Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Size: px
Start display at page:

Download "Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette"

Transcription

1 L-Erbgħa, 6 ta Settembru, 2017 Wednesday, 6th September, 2017 Nru./No. 19,859 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY Avviżi tal-awtorità tal-ippjanar... 10,325-10,380 Planning Authority Notices... 10,325-10,380

2

3 Is-6 ta Settembru, ,325 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità. Rappreżentazzjonijiet fuq dawn l-applikazzjonijiet għandhom isiru bil-miktub u jintbagħtu fl-uffiċini tal-awtorità tal-ippjanar jew fl-indirizz elettroniku mt) fil-perjodu ta żmien speċifikat hawn taħt, u għandu jiġi kkwotat in-numru ta referenza. Rappreżentazzjonijiet jistgħu jkunu sottomessi anonimament. Is-sottomissjonijiet kollha lill-awtorità tal-ippjanar, sottomessi fiż-żmien speċifikat, jiġu kkunsidrati u magħmula pubbliċi. L-avviżi li ġejjin qed jiġu ppubblikati skont Regolamenti 6(1), 11(1), 11(2)(a) u 11(3) tar-regolamenti dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, 2016 (Proċedura ta Applikazzjonijiet u d-deċiżjoni Relattiva) (A.L.162 tal-2016). Rappreżentazzjonijiet fuq l-applikazzjonijiet li ġejjin għandhom isiru sas-09 ta Ottubru, Wieħed jista jara online dettalji u pjanti ta dawn l-applikazzjonijiet fuq ( (għal min juża l-eid) u fl-uffiċini tal-awtorità tal-ippjanar fil-furjana jew Triq Sir Luigi Camilleri, Ir-Rabat (Għawdex). *Applikazzjonijiet b tipa grassa/korsiva huma għal Site Notices li jinħarġu mill-ġdid. This is a list of complete applications received by the Planning Authority. The applications are set out by locality. Any representations on these applications should be sent in writing and received at the Planning Authority offices or through address within the period specified below, quoting the reference number. Representations may also be submitted anonymously. All submissions to the Planning Authority, submitted within the specified period, will be taken into consideration and will be made public. The following notices are being published in accordance with Regulations 6(1), 11(1), 11(2)(a), and 11(3) of the Development Planning (Procedure for Applications and their Determination) Regulations, 2016 (L.N.162 of 2016). Any representations on the following applications should be made by the 09th October, Details and drawings of these applications can be viewed online at ( (to eid users) and at the offices of the Planning Authority in Floriana or Triq Sir Luigi Camilleri, Victoria (Gozo). *Applications typed in bold/italics are for re-issued Site Notices. BALZAN PA/02207/17 Alterations to interior, restoration of facade and sanctioning of works carried out. Conrad Borg, Site at, Triq il-providenza c/w, Triq It-Tliet Knejjes, Balzan, Malta Proposal changed from original submission BELT VALLETTA PA/06653/17 PA/06869/17 PA/06935/17 Proposed extension of outdoor catering area Class 4C or Class 4D on public open space comprising of tables, chairs and demountable covering umbrella. Luca Ferrara, Wild Honey, 127, Triq Santa Lucija, Belt Valletta, Malta Placing of tables and chairs and umbrellas in the public street for diners of existing restaurant Food Chain Ltd Attn: John Bonello Ghio, Pizza Hut, Triq Nofs In-Nhar, Belt Valletta, Malta Change of use from a Class 4B retail outlet to a Class 4D outlet including the placing of tables and chairs as proposed extension of outdoor catering area on public open space. Retail Holdings Ltd C40667, 44, Marks and Spencer, Triq it-teatru l-antik c/w, Triq Id-Dejqa, Belt Valletta, Malta

4 10,326 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,859 BELT VALLETTA PA/06936/17 PA/06937/17 Sanctioning of restoration and conversion of unused build and its change of use from residential to a Class 3A youth hostel; installation of a fascia sign. Vbl Ltd Attn: Andrei Imbroll, 65, Triq San Mark, Belt Valletta, Malta Construction of a receded third floor Class 4A office space over an existing Class 4A office block and internal alterations on the lower floors. MaBu Limted Attn: Paul Hyzler, 206, Triq l-ifran c/w, Triq Melita, Belt Valletta, Malta PA/07011/17 To amend facade design as approved in PA 3850/17 Maurice Busuttil, Francis Meli Jewellery, 50D, Triq Ir-Repubblika, Belt Valletta, Malta BIRKIRKARA PA/04789/17 Demolition of existing dwelling, construction of a Class 4B shop, 7 ground floor garages and 9 apartments in a 5 storey building. NK Properties Ltd Attn: Mark Zammit, 46, 48, 50, 52, Triq Brared, Birkirkara, Malta Proposal changed from original submission PA/05946/17 To restore the facade of existing townhouse, affect interior alterations to existing, and to sanction minor differences as built. Jean-Marc Vassallo, 45, Triq il-kbira c/w, Triq Rigu, Birkirkara, Malta PA/06422/17 Demolition of existing first floor maisonette and construction of 3 apartments. Alan Scerri, 153, Triq FS Caruana, Birkirkara, Malta PA/06840/17 Demolition of existing dilapidated storage structures, excavation and construction of 2 levels of underground parking, consisting of 40 garages, 2 maisonettes and 21 apartments over 4 floors, 4 penthouses and a jacuzzi on a receded floor. TUM Invest Ltd. Attn: Anthony Fenech, Block 1, Sqaq l-ibghal, Birkirkara, Malta PA/06896/17 Demolition of existing two dwellings and to construct a basement floor and overlying apartments. Claudia Pisani, No 41, 43, Triq Ic-Cezalpina, Birkirkara, Malta PA/06898/17 To demolish accretions at ground floor, construction of extension to existing dwelling, including pool and reservoir. To carry out minor alterations and restoration of existing facade. Bettina Falzon, 36, Triq l-imriehel c/w, Triq Il-Ferrovija L-Qadima, Birkirkara, Malta PA/06903/17 To sanction extension of approved PA/00680/08 with adjacent property, including sanctioning of signage. Proposal includes also shift of solar AC unit. Joseph Borg, 135, Rihanna, Triq FS Caruana, Birkirkara, Malta BIRŻEBBUĠA PA/06895/17 PA/06965/17 PA/06989/17 To demolish existing garage and construct terraced house Carmel Zammit, 118, Triq San Filippu, Birzebbugia, Malta To demolish existing dwelling and construct garage at basement level, 1no 3-bed maisonette at ground floor, 2no 3-bed apartments at first and second floor, 4no 2-bed apartments at third and fourth floor and 1no 3-bed apartment at receded floor. Application also include excavation Paul Farrugia, 22, Triq San Patrizju, Birzebbugia, Malta To sanction as built villa in 1981 and sanctioning of garage, pool and landscaping. Mr. Leo Camilleri,, 88, Triq Wied Has-Saptan, Birzebbugia, Malta COSPICUA (BORMLA) PA/05889/17 Proposed minor internal alterations to the approved existing (Class 2C) Level 0 and Level 1 (PA 01189/16) including addition of three extra floors (Class 2C) and connection at Level 4 with the building known as the British Building (Class 2C). Mr. Louai Twal obo Sadeen Education Investments Ltd., Gateway House, Dock 1, Ix-Xatt ta Bormla/ Triq Dom Mintoff/, Misrah Gavino Gulia, Cospicua (Bormla), Malta

5 Is-6 ta Settembru, ,327 COSPICUA (BORMLA) PA/06836/17 Alterations to approved planning permit PA 01520/00 - Proposal includes amendments to proposed residential blocks to include 65 apartments/maisonettes in total, parking facilities at levels 0 and 1 providing 115 parking spaces, child care centre, day care centre and formation of public plaza. Proposal includes also restoration of parts of existing building fabric and recycling of existing limestone masonry. HPMU - Housing Project Managment Unit Limited Attn: Jesmond Muscat o.b.o HPMU, Site at, Triq Hanover/Triq l-irlandiz/triq San Mark/, Triq Santa Liena, Cospicua (Bormla), Malta DINGLI PA/06527/17 PA/06876/17 PA/07140/17 PA/07168/17 To sanction installation of gate, close cave as an agricultural store, remove barbecue and re-instate rubble wall. Salvu Busuttil, L-Ghar ta Daidi, Rdum Depiru, Dingli, Malta Construction of stables and ancillary facilities. Proposal includes also the installation of PV panels and the sanctioning of a pump room Joe Cardona, Site at, Triq tal-kalkara, Ta Manduka, Dingli, Malta Demolition of existing dwelling and construction of 8 garages at basement level (including excavation), 1 maisonette and 8 apartments. elvin Galea, Garden of Eden, Triq It-Turretta, Dingli, Malta To consolidate rural structures by merging pre 1994 rooms to pre 1968 Rural structure and cladding of gate in timber. Anthony Sammut, Ta Netta, Tal-Kalkara, Dingli, Malta GĦAJNSIELEM PA/06313/17 PA/06480/17 Extension of existing building at basement level, extension to retail class 4B at ground floor level and extension at recessed floor level. Mary Zammit, Casa Di Loreto, Triq Mgarr, Ghajnsielem, Gozo To amend PA 800/16 and include additional apartments at second and third floor level and a penthouse Angel Buttigieg, Site at, Triq Kemmunett, Ghajnsielem, Gozo Site changed from original submission GĦARB PA/06853/17 Alterations at ground floor and additions at first floor to an existing dwelling. The alterations consist of demolishing part of the dwelling, constructing a reservoir, a larger dining/kitchen, and altering the window and garage door on the facade. The additions consist of adding a bedroom and two bathrooms. Matthew Cauchi, 13, Triq Il-Madonna Tal-Virtu, Gharb, Gozo GĦARGĦUR PA/04773/17 PA/05157/17 PA/06881/17 PA/06946/17 Restructuring of existing one storey town home into a two storey dwelling including a swimming pool in backyard and washroom at roof level Simon Castillo, 43, Triq Emmanuel Perren, Gharghur, Malta Demolition of existing house, excavation of site and construction of 2 levels of parking (accessible from private alley at back of property), construction of apartments Jamie Sammut, 71 and 73, Triq San Gwann c/w Sqaq Nru. 1 fi, Triq San Gwann, Gharghur, Malta Proposed demolition of disused livestock farm (that ceased operation in 2003) and construction of dwelling Angelo Azzopardi, Site at, Triq Ghaxqet l-ghajn, Gharghur, Malta Construction of garage and overlying rooms, raising of boundary wall, relocation and replacement of existing gate Simone Pace, 7, Sqaq il-warda c/w, Triq Katerina Sammut, Gharghur, Malta

6 10,328 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,859 GĦASRI PA/06870/17 To sanction the subdivision of a residential unit into two residential units. To sanction variations in layout plans which include the site configuration, additional and deduction of rooms from the previous approved permit and spiral stair to serve as an access to roof level. To sanction the construction of basement level, the construction of the swimming pool and the elevation on Triq il-maxrabija. Ta Frenc Estates Ltd. Attn: Mary Grace Attard, Villa Sully, Triq Il-Maxrabija, Ghasri, Gozo GĦAXAQ PA/04514/17 PA/06097/17 PA/07118/17 Proposed alterations to existing vacant building, internal demolition of walls and alterations to facade, proposed change of use to class 4b, proposed shop sign and proposed basement. Charles Montebello, 23, Wesgha Bir Id-Deheb, Ghaxaq, Malta Proposal changed from original submission Excavation of vacant plot, construction of 2 levels of underground parking, consisting of 43 car parking spaces, 2 maisonettes on the ground floor, 21 apartments over 4 floors and 6 penthouses on a receded floor. Michael Bugeja, Site at, Triq Wenzu Dalli, Ghaxaq, Malta Location address changed from original submission Application to sanction existing open reservoir, to construct agricultural store (at ground and basement level) and to sanction timber gate as is. Mr. Guido Micallef, Tas-Sellum, Has-Saptan, Ghaxaq, Malta GŻIRA PA/06882/17 PA/06968/17 To sanction minor amendments from approved permit PB/00382/77. Sanctioning includes the change of use from approved Showroom to Class 4B. Grocery Shop, existing signage, structures in front garden and the internal layout of the property. Saviour Falzon, 85 c/w 37, Sliema Road c/w, Triq Nazju Ellul, Gzira, Malta To construct an additional floor and to convert the existing duplex apartment at fourth and fifth floor into a two bedroom apartment at the fourth floor and combining the fifth and the sixth floor into a duplex apartment. Salvatore Gulino, 132, Triq il-flotta and, Triq l-immakulata Kuncizzjoni, Gzira, Malta ĦAMRUN PA/06880/17 PA/06887/17 PA/06908/17 To sanction structure and use of existing bakery and Class 4B shop, including shop sign and to propose two additional stores in the backyard. Fabio Camilleri, 7/9, Premium Bakery, Triq Il-Fatati, Hamrun, Malta Extension of the existing third floor including change of use from commercial store to Class 4A offices and construction of the proposed setback floor of offices Class 4A. Merlin Computers Ltd Attn: Gruppetta Victor, Merlin House, Triq Mountbatten c/w, Triq Joe Gasan, Hamrun, Malta Restoration of external facade for Irrestawra Darek Grant Scheme Josef Micallef Blake, 27, Triq Il-Farfett, Marsa, Malta IKLIN PA/00145/17 To sanction excavation and construction of basement including linking stairs and propose change of use from garage to class 4b at ground floor level included annexe store at basement level. Application includes raising of finish floor level, minor internal alterations and proposed shop sign. Aaron Bartolo, 103, Triq Il-Klin, Iklin, Malta Proposal changed from original submission PA/06931/17 Proposed demolition of existing dwelling, excavation of site, construction of 18 basement garages, 3 maisonettes at ground floor, 4 apartments at 1st, 2nd, and 3rd floor and 3 receded floors (with pools). Chris Attard, 13/15, Delfonics, Triq Karmenu Vassallo, Iklin, Malta

7 Is-6 ta Settembru, ,329 KALKARA PA/03575/16 To construct hospitality campus (Institute of Tourism Studies) to cater for a maximum of 2500 local and foreign students, hotel consisting of 135 rooms, government offices and other ancillary facilities including underground parking spaces, gymnasium, indoor pool, spa and roof top pool. Mr. James Camenzuli obo Projects Malta, Plots P 14C/14D/14E, Smart City Malta, Ricasoli, Kalkara, Malta KERĊEM PA/06850/17 Biex tinhatt kamra ezistenti (3m x 3m) u terga tinbena (3.5m x 4m) Ronnie Farrugia, Site at, Qasam San Gorg, Kercem, Gozo KIRKOP PA/06906/17 Alterations to existing dwelling including the conversion of same into two dwellings. Maria Grech, 75/76, Triq San Leonardu, Kirkop, Malta LIJA PA/06558/17 Restoration of both facades, including the replacement of all existing aluminium apertures to timber ones. Russell Mifsud, 12, Sqaq numru 3 c/w, Triq Il-Forn, Lija, Malta LUQA PA/06864/17 To sanction existing basement garage, back terraces and proposed new drying area and washroom at second floor George Ebejer, Notre Dame, 65, Triq Censu Decandia, Luqa, Malta MARSA PA/06892/17 PA/06908/17 Proposed installation of billboard Aiken Services LTD Attn: Sylvana Calleja, Site at, Triq Aldo Moro, Marsa, Malta Restoration of external facade for Irrestawra Darek Grant Scheme Josef Micallef Blake, 27, Triq Il-Farfett, Marsa, Malta MARSAXLOKK PA/06945/17 To extend room at roof level to facade, change of use from residential to class 3A. Mario Grech, 12 and 13, Sqaq Busbiesi, Marsaxlokk, Malta MELLIEĦA PA/04504/17 PA/06964/17 To sanction differences from plans approved in PA 884/15, including internal height of garage at ground floor approved for parking of self-drive cars. To carry out change of use of approved Class 4A at ground floor to part garage for parking of self-drive cars and part Class 6A storage, and introduce a mezzanine level within garage at ground floor level to be used as Class 6A storage. Ian Azzopardi, Ian, Triq In-Nahal, Mellieha, Malta Proposal changed from original submission To extend third floor residential units and construct two new residential units at setback floor. Paul Mifsud, No 108, Ridge Court, Flat 5 and Flat 6, Triq Il-Fortizza, Mellieha, Malta MĠARR PA/06963/17 To demolish an existing derelict structure and construct a residential dwelling, which is to consist of two levels below street level and four levels above street level for residential use. Excavation is to be carried out to allow for the construction of two basements and a jacuzzi is to be built at third floor level Christabelle Vella, Site at, Triq Barbara, Mgarr, Malta

8 10,330 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,859 MOSTA PA/03482/17 PA/05988/17 PA/06885/17 PA/06947/17 PA/06978/17 PA/06995/17 Demolition of existing houses (no. 25, no. 29 and Camilleri Farmhouse) and construction of 2 levels underlying garages, 3 class 4B outlets and 3 maisonettes at Ground floor level, 19 apartments and 3 receded units. Alessio Vella, No 25, No 29 and Camilleri Farmhouse, Triq il-htajriet c/w, Triq Guzeppi Hyzler, Mosta, Malta Site, proposal and location address changed from original submission To sanction external variations in facade and spiral stairs at the back terrace of dwelling from PB 3736/91 Helen Sidebotham, 10, Triq Il-Kahwiela, Mosta, Malta To construct a lotto booth. Paul Gauci, Pama Shopping Village, Triq Valletta/Triq Pantar/, Triq Il-Bufula Hamra, Mosta, Malta Proposed extension of outdoor catering area on public open car space comprising of tables and chairs. Joshua Grima, Trocadero Snack Bar/Pizzeria, Triq Gafa, Mosta, Malta Sanctioning of alterations to approved drawings by way of PA00061/15 and PA04431/16 including sub-division of unit into two dwellings. Proposed extension to washroom at roof level. Charles Fenech, Charmar, Triq Tal-Milord, Bidnija, Mosta, Malta To sanction existing timber gate, platform and ramp, and proposed minor alterations Paul Xuereb, Site at, Il-Busbesija, Mosta, Malta MQABBA PA/06874/17 Construction of ramp, paving works and to construct pool already excavated as per DNO 229/14, minor internal alterations, and planting of trees in backyard. Mr Vincent Farrugia, No 42, Pedro House, Triq Santa Katarina, Mqabba, Malta PA/06952/17 Alterations and additions to existing house. Works are to include general maintenance works as well as restoration of certain features such as the facade, internal flooring and internal walls. Matthew Ellul, Nr 13, Triq Il-Parrocca, Mqabba, Malta MSIDA PA/06854/16 PA/06913/17 PA/06932/17 PA/06967/17 Demolition of an existing structures. Proposed basement -1 and -2 garages, ground floor to fourth floor apartments, with o/l apartments at receded floor. Lino Spiteri, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Sqaq Santa Venera, Msida, Malta Site changed from original submission To demolish existing staircase and reconstruct new stairs with lift, alterations at first floor unit to accommodate staircase and lift and new balcony, construction of three other one-bedroom apartments and a small room at roof level Monica Pace O Shea, 37, Triq il-bacir/, Triq Misrah Il-Barrieri, Msida, Malta To carry out internal and external alteration to 1st and 2nd floor apartments and construct 4 additional floors including 2 apartments and a duplex penthouse Leanne Bartolo, 31, Salesbury Flats, Triq l-esperanto, Msida, Malta To sanction reconstruction of a dilapidated structure Gina Caruana, Site at, Off Sqaq fi, Trejqa Ta Boxbox, Msida, Malta MUNXAR PA/06833/17 To excavate and demolish existing building and construct 16 apartments and 3 penthouses with 13 underlying garages. Charmaine Bigeni, Site at, Triq Dun Spir Gauci c/w, Triq Ta Rinota, Munxar, Gozo

9 Is-6 ta Settembru, ,331 NADUR PA/06844/17 To sanction variations from permit PB 1609/88 to carry out additions to factory, namely the construction of workshop at level 0 and office at level 1. Joseph Camilleri, Heirloom Furniture Ltd, Triq Il-Qortin, Nadur, Gozo PA/06904/17 Proposed extension of outdoor catering area on public open space comprising of tables, chairs and 4 demountable covering umbrellas. John Vella, Gebuba Wine Bar, Pjazza San Pietru u San Pawl, Nadur, Gozo PA/06992/17 To demolish existing house and to construct two houses instead as approved in PA1532/14 but including façade replacement and different site configuration from previous drawings. Anthony and John Grima, 65, Triq Xandriku, Nadur, Gozo NAXXAR PA/02194/16 PA/02813/17 PA/04882/17 PA/06188/17 Construction of Beach Facilities and Car Parking. Including class 4D establishment Joseph Zammit, Site at, Salina Bay, Tul Il-Kosta, Naxxar, Malta To sanction existing construction and the demolition of one internal wall. Justin Cutajar, Victoria Flats No. 2, Sqaq Cejlu, Naxxar, Malta Referred from Summary to Full. Proposed alterations to layout approved by PA799/15; a. change of use from two garages to warehousing Class 6A; b. Excavation works and formation of a street level garage to provide parking spaces (5No) c. Provision and marking of parking spaces (3No) on top of garage. Mr. Jimmy Gatt obo Josons Construction Co. Ltd., Midland Micro Enterprise Park, Triq Burmarrad, Naxxar, Malta Internal modifications to approved plans including formation of intermediate floor for warehousing class 6A. Mr. Mario Scicluna, Midland Micro Enterprise Park, Plot A9, A10, A11, Triq Burmarrad, Naxxar, Malta Location address changed from original submission PA/06753/17 Erection of 1st floor (Class 4A, Offices) over existing Ground Floor Wasteserv Malta Attn: Tonio Montebello, Operations Building, Ta Zwejra, Mghatab Complex, Il- Maghtab, Naxxar, Malta PA/06841/17 Proposed extension at ground floor by shifting of garage doors. Proposed alterations and extension to residential unit including shifting of facade and alteration to staircase including the construction of lift. Application also includes demolition of structure at second floor and construction of a new residential duplex at second and third floor. Raymond Darmanin, 14 Maple Leaf, Triq Il-Grecja, Naxxar, Malta PA/06901/17 To sanction basement level and minor internal alterations at ground and intermediate level. Colin Sant, Site off, Il-Maghtab, Triq Ir-Ramla, Maghtab, Naxxar, Malta PA/06910/17 Additions and alterations to existing dwelling, plus extension at roof level. Bernard Agius, 68, York, Triq Santa Lucija, Naxxar, Malta PA/06914/17 To demolish one existing single family residential bungalow (ground level with basement and pool) and to replace it with one new single family residential bungalow with basement and pool. Adriana Camilleri Vassallo, The Gables, Triq Il-Kappella Ta San Mikiel, Naxxar, Malta PA/07331/17 To demolish existing semi detached villa and construction of 3 semi-detached villas consisting of basement level, ground floor, first floor and roof level. Including proposed pools. Landmax Ltd C70847, Shanti Nivas, Triq F.W. Ryan c/w, Triq V Boron, Naxxar, Malta PAOLA PA/06922/17 Repair works and minor modifications to existing pre-1967 town house including restoration of facade. Gilbert John Zahra, 54, Triq Joseph Stivala, Paola, Malta

10 10,332 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,859 PAOLA PA/06940/17 Restoration of facade Alvin Muscat, 120, Triq Bormla, Paola, Malta QORMI PA/06878/17 PA/06899/17 PA/06923/17 PA/06934/17 PA/06977/17 Widening of existing garage door on the main facade and conservation of existing facade Claudio Bugeja, 12, 14, Triq San Frangisk, Qormi, Malta To demolish existing first floor dwelling and propose three apartments at first, second and third floor and a receded floor above. Carmel Farrugia, Melbourne, 245, Triq l-imdina, Qormi, Malta To sanction construction of stables Mario Seguna, Site at, Tal-Hlas off, Triq Tal-Hlas, Qormi, Malta Change of use from approved store in PB5486/89, to class 5A., and proposed WC. Karl Paul Savona, Garage 12, Internal driveway, off, Triq Valletta, Qormi, Malta Change of use from disused shop to residential unit as per LN74/14 including minor internal alterations and changes to elements in facade Carmel Zammit, 13, Triq Guze Ellul Mercer, Qormi, Malta RABAT PA/06847/17 PA/06883/17 PA/06950/17 PA/07068/17 To construct agricultural store, sanctioning of beaten earth ramp to field, and correction of levels indicated in PA 2749/12. Mr George Spiteri, Site at, Ta Landrijiet, Rabat, Malta Proposed extension of outdoor catering area on public open space comprising of tables and chairs. Maria Carmela Vella, King George Bar, Civic Centre, 5, Misrah Il-Parrocca, Rabat, Malta To carry out maintenance to existing rubble wall, construct a new rubble wall abutting street and fix a steel mesh fence. Anthony Saliba, Site at, Ta Bieb Ir-Ruwa, Rabat, Malta Alterations and extension to pre 1967 dwelling Luke Micallef, 50, 51, Triq Indri Borg, Rabat, Malta RABAT (GOZO) PA/06147/17 PA/06970/17 To construct a two storey dwelling including basement garage and swimming pool Maria Borg Scicluna, Site at, Triq Il-Municipju Ruman, Rabat (Gozo), Gozo To sanction minor internal alteration, all floors, additional box room at roof level, additional height of roof parapet and alterations in facade apertures including replacement of mosaic balcony with a traditional stone balcony and proposed pool at roof level Renzo Farrugia, St. Joseph, 32, Triq Dun Pawl Camilleri c/w, Triq Ghar Gerduf, Rabat (Gozo), Gozo SAN ĠILJAN PA/04889/17 Demolition of existing town houses and Class 5A. Excavation and construction of four levels of underground parking, consisting of 42 car parking spaces. Replacement of Class 5A, panel beater and mechanic with 6 Class 4A units over 2 floors, 27 apartments over 5 floors and 2 penthouses on a receded floor. TUM Invest Ltd C69572, 133, 129, Balsons, Triq Birkirkara/259, 256, Telghet Birkirkara, San Giljan, Malta Proposal changed from original submission PA/06842/17 Construction of first floor level. Works to include minor internal alterations and construction of internal staircase. Pippa Toledo, 56, Tepepa, Triq Michelangelo Cagiano c/w, Triq Il-Bahar l-iswed, San Giljan, Malta

11 Is-6 ta Settembru, ,333 SAN ĠILJAN PA/06873/17 Change of use of part of existing public service garage to Class 4D establishment including internal and external alterations and replacing existing sign with two smaller signs. Mimshach Ltd , Wembley Garage, 115, Triq San Gorg, San Giljan, Malta PA/06888/17 Proposed extension to receded 1, two bedroom unit at 5th floor as per PA/03920/16 resulting in 3, one bedroom units. Proposed construction of 2, two bedroom receded units at 6th floor. Proposed internal alterations to PA/03920/16 at all levels resulting in: minor alterations at ground floor, proposed 1, one bedroom units and 1, two bedroom unit instead of 2 two bedroom units at first floor and proposed 3, one bedroom units at second, third and fourth floor instead 2, two bedroom units. Patrick Griscti Soler, 4 and 5, Triq Sant Andrija, San Giljan, Malta PA/06958/17 Internal alteration to existing dwelling. Construction of two additional floors with second floor being a receded floor. Installation of elevator at back section of property. Mr Mark Daniel De Vink, 102, Telghet Birkirkara, San Giljan, Malta SAN PAWL IL-BAĦAR PA/06893/17 Proposed installation of billboard Aiken Services LTD Attn: Sylvana Calleja, Site at, Kennedy Drive, San Pawl il-bahar, Malta PA/06902/17 Proposed extension and alterations to existing level 4. Construction of an additional floor. Joseph Fenech, 52, Triq Il-Knisja, Burmarrad, San Pawl il-bahar, Malta PA/06984/17 Change of use from garage to Class 4A office, with minor internal alterations. James Bonnici, Garage, 32, Triq Il-Ghabex, San Pawl il-bahar, Malta PA/07005/17 Setting up of a mobile ticketing kiosk Ryan Ellul, Site at Perched Beach, Triq It-Trunciera, San Pawl il-bahar, Malta SANTA VENERA PA/06900/17 PA/06971/17 PA/06983/17 PA/07179/17 Change of use from existing disused retail outlet Class 4B into a proposed professional office Class 4A (b); proposed internal alterations. Dr Claire Marie Calleja, 515A, Triq Il-Kbira San Guzepp, Santa Venera, Malta Proposed extension of existing penthouse level and proposed additional floor to create duplex unit Mireille Turner, No 6, Flat 4, Triq Il-Kukkanja, Santa Venera, Malta Change of use from class 4C Bar to class 4B retail, to include alterations to façade and affixing of sign. Pauline Mizzi, Sportsman Bar, 86, Triq Misrah Il-Barrieri, Santa Venera, Malta Fixed site for the parking of a fruit and vegetable vendor truck. Joseph Farrugia, Fixed Fruit and Vegetable Kiosk, Triq Il-Ferrovija, Santa Venera, Malta SENGLEA (ISLA) PA/06943/17 Connection between two adjacent properties, including change of use from as approved Class 4B Pet shop and as existing residence, to Class 4B (Tattoo Parlour). Rodney Ellul, 144, 145, Triq Il-Vitorja, Senglea (Isla), Malta SIĠĠIEWI PA/06889/17 PA/06907/17 PA/06953/17 Proposed extension of outdoor catering area on public open space comprising of tables, chairs and extension to existing pavement. Tyrone Gatt, 65, Siggiewi FC, Triq San Nikola, Siggiewi, Malta Rehabilitation and restoration of existing building to render its use as a residence and its design more compatible, including an extension and alterations. Karl Cutajar, Site at, Ta, Bur Il-Ghaqba, Siggiewi, Malta Amendments to dairy farm approved in PA3449/08 Joseph Gatt, San Nikola Farmhouse, San Niklaw Farm, Tal-Qanpiena, Siggiewi, Malta

12 10,334 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,859 SLIEMA PA/06308/17 PA/06331/17 PA/06925/17 PA/07047/17 Extension to approved class 4B outlet including sanctioning of minor alterations, canopy and external AC unit. Mario Tonna, Shop 2B, Chelsea Court, Triq Ghar Il-Lembi, Sliema, Malta To construct dwellings at fifth floor and receded floor on existing block of apartments. CPL Developments Attn: Maurice Portelli, Airspace over Victoria Mansions (formally no. 17), Trejqet Ir-Regina Vittorja, Sliema, Malta Location address changed from original submission Alterations to existing building and addition of an extra floor. Dean Nicholls, 63, Rita, Triq San Trofimu, Sliema, Malta Change of use from shop selling household goods, TV and Hi-fi, computers, etc. to Class 4B Edward Vassallo, 154, Triq il-kullegg l-antik c/w, Triq San Enriku, Sliema, Malta SWIEQI PA/02915/17 PA/06966/17 To demolish elevated terraced house and construct four apartments at elevated ground, first, second and third floor plus overlying penthouse. Mr. Rhys Lee Buttigieg, 61, Triq Il-Kartocc, Ibrag, Swieqi, Malta To split a large duplex apartment into one apartment per floor, which includes: removal of spiral staircase and store room at the semi-basement level and increase the size of yard by reducing the wall thickness of backyard. Change of use of semi-basement storerooms into habitable spaces. The all does not affect the street façade. Claude Yves Grech, Kama s Court, Flat 1, Block 9, Triq Il-Wasliet, Swieqi, Malta TA XBIEX PA/06837/17 Change of use of two garages to class 4B retail. Proposal includes the replacement of the existing garage door with timber apertures and a shop sign. Internally, a drywall partition and mechanically ventilated toilet are being proposed. Ripard Larvan and Ripard Limited Attn:Christian Lipard, Garages 10 and 11, Triq Ix-Xatt Ta Xbiex, Ta Xbiex, Malta XAGĦRA PA/06894/17 Additional construction and alterations to existing dwelling at ground floor, to construct a whole floor at first floor, to install water tank at roof level and to excavate part of the site to construct swimming pool, reservoir and an adjacent garage for a private car Eucharist Mercieca, Dar Ghal Kwiet (No 17), Triq Ghajn Qamar, Xaghra, Gozo XGĦAJRA PA/06909/17 Proposed internal and external alterations at ground floor level, demolition of back rooms, construction of first floor level and washroom at roof level. Brendon John Gerada, 13, Ta Gerada, Sqaq San Lawrenz, Xghajra, Malta ŻABBAR PA/06472/17 PA/06835/17 To sanction excavation of basement and as built basement, used for domestic store. To sanction ground floor as built mainly shifting of walls and addition of stairs leading to basement. To sanction second floor as built mainly shifting of walls. Proposed third floor apartment and recessed floor. Correction of site from that approved in PA 2840/03 Carmelo and Aloisia Pullicino Delia, Plot 46, Samuel Flats, Triq Alessio Erardi, Zabbar, Malta To sanction differences from approved PAPB 3114/82 namely internal and external alterations, lowering of garage structure due to street levels and extension at first floor level. Mr. Carmelo Mercieca, 7, Mont Blanc, Triq Buleben Iz-Zghir and, Triq Margerita Camilleri, Zabbar, Malta

13 Is-6 ta Settembru, ,335 ŻABBAR PA/06884/17 Partial Change in use from garage to Public Service garage. Additions, alteration at ground floor and proposed signage. To sanction alterations at first floor and to sanction second floor as built. David Scicluna, 32, Il-Kaless, 34 Garage, Triq Il-Bur, Zabbar, Malta ŻEBBUĠ PA/04647/17 PA/06828/17 PA/06877/17 PA/06949/17 PA/06969/17 PA/06987/17 Proposed change of use from residential dwelling to Class 2C child care centre and Class 4B shop. Proposed internal alterations, proposed signs and proposed boarding and alighting bay. Alexia Cockram, 187, Farrugia House, Triq Il-Grazzja, Zebbug, Malta Proposal changed from original submission To demolish existing structures formerly used as a residence and construct dwelling. Proposal also includes minor alterations to rubble walls and landscaping. Matthew Said, Site at, Ta Hruf off, Ta Sant Andrija, Zebbug, Malta Restoration of existing parts of facade, including replacement of timber apertures. Mr. Franklin Muscat, 5, Triq Dun Mikiel Xerri, Zebbug, Malta Proposed Change of use of an approved garage and domestic stores into a Class 6A commercial store on two floors. The proposal also includes the sanctioning of the existing layout as built. Rita Bonello, Bom Garage, Triq Geraldu Farrugia, Zebbug, Malta To sanction as build and change of use to dwelling, cemented flooring and agricultural shed as constructed. Richard Frendo, Santa Maria, Triq Batu, Zebbug, Malta Minor internal and external alterations to existing dwelling and extension of dwelling onto existing garden, on two levels. David Bilocca, 1, Sqaq Nru. 2, Triq Il-Grazzja, Zebbug, Malta ŻEJTUN PA/06886/17 To change the use of existing shop to a Class 4C premises. Jacqueline Axisa D Alfonso, 35, Misrah Gregorio Bonnici, Zejtun, Malta ŻURRIEQ PA/06660/17 PA/06941/17 Proposed formation of a larger private car garage and internal alterations (already approved in PA 1668/12) incl. proposed lift shaft, alterations to facade windows and inclusion of a w.c in garage and bedroom. Mariella Xuereb, 16 and 17, Triq l-inginiera, Zurrieq, Malta Sanction of extension to pre-1967 farm building, including boundary wall, timber gate and reservoir. Proposed stables, extension to existing disused farm including change of use to dwelling, pool including ancillary facilities and landscaping. Proposal includes demolition of existing pavement, horse track and stables. Micheal Scicluna, Scicluna, Wied Il-Qoton, Zurrieq, Malta PA/06942/17 Alterations to townhouse, including restoration and part change of use to Class 1D. Charlie Farrugia, 14, 1, Triq San Bartilmew c/w Sqaq l-osswarju fi, Triq San Bartilmew, Zurrieq, Malta

14 10,336 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,859 PROĊESS SOMMARJU Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ L-avviżi li ġejjin qed jiġu ppubblikati skont Regolamenti 6(1), 11(1), 11(2)(b) u 11(3) tar-regolamenti dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, 2016 (Proċedura ta Applikazzjonijiet u d-deċiżjoni Relattiva) (A.L.162 tal-2016). Rappreżentazzjonijiet fuq l-applikazzjonijiet li ġejjin għandhom isiru sat-22 ta Settembru, Wieħed jista jara online dettalji u pjanti ta dawn l-applikazzjonijiet fuq ( (għal min juża l-eid) u fl-uffiċini tal-awtorità tal-ippjanar fil-furjana jew Triq Sir Luigi Camilleri, Ir-Rabat (Għawdex). SUMMARY PROCESS Full Development Applications The following notices are being published in accordance with Regulations 6(1), 11(1), 11(2)(b), and 11(3) of the Development Planning (Procedure for Applications and their Determination) Regulations, 2016 (L.N.162 of 2016). Any representations on the following applications should be made by the 22nd September, Details and drawings of these applications can be viewed online at ( (to eid users) and at the offices of the Planning Authority in Floriana or Triq Sir Luigi Camilleri, Victoria (Gozo). ATTARD PA/06975/17 PA/07072/17 To carry out alterations (blocking of approved apertures and opening of new ones) to garage at basement level. John Mifsud, Campbell Close, H3, Triq San Pawl, Attard, Malta Slight widening of main door and renovation to facade Noel Vella, 114, Triq Is-Sienja, Attard, Malta BALZAN PA/06890/17 Proposed internal alterations within existing convent and extension at first floor level on the front terrace to increase the number of rooms. Proposal include changes/extension to the front elevation. Sr. Natalina Abela, 55, Villa M. Annunziata, Triq Birbal c/w, Triq San Frangisk, Balzan, Malta BIRKIRKARA PA/06734/17 To sanction alterations to terraced house as built. Alterations include the addition of a balcony, conversion of the back room at first floor level to a terrace, alteration to stairs at first floor, and addition of washroom Coronato Galea, 137, Triq Ganu, Birkirkara, Malta BIRŻEBBUĠA PA/05147/17 PA/06867/17 Demolition of roof and construction of a maisonette overlaying garage Andrew Spiteri, 120, Triq San Mikiel, Birzebbugia, Malta To demolish existing washroom at roof level (third-floor level). To construct third-floor level apartment overlying existing residential units. Kelly Ann Coleiro, Site at, 69, Triq Il-Folklor, Birzebbugia, Malta COSPICUA (BORMLA) PA/06912/17 Alterations of existing ground floor and first floor apartment and extension of further 3 apartment Frankie Micallef, 138, Triq San Gwann, Cospicua (Bormla), Malta FGURA PA/06960/17 To sanction internal yard depth at second and recessed floor. Charles Seychell, Charlann, Triq Hompesch, Fgura, Malta

15 Is-6 ta Settembru, ,337 GĦASRI PA/05620/17 To raise party walls Joseph Cini, Airspace, Cini Apartments, Triq Il-Knisja, Ghasri, Gozo GŻIRA PA/06814/17 PA/06956/17 Demolition of existing roof structures and construction of an overlying apartment. Mr. Emanuel Psaila, 4, Galaxy, Misrah Turu Colombo, Gzira, Malta Proposed minor internal alterations consisting of removal of one internal wall for an open plan layout (conversion of a two bedroom apartment into a one bedroom apartment). Maria Mercieca, 110, Flat 2, Triq Viani, Sliema, Malta ĦAMRUN PA/06817/17 PA/06988/17 To construct additional floor and washroom to existing dwelling. Gianella Pace, 15, Triq Pawlu Burlo, Hamrun, Malta Demolition of back part of ground floor terran; rebuilding of back part and internal alterations Josef Vella, 79, Triq Il-Vitorja, Hamrun, Malta IKLIN PA/06979/17 Proposed demolition of existing terraced house and proposed construction of garages at basement level, 1 maisonette, 5 apartments and 1 penthouse. Mohib Abouzidan, Anntin, 16, Triq Guze Galea, Iklin, Malta MARSASKALA PA/06919/17 PA/06920/17 PA/06921/17 Request to sanction internal alterations and minor alterations to facade. Patrick Dalli, Eliza Apartments, Flat 10, 39, Triq Vajrita, Marsascala, Malta Alterations to existing penthouse level dwelling (Class 1) including demolition and construction of walls to convert to 3 flatted dwellings and erection of new dwelling at receded floor level OZGEYAPI Malta Ltd. Attn: Raymond Agius, 19/20, Triq l-iskal, Marsascala, Malta Extension at roof level consisting in the construction of additional room and including minor internal/ external alterations shifting of doorway and closing up window, and including sanctioning - staircase as built, formation of opening and clear internal height at third floor. Patrick Micallef, Riviera Mansions, Triq il-lampuka c/w, Triq Ir-Roza, Marsascala, Malta MELLIEĦA PA/06473/17 To sanction changes from approved plans, and proposed alterations to existing dwelling. John Caruana, Belveder, 83, Triq L-Isbark Tal-Francizi, Mellieha, Malta MOSTA PA/06855/17 PA/06959/17 PA/06980/17 Sanctioning of internal alterations and extension at roof level to an existing dwelling Elaina Vella, 37, Triq Sant Anton Abbati, Mosta, Malta Extension of room at 2nd floor level and correction of site from that approved in PB1226/89. Christopher Grech, 13 Okapi, Triq l-ortolan, Mosta, Malta To replace existing dilapidated ceilings. Works to include reconfiguration of internal spaces and extension of rooms overlooking back yard. Jason Ebejer, St. Joseph House, Triq l-isperanza, Mosta, Malta MSIDA PA/06863/17 To affect changes to facade and minor internal alterations to approved PA 7347/16. Raymond Mercieca, 25, Triq Ix-Xatt, Msida, Malta

16 10,338 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,859 MTARFA PA/06928/17 To sanction minor as built variations from PA 2888/16 including minor changes at basement, ground, first and roof levels and on front elevation Charles Cassar, No 2, N/S off, Triq l-imtarfa, Mtarfa, Malta NADUR PA/06891/17 Sanction internal alterations to existing apartment including shifting of doors and windows at first floor level Maria Sacco, Alcin Atrium, Apt 7C, Triq It-Telegrafu, Nadur, Gozo NAXXAR PA/06823/17 PA/06825/17 PA/06954/17 To demolish existing dwelling and construct basement garages and overlying apartments and recessed floor to carry out internal alterations to PA 2030/01 (Change of use of garage to self drive garage (car rental)) consisting of removal of existing ramp to basement garages and linking of existing basement garages to proposed basement on adjacent site. Victor Chetcuti, Ohio, Nos.15, 17, Garage No.21, Triq l-imghazel, Naxxar, Malta Removal of top soil and excavation (if required) to allow for rooms at basement level including pump room, bathroom, reservoir, indoor pool and pool lounge area. At entrance level a pool will be constructed with a deck that connects the pool to the existing house. Dolores Gatt Baldacchino, The Berth, Triq A De Saavebra, Naxxar, Malta Proposed sanctioning of departures from PA1283/96 of washroom at roof level, sanctioning of drying area, and the proposed construction of box room at washroom level and overlying 1-metre parapet wall. Mario Pace, 49, St Rita, Triq Il-Gnien, Naxxar, Malta PAOLA PA/06994/17 To sanction changes to PA 2360/96. Sanctioning is being requested with respect to the replacement of the originally approved door and window on the façade by one bigger aperture, the overall site configuration, and the construction of a toilet room towards the back end of the property. Mr. Tarcisio Dingli, 55, Triq Bormla, Paola, Malta QALA PA/06604/17 To renew permission PA 465/12 - Alterations to ground floor approved in permission PA 6548/07 consisting of re-construction of front wall, change old timber beams of bedroom to new ones, minor internal and external alterations and openings of doorways to enter existing caves and to construct additional dwelling at first floor Joanna Zammit, 55, 56, Triq Il-Kuncizzjoni, Qala, Gozo QORMI PA/07030/17 To construct two apartments at third floor (instead of approved two penthouses : PA 00587/09 (Renewal PA 05295/16) including extension of the approved apartments to cover the back and front terraces and to construct two recessed floor apartments above at fourth floor and to convert first floor maisonettes into apartments by removing separate stairs access from ground floor. Changes to the shaft sizes are also being proposed. Mario Ellul, Block No 16, Triq Guze Maria Camilleri, Qormi, Malta QRENDI PA/06862/17 Proposed internal alterations (shifting of walls and apertures), extension at first floor, addition of washroom at roof level and alterations to facade (opening of garage door opening, constructing 2 small balconies, restoration of external wall) Mr Daniel Saliba, 13, Triq is-suq/, Triq Id-Dejqa, Qrendi, Malta

17 Is-6 ta Settembru, ,339 RABAT (GOZO) PA/06232/17 PA/06875/17 PA/06918/17 PA/06986/17 To excavate and construct underground reservoir. Also proposed pump room, uprooting of trees and to raise height of boundary wall. Raymond Zammit, Site at, Triq Ic-Cangar, Rabat (Gozo), Gozo Construction of a Class 4A office at basement level, and overlying residential unit. Charmaine Portelli, Ta Sciberras, Triq Guzeppi Spiteri, Rabat (Gozo), Gozo Proposed demolishing of existing building and to partially construct garages at semi-basement level, a maisonette at elevated ground floor, six apartments at 1st, 2nd and 3rd floor levels and two penthouses at fourth floor level. Francesco Grima, 8 and 8A, Triq Il-Mithna, Rabat (Gozo), Gozo Renovations of residential property including minor structural works and new room at rear. Installation of toilets and room at roof level. Claude Calleja, 4, 5 St Frances, Triq Sant Andrija, Rabat (Gozo), Gozo SAN ĠILJAN PA/06859/17 PA/06879/17 PA/07023/17 To reconfigure the existing staircase and to construct a lift shaft from street level to church level. Fr. Charles Mallia o.b.o. Carmelite Priory, Balluta, Church of Our Lady of Mount Carmel, Triq Scicluna, San Giljan, Malta Amendments to PA 3137/16 - internal changes and construction of an additional floor. Rudolf Azzopardi, St. Catherine s Flats, Triq Ball, San Giljan, Malta Demolition of existing facade and re-construction of new facade. Mario Schembri, 98, Akwarella, Triq Il-Bahar l-iswed, San Giljan, Malta SAN ĠWANN PA/06865/17 PA/06924/17 Internal alterations to existing maisonette, extension at roof level to create 3 residential units Joseph Bonello, Florians, 59, Triq Il-Barbagann, San Gwann, Malta Extension at rear of garage Fredu Colombo, 3, Sqaq Tomna, San Gwann, Malta SAN PAWL IL-BAĦAR PA/06866/17 To sanction internal and external variations from approved permit, including variations to internal wall layout, variation on facade and removal of a previously approved shop now part of dwelling. Terence George Brown, Karinya Court, 34, Flat 1, Triq Il-Gifen, San Pawl il-bahar, Malta PA/06948/17 To sanction existing receded apartment in replacement of previously approved washrooms, at 4th floor (above ground floor). Mukhtar Alnwili, Sea Haven Apartments, Flat 26, Triq Is-Simar, San Pawl il-bahar, Malta PA/06957/17 Proposed extension to full floor at 5th floor level and proposed recessed 6th floor level as apartment. Ms Veronica Gauci, Saturn Apartments, Triq il-harifa c/w, Triq Gulju, San Pawl il-bahar, Malta PA/06973/17 Proposed alterations and extensions to existing penthouses to form apartments and proposed construction of additional penthouses. Alterations include demolition of WC s to form bedrooms and bathrooms and extensions in existing terraces to form kitchen dining living and balconies. Peter/Roberto/Benjamin Vella/Lanzani/Chircop, Crescent Court, B11, C11, C12, D12, Triq J Quintinus, Qawra, San Pawl il-bahar, Malta SANNAT PA/06810/17 To excavate site and construct garage for private cars at ground floor level with overlying three apartments and a penthouse Mr. Joseph Tabone, Plot 11, Triq Ta Xaman, Sannat, Gozo

18 10,340 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,859 SANTA LUĊIJA PA/06861/17 To sanction construction of garage in backyard, and minor alteration to facade elements and washroom. Joseph Mifsud, No 10 and No 1, La Joie, Triq Katerina Vitale c/w, Triq Gheneb Id-Dib, Santa Lucija, Malta SANTA VENERA PA/06976/17 To sanction door as built instead of approved window Maria Angela Tirchett, Sacred Heart, Flat 2, Triq il-parrocca c/w, Triq Il-Kanun, Santa Venera, Malta SLIEMA PA/06905/17 PA/06956/17 PA/06981/17 PA/07065/17 Extension of setback room at second floor level. Works to include minor internal alterations, partly raising of floor at second floor level and construction of 1m opra morta. Helen Darling, Edera, 18, Triq San Karlu, Sliema, Malta Proposed minor internal alterations consisting of removal of one internal wall for an open plan layout (conversion of a two bedroom apartment into a one bedroom apartment). Maria Mercieca, 110, Flat 2, Triq Viani, Sliema, Malta Structural alterations and extension at 6th floor level, to convert existing apartment into two including construct of a 7th floor apartment and an overlying receded apartment over site covered by PA1083/05. Gilian Gauci Borda obo Aprilia Ltd., 36 and 7, Triq Gorg Borg Oliver/, Triq Sir Luigi Camilleri, Sliema, Malta To sanction existing maisonette including minor internal and external alterations. The alterations include the removal of internal walls, formation of an ensuite and formation of apertures. Salvatore Bonett, Rocklands Place, Triq Stella Maris, Sliema, Malta SWIEQI PA/06858/17 PA/06860/17 PA/06961/17 Proposed minor internal and external changes and change, raising third party walls to maximum permitted by law and change of use form foundations to basements levels-1 and -2. (Approved development permit PA/00892/13). Andrew Neal Farrugia, Plot 4 B, Triq Esprit Barthet, Swieqi, Malta To sanction variations from approved plans including changes to internal layout and small glazed extension on terrace. George Shelbourg, Flat 6, Pine Valley, Triq F. Vidal/, Triq Ix-Xiber, Ibrag, Swieqi, Malta Proposed construction of garages at basement level, 1 maisonette, 3 apartments and 1 penthouse. Mohib Abouzidan, Plot 1, Triq Is-Swieqi, Swieqi, Malta TARXIEN PA/06852/17 PA/06944/17 Renewal of Permit PA/00493/12 (Renewal of PA/5813/05 - To demolish existing building and construct an office and residential units overlaying basement garages) Philip Attard, 120, Triq l-annunzjata, Tarxien, Malta To perform alterations to existing dwelling including the removal of internal walls at first floor level and extension at second floor level 2. Ian Azzopardi, 66, Triq l-iskola, Tarxien, Malta XAGĦRA PA/06927/17 PA/06974/17 Alterations and additions to ground floor level Ms. Angele Saliba, Faith, Triq Ta Karkar, Xaghra, Gozo To change use from domestic garage to Class 4B use: Pet shop. Peter Curmi, Site at, Triq l-ispiera, Xaghra, Gozo

19 Is-6 ta Settembru, ,341 XEWKIJA PA/06232/17 To excavate and construct underground reservoir. Also proposed pump room, uprooting of trees and to raise height of boundary wall. Raymond Zammit, Site at, Triq Ic-Cangar, Rabat (Gozo), Gozo ŻABBAR PA/06917/17 PA/06990/17 Proposed changes to front garden boundary walls and flooring. Formation of garage and underlying basement domestic store. Joseph Spiteri, Block F, Flat 1, Triq il-klin, Triq il-fraxxnu, Triq Il-Fikus, Zabbar, Malta To sanction: position of internal doors and openings at ground floor level; changes to wall positions, openings and sizes of back balconies at first floor level; rooms at roof level. Internal Alterations: extension of elevated ground slab in backyard; alterations to back elevation openings at ground floor level; extension to rooms at roof level. Carmelo Vella, My Nest, Triq Il-Kappuccini, Zabbar, Malta ŻEBBUĠ PA/06929/17 PA/06962/17 Construction of garages at basement level, Construction of garage at ground floor and maisonette at ground floor. Construction of 6 apartments at first, second and third floor and construction of 2 penthouses Mohib Abouzidan, Plots 25 and 26, Triq Adeodato Gatt, Zebbug, Malta To sanction existing layout which is different from old permit for the site. Arnold Farrugia, 15, Jeunesse, Triq Hal Sajd, Zebbug, Malta ŻEJTUN PA/06930/17 PA/06938/17 Proposed internal alterations consisting of new openings, the removal of various internal walls, layout changes, raising of party wall at first floor level, alterations to external aperture and new aperture, and proposed construction of washroom at roof level. Maverick Camilleri, 5, Santa Tereza, Triq Lorenzo Gafa, Zejtun, Malta To sanction existing doors from previously approved permit PA/06380/95 Maria Lourdes Annandale, 33, Triq Il-Madonna Tal-Hniena, Zejtun, Malta

To demolish existing villa and construct semi-detached villa with pool. Ranier Farrugia, Villa Manslova, 16, 18, Vjal De Paule, Balzan, Malta

To demolish existing villa and construct semi-detached villa with pool. Ranier Farrugia, Villa Manslova, 16, 18, Vjal De Paule, Balzan, Malta It-8 ta Frar, 2017 1145 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 26 ta Ottubru, 2016 Wednesday, 26th October, 2016 Nru./No. 19,668 Prezz/Price 1.80 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 9 ta Mejju, 2018 Wednesday, 9th May, 2018 Nru./No. 19,989 Prezz/Price 2.52 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

BALZAN Change of use from security room to Class 4A and proposed fascia sign Carmel Abdilla, Homeland,A1, Triq San Frangisk, Balzan, Malta

BALZAN Change of use from security room to Class 4A and proposed fascia sign Carmel Abdilla, Homeland,A1, Triq San Frangisk, Balzan, Malta Id-29 ta Novembru, 2017 13,179 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 15 ta Frar, 2017 Wednesday, 15th February, 2017 Nru./No. 19,728 Prezz/Price 2.16 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 16 ta Mejju, 2018 Wednesday, 16th May, 2018 Nru./No. 19,992 Prezz/Price 2.88 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 18 ta Ottubru, 2017 Wednesday, 18th October, 2017 Nru./No. 19,886 Prezz/Price 2.34 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Id-29 taʼ Awwissu,

Id-29 taʼ Awwissu, Id-29 taʼ Awwissu, 2018 8097 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

L-1 ta Frar,

L-1 ta Frar, L-1 ta Frar, 2017 881 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

It-12 ta Settembru,

It-12 ta Settembru, It-12 ta Settembru, 2018 1 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 25 ta April, 2018 Wednesday, 25th April, 2018 Nru./No. 19,983 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Il-31 ta Awwissu,

Il-31 ta Awwissu, Il-31 ta Awwissu, 2016 6881 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa 31 ta Jannar, 2018 Wednesday, 31st January, 2018 Nru./No. 19,942 Prezz/Price 2.88 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

L-20 ta Ġunju,

L-20 ta Ġunju, L-20 ta Ġunju, 2018 5893 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

It-12 ta Ottubru,

It-12 ta Ottubru, It-12 ta Ottubru, 2016 8001 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

It-12 ta Lulju,

It-12 ta Lulju, It-12 ta Lulju, 2017 8395 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

L-10 ta Jannar,

L-10 ta Jannar, L-10 ta Jannar, 2018 253 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa 27 ta Diċembru, 2017 Wednesday, 27th December, 2017 Nru./No. 19,927 Prezz/Price 1.62 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Il-21 ta Marzu,

Il-21 ta Marzu, Il-21 ta Marzu, 2018 2713 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

L-24 ta Jannar,

L-24 ta Jannar, L-24 ta Jannar, 2018 629 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 11 ta April, 2018 Wednesday, 11th April, 2018 Nru./No. 19,976 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 4 ta Mejju, 2016 Wednesday, 4th May, 2016 Nru./No. 19,568 Prezz/Price 1.26 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 13 ta April, 2016 Wednesday, 13th April, 2016 Nru./No. 19,557 Prezz/Price 0.72 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 23 ta Mejju, 2018 Wednesday, 23rd May, 2018 Nru./No. 19,995 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

L-14 ta Awwissu,

L-14 ta Awwissu, L-14 ta Awwissu, 2018 7713 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

L-1 ta Awwissu,

L-1 ta Awwissu, L-1 ta Awwissu, 2018 7193 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

Is-27 ta Ġunju,

Is-27 ta Ġunju, Is-27 ta Ġunju, 2018 6053 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

It-28 ta Frar,

It-28 ta Frar, It-28 ta Frar, 2018 1873 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

It-18 ta April,

It-18 ta April, It-18 ta April, 2018 3581 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 21 ta Ġunju, 2017 Wednesday, 21st June, 2017 Nru./No. 19,811 Prezz/Price 2.52 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa 20 ta Diċembru, 2017 Wednesday, 20th December, 2017 Nru./No. 19,924 Prezz/Price 3.06 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 11 ta Mejju, 2016 Wednesday, 11th May, 2016 Nru./No. 19,573 Prezz/Price 1.44 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

It-22 ta Settembru,

It-22 ta Settembru, It-22 ta Settembru, 2016 7389 Lista ta Deċiżjonijiet għal Applikazzjonijiet għall-permess ta Żvilupp List of Decision Notifications for Development Permission Applications Din hija lista ta applikazzjonijiet

More information

Is-7 ta Frar,

Is-7 ta Frar, Is-7 ta Frar, 2018 1089 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Sale of BOV Properties

Sale of BOV Properties Sale of BOV Properties Tenders 011/2018 List of Properties offered for Sale by Tender by Bank of Valletta p.l.c. Page No. 1. Hotel in Bugibba 3 2. Property in Qormi last used as a Bakery 4 3. Maisonette

More information

We hope you had a good start to 2017.

We hope you had a good start to 2017. IN THIS ISSUE PIERRE FAURE DIRECTOR Dear Clients, We hope you had a good start to 2017. You don't need to be a real estate expert to realize that prices are still on the rise. People are always asking

More information

Graduation Ceremony 4 Tuesday 14 November 2017 at 18:30 Sir Temi Zammit Hall FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTANCY DIPLOMA IN COMMERCE

Graduation Ceremony 4 Tuesday 14 November 2017 at 18:30 Sir Temi Zammit Hall FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTANCY DIPLOMA IN COMMERCE Graduation Ceremony 4 Tuesday 14 November 2017 at 18:30 Sir Temi Zammit Hall FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTANCY DIPLOMA IN COMMERCE Maria BORG Angie Marie PISANI Christian PORTELLI Peter

More information

IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA

IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA P.L. 3955 Dokument imqiegħed fuq il-mejda tal-kamra tad-deputati fis-seduta Numru 213 tal-1 ta Diċembru 2014 mis-segretarju Parlamentari għall-ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva,

More information

NEWSLETTER 3 rd May 2013 No. 237 Page 1/12

NEWSLETTER 3 rd May 2013 No. 237 Page 1/12 ASSOCIATION OF MALTESE ARMS COLLECTORS & SHOOTERS Founded 12th June 1985 Administrative Offices & Exhibition Halls: Tel: 2141 1600 Mob: 7741 1600 - Fax: 2741 1600 AMACS, Unit 1, Level 2, Clock Tower Block

More information

8266 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,824

8266 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,824 8266 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,824 Nru. 735 ĦAL QORMI No. 735 ĦAL QORMI Elettorali fl-elezzjoni Każwali ta Kunsillier, li saret fit-3 jum ta Lulju, 2017, biex jimtela l-post li tbattal minn Cutajar

More information

Establishment Name and Address. MSIDA MSD 04 No Of Bedrooms 97 TA' GIANNI HOSTEL NO 27 TRIQ GIANNI BENCINI C/W TRIQ VIANI

Establishment Name and Address. MSIDA MSD 04 No Of Bedrooms 97 TA' GIANNI HOSTEL NO 27 TRIQ GIANNI BENCINI C/W TRIQ VIANI AH/0195 02-0025 hotel@nsts.org www.nsts.org HOS/0011 HOS/0012 25-0010 cbrltd1@go.net.mt hostel@nsts.org www.nsts.org HOS/0014 25-0009 sthotels@sales.net CAMPUS 60 TRIQ L-UNIVERSITA 25588000/25588370 21333105

More information

A Select List of History Related Dissertations ( ) compiled by Samantha Abela, Dianne Camilleri, Mevrick Spiteri, Ivan Vassallo

A Select List of History Related Dissertations ( ) compiled by Samantha Abela, Dianne Camilleri, Mevrick Spiteri, Ivan Vassallo A Select List of History Related Dissertations (2004-2008) compiled by Samantha Abela, Dianne Camilleri, Mevrick Spiteri, Ivan Vassallo Dissertations submitted in 2004: B.A (HONS) HISTORY 1. Attard, Jason

More information

Triq Dun Mattew Magro QRD1932 Qrendi Bronja Street ZRQ2014 Zurrieq Triq V.Dimech ZRQ2403 Zurrieq

Triq Dun Mattew Magro QRD1932 Qrendi Bronja Street ZRQ2014 Zurrieq Triq V.Dimech ZRQ2403 Zurrieq Date: 19-Sep-16 Authorisation A for the Installation, Extension and Certification of Single Phase Electrical Installations Electrical Installations Regulations S.L. 545.24 Regulation 26 Surname Name Authorisa

More information

Deed No: 97. SALE & ASSIGNMENT. Today the twenty-ninth (29 th ) day of October two thousand and fourteen (2014)

Deed No: 97. SALE & ASSIGNMENT. Today the twenty-ninth (29 th ) day of October two thousand and fourteen (2014) Deed No: 97. Today the twenty-ninth (29 th ) day of October two thousand and fourteen (2014) Before me Doctor of Laws, Marco Burlo, a Notary Public, have personally appeared after having ascertained their

More information

Is-7 ta Settembru, Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A

Is-7 ta Settembru, Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A Is-7 ta Settembru, 2018 8773 Nru. 1045 ATT DWAR IR-REĠISTRAZZJONI TA ARTIJIET (KAP. 296) Avviż li hemm il-ħsieb li Titoli ta Art Jiġu Rreġistrati B DAN qed navża li jien irċevejt l-applikazzjonijiet li

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK 2 DATED 07/01/2013 TO 11/01/2013

PLANNING DECISIONS FOR WEEK 2 DATED 07/01/2013 TO 11/01/2013 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

Sale of property at Rabat Former Sisters of Charity Convent Triq G. Borg Olivier / Triq San Rokku Rabat/Malta

Sale of property at Rabat Former Sisters of Charity Convent Triq G. Borg Olivier / Triq San Rokku Rabat/Malta Sale of property at Rabat Former Sisters of Charity Convent Triq G. Borg Olivier / Triq San Rokku Rabat/Malta Deadline for submissions: 16 th March, 2016 at 11:00am Sale of Property at Rabat Property Owners:

More information

M.O. DATE FILE NUMBER 17/98 M.O. NUMBER 03/10/ /2017 APP. TYPE

M.O. DATE FILE NUMBER 17/98 M.O. NUMBER 03/10/ /2017 APP. TYPE : 24/10/2017 LIMERICK CITY AND COUNTY COUNCIL TIME : 09:14:51 PAGE : 1 17/98 Michael & Denise Reidy P 06/02/2017 the construction of new dwelling house, storage shed, driveway, wastewater treatment system,

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 16/03/2015 TO 20/03/2015

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 16/03/2015 TO 20/03/2015 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc.

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. The Manager HSBC Bank Malta p.l.c. Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. Detail of client/s Address of inspected property (subject property)

More information

SCHEDULE A TO BY-LAW NUMBER (Amended by By-law ) CLASSES OF PERMITS AND PERMIT FEES

SCHEDULE A TO BY-LAW NUMBER (Amended by By-law ) CLASSES OF PERMITS AND PERMIT FEES SCHEDULE A TO BY-LAW NUMBER 2010-24 (Amended by By-law 2016-40) CLASSES OF PERMITS AND PERMIT FEES 1. Except where a minimum flat fee is indicated for the Occupancy Classification or Type of Construction,

More information

Week 15/14 Dates 07/04/2014/11/04/2014

Week 15/14 Dates 07/04/2014/11/04/2014 WEEKLY PLANNING LISTS Article 27(2), Planning & Development Regulations 2001-2007 (a) Under section 34 of the Act, the applications for permission may be granted permission, subject to or without conditions,

More information

M.O. DATE M.O. NUMBER 16/04/2018 DO17355 FILE NUMBER 17/535 APP. TYPE APPLICANTS NAME. DATE : 19/04/2018 Kildare County Council

M.O. DATE M.O. NUMBER 16/04/2018 DO17355 FILE NUMBER 17/535 APP. TYPE APPLICANTS NAME. DATE : 19/04/2018 Kildare County Council : 19/04/2018 Kildare County Council TIME : 15:25:11 PAGE : 1 17/535 Harmony Solar Smithstown Limited, P 11/05/2017 development of a solar photovoltaic panel array consisting of the following: up to 74,172sqm

More information

Ref No Name Surname Tel No Mobile Languages

Ref No Name Surname Tel No Mobile  Languages Ref No Name Surname Tel No Mobile E-mail Languages 855 Monica Abela Medici 21450847 99820207 mam1347@gmail.com 572 Ophelia Abela Scolaro 21452366 99443724 181 Marie Louise Agius 21330570 79061177 231 Tessie

More information

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION EIS FILE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/429

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION EIS FILE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/429 TIME : 09:32:13 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/429 18/430 William Harrington P 25/06/2018 works comprising the construction of a new storey and a half and a single storey extension

More information

16,304 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,514. Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A

16,304 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,514. Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A 16,304 Gazzetta tal-gvern ta 19,514 Nru. 1243 ATT DWAR IR-REĠISTRAZZJONI TA ARTIJIET (KAP. 296) Avviż li hemm il-ħsieb li Titoli ta Art jiġu Rreġistrati B DAN qed navża li jien irċevejt l-applikazzjonijiet

More information

APP. TYPE FILE NUMBER 16/936

APP. TYPE FILE NUMBER 16/936 : 24/10/2017 Louth Co. Co. TIME : 10:57:24 PAGE : 1 16/936 Denise O'Doherty P 28/12/2016 Permission for development to consist of the construction of new 2 storey dwelling, detached garage, waste water

More information

256 W 88th Street New York, NY

256 W 88th Street New York, NY 256 W 88th Street New York, NY Vacant 5 Unit Mixed-Use Building Currently a Clean Shell Includes: proposed plans to convert to a single family townhouse Listing Price: $4,775,000 (PSF: $1,129) Annual Taxes:

More information

FILE M.O. APP. DATE M.O. 25/09/ /18 17/845

FILE M.O. APP. DATE M.O. 25/09/ /18 17/845 : 01/10/2018 WICKLOW COUNTY COUNCIL TIME : 17:03:59 PAGE : 1 17/845 Joe O'Toole P 13/07/2017 erection of two cattle storage sheds - No. 1 537.6sqm cattle storage shed, No. 2 261.9sqm cattle storage shed,

More information

This last year has been

This last year has been JOHN BORG MANDUCA New offices for Perry s letting department and property management services This last year has been an exceptionally eventful and successful year at Perry Limited with the company registering

More information

No Sale of Temporary Dominium utile including Movable Items

No Sale of Temporary Dominium utile including Movable Items No.. 76 Today the twenty-fifth (25 th ) day of August of the year two thousand and fourteen (2014). Before me Doctor of Laws Marco Burlo a, Notary Public, duly admitted and sworn, have personally appeared

More information

50 Years of FDI Looking forward

50 Years of FDI Looking forward 8 October, 2014 The Westin Dragonara Resort Malta attractiveness survey 2014 National conference Main Speakers: Hon. Dr. Joseph Muscat Prime Minister of Malta Hon. Dr. Simon Busuttil Leader of the Opposition

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION : 07/09/2017 Kildare County Council TIME : 16:13:25 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 30/08/17 TO 05/09/17 17/985 Phelim & Patricia Farrell P 30/08/2017 (a) planning permission for new entrance and driveway

More information

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc.

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. The Manager HSBC Bank Malta p.l.c. Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. Detail of client/s Address of inspected property (subject property)

More information

BUILDING DIVISION SIMPLIFIED BUILDING PERMIT FEE SCHEDULE January 01st, 2019 to December 31st, 2019

BUILDING DIVISION SIMPLIFIED BUILDING PERMIT FEE SCHEDULE January 01st, 2019 to December 31st, 2019 How to Calculate Permit Fees: To calculate the mit fee required at the time of application the following is used 1. Determine which Class of Work is applicable 2. Determine the Area of Work (i.e. project

More information

RM-2 District Schedule

RM-2 District Schedule District Schedule 1 Intent The intent of this Schedule is to permit low to medium density residential development, including low-rise apartment buildings, and to secure a higher quality of parking, open

More information

Name Surname Tel No Mobile Languages Marthese Bezzina Rizzo English Italian Maltese Edwin Abela

Name Surname Tel No Mobile  Languages Marthese Bezzina Rizzo English Italian Maltese Edwin Abela Name Surname Tel No Mobile E-mail Languages Marthese Bezzina Rizzo 21416623 99296061 Edwin Abela 21564788 79287992 edwin.l.abela@gov.mt Gaetana Muscat 27682284 79828563 gaeta.muscat@onvol.net Antoinette

More information

6. RESIDENTIAL ZONE REGULATIONS

6. RESIDENTIAL ZONE REGULATIONS 6. RESIDENTIAL ZONE REGULATIONS PART 6A PURPOSE OF CHAPTER (1) The purpose of this Chapter is to provide detailed regulations and requirements that are relevant only to residential zones and specific residential

More information

On Ref No Name Surname Tel No Mobile N 373 Mary Abdilla N 691 Marja Lisa Abdilla

On Ref No Name Surname Tel No Mobile  N 373 Mary Abdilla N 691 Marja Lisa Abdilla On Ref No Name Surname Tel No Mobile E-mail N 373 Mary Abdilla 21433375 N 691 Marja Lisa Abdilla 21388193 79063812 midmed@keyworld.net Y 5 Edwin Abela 79287992 edwin.l.abela@gov.mt Y 351 Rose Abela 21368173

More information

RM-3 District Schedule

RM-3 District Schedule District Schedule 1 Intent The intent of this Schedule is to permit medium density residential development, including high-rise apartment buildings, and to secure a higher quality of parking, open space

More information

O S O B N Í L I S T A

O S O B N Í L I S T A [ [ [ [ % < 7 2 9 < /, 6 7 $ [ [ ' 2 0 2 9 1, /, 6 7 $ EXPLANATORY NOTES: BUILDINGS The Building Census Questionnaire is to be filled in by the building owner. If the building is run by a building manager,

More information

RT-3 District Schedule

RT-3 District Schedule District Schedule 1 Intent The intent of this Schedule is to encourage the retention of neighbourhood and streetscape character, particularly through the retention, renovation and restoration of existing

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/436

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/436 : 27/11/2017 County Council TIME : 16:23:08 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 20/11/17 TO 26/11/17 under section 34 of the Act the applications for permission may be granted permission, subject to or

More information

FEES FOR BUILDING REGULATION APPLICATIONS The Land Planning and Development (Fees) (Amendment) Regulations, 2017

FEES FOR BUILDING REGULATION APPLICATIONS The Land Planning and Development (Fees) (Amendment) Regulations, 2017 The Building (Guernsey) FEES FOR BUILDING REGULATION APPLICATIONS The Land Planning and Development (Fees) (Amendment) Regulations, 2017 Regulations, 2012 Development & Planning Authority Revised fees

More information

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION : 27/06/2017 TIME : 10:13:05 PAGE : 1 FURTHER INFORMATION /VALID APPLICATIONS 16/1114 Kilmallock Supermarkets Ltd., R 23/06/2017 F alterations to permitted completed works carried out under a previous

More information

EIS APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION FILE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/530

EIS APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION FILE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/530 TIME : 10:47:18 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/530 Brendan Walsh P 07/08/2018 to construct a domestic garage and all associated site works Tooracurragh Ballymacarbry 18/532 Patrick

More information

FM-1 District Schedule

FM-1 District Schedule District Schedule 1 Intent The intent of this Schedule is to enhance the small-scale residential character of the Fairview Slopes neighbourhood by encouraging retention of the existing houses and permitting

More information

DATE APP. FILE M.O. M.O. 18/04/ /18 17/1058

DATE APP. FILE M.O. M.O. 18/04/ /18 17/1058 TIME : 09:29:20 PAGE : 1 17/1058 Sarah (Sadie) Byrne R 31/08/2017 demolition of a semi derelict cottage, permission for retention of a replacement dwelling and all associated site works constructed on

More information

APP. M.O. M.O. FILE DATE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 15/615 26/04/2016

APP. M.O. M.O. FILE DATE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 15/615 26/04/2016 : 05/05/2016 WATERFORD CITY AND COUNTY COUNCIL TIME : 09:35:36 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 15/615 Waterford & Suir Valley Railway Company P 29/10/2015 a new waste water treatment

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION : 29/08/2017 LIMERICK CITY AND COUNTY COUNCIL TIME : 09:23:15 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 21/08/17 TO 25/08/17 17/779 Patrick Snr & Patrick Jnr Mullane P 21/08/2017 the construction of a slatted

More information

20 Claude Gaffiero English Italian Maltese 21 Joan Gaffiero English Maltese

20 Claude Gaffiero English Italian Maltese 21 Joan Gaffiero English Maltese ID Name Surname Tel No Mobile E-mail Languages 4 Marthese Bezzina Rizzo 21416623 99296061 5 Edwin Abela 21564788 79287992 eabela@web.de 6 Mary Anne Agius 21377500 99430709 mary_anne.agius@um.edu.mt 7 Gaetana

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 16/11/2015 TO 20/11/2015

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 16/11/2015 TO 20/11/2015 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 18/339

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 18/339 : 08/05/2018 CLARE COUNTY COUNCIL TIME : 13:16:26 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 30/04/18 TO 04/05/18 18/339 McCarthy Commercials Ltd P 30/04/2018 for the removal of existing signage and replacement

More information

RT-11 and RT-11N Districts Schedules

RT-11 and RT-11N Districts Schedules Districts Schedules 1 Intent The intent of this schedule is to allow a variety of housing options by encouraging development of multiple small houses and duplexes on larger lots and assembled sites, while

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION : 22/05/2018 LIMERICK CITY AND COUNTY COUNCIL TIME : 09:21:30 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 14/05/18 TO 18/05/18 18/466 Ann Leech P 14/05/2018 a change of use from existing laundrette into 3 residential

More information

RM 4 and RM 4N Districts Schedule

RM 4 and RM 4N Districts Schedule Districts Schedule 1 Intent The intent of this Schedule is to permit medium density residential development, including a variety of multiple dwelling types, to encourage the retention of existing buildings

More information

M.O. DATE FILE APP. M.O. 03/05/ /18 17/1007

M.O. DATE FILE APP. M.O. 03/05/ /18 17/1007 : 09/05/2018 WICKLOW COUNTY COUNCIL TIME : 15:06:50 PAGE : 1 17/1007 Alan Dignam R 22/08/2017 existing dwelling as constructed after fire damage, planning permission is also sought for upgrade of effluent

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION : 14/11/2017 Louth Co. Co. TIME : 11:34:49 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 04/11/17 TO 10/11/17 17/822 Hugh Brennan P 06/11/2017 Permission for development will consist of a new loose bedded shed with

More information

ST. TERESA S GARDENS REGENERATION PARTNERSHIP

ST. TERESA S GARDENS REGENERATION PARTNERSHIP ST. TERESA S GARDENS REGENERATION PARTNERSHIP ST. TERESA S GARDENS REGENERATION - Dublin City Council / DoECLG / Residents / St. Teresa s Regeneration Board St. Teresa s Gardens was initially designed

More information

APP. TYPE FILE NUMBER 17/120

APP. TYPE FILE NUMBER 17/120 : 19/12/2017 Louth Co. Co. TIME : 09:48:06 PAGE : 1 17/120 Aoife Reilly P 20/02/2017 Permission for development to consist of the construction of a new single storey 3 bedroom detached dwelling, waste

More information

Residence 51. LOCATION John Kennedy Area, Limassol. STATUS Under Construction for SALE. COMPLETION DATE September 2010

Residence 51. LOCATION John Kennedy Area, Limassol. STATUS Under Construction for SALE. COMPLETION DATE September 2010 LOCATION John Kennedy Area, Limassol STATUS Under Construction for SALE COMPLETION DATE September 2010 DESCRIPTION is situated in a prime location in the heart of the city s business and leisure amenities,

More information

Lorenzo Village Region: San Gimignano Guide Price: 6,770-11,729 per week Sleeps: 37

Lorenzo Village Region: San Gimignano Guide Price: 6,770-11,729 per week Sleeps: 37 Lorenzo Village Region: San Gimignano Guide Price: 6,770-11,729 per week Sleeps: 37 Image not readable or or empty typo3conf/ext/olivers_travels/resources/public/img/pdf-l Overview Based close to the beautiful

More information

Tennis Court, Basketball, Ping-pong table, Bicycles, Common Swimming Pool and Children's Playground, Animal area, Sculpture gardens

Tennis Court, Basketball, Ping-pong table, Bicycles, Common Swimming Pool and Children's Playground, Animal area, Sculpture gardens ACCOMMODATION 2019 WELCOME Welcome to Quinta dos Vales! In this brochure you can find information about all the accommodation options we are happy to offer you. No matter which accomodation unit you choose,

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 29/02/2016 TO 04/03/2016

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 29/02/2016 TO 04/03/2016 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

M.O. DATE FILE APP. M.O. 13/06/ /18 17/1440

M.O. DATE FILE APP. M.O. 13/06/ /18 17/1440 : 18/06/2018 WICKLOW COUNTY COUNCIL TIME : 11:08:30 PAGE : 1 17/1440 Highfield Solar Ltd P 05/12/2017 10 year permission for the construction of a Solar PV Energy development within a total site area of

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 17/10/2016 TO 21/10/2016

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 17/10/2016 TO 21/10/2016 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

FM-1 District Schedule

FM-1 District Schedule District Schedule 1 Intent The intent of this Schedule is to enhance the small-scale residential character of the Fairview Slopes neighbourhood by encouraging retention of the existing houses and permitting

More information

Flat 9, Block 1, Rocklands Apartments, Triq Windsor, Sliema

Flat 9, Block 1, Rocklands Apartments, Triq Windsor, Sliema Flat 9, Block 1, Rocklands Apartments, Triq Windsor, Sliema Easy School of Languages has a number of shared self-catering apartments available for students. Rocklands apartment consists of: - Four bedrooms

More information

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME : 21/09/2018 TIME : 09:38:01 PAGE : 1 FURTHER INFORMATION /VALID APPLICATIONS BY Local Electoral Area Local Electoral Area : Comeraghs Electoral 18/40 Momentum Events Company Ltd., P 13/09/2018 F works

More information

Establishment Name and Address. SLIEMA SLM13 No Of Bedrooms 1

Establishment Name and Address. SLIEMA SLM13 No Of Bedrooms 1 HF/1372 tony123@mltanet.net BAJNIC COURT FLT 3 HUGHES HALLET STR 21336044/99229002 SLIEMA SLM13 No Of Bedrooms 1 HF/1656 BALLUTA MANSIONS OAK COURT BALLUTA MANSIONS OLD COLLEGE STREET 79254002/21319739

More information