Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Size: px
Start display at page:

Download "Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette"

Transcription

1 L-Erbgħa, 16 ta Mejju, 2018 Wednesday, 16th May, 2018 Nru./No. 19,992 Prezz/Price 2.88 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY Avviżi tal-awtorità tal-ippjanar Planning Authority Notices

2

3 Is-16 ta Mejju, PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità. Rappreżentazzjonijiet fuq dawn l-applikazzjonijiet għandhom isiru bil-miktub u jintbagħtu fl-uffiċini tal-awtorità tal-ippjanar jew fl-indirizz elettroniku mt) fil-perjodu ta żmien speċifikat hawn taħt, u għandu jiġi kkwotat in-numru ta referenza. Rappreżentazzjonijiet jistgħu jkunu sottomessi anonimament. Is-sottomissjonijiet kollha lill-awtorità tal-ippjanar, sottomessi fiż-żmien speċifikat, jiġu kkunsidrati u magħmula pubbliċi. L-avviżi li ġejjin qed jiġu ppubblikati skont Regolamenti 6(1), 11(1), 11(2)(a) u 11(3) tar-regolamenti dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, 2016 (Proċedura ta Applikazzjonijiet u d-deċiżjoni Relattiva) (A.L.162 tal-2016). Rappreżentazzjonijiet fuq l-applikazzjonijiet li ġejjin għandhom isiru sal-15 ta Ġunju, Wieħed jista jara online dettalji u pjanti ta dawn l-applikazzjonijiet fuq ( (għal min juża l-eid) u fl-uffiċini tal-awtorità tal-ippjanar fil-furjana (St. Francis Ravelin) jew Ir-Rabat (Għawdex - Citybel, Triq Santa Marta). *Applikazzjonijiet b tipa grassa/korsiva huma għal Site Notices li jinħarġu mill-ġdid. FULL PROCESS Full Development Applications This is a list of complete applications received by the Planning Authority. The applications are set out by locality. Any representations on these applications should be sent in writing and received at the Planning Authority offices or through address within the period specified below, quoting the reference number. Representations may also be submitted anonymously. All submissions to the Planning Authority, submitted within the specified period, will be taken into consideration and will be made public. The following notices are being published in accordance with Regulations 6(1), 11(1), 11(2)(a), and 11(3) of the Development Planning (Procedure for Applications and their Determination) Regulations, 2016 (L.N.162 of 2016). Any representations on the following applications should be made by the 15th June, Details and drawings of these applications can be viewed online at ( (available to eid users), or at the offices of the Planning Authority in Floriana (St. Francis Ravelin) or Victoria (Gozo - Citybel, Triq Santa Marta). *Applications typed in bold/italics are for re-issued Site Notices. ATTARD PA/00777/18 PA/03940/18 PA/04064/18 BELT VALLETTA PA/03954/18 Demolition of existing dwelling and construction of two-floor semi-detached villa, including pool. David Dimech Consiglio, 20, Villa St Francis, Qrib Sant Anton, Attard, Malta Proposal changed from original submission Alterations to existing maisonette at first floor to convert to apartment, demolishing of roof, and porch, installation of lift, alterations to façade, and construction of 2 apartments at 2nd and 3rd floors, and overlying penthouse. Mr Joseph Cordina, Maison D Amour, Triq il-laring, Attard, Malta Extension and alterations to an existing house to create two duplex apartments at ground floor and basement levels and a separate apartment at first floor level. Construction of three additional apartments on three additional floors. Stephen Mifsud, St. Joseph, Triq it-tullier c/w, Triq A Durer, Attard, Malta Rehabilitation of existing six storey property, including change of use of ground floor level and basement level from store to Class 4B. Proposed signage on door fanlight. Minor internal alterations on the first, second, and third-floor level, and extension at roof level. Restoration of facade including reinstatement of the balcony third-floor level. Christian Cutajar, 184 and 185, Triq San Pawl, Belt Valletta, Malta

4 4342 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,992 BELT VALLETTA PA/03961/18 PA/04020/18 PA/04030/18 PA/04067/18 PA/04072/18 To propose various internal and external alterations to existing Ministry building including altering of main staircase, dismantling and shifting of internal walls to enlarge reception area and combine two w.c.s, installation of various partitions as shown and installation of photovoltaic panels at roof level. Anthony Gatt, Ministry for Energy and Water Management, Xatt il-barriera, Belt Valletta, Malta Amendment to approved offices, permit PA 7119/04 for internal alterations and a new office (class 4A) extension at roof level. George Sciberras, 50, Triq iz-zekka c/w, Triq Tal-Karmnu, Belt Valletta, Malta Proposed restoration of facade. Christopher Sammut Nurminen, 88A, Triq it-teatru L-Antik, Belt Valletta, Malta To sanction service chases in post war section of Class 4B shop Joe Grech, 48, Celio, Triq ir-repubblika c/w, Misrah San Gwann, Belt Valletta, Malta Internal alterations to existing block of 4 flats, including introduction of lift, demolition and reconstruction of rear rooms to same levels as front rooms, and other internal alterations on all floors Marcus Marshall, 120, Triq Melita, Belt Valletta, Malta BIRKIRKARA PA/03952/18 PA/03988/18 PA/04053/18 To demolish existing and construct garages at basement level (including excavation), maisonette at ground floor and 3 apartments at first, second and third floor levels plus an overlying penthouse apartment. Christian Fenech, 16, St. Theresa, Triq Domenico Cachia, Birkirkara, Malta Internal alterations to existing residential unit, and change of use from class 1 to class 4a office including installation of signage and alteration to front garden and facade Central Real Estate Ltd Attn: James Busuttil, 1, St. Rita, Triq Dun Karm, Birkirkara, Malta Change of use from stationary Class 4B to a garage including minor external alterations (removal of sign from facade) and minor internal alterations. Ray Borg, Kontiki, 41, Triq Anglu Mallia, Birkirkara, Malta BIRŻEBBUĠA PA/03860/18 Proposed extension of outdoor catering area Class 4D on public open space comprising of new tented structure plus tables and chairs and proposed signage. Mr. Keith Grima, No. 1, Triq San Patrizju c/w, Misrah is-summit, Birzebbugia, Malta FGURA PA/02282/18 PA/03936/18 PA/03950/18 PA/03978/18 To amend approved Permit PA 3544/15 (amendment of approved Permit PA 3011/09). The proposed amendments include new plan layouts, new elevations and new design of public open space. Also included is a proposed Class 4B shop on Triq il-karmelitani and an additional penthouse in lieu of approved washrooms. FLM Developers Ltd Attn: Francis Mamo, Site at, Triq il-liedna c/w Triq il-karmelitani, Triq Hompesch and No. 19, Padre Pio St. Joseph, Triq il-karmelitani, Fgura, Malta Proposal changed from original submission Formation of doorway on splayed facade, window instead of door on Triq il-karmnu, including relocation and redesign of sign to hide air conditioner unit. Mario Camilleri, Golden Harvest Confectionery, Triq il-karmnu c/w, Triq il-kitba, Fgura, Malta Proposed internal alterations, demolition of room in backyard, extension of washroom at roof level, proposed installation of flue and change of facade apertures to white aluminium, and up and over garage door Owen Bugeja, 23, Gizimin, Triq l-ghollieq, Fgura, Malta Change of use from 2 garages to Class 3C gymnasium and fixing of sign Mr. Martin Cauchi, No.142 and 144, Vjal Kottoner, Fgura, Malta

5 Is-16 ta Mejju, FONTANA PA/04041/18 To sanction variations in layout plan from permit PA07043/95 at first and second floor levels. To sanction variations in elevation from approved permit PA07043/95. Proposed minor internal alterations at first and second floors Mr. Mario Mizzi, Golden Eagle, Triq il-qalb Ta Gesu, Fontana, Gozo GĦARB PA/04025/18 To excavate site and construct basement garage with overlying 2 flats and washrooms. Vanessa Cauchi, Site at, Triq il-knisja, Gharb, Gozo GĦARGĦUR PA/04037/18 Alterations, part demolition and extension to existing Pre-67 dwelling, including construction of pool and basement store Mark Farrugia, 77/79, Triq il-kbira, Gharghur, Malta GĦASRI PA/03991/18 Alterations, extension and restoration to existing farmhouse including insertion of jacuzzi. Josanne Vassallo, 20, Triq Salvu Gambin, Ghasri, Gozo GĦAXAQ PA/07556/17 PA/03962/18 PA/03994/18 PA/04034/18 Sanctioning of existing ramp Mr. Felix Borg, Il-Fustanija, Sqaq il-qanpiena off, Triq Il-Gistakor, Ghaxaq, Malta Site changed from original submission To change use of existing garage to private residence by affecting alterations and additions and change use of existing shop to private garage. Georgina Zahra, Shop and Garage adjacent to Laurel Tree, Triq 15 Ta Frar 1970, Ghaxaq, Malta Internal alterations to layout of terraced house, proposed replacement of a number of roofing slabs, alterations to staircase leading to roof level, extension to washroom and alterations to facade Reonart Andrews, 37, Majsi, Triq Dun Guzepp Naudi c/w, Triq il-garakol, Ghaxaq, Malta Extension and alterations consisting of replacement of existing concrete roofs and internal walls. Daniel Abdilla, 16, Triq San Guzepp, Ghaxaq, Malta GŻIRA PA/03955/18 PA/04052/18 Change of use from pre 1968 store to Class 4D restaurant. Proposal includes minor internal alterations to kitchen and wc areas and facade signs. Ilker Yildiz, 377, Triq D Argens c/w, Triq il-freres, Gzira, Malta Demolition of existing first floor maisonette and construction 4 two bedroom class 1 apartments and a one bedroom class 1 receded floor to achieve an overall of 5 floors and a receded floor Stephen Abela, 252, Triq D Argens, Gzira, Malta ĦAMRUN PA/10310/17 PA/03901/18 PA/03903/18 To sanction closed aluminium balcony. Emilia Farrugia, 13, Triq Qormi, Hamrun, Malta Change of use from Class 4B retail outlet to Class 4C Food and Drink establishment (no cooking), including sign. Marie Therese Pace, 13, Triq il-marsa, Marsa, Malta Proposed change of use of pre-1967 disused structure to Class 4B, proposed internal alterations and proposed new signage on façade. Albert Hili, Norvic, Triq Lord Byron, Hamrun, Malta

6 4344 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,992 ĦAMRUN PA/03949/18 PA/04036/18 Change of use from Class 4B outlet to one-car garage including replacement of existing ground floor slab, removal of existing shop signage and replacement of existing shutter with new PVC up-and-over door Saviour Spiteri, 4, L Hair Styling, Triq Anton Buttigieg, Hamrun, Malta Minor internal alterations, minor modifications to facade, placing new lift and replacing stairwell ceiling. Will Enterprises Ltd Peter Lawson, 692, Triq il-kbira San Guzepp, Hamrun, Malta IKLIN PA/03249/18 To demolish existing residence and construct basement garage with 4 parking spaces, overlying 4 residential units and receded floor. Joseph Azzopardi, 95, St. Anthony, Triq Geronimo Abos, Iklin, Malta PA/04021/18 To construct an additional floor to be used as class 6A storage, extend the existing class 4B showroom/ retail (PA 00359/13) at ground floor and carry out minor internal alterations, including proposed solar panels at roof level. Proposed works are in-line with approved outline PA 6350/17. Bathroom Design Ltd. Attn: Mark Camilleri, Vivo Showroom no 9 and Warehouse no 4, Frontage on two streets, Triq ic-citru, Iklin, Malta KALKARA PA/04007/18 Proposed minor amendments to plans approved in PA 3099/13 and proposed inclusion of site of PA 599/10 as part of the development (different layout to that approved in PA 599/10) Peter Xuereb, 52/54, Triq Santu Rokku, Kalkara, Malta LIJA PA/04093/18 Proposed change of use of part of existing residence to Class 4b (direction of funeral services), including retaining of existing window (in lieu of approved garage) on Triq Sir Ugo Mifsud and proposed door opening (in lieu of existing window) on Triq Giovanni Barbara. Joseph Mangion, Josette, 54, Triq Sir Ugo Mifsud c/w, Triq Giovanni Barbara, Lija, Malta LUQA PA/03472/18 PA/03840/18 PA/03932/18 PA/03960/18 PA/04042/18 Dismantling and Restoration of Australian Bungalow located at Ghammieri. Mr. Herman Galea, Ghammieri Farm, Ghammieri, Luqa, Malta Sanctioning change of use from a Class 4B shop into a fitness studio (Class 3C) including alterations to existing and installation of signage. Application including the correction of site from that approved in PA1238/01. Johann Zammit, 37, Triq Gorg Zahra, Luqa, Malta To convert a pre-1967 vacant two storey building into a three storey terrace house with an overlying washroom. Proposal also includes the demolishing of stairwell ceiling, front balcony and some internal walls. Joseph Abela, 13/15, Triq Hal Saflieni, Luqa, Malta Construction of second floor bedroom (extension over unbuilt portion of second floor. Sean Pollacco, 30, Triq Santa Marija, Luqa, Malta Construction of new bedroom and bathroom at second floor, construction of parapet wall at roof over second floor level, installation of metal stairs leading from second floor terrace to top roof, formation of stairs at basement level, and connection of basement garages by formation of new door at basement level. Also to sanction the following: alterations to washroom at second floor level, covering part of second floor terrace with timber, metal and insulated panels, and installation of solar panels above covered area. Mark Anthony Buhagiar, 31, Lesser Kestrel, Triq Pietru Saliba, Luqa, Malta

7 Is-16 ta Mejju, MARSA PA/03812/18 PA/03901/18 MARSASKALA PA/04032/18 MARSAXLOKK PA/03018/18 PA/04014/18 PA/04015/18 PA/04045/18 MELLIEĦA PA/03680/18 PA/03948/18 PA/03984/18 PA/03985/18 PA/04047/18 MĠARR PA/03924/18 PA/03956/18 To construct 1st and 2nd floor store over existing stable 11, including construction of staircase to access the first floor and construct ground floor stables, 1st and 2nd floor stores. Joe Pace, Site at, Triq is-serkin, Marsa, Malta Change of use from Class 4B retail outlet to Class 4C Food and Drink establishment (no cooking), including sign. Marie Therese Pace, 13, Triq il-marsa, Marsa, Malta Demolition of first floor maisonette and construction of three (3) apartments and one (1) penthouse, and alterations. Aidan Cilia La Corte, 9, Triq il-migbha, Marsascala, Malta To demolish existing stable and hay store. To sanction increase in height by 1 filata to an approved agricultural store (PA 6547/01) and construct 2 stables, hay store, manure clap and cesspit. Raymond Cassar, Southern Cross, Triq it-torri, Marsaxlokk, Malta To demolish existing washrooms at second floor level and construct apartment plus overlying penthouse including the construction of a shaft for the installation of a lift plus other internal and external additions and alterations. Development will result in garages at semi-basement, ground floor maisonette, 2 apartments at first and second floor levels plus overlying penthouse level. Saviour Civelli, 40, Nido, Triq Tonin Attard, Marsaxlokk, Malta To sanction minor alterations of site alteration, store at first floor balcony and extension to washroom on part of development PA05664/96. Anthony Buttigieg, 115, Thomas, Triq il-kuncizzjoni, Marsaxlokk, Malta To change use from existing garage to one bedroom residential unit including internal and external alterations. Victor Desira, 13, Triq il-bahhara, Marsaxlokk, Malta Demolition of garage, excavation and construction of Class 4D shop, and overlying three residential units. Application also includes sign and PV Panels at roof level. Marjan Cini, Site at, Triq in-nahal, Mellieha, Malta Demolition of existing development and construction of 6 apartments with a 5 car garage. Joe Xuereb o.b.o. Doris Fenech; Victoria Sturke; Anthony Grima; Mary Muscat; Josephine Xuereb; Lily Bonnici, 63-65, Triq it-tramuntana c/w, Triq San Luqa, Mellieha, Malta Construction of 8 apartments, 1 recessed dwelling and 7 garages. Carmel Abdilla, Plot 7 and 8, Triq il-barkazza, Mellieha, Malta Construction of 1 maisonette, 7 apartments, 1 recessed dwelling and 9 garages. Carmel Abdilla, Plot 2 and 3, Triq il-barkazza, Mellieha, Malta To sanction changes to existing semi-detached villa approved in PA/6677/01 these include minor internal alterations, extension at ground, first and washroom level. Neville Cauchi, 85, Triq l-isbark tal-francizi and, Triq Louis Wettinger, Mellieha, Malta Proposed demolition of existing premises and construction of garages, overlying apartments and a duplex apartment at third and receded level. Ms. Susan Muscat, 21, Josmar, Triq Vitale, Mgarr, Malta To sanction the construction of an agricultural store, an underground reservoir, two above soil reservoirs, erection of a greenhouse, boundary walls and fixing of three timber gates. To construct a stable with ancillary facilities. Karmenu Sammut, Site at, Il-Wied taz-zebbiegh, Triq Tal-Haddedin, Mgarr, Malta

8 4346 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,992 MOSTA PA/01403/18 PA/03931/18 PA/04001/18 To sanction garage door opening outwards David Camilleri, Emma Court - garage 8 and 9, Triq Gilormu Cassar, Mosta, Malta To sanction terraced house as-built. Louis Cutajar, 51, Leotaur, Triq it-trincetta, Mosta, Malta Demolition of existing dwelling and reconstruction of 3-bedroom dwelling unit. Daniel Mountford, 3, Triq il-mithna l-qadima, Mosta, Malta PA/04016/18 Construction of new development, this development consists of 2 semi basement garages, and 5 overlying residential units. Mr. John Azzopardi, 14, Triq l-ghansal Ikhal, Mosta, Malta MQABBA PA/03966/18 Change of use of a legally established generator room (constructed pre 1994) to an agricultural store (quarry rehabilitated to agricultural land as per pa/4335/03). Joseph Farrugia, Tax-Xatba l-hamra, Triq Valletta, Mqabba, Malta MSIDA PA/03771/18 To divide existing apartment into two separate dwellings and minor internal alterations. Josephine Frances Cassar, Emmanuel Court, 75/1, Triq it-tabib Robert Naudi c/w, Triq Antonio Bosio, Msida, Malta Location address changed from original submission MTARFA PA/06119/17 PA/02118/18 To demolish planters located in balconies/terraces. Dr Maria Azzopardi, Binja Buqana, Blk A - 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18 to 26, 28 to 36, Blk B - 1, 4, 5, 6, 9 to 13, 16 to 20, 22 to 24, 26, 27, 29-35, Blk C - 1 TO 6, 8, Triq It-Torri Ta l-arlogg, Mtarfa, Malta Location address changed from original submission Internal alterations; including shifting of the internal yard and the re-alignment of internal layout, to already approved PA2951/13 and extension of washroom. Norbert Gauci, Plot 01, New Street off, Triq l-imtarfa, Mtarfa, Malta NADUR PA/04049/18 Proposed demolition of existing residential dwelling and construction of terraced house with pool and garage. Leanda Grech Curmi, 71, Triq ir-ramla l-hamra, Nadur, Gozo NAXXAR PA/00840/18 To carry out internal and external alterations from that approved in PA 2517/15. E and M Bajjada Ltd Attn: Mr Micheal Bajjada, Site at, Vjal il-labour, Naxxar, Malta PA/03928/18 To demolish existing third floor apartment and construction of third floor and setback floor duplex apartment. Including extension of common parts and proposed pool at setback floor. Yanov Cutajar, 13, Flt 3, Triq Abbate Savoia c/w, Triq il-markiz Censu Depiro, Naxxar, Malta PA/04018/18 Partial demolition, alterations and extension of property. Simon Schembri Warren, Silvana 30, Triq l-oratorju, Naxxar, Malta PA/04028/18 Internal alterations and extension over ground floor and at first floor and restoration of facade of townhouse. Sharon Borg, No 1, Triq Castro, Sqaq Nru 4, Naxxar, Malta PA/04048/18 Demolition of existing structures and excavation. Construction of 2 garages and a store at basement level, ground floor maisonette, 3 apartments and a receded floor level. Jonathan Muscat, Stella, 63, Triq in-nutar Manuel Debono, Naxxar, Malta

9 Is-16 ta Mejju, NAXXAR PA/04074/18 Sanctioning of existing rooms with minor internal alterations that include the demolition of internal walls to form a sheep pan, the shifting of parapett walls, the construction of a sick bay, ram and cesspit and the demolition of part of the boundary wall to create an alternative access with a new ramp. Proposal also includes the relocation of a sheep farm and the construction of a cheeslet production room. Carmel Grech, Grech Dairy, Triq it-torri Ta l-ghallies, Naxxar, Malta PAOLA PA/09084/17 PA/02033/18 PA/03933/18 PA/03944/18 Proposed underpass at St. Lucija/Tarxien roundabout (Node SA11) including widening of road James Piscopo, Site at, Vjal St. Lucija, Paola, Triq Tal-Barrani, Tarxien, St. Lucija, Triq Hal-Luqa, St. Lucja, Paola, Tarxien, Triq Xintill, Tarxien, Malta Proposed widening of shop front to approved Class 4B shop Jason Scicluna, 103, Triq Hal Tarxien, Paola, Malta To sanction garage as is including domestic store at basement level and box room and W/C in garage at upper basement. Sandro Azzopardi, Garage No 49, Drive 164, Triq l-arkata, Paola, Malta To sanction discrepancies between house as-built and as-approved. Differences include internal layout modifications, additional room at ground floor level and changes to facade design/materials. Godwin Degiorgio, 47, Triq Lampuka, Paola, Malta PEMBROKE PA/03942/18 Proposed alterations and construction of lift shaft in common parts area and ramp at main entrance. Carmelo Vella o.b.o. Housing Authority, Juno Flats, Entrance C, Triq Juno, Pembroke, Malta PIETÀ PA/03937/18 PA/03982/18 To sanction sign to approved office Michael Bonello, Remax Office at ground floor, 210, Triq ix-xatt, Pieta, Malta Change of use from mechanic to Class 4B; Excavation of part of site; Addition of intermediate level; Replacement of apertures; Replacement of sign Mr. Vincent Muscat, 1, Triq ix-xatt/, Telghet Gwardamangia, Pieta, Malta QALA PA/03883/18 Alterations to approved permit PA2613/14 consisting of construction of a residential dwelling including underlying garage. Joseph Theuma, Tranquility, Triq l-imgarr, Qala, Gozo QORMI PA/03899/18 PA/04066/18 Change of use from awkwardly shaped residential unit (Class 1) to small offices (Class 4A). Offices to include office related amenities Renato Vidal, 123, Triq San Bastjan, Qormi, Malta Proposed internal and external alterations of a Pre-1967 building Eman Borg, London House, Triq San Pietru, Qormi, Malta QRENDI PA/04031/18 Partial demolition and reconstruction of ODZ dwelling. Donald Vella, Casa Nichola, Triq San Nikola, Qrendi, Malta RABAT PA/02654/18 To construct additional floor (residence) at first floor. Michael Giordmaina, Cooinda, Gwiedi, Bahrija, Rabat, Malta

10 4348 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,992 RABAT PA/03445/18 PA/03929/18 PA/03990/18 PA/04033/18 RABAT (GOZO) PA/03914/18 PA/03943/18 PA/03970/18 SAFI PA/03880/18 PA/03941/18 SAN ĠILJAN PA/03946/18 PA/04156/18 SAN ĠWANN PA/03869/18 To sanction the change of use from a cow breeding farm to an exotic animal farm (animals with appropriate certificates). Sanctioning also include safety fencing. Brian Azzopardi obo Serengeti Animal Park Ltd, Site at, Triq Had-Dingli, Rabat, Malta Restoration of facade and apertures. Minor internal alterations at first floor (Opening of door). To replace existing corrugated sheeting with concrete slabs at roof level. Including to sanction part of second floor. Warren Falzon, 24, Triq ir-repubblika c/w, Triq Santu Wistin, Rabat, Malta To demolish roof structure at first floor level. To propose minor alterations at semi-basement and ground floor levels, and to propose a new dwelling maisonette at first floor level with overlying air-space. Connie Catania, Mary Louise House, Triq il-lelluxa, Rabat, Malta Restoration of a pre-1967 Dwelling. Application also includes minor internal/external alterations and extension to improve the dwelling habitability. Lee O Brian, O Brian, Sqaq Numru 3, Triq Bir ir-riebu, Rabat, Malta To carry out alterations and additions to existing building and change of use from shop class 4b to childcare facilities class 2C including signage. Victoria Sultana, Childcare, Triq Viani, Rabat (Gozo), Gozo Minor demolition at ground and first floors. Additions and alterations to existing dwelling consisting of alterations and additions at ground and first floors and construction of roof structures at roof level. Sandra Galea, 57, Triq il-kapuccini, Rabat (Gozo), Gozo Proposed extension of outdoor catering area Class 4D on public open space comprising of tables, chairs and umbrella as approved by PA 8189/05. Celine Lombard, 1, Pjazza San Gorg, Rabat (Gozo), Gozo Upgrading of existing garden for the creation of a tourist attraction and conservation of existing external walls. Johan Mula obo Safi Local Council, Gnien Sir Alexander Ball, Il-Qasam Ta Gobiski, Safi, Malta Renewal of PA/02383/12 - proposed demolition of existing structure and construction of 4 apartments and 1 penthouse over underlying garage. Joseph Busuttil, 16, Triq in-newba, Safi, Malta To sanction internal and external alterations including stairwell and garage/store Louis Padovani, Il-Kenn, Triq il-bahar l-iswed, San Giljan, Malta Demolition of terraced house, and construction of Class 3A hotel. Hugo Chetcuti, 7, Triq Elija Zammit, Paceville, San Giljan, Malta Change of use of existing surplus garage to class 4b local shop including shopfront and illuminated signage. Mr. Dione Caruana, Chloe, 62, Triq Bernardette, San Gwann, Malta SAN PAWL IL-BAĦAR PA/01356/18 Amended application to Permit PA 2690/12 To excavate under existing kiosk and re design kiosk to be used as a store (basement) and kiosk. Vincent Cremona, Harmony Kiosk, Triq it-trunciera, San Pawl il-bahar, Malta Proposal changed from original submission PA/03919/18 Demolition of existing structure and construction of a basement level garage and 4 residential units. Dr. Simon Galea Testaferrata, 310A, Triq San Pawl, San Pawl il-bahar, Malta

11 Is-16 ta Mejju, SAN PAWL IL-BAĦAR PA/03938/18 To demolish existing stairwell at roof level, add new residential units at 3rd/4th/5th and setback floors and to make alterations to existing stairwell to introduce lift from ground floor up to setback floor. JeanPaul Micallef, No. 189, Andrea Flats (Airspace), Triq it-turisti, Qawra, San Pawl il-bahar, Malta SANTA LUĊIJA PA/09084/17 Proposed underpass at St. Lucija/Tarxien roundabout (Node SA11) including widening of road. James Piscopo, Site at, Vjal St. Lucija, Paola, Triq Tal-Barrani, Tarxien, St. Lucija, Triq Hal-Luqa, St. Lucja, Paola, Tarxien, Triq Xintill, Tarxien, Malta SIĠĠIEWI PA/03981/18 PA/04012/18 Correction of site from that approved in PA 4360/09. To sanction internal and external alterations including the removal of back fill to create a basement and reduction in size of approved washroom and increase in area of canopy for drying area at roof level. To place PV panels on canopy on roof. Mark Borg, 210, Triq Santa Margerita, Siggiewi, Malta To demolish existing dwelling, excavate and construct garage at basement level, garage at ground floor level, 3no 2-bed apartments at first, second and third floor levels and 1no 1-bed apartment at receded floor level. Application includes sanctioning of change in configuration of adjacent backyard owned by applicant and propose ramp to allow access to basement garage from adjacent garage owned by applicant accessible from Triq is-sitta ta Dicembru. Salvu Farrugia, 11, Fleur, Triq is-sitta ta Dicembru, Triq Ta L-Gholja, Siggiewi, Malta SLIEMA PA/07471/17 PA/03851/18 PA/03930/18 PA/03969/18 PA/03983/18 PA/03993/18 PA/04078/18 Demolition of existing hotel and proposed new construction of class 3B hotel, including basement level, 14 floors above ground and receded level including restaurant and pool. Myhotels Limited Attn: Jean Pierre Saliba, Sliema Marina Hotel, Ix-Xatt Ta Tigne, Sliema, Malta Proposal changed from original submission To sanction extension to washroom at second floor level and staircase from second to roof floor level Hilary Caruana, 1, Triq Capua, Sliema, Malta Construction of two receded units over existing apartment. Louise Soler, Highrise Court, 66/17, Ix-Xatt, Sliema, Malta Change of use from class 1 residential to class 3A guest house to be considered as an extension of the existing guest house (on the opposite side of the road) approved by virtue of PA 5366/09, including internal modifications and addition of receded floor. Pierre Faure, 48 and 49, Triq Tonna, Sliema, Malta Demolition of an existing building and construction of Class 3B hotel. Sliema Accommodation Investments Limited Attn: Joanna Grech, 10, Triq Mattew Pulis, Sliema, Malta Sanctioning of variations to PA/00426/05 including setback from facade and other minor internal positions of partition walls. Mr. Matthew Shorrock, 32/11, Triq Manwel Dimech, Sliema, Malta Proposed additions and alterations to building partly covered by PA 2479/17 consisting of an additional two apartment. Dr Jason Zammit, 24, Triq Santa Margerita c/w, Triq Nicolo Isouard, Sliema, Malta SWIEQI PA/04063/18 To demolish existing house, excavate in rock, and erect 3 basement garages, maisonette, 3 flats and a penthouse. Noel Bonnici, 17, Triq il-wasliet, Swieqi, Malta

12 4350 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,992 TARXIEN PA/09084/17 PA/04026/18 Proposed underpass at St. Lucija/Tarxien roundabout (Node SA11) including widening of road. James Piscopo, Site at, Vjal St. Lucija, Paola, Triq Tal-Barrani, Tarxien, St. Lucija, Triq Hal-Luqa, St. Lucja, Paola, Tarxien, Triq Xintill, Tarxien, Malta Demolition of existing two houses, excavation of site and construction of basement garages, child care facility at ground floor as per LN74/14, three 2-bed apartments, three 3-bed apartments at first second third and one 3-bed apartment receded level. Anthony Pace, Arc-rn-ciel, Bougainvillaea, 107, Triq San Anard c/w, Triq il-knisja, Tarxien, Malta XAGĦRA PA/03775/18 To construct water reservoir and boundary wall. Michael Asciak, Site at Tal-Kappillan, Triq Gnien Imrik, Xaghra, Gozo XEWKIJA PA/03951/18 To sanction variations approved in PA 792/98 due to different site configuration, sanction alterations in facade due to street alignment including class 4b ancillary store and proposed additional WC at first floor and signs. Victor Attard, St. John, Triq l-imgarr, Xewkija, Gozo XGĦAJRA PA/03997/18 PA/04070/18 Relocation of old farmhouse covered in PA3916/16 to new location within same holdings. Proposed new farmhouse will include basement. Johann Axisa, Field at, Sqaq ta Dungur, Triq San Anard, Xghajra, Malta Proposed demolition of existing structures and construction of 4 units of four floors and including basement domestic store. Faytom Falzon, 163, Triq il-knisja c/w, Triq Wied Glavan, Xghajra, Malta ŻABBAR PA/03743/18 PA/03959/18 PA/03973/18 PA/03995/18 PA/04009/18 PA/04011/18 PA/04050/18 To sanction minor internal alterations to approved PA 6700/98 and change of use from class 4B retail outlet to class 4D Establishment with proposed internal alterations and sign on the facade. Mr. Bernard Gauci, Big Bon, Triq is-santwarju/, Triq San Duminku, Zabbar, Malta To demolish existing disused building and to construct 2 dwellings at ground and first floor levels plus overlying washroom including 2 ancillary garages at basements level. Jurgen Vella, No.6, Triq San Leonardu, Zabbar, Malta To sanction change of use from residential to guesthouse (Class 1 to Class 3A) including sanctioning of minor internal alterations. Benjamin Aquilina, 82, 84, Triq San Guzepp, Zabbar, Malta To sanction roof area and to extend second floor Jean Paul Cucciardi, 213, Triq Santa Duminka, Zabbar, Malta To sanction alterations to opening of garage door and to change use of garage for private vehicles to public service garage. Matthew Calleja, No.128, Triq Santa Duminka, Zabbar, Malta Proposed excavation of site to reduce levels up to street level and construction of ground floor maisonette on undeveloped land. Mr. Keith Axiaq, Site at, Triq it-tut, Zabbar, Malta To sanction differences from approved PAPB 4143/82 namely shifting of internal walls, change of use from garage to games room, construction of W.C. and En-suite in backyard area, relocation of washroom/stairs/drying area at roof level, changes to openings/elements on facade. Mr. Carmelo Attard, Chalon No. 372 and Garage No. 374, Triq Santa Duminka, Zabbar, Malta

13 Is-16 ta Mejju, ŻEBBUĠ PA/08336/17 PA/02376/18 PA/03783/18 PA/03889/18 PA/03893/18 PA/03934/18 PA/03935/18 PA/03953/18 PA/03996/18 PA/04023/18 To propose change of use from offices to two garages. It includes also the sanctioning of additional rooms at ground floor level. Jason Grech, Casa Madonnina, Triq l-imdina, Zebbug, Malta To sanction variations from that approved and carry out external alterations Clint Cauchi, Madonna ta Pinu, Triq Adeodato Gatt, Zebbug, Malta Proposed shifting of approved mobile telephony infrastructure at roof level towards the back. GO plc Attn. Richard Zahra, Zebbug Parish Church, Misrah San Filippu/Triq Sant Antnin/, Triq il-knisja, Zebbug, Malta Alterations to dwelling including construction of slab and alterations to stairs in backyard Keith Borg Xuereb, Tbissima, 38, Triq il-qolla, Zebbug, Malta Construction of 12 basement garage, 2 maisonettes, 1 Class 4B shop, 9 apartments and a receded floor apartment. James Barbara, Site at, Triq Adeodato Gatt c/w, Triq Frans Sammut, Zebbug, Malta To construct a new block of apartments consisting of 35 garages at basement level, 6 maisonettes, 18 apartments and 6 penthouses. Fulani Properties Attn: Hermann Mallia, Maria Concetta House, Saint Anthony Garage, Agius Buildings, Triq il-mithna, Triq Giovanni Pullicino, Zebbug, Malta Amendments to PA/06781/17. Proposed slight internal alterations at all apartment levels, subdivision of the ground floor shop into two smaller shops, omission of approved ground floor office, creation of a street level one car garage and conversion of the approved basement two car garage into a domestic store. Edward Tanti, 50, Casa Cachia, Vjal il-helsien c/w, Triq Attard, Zebbug, Malta To excavate and construct underground reservoir, construction of pump-room, recessed access plus installation of timber gate and construction of dry random rubble wall on the north-western side of property plus other additions and alterations. Josef Camilleri, Site at, Triq l-imdina, Zebbug, Malta Relocation of approved agricultural room and cistern (PA/3832/16), excavation of basement to room and raise approved rubble wall along road. Consolata Calleja, Field, Sqaq il-qenc, Zebbug, Malta Conversion of existing dwelling into an office at ground floor level and dwelling. The proposal includes the construction of one additional floor and receded rooms at roof level Miriam Bartolo Abela, 83, Triq De Rohan, Zebbug, Malta ŻEBBUĠ (GOZO) PA/03881/18 PA/03890/18 PA/04083/18 Proposed greenhouses Neville Mercieca, Site at, Ta Kuljat, Zebbug (Gozo), Gozo Proposed extension of outdoor catering area Class 4D on public open space comprising of tables, chairs and underlying platform. Victor Axiak, Toscani, Triq ix-xwejni, Qbajjar, Zebbug (Gozo), Gozo Proposed excavation works and proposed 15 garages at basement level; 13 garages at ground floor; 30 apartments at first, second, third, fourth and fifth floor levels - 6 on each floor; and 6 recessed flats at sixth floor level. Mark Agius, Site at, Triq is-sajjied, Marsalforn, Zebbug (Gozo), Gozo ŻEJTUN PA/04051/18 Internal alterations to existing pre-1967 dwelling and restoration of facade. Christina Skotadi and Sebastiano Orazio Campione, 20 and 24, Triq Sciortino, Zejtun, Malta

14 4352 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,992 ŻURRIEQ PA/03896/18 PA/04017/18 To demolish accretions in back part of property retaining original front part and facade, construct rooms on two floors, and carry minor internal alterations. Gordon Harry Adlard, 35 and 36, Misrah Santa Marija, Bubaqra, Zurrieq, Malta Demolition of existing house and excavation of one basement floor, construction of 3 basement garages, one maisonette, three apartments and one setback floor, in total 5 dwelling units. Robert Meli, 152, St. Rita House, Triq in-nigret, Bubaqra, Zurrieq, Malta Rappreżentazzjonijiet fuq l-applikazzjonijiet li ġejjin għandhom isiru sat-23 ta Mejju, Any representations on the following applications should be made by the 23rd May, Mtarfa PA/09350/17 Demolition of dilapidated dwelling and a construction of a terraced house including swimming pool and reinstatement of surrounding rubble wall. Mr. Mark Bugeja, 51, Triq l-imtarfa, Mtarfa, Malta Application re-activated

15 Is-16 ta Mejju, PROĊESS SOMMARJU Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ L-avviżi li ġejjin qed jiġu ppubblikati skont Regolamenti 6(1), 11(1), 11(2)(b) u 11(3) tar-regolamenti dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, 2016 (Proċedura ta Applikazzjonijiet u d-deċiżjoni Relattiva) (A.L.162 tal-2016). Rappreżentazzjonijiet fuq l-applikazzjonijiet li ġejjin għandhom isiru sal-31 ta Mejju, Wieħed jista jara online dettalji u pjanti ta dawn l-applikazzjonijiet fuq ( (għal min juża l-eid) u fl-uffiċini tal-awtorità tal-ippjanar fil-furjana (St. Francis Ravelin) jew Ir-Rabat (Għawdex - Citybel, Triq Santa Marta). SUMMARY PROCESS Full Development Applications The following notices are being published in accordance with Regulations 6(1), 11(1), 11(2)(b), and 11(3) of the Development Planning (Procedure for Applications and their Determination) Regulations, 2016 (L.N.162 of 2016). Any representations on the following applications should be made by the 31st May, Details and drawings of these applications can be viewed online at ( (available to eid users), or at the offices of the Planning Authority in Floriana (St. Francis Ravelin) or Victoria (Gozo - Citybel, Triq Santa Marta). ATTARD PA/04002/18 This application seeks to sanction the extension of the garage which is not included in the pre 1968 survey sheets. Anthony Foden, 11, The Ferns, Triq il-fies, Attard, Malta PA/04058/18 Alteration to garage door opening Lucienne Attard, Garage No. 2, Sqaq it-tut, Attard, Malta BIRKIRKARA PA/03975/18 BIRŻEBBUĠA PA/04005/18 Sanctioning of minor interior alterations including shifting location of doors and windows as well as internal heights. Carmel Mamo, 250, Edelweisse, Apt 3 and 5, Triq il-karmnu, Birkirkara, Malta To sanction as built garage 31. (Discrepancies from old permit includes opening of window and length of garage.) Mr. Leo Camilleri obo St. Peter s Developments Ltd., Garage 31 Entrance from No.17, Triq id- Daqqaqa, Qajjenza, Birzebbugia, Malta COSPICUA (BORMLA) PA/04027/18 To demolish corrugated sheeting roof and construct concrete washroom roof at a higher level. Joanne Mills, 12, Triq Nelson, Sqaq Nru 1, Cospicua (Bormla), Malta DINGLI PA/03980/18 FGURA PA/04060/18 To sanction as built alterations and additions including at ground floor a reconfigured stair to the front as well as new WC, store, stair, lift and altered well at the rear; at first floor a reconfigured ensuite, store and bathroom; at second floor a reconfigured washroom and new drying area; at roof level specified zones for a water tank, solar water heater, PV panels and AC equipment. Michelle Camilleri, 9, Triq Misrah Suffara, Dingli, Malta Sanctioning of property including common staircase, washrooms and internal partitions. Proposed new railing at second floor. Reno Bezzina, 22, Spring Rose, Triq Censu Busutill, Triq AM Valperga, Fgura, Malta

16 4354 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,992 GĦAJNSIELEM PA/03511/18 To sanction variations from previously approved drawings of permit PA 04797/05. Vincent William Ratcliffe, 45, Triq Fuq il-ghajn, Ghajnsielem, Gozo PA/04069/18 The proposal includes minor internal amendments and widening of main entrance and minor demolition works which include opening or arches at ground floor and realigning of floors as shown on drawings. Cisju Mercieca, 10, Triq il-gnien, Ghajnsielem, Gozo GĦARB PA/03965/18 To excavate site, to construct 10 garages at basement level, 3 maisonette, 9 apartments and 3 penthouses. Moses Caruana, Site at, Triq Mongur c/w, Triq Patri Albert Caruana, Gharb, Gozo GĦAXAQ PA/03898/18 PA/03964/18 PA/04068/18 Proposed minor internal alterations including the demolition of two walls at ground floor level and the opening of an existing barred door at the rear. Justin Spiteri, 34, Kempirit, Triq it-telleritu, Triq Ta Loretu, Ghaxaq, Malta To sanction minor internal and external alterations from PA/2319/01 which includes displacement of internal apertures and changes in facade materials. Emeric Mizzi, Hamon, 76, Triq Gammari Dalli, Ghaxaq, Malta Application to sanction internal and external alterations to existing terraced house approved by PB/5101/80. (Sanctioning includes minor differences to facade, underground water reservoir, washroom at second floor and re-positioning of walls, stairs, doors and windows) Mr. George Barbara, 5, St. George, Triq il-garakol, Ghaxaq, Malta GUDJA PA/03905/18 PA/03992/18 PA/04075/18 (Amended application to approved permit PA 02466/16) The clearing and excavation of vacant site and the construction of a basement garage, ground and first floor maisonette including a duplex maisonette at second and recessed floor. Proposal reflecting the new building alignment as approved in PC 11/17. Steven Camilleri, Site at (vacant plot), Triq Santa Marija, Triq Monsinjur Pawlu Mallia, Gudja, Malta To sanction internal and external differences from approved pa 4927/04. Differences include removal of internal stairs and change from linear stairs to spiral stairs in court yard and change of room uses at ground floor. Removal of stairs and addition of domestic store at intermediate level. Alterations to bedroom and change from living room to bedroom at first floor change in levels and minor alterations throughout. Michelle Falzon, Le Reve 7, Sqaq Nru.3, Triq Raymond Caruana, Gudja, Malta Internal alterations at first floor level and extension at first and second floor levels to existing terraced house. Sabrina Gauci, 80 Redeemer House, Triq Santa Marija, Gudja, Malta GŻIRA PA/03986/18 To sanction dwelling as constructed which includes: extension of the balcony overlooking the back yard, variations on the front and back elevations, the decrease in size of the internal shaft and internal alterations. Arthur Brightwell, 8, Marisa Court, Flat 3, Triq Antonio Sammut, Gzira, Malta ĦAMRUN PA/03957/18 To replace existing opra morta of residence to balustrades. Martin Farrugia, No. 47, Triq Monsinjur De Prio c/w, Triq il-licew, Hamrun, Malta

17 Is-16 ta Mejju, MARSA PA/03858/18 To erect two additional floors and recessed washroom overlying existing maisonette. Martin Arrigo, Grand stand, 2, Triq it-tigrija, Marsa, Malta MARSASKALA PA/03900/18 PA/03920/18 PA/03977/18 PA/04040/18 PA/04046/18 PA/04071/18 To sanction minor amendments to the facades of the three garages indicated in this application. Anthony Camilleri, 16, Garage 2, 3 and 4, Triq il-maghluq, Marsascala, Malta To sanction existing one-bedroom apartment at second floor level overlying third party-property. Joseph Sant, St.Anne Flats, 26, Triq il-mintba, Marsascala, Malta Internal and external amendments to plans and elevations of a mixed use Class 1/Class 4D building as approved in PA02468/17, including use of ground floor as class 1 residential as previously approved in PA07625/05; and proposed extension at basement level -1 Trevor Buttigieg, 104, Triq iz-zonqor c/w, Triq Santa Marija, Marsascala, Malta To shift existing internal yard, in order to give natural light to existing rooms at ground and 1st floor, carry out internal alterations, remove external stairs to roof level, construct enclosed staircase to roof level and increase size of washroom. Marco Borg, Fredjos, Triq is-salvja, Marsascala, Malta Construction of duplex apartment over airspace. John Mary Spiteri, Bilom, 440, Triq il-qaliet, Marsascala, Malta Proposed internal alterations to existing layout, including the installation of a lift shaft, widening of internal yard, modifications to staircase layout and closure of facade window at second floor level together with the proposed demolition of existing washroom and construction of part of a duplex apartment at third floor level. Paul Fenech, 141, Rock Crystal, Triq il-qaliet, Marsascala, Malta MARSAXLOKK PA/03989/18 Change of use from commercial to residential including minor internal alterations consisting in the removal of wall in the proposed sitting room and between proposed kitchen and dining, opening of new door to link sitting room and dining room and closing of door between kitchen and bedroom. Marlene Bonnici, 16, Triq il-kajjik, Marsaxlokk, Malta MELLIEĦA PA/03029/18 PA/03648/18 PA/03892/18 PA/03998/18 PA/04088/18 Sanctioning of garage as built Emanuel Azzopardi, Plot 81, Triq l-ghar u Casa, Mellieha, Malta To propose increase in height of boundary wall. Anna Botvinova, 264, Triq iz-zebbug, Santa Marija Estate, Mellieha, Malta Location changed from original submission Internal and external alterations including at basement Level the opening of windows to internal pool areas; opening of high level windows to wc/shower rooms, removal of partition; opening of door to side garden; addition of internal partition; and the addition of bathroom at lower ground floor level. Joseph Kevin Killian, 238, Triq Ta Taht L-Irdum, Santa Marija Estate, Mellieha, Malta Proposed removal of internal walls at ground floor level, construction of new walls at first floor and demolition of existing closed balcony to create an open balcony. Giorgio Grech, No. 58, El Xaddaj, Triq Tal-Brag, Mellieha, Malta Demolishing and construction of internal walls and roofs. To construct washroom at roof level. Julian Foster, 29, Triq it-tramuntana, Mellieha, Malta MĠARR PA/03912/18 Renewal of PA245/13. Alterations to existing dwelling and construction of overlying apartments. Clive Vella, No. 5, Triq Gorg Zammit, Mgarr, Malta

18 4356 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,992 MOSTA PA/03855/18 To carry out alterations to existing maisonette to construct lift and stairwell; to demolish washroom at roof level and construct apartment at third floor and overlying penthouse. Mario Tabone, Il-Muftieh, 5, Triq Monsinjur Mikiel Azzopardi, Mosta, Malta MTARFA PA/03915/18 PA/04044/18 Proposed facade alterations namely installation of marble cladding, white render, glass railings and construction of front garden wall; and proposed demolition of internal wall at ground level Adrian Mifsud, 23, Triq Tommy Agius Ferrante, Mtarfa, Malta To sanction terraced house as built. Alterations to be sanctioned include the extension of garage at basement level, alterations to backyard, alterations to staircase in front yard, alterations to internal stairwell and other minor changes. Mr. Grazio Galea, 16, Id-Dielja, Triq Antonio Ellul, Mtarfa, Malta MUNXAR PA/04003/18 PA 3269/16 Variations consist in site configuration; changes to internal layout of rooms at level 6 and roof level and changes to external apertures in facades. Joe Attard, Sunset Court, Triq il-bizantini and, Triq il-punici, Xlendi, Munxar, Gozo NAXXAR PA/03766/18 PA/03976/18 PA/04091/18 To sanction internal changes at basement level including the addition of interior rooms, partitions, and garage. Minor amendments to detailing on facade Anthony Bartolo, The Arches, Triq l-gherien, Bahar Ic-Caghaq, Naxxar, Malta Internal and external works to demolish existing wash room and construct 2 apartments on 2nd and 3rd floor, and 1 penthouse on receded floor level including installation of lift in common parts. Keith Borg, St Michael, Sqaq Cejlu, Naxxar, Malta Renewal of PA3109/08. Construction of micro enterprise park comprising industrial garages, basement parking etc. Messrs J.Gatt and M. Scicluna obo M. Scicluna Ltd., Josmar Ltd. and Josons Const. Ltd., Midland Micro Enterprise Park, It-Telgha T Alla u Ommu, Naxxar, Malta PAOLA PA/03879/18 Internal alterations to a pre 1967 maisonette. Alterations include demolishing/construction of internal walls and excavation of backyard by 3 courses to level with the existing finished floor level of the ground floor level. David Abela, Madonnina, 122, Triq Tal-Borg, Paola, Malta PEMBROKE PA/03922/18 Demolition of existing terraced house and construction of 5 apartments over four floors and a recessed level. Proposed parking spaces at basement level Michael Bonello, 84, Triq il-fortizza, Pembroke, Malta PIETÀ PA/03939/18 Proposed demolition of existing washroom and construction of 2 bedroom apartment at 4th floor level together with washrooms at setback floor level. Clayton Mizzi, Mifsud Court (Airspace), Triq San Luqa c/w, Triq Guze Ellul, Gwardamangia, Pieta, Malta

19 Is-16 ta Mejju, QALA PA/04000/18 To sanction variations from PA 3108/93 consisting of internal and external variations at ground, first and second floors and sub-division of house into two maisonettes. Variations include new stairs to first floor maisonette and changes to elements in facade Richard Mercieca, Il-Girna, Triq il-klin, Qala, Gozo QORMI PA/03800/18 To change apertures on facade from silver aluminium into white aluminium and aluminium railing into steel railing. To construct wc at ground floor. Alterations to existing bedrooms at first floor level. To demolish and reconstruct washroom and placing a freestanding pool at 2nd floor level. Nicholas Camilleri, 23, Misrah San Frangisk, Qormi, Malta QRENDI PA/03909/18 PA/03999/18 Renewal of PA/00422/13/Renewal of PA/07053/07. Amended application to approved permit PA/07788/06 (to construct semi-basement garage with overlying 1 maisonette, 2 flats and a penthouse). Anthony Darmanin, 45, Triq San Nikola, Qrendi, Malta To sanction minor external alterations to balcony and minor internal alteration to include a mechanically ventilated ensuite at second floor level. Tiziana Falzon, St. Mary s Court, Flat C5, Triq it-tabib Gregoro Mifsud, Qrendi, Malta RABAT PA/03897/18 PA/04057/18 To carry out internal alterations (widening and opening of apertures) increase height of stairwell and construct a room at second floor level, galvanised steel staircase to roof and replacement of balcony railings and aluminium apertures. Paul Galea, 4, Triq San Dwardu, Rabat, Malta Annexation of property at 85,87 Triq Kola Xara Rabat with palazzino at 142 Triq Giorgio Borg Olivier Rabat, sanctioning of external alterations on façade at Triq Kola Xara, sanctioning and proposed internal alterations, and replacing of dangerous concrete slab of property to be annexed. Joseph Vella, 142, Triq Gorg Borg Olivier and 79, 81, 83, 85, 87, Triq Kola Xara, Rabat, Malta RABAT (GOZO) PA/03867/18 To extend basement garage and carry out alterations to lift on all floors approved in PA 2491/17 Gorg Micallef, Site at, Triq L-Europa and New Street in, Triq L-Ewropa, Rabat (Gozo), Gozo PA/03884/18 Proposed internal alterations at second floor level and roof level and changes to elements in facade. Martin Skodacek, 98, Edera, Triq Palma, Rabat (Gozo), Gozo PA/04059/18 To sanction variations from PA 5232/94 of two apartments at first and second floor levels as built. Variations consist of internal layout at roof level; elements in facade and sanctioning of two washrooms George Zammit, 117, Triq L-Ewropa, Rabat (Gozo), Gozo SAN ĠILJAN PA/03907/18 PA/03963/18 To demolish an existing house and to construct a block consisting of basement garages and five residential units with access from the common parts approved in PA10921/17. Charles Bugeja, Roncar, Triq Ta Marmora, San Giljan, Malta Proposed internal alteration to two interconnected dwellings - alterations include minor addition on facade, alterations to door apertures and room use, closing off interconnection at ground floor, reconstruction of deteriorated balcony overlooking Triq Ivo Muscat Azzopardi, construction of lightweight canopy overlooking back garden at first floor, and washroom at roof level. Karl Calleja, 1 and 3, Triq iz-zebbug c/w, Triq Ivo Muscat Azzopardi, San Giljan, Malta

L-20 ta Ġunju,

L-20 ta Ġunju, L-20 ta Ġunju, 2018 5893 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

It-12 ta Settembru,

It-12 ta Settembru, It-12 ta Settembru, 2018 1 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 9 ta Mejju, 2018 Wednesday, 9th May, 2018 Nru./No. 19,989 Prezz/Price 2.52 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 11 ta April, 2018 Wednesday, 11th April, 2018 Nru./No. 19,976 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

BALZAN Change of use from security room to Class 4A and proposed fascia sign Carmel Abdilla, Homeland,A1, Triq San Frangisk, Balzan, Malta

BALZAN Change of use from security room to Class 4A and proposed fascia sign Carmel Abdilla, Homeland,A1, Triq San Frangisk, Balzan, Malta Id-29 ta Novembru, 2017 13,179 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 15 ta Frar, 2017 Wednesday, 15th February, 2017 Nru./No. 19,728 Prezz/Price 2.16 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 26 ta Ottubru, 2016 Wednesday, 26th October, 2016 Nru./No. 19,668 Prezz/Price 1.80 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 25 ta April, 2018 Wednesday, 25th April, 2018 Nru./No. 19,983 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 6 ta Settembru, 2017 Wednesday, 6th September, 2017 Nru./No. 19,859 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

It-12 ta Lulju,

It-12 ta Lulju, It-12 ta Lulju, 2017 8395 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

Il-31 ta Awwissu,

Il-31 ta Awwissu, Il-31 ta Awwissu, 2016 6881 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

To demolish existing villa and construct semi-detached villa with pool. Ranier Farrugia, Villa Manslova, 16, 18, Vjal De Paule, Balzan, Malta

To demolish existing villa and construct semi-detached villa with pool. Ranier Farrugia, Villa Manslova, 16, 18, Vjal De Paule, Balzan, Malta It-8 ta Frar, 2017 1145 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Id-29 taʼ Awwissu,

Id-29 taʼ Awwissu, Id-29 taʼ Awwissu, 2018 8097 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa 27 ta Diċembru, 2017 Wednesday, 27th December, 2017 Nru./No. 19,927 Prezz/Price 1.62 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 23 ta Mejju, 2018 Wednesday, 23rd May, 2018 Nru./No. 19,995 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

L-1 ta Frar,

L-1 ta Frar, L-1 ta Frar, 2017 881 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

L-10 ta Jannar,

L-10 ta Jannar, L-10 ta Jannar, 2018 253 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 18 ta Ottubru, 2017 Wednesday, 18th October, 2017 Nru./No. 19,886 Prezz/Price 2.34 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Is-27 ta Ġunju,

Is-27 ta Ġunju, Is-27 ta Ġunju, 2018 6053 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

Il-21 ta Marzu,

Il-21 ta Marzu, Il-21 ta Marzu, 2018 2713 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

L-24 ta Jannar,

L-24 ta Jannar, L-24 ta Jannar, 2018 629 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

It-12 ta Ottubru,

It-12 ta Ottubru, It-12 ta Ottubru, 2016 8001 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa 31 ta Jannar, 2018 Wednesday, 31st January, 2018 Nru./No. 19,942 Prezz/Price 2.88 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

It-18 ta April,

It-18 ta April, It-18 ta April, 2018 3581 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

L-1 ta Awwissu,

L-1 ta Awwissu, L-1 ta Awwissu, 2018 7193 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 4 ta Mejju, 2016 Wednesday, 4th May, 2016 Nru./No. 19,568 Prezz/Price 1.26 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

L-14 ta Awwissu,

L-14 ta Awwissu, L-14 ta Awwissu, 2018 7713 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 11 ta Mejju, 2016 Wednesday, 11th May, 2016 Nru./No. 19,573 Prezz/Price 1.44 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

It-28 ta Frar,

It-28 ta Frar, It-28 ta Frar, 2018 1873 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 21 ta Ġunju, 2017 Wednesday, 21st June, 2017 Nru./No. 19,811 Prezz/Price 2.52 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 13 ta April, 2016 Wednesday, 13th April, 2016 Nru./No. 19,557 Prezz/Price 0.72 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

It-22 ta Settembru,

It-22 ta Settembru, It-22 ta Settembru, 2016 7389 Lista ta Deċiżjonijiet għal Applikazzjonijiet għall-permess ta Żvilupp List of Decision Notifications for Development Permission Applications Din hija lista ta applikazzjonijiet

More information

Is-7 ta Frar,

Is-7 ta Frar, Is-7 ta Frar, 2018 1089 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa 20 ta Diċembru, 2017 Wednesday, 20th December, 2017 Nru./No. 19,924 Prezz/Price 3.06 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Graduation Ceremony 4 Tuesday 14 November 2017 at 18:30 Sir Temi Zammit Hall FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTANCY DIPLOMA IN COMMERCE

Graduation Ceremony 4 Tuesday 14 November 2017 at 18:30 Sir Temi Zammit Hall FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTANCY DIPLOMA IN COMMERCE Graduation Ceremony 4 Tuesday 14 November 2017 at 18:30 Sir Temi Zammit Hall FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTANCY DIPLOMA IN COMMERCE Maria BORG Angie Marie PISANI Christian PORTELLI Peter

More information

Sale of BOV Properties

Sale of BOV Properties Sale of BOV Properties Tenders 011/2018 List of Properties offered for Sale by Tender by Bank of Valletta p.l.c. Page No. 1. Hotel in Bugibba 3 2. Property in Qormi last used as a Bakery 4 3. Maisonette

More information

IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA

IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA P.L. 3955 Dokument imqiegħed fuq il-mejda tal-kamra tad-deputati fis-seduta Numru 213 tal-1 ta Diċembru 2014 mis-segretarju Parlamentari għall-ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva,

More information

We hope you had a good start to 2017.

We hope you had a good start to 2017. IN THIS ISSUE PIERRE FAURE DIRECTOR Dear Clients, We hope you had a good start to 2017. You don't need to be a real estate expert to realize that prices are still on the rise. People are always asking

More information

NEWSLETTER 3 rd May 2013 No. 237 Page 1/12

NEWSLETTER 3 rd May 2013 No. 237 Page 1/12 ASSOCIATION OF MALTESE ARMS COLLECTORS & SHOOTERS Founded 12th June 1985 Administrative Offices & Exhibition Halls: Tel: 2141 1600 Mob: 7741 1600 - Fax: 2741 1600 AMACS, Unit 1, Level 2, Clock Tower Block

More information

8266 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,824

8266 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,824 8266 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,824 Nru. 735 ĦAL QORMI No. 735 ĦAL QORMI Elettorali fl-elezzjoni Każwali ta Kunsillier, li saret fit-3 jum ta Lulju, 2017, biex jimtela l-post li tbattal minn Cutajar

More information

Establishment Name and Address. MSIDA MSD 04 No Of Bedrooms 97 TA' GIANNI HOSTEL NO 27 TRIQ GIANNI BENCINI C/W TRIQ VIANI

Establishment Name and Address. MSIDA MSD 04 No Of Bedrooms 97 TA' GIANNI HOSTEL NO 27 TRIQ GIANNI BENCINI C/W TRIQ VIANI AH/0195 02-0025 hotel@nsts.org www.nsts.org HOS/0011 HOS/0012 25-0010 cbrltd1@go.net.mt hostel@nsts.org www.nsts.org HOS/0014 25-0009 sthotels@sales.net CAMPUS 60 TRIQ L-UNIVERSITA 25588000/25588370 21333105

More information

Triq Dun Mattew Magro QRD1932 Qrendi Bronja Street ZRQ2014 Zurrieq Triq V.Dimech ZRQ2403 Zurrieq

Triq Dun Mattew Magro QRD1932 Qrendi Bronja Street ZRQ2014 Zurrieq Triq V.Dimech ZRQ2403 Zurrieq Date: 19-Sep-16 Authorisation A for the Installation, Extension and Certification of Single Phase Electrical Installations Electrical Installations Regulations S.L. 545.24 Regulation 26 Surname Name Authorisa

More information

A Select List of History Related Dissertations ( ) compiled by Samantha Abela, Dianne Camilleri, Mevrick Spiteri, Ivan Vassallo

A Select List of History Related Dissertations ( ) compiled by Samantha Abela, Dianne Camilleri, Mevrick Spiteri, Ivan Vassallo A Select List of History Related Dissertations (2004-2008) compiled by Samantha Abela, Dianne Camilleri, Mevrick Spiteri, Ivan Vassallo Dissertations submitted in 2004: B.A (HONS) HISTORY 1. Attard, Jason

More information

Sale of property at Rabat Former Sisters of Charity Convent Triq G. Borg Olivier / Triq San Rokku Rabat/Malta

Sale of property at Rabat Former Sisters of Charity Convent Triq G. Borg Olivier / Triq San Rokku Rabat/Malta Sale of property at Rabat Former Sisters of Charity Convent Triq G. Borg Olivier / Triq San Rokku Rabat/Malta Deadline for submissions: 16 th March, 2016 at 11:00am Sale of Property at Rabat Property Owners:

More information

Is-7 ta Settembru, Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A

Is-7 ta Settembru, Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A Is-7 ta Settembru, 2018 8773 Nru. 1045 ATT DWAR IR-REĠISTRAZZJONI TA ARTIJIET (KAP. 296) Avviż li hemm il-ħsieb li Titoli ta Art Jiġu Rreġistrati B DAN qed navża li jien irċevejt l-applikazzjonijiet li

More information

Deed No: 97. SALE & ASSIGNMENT. Today the twenty-ninth (29 th ) day of October two thousand and fourteen (2014)

Deed No: 97. SALE & ASSIGNMENT. Today the twenty-ninth (29 th ) day of October two thousand and fourteen (2014) Deed No: 97. Today the twenty-ninth (29 th ) day of October two thousand and fourteen (2014) Before me Doctor of Laws, Marco Burlo, a Notary Public, have personally appeared after having ascertained their

More information

Ref No Name Surname Tel No Mobile Languages

Ref No Name Surname Tel No Mobile  Languages Ref No Name Surname Tel No Mobile E-mail Languages 855 Monica Abela Medici 21450847 99820207 mam1347@gmail.com 572 Ophelia Abela Scolaro 21452366 99443724 181 Marie Louise Agius 21330570 79061177 231 Tessie

More information

M.O. DATE FILE NUMBER 17/930 M.O. NUMBER 26/04/2018 DO17547 APP. TYPE

M.O. DATE FILE NUMBER 17/930 M.O. NUMBER 26/04/2018 DO17547 APP. TYPE : 03/05/2018 Kildare County Council TIME : 15:25:35 PAGE : 1 17/930 Bridget Flinter R 17/08/2017 single storey extension to rear of existing semi-detached bungalow 1077 Ballyroe Athy 26/04/2018 DO17547

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 16/03/2015 TO 20/03/2015

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 16/03/2015 TO 20/03/2015 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc.

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. The Manager HSBC Bank Malta p.l.c. Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. Detail of client/s Address of inspected property (subject property)

More information

On Ref No Name Surname Tel No Mobile N 373 Mary Abdilla N 691 Marja Lisa Abdilla

On Ref No Name Surname Tel No Mobile  N 373 Mary Abdilla N 691 Marja Lisa Abdilla On Ref No Name Surname Tel No Mobile E-mail N 373 Mary Abdilla 21433375 N 691 Marja Lisa Abdilla 21388193 79063812 midmed@keyworld.net Y 5 Edwin Abela 79287992 edwin.l.abela@gov.mt Y 351 Rose Abela 21368173

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK 2 DATED 07/01/2013 TO 11/01/2013

PLANNING DECISIONS FOR WEEK 2 DATED 07/01/2013 TO 11/01/2013 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

M.O. DATE M.O. NUMBER 16/04/2018 DO17355 FILE NUMBER 17/535 APP. TYPE APPLICANTS NAME. DATE : 19/04/2018 Kildare County Council

M.O. DATE M.O. NUMBER 16/04/2018 DO17355 FILE NUMBER 17/535 APP. TYPE APPLICANTS NAME. DATE : 19/04/2018 Kildare County Council : 19/04/2018 Kildare County Council TIME : 15:25:11 PAGE : 1 17/535 Harmony Solar Smithstown Limited, P 11/05/2017 development of a solar photovoltaic panel array consisting of the following: up to 74,172sqm

More information

APP. TYPE FILE NUMBER 16/936

APP. TYPE FILE NUMBER 16/936 : 24/10/2017 Louth Co. Co. TIME : 10:57:24 PAGE : 1 16/936 Denise O'Doherty P 28/12/2016 Permission for development to consist of the construction of new 2 storey dwelling, detached garage, waste water

More information

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc.

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. The Manager HSBC Bank Malta p.l.c. Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. Detail of client/s Address of inspected property (subject property)

More information

Name Surname Tel No Mobile Languages Marthese Bezzina Rizzo English Italian Maltese Edwin Abela

Name Surname Tel No Mobile  Languages Marthese Bezzina Rizzo English Italian Maltese Edwin Abela Name Surname Tel No Mobile E-mail Languages Marthese Bezzina Rizzo 21416623 99296061 Edwin Abela 21564788 79287992 edwin.l.abela@gov.mt Gaetana Muscat 27682284 79828563 gaeta.muscat@onvol.net Antoinette

More information

20 Claude Gaffiero English Italian Maltese 21 Joan Gaffiero English Maltese

20 Claude Gaffiero English Italian Maltese 21 Joan Gaffiero English Maltese ID Name Surname Tel No Mobile E-mail Languages 4 Marthese Bezzina Rizzo 21416623 99296061 5 Edwin Abela 21564788 79287992 eabela@web.de 6 Mary Anne Agius 21377500 99430709 mary_anne.agius@um.edu.mt 7 Gaetana

More information

No Sale of Temporary Dominium utile including Movable Items

No Sale of Temporary Dominium utile including Movable Items No.. 76 Today the twenty-fifth (25 th ) day of August of the year two thousand and fourteen (2014). Before me Doctor of Laws Marco Burlo a, Notary Public, duly admitted and sworn, have personally appeared

More information

256 W 88th Street New York, NY

256 W 88th Street New York, NY 256 W 88th Street New York, NY Vacant 5 Unit Mixed-Use Building Currently a Clean Shell Includes: proposed plans to convert to a single family townhouse Listing Price: $4,775,000 (PSF: $1,129) Annual Taxes:

More information

16,304 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,514. Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A

16,304 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,514. Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A 16,304 Gazzetta tal-gvern ta 19,514 Nru. 1243 ATT DWAR IR-REĠISTRAZZJONI TA ARTIJIET (KAP. 296) Avviż li hemm il-ħsieb li Titoli ta Art jiġu Rreġistrati B DAN qed navża li jien irċevejt l-applikazzjonijiet

More information

FILE M.O. APP. DATE M.O. 25/09/ /18 17/845

FILE M.O. APP. DATE M.O. 25/09/ /18 17/845 : 01/10/2018 WICKLOW COUNTY COUNCIL TIME : 17:03:59 PAGE : 1 17/845 Joe O'Toole P 13/07/2017 erection of two cattle storage sheds - No. 1 537.6sqm cattle storage shed, No. 2 261.9sqm cattle storage shed,

More information

EIS APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION FILE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/530

EIS APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION FILE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/530 TIME : 10:47:18 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/530 Brendan Walsh P 07/08/2018 to construct a domestic garage and all associated site works Tooracurragh Ballymacarbry 18/532 Patrick

More information

Ramp. Bikes Ramp. Landing. Lift. Bikes. Stairs. Bedrm 1 Bedrm 2. Living Rm HWC m 2. Utility. Bthrm. Kitchen.

Ramp. Bikes Ramp. Landing. Lift. Bikes. Stairs. Bedrm 1 Bedrm 2. Living Rm HWC m 2. Utility. Bthrm. Kitchen. Farm Street Bdy 18.32 123 o 36' 30" Entry Canopy Above 3.0 Roadside Setback 0-157 Bdy 44.26 33 o 36' 30" -347-492 -496 01 1.5 Boundary Setback Ramp Floor Area 132.82 m 2 1.5 Boundary Setback 150 7,400

More information

Week 15/14 Dates 07/04/2014/11/04/2014

Week 15/14 Dates 07/04/2014/11/04/2014 WEEKLY PLANNING LISTS Article 27(2), Planning & Development Regulations 2001-2007 (a) Under section 34 of the Act, the applications for permission may be granted permission, subject to or without conditions,

More information

50 Years of FDI Looking forward

50 Years of FDI Looking forward 8 October, 2014 The Westin Dragonara Resort Malta attractiveness survey 2014 National conference Main Speakers: Hon. Dr. Joseph Muscat Prime Minister of Malta Hon. Dr. Simon Busuttil Leader of the Opposition

More information

1. Request amendment to Subarea C to allow multifamily use area

1. Request amendment to Subarea C to allow multifamily use area Cantera Apartments at Riverview west Warrenville, IL 9 Apr 2018 Amendment request 1. Request amendment to Subarea C to allow multifamily use area Variances requested 1. Commercial center use a. Required

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 29/02/2016 TO 04/03/2016

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 29/02/2016 TO 04/03/2016 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

RT-3 District Schedule

RT-3 District Schedule District Schedule 1 Intent The intent of this Schedule is to encourage the retention of neighbourhood and streetscape character, particularly through the retention, renovation and restoration of existing

More information

Dublin City Council. Weekly Planning List 03/19 (14/01/ /01/2019)

Dublin City Council. Weekly Planning List 03/19 (14/01/ /01/2019) Dublin City Council Weekly Planning List 03/19 (14/01/2019-18/01/2019) All applications received will be considered by the Planning Authority to determine their validity in accordance with Planning and

More information

APP. M.O. M.O. FILE DATE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 18/532 10/01/ /72

APP. M.O. M.O. FILE DATE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 18/532 10/01/ /72 TIME : 09:54:48 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 18/532 Patrick & Angela Duggan P 07/08/2018 to demolish existing cottage and to constrct a new single storey replacement dwelling

More information

DATE APP. FILE M.O. M.O. 18/04/ /18 17/1058

DATE APP. FILE M.O. M.O. 18/04/ /18 17/1058 TIME : 09:29:20 PAGE : 1 17/1058 Sarah (Sadie) Byrne R 31/08/2017 demolition of a semi derelict cottage, permission for retention of a replacement dwelling and all associated site works constructed on

More information

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION EIS FILE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/429

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION EIS FILE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/429 TIME : 09:32:13 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/429 18/430 William Harrington P 25/06/2018 works comprising the construction of a new storey and a half and a single storey extension

More information

M.O. DATE FILE NUMBER 17/98 M.O. NUMBER 03/10/ /2017 APP. TYPE

M.O. DATE FILE NUMBER 17/98 M.O. NUMBER 03/10/ /2017 APP. TYPE : 24/10/2017 LIMERICK CITY AND COUNTY COUNCIL TIME : 09:14:51 PAGE : 1 17/98 Michael & Denise Reidy P 06/02/2017 the construction of new dwelling house, storage shed, driveway, wastewater treatment system,

More information

PLANNING APPLICATIONS RECEIVED FOR WEEK DATED 29/02/2016 TO 04/03/2016

PLANNING APPLICATIONS RECEIVED FOR WEEK DATED 29/02/2016 TO 04/03/2016 Applications for permission under Section 34 of the Planning and Development Act, 2000, as amended, may be granted permission, subject to or without conditions, or refused. It is the responsibility of

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION : 19/07/2017 KILKENNY COUNTY COUNCIL TIME : 16:19:10 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 09/07/17 TO 15/07/17 17/454 Jean Darcy (Cuddihy) P 10/07/2017 for the construction of a one and half storey dwelling,

More information

M.O. DATE 08/11/

M.O. DATE 08/11/ : 12/11/2018 CLARE COUNTY COUNCIL TIME : 11:10:54 PAGE : 1 17/926 Action Enterprises Ltd P 30/11/2017 PERMISSION for the development of a part single storey, part two storey, Community Primary Healthcare

More information

Week 41/10 Dates 11/10/2010/15/10/2010

Week 41/10 Dates 11/10/2010/15/10/2010 WEEKLY PLANNING LISTS Article 27(2), Planning & Development Regulations 2001-2007 (a) Under section 34 of the Act, the applications for permission may be granted permission, subject to or without conditions,

More information

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME : 21/09/2018 TIME : 09:38:01 PAGE : 1 FURTHER INFORMATION /VALID APPLICATIONS BY Local Electoral Area Local Electoral Area : Comeraghs Electoral 18/40 Momentum Events Company Ltd., P 13/09/2018 F works

More information

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION TIME : 09:21:35 PAGE : 1 16/665 Foynes Flying Boat and Maritime Museum P 22/07/2016 erection of a metal sculpture on a stone base in front of the Museum (this is a protected structure No. 1182) Aras Ide

More information

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION FILE EIS. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 16/730

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION FILE EIS. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 16/730 TIME : 09:52:42 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 16/730 Michael O'Connell P 15/11/2016 a change of use from stables to dwelling, the demolition of a lean to cowshed at rear of stables

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/436

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/436 : 27/11/2017 County Council TIME : 16:23:08 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 20/11/17 TO 26/11/17 under section 34 of the Act the applications for permission may be granted permission, subject to or

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 16/11/2015 TO 20/11/2015

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 16/11/2015 TO 20/11/2015 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

Name: Coventry Court Block A Address: Triq Guze Miceli, Gzira Distance: 5 minutes walking distance from Chamber College

Name: Coventry Court Block A Address: Triq Guze Miceli, Gzira Distance: 5 minutes walking distance from Chamber College Name: Coventry Court Block A Address: Triq Guze Miceli, Gzira Distance: 5 minutes walking distance from Chamber College 2-3 Bedrooms Max7 Students Shared Kitchen in common areas Room 1: Room 2: Room 3:

More information

FEES FOR BUILDING REGULATION APPLICATIONS The Land Planning and Development (Fees) (Amendment) Regulations, 2017

FEES FOR BUILDING REGULATION APPLICATIONS The Land Planning and Development (Fees) (Amendment) Regulations, 2017 The Building (Guernsey) FEES FOR BUILDING REGULATION APPLICATIONS The Land Planning and Development (Fees) (Amendment) Regulations, 2017 Regulations, 2012 Development & Planning Authority Revised fees

More information

RM-1 and RM-1N Districts Schedule

RM-1 and RM-1N Districts Schedule Districts Schedule 1 Intent The intent of this Schedule is to encourage development of courtyard rowhouses on larger sites while continuing to permit lower intensity development on smaller sites. Siting

More information

Belvedere Executive Residence for Sale

Belvedere Executive Residence for Sale Belvedere Executive Residence for Sale Executive Residence: Split level House Ground Floor Double car porch helpers quarters guest room ensuite wooden deck entertainment area with children play area concrete

More information

ReNOVATION à la carte Program

ReNOVATION à la carte Program ReNOVATION à la carte Program The Program Renovation à la Carte provides financial assistance to property owners for the renovation or replacement of certain exterior or interior components of their residential

More information

Deed Number 6. Modifications to the Emphyteutical Grant made by virtue of the Deed in the Records of Notary Vincent Miceli of the 28/04/2004 Deed 60

Deed Number 6. Modifications to the Emphyteutical Grant made by virtue of the Deed in the Records of Notary Vincent Miceli of the 28/04/2004 Deed 60 Today the twenty fifth (25 th ) day of August of the year two thousand and fourteen (2014). Before me Doctor of Laws Keith Francis German a Notary Public in the Government Property Division, duly admitted

More information

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION FILE EIS. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 16/69

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION FILE EIS. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 16/69 TIME : 09:47:40 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 16/69 John Phelan P 08/02/2016 to construct a dormer type dwelling house, septic tank, percolation area, site entrance and all associated

More information

M.O. DATE FILE APP. M.O. 13/06/ /18 17/1440

M.O. DATE FILE APP. M.O. 13/06/ /18 17/1440 : 18/06/2018 WICKLOW COUNTY COUNCIL TIME : 11:08:30 PAGE : 1 17/1440 Highfield Solar Ltd P 05/12/2017 10 year permission for the construction of a Solar PV Energy development within a total site area of

More information

This last year has been

This last year has been JOHN BORG MANDUCA New offices for Perry s letting department and property management services This last year has been an exceptionally eventful and successful year at Perry Limited with the company registering

More information

M.O. DATE FILE APP. M.O. 03/05/ /18 17/1007

M.O. DATE FILE APP. M.O. 03/05/ /18 17/1007 : 09/05/2018 WICKLOW COUNTY COUNCIL TIME : 15:06:50 PAGE : 1 17/1007 Alan Dignam R 22/08/2017 existing dwelling as constructed after fire damage, planning permission is also sought for upgrade of effluent

More information

APP. M.O. M.O. FILE DATE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 15/615 26/04/2016

APP. M.O. M.O. FILE DATE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 15/615 26/04/2016 : 05/05/2016 WATERFORD CITY AND COUNTY COUNCIL TIME : 09:35:36 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 15/615 Waterford & Suir Valley Railway Company P 29/10/2015 a new waste water treatment

More information

RT-11 and RT-11N Districts Schedules

RT-11 and RT-11N Districts Schedules Districts Schedules 1 Intent The intent of this schedule is to allow a variety of housing options by encouraging development of multiple small houses and duplexes on larger lots and assembled sites, while

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION : 07/09/2017 Kildare County Council TIME : 16:13:25 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 30/08/17 TO 05/09/17 17/985 Phelim & Patricia Farrell P 30/08/2017 (a) planning permission for new entrance and driveway

More information

BUILDING DIVISION SIMPLIFIED BUILDING PERMIT FEE SCHEDULE January 01st, 2019 to December 31st, 2019

BUILDING DIVISION SIMPLIFIED BUILDING PERMIT FEE SCHEDULE January 01st, 2019 to December 31st, 2019 How to Calculate Permit Fees: To calculate the mit fee required at the time of application the following is used 1. Determine which Class of Work is applicable 2. Determine the Area of Work (i.e. project

More information

H4. Residential Mixed Housing Suburban Zone

H4. Residential Mixed Housing Suburban Zone H4. Residential Mixed Housing Suburban Zone H4.1. Zone description The Residential Mixed Housing Suburban Zone is the most widespread residential zone covering many established suburbs and some greenfields

More information

Rénovation. municipal

Rénovation. municipal Rénovation à la carte municipal Program The municipal program Renovation à la Carte provides financial assistance to property owners for the renovation or replacement of certain exterior or interior components

More information

PROJECT DESCRIPTION STATEMENT

PROJECT DESCRIPTION STATEMENT TRK 162247 - Document - () 01_FortCambridge Hotel_PDSVol1One 271015-Print Duplex A4a_PART 1 OF 4 [] - DocumentID - 3238577 - Document Dated - - msult - Page 1 of 49 PROJECT DESCRIPTION STATEMENT Proposed

More information

Nature s beauty is an art of God...

Nature s beauty is an art of God... Sales Office: Jaypee Greens, Sector 128, Noida 201304 (U. P.), India. Phone: +91 120 4609090 / 1 / 2, Fax: +91 120 4609160 Mobile: +91 9999988901 / 2 E-mail: wishtown@jaypeegreens.com Website: www.jaypeegreens.com

More information