L-10 ta Jannar,

Size: px
Start display at page:

Download "L-10 ta Jannar,"

Transcription

1 L-10 ta Jannar, PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità. Rappreżentazzjonijiet fuq dawn l-applikazzjonijiet għandhom isiru bil-miktub u jintbagħtu fl-uffiċini tal-awtorità tal-ippjanar jew fl-indirizz elettroniku mt) fil-perjodu ta żmien speċifikat hawn taħt, u għandu jiġi kkwotat in-numru ta referenza. Rappreżentazzjonijiet jistgħu jkunu sottomessi anonimament. Is-sottomissjonijiet kollha lill-awtorità tal-ippjanar, sottomessi fiż-żmien speċifikat, jiġu kkunsidrati u magħmula pubbliċi. L-avviżi li ġejjin qed jiġu ppubblikati skont Regolamenti 6(1), 11(1), 11(2)(a) u 11(3) tar-regolamenti dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, 2016 (Proċedura ta Applikazzjonijiet u d-deċiżjoni Relattiva) (A.L.162 tal-2016). Rappreżentazzjonijiet fuq l-applikazzjonijiet li ġejjin għandhom isiru sad-09 ta Frar, Wieħed jista jara online dettalji u pjanti ta dawn l-applikazzjonijiet fuq ( (għal min juża l-eid) u fl-uffiċini tal-awtorità tal-ippjanar fil-furjana jew Triq Sir Luigi Camilleri, Ir-Rabat (Għawdex). *Applikazzjonijiet b tipa grassa/korsiva huma għal Site Notices li jinħarġu mill-ġdid. FULL PROCESS Full Development Applications This is a list of complete applications received by the Planning Authority. The applications are set out by locality. Any representations on these applications should be sent in writing and received at the Planning Authority offices or through address within the period specified below, quoting the reference number. Representations may also be submitted anonymously. All submissions to the Planning Authority, submitted within the specified period, will be taken into consideration and will be made public. The following notices are being published in accordance with Regulations 6(1), 11(1), 11(2)(a), and 11(3) of the Development Planning (Procedure for Applications and their Determination) Regulations, 2016 (L.N.162 of 2016). Any representations on the following applications should be made by the 09th February, Details and drawings of these applications can be viewed online at ( (to eid users) and at the offices of the Planning Authority in Floriana or Triq Sir Luigi Camilleri, Victoria (Gozo). *Applications typed in bold/italics are for re-issued Site Notices. BELT VALLETTA PA/08895/17 To sanction internal alterations - shifting of walls and change of materials in facade. Emmanuel Scicluna - Deputy Manager officer, Binja Laparelli (Formerly known as ex-police Social Club), St James Counterguard, St James Bastion, Belt Valletta, Malta BIRKIRKARA PA/10609/17 Change of use from Approved Class 4A office as in PA 4148/10, to apartment, including internal alterations, shifting of walls and external alterations to openings. Anthony Busuttil, No. 7, Triq il-ferrovija L-Qadima c/w, Triq PP Castagna, Birkirkara, Malta GĦASRI PA/10639/17 To sanction extension of water reservoir approved in DN 92/08, proposed pump room and reinstatement of rubble walls and ramp. Daniel Cachia, Lands k/a Ta Gerita, Triq Wied il-ghasri, Ghasri, Gozo KALKARA PA/10901/17 Internal alterations including extension at back of property and roof level, and restoration to facade. Sarah Galea, 14, Triq ir-rinella, Kalkara, Malta

2 254 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,933 KERĊEM PA/10902/17 Biex tinbena karma ghall-skop agrikolu u ghall-pompi, 2. Biex tinbena giebja ghall-hazna ta l-ilma tax-xita, 3. Biex tinbena stalla u kamra ghat-trobbija tan-nghag. Michael Fava, Fil-Kuntrada tal-hawli, Sqaq il-wardija, Il-Hawli, Kercem, Gozo MARSASKALA PA/10572/17 Conversion of existing wine bar and bottega to Class 4D restaurant and Class 4C wine bar. Application includes change of use from existing residence to apart-hotel at upper floors, and alterations and additions to the existing building. Eric Abela, No. 2/No. 3, Pjazza Dun Tarcis Agius, Marsascala, Malta MĠARR PA/10605/17 PA/10633/17 Construction of basement garage with 5 overlying residential units. Maverick Fenech, Site at, Triq il-fuhhar l-ahmar, Mgarr, Malta Alterations to existing terraced house including construction of recessed space at roof level and dismantling of existing washroom Francis Vella, No. 222, Triq iz-zebbiegh, Mgarr, Malta MOSTA PA/10765/17 Construction of water reservoir. Saviour Bonnici, Ghalqa Durumblat, Triq Duramblat, Mosta, Malta MSIDA PA/09291/17 To demolish existing terraced house, and erect 12 one bedroom apartments, plus 2 one bedroom penthouses. Louis Borg, 40, 42, Triq Ta Bieb It-Torri, Msida, Malta PA/10761/17 To construct full additional floor and receded floor above approved PA 3014/17 Curt Gauci, (Airspace) Jona Flats, Triq Testaferrata c/w, Triq D Argens, Msida, Malta NAXXAR PA/09387/17 PA/10610/17 Removal of soil for archaeological investigation John Mary Micallef, Site at, Triq Seneskalk, San Pawl tat-targa, Naxxar, Malta Internal and external alterations to existing flatted dwellings, (including; further excavation at semi-basement level, formation of common entrance at semi-basement level, creation of central, vertical circulation, demolition and construction of internal wall sand rearrangement of front garden entrance area); addition of washroom and splash pool at roof level and allocation of solar panels to proposed topmost roof level. Alexia Busuttil obo Sealex Holdings Co Ltd., La Playa and Liliana, Triq il-wirt Naturali, Naxxar, Malta RABAT PA/09511/17 To sanction dwelling as-built Michael Charles Barbara, Florida, 50, Triq Tat-Tabija, Rabat, Malta RABAT (GOZO) PA/10601/17 To amend development approved in PA 1431/17; changes consist of change of use of two flats and garage into three (3) offices class 4A; having separate access; alterations to facade and other minor internal alterations. Francesco Grima, City Code, Triq Il-Belliegha c/w, Triq Francesco Masini, Rabat (Gozo), Gozo

3 L-10 ta Jannar, San Ġwann PA/10613/17 Amended application to PA 7737/06. Proposed two levels basement garages, 2 Class 4A Offices and 72 overlying apartments Mr. David Camilleri obo Dalco Ltd, Fedele, Esmeralda, Block H, Triq Bella Vista, San Gwann, Malta SIĠĠIEWI PA/09048/17 Internal alteration including partial demolition of internal walls, demolition of ground floor spiral staircase, demolition of external staircase inside internal yard and construction of covered passageway in same location over ground floor and over first floor. Construction of parapet wall over service roof. Paul Attard, 104, Triq San Gakbu, Siggiewi, Malta SLIEMA PA/10658/17 Demolition of existing washroom. Construction of a full floor on third level and a penthouse floor. John Cassar, No 9, Triq San Pietru, Sliema, Malta TARXIEN PA/08348/17 Proposed construction of 3 garages at ground floor level, 2 units each at first, second, third & fourth floor levels, and 1 unit at receded floor level. B&B Property development company limited Attn: Adrian Balzan, Site at, Triq Dun Karm Sant c/w, Triq Biagio Galea, Tarxien, Malta ŻABBAR PA/10894/17 Sanctioning of amendments to PA 5627/08 (Terrace House) Duncan Attard, 41, Triq il-kappuccini, Zabbar, Malta ŻEJTUN PA/10098/17 Erection of Billboard Rosette Thake, Site at, (Billboards), Triq Tal-Barrani, Ghaxaq, Malta ŻURRIEQ PA/10583/17 PA/10584/17 PA/11113/17 To sanction alterations, additions & signage to approved snack bar (Class 4D) & take-away shop PA/5894/02 Dennis Briffa, 32, Vjal il-blue Grotto, Zurrieq, Malta Proposed change of residential garage at semi-basement level to public service garage. Anthony Abela, 20, Triq Goswalda Calleja, Bubaqra, Zurrieq, Malta Proposed demolition of existing deteriorated pre-67 building & excavation of basement, construction of single dwelling unit with garage. Mario Agius, 5 & 7, Triq San Gorg, Zurrieq, Malta Rappreżentazzjonijiet fuq l-applikazzjonijiet li ġejjin għandhom isiru sas-17 ta Jannar, Any representations on the following applications should be made by the 17th January, Msida PA/00036/18 Il-Gardina New Serenity Garden at Sir Anthony Mamo Oncology Centre Ivan Falzon, Mater Dei Hospital, Sir Anthony Mamo Oncology Centre, Block V Level 9, Triq San Giljan/Triq Sir Anthony Mamo/, Triq Dun Karm, Msida, Malta

4 256 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,933 PROĊESS SOMMARJU Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ L-avviżi li ġejjin qed jiġu ppubblikati skont Regolamenti 6(1), 11(1), 11(2)(b) u 11(3) tar-regolamenti dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, 2016 (Proċedura ta Applikazzjonijiet u d-deċiżjoni Relattiva) (A.L.162 tal-2016). Rappreżentazzjonijiet fuq l-applikazzjonijiet li ġejjin għandhom isiru sal-25 ta Jannar, Wieħed jista jara online dettalji u pjanti ta dawn l-applikazzjonijiet fuq ( (għal min juża l-eid) u fl-uffiċini tal-awtorità tal-ippjanar fil-furjana jew Triq Sir Luigi Camilleri, Ir-Rabat (Għawdex). SUMMARY PROCESS Full Development Applications The following notices are being published in accordance with Regulations 6(1), 11(1), 11(2)(b), and 11(3) of the Development Planning (Procedure for Applications and their Determination) Regulations, 2016 (L.N.162 of 2016). Any representations on the following applications should be made by the 25th January, Details and drawings of these applications can be viewed online at ( (to eid users) and at the offices of the Planning Authority in Floriana or Triq Sir Luigi Camilleri, Victoria (Gozo). ATTARD PA/10570/17 PA/10606/17 Addition of fence over existing front garden wall, and structure at the back of side garden. Calum Joseph Muscat, Apple Orchard, Maisonette 2D, Triq L-Imdina &, Triq il-qarsajja, Attard, Malta To sanction alterations to PAPB 4445/66, including garage, pool and minor modifications to existing extension Antoinette Coppola, 10, St Albans, Triq il-gonna, Attard, Malta FGURA PA/10878/17 To sanction property as built; including store at the backyard at ground floor level, layout configuration at ground and first floor level, and roof structures including washroom at roof level. Paul D Amato, 70, Casa D Amato, Triq il-velleran, Fgura, Malta IKLIN PA/10547/17 Renewal of PA 2032/13 - Construction of two semi detached bungalows Keith Attard Portughes, Site at, N/S accessible from, Triq it-timu, Iklin, Malta KIRKOP PA/10757/17 Internal and external alterations to existing dwelling unit including the widening of door on façade and modification of existing window. Proposal also includes the construction of an additional room at ground floor. Simon Debono, 4, Triq Santu Rokku, Kirkop, Malta MARSASKALA PA/09780/17 To sanction the opening up of bedroom wall to form part of kitchen/living dining, closing off of part of the bedroom to form a box room as well as opening up a door to the terrace and closing off of door in favour of a window. Ms. Rita Cousins, Re Dun, Triq il-kavetti, Marsascala, Malta PEMBROKE PA/00046/18 To demolish existing washroom and construct additional residential units at second and third floor plus overlying penthouse including other additions and alterations. Oliver Zammit, 1, Reverie, Triq Camillo Sceberras c/w, Triq Madre Margherita Debrincat, Pembroke, Malta

5 L-10 ta Jannar, QORMI PA/10608/17 To sanction ground floor garage as built Anna Sultana, 20, Tony Garage, Triq L-Gharghar 1979, Qormi, Malta SAN ĠWANN PA/10568/17 Proposed internal and external alterations to approved PA/05866/16, including the extension of existing stairwell and lift, and the construction of washroom at roof level. Josanne Attard, 5, L-Ankra, Triq il-gibjun, San Gwann, Malta SENGLEA (ISLA) PA/10892/17 Alteration to facade - changing of existing door to a window. Mr. Owen Falzon obo San Filippu Pharma Ltd., , Triq il-vitorja, Senglea (Isla), Malta SLIEMA PA/10607/17 Sanctioning of stairwell and lift at roof level, including proposed removal of part parapeth wall over site covered by PA 4068/90. D Condominium Ltd. Attn: Franco Gové, Caledonia Towers, Ix-Xatt ta Qui Si Sana, Triq il-ponta Ta Dragut c/w, Triq Mac Iver, Sliema, Malta XEWKIJA PA/10636/17 Proposed 140m 3 underground agricultural reservoir, small overlying pump room, installation of restored wind-driven pump & irrigation tank, and restoration of deteriorated rubble walls. Joseph Spiteri, Site at, Triq Tal-Lewz, Xewkija, Gozo

6 258 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,933 Applikazzjonijiet ta Regolarizzazzjoni Regularisation Applications L-Awtorità tal-ippjanar tgħarraf lill-pubbliku ġenerali illi rċeviet l-applikazzjonijiet ta regolarizzazzjoni li ġejjin. L-Awtorità tilqa kummenti bil-miktub mill-pubbliku ġenerali fl-uffiċini tal-awtorità tal-ippjanar jew fl-indirizz elettroniku mibgħuta sad-09 ta Frar, Għandu jiġi kkwotat in-numru ta referenza. The Planning Authority notifies the general public that it has received the following regularisation applications. The Authority will accept written comments from the general public at the Planning Authority offices or through address sent by 09th February, The reference number should always be quoted. BIRŻEBBUGIA RG/04527/17 To regularise existing maisonette Ronnie Galea, 180, Cynthclaire, Triq San Filippu, Birzebbugia, Malta MARSASKALA RG/04240/17 RG/04243/17 To regularise apartments as built, internal height,internal yard and backyard. Carmel Camilleri, Flat 6, Marclau Flats, Triq il-munxar, Marsascala, Malta To regularise apartment as built. Carmel Camilleri, Flat 3, Marclau Flats, Triq il-munxar, Marsascala, Malta RABAT RG/04228/17 Original permit found was does not cover building as built. Garage seems larger than it is actually, thus property is not covered by a permit. Ivan Sammut, 12, Triq il-hobbejza, Rabat, Malta SAN PAWL IL-BAĦAR RG/04023/17 To regularise existing flat as built including facade specifically backyard and internal yard Mr Leo Grech O.b.o. A.i.l. Ltd., Flat 8, Bayline, Triq San Gelardu, San Pawl il-bahar, Malta RG/04024/17 To regularise existing penthouse as built including facade specifically encroachment of front terrace, backyard, internal yard as well as, internal height Mr Leo Grech O.b.o. A.i.l. Ltd., Flat 9, Bayline, Triq San Gelardu, San Pawl il-bahar, Malta RG/04192/17 This application involves the regularisation of an existing garage for private car and is situated in an existing block of flats and garages. The construction of this garage was not included in the original application and so it requires full regularisation. Joseph Magro, Garage no. 5, Millenium Court, Triq il-hgejjeg, Bugibba San Pawl il-bahar, Malta SLIEMA RG/04103/17 To regularise residential unit as built Perit Alan Galea, 13/14, The Elms, Triq Gorg Borg Olivier, Sliema, Malta ŻEBBUĠ (GOZO) RG/03499/17 To regularise existing second floor Flat 6 Mr Raymond Formosa Rose Formosa, Flat 6, Dreamtime, Triq il-lifurna, Marsalforn Zebbug (Gozo), Gozo RG/04211/17 To regularise dwelling as built Emanuel Zammit, 29, Triq il-mungbell, Marsalforn Zebbug (Gozo), Gozo

7 L-10 ta Jannar, Lista ta Deċiżjonijiet għal Applikazzjonijiet għall-permess ta Żvilupp Din hija lista ta applikazzjonijiet fejn nħarġet notifika ta deċiżjoni mill-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità. Fejn applikabbli, appelli minn dawn id-deċiżjonijiet għandhom jiġu sottomessi lit-tribunal ta Reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar skont Artiklu 13 tal- Att dwar it-tribunal ta Reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar, tal-2016 sa 30 ġurnata mid-data ta dan l-avviż. Kull rikonsiderazzjoni fuq kundizzjonijiet, fejn applikabbli, għandha tiġi sottomessa lill-awtorità tal-ippjanar skont Regolament 14 tar-regolamenti dwar l-ippjanar tal-iżvilupp (Proċedura ta Applikazzjonijiet u d-deċiżjoni Relattiva), 2016 sa 30 ġurnata mid-data ta dan l-avviż. L-avviżi li ġejjin qed jiġu ppubblikati skont Regolamenti 6(6) u 18(6) tar-regolamenti dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, 2016 (Proċedura ta Applikazzjonijiet u d-deċiżjoni Relattiva) (A.L.162 tal-2016). Wieħed jista jara online id-deċiżjoni flimkien maddokumentazzjoni relatata fuq ( (għal min juża l-eid) u fl-uffiċċji tal-awtorità tal-ippjanar fil- Furjana jew Triq Sir Luigi Camilleri, ir-rabat (Għawdex). GTD - Granted; REF - Refused; UPH - Upheld; DIS - Dismissed; MO77 - Modified as per Article 77; RV77 - Revoked as per Article 77; AMD - Conditions or Reasons amended at appeal; ABD - Appeal against Bank Guarantee dismissed; RVK - Revoked; CDIS - Reconsideration of Condition Dismissed; STI - Dismissed - Non Compliance to Requirements; CUPH - Reconsideration of Condition Upheld; DSM - Dismissed following non compliance with post decision requirements List of Decision Notifications for Development Permission Applications This is a list of applications where a decision notification has been issued by the Planning Authority. The applications are set out by locality. Where applicable, any appeal on these decisions should be submitted to the Environment and Planning Review Tribunal as per Article 13 of the Environment and Planning Review Tribunal Act, 2016 within 30 days from the date of this notice. Any reconsideration on conditions, where applicable, should be submitted to the Planning Authority as per Regulation 14 of the Development Planning (Procedure for Applications and their Determination) Regulations, 2016 within 30 days from the date of this notice. The following notices are being published in accordance with Regulations 6(6) and 18(6) of the Development Planning (Procedure for Applications and their Determination) Regulations, 2016 (L.N.162 of 2016). The decision notice and supporting documentation may be viewed online at ( (to eid users)and at the offices of the Planning Authority in Floriana or Triq Sir Luigi Camilleri, Victoria (Gozo). GTD - Granted; REF - Refused; UPH - Upheld; DIS - Dismissed; MO77 - Modified as per Article 77; RV77 - Revoked as per Article 77; AMD - Conditions or Reasons amended at appeal; ABD - Appeal against Bank Guarantee dismissed; RVK - Revoked; CDIS - Reconsideration of Condition Dismissed; STI - Dismissed - Non Compliance to Requirements; CUPH - Reconsideration of Condition Upheld; DSM - Dismissed following non compliance with post decision requirements ATTARD PA/01200/17 REF To sanction animal enclosures. Mr. Jimmy Fsadni, Site at, Triq Dun Mikiel Xerri, Attard, Malta PA/02087/17 GTD Proposal entails the demolition of an existing garage, and the construction of a new garage and domestic store at a lower level. This application also includes the sanctioning and proposal of minor internal and external alterations. Ms Nadia Carabott, 54, Villa Mabruka, Triq Il-Muskatell, Attard, Malta PA/04302/17 GTD Demolition of existing 2 garages and construction of 3 garages, 1 maisonette, 3 apartments and one receded floor (penthouse), including an extension at the back of the receded floor level and an extension of a bathroom over approved receded apartment and over site partly covered by PA 4239/16. Raygine Developers Ltd Attn: Raymond Briffa, The Vines, 3/7, Triq il-mosta, 7, 8, 9, 10 and Manly in, Triq A Caruana Gatto, Attard, Malta PA/06160/17 GTD Alterations and additions to house and construction of pool Mr Martin Camilleri, Fairlane, 209, Triq Il-Linja, Attard, Malta

8 260 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,933 ATTARD PA/06295/17 GTD Proposed construction of pool in backyard. Mr. Franco Muscat, 7, Sqaq Nru. 4, Triq Hal Qormi, Attard, Malta PA/06593/17 GTD Proposed canopy with retractable canvas over approved tables and chairs by PA 1650/15 and proposed signs. Mr. Pierre Cachia, La Siciliana, Triq L-Imdina, Attard, Malta PA/06805/17 GTD To demolish existing structures on site and construct terraced house Mr. Nazzareno (sive Reno) Saliba, No.8, Triq in-nutar Zarb c/w, Triq Zebbug, Attard, Malta PA/08154/17 GTD Shifting of internal walls and opening of façade to create garage, and extending kitchen into surrounding circulation space. Mr. Carmel Borg, Block A2, Flat 1, Wesghat il-plajja off, Triq L-Isptar, Attard, Malta PA/08329/17 GTD To sanction changes to basement, internal layout at ground first and roof level and façade of terraced house from those approved in PB 1289/70 Mr. Anthony Grima, 127, Astrid, Triq Hal Warda c/w, Triq Tumas Chetcuti, Attard, Malta PA/08563/17 GTD To sanction changes to footprint of site as at PA5265/04, to sanction minor internal and external alterations and propose the installation of platform at ground floor level over part of backyard Mariella Marinkovic, 70, Mamo Court, 5, Triq il-kappella tal-mirakli, Attard, Malta PA/08861/17 GTD Minor internal alterations and minor alterations to the facade. Set back of the wall to the back yard to enlarge the back yard, demolition of internal wall in kitchen/dining/sitting to create open plan, enlarging the internal shaft at ground floor, opening/closing of internal doors, construction of 1m high parapet wall on washroom (for services), change of use from study to bedroom at first floor, removal of bronze aluminium gate on facade and replacement of all bronze apertures on facade with white PVC, widening of window on facade at first floor, lowering the slab level of the main entrance and replacing the front door. Mr. Charlton Aquilina, 23, Mulberry, Triq Il-Palm, Attard, Malta PA/08991/17 GTD Minor internal works at ground floor, to open walls and to open door onto side terrace. Anna Diehl, 4, Triq Il-Midra, Attard, Malta PA/09209/17 GTD Minor alterations to two of the facades and new internal layout at ground floor level only to create an open plan design for a combined kitchen/dining/living area. Mr Antoine Galea Salomone, 17, Triq Il-Konti R Barbaro, Attard, Malta PA/09218/17 GTD To sanction slight variations from approved PB/4103/87 Mr. Vince Curmi, 27, Glorvin, Triq Il-Kappar, Attard, Malta BALZAN PA/00200/17 GTD To sanction layout of maisonette and extension to same. Mr. Charles Ciantar, 4, Triq San Rokku, Balzan, Malta PA/06549/17 GTD Minor internal and external alterations and sanctioning to an existing dwelling covered by previous permit PB/04184/87. Proposal also includes the demolition of a structure at the rear and a horizontal extension to an existing roof structure. Mr John Schembri, 5, Bukuria, Triq Dun Spiru Sammut, Balzan, Malta PA/06600/17 GTD Demolition of existing terraced house and construction of 8 garages, maisonette, 6 apartments and setback floor Mr. Daniel Tonna obo Towzone, 202, Triq Il-Ferrovija L-Qadima, Balzan, Malta PA/09171/17 GTD Proposed facade restoration and replacement of apertures at ground floor Ms Janella Camilleri, 17, Triq Idmejda, Balzan, Malta BELT VALLETTA PA/05207/16 UPH Replacement of dangerous beams, staircase and deteriorated external timber closed balcony, and cleaning of facade. Ms Nadine Cuschieri Grech, 123, Triq Ir-Repubblika, Belt Valletta, Malta

9 L-10 ta Jannar, BELT VALLETTA PA/07408/17 GTD To sanction Pastizzeria and retractable canopy. Mr James Zammit, 57, Triq Il-Merkanti, Belt Valletta, Malta PA/08292/17 GTD Change of use of vacant premises to a Class 4B outlet [Massage Parlour]. Mr. Alfred Attard, 142, Triq L-Arcisqof, Belt Valletta, Malta PA/09695/17 GTD To sanction minor internal and external alterations to approved Boutique Hotel. 66 St. Paul s Ltd Attn: Pietro Vernacchia, 66, Triq San Pawl, Belt Valletta, Malta BIRKIRKARA PA/03169/17 GTD To demolish existing tyre garage and construct semi-basement Class 5A tyre service garage including advertisement sign with underlying basement store and overlying three apartments and penthouse. Mr. Salmenio Buhagiar, 203, Triq San Giljan, Birkirkara, Malta PA/03340/17 GTD Demolition of existing terraced house and construction of a semi-basement garages at ground floor, three floors and penthouse. Mr. Ray Mifsud, Jahweh, 48, Triq K.Galea c/w, Triq F Zahra, Birkirkara, Malta PA/03861/17 REF Change of use from General Industry Class VB (as per PA 1193/94) to Class IVB retail with ancillary storage/offices at ground floor and to erect an exhibition centre (which might include Classic Motors) at first, second and receded third and fourth floor with internal and external alterations. Mr. Mark Sammut, Gloriosa, 55, Triq Borg, Birkirkara, Malta PA/05341/17 GTD Proposed additions and alterations to existing town house Mr. Chris Xerri, 80, Triq Vittorio Cassar, Birkirkara, Malta PA/05490/17 GTD Proposed alterations to existing 2 units and proposed additional 2 units on second floor and third floor level. This application also includes demolition of existing walls and part of roof Mr. David Grech, 39, 37, Triq San Lawrenz c/w, Triq Dun Xand Cortis, Birkirkara, Malta PA/06422/17 GTD Demolition of existing first floor maisonette and construction of 3 apartments. Mr. Alan Scerri, 153, Triq FS Caruana, Birkirkara, Malta PA/06638/17 REF Replacement of timber balcony in timber-like aluminium Ms Doreen Saliba, 93, Grazzi Mulej, Triq Tal-Herba, Birkirkara, Malta PA/06775/17 GTD Sanctioning of size of internal yard at 2nd floor level. Mr. Pasquale Cilia, 28 Flt/2, Jean Franco, Triq Dun Karm, Birkirkara, Malta PA/06903/17 GTD To sanction extension of approved PA/00680/08 with adjacent property, including sanctioning of signage. Mr Joseph Borg, 135, Rihanna, Triq FS Caruana, Birkirkara, Malta PA/08659/17 GTD Alterations to existing garage consisting of replacing a dangerous slab, removal of toilet and stairs, and roofing back yard. Mr. Aldo Pace, 84, Triq L-Isqof Labini, Birkirkara, Malta PA/08705/17 GTD Demolition of existing terraced house and construction of 3 garages at basement level, 5 apartments and 2 duplex penthouses. Mohib Abouzidan, 118, Thanks God, Triq l-akwedott, Birkirkara, Malta PA/08889/17 GTD Renewal of PA1764/12 - Proposed penthouse at roof level Mr Charles Schembri, Regent Place, Triq Tumas Fenech c/w, Triq Il-Venerabbli Nazju Falzon, Birkirkara, Malta PA/08919/17 GTD Change of use from Class 4B to a residential unit, including minor internal alterations Ms. Laura Calleja, No. 47, Triq Guzeppi Xuereb Ix-Xudi, Birkirkara, Malta PA/09123/17 GTD Extension to existing Class 4A Office at 2nd floor, including alterations on façade and installation of signage. Diana Camilleri, 45, Triq F.S.Caruana c/w, Triq Il-Fuhharin, Birkirkara, Malta

10 262 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,933 BIRKIRKARA PA/09317/17 GTD Restoration of Facade as per Irrestawra Darek Scheme application HPU 307/17 including the replacement of the apertures to timber Mr. Jurgen Gatt, No. 82, Triq il-kbira Has-Sajjied, Birkirkara, Malta BIRŻEBBUĠA PA/03240/15 GTD To sanction extension to existing baling plant, to include additional area for scrap mounds (in view of height limitation imposed on mounds), shifting of baling machine and relocation of HGVs parking to accommodate better circulation. Proposal includes also removal of fuel pump approved in PA 2453/10. Damian Whitehead, HHF 601 and 602, Hal Far, Qasam Industrijali, Birzebbugia, Malta PA/03733/17 GTD To propose change of use from existing machinery display area to equestrian retail outlet and to construct canopy and affix sign to facade. Mr. Mario Farrugia, 1, Triq Hal Far, Hal Far, Birzebbugia, Malta PA/04881/17 GTD Correction of site, to sanction works over PA/6669/01 and extend Class 4B shop. Ms. Marco Grixti, Shangrila, Misrah Is-Summit, Birzebbugia, Malta PA/04974/17 GTD To sanction as built reservoir and agricultural store to reduced size as approved PA01279/01. Mr. Mario Camilleri, Site at, Ta Salvun, Birzebbugia, Malta PA/05825/17 GTD To sanction internal and external differences from approved PB3592/86/1516/86 including shifting, additions and removal of walls, doors and windows. Application includes correction of site. Ms Doris Borg, 29, Triq Il-Hajja Ewlenija, Birzebbugia, Malta PA/05831/17 GTD Raising of party wall due to privacy issues Ms. Lourdes Aquilina, 75, Triq Id-Duluri, Birzebbugia, Malta PA/06412/17 GTD To construct 9 garages at basement level, 2 maisonettes at ground floor level, 9 apartments at first, second and third floor levels and 2 apartments at receded floor level. Application includes excavation. Mr. Paul Farrugia, Site at, Triq Dun Gorg Zammit c/w, Sqaq Il-Gurgier, Birzebbugia, Malta PA/06895/17 GTD To demolish existing garage and construct terraced house Mr. Carmel Zammit, 118, Triq San Filippu, Birzebbugia, Malta PA/07481/17 GTD Change of use from garage for private cars to public service garage (3 vehicles). Mr Silvio Attard, 101, Triq FM Ferretti, Birzebbugia, Malta PA/08394/17 REF Sanctioning residence as built including additional construction of bathroom at second floor level. Sanctioning to include additional ancillary store to approved ground floor class 4B shop and proposed fascia sign. Oman Brincat, 34, Triq San Frangisk Saverju c/w, Triq San Filippu, Birzebbugia, Malta PA/08708/17 GTD Demolition of existing dwelling and construct new house, consisting of a garage at ground floor, interconnected residence on 1st and 2nd floor level and a washroom on 3rd floor. Charles Camilleri, 15, Triq Il-Brolli, Birzebbugia, Malta PA/08916/17 GTD Internal alterations at ground and basement level including the following: at ground floor - removal of back staircase and replacing it with a spiral staircase, removal of archways in kitchen and hallway, replacing kitchen and part of hallway with 2 bedrooms and shifting kitchen/living in sitting room. At basement level - increasing internal height of part of garage to 2.6m, changing part of garage into a living room/entertainment area together with inclusion of pool in backyard. Ms. Oriana Calleja, 90, Premier House, Triq Il-Kartaginizi, Birzebbugia, Malta PA/09346/17 GTD To sanction variations from approved PA00198/15 at ground and first floor levels, convert approved penthouse into a full floor at third floor and construct overlying setback level to form a duplex unit. Proposal includes construction of lift-shaft plus other additions and alterations due to correction of site configuration. John Debattista, 56, Triq Santa Katarina, Birzebbugia, Malta

11 L-10 ta Jannar, BIRŻEBBUĠA PA/09666/17 GTD To sanction dimensions of garage. Dr. Owen Bonnici, Garage (St.George s Court), Triq Santa Marija, Birzebbugia, Malta COSPICUA (BORMLA) PA/00734/17 GTD To increase basement level for Class 4D kitchen, creation of Class 4D at ground floor level, apartments at first, second and third, extension at penthouse level and to construct minor internal and external alterations. Mr. Eike Michael Foerg, 123, 124, 125, Triq San Pawl, Cospicua (Bormla), Malta PA/06286/17 GTD Proposed additions to existing washroom at receded third floor level. Mr. Werner Wenk, 15 Flat 3, Triq San Pawl, Cospicua (Bormla), Malta PA/06682/17 GTD To extend property at first floor level and remove existing lightweight roofing on room at roof level and increase in height and replace with concrete roof. Ms. Romina Abela, 11, Triq L-Immakulata, Cospicua (Bormla), Malta PA/06758/17 GTD To extend roof structure approved in PA 3131/16 and minor internal alterations Mr. Joseph Attard, 25, Sqaq Srejdek, Cospicua (Bormla), Malta PA/07386/17 REF Proposed tables and chairs for Class 4A office Mr Douglas Salt, 38, Triq Santa Tereza, Cospicua (Bormla), Malta PA/09096/17 GTD Minor internal alterations and restoration of facade including balconies and fixtures according to Irrestawra Darek Grant Scheme Mr. Lorenzo De Ninno, 24, Triq Felic, Cospicua (Bormla), Malta PA/09167/17 GTD To sanction changes in internal layout of existing garage from approved permit PA4597/92. Mr John Spiteri, Garage 5 and 6, Triq Wigi Rosato/, Triq Il-Kuncizzjoni, Cospicua (Bormla), Malta DINGLI PA/03799/17 CUPH Part demolition and reconstruction of dwelling plus alterations Mr. Gino Borg, Site at, Ta Sabbat, Il-Buskett, Dingli, Malta PA/06524/17 GTD To demolish and to construct agricultural store with underlying basement and reservoir. Mr. Carmel Farrugia, Site at, Irdum Ta Gidem, Dingli, Malta PA/06710/17 GTD Amended Application to PA/04162/16, which includes internal and external alterations, construction of lift, proposed pool. Mr Alan Zahra, 31, Triq Il-Ghajn, Dingli, Malta PA/06876/17 REF Construction of stables and ancillary facilities. Proposal includes also the installation of PV panels and the sanctioning of a pump room Mr. Joe Cardona, Site at, Triq tal-kalkara, Ta Manduka, Dingli, Malta FGURA PA/06034/17 GTD Internal and external alterations, demolition of existing lift, construction of new lift, two floors and a penthouse Mr. David Dimech, Georann, 64, Triq Tal-Klerku, Fgura, Malta PA/06521/17 GTD Proposed ground floor garage, three apartments at first, second and third floor, and a receded floor at fourth floor. Mr. Philip Borg, Site at, Triq Il-Liedna, Fgura, Malta PA/07094/17 GTD Change of use from existing Store to Office (Class 4A) Including fixing of sign and external alterations. Mr. Luke Gregory, Site at, Triq Liedna c/w, Triq San Tumas, Fgura, Malta FLORIANA PA/09432/17 GTD To restore facade and interiors Mr Giovanni Battista Buttigieg, 46, Triq l-isqof Mauro Caruana, Floriana, Malta

12 264 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,933 FLORIANA PA/09601/17 GTD Proposed photovoltaic panels on existing roof and construction of two course parapet wall Mr Nikhil P. Patil, Malta Properties Co. Plc, Triq Emvin Cremona, Floriana, Malta FONTANA PA/05567/17 REF Proposed ventilation grids beneath pavement Mr. George Sacco, No. 2, Triq Il-Kappillan Guzepp Hili, Fontana, Gozo GĦAJNSIELEM PA/00083/17 REF Biex tinbena stalla ghaz-ziemel Mr. Charlie Borg, Site at, Triq Borg Gharib, Ghajnsielem, Gozo PA/03006/17 GTD To construct 2 houses with pool instead of the one approved in PA 4802/09 Daniel Said, Site at, Triq Manuel Pinto de Fonseca, Ghajnsielem, Gozo PA/07557/17 GTD Proposed stables including paddock area, cesspit and manure clump Mr Joseph Galea, Site at, Ic-Cens Tal-Gharus, Ghajnsielem, Gozo PA/08698/17 GTD Proposed internal alterations including an additional bedroom with en-suite and external alterations including opening on façade to create larger opening and replacement of railing to front garden Mr. Mario Cordina, 7, Sunset Court, Triq Ix-Xatt L-Ahmar, Ghajnsielem, Gozo PA/08792/17 GTD Proposed minor internal alterations and subdivision of second-floor apartment into two residential units. The alteration include shifting of walls to create an additional bedroom, and to change size and access to bedrooms and bathrooms Mr Jeffrey Farrugia, No. 37, Apartment No. 3, Triq Ghajnsielem, Ghajnsielem, Gozo PA/08917/17 GTD To roof over part of drive way. Mr Anthony Curmi, Queensland House, Triq Guzeppi Cali, Ghajnsielem, Gozo GĦARB PA/06339/17 GTD To construct underground agricultural reservoir and pump room Mr Pasquale Cassar, Site at, Triq It-Trux, Gharb, Gozo PA/06529/17 GTD To construct basement garages, two apartments at ground and first floor level and washrooms at roof level Mr. Mario Saliba, Plot 7, Triq Thomas Cassar, Gharb, Gozo PA/06639/17 GTD Proposed maisonette, four flats and underlying garages. Frans Cassar, Site at, Triq Albert W Ketelby, Gharb, Gozo GĦARGĦUR PA/03339/17 CUPH To sanction the dismantling of a dilapidated agricultural room, its re-construction (same footprint), sanctioning of re-constructed rubble wall, sanctioning of installed timber gate at entrance to the field and re-construction of another stretch of rubble wall. Mr Anthony k/a Twanny Borg, Site at, Triq Gharghur, Gharghur, Malta PA/04901/17 GTD To sanction variations from approved plans Mr. George Agius, Perla, Triq In-Naxxar, Gharghur, Malta PA/05313/17 GTD To carry out removal of existing soil, deposit construction waste and re instate soil in a disused quarry. Mr Dennis Baldacchino, Site at (Disused Quarry), Triq San Gwann, Gharghur, Malta PA/06109/17 GTD Proposed demolition of existing structure, excavation for basement levels and construction of 9 basement garages, 2 maisonettes at ground floor, 6 overlying apartments (1st-3rd floor) and 1 setback apartment at 4th floor level including construction of pool RSL LTD Attn: Wigi Micallef, St. Mary, Triq Dun Salvatore Zarb c/w, Triq Zaghruna, Gharghur, Malta

13 L-10 ta Jannar, GĦARGĦUR PA/06881/17 REF Proposed demolition of disused livestock farm (that ceased operation in 2003) and construction of dwelling Angelo Azzopardi, Site at, Triq Ghaxqet l-ghajn, Gharghur, Malta PA/09006/17 GTD Proposed minor internal alterations including removal of walls and reducing the internal height to 2.6m at ground floor level. Christian Gauci, Vanhel, 20, Triq Ix-Xwieki, Gharghur, Malta PA/09056/17 GTD To demolish existing dwelling and construct basement garage (having 4 parking spaces and access to a garage on the adjacent site covered by PA/2996/14), ground floor maisonette and four overlying residential units. VBS Properties Ltd Attn: Antoine Vella, 168, Triq San Gwann, Gharghur, Malta PA/09406/17 GTD To sanction internal alterations to penthouse (setback third floor) as approved in PA7247/05. Works include minor shifting of internal walls and addition in internal yard setback in line with sanitary regulations. Roberto Pullicino, Orchard Place, No.28, Flat 3 (Penthouse), Triq Dun Salvatore Zarb, Gharghur, Malta GĦAXAQ PA/00711/17 GTD To sanction amendments to plans approved with PA 6913/05 dated 22/8/2012, as amended on the 15th June 2015 and to include:- 1) Changes to WC layouts and front elevations to garages G1 to G4 at Ground level, addition of office in G23 and of staff room in G26 and - 2) Changes to internal layout and parking arrangement, the relocation of the substation and addition of a generator room and slight extension at front and back of site at basement level and 3) the relocation of the reservoirs including the addition of a water treatment separator for the road runoff - 3) Slight variances in roof levels and other minor internal alterations. Five Star Developments Ltd Attn: Mr Carmel Falzon, Site at, Triq Il-Belt Valletta, Ghaxaq, Malta PA/03503/17 GTD To sanction garage as built, sanction changes to the internal layout and construct extension on rear of garage. Mr Godwin Micallef, Riwintagod, Triq Carmelo Rosario Dimech, Ghaxaq, Malta PA/07051/17 GTD Renewal of PA/00120/13 (Renewal of PA 1424/07 - Demolition of existing premises and construction of basement garage and overlying residences) Mr Charles Ellul, Site at, Triq Tas-Salib, Ghaxaq, Malta PA/09219/17 GTD To sanction overall changes in configuration of property and minor differences to facade Mr Ronnie Caruana, Flat 1, No. 41, Triq Dun Guzepp Demicoli, Ghaxaq, Malta GUDJA PA/00875/17 GTD Minor alterations in front elevation Mr. Philip Fenech, Site at, Triq Il-Gudja, Gudja, Malta PA/03052/17 GTD Alterations to existing terrace house to subdivide into two apartments and construction of second and third floor. Amendments to Garage and addition of lift. Mr. Jesmond Farrugia, Del Fiore, Triq Hal Resqun, Gudja, Malta PA/07267/17 GTD Alterations and extension to existing terraced house Mr. Matthew Xuereb, 42, Triq Il-Kbira, Gudja, Malta GŻIRA PA/05329/17 GTD To sanction change of use from Class 5A (Printing Press) to Class 3C (fitness Centre) and to sanction sign. Mr. Victor Bonavia, Carousel, 92, Triq Moroni, Gzira, Malta

14 266 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,933 GŻIRA PA/06968/17 GTD To construct an additional floor and to convert the existing duplex apartment at fourth and fifth floor into a two bedroom apartment at the fourth floor and combining the fifth and the sixth floor into a duplex apartment. Mr Salvatore Gulino, 132, Triq il-flotta and, Triq l-immakulata Kuncizzjoni, Gzira, Malta PA/07924/17 GTD Change of use from showroom at ground floor level to generic use class 4 b shop and fixing of sign to facade. Mr. Adrian Tabone, Fawwara Building, ground floor premises, Triq Testaferrata, Gzira, Malta PA/08806/17 GTD Minor interior amendments consisting of the demolition of staircases and shifting of doors in common area and construction of two extra floors at third and fourth level and another recessed floor at fifth level Mr. Simon Muscat, Lucy Flats, Triq Tal-Kubrit, Gzira, Malta ĦAMRUN PA/06497/17 GTD Demolition of existing dilapidated maisonette and construction of a garage and a domestic store Mr Carmelo Spiteri, 93, Triq Il-Vitorja, Hamrun, Malta PA/06532/17 GTD To sanction existing dwelling as built - including differences in layout at first floor and the addition of an extension at second floor from that approved in PAPB 834/91 and correction of site plan. Ms. Nancy Edwards, Edwards House, No. 79, Triq Joseph Abela Scolaro, Hamrun, Malta PA/06880/17 GTD To sanction structure and use of existing bakery and Class 4B shop, including shop sign and to propose two additional stores in the backyard. Mr Fabio Camilleri, 7/9, Premium Bakery, Triq Il-Fatati, Hamrun, Malta PA/07215/17 GTD Change of use from Class 4 B - retail to take away Mr. Walter Tanti, Tanti Palmier, Pjazza Kappillan Muscat, Hamrun, Malta PA/08223/17 GTD Full demolition of existing property and proposed construction of storage basement,1 shop class 4B at ground floor and 3 apartments on upper levels. Mr. Michael Ghigo, 758, Triq Il-Kbira San Guzepp, Hamrun, Malta PA/08531/17 GTD To sanction external alterations and change in apertures material from that approved. Ms. Charmaine Micallef, Maria Flats, Flat 2, Triq San Vincenz, Hamrun, Malta PA/08769/17 GTD Demolition of washroom and construction of apartment at third floor. Correction of site from that approved in PA/04139/09. Mr. Darren Dimech, 15, Triq Wenzu Mallia, Hamrun, Malta IKLIN PA/07246/17 GTD Proposed change of use from garage (private parking) to Public Service Garage for light passenger Transport Mr Felix Micallef, 37, Triq Anton Buttigieg, Iklin, Malta PA/09020/17 GTD Changes to PA 2169/10. Proposed works to existing property include reconfiguration of existing staircase, construction of lift shaft from first floor, extension of balcony at first floor and construction of front room, rear room and balcony at second floor. Works also include construction of duplex at third floor and setback floor. Mario Camilleri, 30, Amiga, Triq Richard Taylor, Iklin, Malta KALKARA PA/04494/17 GTD Install a static crane at Kalkara Wharf Mr. Emanuel Delceppo, Kalkara Boatyard, Triq Marina, Kalkara, Malta

15 L-10 ta Jannar, KERĊEM PA/01005/17 GTD To demolish existing structures, alterations and additions to existing dwelling and construction of a swimming pool. Carolyn King, 36, Triq Pejpu, Kercem, Gozo KIRKOP PA/04940/17 GTD Sanctioning of internal alterations and extension to approved Permit PAPB 3794/81/2767/81 with respect to the building footprint, room at backyard and washroom including staircase at roof level. Mr Vincent Mifsud, Honeysuckle, 37, Triq San Pietru, Kirkop, Malta PA/05856/17 GTD Demolition of existing derelict dwelling unit on two floors and construction of new dwelling unit on two floors including the construction of a dipping pool within the backyard. Ms. Jennifer Camilleri, Qalb ta Gesu, 17, Triq Santu Rokku, Kirkop, Malta PA/06070/17 GTD Proposed Class 3A boutique tourism accommodation retaining existing 1 storey façade; including construction of ground and first floor, room on roof and lift. Mr. Charles Ellul, 5, Madonna Ta Fatima, Misrah San Anard, Kirkop, Malta PA/06906/17 GTD Alterations to existing dwelling including the conversion of same into two dwellings. Ms. Maria Grech, 75/76, Triq San Leonardu, Kirkop, Malta LIJA PA/06454/17 GTD To sanction minor amendments from approved permit DN/00349/13. Proposal also includes the removal of an aluminium structure at roof level and the construction of a new washroom. Mr Joseph Matthew Fiteni, 5, Triq Il-Kuncizzjoni, Lija, Malta PA/07108/17 GTD It is proposed to carry out amendments to approved permit PA/1546/16 in the form of miscellaneous internal and external alterations, lowering of backyard to level -1 and extension of office (class use 4A) at the back of level +1. Bastion House Ltd Attn: Nicholas Zahra, Site at, Triq Il-Mosta, Lija, Malta LUQA PA/01368/17 REF To sanction stables and paddock and to proposed manure clamp. Mr. Joseph Bertrand Gatt, Josephine, 2, Vjal l-avjazzjoni/, Sqaq Tat-Tamla, Luqa, Malta PA/04566/17 GTD To demolish existing structure and construct.3no garages at basement level, 1no maisonette at ground floor level and 4 no apartments at first, second, third and receded floor level. Application includes excavation Mr. Natalino Pace, Atrium, Triq Il-Karmnu, Luqa, Malta PA/06864/17 GTD To sanction existing basement garage, back terraces and proposed new drying area and washroom at second floor George Ebejer, Notre Dame, 65, Triq Censu Decandia, Luqa, Malta PA/08837/17 GTD Internal alterations to an existing townhouse consisting of replacement of a roof, and widening of internal apertures. Proposal includes an extension at first floor to construct another bedroom and ensuite and replacement of external window from aluminium to timber. Ms Mary Jacono, 5, Sqaq nru.1, Triq San Pawl, Luqa, Malta PA/08860/17 GTD To sanction penthouse (minor configuration of internal and external walls) and proposed extension to built penthouse (extension of rooms over back terrace) Z enzet Company Limited Attn: Mario Grixti, Tac-Cawla Court, Block C, Penthouse 41, Privtae road off, Triq Kanonku Gwann Borg, Luqa, Malta MARSA PA/09015/17 GTD Alterations to existing duplex maisonette including internal alterations and re planning. Mr. Edward Mercieqa, 250, Triq Stiefnu Zerafa, Marsa, Malta

16 268 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,933 MARSA PA/09177/17 GTD To carry out internal alterations and extensions to existing dwelling. Mr. Saviour Calleja, 17, Telgha Tal-Gizwiti, Marsa, Malta MARSASKALA PA/00924/17 REF To sanction tools room instead of pre-1978 structures and proposed altered entrance gate Mr. Alfred Sacco, Site at, Il-Bidni, Marsascala, Malta PA/01835/16 GTD To construct agricultural room, greenhouse and underground reservoir. Raymond Azzopardi, Site at, Iz-Zebbug off, Tal-Munxar, Marsascala, Malta PA/06096/17 GTD Proposed additional floor above existing apartment block including substantial internal and external alterations and construction of lift Mr. Neil Desira, Alice Flats, Triq Il-Kappara, Marsascala, Malta PA/06319/17 GTD To demolish first floor and construct new house consisting of first, second and third floor and receded fourth floor. Mr Alfred R. Scicluna, 182, Triq Is-Salini, Marsascala, Malta PA/06846/17 GTD Construction of a basement 3 car garage, and 5 apartments spread out over 6 floors. Ms. Laura Bartolo, Plot No. 64, Triq L-Artillieri, Marsascala, Malta PA/08127/17 GTD Construction of external swimming pool Kevin Spiteri, 42, The Eclipse, Triq Il-Mahsel, Marsascala, Malta PA/08894/17 GTD Amendments to approved permit PA/04888/16 Changes due to increase in size of plot including the addition of a bedroom on 1st, 2nd and 3rd floor levels and the addition of ensuite bathroom/s on all residential levels. Mr. Edmond Vella, Nos. 13 and 15, St. Michael, Triq Vajrita, Marsascala, Malta PA/08931/17 GTD To sanction minor additions and alterations to existing penthouse (shift door/window, add small glazed-aluminium extension, add screen next to shaft and changes to stairwell) Donald Paul Ramsay, Les Olives, 10, Triq il-gemmugha c/w, Triq Il-Hortan, Marsascala, Malta PA/08993/17 GTD To sanction existing basement garages as built Ms Lorenza Spiteri, Lor s Flower, Garages 1, 2 and 3, Triq Is-Silla, Marsascala, Malta PA/09017/17 GTD Modifications to existing garage (including excavation works); changes to existing maisonettes (consisting of the construction of a shared entrance door, stairwell and lift); construction of three new apartments at second, third and fourth floor levels including an overlying roof terrace with washroom. Mr. Rayant Coleiro, 38 and 40, Triq Is-Silla, Marsascala, Malta MARSAXLOKK PA/08017/17 GTD Extension on second floor and roof to sub-standard dwelling unit replacement of dangerous roof and alterations to facade Mr. Anthony Fenech, 15, Triq Il-Kuncizzjoni, Marsaxlokk, Malta MELLIEĦA PA/00267/17 GTD To construct rooms for generator and electrical equipment. To install antennae for telemetry Mr. Carlo John Brincat, Selmun Waste Water Pumping Station, It-Telgha Ta Selmun, Mellieha, Malta PA/00421/17 GTD To demolish existing pre-1978 rural rooms and construct new rooms. Mr. Daniel Borg, Site at, Il-Mejjieli, Mellieha, Malta PA/02991/17 GTD Construction of sub station including excavation of trenches Agricentre Ltd Attn: Mr. Jean Paul Busuttil, Site at (Farm), l-ahrax Ta Gewwa, Mellieha, Malta PA/04292/17 GTD To sanction existing excavation and the demolition of a pre-existent building and to construct a ground floor garage, overlying residential apartments and a penthouse Mr. Patrick Muscat, Site off, Triq Il-Knisja l-qadima, Manikata, Mellieha, Malta

17 L-10 ta Jannar, MELLIEĦA PA/04613/17 GTD To sanction alterations and additions to existing boat house. Mr Rueben Farrugia, Boat House, Ix-Xatt Ta Santa Marija, Mellieha, Malta PA/06418/17 REF Construction of an end of scheme plot consisting of garages at ground floor, apartments at first, second and third floor plus overlying washrooms Mr. Charles Camilleri, Site at, Triq Dun Frangisk Sciberras, Mellieha, Malta PA/06676/17 GTD Amendments to PA 6424/16 - to convert two overlying apartments and a setback floor with three garages and Class 4B shop at ground floor into two houses with garages at ground floor and rooms at setback floor. Mr. Jason Parnis, C.105MK, Triq San Publiju c/w, Triq Il-Mithna l-gdida, Mellieha, Malta PA/06685/17 GTD Proposal of correction of site Mr Godfrey Cordina, Ashanti, Triq il-fortizza c/w, Triq Il-Barrieri, Mellieha, Malta PA/06722/17 GTD Proposed modifications to existing garage including replacement of roofing structure and parts of party walls, opening of windows and door on façade on Triq Snajjin and inclusion of lift together with the construction of additional floors on 4 levels. Mr Gilbert Fenech, Garage No. 49, Tarag Snajjin c/w, Triq Is-Snajjin, Mellieha, Malta PA/06783/17 GTD To sanction variations from plans approved in PA/1675/05 in the form of changes to the internal layout of dwelling, minor changes to elevation on Triq Salvinu Vella, and changes to washroom at roof level Ms. Carmen Vella, Paulmar, Triq Salvinu Vella/, Triq It-Tramuntana, Mellieha, Malta PA/06964/17 GTD To extend third floor residential units and construct two new residential units at setback floor. Mr Paul Mifsud, No 108, Ridge Court, Flat 5 and Flat 6, Triq Il-Fortizza, Mellieha, Malta PA/07123/17 GTD To carry out minor internal alterations at basement level (removal of wall and insertion of structural beams), and construct a washroom at roof level. Mr. Joseph Mifsud, 1, Triq Il-Fortizza c/w, Triq Halq ic-cawl, Mellieha, Malta PA/07686/17 GTD Proposal for correction of site plan Mr Brian Caruana, 111, Triq Il-Garni, Mellieha, Malta PA/07858/17 GTD To construct 13 garages at basement -2, 11 garages at basement -1, 3 garages and 3 Class 4B shops at semi-basement level, 12 apartments and 4 penthouses, in lieu of PA 3475/16. Colinrose Ltd Attn: Mr Nicholas Formosa, Site at, Triq Ta Masrija, Mellieha, Malta PA/09035/17 GTD To sanction conversion of two penthouses in to one unit, internal and external alterations to same. Sanctioning include conversion of part kitchen/dining to study room, changes to internal layout and modifications to setback elevation. Charles Downing, Vista Court B, Flat 6, Triq Dun Frangisk Sciberras, Mellieha, Malta PA/09377/17 GTD Renewal to PA1487/12[Proposed Villa (Maisonettes)] Mr Joe Xuereb, Site at, Triq il-qortin c/w, Triq Il-Birwina, Mellieha, Malta MĠARR PA/05668/17 REF Correction of site plan to property as Approved by PA 840/09 Mr. Frankie Calleja, Site at, It-Tafal, Mgarr, Malta MOSTA PA/03482/17 GTD Demolition of existing houses (no. 25, no. 29 and Camilleri Farmhouse) and construction of 2 levels underlying garages, 3 class 4B outlets and 3 maisonettes at Ground floor level, 19 apartments and 3 receded units. Mr. Alessio Vella, No 25, No 29 and Camilleri Farmhouse, Triq il-htajriet c/w, Triq Guzeppi Hyzler, Mosta, Malta PA/04567/17 GTD Alterations to and partial demolition of existing buildings, and construction of two dwelling units, including pool at the back of the site. Ms. Nadine Buhagiar, 87, Triq l-isperanza, Mosta, Malta

It-12 ta Ottubru,

It-12 ta Ottubru, It-12 ta Ottubru, 2016 8001 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 26 ta Ottubru, 2016 Wednesday, 26th October, 2016 Nru./No. 19,668 Prezz/Price 1.80 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

It-22 ta Settembru,

It-22 ta Settembru, It-22 ta Settembru, 2016 7389 Lista ta Deċiżjonijiet għal Applikazzjonijiet għall-permess ta Żvilupp List of Decision Notifications for Development Permission Applications Din hija lista ta applikazzjonijiet

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 15 ta Frar, 2017 Wednesday, 15th February, 2017 Nru./No. 19,728 Prezz/Price 2.16 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 9 ta Mejju, 2018 Wednesday, 9th May, 2018 Nru./No. 19,989 Prezz/Price 2.52 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

BALZAN Change of use from security room to Class 4A and proposed fascia sign Carmel Abdilla, Homeland,A1, Triq San Frangisk, Balzan, Malta

BALZAN Change of use from security room to Class 4A and proposed fascia sign Carmel Abdilla, Homeland,A1, Triq San Frangisk, Balzan, Malta Id-29 ta Novembru, 2017 13,179 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 4 ta Mejju, 2016 Wednesday, 4th May, 2016 Nru./No. 19,568 Prezz/Price 1.26 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 16 ta Mejju, 2018 Wednesday, 16th May, 2018 Nru./No. 19,992 Prezz/Price 2.88 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

L-1 ta Frar,

L-1 ta Frar, L-1 ta Frar, 2017 881 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 18 ta Ottubru, 2017 Wednesday, 18th October, 2017 Nru./No. 19,886 Prezz/Price 2.34 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

To demolish existing villa and construct semi-detached villa with pool. Ranier Farrugia, Villa Manslova, 16, 18, Vjal De Paule, Balzan, Malta

To demolish existing villa and construct semi-detached villa with pool. Ranier Farrugia, Villa Manslova, 16, 18, Vjal De Paule, Balzan, Malta It-8 ta Frar, 2017 1145 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

It-12 ta Settembru,

It-12 ta Settembru, It-12 ta Settembru, 2018 1 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 25 ta April, 2018 Wednesday, 25th April, 2018 Nru./No. 19,983 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 6 ta Settembru, 2017 Wednesday, 6th September, 2017 Nru./No. 19,859 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa 27 ta Diċembru, 2017 Wednesday, 27th December, 2017 Nru./No. 19,927 Prezz/Price 1.62 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 13 ta April, 2016 Wednesday, 13th April, 2016 Nru./No. 19,557 Prezz/Price 0.72 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 11 ta April, 2018 Wednesday, 11th April, 2018 Nru./No. 19,976 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 11 ta Mejju, 2016 Wednesday, 11th May, 2016 Nru./No. 19,573 Prezz/Price 1.44 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

It-12 ta Lulju,

It-12 ta Lulju, It-12 ta Lulju, 2017 8395 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

L-24 ta Jannar,

L-24 ta Jannar, L-24 ta Jannar, 2018 629 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

L-20 ta Ġunju,

L-20 ta Ġunju, L-20 ta Ġunju, 2018 5893 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

Il-31 ta Awwissu,

Il-31 ta Awwissu, Il-31 ta Awwissu, 2016 6881 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Is-27 ta Ġunju,

Is-27 ta Ġunju, Is-27 ta Ġunju, 2018 6053 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

L-14 ta Awwissu,

L-14 ta Awwissu, L-14 ta Awwissu, 2018 7713 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Id-29 taʼ Awwissu,

Id-29 taʼ Awwissu, Id-29 taʼ Awwissu, 2018 8097 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 21 ta Ġunju, 2017 Wednesday, 21st June, 2017 Nru./No. 19,811 Prezz/Price 2.52 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 23 ta Mejju, 2018 Wednesday, 23rd May, 2018 Nru./No. 19,995 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

It-18 ta April,

It-18 ta April, It-18 ta April, 2018 3581 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Il-21 ta Marzu,

Il-21 ta Marzu, Il-21 ta Marzu, 2018 2713 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa 31 ta Jannar, 2018 Wednesday, 31st January, 2018 Nru./No. 19,942 Prezz/Price 2.88 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

L-1 ta Awwissu,

L-1 ta Awwissu, L-1 ta Awwissu, 2018 7193 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa 20 ta Diċembru, 2017 Wednesday, 20th December, 2017 Nru./No. 19,924 Prezz/Price 3.06 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

It-28 ta Frar,

It-28 ta Frar, It-28 ta Frar, 2018 1873 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Is-7 ta Frar,

Is-7 ta Frar, Is-7 ta Frar, 2018 1089 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Sale of BOV Properties

Sale of BOV Properties Sale of BOV Properties Tenders 011/2018 List of Properties offered for Sale by Tender by Bank of Valletta p.l.c. Page No. 1. Hotel in Bugibba 3 2. Property in Qormi last used as a Bakery 4 3. Maisonette

More information

Graduation Ceremony 4 Tuesday 14 November 2017 at 18:30 Sir Temi Zammit Hall FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTANCY DIPLOMA IN COMMERCE

Graduation Ceremony 4 Tuesday 14 November 2017 at 18:30 Sir Temi Zammit Hall FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTANCY DIPLOMA IN COMMERCE Graduation Ceremony 4 Tuesday 14 November 2017 at 18:30 Sir Temi Zammit Hall FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTANCY DIPLOMA IN COMMERCE Maria BORG Angie Marie PISANI Christian PORTELLI Peter

More information

NEWSLETTER 3 rd May 2013 No. 237 Page 1/12

NEWSLETTER 3 rd May 2013 No. 237 Page 1/12 ASSOCIATION OF MALTESE ARMS COLLECTORS & SHOOTERS Founded 12th June 1985 Administrative Offices & Exhibition Halls: Tel: 2141 1600 Mob: 7741 1600 - Fax: 2741 1600 AMACS, Unit 1, Level 2, Clock Tower Block

More information

We hope you had a good start to 2017.

We hope you had a good start to 2017. IN THIS ISSUE PIERRE FAURE DIRECTOR Dear Clients, We hope you had a good start to 2017. You don't need to be a real estate expert to realize that prices are still on the rise. People are always asking

More information

Is-7 ta Settembru, Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A

Is-7 ta Settembru, Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A Is-7 ta Settembru, 2018 8773 Nru. 1045 ATT DWAR IR-REĠISTRAZZJONI TA ARTIJIET (KAP. 296) Avviż li hemm il-ħsieb li Titoli ta Art Jiġu Rreġistrati B DAN qed navża li jien irċevejt l-applikazzjonijiet li

More information

IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA

IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA P.L. 3955 Dokument imqiegħed fuq il-mejda tal-kamra tad-deputati fis-seduta Numru 213 tal-1 ta Diċembru 2014 mis-segretarju Parlamentari għall-ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva,

More information

8266 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,824

8266 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,824 8266 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,824 Nru. 735 ĦAL QORMI No. 735 ĦAL QORMI Elettorali fl-elezzjoni Każwali ta Kunsillier, li saret fit-3 jum ta Lulju, 2017, biex jimtela l-post li tbattal minn Cutajar

More information

A Select List of History Related Dissertations ( ) compiled by Samantha Abela, Dianne Camilleri, Mevrick Spiteri, Ivan Vassallo

A Select List of History Related Dissertations ( ) compiled by Samantha Abela, Dianne Camilleri, Mevrick Spiteri, Ivan Vassallo A Select List of History Related Dissertations (2004-2008) compiled by Samantha Abela, Dianne Camilleri, Mevrick Spiteri, Ivan Vassallo Dissertations submitted in 2004: B.A (HONS) HISTORY 1. Attard, Jason

More information

Sale of property at Rabat Former Sisters of Charity Convent Triq G. Borg Olivier / Triq San Rokku Rabat/Malta

Sale of property at Rabat Former Sisters of Charity Convent Triq G. Borg Olivier / Triq San Rokku Rabat/Malta Sale of property at Rabat Former Sisters of Charity Convent Triq G. Borg Olivier / Triq San Rokku Rabat/Malta Deadline for submissions: 16 th March, 2016 at 11:00am Sale of Property at Rabat Property Owners:

More information

Triq Dun Mattew Magro QRD1932 Qrendi Bronja Street ZRQ2014 Zurrieq Triq V.Dimech ZRQ2403 Zurrieq

Triq Dun Mattew Magro QRD1932 Qrendi Bronja Street ZRQ2014 Zurrieq Triq V.Dimech ZRQ2403 Zurrieq Date: 19-Sep-16 Authorisation A for the Installation, Extension and Certification of Single Phase Electrical Installations Electrical Installations Regulations S.L. 545.24 Regulation 26 Surname Name Authorisa

More information

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc.

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. The Manager HSBC Bank Malta p.l.c. Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. Detail of client/s Address of inspected property (subject property)

More information

Establishment Name and Address. MSIDA MSD 04 No Of Bedrooms 97 TA' GIANNI HOSTEL NO 27 TRIQ GIANNI BENCINI C/W TRIQ VIANI

Establishment Name and Address. MSIDA MSD 04 No Of Bedrooms 97 TA' GIANNI HOSTEL NO 27 TRIQ GIANNI BENCINI C/W TRIQ VIANI AH/0195 02-0025 hotel@nsts.org www.nsts.org HOS/0011 HOS/0012 25-0010 cbrltd1@go.net.mt hostel@nsts.org www.nsts.org HOS/0014 25-0009 sthotels@sales.net CAMPUS 60 TRIQ L-UNIVERSITA 25588000/25588370 21333105

More information

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc.

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. The Manager HSBC Bank Malta p.l.c. Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. Detail of client/s Address of inspected property (subject property)

More information

Deed No: 97. SALE & ASSIGNMENT. Today the twenty-ninth (29 th ) day of October two thousand and fourteen (2014)

Deed No: 97. SALE & ASSIGNMENT. Today the twenty-ninth (29 th ) day of October two thousand and fourteen (2014) Deed No: 97. Today the twenty-ninth (29 th ) day of October two thousand and fourteen (2014) Before me Doctor of Laws, Marco Burlo, a Notary Public, have personally appeared after having ascertained their

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK 2 DATED 07/01/2013 TO 11/01/2013

PLANNING DECISIONS FOR WEEK 2 DATED 07/01/2013 TO 11/01/2013 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

Ref No Name Surname Tel No Mobile Languages

Ref No Name Surname Tel No Mobile  Languages Ref No Name Surname Tel No Mobile E-mail Languages 855 Monica Abela Medici 21450847 99820207 mam1347@gmail.com 572 Ophelia Abela Scolaro 21452366 99443724 181 Marie Louise Agius 21330570 79061177 231 Tessie

More information

M.O. DATE FILE NUMBER 17/930 M.O. NUMBER 26/04/2018 DO17547 APP. TYPE

M.O. DATE FILE NUMBER 17/930 M.O. NUMBER 26/04/2018 DO17547 APP. TYPE : 03/05/2018 Kildare County Council TIME : 15:25:35 PAGE : 1 17/930 Bridget Flinter R 17/08/2017 single storey extension to rear of existing semi-detached bungalow 1077 Ballyroe Athy 26/04/2018 DO17547

More information

PROJECT DESCRIPTION STATEMENT

PROJECT DESCRIPTION STATEMENT TRK 162247 - Document - () 01_FortCambridge Hotel_PDSVol1One 271015-Print Duplex A4a_PART 1 OF 4 [] - DocumentID - 3238577 - Document Dated - - msult - Page 1 of 49 PROJECT DESCRIPTION STATEMENT Proposed

More information

Name Surname Tel No Mobile Languages Marthese Bezzina Rizzo English Italian Maltese Edwin Abela

Name Surname Tel No Mobile  Languages Marthese Bezzina Rizzo English Italian Maltese Edwin Abela Name Surname Tel No Mobile E-mail Languages Marthese Bezzina Rizzo 21416623 99296061 Edwin Abela 21564788 79287992 edwin.l.abela@gov.mt Gaetana Muscat 27682284 79828563 gaeta.muscat@onvol.net Antoinette

More information

FILE M.O. APP. DATE M.O. 25/09/ /18 17/845

FILE M.O. APP. DATE M.O. 25/09/ /18 17/845 : 01/10/2018 WICKLOW COUNTY COUNCIL TIME : 17:03:59 PAGE : 1 17/845 Joe O'Toole P 13/07/2017 erection of two cattle storage sheds - No. 1 537.6sqm cattle storage shed, No. 2 261.9sqm cattle storage shed,

More information

20 Claude Gaffiero English Italian Maltese 21 Joan Gaffiero English Maltese

20 Claude Gaffiero English Italian Maltese 21 Joan Gaffiero English Maltese ID Name Surname Tel No Mobile E-mail Languages 4 Marthese Bezzina Rizzo 21416623 99296061 5 Edwin Abela 21564788 79287992 eabela@web.de 6 Mary Anne Agius 21377500 99430709 mary_anne.agius@um.edu.mt 7 Gaetana

More information

M.O. DATE FILE NUMBER 17/98 M.O. NUMBER 03/10/ /2017 APP. TYPE

M.O. DATE FILE NUMBER 17/98 M.O. NUMBER 03/10/ /2017 APP. TYPE : 24/10/2017 LIMERICK CITY AND COUNTY COUNCIL TIME : 09:14:51 PAGE : 1 17/98 Michael & Denise Reidy P 06/02/2017 the construction of new dwelling house, storage shed, driveway, wastewater treatment system,

More information

APP. TYPE FILE NUMBER 17/120

APP. TYPE FILE NUMBER 17/120 : 19/12/2017 Louth Co. Co. TIME : 09:48:06 PAGE : 1 17/120 Aoife Reilly P 20/02/2017 Permission for development to consist of the construction of a new single storey 3 bedroom detached dwelling, waste

More information

16,304 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,514. Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A

16,304 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,514. Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A 16,304 Gazzetta tal-gvern ta 19,514 Nru. 1243 ATT DWAR IR-REĠISTRAZZJONI TA ARTIJIET (KAP. 296) Avviż li hemm il-ħsieb li Titoli ta Art jiġu Rreġistrati B DAN qed navża li jien irċevejt l-applikazzjonijiet

More information

50 Years of FDI Looking forward

50 Years of FDI Looking forward 8 October, 2014 The Westin Dragonara Resort Malta attractiveness survey 2014 National conference Main Speakers: Hon. Dr. Joseph Muscat Prime Minister of Malta Hon. Dr. Simon Busuttil Leader of the Opposition

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 16/03/2015 TO 20/03/2015

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 16/03/2015 TO 20/03/2015 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

APP. TYPE FILE NUMBER 16/936

APP. TYPE FILE NUMBER 16/936 : 24/10/2017 Louth Co. Co. TIME : 10:57:24 PAGE : 1 16/936 Denise O'Doherty P 28/12/2016 Permission for development to consist of the construction of new 2 storey dwelling, detached garage, waste water

More information

256 W 88th Street New York, NY

256 W 88th Street New York, NY 256 W 88th Street New York, NY Vacant 5 Unit Mixed-Use Building Currently a Clean Shell Includes: proposed plans to convert to a single family townhouse Listing Price: $4,775,000 (PSF: $1,129) Annual Taxes:

More information

On Ref No Name Surname Tel No Mobile N 373 Mary Abdilla N 691 Marja Lisa Abdilla

On Ref No Name Surname Tel No Mobile  N 373 Mary Abdilla N 691 Marja Lisa Abdilla On Ref No Name Surname Tel No Mobile E-mail N 373 Mary Abdilla 21433375 N 691 Marja Lisa Abdilla 21388193 79063812 midmed@keyworld.net Y 5 Edwin Abela 79287992 edwin.l.abela@gov.mt Y 351 Rose Abela 21368173

More information

This last year has been

This last year has been JOHN BORG MANDUCA New offices for Perry s letting department and property management services This last year has been an exceptionally eventful and successful year at Perry Limited with the company registering

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 29/02/2016 TO 04/03/2016

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 29/02/2016 TO 04/03/2016 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

M.O. DATE M.O. NUMBER 16/04/2018 DO17355 FILE NUMBER 17/535 APP. TYPE APPLICANTS NAME. DATE : 19/04/2018 Kildare County Council

M.O. DATE M.O. NUMBER 16/04/2018 DO17355 FILE NUMBER 17/535 APP. TYPE APPLICANTS NAME. DATE : 19/04/2018 Kildare County Council : 19/04/2018 Kildare County Council TIME : 15:25:11 PAGE : 1 17/535 Harmony Solar Smithstown Limited, P 11/05/2017 development of a solar photovoltaic panel array consisting of the following: up to 74,172sqm

More information

DATE APP. FILE M.O. M.O. 18/04/ /18 17/1058

DATE APP. FILE M.O. M.O. 18/04/ /18 17/1058 TIME : 09:29:20 PAGE : 1 17/1058 Sarah (Sadie) Byrne R 31/08/2017 demolition of a semi derelict cottage, permission for retention of a replacement dwelling and all associated site works constructed on

More information

No Sale of Temporary Dominium utile including Movable Items

No Sale of Temporary Dominium utile including Movable Items No.. 76 Today the twenty-fifth (25 th ) day of August of the year two thousand and fourteen (2014). Before me Doctor of Laws Marco Burlo a, Notary Public, duly admitted and sworn, have personally appeared

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION : 07/09/2017 Kildare County Council TIME : 16:13:25 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 30/08/17 TO 05/09/17 17/985 Phelim & Patricia Farrell P 30/08/2017 (a) planning permission for new entrance and driveway

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 16/11/2015 TO 20/11/2015

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 16/11/2015 TO 20/11/2015 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

September 29, Dear Chautauquan,

September 29, Dear Chautauquan, The owner of 4 Elm Lane (Christine Odell Potts) is coming before the Architectural Review Board with revised plans for the construction of a new two-story home on the same lot. A demolition permit and

More information

Flat 9, Block 1, Rocklands Apartments, Triq Windsor, Sliema

Flat 9, Block 1, Rocklands Apartments, Triq Windsor, Sliema Flat 9, Block 1, Rocklands Apartments, Triq Windsor, Sliema Easy School of Languages has a number of shared self-catering apartments available for students. Rocklands apartment consists of: - Four bedrooms

More information

Old Prince Farm, Princetown Tredegar NP22 3AF. 495,000 Freehold

Old Prince Farm, Princetown Tredegar NP22 3AF. 495,000 Freehold Old Prince Farm, Princetown Tredegar NP22 3AF 495,000 Freehold pablack.co.uk Merthyr Tydfil - PA Black 01685 722223 Old Prince Farm, Princetown Tredegar NP22 3AF In a delightful rural setting, this stone

More information

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION : 27/06/2017 TIME : 10:13:05 PAGE : 1 FURTHER INFORMATION /VALID APPLICATIONS 16/1114 Kilmallock Supermarkets Ltd., R 23/06/2017 F alterations to permitted completed works carried out under a previous

More information

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION TIME : 15:11:21 PAGE : 1 16/610 Valerie Noonan & Jason Bolger P 08/07/2016 construction of an entrance, single storey dwelling house, domestic garage, domestic waste water treatment plant with polishing

More information

SECTION 822 "R-1-A" AND "R-1-AH" - SINGLE FAMILY RESIDENTIAL DISTRICTS

SECTION 822 R-1-A AND R-1-AH - SINGLE FAMILY RESIDENTIAL DISTRICTS SECTION 822 "R-1-A" AND "R-1-AH" - SINGLE FAMILY RESIDENTIAL DISTRICTS The "R-1-A" and "R-1-AH" Districts are intended to provide for the development of single family residential homes at urban standards

More information

EIS APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION FILE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/530

EIS APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION FILE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/530 TIME : 10:47:18 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/530 Brendan Walsh P 07/08/2018 to construct a domestic garage and all associated site works Tooracurragh Ballymacarbry 18/532 Patrick

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 18/394

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 18/394 TIME : 11:15:13 PAGE : 1 18/394 Castleblayeny Community Enterprise CLG P 20/08/2018 Permission to construct a two storey over basement building incorporating lettable office space/ workspace units, atrium,

More information

LAOIS COUNTY COUNCIL

LAOIS COUNTY COUNCIL : 28/1/219 LAOIS COUNTY COUNCIL TIME : 8:46:39 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 21/1/19 TO 25/1/19 under section 34 of the Act the applications for permission may be granted permission, subject to or

More information

APPENDIX I 13 TH FEBRUARY 2012

APPENDIX I 13 TH FEBRUARY 2012 APPENDIX I 13 TH FEBRUARY 2012 1. Arwenack PA11/10295 Mr Guy Greenfield Guy Greenfield Architects Case Officer: Martin Woodley. 01872 224688, mwoodley@cornwall.gov.uk Development of a single detached dwelling

More information

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME. DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION 17/1215 Irish Amateur Rowing Union (t/a Rowing Ireland)

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME. DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION 17/1215 Irish Amateur Rowing Union (t/a Rowing Ireland) TIME : 14:49:07 PAGE : 1 17/1215 Irish Amateur Rowing Union (t/a Rowing Ireland) P 16/08/2018 F high performance training centre including the following:- (I) single storey boathouse (1598 sqm) with eleven

More information

M.O. DATE FILE APP. M.O. 03/05/ /18 17/1007

M.O. DATE FILE APP. M.O. 03/05/ /18 17/1007 : 09/05/2018 WICKLOW COUNTY COUNCIL TIME : 15:06:50 PAGE : 1 17/1007 Alan Dignam R 22/08/2017 existing dwelling as constructed after fire damage, planning permission is also sought for upgrade of effluent

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK 41 DATED 07/10/2013 TO 11/10/2013

PLANNING DECISIONS FOR WEEK 41 DATED 07/10/2013 TO 11/10/2013 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME : 21/09/2018 TIME : 09:38:01 PAGE : 1 FURTHER INFORMATION /VALID APPLICATIONS BY Local Electoral Area Local Electoral Area : Comeraghs Electoral 18/40 Momentum Events Company Ltd., P 13/09/2018 F works

More information

ST. TERESA S GARDENS REGENERATION PARTNERSHIP

ST. TERESA S GARDENS REGENERATION PARTNERSHIP ST. TERESA S GARDENS REGENERATION PARTNERSHIP ST. TERESA S GARDENS REGENERATION - Dublin City Council / DoECLG / Residents / St. Teresa s Regeneration Board St. Teresa s Gardens was initially designed

More information

M.O. DATE FILE APP. M.O. 13/06/ /18 17/1440

M.O. DATE FILE APP. M.O. 13/06/ /18 17/1440 : 18/06/2018 WICKLOW COUNTY COUNCIL TIME : 11:08:30 PAGE : 1 17/1440 Highfield Solar Ltd P 05/12/2017 10 year permission for the construction of a Solar PV Energy development within a total site area of

More information

M.O. DATE 08/11/

M.O. DATE 08/11/ : 12/11/2018 CLARE COUNTY COUNCIL TIME : 11:10:54 PAGE : 1 17/926 Action Enterprises Ltd P 30/11/2017 PERMISSION for the development of a part single storey, part two storey, Community Primary Healthcare

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/436

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/436 : 27/11/2017 County Council TIME : 16:23:08 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 20/11/17 TO 26/11/17 under section 34 of the Act the applications for permission may be granted permission, subject to or

More information

FOR SALE RESIDENTIAL PROPERTY OFFERS INVITED IN REGION OF 550, RAW BRAE ROAD WHITEHEAD BT38 9SZ

FOR SALE RESIDENTIAL PROPERTY OFFERS INVITED IN REGION OF 550, RAW BRAE ROAD WHITEHEAD BT38 9SZ FOR SALE RESIDENTIAL PROPERTY OFFERS INVITED IN REGION OF 550,000 73 RAW BRAE ROAD WHITEHEAD BT38 9SZ Summary We are delighted to offer for sale this stunning detached residence situated in Whitehead,

More information

73 RAW BRAE ROAD WHITEHEAD BT38 9SZ

73 RAW BRAE ROAD WHITEHEAD BT38 9SZ For Sale RESIDENTIAL PROPERTY Offers Invited in Region of 575,000 73 RAW BRAE ROAD WHITEHEAD BT38 9SZ Summary We are delighted to offer for sale this stunning detached residence situated in Whitehead,

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION : 01/02/2018 Kildare County Council TIME : 11:39:45 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 24/01/18 TO 30/01/18 18/63 Liam and Sandra Brady, P 24/01/2018 conversion of existing attic storage space to a habitable

More information

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION FILE EIS. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 16/547

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION FILE EIS. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 16/547 TIME : 11:46:54 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 16/547 16/548 Jamie Power P 19/08/2016 the demolition of one existing dilapidated semi-detached dwelling and rubble stone wall. Construction

More information

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION TIME : 8:57:26 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS RECEIVED FROM 13/6/16 TO 17/6/16 under section 34 of the Act the applications for permission may be granted permission, subject to or without conditions, or

More information

Sample Questions for Paper 1 Statutory Controls in Building Works

Sample Questions for Paper 1 Statutory Controls in Building Works 1. One of the purposes of usable floor space in building plan submissions is for determining Ans. : A A. the area of the refuse chamber. B. the provision of sanitary fitments. C. the area within a flat,

More information

FEES FOR BUILDING REGULATION APPLICATIONS The Land Planning and Development (Fees) (Amendment) Regulations, 2017

FEES FOR BUILDING REGULATION APPLICATIONS The Land Planning and Development (Fees) (Amendment) Regulations, 2017 The Building (Guernsey) FEES FOR BUILDING REGULATION APPLICATIONS The Land Planning and Development (Fees) (Amendment) Regulations, 2017 Regulations, 2012 Development & Planning Authority Revised fees

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 18/46

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 18/46 : 25/01/2018 Kildare County Council TIME : 14:43:05 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 17/01/18 TO 23/01/18 18/46 Newbridge Rugby Football Club, E 17/01/2018 Extension of Duration of Planning Ref. No.

More information

APP. TYPE FILE NUMBER 17/204 DATE RECEIVED DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION PROT. STRU EIS RECD. APPLICANTS NAME IPC WASTE

APP. TYPE FILE NUMBER 17/204 DATE RECEIVED DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION PROT. STRU EIS RECD. APPLICANTS NAME IPC WASTE : 07/09/2017 LONGFORD COUNTY COUNCIL TIME : 14:16:10 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 01/08/17 TO 31/08/17 17/204 Danny & Ciara Reilly R 01/08/2017 for retention of a boundary wall Briskil Newtownforbes

More information

M.O. DATE M.O. NUMBER 15/03/2018 DO16873 FILE NUMBER 17/789 APP. TYPE APPLICANTS NAME. DATE : 22/03/2018 Kildare County Council

M.O. DATE M.O. NUMBER 15/03/2018 DO16873 FILE NUMBER 17/789 APP. TYPE APPLICANTS NAME. DATE : 22/03/2018 Kildare County Council : 22/03/2018 Kildare County Council TIME : 15:22:03 PAGE : 1 17/789 Stephen Egan, P 07/07/2017 (a) The erection of a storey and a half type house; (b) Garage/fuel store for domestic use; (c) The installation

More information

FOCUS. February Issue no13

FOCUS. February Issue no13 Karmen Azzopardi receiving the Gold Medal from HE Dr George Abela, President of the Republic FOCUS February 2010 - Issue no13 Magazine of the Malta Society of Arts, Manufactures and Commerce, Palazzo de

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION TIME : 12:17:04 PAGE : 1 17/265 Niall Wiseman P 10/04/2017 Permission for construction of 4 semi-detached two storey houses and all associated site development works for development fronting onto Villa

More information