesfooi word op die daaglikse markwaarde van die beleggingsportefeulje bereken en maandeliks aan die finansiële adviseur betaal. Dit word agterna betaal uit die verkoop van onderaandele uit die belegger se fondse, wat sodoende sy/haar onderaandele verminder. Om die deurlopende adviesgeld te kanselleer, voltooi 'n Beleggingsbesonderhede Update-vorm, beskikbaar by Aanvanklike adviesfooi: Maksimum bedrae betaalbaar as n aanvanklike adviesfooi word in die MOD verduidelik. Aanvanklike adviesfooie word op elke bydrae toegepas en afgetrek voordat die belegging op u rekening gedoen word. Persoonlike besonderhede van finansiële adviseur Ek wil graag die volgende finansiële adviseur as die voorkeuradviseur op al my Sanlam Kollektiewe Beleggings-rekeninge aanstel: Sanlam-kode Volle naam/name Van Aanvanklike adviesfooi Ek stem in om die volgende aanvanklike adviesfooi te betaal (BTW uitgesluit) Betaal die volle aanvanklike adviesfooi Betaal n gedeelte van die aanvanklike adviesfooi % Geen aanvanklike adviesfooi Lopende adviesfooi Lopende finansiële adviesfooi van % % per jaar (onderhandelbaar tot n maksimum van 1%, BTW uitgesluit) 05/

12 Verklaring deur makelaar / Sanlam finansiële adviseur Sanlam finansiële adviseur: Finansiële advies Dit is die adviseur se verantwoordelikheid om die adviesdokumente vir hierdie transaksie in te vul en dit saam met hierdie aansoekvorm aan Sanlam te stuur. FICA-verklaring Ek bevestig dat ek die belegger van hierdie aansoek, asook die persoon wat namens hom/haar optree (indien van toepassing), geïdentifiseer het. Ek het hul identiteit ooreenkomstig die vereistes van die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum, 38 van 2001 ( FICA ), en enige wetgewing, regulasies of riglyne wat daarmee verband hou, geverifieer. Afskrifte van hierdie dokumente word aangeheg. Vervang hierdie aansoek 'n bestaande produk in die geheel of gedeeltelik? Ja Nee Indien "Ja", dien asseblief ingevulde AEB2065- en E2794- vorms saam met die FAIS-dokumente in. Makelaar: FDV-lisensie Ek verklaar dat ek 'n gelisensieerde finansiëlediensteverskaffer of 'n verteenwoordiger van 'n finansiëlediensteverskaffer is. Ek is gemagtig om effektetrusts te verkoop. FDV-lisensienommer: FICA-verklaring Ek bevestig dat ek die belegger van hierdie aansoek, asook die persoon wat namens hom/haar optree (indien van toepassing, geïdentifiseer het. Ek het hul identiteit ooreenkomstig die vereistes van die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum, 38 van 2001 ( FICA ), en enige wetgewing, regulasies of riglyne wat daarmee verband hou, geverifieer. Afskrifte van hierdie dokumente word aangeheg. Handtekening van Sanlam finansiële adviseur Handtekening van makelaar 05/

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

Die geestelike tuiste van suiwer beleggings. Shari ah-beleggings aangebied deur Old Mutual Unit Trusts

Die geestelike tuiste van suiwer beleggings. Shari ah-beleggings aangebied deur Old Mutual Unit Trusts KOOPVORM BELANGRIKE INLIGTING 1. Vul asseblief al die tersaaklike afdelings in en onderteken afdelings 7 en 13 (en afdeling 8 indien van toepassing). 2. Die ingevulde vorm en stawende dokumente (sien onder)

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

Uittree-Annuïteitsplan. Planbeskrywing

Uittree-Annuïteitsplan. Planbeskrywing Uittree-Annuïteitsplan Planbeskrywing 'n Persoon wat uittree-annuïteitsvoordele wil ontvang, moet 'n lid van 'n uittreeannuïteitsfonds wees. Die uittree-annuïteitsfonds het 'n plan vir die lid om die voordele

More information

OLD MUTUAL UNIT TRUSTS BELASTINGVRYE BELEGGING: KOOPVORM

OLD MUTUAL UNIT TRUSTS BELASTINGVRYE BELEGGING: KOOPVORM BELANGRIKE INLIGTING 1. Hierdie Belastingvrye Belegging word slegs vir individue aangebied (d.w.s. nie vir trusts, maatskappye, ens. nie). U kan vir uself of namens ander persone, byvoorbeeld u kinders,

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

OLD MUTUAL UNIT TRUSTS KOOPVORM VIR ENTITEITE

OLD MUTUAL UNIT TRUSTS KOOPVORM VIR ENTITEITE OLD MUTUAL UNIT TRUSTS KOOPVORM VIR ENTITEITE BELANGRIKE INLIGTING 1. Hierdie vorm is vir kleinhandelsbeleggers wat in die naam van n regsentiteit soos n maatskappy/trust/vennootskap of in die naam van

More information

OLD MUTUAL UNIT TRUSTS KOOPVORM VIR INDIVIDUE

OLD MUTUAL UNIT TRUSTS KOOPVORM VIR INDIVIDUE OLD MUTUAL UNIT TRUSTS KOOPVORM VIR INDIVIDUE BELANGRIKE INLIGTING 1. Vul asseblief al die toepaslike afdelings in en onderteken afdeling 14. Beleggers in effektetrusts wat aan Shari ah voldoen, moet ook

More information

KLK LANDBOU BEPERK Registrasie nommer: 1997/015589/06 KLK AANDELE VERHANDELING. 1. Verhandelingsprosedures

KLK LANDBOU BEPERK Registrasie nommer: 1997/015589/06 KLK AANDELE VERHANDELING. 1. Verhandelingsprosedures KLK LANDBOU BEPERK Registrasie nommer: 1997/015589/06 KLK AANDELE VERHANDELING 1. Verhandelingsprosedures Algemeen Verhandeling van aandele via KLK Landbou Beperk se verhandelingstelsel vind plaas deur

More information

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde MODULE ALLE RISIKO S Toepaslike Eenheidstandaarde 10011 Apply knowledge of personal all risk insurance 10118 Underwrite a standard risk in short term personal insurance 1011 Apply technical knowledge and

More information

INSKRYWINGSVORM

INSKRYWINGSVORM INSKRYWINGSVORM - 2016 VOLTOOI MET 'N SWART PEN ASSEBLIEF HET U ENIGE LEERDERS TANS/VOORHEEN IN HIERDIE SKOOL? Ja Nee Naam van Sentrum/Tutor : Graad : LEERDERINLIGTING LEERDER Geboortedatum: Nasionaliteit:

More information

Stigterslid en Assosiaat van FINSOLNET

Stigterslid en Assosiaat van FINSOLNET JUNIE 2015 NUUSBRIEF Stigterslid en Assosiaat van FINSOLNET In hierdie uitgawe 1 Finsolnet / Sygnia Nuus Bl.2 2 Beleggingsbeleidsaanpassings Bl.2 3 Projekte Bl.3 4 Ekonomiese Oorsig en Grafieke 4.1 Markte

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Aansoek om Lidmaatskap

Aansoek om Lidmaatskap Aansoek om Lidmaatskap Posadres: Genesis Medical Scheme, Posbus 144, Observatory, 7935 Fisiese Adres: 4de Vloer, The Terraces, Black River Park, Firstraat, Observatory, 7925 Tel: 0861 JOINNOW (0861 564

More information

Indien die aansoeker n BK is,

Indien die aansoeker n BK is, AANSOEK OM LIDMAATSKAP BY SENTRAAL-SUID KOöPERASIE BPK. (BK) Die bedrag van R4,000-00 is vooraf betaalbaar vir 4000 aandele in bogenoemde Koöperasie. Indien lidmaatskap nie goedgekeur word deur die Raad

More information

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf 1 Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite

More information

Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09)

Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09) PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands,Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09) Marius Cornelissen CFA Portefeulje Bestuurder

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2019 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2019 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 PUNTE: 150 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. 2 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 (NOVEMBER 2013) INSTRUKSIES EN INLIGTING

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 11 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

) waar van toepassing.

) waar van toepassing. OLD MUTUAL UNIT TRUSTS UITTREDINGANNUÏTEITSFONDS BELANGRIKE INLIGTING 1. Vul asseblief al die toepaslike afdelings in en onderteken afdeling 13. Beleggers in effektetrusts wat aan Shari ah voldoen, moet

More information

Mandala Madness Deel 2

Mandala Madness Deel 2 Mandala Madness Deel 2 Hierdie week gaan julle almal verander word in mooi sterretjies, so laat jou kreatiwiteit glinster en blink. Moenie vergeet om jou werk met ons te deel nie, sommer op facebook waar

More information

RSA MAKELAARS. Stigterslid en Assosiaat van FINSOLNET. Bladsy 1

RSA MAKELAARS. Stigterslid en Assosiaat van FINSOLNET. Bladsy 1 RSA MAKELAARS Stigterslid en Assosiaat van FINSOLNET Geseënde Kersfees Bladsy 1 IN HIERDIE UITGAWE 1 Finsolnet Nuus Bl. 2 2 Ekonomiese Barometers Bl. 4 3 Buitelandse Beleggings terug na RSA Bl. 10 1) FINSOLNET

More information

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 16 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2018 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2018 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Privaatsak X2, Citrusdal, 7340 E-pos: citrushs@mweb.co.za Tel: (022) 921 2100 Faks: (022) 921 3931 Liewe Ouer of Voog Sien asseblief onderaan

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE NPC. AANSOEKVORM VIR VOORNEMENDE STUDENTE (2018) VIR KANTOORGEBRUIK Studentenommer toegeken:

DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE NPC. AANSOEKVORM VIR VOORNEMENDE STUDENTE (2018) VIR KANTOORGEBRUIK Studentenommer toegeken: Bladsy 1/10 DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE NPC Registration number: 2002/031756/08 Registered with the Department of Higher Education and Training as a private higher education institution under

More information

INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2

INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2 Nuus Volume 4, Uitgawe 5 Augustus 2016 INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2 SIZA PROGRAM VORDER GOED SIZA lidmaatskap

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

More information

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 75 PUNTE INSTRUKSIES 1. Hierdie is SLEGS n oefenvraestel met voorbeelde van die tipe vrae wat n n Gr 10- jaareindvraestel verwag kan word. Dus is

More information

Aansoek om Toelating

Aansoek om Toelating TOELATINGS NOMMER DEBITEUR NOMMER Aansoek om Toelating Jaar waarvoor aansoek gedoen word Ouderdomsgroep waarvoor aansoek gedoen word Babas 3 maande 2 jaar Peuters 2 3 jaar Juniors 3 4 jaar Gr RR 4 5 jaar

More information

DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE NPC AANSOEKVORM VIR VOORNEMENDE STUDENTE (2019) VIR KANTOORGEBRUIK. Studentenommer toegeken:

DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE NPC AANSOEKVORM VIR VOORNEMENDE STUDENTE (2019) VIR KANTOORGEBRUIK. Studentenommer toegeken: Bladsy 1/11 DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE NPC Registration number: 2002/031756/08 Registered with the Department of Higher Education and Training as a private higher education institution under

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE 21 Julie 2011 Bykomend tot vorige kommunikasie, is die direksies van die Sharemax gesindikeerde maatskappye ( Maatskappye ) onder direktiewe

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

Rut: n Liefdes Verhaal

Rut: n Liefdes Verhaal Bybel vir Kinders bied aan Rut: n Liefdes Verhaal Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Lyn Doerksen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

More information

Finansiële Beleid en Bestuur SAOU (GAUTENG) BEMAGTIGING : NUUTAANGESTELDE HOOFDE EN ADJUNKHOOFDE FEBRUARIE 2015

Finansiële Beleid en Bestuur SAOU (GAUTENG) BEMAGTIGING : NUUTAANGESTELDE HOOFDE EN ADJUNKHOOFDE FEBRUARIE 2015 Finansiële Beleid en Bestuur SAOU (GAUTENG) BEMAGTIGING : NUUTAANGESTELDE HOOFDE EN ADJUNKHOOFDE FEBRUARIE 2015 Pasop, dit is n mynveld! Bestuurstaak van die skool se finansies is een van die mees uitdagende

More information

REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS

REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS REËLS VAN DIE SENTRALE VOORSORGFONDS Verwysingsnommers: Finansiële Diensteraad 12/8/22704 Suid-Afrikaanse Inkomstediens 18/20/4/024946 Die Fonds is op 1 Februarie 1989 gestig. Die Hersiene Reëls is op

More information

DIE HOËR TEGNOLOGIESE SKOOL. John Vorster RESOLUSIES VAN DIE ALGEMENE OUERVERGADERING

DIE HOËR TEGNOLOGIESE SKOOL. John Vorster RESOLUSIES VAN DIE ALGEMENE OUERVERGADERING DIE HOËR TEGNOLOGIESE SKOOL John Vorster RESOLUSIES VAN DIE ALGEMENE OUERVERGADERING 28 NOVEMBER 2017 INHOUD 1. BL EN DIE BEGROTING... 4 2. SKOOLFONDS... 4 3. VRYSTELLING VAN SKOOLFONDS... 5 3.1 Algehele

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

Finansiële Beleid en Bestuur SAOU BEMAGTIGING : WERKSWINKEL VIR BESTUURSPANNE AUGUSTUS 2016

Finansiële Beleid en Bestuur SAOU BEMAGTIGING : WERKSWINKEL VIR BESTUURSPANNE AUGUSTUS 2016 Finansiële Beleid en Bestuur SAOU BEMAGTIGING : WERKSWINKEL VIR BESTUURSPANNE AUGUSTUS 2016 Pasop, dit is ʼn mynveld! Bestuurstaak van die skool se finansies is een van die mees uitdagende terreine van

More information

DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE NPC NGOS AANSOEKVORM VIR VOORNEMENDE STUDENTE (2019) VIR KANTOORGEBRUIK Studentenommer toegeken:

DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE NPC NGOS AANSOEKVORM VIR VOORNEMENDE STUDENTE (2019) VIR KANTOORGEBRUIK Studentenommer toegeken: Bladsy 1/10 DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE NPC Registration number: 2002/031756/08 Registered with the Department of Higher Education and Training as a private higher education institution under

More information

LAERSKOOL BRACKENFELL POSSUMUS

LAERSKOOL BRACKENFELL POSSUMUS AANSOEK OM TOELATING VIR 2019 LAERSKOOL BRACKENFELL POSSUMUS STREEF NA UITNEMENDHEID KANTOORGEBRUIK Hiermee erken ek,, ontvangs van die aansoekvorm van vir gr. Afrikaans. Ontvang op: Handtekening (Bewaar

More information

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en 2010 33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en waar hy geset het en koeldrank gedrink het, en gerook het. Ek sien. GEEN VERDERE VRAE DEUR PROF SMITH ADV HAASBRCEK ROEP:

More information

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows:

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows: ANSWERS ANTWOORDE: STUDY UNIT / STUDIE EENHEID 5 Question 4 pg 136 / Vraag 4 bl 137 S can only succeed with the rei vindicatio if he can prove that X and Y in fact transferred ownership to him by means

More information

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY) Sekere persoonlike/private besonderhede van partye of getuies in die dokument is geredigeer in ooreenstemming met die wet en SAFLII se beleid. IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

More information

HOËRSKOOL BRACKENFELL AANSOEK TOT TOELATING

HOËRSKOOL BRACKENFELL AANSOEK TOT TOELATING LEERDER VAN EN NAAM:.... HUIDIGE SKOOL:..... HOËRSKOOL BRACKENFELL AANSOEK TOT TOELATING Roglandstraat Privaatsak X03 BRACKENFELL Tel. 021 981-5522 Faks: 021 981-6023 E-pos: staff@brackenfellhs.co.za SLEGS

More information

Hermanusdoorns Aandeleblok Bpk

Hermanusdoorns Aandeleblok Bpk Hermanusdoorns Aandeleblok Bpk NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING GEHOU TE HERMANUSDOORNS OP 11 Augustus 2012 OM 11H00 1. Welkom Die Voorsitter open die vergadering om 11h00 en verwelkom alle aandeelhouers

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) SAAKNOMMER: CC ^S2/S5 DELMAS 1987-06-18 DIE STAAT teen: PATRICK MABUYA BALEKA EN T 21 AXDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST ASSESSOR

More information

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE 150mm x 200mm ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE AVAILABILITY OF DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT AND ASSOCIATED SPECIALIST

More information

Stigterslid en assosiaat van FINSOLNET

Stigterslid en assosiaat van FINSOLNET Stigterslid en assosiaat van FINSOLNET 1 Finsolnet Nuus Bl.2 2 Beleggingsnuus 3 3 Projek: omskakeling van ou uittreeannuïteite na beter portefeuljes 4 Ekonomiese Oorsig en Grafieke 3-7 5 Inkomstebelasting

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ALPHA PHARM APTEEKPERSONEEL KLINIESE ONDERRIG HANDLEIDING

ALPHA PHARM APTEEKPERSONEEL KLINIESE ONDERRIG HANDLEIDING ALPHA PHARM APTEEKPERSONEEL KLINIESE ONDERRIG HANDLEIDING Inhoud Bladsy 1. Inleiding 2 2. Waarom kliniese onderrig? 2 3. Waarom afstandsonderrig? 2 4. Hoe dit werk 2 4.1 Doelstellings 2 4.2 Hoe die proses

More information

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK

More information

Finansieel Gesproke. 2. Hoe marktoestande. fonds-prestasie beïnvloed. 4. n Plek vir kontant. 5. Het ons n winteruitverkoping?

Finansieel Gesproke. 2. Hoe marktoestande. fonds-prestasie beïnvloed. 4. n Plek vir kontant. 5. Het ons n winteruitverkoping? julie 2008 Finansieel Gesproke 1 IN HIERDIE UITGAWE 2. Hoe marktoestande fonds-prestasie beïnvloed 4. n Plek vir kontant 5. Het ons n winteruitverkoping? 7. Doen die regte keuse (InvestRight TM ) 2 julie

More information

Stigterslid en Assosiaat van FINSOLNET

Stigterslid en Assosiaat van FINSOLNET JUNIE 2016 NUUSBRIEF Stigterslid en Assosiaat van FINSOLNET In hierdie uitgawe INHOUDSOPGAWE Bladsy 1) Finsolnet / Sygnia Nuus... 2 2) Beleggingsbeleidsaanpassings... 2 2.1 Buitelandse Blootstelling...

More information

KLEINMOND BELASTINGBETALERSVERENIGING

KLEINMOND BELASTINGBETALERSVERENIGING KLEINMOND BELASTINGBETALERSVERENIGING NOTULE VAN N BESTUURSKOMITEEVERGADERING GEHOU OP 2 MAART 2017 Opening en verwelkoming: Gebed deur: Carl Greyling TEENWOORDIG: Jan-Willem van Staden Roelf Beukes Susan

More information

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education ambridge International Examinations ambridge International General ertificate of Secondary Education *2709373978* FRIKNS S SEOND LNGUGE 0548/02 Paper 2 Listening October/November 2016 pprox. 35 45 minutes

More information

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE

PROPERTY VALUATION ACT WET OP EIENDOMSWAARDASIE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA PROPERTY VALUATION ACT REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA WET OP EIENDOMSWAARDASIE No 17, 14 ACT To provide for the establishment, functions and powers of the Office of the Valuer-General;

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

VEILINGSREËLS, BEDINGE EN VOORWAARDES 1. Hierdie veiling word gehou onder die beheer van BKB Beperk/ BKB van Wyk (Edms) Beperk/ BKBLouwid (Edms)

VEILINGSREËLS, BEDINGE EN VOORWAARDES 1. Hierdie veiling word gehou onder die beheer van BKB Beperk/ BKB van Wyk (Edms) Beperk/ BKBLouwid (Edms) VEILINGSREËLS, BEDINGE EN VOORWAARDES 1. Hierdie veiling word gehou onder die beheer van BKB Beperk/ BKB van Wyk (Edms) Beperk/ BKBLouwid (Edms) Beperk (hierna "die Afslaer" genoem) met besigheidspersele

More information

Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013

Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013 Week in oorsig Aandeel van die week Zeder Investments ltd. 19 April 2013 Disclaimer: The opinions expressed in this document are the opinions of the writer and not necessarily those of PSG and do not constitute

More information

Beplanning en spaar vir u aftrede verg persoonlike dissipline en kennis. Alhoewel u as n lid van die Universiteit van

Beplanning en spaar vir u aftrede verg persoonlike dissipline en kennis. Alhoewel u as n lid van die Universiteit van Universiteit van Stellenbosch Aftredefonds NUUSBRIEF Maart 2011 Volume 17 1. Beleggingsprestasie: 7. Voordeelstate soos op 31 Desember 2. Toewysing van bydraes tot die fonds 8. Hoe om n vals e-pos te herken

More information

WELCOME PINE GROVE PRODUCTION SALE 30 JANUARY 2018

WELCOME PINE GROVE PRODUCTION SALE 30 JANUARY 2018 WELCOME TO PINE GROVE PRODUCTION SALE 30 JANUARY 2018 1 HISTORY OF THE PINE GROVE MERINO STUD The Pine Grove Merino Stud dates back to 1882, when the founder, Mr E.F.E. Cloete started farming in the Dordrecht

More information

HOËRSKOOL STRAND REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (VRAESTEL 1 - PRAKTIES) GRAAD 10 PUNTE: 150 NOVEMBER 2013 TYD: 3 UUR

HOËRSKOOL STRAND REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (VRAESTEL 1 - PRAKTIES) GRAAD 10 PUNTE: 150 NOVEMBER 2013 TYD: 3 UUR 1 HOËRSKOOL STRAND REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (VRAESTEL 1 - PRAKTIES) GRAAD 10 PUNTE: 150 NOVEMBER 2013 TYD: 3 UUR Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. INSTRUKSIES EN INLIGTING AAN KANDIDATE 1. Getrou

More information

BROODBOOMVERENIGING VAN SUID-AFRIKA CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA 1. NAAM 1. NAME

BROODBOOMVERENIGING VAN SUID-AFRIKA   CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA   1. NAAM 1. NAME CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA www.cycadsociety.org BROODBOOMVERENIGING VAN SUID-AFRIKA www.cycadsociety.org 1. NAME The Society shall be known as the CYCAD SOCIETY OF SOUTH AFRICA, hereafter referred to

More information

BAIE WELKOM BY DIE VAN PLETZEN MERINO S PRODUKSIEVEILING 6 FEBRUARIE 2018

BAIE WELKOM BY DIE VAN PLETZEN MERINO S PRODUKSIEVEILING 6 FEBRUARIE 2018 BAIE WELKOM BY DIE VAN PLETZEN MERINO S PRODUKSIEVEILING 6 FEBRUARIE 2018 1 VAN PLETZEN MERINO'S PRODUKSIEVEILING: 6 FEBRUARIE 2018 VAN PLETZEN MERINO S PRODUKSIEVEILING is n gesamentlike veiling van Ras,

More information

1. Hierdie veiling word gehou onder die beheer van Mpumalanga Lewendehawe en Afslaers Bk

1. Hierdie veiling word gehou onder die beheer van Mpumalanga Lewendehawe en Afslaers Bk VEILINGSREËLS, BEPALINGS EN VOORWAARDES 1. Hierdie veiling word gehou onder die beheer van Mpumalanga Lewendehawe en Afslaers Bk Reg No: 2006/077284/23 (hierna "die Afslaer" genoem) met besigheidspersele

More information

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 NOVEMBER 2007 PUNTE: 120 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye. Inligtingstegnologie/V1 2 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. 2. 3. Hierdie

More information

LINK MERINO S & Louw Broers

LINK MERINO S & Louw Broers BAIE WELKOM BY LINK MERINO S & Louw Broers SE 11 de RAM VEILING 14 FEBRUARIE 2017 1 I N L I G T I N G LNR VEWYSINGSNOMMER 103162 PRESTASIE TOETS Toets begin 26/01/2016 Toets eindig op 12/07/2016 Getal

More information

WELCOME STORMBERGER 11TH BULL SALE 1 SEPTEMBER 2017

WELCOME STORMBERGER 11TH BULL SALE 1 SEPTEMBER 2017 WELCOME TO STORMBERGER 11TH BULL SALE 1 SEPTEMBER 2017 1 OFFERING: 2017 SALE CATALOGUE 28 x Three-Year-Old Stormberger Bulls 5 x Certified Pregnant Stormberger Heifers in calf for the first time 8 x Four

More information

NUUSBRIEF JUNIE 2018 Stigterslid en Assosiaat van FINSOLNET

NUUSBRIEF JUNIE 2018 Stigterslid en Assosiaat van FINSOLNET NUUSBRIEF JUNIE 2018 Stigterslid en Assosiaat van FINSOLNET INHOUDSOPGAWE 1) MARKTE IN OËNSKOU 2 Bladsy 2) 1.1 Verenigde State van Amerika 1.2 Facebook 1.3 Die Ramaphosa effek 1.4 Blue Chip aandele vaar

More information

TREVOR STÖTTER. Welcome To Heimat

TREVOR STÖTTER. Welcome To Heimat TREVOR STÖTTER Welcome To Heimat Louise and I would like to welcome everybody to our 18 th production sale. To all the old clients, thank you so much for supporting us through all these years. We really

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

DESEMBER 1) FINSOLNET NUUS IN HIERDIE UITGAWE. Sygnia mandate:

DESEMBER 1) FINSOLNET NUUS IN HIERDIE UITGAWE. Sygnia mandate: Bl. 1 DESEMBER Insurance House Edwardstraat 126 BELLVILLE 7530 Posbus 3547 TYGERVALLEI 7536 Tel: (021) 9196916 Faks: (021) 9199718 Epos: peterjon@rsabrokers.co.za Webtuiste: www.rsabrokers.co.za IN HIERDIE

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

Hierdie is n aansoek om die volgende regshulp:

Hierdie is n aansoek om die volgende regshulp: IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) In die saak tussen: Saak Nr. 3714/2003 LAMBERT HENDRIK ROUX ERWEE N.O. CATHARINA MARIA SUSANNA ERWEE Eerste Applikant Tweede

More information

AUCDEEN SALE CHECKLIST

AUCDEEN SALE CHECKLIST 1 AUCDEEN SALE CHECKLIST A- SALE IS PROUDLY UNDER THE AUSPICES OF THE ANGUS BREED SOCIETY B- ALL ANIMALS ON THE SALE WERE INSPECTED AND APPROVED BY MR MARTIENS LE ROUX, A SENIOR ANGUS JUDGE. IN ADDITION

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

Handleiding oor Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet No. 2 van 2000)

Handleiding oor Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet No. 2 van 2000) Handleiding oor Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet No. 2 van 2000) Doc No. CS/COD&E/001 EDUCATION LABOUR RELATIONS COUNCIL Date: SEPTEMBER Rev 0 Page: 2 of 19 Title: HANDLEIDING OOR

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

Aansoekvorm. POTCHEFSTROOMKAMPUS. Dit begin alles hier

Aansoekvorm.   POTCHEFSTROOMKAMPUS. Dit begin alles hier Aansoekvorm www.nwu.ac.za Dit begin alles hier POTCHEFSTROOMKAMPUS INLEIDING Die Noordwes-Universiteit (NWU) het amptelik op 1 Januarie 2004 tot stand gekom ná die samesmelting van die Universiteit van

More information

HOëRSKOOL PORTERVILLE

HOëRSKOOL PORTERVILLE P o s b u s 2 2, P O R T E R V I L L E, 6 8 1 0 T E L : 0 2 2 9 3 1 2 1 7 4 F A K S : 0 2 2 9 3 1 3 3 2 1 E P O S : s e k r e t a r e s s e @ p o r t e r h s. c o. z a HOëRSKOOL PORTERVILLE TROTS RESPEK

More information

Maandagoggend Vooruitsig 21 November 2016

Maandagoggend Vooruitsig 21 November 2016 Maandagoggend Vooruitsig 21 November 2016 In hierdie Maandagoggend Vooruitsig bied Prestige Bulletin u die volgende: 1. Wees versigtig die JSE is uiters gevaarlik. 2. Verlede week op aandeelmarkte. 3.

More information

Jaargang 3 Volume 1 Amptelike Nuusbrief van Zevenzicht Landgoed Maart 2008

Jaargang 3 Volume 1 Amptelike Nuusbrief van Zevenzicht Landgoed Maart 2008 Jaargang 3 Volume 1 Amptelike Nuusbrief van Zevenzicht Landgoed Maart 2008 It is with great pleasure that we bring you the autumn edition of Gozzip. We hope that you find the contents informative and helpful,

More information

STUDENTENOMMER Let asseblief daarop dat die toekenning van n studentenommer nie noodwendig beteken dat u toelating ontvang het nie.

STUDENTENOMMER Let asseblief daarop dat die toekenning van n studentenommer nie noodwendig beteken dat u toelating ontvang het nie. INLEIDING Die Noordwes-Universiteit (NWU) het amptelik op 1 Januarie 2004 tot stand gekom ná die samesmelting van die Universiteit van Noordwes en die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër

More information

BAIE WELKOM GROEP de PRODUKSIEVEILING 30 JANUARIE 2018

BAIE WELKOM GROEP de PRODUKSIEVEILING 30 JANUARIE 2018 BAIE WELKOM BY GROEP 3 SE 14 de PRODUKSIEVEILING 30 JANUARIE 2018 1 BELANGRIKE KENNISGEWING: 1. Besigtiging van ramme vanaf 09:00 op die dag van die veiling. 2. Alle ramme is geënt teen Bloednier en Bloutong.

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant EXTRAORDINARY BUITENGEWONE THE UNION OF SOUTH AFRICA $taatsftoerant VAN DIE UNlit VAN SUID-AFRIKA VOL._ oxxvm.) PRICE Gd. CAPE TOWN, 1ST MAY, 1942. KAAPSTAD, 1 MEl 1942. PRYS 6d. [No. 8050. OFFICE OF THE

More information

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA)

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA) SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH

More information

WELCOME TO THE PRODUCTION SALE OF AUCDEEN ANGUS 20 AUGUST 2015

WELCOME TO THE PRODUCTION SALE OF AUCDEEN ANGUS 20 AUGUST 2015 WELCOME TO THE PRODUCTION SALE OF AUCDEEN ANGUS 20 AUGUST 2015 1 AUCDEEN SALE CHECKLIST A- SALE IS PROUDLY UNDER THE AUSPICES OF THE ANGUS BREED SOCIETY B- ALL ANIMALS ON THE SALE WERE INSPECTED AND APPROVED

More information

MEMORANDUM BEROEPSPESIFIEKE BEDELING (BSB) VIR TERAPEUTE IN DIE ONDERWYS, BERADERS EN SIELKUNDIGES WAT IN DIE OPENBARE ONDERWYS IN DIENS IS

MEMORANDUM BEROEPSPESIFIEKE BEDELING (BSB) VIR TERAPEUTE IN DIE ONDERWYS, BERADERS EN SIELKUNDIGES WAT IN DIE OPENBARE ONDERWYS IN DIENS IS MEMORANDUM BEROEPSPESIFIEKE BEDELING (BSB) VIR TERAPEUTE IN DIE ONDERWYS, BERADERS EN SIELKUNDIGES WAT IN DIE OPENBARE ONDERWYS IN DIENS IS 1. DOEL VAN DIE MEMORANDUM Om (a) bepaalde aspekte van n konsep

More information