It-22 ta Settembru,

Size: px
Start display at page:

Download "It-22 ta Settembru,"

Transcription

1 It-22 ta Settembru, Lista ta Deċiżjonijiet għal Applikazzjonijiet għall-permess ta Żvilupp List of Decision Notifications for Development Permission Applications Din hija lista ta applikazzjonijiet fejn nħarġet notifika ta deċiżjoni mill-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità. Fejn applikabbli, appelli minn dawn id-deċiżjonijiet għandhom jiġu sottomessi lit-tribunal ta Reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar skont Artiklu 13 tal- Att dwar it-tribunal ta Reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar, tal-2016 sa 30 ġurnata mid-data ta dan l-avviż. Kull rikonsiderazzjoni fuq kundizzjonijiet, fejn applikabbli, għandha tiġi sottomessa lill-awtorità tal-ippjanar skont Regolament 14 tar-regolamenti dwar l-ippjanar tal-iżvilupp (Proċedura ta Applikazzjonijiet u d-deċiżjoni Relattiva), 2016 sa 30 ġurnata mid-data ta dan l-avviż. L-avviżi li ġejjin qed jiġu ppubblikati skont Regolamenti 6(6) u 18(6) tar-regolamenti dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, 2016 (Proċedura ta Applikazzjonijiet u d-deċiżjoni Relattiva) (A.L.162 tal-2016). Wieħed jista jara online id-deċiżjoni flimkien maddokumentazzjoni relatata fuq ( (għal min juża l-eid) u fl-uffiċċji tal-awtorità tal-ippjanar fil- Furjana jew Triq Sir Luigi Camilleri, ir-rabat (Għawdex). GTD -Granted; REF -Refused; UPH -Upheld; DIS -Dismissed; MO77 -Modified as per Article 77; RV77 -Revoked as per Article 77; AMD -Conditions or Reasons amended at appeal; ABD -Appeal against Bank Guarantee dismissed This is a list of applications where a decision notification has been issued by the Planning Authority. The applications are set out by locality. Where applicable, any appeal on these decisions should be submitted to the Environment and Planning Review Tribunal as per Article 13 of the Environment and Planning Review Tribunal Act, 2016 within 30 days from the date of this notice. Any reconsideration on conditions, where applicable, should be submitted to the Planning Authority as per Regulation 14 of the Development Planning (Procedure for Applications and their Determination) Regulations, 2016 within 30 days from the date of this notice. The following notices are being published in accordance with Regulations 6(6) and 18(6) of the Development Planning (Procedure for Applications and their Determination) Regulations, 2016 (L.N.162 of 2016). The decision notice and supporting documentation may be viewed online at ( (to eid users)and at the offices of the Planning Authority in Floriana or Triq Sir Luigi Camilleri, Victoria (Gozo). GTD -Granted; REF -Refused; UPH -Upheld; DIS -Dismissed; MO77 -Modified as per Article 77; RV77 -Revoked as per Article 77; AMD -Conditions or Reasons amended at appeal; ABD -Appeal against Bank Guarantee dismissed Balzan PA/02315/16 GTD Installation of non-illuminated signage as already approved in PA5199/09. Joseph Pisani, Corinthia Palace Hotel and Spa, Vjal De Paule, Balzan, Triq Oscar Testa / Triq il-linja /, Triq Birkirkara, Attard, Malta Belt Valletta PA/00422/16 GTD Construction of 3 stepped floors of office space class 4A, over an existing commercial centre, in line with the stepped height of buildings in front of and either side thereof; including provision of direct access from street. Mr Mark Weingard, Office (next to City Lights), Triq Il- Karrijiet, Belt Valletta, Malta Birkirkara PA/00384/16 GTD Excavation of new site construction of class 5a industrial building and warehouses and ancillary offices. Alfred Xerri, Site at (Part of Plot A2), Mriehel Ind Estate, New street in, Triq L- Esportaturi, Birkirkara, Malta

2 7390 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,643 Birkirkara PA/02001/16 GTD Construction of 8 residential units with 2 overlying penthouses and underlying garages Jean Pierre Carter, Plot 21/22, Triq Fonsu Marija Galea, Birkirkara, Malta PA/03118/16 GTD Change of use from class 1 (dwelling) to class 4a (office) Alexander Grima, 177, Triq Brared, Birkirkara, Malta PA/03383/16 GTD Internal modifications and change of use from garage for domestic vehicle to class 4b retail unit; and installation of shop sign Mr John Cardona, 84, Triq Il- Gummar, Birkirkara, Malta PA/03678/16 GTD To sanction changes at roof level to approved permit PA 5809/00 Mr Gordon Failla, Anfield, Triq Giovanni Papaffi, Ta Paris, Birkirkara, Malta PA/04811/16 GTD Proposed amendments to facade and to include sign. Mr. Joe Sant, Site at, service road off, Mriehel Bypass, Birkirkara, Malta PA/04901/15 GTD Conversion of part of garden into driveway, opening of new drive entrance onto street and construction of kerb. Ms. Carla Vella, No 38, Triq L-Imriehel /, Triq Il- Ferrovija L- Qadima, Birkirkara, Malta Birżebbuġa PA/01257/16 GTD To demolish existing house built on two floors and construct class 4b shop including sign at ground floor, and three floors and receded floor above. A lift is also being proposed Leli D amato, 6, Triq Iz- Zebra, Birzebbugia, Malta PA/01744/16 GTD Extension and alterations to existing townhouse Mr Adrian Farrugia, Mariucca, 74, Triq Il- Bajja Is- Sabiha, Birzebbugia, Malta PA/02924/16 GTD Sanctioning of alterations to existing building and construction of additions at second floor and roof levels. Thomas & Cynthia Dimech, L-Arka, 63, Triq Ix-Xoghol c/w, Triq Il- Port Hieles, Birzebbugia, Malta PA/04395/16 GTD Extension at first floor Mr Josephine Fenech, In-Nikba, 94, Tal- Papa, Birzebbugia, Malta Cospicua (Bormla) PA/02614/16 GTD Proposed subdivision of existing dwelling with frontage on two streets into two separate dwellings. works to include minor internal alterations and extension at second floor level Mary Victoria Agius, 55, 95, St.Margareth Str/, Triq L- Oratorju, Cospicua (Bormla), Malta Dingli PA/00755/16 GTD To sanction pre 1978 rooms and reservoir, to restore existing rubble walls and construction of new rubble wall to demarcate property boundary. Mr. Andrew Grech, Site at, Ta Gormos, Triq L-Imnarja, Dingli, Malta PA/02559/16 GTD Amendment to approved MEPA permits PA 2364/10 and PA 178/13, including proposed extension (receded floor level) and the addition of one residential unit - duplex maisonette at first floor level. Mr. Patrick Galea, No. 110, Triq il-kbira &, Triq Il- Buskett, Dingli, Malta Għajnsielem PA/01020/16 GTD To construct flats with basement garage. Elvin John Azzopardi, Site at, Triq Borg Gharib, Ghajnsielem, Gozo Għarb PA/02501/16 GTD To sanction installation of tent at first floor level, and minor alterations and additions, and to place tables and chairs at roof level. Mr. Mario Saliba, Gharb Rangers F.C, Triq Il- Knisja, Gharb, Gozo

3 It-22 ta Settembru, Għarb PA/02506/16 GTD To propose additional pools to permit PA1637/15. Pinu Bigeni, 54B & 54C, Il- Wileg, Gharb, Gozo PA/02694/16 GTD To construct swimming pool including reservoir and soft landscaping Bigeni Pinu, 54A, Id-Dahla ta Maxwell/ Triq Dalelands, Il- Wileg, Gharb, Gozo PA/03045/16 GTD Construction of garage at ground floor level (garage for parking of private uses) Mr. Louis Galea, Site at, Triq L- Isqof Mikiel Molina, Gharb, Gozo Għargħur PA/02088/16 GTD To extend approved apartment at third floor level, construct penthouse at fourth floor level, affect minor internal and external alterations, convert ground floor apartment to maisonette and construct water cistern Mr Carmel Bezzina, Site at, Triq San Bartolomew, Gharghur, Malta Għasri PA/02109/16 GTD Internal alterations to change layout and add pool to two (2) houses approved in pa 1790/11 Ruth Borg, Site at, Trejqet Il- Farfett, Ghasri, Gozo Għaxaq PA/03170/15 GTD To sanction existing entrance gates and construct stables, paddocks, manure clamp, cesspit and stores, including paving of stables areas with hard paving, including internal boundary wall. Mr. Brian Galea & Mr Reuben Montebello, Site at, Has- Saptan, Ghaxaq, Malta PA/03986/16 GTD To sanction minor internal alterations to approved permit PA 02484/02 Mr Jesmond Vassallo, Times Three, Triq Il- Bizzilla, Ghaxaq, Malta PA/04735/16 GTD To change dangerous roof over first floor level and raise opramorta at roof floor. Emmanuel Scicluna, Site at, Adj To No 7, Triq Iz- Zejtun, Ghaxaq, Malta Gudja PA/01850/16 GTD To sanction residential unit as built Mr. Emanuel Cutajar, 21/23, Triq San Ciru, Gudja, Malta PA/02225/15 GTD To sanction agricultural rooms, open reservoir of existing field and structures for the keeping of dogs. Mr. Alessio Barbara, Site at, Dawret Il- Gudja, Gudja, Malta PA/03205/16 GTD Proposed change of use from Class 6A - storage and distribution to Class 5A - light industry Ms Malgorzata Anna Ciszak, Andrew Garage, Dalli Industrial Estate off, Triq Hal Tarxien, Gudja, Malta PA/04269/16 GTD To sanction internal and external alterations to interconnect two approved penthouses into one penthouse. Mr Johann Scicluna, Carob Apartments, Apt 7/8, Triq Il- Lewz, Gudja, Malta Gżira PA/02420/16 GTD Demolition of existing first floor maisonette, and construction of a lift and stairwell, one bedroomed residential units at first, second and third floors, and an additional duplex unit at fourth and setback floor Mr. Karl Sammut, 42, Triq Tas- Sliema, Gzira, Malta PA/04709/16 GTD Internal alterations to approved permit PA 3480/15. Mr Keith Busuttil, St Joseph, Triq Il- Gzira, Gzira, Malta

4 7392 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,643 Ħamrun PA/02319/16 GTD Change of use from disused sub standard residential unit into hair salon (class 4b) including other additions and alterations plus fixing of sign. Ms. Marica Cassar, 150, Triq Qormi, Hamrun, Malta PA/02411/16 GTD Demolition of existing building retaining facade and construction of a terraced house Ivan Azzopardi, 37, Triq San Gejtanu, Hamrun, Malta Kalkara PA/04061/16 GTD Construction of third floor, internal and external alterations and additions and demolition at second floor Mr. Maurizio Camilleri, Gredor 45, Triq Is- Sibi, Kalkara, Malta Luqa PA/04330/16 GTD Proposed facade and internal alterations and sanctioning of construction as built. Mario Zahra, David House, 20, Triq Anton Falzon, Luqa, Malta Marsa PA/04407/16 GTD To construct second floor level and extend stairs to roof level. Ms. Josianne Portelli, No. 30, Triq San Frangisk, Marsa, Malta Marsaskala PA/00255/16 GTD Demolition of existing villa and construction of 4 semi-detached villas and underground parking Ms Laura Bugeja, 2, Triq il-grigal c/w, Triq Il- Katakombi, Marsascala, Malta PA/03161/16 GTD To renew PA 855/10 - To construct apartments at third floor level and internal alterations to flat no.1 Mr Mario Vella, St. Andrew s Flats, Triq Il- Vjola, Marsascala, Malta Marsaxlokk PA/01496/16 GTD Change of use from ground floor garage to residence internal and external alterations. Mr Leli D Amato, 32, Triq San Guzepp, Marsaxlokk, Malta PA/04432/16 GTD Repairing of existing deteriorating back and front walls including roof of existing domestic store, excavation and construction of reservoir underlying existing domestic store and construction of 1m parapet wall to conceal services. Dr. Joan ka Yana Bland Mintoff, Site at, Xrobb Il- Ghagin, Marsaxlokk, Malta PA/04702/16 GTD Type 1 - minor alterations: creation of a garage at ground floor, extension at first floor, washroom at roof level, & improvements to facade including the garage door. Ms. Justine Cilia, St.Catherine, 24, Triq San Piju V, Marsaxlokk, Malta Mellieħa PA/01016/16 GTD Amendment to PA5518/08 including shifting of ground floor garages to basement level and construction of maisonette at ground floor and washrooms at roof level. Mr. Michael Warrington, Site at, Triq Selmun, Selmun, Mellieha, Malta PA/01224/16 GTD Demolition of existing structures, excavation, and proposed construction of a bungalow including pool and garage Mr Daniel Dalli, Wardija Cottage, Triq il- Hena, Mellieha, Malta PA/04313/16 GTD Renewal of PA 3318/10: construction of flats (16) and underlying garages. Uldrich Galea Medati, Site at, Triq l-arznell, Tas- Sellum, Mellieha, Malta

5 It-22 ta Settembru, Mġarr PA/03567/15 GTD Proposed demolition of the existing terraced house (retaining the garages at basement level with some internal alterations) and proposed construction of 6 apartments at elevated ground floor, first, second and penthouse levels. Mr Charles Pace, Regina Pacis, 166, Triq Il- Vanilja, Mgarr, Malta Mosta PA/01959/16 REF To sanction canopy at roof level, canopy at balcony, barbeque at roof level and door at street level. Mr Philip Farrugia, Dessert Rose, Triq Il- Kultellazz, Mosta, Malta PA/02496/16 GTD Proposed additional apartments at third and fourth floor levels, above existing residential block. Mr. Victor Fenech, Victory Court, Triq Il- Kbira, Mosta, Malta PA/02864/16 GTD To sanction changes in existing dwelling approved in PA 6194/07 Mr Ivan Camenzuli, Ta Gokba, 25, Triq Il- Barrieri, Mosta, Malta PA/03263/16 GTD Renewal of Permit PA To construct semi-basement level garage and overlying semi- detached dwelling Ms Anna Busuttil, Plot 9, Triq L-Inkurunazzjoni c/w, Triq Gorg Mitrovich, Mosta, Malta PA/03264/16 GTD Renewal of Permit PA To construct semi basement level garage, overlying semidetached dwelling, including swimming pool Ms Anna Busuttil, Plot No. 7, Triq L- Inkurunazzjoni, Mosta, Malta PA/04206/16 GTD Internal & external alterations & minor extension to approved dwelling Charlon Zammit Stanmore, 35 Xewqitna, Triq L- Antinni, Mosta, Malta PA/04322/16 GTD Alterations to penthouse Ephraim Schembri, Valley View Court, Triq F. Apap Bologna c/w, Triq Sir Arthur Borton, Mosta, Malta Msida PA/00358/16 GTD To renew and amend PA 1241/08 to include internal alterations at second and third floor, addition of washrooms and residential penthouse at roof level. Mr Anthony Tonna, Security House, 185, Triq D Argens c/w, Triq De Brocktorff, Msida, Malta PA/03304/16 GTD To change dangerous roofs over first and second floor level. Alexandra Sammut, 39, Triq Ix- Xatt, Msida, Malta PA/04307/16 GTD To demolish and replace part of existing roof and construct 5 1-bedroom units at second to sixth floor. Malcolm Caruana, No. 216, Triq Il- Kuncizzjoni, Msida, Malta Mtarfa PA/02556/16 GTD Conversion and extension of an existing townhouse with cellar and garage into two maisonettes with underlying garages. Works include the demolition of the building but the retention and restoration of the facade. Charles Falzon, 22, St. Joseph House, Triq L- Imtarfa, Mtarfa, Malta PA/02624/16 GTD To construct basement garages and overlying maisonettes and apartments Mr. Orazio Tanti, Plots 5 & 6, New Street off, Triq L- Imtarfa, Mtarfa, Malta PA/03322/16 GTD Demolition of maisonette and shop. construction of basement parking, three levels of apartments and a receded floor. Tum Invest Attn: Anthony Fenech, 41, 42, 43, Triq L- Imtarfa, Mtarfa, Malta Munxar PA/02360/16 GTD To construct apartments at third and fourth floors and washrooms at roof level and to sanction differences from previous permission. Ms Angela Buttigieg, Cefai Flats, Triq Il- Gostra, Xlendi, Munxar, Gozo

6 7394 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,643 Munxar PA/02960/16 GTD To demolish existing garage and erect a garage for private cars at ground floor and a dwelling at first and second floors. Mr. Marlon Mercieca, Site at, Triq Tarsu, Munxar, Gozo Nadur PA/02311/16 GTD To sanction the additional construction and roofing between the permitted washrooms, alterations and the change use to a penthouse. Joseph Portelli, Mnarja Flats, Triq il-madonna Ta Fatima and, Triq Il- Madonna Ta Lourdes, Nadur, Gozo Naxxar PA/02035/16 GTD Restoration and rehabilitation of village house; including construction of first floor and swimming pool Mr. Anthony Mamo, 15, 17, 19, Triq Castro, Naxxar, Malta PA/02146/16 GTD Proposed demolition of existing building & construction of basement garages, ground floor maisonette, six overlying apartments (2 on each floor) and an overlying penthouse Charles Sammut, 8 ta Settembru, Triq Il- Buzjett, Naxxar, Malta PA/02484/16 GTD To sanction basement as built Mr Michael Bugeja, Casa San Antonio, Triq Il- Musbieh, Naxxar, Malta PA/02645/16 GTD Excavation and construction of semi-detached bungalows including underlying basement garages and swimming pools. Mr. Joseph Pace, Site at, Triq Howard, Naxxar, Malta Paola PA/03990/16 GTD Internal alterations and extension to single dwelling Mr Emanuel Sultana, 170, Triq Bormla, Paola, Malta PA/04213/16 GTD Proposed washroom at roof (3rd floor) level Jason Grech, Desert Rose, Flat 2 Triq, Maria Addolorata, Paola, Malta Pietà PA/01833/16 GTD Alterations to fourth floor and construction of receded floor Guzeppi Schembri, 134, Flat 5, It- Telgha Ta Gwardamangia, Pieta, Malta PA/02857/16 GTD Change of use from Class (4b) to take away (pastizzeria) and illuminated signage. Mrs. Carmen Vella, 28, Triq San Luqa, Gwardamangia, Pieta, Malta Qala PA/02750/16 GTD Alterations to ground floor and first floor of existing dwelling and construction of second floor and receded floor levels to existing dwelling. Mr. John Cardona, Maisonette 18, Triq in-nigret c/w, Triq Ta Kassja, Qala, Gozo PA/02938/16 GTD To demolish existing garage and erect a terraced house with underlying basement stores. Mr. Joseph Buttigieg, 17, Triq In- Nadur, Qala, Gozo Qormi PA/00008/16 GTD To construct two levels of basement parking & overlying mix of Class 6A, Class 4B & Class 4A. Ballut Blocks Ltd., Plot 18, 19, Street Off, Triq Qormi, Qormi, Malta PA/02503/16 REF To sanction roof top advertisement billboard Mr Paul Debono, Casa Debono 32, Triq Il-Milied c/w, Triq Il- Masgar, Qormi, Malta

7 It-22 ta Settembru, Qormi PA/02693/16 GTD To demolish existing building and construct ground floor garage and overlying two storey dwelling and washroom at roof level Judith Attard, 416/418, Triq Il- Vitorja, Qormi, Malta PA/03716/14 STI Change of use of two adjacent flats from offices to residential and sanction the construction of two penthouses. Philip Pace, St Georges Flat, Triq L- Industrija, Qormi, Malta PA/03954/16 GTD Type 11 - renewal of permit PA/00939/11 - food preparation & warehousing facility with ancillary offices including demolition of existing abandoned obsolete structures. Mr. Paul Micallef, Site at, Triq Tal- Handaq, Qormi, Malta Rabat PA/00840/16 GTD To demolish existing house and erect basement domestic store, garage at ground floor, and terraced house over. Clifford Callus, 12, Triq Inguanez, Rabat, Malta PA/01089/15 GTD Proposed deposit of soil in agricultural field. Mr. Emanuel Vella, Site at il-hawlija, L- Imtahleb, Rabat, Malta PA/01095/15 GTD Proposed deposit of soil in agricultural field. Mr. Joseph Buhagiar, Site at, Il- Hawlija, Bahrija, Rabat, Malta PA/02294/16 GTD Change of use to second floor and overlying penthouse from residential to class 4d outlet and carry out internal alterations. No changes to façade Mr Michael Mizzi, 23C, Telgha Tas- Saqqajja, Rabat, Malta PA/04380/16 GTD To develop a fully underground water reservoir and a pump room in connection with the said reservoir for irrigation of arable farming purposes. Louis Sant, Agricultural Field, Wied Liemu, Rabat, Malta PA/04468/16 GTD Alterations to existing dwelling (including replacement of dangerous balcony on facade) Mr Edward Scerri, Villa Markham 2, 4, Triq Alessandro Curmy c/w, Triq Robert Samut, Tal-Virtu, Rabat, Malta Rabat (Gozo) PA/03415/16 GTD To sanction internal alterations and shifting of apertures in facade. Donald Said, Ave Maria, Triq Anici, Rabat (Gozo), Gozo PA/04547/15 GTD To construct a garage level with three overlying apartments and a penthouse. Mr Paul Scicluna, Site at, Triq Maestro Dirjanu Lanzon, Rabat (Gozo), Gozo Safi PA/04634/16 GTD Sanctioning of pool and rooms at backyard, kitchen at ground floor and outside stairs. Anthony Fabri, Andromeda, Triq Ta L- Ajzar, Safi, Malta San Ġiljan PA/01065/16 GTD Change in setback of penthouse doors approved in pa 821/11 and roof services Mr Iman Galea, Apex Court, Penthouse 12, Triq Diodorus Siculus /, Triq George P Badger, San Giljan, Malta PA/01554/16 GTD Alterations to the approved second and third floor levels and construction of one additional floor Mr Jean Borg, 51, Pepprina, Triq Claire E Engel, San Giljan, Malta PA/04280/16 GTD Demolition of four internal walls and replacement of existing roof Mr David Xuereb, St.Mary s Flats, Apartment No.1, Sqaq Is- Sigra, San Giljan, Malta PA/04403/16 GTD To sanction minor alterations to facade Ms Marion Vella, Balluta Heights, Triq Is- Sorijiet, San Giljan, Malta

8 7396 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,643 San Ġiljan PA/02401/16 REF To sanction as built internal and external alterations to existing dwelling Joseph Sacco, Pepprina, 28, Triq il-qronfol c/w, Triq Il- Fuxa, San Gwann, Malta San Ġwann PA/04276/16 GTD Amended application to PA 823/15 to construct another apartment at fourth floor level and a receded floor instead of approved penthouse Dr. Ian Micallef, 28 and 30, Triq In- Naxxar, San Gwann, Malta PA/04329/16 GTD To demolish part of existing washroom and construct extension to terraced house on second and third floor levels, plus other additions and alterations. Ms Jennifer De Bono, 39, Vjal in-naspli c/w, Vjal Ir- Rihan, San Gwann, Malta San Lawrenz PA/03885/15 REF It is intended to install a wheeled ice-cream kiosk at a fixed spot as shown on the attached drawings. Mr. Sammy Rapa, Site at, Pjazza Tad- Dwejra, San Lawrenz, Gozo San Pawl il-baħar PA/01315/16 GTD Sanctioning of property as built. To enlarge window on facade. Ms Concetta Portelli, Marianne, 122 Flat 1, Triq Parades, San Pawl il-bahar, Malta PA/01622/16 GTD Renewal and amendment of PA 3741/10 - proposed extension to form duplex unit at fourth and fifth floor levels Joyce Dimech, St.Paul s Court, 10, Triq Efesu, San Pawl il-bahar, Malta PA/01808/16 GTD Construction of penthouse overlying approved development covered by PA 7282/98, and sanctioning of stairwell Frank Vella, 118, Bajja Apartments Bloclk A (airspace), It- Telgha Tax- Xemxija, Xemxija, San Pawl il-bahar, Malta PA/02334/16 GTD To construct two additional floors over building height approved in PA3851/15 George Grech, 85, Triq Sant Antnin c/w, Triq Is- Sajf, San Pawl il-bahar, Malta PA/02452/16 GTD Change of use from residential to class 4b shop and internal and external alterations. Ronald Camilleri, Site at, Triq It- Trunciera, San Pawl il-bahar, Malta PA/02670/16 GTD Sanctioning of part reinstatement of rubble wall and proposed addition of top soil. Dr. Louis Joseph Sant Cassia, Castel Qannotta, Triq il-wardija, Wardija, San Pawl il-bahar, Malta PA/03962/16 GTD Renewal of PA 0041/10 - to construct an apartment at fourth floor level and overlying washrooms. Mr Alex Falzon, Phaleron, Dawret Il- Gzejjer, San Pawl il-bahar, Malta PA/04189/16 GTD To construct aluminium closed balcony on facade at first floor level. Dr. Mario Vassallo Tabone, 28, Bognor Beach, San Pawl il-bahar, Malta PA/04268/16 GTD Proposed internal alterations and balcony at back of property. Mr Torki Al Solaiman, Gaulic, Flat 5, Triq Bordino, San Pawl il-bahar, Malta PA/04592/16 GTD Internal alterations Mr Joseph Gauci, Flat 8, No. 26, Lelmar Court, Triq J Quintinus, Qawra, San Pawl il-bahar, Malta PA/04828/15 GTD Proposed change of use from approved class 4b shop to class 2a dental clinic connecting adjacent approved class 2a dental clinic, internal alterations Dr. Mario Camilleri, St Paul`s Dental Clinic, Triq Mosta, San Pawl il-bahar, Malta

9 It-22 ta Settembru, Sannat PA/01148/16 MO80 To sanction variations and extension at the back of the dwelling house approved in pa 2981/03 Mr Stephen Tabone, Sacred Heart, Triq Ta Gerxija, Sannat, Gozo PA/02696/16 GTD Renewal of permission PA 2394/09 - to demolish existing building and erect flats and garages Euchar Vella, 2, Triq ta Skerla c/w, Triq Palazz Palina, Sannat, Gozo Santa Luċija PA/02547/16 GTD Proposed construction of garage, additional floor and washroom and internal alterations to existing dwelling. Mr Dominic Gafa, 118, Triq Il- Frezja, Santa Lucija, Malta PA/04236/16 GTD Minor alterations and extension to existing terraced house Johann Micallef, Fleur, No. 9, Triq Inez Soler, Santa Lucija, Malta Siġġiewi PA/01416/16 GTD Part demolition of existing, excavation and proposed construction of basement and semi basement garages, Class 4B Shop, 3 apartments and overlying penthouse. Application also includes additions and alterations to existing terrace house Mr Joseph Vassallo, Site at, Triq Monsinjur Mikiel Azzopardi, Siggiewi, Malta PA/04215/15 GTD To extend underground reservoir and construct a pump chamber. Mr. Michael Vella, Site at, Triq Tal- Providenza, Siggiewi, Malta PA/04805/16 GTD Renewal of approved permit PA 522/11 (renewal of approved permit PA 07417/05 - construction of garages and overlying residential units). Angele Spiteri, Plots 8 & 9, Triq Wied Hesri, Siggiewi, Malta Sliema PA/02595/16 GTD Change of use from class 4 to class 4c Mr Fabio Cossettini, 6, Triq San Vincenz, Sliema, Malta PA/02698/16 GTD Additions and alterations to existing dwelling and proposed washroom. Mr. Ralph Vella, 13, Trejqet Emilio Lombardi, Sliema, Malta PA/02712/16 GTD To demolish existing dwelling and construct terraced house and washroom at roof level Mr Louis Gatt, 7, St.Elia Lane, Triq San Trofimu, Sliema, Malta PA/03175/16 GTD Alterations to and demolition of part of existing house, and construction of 3 levels over said house on Triq Gorg Borg Olivier and 5 floors on Triq Sir Luigi Camilleri for proposed Class 3A guest house. Mr. Michael Galea, 14, Triq Gorg Borg Olivier, Triq Sir Luigi Camilleri, Sliema, Malta PA/04902/15 REF To demolish existing dwelling and construct garage and overlying two floor apartments. Mr Joe Cini, 96, Triq Il- Kullegg L- Antik, Sliema, Malta Swieqi PA/01282/15 GTD Addition of maisonette to block of flats as approved in PA 01015/14. Mr. Mario Hyzler, The Arches, 47, Triq fuq il-gonna u, Triq Il- Giebja, Swieqi, Malta PA/01584/16 GTD To demolish existing detached dwelling with swimming pool and construct 2 semi-detached dwellings and swimming pools. Mr. Reuben Xuereb, Id-Dwejra, Triq It- Torri, Swieqi, Malta PA/01759/16 GTD Proposed part demolition of existing penthouse and construction of 4 apartments at the 3rd floor level and 2 apartments with pools at the recessed floor Mr Joseph Portelli, Block F, Triq Ta Gokondu / Triq L-Uqija /, Triq Sant Andrija, Swieqi, Malta PA/02259/16 GTD To construct extension to penthouse, including other alterations and additions. Christopher Bonello, Marita, 48/4, Triq Il- Hawt, Swieqi, Malta

10 7398 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,643 Swieqi PA/04116/16 GTD Internal and external alterations to existing maisonette to convert it into a flat. Proposed demolition of washroom and to construct three additional apartments at second, third and set back floor. Ms. Patricia Bonnici, Il-Merill, Triq Is- Swieqi, Swieqi, Malta PA/04212/16 GTD Proposed construction of lift Enrich Stafrace, 18 Sycamore, Triq M Pianta, Ibrag, Swieqi, Malta PA/04218/16 GTD Proposed alterations and extension to the existing receded floor + proposed construction of an additional receded floor. Ms. Claire Portelli, 51, Triq It- Tiben, Swieqi, Malta PA/04288/16 GTD Construction of additional rooms at second floor level to form part of an extension to an existing maisonette. Ray Muscat, Mistikon, 36, Triq Il- Qasam, Swieqi, Malta PA/04394/15 GTD Construction of semi-basement garages, five semi-detached residential units and one villa Dr. George Bugeja, Site at, Triq Josef Kalleya /, Triq Il- Gizimin, Swieqi, Malta Tarxien PA/04173/16 GTD To sanction building as built (internal alterations and minor amendment to facade) Joe Abdilla, Berakah, 78, Triq Il- Kurunell Mas, Tarxien, Malta Ta Xbiex PA/02846/16 GTD Interconnection of existing class 4A and 4B with Class 1A residence; change of use from Class 1A to Class 4A/4B; internal alterations; installation of awnings and signs. Ms Victoria Muscat, Ta Xbiex Perfumery Ltd., Marina Palace, 1 & 2, Triq Giuseppe Cali, Ta Xbiex, Malta Xagħra PA/01461/16 GTD Proposed additions and alterations to apartments in pa 4074/09 & pa 3995/06 Mr Louis Vella, Site at, Triq Gnien Imrik, Xaghra, Gozo PA/02295/16 GTD Proposed additions and alterations Mr Paul Robinson, Kikiel House, Triq Gnien Xibla, Xaghra, Gozo PA/02727/15 RV80 To construct pool Mr. Dominic Refalo, Qalb ta Marija, Triq 8 Ta Settembru, Xaghra, Gozo PA/02918/16 GTD To construct 6 apartments at ground, first and second floors, two penthouses and underlying basement garages. Mr. Alex Cassar, Site at, Triq Il- Gnejna, Xaghra, Gozo PA/04958/16 GTD Construction of underground water reservoir Mr Simon Sultana, Land at Ghajn Xejba, Triq Il- Marga, Xaghra, Gozo Xgħajra PA/02548/16 GTD Addition at second floor and penthouse Sherlock Camilleri, Corner Site, Triq Carmelo Penza c/w, Triq Karmelo Ritchie, Xghajra, Malta Żabbar PA/02111/16 GTD Proposed alterations and construction of second floor flat and two overlying washrooms. Edmond Vella, 23, Triq Patri Matteo Sultana, Zabbar, Malta PA/03938/16 GTD Renewal of permit number pa 00465/10demolition of existing rooms and construction of semi-basement garage and overlying maisonette and washroom. Mr John Degabriele, 3, Triq Santa Klara c/w Sqaq Nru. 2, Triq Santa Duminka, Zabbar, Malta PA/04383/16 GTD Proposed washroom over first floor level. Sandra Spiteri, Jesus The Saviour, Sqaq Ganton, Zabbar, Malta

11 It-22 ta Settembru, Żebbuġ PA/04229/16 GTD Sanctioning of garage ramp and door width Frans Fenech, Garage 9, Triq Serafin Tanti, Zebbug, Malta PA/04273/16 GTD To sanction washroom and construct a staircase to roof. Ms. Myra Tanti, Dunmovin, N/S in, Triq Mikielang Sapiano, Zebbug, Malta PA/04644/16 GTD Proposed front signage on Class 4 shop covered by permit PA0302/12 Ms. Fiona Farrugia, 42, Shop no. 3, Vjal Il- Helsien, Zebbug, Malta PA/04929/16 GTD Extension to residential dwelling Mr. Gordon Schembri, 8, Triq, Ghar Ram, Zebbug, Malta Żebbuġ (Gozo) PA/01489/16 GTD Change of use of sitting room to garage, internal alterations and alterations to facade Mr Noel Theuma, Santa Marija, Triq Ghajn Mhelhel, Zebbug (Gozo), Gozo PA/02959/16 GTD To amend PA 3839 /15 ; namely internal alterations at all levels, alterations to facade due to change in levels, and to construct an additional unit. Mr. John Azzopardi, Site at, Triq Ghajn Mhelhel, Zebbug (Gozo), Gozo PA/03519/16 GTD To demolish existing building and construct 4 flats, 1 duplex and underlying garage Mr Kevin Zammit, Micmar, Triq Il- Wied, Marsalforn, Zebbug (Gozo), Gozo PA/04193/16 GTD Alterations at 3rd floor apartment; conversion of penthouse approved in PA1512/09 to duplex unit at 4th floor and additional 5th floor. Mr Joe Fiteni, Sant Anna, Triq Tan- Nahla, Marsalforn, Zebbug (Gozo), Gozo Żejtun PA/00893/15 REF To sanction existing yard and reconstruction of rubble walls in globigerina limestone, and proposed extensions for parking of vehicles. Mr. Jason Barbara, Site at, Triq Tal- Barrani, Zejtun, Malta Żurrieq PA/02070/14 GTD Proposed garages for the parking of light commercial vehicles and open storage space including public car parking and landscaping. Proposal to include sanctioning of excavation to existing site levels. Joseph Cachia, Cachia s, off, Triq Il-Belt Valletta, Zurrieq, Malta PA/02714/16 GTD Renewal of PA 3599/10 - Proposed alterations and addition to first floor apartment, proposed construction of second floor apartment, and penthouse Mr. Carmel Farrugia, Anjo Lodge, Triq Filippu Farrugia, Zurrieq, Malta PA/03877/16 GTD Part demolition, internal and external alterations to existing dwelling, extension at first floor and opening of garage door Daniel Debattista, Lippstadt, 172, 174, Triq Il- Kbira, Zurrieq, Malta PA/04200/16 GTD Internal alterations at second floor, construction of washroom at third floor level and sanction third floor as built Fiona Schinina, Madonna Tat-Triq, 322, Vjal L-Indipendenza c/w, Triq L- Isqof Alpheran, Zurrieq, Malta PA/04246/16 GTD Internal alterations and to sanction garage as built Mr. Joseph Schembri, Garage no. 27, Triq Zondadari, Zurrieq, Malta PA/04639/16 GTD Conversion of an existing dwelling, including demolition of dangerous/ deteriorated structures, internal alterations of the existing ground and first floor levels, and the addition of a setback washroom at the second floor level. Mr Neal Vella, 6, Sqaq L-Osswarju, Zurrieq, Malta

12 7400 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,643 Lista ta Deċiżjonijiet għal Applikazzjonijiet għall-kontroll tal-ippjanar List of Decision Notifications for Planning Control Applications Din hija lista ta applikazzjonijiet fejn nħarġet notifika ta deċiżjoni mill-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità. Fejn applikabbli, appelli minn dawn id-deċiżjonijiet għandhom jiġu sottomessi lit-tribunal ta Reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar skont Artiklu 13 tal- Att dwar it-tribunal ta Reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar, tal-2016 sa 30 ġurnata mid-data ta dan l-avviż. Kull rikonsiderazzjoni fuq kundizzjonijiet, fejn applikabbli, għandha tiġi sottomessa lill-awtorità tal-ippjanar skont Regolament 14 tar-regolamenti dwar l-ippjanar tal-iżvilupp (Proċedura ta Applikazzjonijiet u d-deċiżjoni Relattiva), 2016 sa 30 ġurnata mid-data ta dan l-avviż. L-avviżi li ġejjin qed jiġu ppubblikati skont Regolamenti 6(6) u 18(6) tar-regolamenti dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, 2016 (Proċedura ta Applikazzjonijiet u d-deċiżjoni Relattiva) (A.L.162 tal-2016). Wieħed jista jara online id-deċiżjoni flimkien maddokumentazzjoni relatata fuq ( (għal min juża l-eid) u fl-uffiċċji tal-awtorità tal-ippjanar fil- Furjana jew Triq Sir Luigi Camilleri, ir-rabat (Għawdex). GTD -Granted; REF -Refused; UPH -Upheld; DIS -Dismissed; MO77 -Modified as per Article 77; RV77 -Revoked as per Article 77; AMD -Conditions or Reasons amended at appeal; ABD -Appeal against Bank Guarantee dismissed This is a list of applications where a decision notification has been issued by the Planning Authority. The applications are set out by locality. Where applicable, any appeal on these decisions should be submitted to the Environment and Planning Review Tribunal as per Article 13 of the Environment and Planning Review Tribunal Act, 2016 within 30 days from the date of this notice. Any reconsideration on conditions, where applicable, should be submitted to the Planning Authority as per Regulation 14 of the Development Planning (Procedure for Applications and their Determination) Regulations, 2016 within 30 days from the date of this notice. The following notices are being published in accordance with Regulations 6(6) and 18(6) of the Development Planning (Procedure for Applications and their Determination) Regulations, 2016 (L.N.162 of 2016). The decision notice and supporting documentation may be viewed online at ( (to eid users)and at the offices of the Planning Authority in Floriana or Triq Sir Luigi Camilleri, Victoria (Gozo). GTD -Granted; REF -Refused; UPH -Upheld; DIS -Dismissed; MO77 -Modified as per Article 77; RV77 -Revoked as per Article 77; AMD -Conditions or Reasons amended at appeal; ABD -Appeal against Bank Guarantee dismissed Swieqi PC 0026/15 GTD To amend road alignment Site at Triq il-passiflora, Swieqi Xagħra, Gozo PC 0023/15 REF To keep existing wall alignment Site at Triq Santa Verna, Xaghra, Gozo Żebbuġ, Gozo PC 0005/15 GTD Proposed inclusion of a front garden to be regulated by policies 15.8 and 15.9 of DC 2007 and an open space where policies 15.8 and 15.9 of DC 2007 may be considered Site at Triq il-qolla, at Qbajjar, Zebbug, Gozo

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 15 ta Frar, 2017 Wednesday, 15th February, 2017 Nru./No. 19,728 Prezz/Price 2.16 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 13 ta April, 2016 Wednesday, 13th April, 2016 Nru./No. 19,557 Prezz/Price 0.72 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 4 ta Mejju, 2016 Wednesday, 4th May, 2016 Nru./No. 19,568 Prezz/Price 1.26 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 6 ta Settembru, 2017 Wednesday, 6th September, 2017 Nru./No. 19,859 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 11 ta Mejju, 2016 Wednesday, 11th May, 2016 Nru./No. 19,573 Prezz/Price 1.44 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

It-12 ta Settembru,

It-12 ta Settembru, It-12 ta Settembru, 2018 1 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 16 ta Mejju, 2018 Wednesday, 16th May, 2018 Nru./No. 19,992 Prezz/Price 2.88 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

L-1 ta Frar,

L-1 ta Frar, L-1 ta Frar, 2017 881 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

To demolish existing villa and construct semi-detached villa with pool. Ranier Farrugia, Villa Manslova, 16, 18, Vjal De Paule, Balzan, Malta

To demolish existing villa and construct semi-detached villa with pool. Ranier Farrugia, Villa Manslova, 16, 18, Vjal De Paule, Balzan, Malta It-8 ta Frar, 2017 1145 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

L-10 ta Jannar,

L-10 ta Jannar, L-10 ta Jannar, 2018 253 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

It-12 ta Ottubru,

It-12 ta Ottubru, It-12 ta Ottubru, 2016 8001 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 11 ta April, 2018 Wednesday, 11th April, 2018 Nru./No. 19,976 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Il-31 ta Awwissu,

Il-31 ta Awwissu, Il-31 ta Awwissu, 2016 6881 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

L-20 ta Ġunju,

L-20 ta Ġunju, L-20 ta Ġunju, 2018 5893 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 25 ta April, 2018 Wednesday, 25th April, 2018 Nru./No. 19,983 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Id-29 taʼ Awwissu,

Id-29 taʼ Awwissu, Id-29 taʼ Awwissu, 2018 8097 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

BALZAN Change of use from security room to Class 4A and proposed fascia sign Carmel Abdilla, Homeland,A1, Triq San Frangisk, Balzan, Malta

BALZAN Change of use from security room to Class 4A and proposed fascia sign Carmel Abdilla, Homeland,A1, Triq San Frangisk, Balzan, Malta Id-29 ta Novembru, 2017 13,179 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar.

More information

Il-21 ta Marzu,

Il-21 ta Marzu, Il-21 ta Marzu, 2018 2713 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 23 ta Mejju, 2018 Wednesday, 23rd May, 2018 Nru./No. 19,995 Prezz/Price 2.70 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

It-12 ta Lulju,

It-12 ta Lulju, It-12 ta Lulju, 2017 8395 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 9 ta Mejju, 2018 Wednesday, 9th May, 2018 Nru./No. 19,989 Prezz/Price 2.52 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa 31 ta Jannar, 2018 Wednesday, 31st January, 2018 Nru./No. 19,942 Prezz/Price 2.88 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa 27 ta Diċembru, 2017 Wednesday, 27th December, 2017 Nru./No. 19,927 Prezz/Price 1.62 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

L-1 ta Awwissu,

L-1 ta Awwissu, L-1 ta Awwissu, 2018 7193 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 26 ta Ottubru, 2016 Wednesday, 26th October, 2016 Nru./No. 19,668 Prezz/Price 1.80 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 18 ta Ottubru, 2017 Wednesday, 18th October, 2017 Nru./No. 19,886 Prezz/Price 2.34 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa, 21 ta Ġunju, 2017 Wednesday, 21st June, 2017 Nru./No. 19,811 Prezz/Price 2.52 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU SUMMARY

More information

L-24 ta Jannar,

L-24 ta Jannar, L-24 ta Jannar, 2018 629 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

L-14 ta Awwissu,

L-14 ta Awwissu, L-14 ta Awwissu, 2018 7713 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Is-27 ta Ġunju,

Is-27 ta Ġunju, Is-27 ta Ġunju, 2018 6053 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ FULL PROCESS Full Development Applications Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet

More information

It-28 ta Frar,

It-28 ta Frar, It-28 ta Frar, 2018 1873 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

It-18 ta April,

It-18 ta April, It-18 ta April, 2018 3581 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette

Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette L-Erbgħa 20 ta Diċembru, 2017 Wednesday, 20th December, 2017 Nru./No. 19,924 Prezz/Price 3.06 Gazzetta tal-gvern ta Malta The Malta Government Gazette Pubblikata b Awtorità Published by Authority SOMMARJU

More information

Is-7 ta Frar,

Is-7 ta Frar, Is-7 ta Frar, 2018 1089 PROĊESS SĦIĦ Applikazzjonijiet għal Żvilupp Sħiħ Din hija lista sħiħa ta applikazzjonijiet li waslu għand l-awtorità tal-ippjanar. L-applikazzjonijiet huma mqassmin bil-lokalità.

More information

Graduation Ceremony 4 Tuesday 14 November 2017 at 18:30 Sir Temi Zammit Hall FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTANCY DIPLOMA IN COMMERCE

Graduation Ceremony 4 Tuesday 14 November 2017 at 18:30 Sir Temi Zammit Hall FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTANCY DIPLOMA IN COMMERCE Graduation Ceremony 4 Tuesday 14 November 2017 at 18:30 Sir Temi Zammit Hall FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND ACCOUNTANCY DIPLOMA IN COMMERCE Maria BORG Angie Marie PISANI Christian PORTELLI Peter

More information

We hope you had a good start to 2017.

We hope you had a good start to 2017. IN THIS ISSUE PIERRE FAURE DIRECTOR Dear Clients, We hope you had a good start to 2017. You don't need to be a real estate expert to realize that prices are still on the rise. People are always asking

More information

Sale of BOV Properties

Sale of BOV Properties Sale of BOV Properties Tenders 011/2018 List of Properties offered for Sale by Tender by Bank of Valletta p.l.c. Page No. 1. Hotel in Bugibba 3 2. Property in Qormi last used as a Bakery 4 3. Maisonette

More information

IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA

IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA P.L. 3955 Dokument imqiegħed fuq il-mejda tal-kamra tad-deputati fis-seduta Numru 213 tal-1 ta Diċembru 2014 mis-segretarju Parlamentari għall-ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva,

More information

NEWSLETTER 3 rd May 2013 No. 237 Page 1/12

NEWSLETTER 3 rd May 2013 No. 237 Page 1/12 ASSOCIATION OF MALTESE ARMS COLLECTORS & SHOOTERS Founded 12th June 1985 Administrative Offices & Exhibition Halls: Tel: 2141 1600 Mob: 7741 1600 - Fax: 2741 1600 AMACS, Unit 1, Level 2, Clock Tower Block

More information

8266 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,824

8266 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,824 8266 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,824 Nru. 735 ĦAL QORMI No. 735 ĦAL QORMI Elettorali fl-elezzjoni Każwali ta Kunsillier, li saret fit-3 jum ta Lulju, 2017, biex jimtela l-post li tbattal minn Cutajar

More information

Is-7 ta Settembru, Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A

Is-7 ta Settembru, Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A Is-7 ta Settembru, 2018 8773 Nru. 1045 ATT DWAR IR-REĠISTRAZZJONI TA ARTIJIET (KAP. 296) Avviż li hemm il-ħsieb li Titoli ta Art Jiġu Rreġistrati B DAN qed navża li jien irċevejt l-applikazzjonijiet li

More information

A Select List of History Related Dissertations ( ) compiled by Samantha Abela, Dianne Camilleri, Mevrick Spiteri, Ivan Vassallo

A Select List of History Related Dissertations ( ) compiled by Samantha Abela, Dianne Camilleri, Mevrick Spiteri, Ivan Vassallo A Select List of History Related Dissertations (2004-2008) compiled by Samantha Abela, Dianne Camilleri, Mevrick Spiteri, Ivan Vassallo Dissertations submitted in 2004: B.A (HONS) HISTORY 1. Attard, Jason

More information

Triq Dun Mattew Magro QRD1932 Qrendi Bronja Street ZRQ2014 Zurrieq Triq V.Dimech ZRQ2403 Zurrieq

Triq Dun Mattew Magro QRD1932 Qrendi Bronja Street ZRQ2014 Zurrieq Triq V.Dimech ZRQ2403 Zurrieq Date: 19-Sep-16 Authorisation A for the Installation, Extension and Certification of Single Phase Electrical Installations Electrical Installations Regulations S.L. 545.24 Regulation 26 Surname Name Authorisa

More information

Establishment Name and Address. MSIDA MSD 04 No Of Bedrooms 97 TA' GIANNI HOSTEL NO 27 TRIQ GIANNI BENCINI C/W TRIQ VIANI

Establishment Name and Address. MSIDA MSD 04 No Of Bedrooms 97 TA' GIANNI HOSTEL NO 27 TRIQ GIANNI BENCINI C/W TRIQ VIANI AH/0195 02-0025 hotel@nsts.org www.nsts.org HOS/0011 HOS/0012 25-0010 cbrltd1@go.net.mt hostel@nsts.org www.nsts.org HOS/0014 25-0009 sthotels@sales.net CAMPUS 60 TRIQ L-UNIVERSITA 25588000/25588370 21333105

More information

Deed No: 97. SALE & ASSIGNMENT. Today the twenty-ninth (29 th ) day of October two thousand and fourteen (2014)

Deed No: 97. SALE & ASSIGNMENT. Today the twenty-ninth (29 th ) day of October two thousand and fourteen (2014) Deed No: 97. Today the twenty-ninth (29 th ) day of October two thousand and fourteen (2014) Before me Doctor of Laws, Marco Burlo, a Notary Public, have personally appeared after having ascertained their

More information

This last year has been

This last year has been JOHN BORG MANDUCA New offices for Perry s letting department and property management services This last year has been an exceptionally eventful and successful year at Perry Limited with the company registering

More information

Sale of property at Rabat Former Sisters of Charity Convent Triq G. Borg Olivier / Triq San Rokku Rabat/Malta

Sale of property at Rabat Former Sisters of Charity Convent Triq G. Borg Olivier / Triq San Rokku Rabat/Malta Sale of property at Rabat Former Sisters of Charity Convent Triq G. Borg Olivier / Triq San Rokku Rabat/Malta Deadline for submissions: 16 th March, 2016 at 11:00am Sale of Property at Rabat Property Owners:

More information

No Sale of Temporary Dominium utile including Movable Items

No Sale of Temporary Dominium utile including Movable Items No.. 76 Today the twenty-fifth (25 th ) day of August of the year two thousand and fourteen (2014). Before me Doctor of Laws Marco Burlo a, Notary Public, duly admitted and sworn, have personally appeared

More information

50 Years of FDI Looking forward

50 Years of FDI Looking forward 8 October, 2014 The Westin Dragonara Resort Malta attractiveness survey 2014 National conference Main Speakers: Hon. Dr. Joseph Muscat Prime Minister of Malta Hon. Dr. Simon Busuttil Leader of the Opposition

More information

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc.

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. The Manager HSBC Bank Malta p.l.c. Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. Detail of client/s Address of inspected property (subject property)

More information

Establishment Name and Address. ST. JULIAN'S STJ 3325 No Of Bedrooms 0 Bed/Covers 124 Apartments 48

Establishment Name and Address. ST. JULIAN'S STJ 3325 No Of Bedrooms 0 Bed/Covers 124 Apartments 48 AH/0137 02-0044 THE RESIDENCE ST JULIANS TRIQ L. APAP 21360031/99360031/99499112 21374114 ST. JULIAN'S STJ 3325 No Of Bedrooms 0 info@theresidence.com.mt Bed/Covers 124 Apartments 48 AH/0145 UNIVERSITY

More information

20 Claude Gaffiero English Italian Maltese 21 Joan Gaffiero English Maltese

20 Claude Gaffiero English Italian Maltese 21 Joan Gaffiero English Maltese ID Name Surname Tel No Mobile E-mail Languages 4 Marthese Bezzina Rizzo 21416623 99296061 5 Edwin Abela 21564788 79287992 eabela@web.de 6 Mary Anne Agius 21377500 99430709 mary_anne.agius@um.edu.mt 7 Gaetana

More information

Establishment Name and Address. SLIEMA SLM13 No Of Bedrooms 1

Establishment Name and Address. SLIEMA SLM13 No Of Bedrooms 1 HF/1372 tony123@mltanet.net BAJNIC COURT FLT 3 HUGHES HALLET STR 21336044/99229002 SLIEMA SLM13 No Of Bedrooms 1 HF/1656 BALLUTA MANSIONS OAK COURT BALLUTA MANSIONS OLD COLLEGE STREET 79254002/21319739

More information

FEES FOR BUILDING REGULATION APPLICATIONS The Land Planning and Development (Fees) (Amendment) Regulations, 2017

FEES FOR BUILDING REGULATION APPLICATIONS The Land Planning and Development (Fees) (Amendment) Regulations, 2017 The Building (Guernsey) FEES FOR BUILDING REGULATION APPLICATIONS The Land Planning and Development (Fees) (Amendment) Regulations, 2017 Regulations, 2012 Development & Planning Authority Revised fees

More information

Ref No Name Surname Tel No Mobile Languages

Ref No Name Surname Tel No Mobile  Languages Ref No Name Surname Tel No Mobile E-mail Languages 855 Monica Abela Medici 21450847 99820207 mam1347@gmail.com 572 Ophelia Abela Scolaro 21452366 99443724 181 Marie Louise Agius 21330570 79061177 231 Tessie

More information

Name Surname Tel No Mobile Languages Marthese Bezzina Rizzo English Italian Maltese Edwin Abela

Name Surname Tel No Mobile  Languages Marthese Bezzina Rizzo English Italian Maltese Edwin Abela Name Surname Tel No Mobile E-mail Languages Marthese Bezzina Rizzo 21416623 99296061 Edwin Abela 21564788 79287992 edwin.l.abela@gov.mt Gaetana Muscat 27682284 79828563 gaeta.muscat@onvol.net Antoinette

More information

On Ref No Name Surname Tel No Mobile N 373 Mary Abdilla N 691 Marja Lisa Abdilla

On Ref No Name Surname Tel No Mobile  N 373 Mary Abdilla N 691 Marja Lisa Abdilla On Ref No Name Surname Tel No Mobile E-mail N 373 Mary Abdilla 21433375 N 691 Marja Lisa Abdilla 21388193 79063812 midmed@keyworld.net Y 5 Edwin Abela 79287992 edwin.l.abela@gov.mt Y 351 Rose Abela 21368173

More information

FOCUS. February Issue no13

FOCUS. February Issue no13 Karmen Azzopardi receiving the Gold Medal from HE Dr George Abela, President of the Republic FOCUS February 2010 - Issue no13 Magazine of the Malta Society of Arts, Manufactures and Commerce, Palazzo de

More information

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc.

Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. The Manager HSBC Bank Malta p.l.c. Inspection and Valuation Report for Residential Property Charged or to be Charged to HSBC Bank Malta plc. Detail of client/s Address of inspected property (subject property)

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK 2 DATED 07/01/2013 TO 11/01/2013

PLANNING DECISIONS FOR WEEK 2 DATED 07/01/2013 TO 11/01/2013 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

M.O. DATE M.O. NUMBER 16/04/2018 DO17355 FILE NUMBER 17/535 APP. TYPE APPLICANTS NAME. DATE : 19/04/2018 Kildare County Council

M.O. DATE M.O. NUMBER 16/04/2018 DO17355 FILE NUMBER 17/535 APP. TYPE APPLICANTS NAME. DATE : 19/04/2018 Kildare County Council : 19/04/2018 Kildare County Council TIME : 15:25:11 PAGE : 1 17/535 Harmony Solar Smithstown Limited, P 11/05/2017 development of a solar photovoltaic panel array consisting of the following: up to 74,172sqm

More information

16,304 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,514. Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A

16,304 Gazzetta tal-gvern ta Malta 19,514. Lokalità Proprjetà Applikant Identifikazzjoni LR-A Locality Property Applicant Identification LR-A 16,304 Gazzetta tal-gvern ta 19,514 Nru. 1243 ATT DWAR IR-REĠISTRAZZJONI TA ARTIJIET (KAP. 296) Avviż li hemm il-ħsieb li Titoli ta Art jiġu Rreġistrati B DAN qed navża li jien irċevejt l-applikazzjonijiet

More information

Deed Number 6. Modifications to the Emphyteutical Grant made by virtue of the Deed in the Records of Notary Vincent Miceli of the 28/04/2004 Deed 60

Deed Number 6. Modifications to the Emphyteutical Grant made by virtue of the Deed in the Records of Notary Vincent Miceli of the 28/04/2004 Deed 60 Today the twenty fifth (25 th ) day of August of the year two thousand and fourteen (2014). Before me Doctor of Laws Keith Francis German a Notary Public in the Government Property Division, duly admitted

More information

DATE APP. FILE M.O. M.O. 18/04/ /18 17/1058

DATE APP. FILE M.O. M.O. 18/04/ /18 17/1058 TIME : 09:29:20 PAGE : 1 17/1058 Sarah (Sadie) Byrne R 31/08/2017 demolition of a semi derelict cottage, permission for retention of a replacement dwelling and all associated site works constructed on

More information

PROJECT DESCRIPTION STATEMENT

PROJECT DESCRIPTION STATEMENT TRK 162247 - Document - () 01_FortCambridge Hotel_PDSVol1One 271015-Print Duplex A4a_PART 1 OF 4 [] - DocumentID - 3238577 - Document Dated - - msult - Page 1 of 49 PROJECT DESCRIPTION STATEMENT Proposed

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION : 07/09/2017 Kildare County Council TIME : 16:13:25 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 30/08/17 TO 05/09/17 17/985 Phelim & Patricia Farrell P 30/08/2017 (a) planning permission for new entrance and driveway

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 29/02/2016 TO 04/03/2016

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 29/02/2016 TO 04/03/2016 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

APP. TYPE FILE NUMBER 16/936

APP. TYPE FILE NUMBER 16/936 : 24/10/2017 Louth Co. Co. TIME : 10:57:24 PAGE : 1 16/936 Denise O'Doherty P 28/12/2016 Permission for development to consist of the construction of new 2 storey dwelling, detached garage, waste water

More information

M.O. DATE FILE NUMBER 17/98 M.O. NUMBER 03/10/ /2017 APP. TYPE

M.O. DATE FILE NUMBER 17/98 M.O. NUMBER 03/10/ /2017 APP. TYPE : 24/10/2017 LIMERICK CITY AND COUNTY COUNCIL TIME : 09:14:51 PAGE : 1 17/98 Michael & Denise Reidy P 06/02/2017 the construction of new dwelling house, storage shed, driveway, wastewater treatment system,

More information

M.O. APP. M.O. FILE DATE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 15/635 30/03/2016 P16/0241

M.O. APP. M.O. FILE DATE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 15/635 30/03/2016 P16/0241 TIME : 09:40:00 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 15/635 15/760 Emir Kelly P 11/11/2015 extend existing dwelling, to convert existing domestic garage to habitable accommodation and

More information

Special Provisions. Map 12(4) N/W Dundas Street and Sixth Line. (Block 114, Plan 20M-1114) ( ) ( ) Zone Provisions. Section 8.

Special Provisions. Map 12(4) N/W Dundas Street and Sixth Line. (Block 114, Plan 20M-1114) ( ) ( ) Zone Provisions. Section 8. (Click to return to the table of contents) Where a zone symbol is followed by a hyphen and superscript number, the symbol refers to a Special Provision that applies to the lands so zoned. The provisions

More information

FILE M.O. APP. DATE M.O. 25/09/ /18 17/845

FILE M.O. APP. DATE M.O. 25/09/ /18 17/845 : 01/10/2018 WICKLOW COUNTY COUNCIL TIME : 17:03:59 PAGE : 1 17/845 Joe O'Toole P 13/07/2017 erection of two cattle storage sheds - No. 1 537.6sqm cattle storage shed, No. 2 261.9sqm cattle storage shed,

More information

Week 41/10 Dates 11/10/2010/15/10/2010

Week 41/10 Dates 11/10/2010/15/10/2010 WEEKLY PLANNING LISTS Article 27(2), Planning & Development Regulations 2001-2007 (a) Under section 34 of the Act, the applications for permission may be granted permission, subject to or without conditions,

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/436

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/436 : 27/11/2017 County Council TIME : 16:23:08 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 20/11/17 TO 26/11/17 under section 34 of the Act the applications for permission may be granted permission, subject to or

More information

1202 & 1204 Avenue Road Zoning By-law Amendment Application - Preliminary Report

1202 & 1204 Avenue Road Zoning By-law Amendment Application - Preliminary Report STAFF REPORT ACTION REQUIRED 1202 & 1204 Avenue Road Zoning By-law Amendment Application - Preliminary Report Date: March 17, 2017 To: From: Wards: Reference Number: North York Community Council Director,

More information

M.O. DATE 24/01/ APP. TYPE M.O. NUMBER FILE NUMBER 17/282

M.O. DATE 24/01/ APP. TYPE M.O. NUMBER FILE NUMBER 17/282 : 31/01/2018 KILKENNY COUNTY COUNCIL TIME : 09:01:17 PAGE : 1 17/282 17/315 Sinead Falconer P 04/05/2017 retention to retain indefinitely the structure of the house (substructure, superstructure and roof)

More information

Kerry County Council Planning Authority. Report on Weekly List of Planning Applications Received

Kerry County Council Planning Authority. Report on Weekly List of Planning Applications Received Kerry County Planning Authority Report on Weekly List of Planning Applications Received The applications for permission may be granted permission under Section 34 of the Act, (Planning and Development

More information

APP. TYPE FILE NUMBER 17/120

APP. TYPE FILE NUMBER 17/120 : 19/12/2017 Louth Co. Co. TIME : 09:48:06 PAGE : 1 17/120 Aoife Reilly P 20/02/2017 Permission for development to consist of the construction of a new single storey 3 bedroom detached dwelling, waste

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 18/339

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 18/339 : 08/05/2018 CLARE COUNTY COUNCIL TIME : 13:16:26 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 30/04/18 TO 04/05/18 18/339 McCarthy Commercials Ltd P 30/04/2018 for the removal of existing signage and replacement

More information

Gozitan Achievers in Australia

Gozitan Achievers in Australia Gozitan Achievers in Australia maurice cauchi Introduction Migration has been the lifeline for many Maltese over the years, but has been a particular boon to Gozo. It has contributed enormously to the

More information

ADVISORY PLANNING COMMISSION

ADVISORY PLANNING COMMISSION ADVISORY PLANNING COMMISSION Tuesday, at 5:30 p.m. Council Chambers MINUTES VOTING MEMBERS PRESENT: Alex Sweezey Laura Cornish Margaret Fairweather Peter Goodwin Andrew Hull Peter Hall Christa MacArthur

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 27/07/2015 TO 31/07/2015

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 27/07/2015 TO 31/07/2015 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION : 27/06/2017 TIME : 10:13:05 PAGE : 1 FURTHER INFORMATION /VALID APPLICATIONS 16/1114 Kilmallock Supermarkets Ltd., R 23/06/2017 F alterations to permitted completed works carried out under a previous

More information

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION EIS FILE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/429

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION EIS FILE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/429 TIME : 09:32:13 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Ar 18/429 18/430 William Harrington P 25/06/2018 works comprising the construction of a new storey and a half and a single storey extension

More information

M.O. DATE FILE NUMBER 17/1064 M.O. NUMBER 03/08/ /2018 APP. TYPE

M.O. DATE FILE NUMBER 17/1064 M.O. NUMBER 03/08/ /2018 APP. TYPE TIME : 08:37:03 PAGE : 1 17/1064 Damien Laffin P 16/11/2017 an extension to existing dwelling, new front porch to east elevation, a new splayed entrance, installation of wastewater treatment system and

More information

M.O. DATE 08/11/

M.O. DATE 08/11/ : 12/11/2018 CLARE COUNTY COUNCIL TIME : 11:10:54 PAGE : 1 17/926 Action Enterprises Ltd P 30/11/2017 PERMISSION for the development of a part single storey, part two storey, Community Primary Healthcare

More information

APP. M.O. M.O. FILE DATE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 18/532 10/01/ /72

APP. M.O. M.O. FILE DATE. Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 18/532 10/01/ /72 TIME : 09:54:48 PAGE : 1 Local Electoral Area : Comeraghs Electoral Are 18/532 Patrick & Angela Duggan P 07/08/2018 to demolish existing cottage and to constrct a new single storey replacement dwelling

More information

MELITA HISTORICA. Editor: David Mallia. VOL. XVI No. 3 (2014) MALTA HISTORICAL SOCIETY

MELITA HISTORICA. Editor: David Mallia. VOL. XVI No. 3 (2014) MALTA HISTORICAL SOCIETY MELITA HISTORICA Editor: David Mallia VOL. XVI No. 3 (2014) MALTA HISTORICAL SOCIETY MELITA HISTORICA VOL. XVI No. 3 (2014) MALTA HISTORICAL SOCIETY Architecture in Post-Independence Malta Past, Present

More information

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME : 09/05/2018 TIME : 15:06:52 PAGE : 1 FURTHER INFORMATION /VALID APPLICATIONS 17/1019 David Norman P 03/05/2018 F removal of the existing vehicular entrance, provision of new vehicular entrance off Carraig

More information

Summary of Greenfield Housing Code Development Standards

Summary of Greenfield Housing Code Development Standards Summary of Greenfield Housing Code Development Standards March 2018 This Summary Table is intended as a guide to the development standards for the construction of a new: 1 2 storey dwelling house attached

More information

M.O. DATE FILE NUMBER 17/930 M.O. NUMBER 26/04/2018 DO17547 APP. TYPE

M.O. DATE FILE NUMBER 17/930 M.O. NUMBER 26/04/2018 DO17547 APP. TYPE : 03/05/2018 Kildare County Council TIME : 15:25:35 PAGE : 1 17/930 Bridget Flinter R 17/08/2017 single storey extension to rear of existing semi-detached bungalow 1077 Ballyroe Athy 26/04/2018 DO17547

More information

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME. DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION 17/1215 Irish Amateur Rowing Union (t/a Rowing Ireland)

FILE NUMBER APP. TYPE APPLICANTS NAME. DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION 17/1215 Irish Amateur Rowing Union (t/a Rowing Ireland) TIME : 14:49:07 PAGE : 1 17/1215 Irish Amateur Rowing Union (t/a Rowing Ireland) P 16/08/2018 F high performance training centre including the following:- (I) single storey boathouse (1598 sqm) with eleven

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/279

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/279 : 23/03/2017 Kildare County Council TIME : 10:17:53 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 15/03/17 TO 21/03/17 17/279 Patrick Cummins P 15/03/2017 the erection of a straw bedded cattle shed, a manure pit

More information

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

APP. DATE DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION TIME : 09:21:35 PAGE : 1 16/665 Foynes Flying Boat and Maritime Museum P 22/07/2016 erection of a metal sculpture on a stone base in front of the Museum (this is a protected structure No. 1182) Aras Ide

More information

TOWN OF PALM BEACH TENTATIVE AGENDA: SUBJECT TO REVISION ARCHITECTURAL COMMISSION 360 SOUTH COUNTY ROAD 2ND FLOOR, TOWN COUNCIL CHAMBERS

TOWN OF PALM BEACH TENTATIVE AGENDA: SUBJECT TO REVISION ARCHITECTURAL COMMISSION 360 SOUTH COUNTY ROAD 2ND FLOOR, TOWN COUNCIL CHAMBERS TOWN OF PALM BEACH TENTATIVE AGENDA: SUBJECT TO REVISION ARCHITECTURAL COMMISSION 360 SOUTH COUNTY ROAD 2ND FLOOR, TOWN COUNCIL CHAMBERS SEPTEMBER 28, 2011 9:00 A.M. WELCOME! The progress of this meeting

More information

Week 17/14 Dates 22/04/ /04/2014

Week 17/14 Dates 22/04/ /04/2014 WEEKLY PLANNING LISTS Article 27(2), Planning & Development Regulations 2001-2007 (a) Under section 34 of the Act, the applications for permission may be granted permission, subject to or without conditions,

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/70

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/70 : 06/03/2017 Sligo County Council TIME : 11:14:46 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 27/02/17 TO 05/03/17 under section 34 of the Act the applications for permission may be granted permission, subject

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION : 17/04/2018 LIMERICK CITY AND COUNTY COUNCIL TIME : 08:28:57 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 09/04/18 TO 13/04/18 18/332 Tusla, Child Family Agency P 09/04/2018 a change of use from apartment to staff

More information

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 17/10/2016 TO 21/10/2016

PLANNING DECISIONS FOR WEEK DATED 17/10/2016 TO 21/10/2016 In deciding a planning application the Planning Authority, in accordance with Section 34 (3) of the Planning and Development Act, 2000, as amended, has had regard to submissions and observations received

More information

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/726

DEVELOPMENT DESCRIPTION AND LOCATION IPC WASTE 17/726 : 29/06/2017 Kildare County Council TIME : 16:24:45 PAGE : 1 PLANNING APPLICATIONS FROM 21/06/17 TO 27/06/17 17/726 Charlene Danagher, P 21/06/2017 (1) Change of dormer bungalow type (previously granted

More information