SELL Emigration 4 Day Massive Disposal Auction Earthmoving & Agricultural Equipment, Loose Assets & more.

Size: px
Start display at page:

Download "SELL Emigration 4 Day Massive Disposal Auction Earthmoving & Agricultural Equipment, Loose Assets & more."

Transcription

1 BID OR SELL Emigration 4 Day Massive Disposal Auction Earthmoving & Agricultural Equipment, Loose Assets & more. 0 August 208 from :00 ± 40 km outside Brits on Thabazimbi Road ONSITE AUCTION R Registration Deposit Payable Banking Details in Catalogue CONTACT US: TERMS & CONDITIONS IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE Tel: +27(0) Online Auction Assistance: +27(0) Fax: +27(0) (0)

2 Our Banking Details: Deposit Payments Account Name: Clear Creek Trading 66 (Pty) Ltd. t/a SA Group Bank: Absa Account Nr: Branch: Brandwag Branch Code: Cheque/Trust Account Buyer s Guide: PAYMENTS: No goods shall be released if funds are not cleared in SA Auction's bank account. Cash deposit into our bank account will be charged a.5% cash fee of the invoice amount. Buyers being financed by financial institutions must provide written proof from the institution of a 00% bank finance on registration, and on the fall of the hammer pay 20% deposit on the invoice amount. Interest on bank invoices will be charged if not paid within 48 hours after issue. DISPATCHING: There will be no dispatching of goods during the auction sale No Exceptions will be made. Dispatch must be within 24hrs from completion of the Auction. NO EXCEPTIONS. All purchases are to be removed at the buyer's own risk. VAT: All bids are exclusive of VAT, 5% will be charged on all purchases, which will be added to the buyer's invoice. BUYER'S PREMIUM: The buyer will pay the auctioneer a premium of 0% EXCLUDING OF VAT, on the fall of the hammer, the premium is not negotiable and is payable by all Purchasers.

3 2 x Properties in Confirmation Period until 02 August 208 BID OR SELL 2 Bedroom Apartment in Vereeniging 7 2 Bedroom Apartment Coastal Property, Ramsgate Online 2 3 Bedroom Apartment Coastal Property, Ballito 8 3 Bedroom Mansion on ± 00 Ha Game Breeding Farm - Vereeniging 3 Bedroom House Emfuleni Golf Estate ± 6 Ha, 4 Bedroom Riverfront, Deneysville ± 4 Ha Prime Irrigation Farm - Brits 0 ± 275 Ha Game Farm with Improvements & Game - Brits 5 ± 805 Ha Feeding Mill, Game & Irrigation Farm - Brits 2 Bedroom Apartment in Vereeniging 6 ± 336 Ha Exclusive Lodge & Game Breeding Farm - Brits 2 3 Bedroom Apartment in Vereeniging

4 International T2650 4x2 Mechanical Horse Amazonen Fertilizer Spreader ZG-B John Deere 565 Tractor (3532 Hours) 4 20 Lely us 770p Tedder 5 Sea Ray SR208R with 4.3/V6 Alpha one engine (Inboard) with Trailer 6 Yamaha GP300R Jetski with Trailer 7 CAT 40 G Grader (50H87) 8 Hitachi Excavator Zaxis 240 (694 Hours) 9 Caterpillar Dozer D5M (05457 Hours) 0 Bomag Ride On Roller Double Drum CA00D5 (02 Hours) Piket No Till Planter (7 Row) 2 John Deere 760 Mielie Planter (2 Row)

5 3 John Deere 920 Harvester Table & Trailer 4 John Deere 608c Maize Harvester Table 5 John Deere 950 Harvester (Serial No: H0950X675636) 6 Pesticide Sprayer 7 Toyota Safari Bus 8 Catterpillar Front End Loader 980 (08 Hours) 9 Ford 8600 Tractor (8039 Hours) 20 Fiat 780 Tractor 2 Fiat 980 Tractor 22 Massey Ferguson 4x4 TLB (526 Hours) 23 Ford TLB DF9PZ (Serial no: A40506) 24 Bell L506D Front End Loader

6 25 S4 Scard Hydraulic Offset (Baldan) 26 International 9800t 6x4 Truck ( km) Side Tipper Link Trailer L Water Tank 29 2 x Capture Cages 2 30 Wagon Axis 3 m Steel Conveier 32 Excavator Bucket 33 Wooden Bird Cages 34 Wooden Cages 35 Wooden Cages KW Leroy Somer Electrical Motor

7 37 5KW CMG Electrical Motor 38 45KW Wed Electrical Motor 39 55KW BMM Electrical Motor 40 Safex Safe 4 Safe with Keys 42 Chubb Safe with Keys 43 2 x Tyres (235-25) x Electrical Steel Boxes with Contents 2 45 Diemo Electrical and Paraffin Heat Blowers 46 Lombardini Welder/Generator (Diesel Rev/pm) 47 Sayler-Beall Compressor Pump (8 Bar) 48 2 x Tractor Tyres 2

8 49 Tractor Bale Fork 50 Dymot Winch with Electrical Motor 5 9 Channel Gas Griller 52 Raven Boat with V45HP Yamaha Engine and Trailer (5 Hours) 53 Suzuki 4 Wheeler Quad LT Micron 50cc 4 Wheeler Quad Bike 55 Claas Rake 56 0 Tol Rake 57 Claas Markant 65 Rope Baler 58 Krone KR00 Round Baler 59 Falcon 50/50/4 Slasher 60 Falcon F80/80EV Slasher

9 6 Slasher 62 Kuhn Lucerne 6 Tol Cutter 63 Kvernerland Lucerne Cutter 64 Kuhn Lucerne 8 Tol Cutter 65 Vibrolex ± 60 Tooth Skoffel 66 7 Scard Plow 67 Plastic Spryer Tank 68 7 Tooth Ripper 69 Vetsak Fire Fighter on Trailer (5 000L) 70 4 x Steel Water Tanks (2 200L) x Concrete Water Trough 8 72 Plastic Water Pypes (0mm)

10 73 2 x Water Pypes (0mm) L Water Tank L Water Tank L Molasses Tank with 3 Phase Electrical Pump Axle Step Deck Lowbed 78 Air-rator 79 Rake 80 Tedder Rake 8 29 Tooth Kongskilde 82 RGRIC Rotivator 83 Tractor Fork for loading Bales 84 Tooth Ripper

11 85 Tef Roller 86 Tow Behind Roller 87 Tapkar 88 Multi Spray Sprayer 89 ± 8m Mobile Conveyor with Electrical Mobile (5.5KW Motor) 90 Wooden Tar Poles 9 Bale Wrapper with loading Attachment (In Parts) Fertilizer Spreader with PTO 93 Fertilizer Spreader with PTO 94 2 x Extracter Fans 2 95 Cooncrete Mixer 96 Stamp Maize Plant Screen

12 97 Tef Planter 98 Buhler Chainconveyors 99 ±3m Conveyorbelt with Electric Motor 00 Batching Scale Bin 0 Silo Receiver 02 7 x Pig Feeders 7 03 Steel Feeder 04 4 x Sink Feeding Rings x Lucern Round Bale Holders 2 06 Double Axle Tip End Trailer 07 Double Axle Tip End Trailer 08 6m Container

13 09 6m Container 0 6m Container 5m Container 2 7m Container 3 5m Cold Room Container 4 Antique Plow 5 Steel Water Tank Trailer 6 TLB Front Bucket 7 Cement Railway Sleepers 8 Roll Conveier Belt 9 Double Wheel Dolly with Single Axle 20 Single Axle Double Wheel Dolly

14 2 5 x 6m Plastic Water Pypes (60mm) x 6m Plastic Water Pypes (60mm) x 6m Plastic Water Pypes (60mm) x 6m Plastic Water Pypes (60mm) Hunting Recovery Trailer with Winch m Farm Trailer m Farm Trailer 28 Auger with Electrical Motor 29 Auger with Electrical Motor 30 Auger with Electrical Motor 3 Mobile Auger with Electrical Motor 32 Mobile Auger with Electrical Motor

15 33 Diesel Car 34 6m Container 35 Big Pack Lucern Bales 36 Tef Bales 37 Round Lucern Bales 38 Single Axle Hydraulic Tip Trailer 39 John Deere 8400 Tractor 40 Massey Ferguson 290 Tractor 4 7.2m Double Axle Farm Trailer 42 Electric Scooter 43 Electric Scooter Compartment Game Trailer with Ventilating Fans

16 L Molasses Tank 46 Honda Generator 47 Femco Wap 48 Rock Collector 49 Tedder Rake 50 Lister Diesel Engine 5 Diesel Engine 52 Tyre & Rim Separator 53 Spryer Tank 54 Lister Diesel Engine 55 Lister Diesel Engine 56 Petrol Engine

17 57 Honda Generator 58 Generator 59 Ride-On Lawn Mower 60 Pesticide Sprayer 6 Round Eragrostis Bales 62 Round Eragrostis Bales 63 Conveier Belts 64 Conveier Belts 65 Conveier Belts 66 Liebherr 544 Front End Loader (2809 Hours)

18 CLEAR CREEK TRADING 66 (PTY) LTD t/a SA Auction (Hierna die Maatskappy genoem). Alle goedere en lewendehawe (hierna die bates genome) word deur die Maatskappy as agent verkoop namens die Verkoper, wat hiermee die Maatskappy magtig om die koopprys van die Koper te verhaal. Die koopprys sluit nie BTW in nie en moet, tensy spesifiek anders afgekondig, by die koopprys bygetel en deur die Koper betaal word. Die Verkoper waarborg hiermee dat daar geen beswarings op sodanige bates bestaan nie, dat die gemelde bates die eiendom van die Verkoper is en dat die Verkoper bevoeg en wetlik daarop geregtig is om die bates van die hand te sit. Die Verkoper waarborg verder, soos teenoor die Koper, dat die bates vry is van die verborge en ooglopende gebreke. Die Maatskappy aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige onttrekking van bates en verkoop, of enige uitdruklike of stilswyende verklarings of waarborge wat mondelings deur sy agente of werknemers of deur die Verkoper self gegee mag word nie. Die Verkoper wat die bates te koop aanbied, aanvaar alle aanspreeklikheid rakende alle inligting wat verskaf word wat betref stambome en opregtheid, ouderdomme, datums van diens, gesondheidstoestand of dragtigheid of enige ander besonderhede wat onjuis mag wees. Ingeval van enige geskil sal die Koper slegs n eis teen die Verkoper hê en nie teen die Maatskappy nie. Die Koopprys is in kontant (onder sekere voorwaardes) of deur n bankgewaarborgde tjek betaalbaar deur die Koper aan die Maatskappy, tensy anders skriftelik ooreengekom, op die dag van verkoop ( die Betaaldatum ). Indien die Maatskappy toestem om die koopprys aan die Verkoper te betaal alvorens die Koper die Maatskappy betaal ( die betalingsterme ooreenkoms ), sal die volgende van toepassing wees: Die eleksie om die Verkoper aldus te betaal berus in die alleen diskresie van die Maatskappy, wie sy diskresie afsonderlik mag uitoefen ten opsigte van elke transaksie waartoe die Koper n party is. Met betaling van die bedrag soos verwys in bogenoemde, sal die Verkoper se reg, titel en belang in en tot enige aanspraak of regte teenoor die Koper ten opsigte van alle verkoopsooreenkoms, aan die Maatskappy, gesedeer en oorgedra word. Geen Betalingsterme ooreenkoms sal van krag wees tensy op skrif gestel en behoorlik namens die Maatskappy onderteken is. Diefasilitering van enige verkoopstransaksie soos in hierdie klousule verwys, sal streng volgens die bepalings van die terme en voorwaardes van die Betalingsterme ooreenkoms wees. In die geval van verskil van die inhoud van hierdie dokument en die Betalingsterme ooreenkoms, sal die Betalingsterme ooreenkoms geld. Geen aansoek vir krediet soos omskryf in artikel 8 van die National Credit Act, Wet 34 van 2005, sal deur die Maatskappy ontvang of oorweeg word nie. Die Verkoper waarborg teenoor die Maatskappy dat die bates vry is van enige ooglopende of verborge gebreke en dat enige reg of eis wat ingevolge hier die bepalings en voorwaardes aan die Maatskappy gesedeer word, vry is van enige gebrek of reg van aftrekking of verrekening en dat die gemelde reg of eis ten volle en onmiddelik teen die Koper afdwingbaar is. Die Koper is nie daarop geregtig om enige betaling van die koopprys aan die Maatskappy te weerhou as gevolg van enige moontlike of hangende eis wat hy teen die Verkoper, gebasseer op wanvoorstelling of vir enige rede hoegenaamd mag hê. In die geval waar Kopers by n Veiling moet registreer en sodanige geregistreerde Koper n ander persoon toelaat om met sy koperskaart te koop, is die geregistreerde Koper aanspreeklik vir die betaling van sodanige aankope. Geen bod deur n nie-geregistreerde koper sal deur die Maatskappy aanvaar word en die Koper sal geen eis hê met betrekking tot enige van die bates wat na bewering deur hom aangekoop is nie. Onderworpe aan enige reserwes wat op enige van die Verkoper se bates geplaas word en aan die bepalings van klousules hieronder, is die Koper by enige veiling die hoogste bieër wat deur die Maatskappy se afslaer deur die val van die hammer aangedui word, of op sodanige ander wyse as wat hy mag kies. Alle bates sal, onmiddelik nadat die bod toegeslaan is, geag word aan die Koper gelewer te wees. Nieteenstaande lewering sal die koper nie geregtig wees om die bates te verwyder alvorens die volle koopprys, soos op die Maatskappy se pro-forma aangedui, ten volle betaal is nie. Alle wins, verlies of risiko ten opsigte van die bates sal op die Koper oorgaan sodra dit aan die Koper gelewer is, wat dan op eie risiko en onkoste sodanige bates van die verkoopsplek moet verwyder, onderhewig aan klousule hierbo. Indien n vervoerkontrakteur enige bates van die verkoopsplek verwyder in opdrag van die Maatskappy, sal die kontrakteur geag word n agent van die koper te wees, wat alle kostes en risikos in verband met sodanige verwydering aanvaar. Die veiling vind onder die uitsluitlike beheer van die Maatskappy plaas. Die Maatskappy behou die reg voor om, geheel na eie goeddenke, die bod van enige persoon te weier om die bieëry te reguleer, om die hoogste bieër aan te dui en om die orde van die veiling te enige tyd te verander sonder om redes daarvoor te verstrek. Indien die afslaer vermoed dat n bieër nie n bona fide bod gemaak het nie, of nie in staat is om die koopprys te betaal nie, of nie bevredigende reëlings vir die betaling van die koopprys getref het nie, mag hy weier om die bod van sodanige bieër te aanvaar of dit voorwaardelik aanvaar totdat die bieër hom tevrede gestel het. Indien n geskil tussen bieërs ontstaan, sal die bates in geskil geheel na die goeddunke van die Maatskappy weer opgeveil word. Die Maatskappy is nie aanspreeklik vir enige verlies of skade veroorsaak deur of opgedoen ten opsigte van enige optrede deur die Maatskappy of sy helpers, werknemers of agente nie, nieteenstaande n onderneming om die bates in bewaring te neem, daarvoor te sorg, dit te versend of te lewer nie. Alle bates word voetstoots aan die Koper verkoop en die Maatskappy is nie aanspreeklik vir enige gebreke, verborge of andersins, wat met of sonder die kennis van die Maatskappy mag bestaan nie. Die Koper moet voor die veiling hom vergewis van enige gebreke in die bates en enige bod deur n Koper word geag aanvaarding van die bates te wees met enige ooglopende of verborge gebreke in hulle toestand, ten tye van verkoop. Die maatskappy behou die reg voor om enige tjek as betaling te weier. Nieteenstaande lewering, geen eienaarskap van die bates nie oor op die Koper totdat die volle koopprys plus rente indien betaalbaar, vereffen is nie. Totdat alle bedrae verskuldig deur die Koper ten volle betaal is, onderneem die Koper hiermee: onherroeplik om die bates op so n wyse te identifiseer dat hy te enige tyd die bates wat geag word die eiendom van en verpand aan die Maatskappy te wees, kan identifiseer en aandui; aan die Maatskappy te alle redelike tye toegang te verleen tot die perseel waar die bates geberg word, vir die doeleindes van vervolmaking van sy pand en uitoefening van enige ander regte ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes. Die Koper en die Verkoper stem hiermee in tot die jurisdiksie van die Landroshof ingevolge Artikel 45 van die Landroshof wet (Wet 32 van 944, soos gewysig) vir enige regaksie wat deur die Maatskappy teen die Koper of Verkoper ingestel mag word, alhoewel die Maatskappy daarop geregtig is om litigasie in enige Hof met regsbevoegdgeid in te stel. Die inskrywings wat gemaak is in die Maatskappy se vendu-rol sal dien as prima facie bewys van die transaksie en sal bindend wees op sowel die Koper as die Verkoper. n Sertifikaat uitgereik deur n Bestuurder van die Maatskappy, sal dien as prima facie bewys van gelde verskuldig deur die Koper aan die Verkoper of deur enige van voormelde partye aan die Maatskappy. Enige persoon wat namens n prinsipaal koop, moet voor die aanvang van die veiling n volmag aan die Maatskappy voorlê, by gebreke waaraan hy persoonlik aanspreeklik gehou sal word vir die betaling van enige aankope wat hy gemaak het. Die persoon wat namens die Koper bie of enige dokument onderteken in opvolging van n suksesvolle bod, verbind homself persoonlik as medehoofskuldenaar met Koper vir die betaling van die koopprys en waarborg persoonlik dat al die verpligtinge van die Koper ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes nagekom sal word. Enige toegewing wat deur die Maatskappy aan die Koper of die Verkoper toegestaan word, sal nie die regte van die Maatskappy ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes benadeel nie en sodanige uitstel of toegewing sal nie n wysiging of novasie van hierdie bepalings en voorwaardes benadeel nie en sodanige uitstel of toegewing sal nie n wysiging of skuldvernuwing van hierdie bepalings en voorwaardes uitmaak nie. Alle persone wat die verkoopsplek betree, doen dit op eie risiko en die Maatskappy is nie aanspreeklik vir enige beserings, skade of verliese van enige aard hoegenaamd nie. Die Maatskappy behou die reg voor om hierdie verkoopsvoorwaardes skriftelik te wysig. Enige bates wat te koop aangebied of ingeskryf word, is onderhewig aan betaling deur die Verkoper van die ooreengekomde kommissie of, in die afwesigheid van ooreenkoms, die gewone kommissie deur die Verkoper aan die Maatskappy teen die koers wat gebruiklik van tyd tot tyd deur die Maatskappy gehef word, ongeag of die bates by die veiling of daarna uit-die-hand verkoop word. Tensy andersins skriftelik ooreengekom, word sodanige kommissie deur die Verkoper betaalbaar by die val van die hammer of by die aangaan van enige uit-die-hand verkoopstransaksie met betrekking tot die Verkoper se gemelde bates, watter datum ook al die eerste voorkom en nieteenstaande enige kontrakbreuk aan die kant van die Verkoper. Ingeval van geregistreerde voertuie wat deur die Maatskappy verkoop word, is dit n spesifieke voorwaarde dat die Maatskappy nie die betaling met betrekking tot sodanige voertuie waarborg nie en nie onderneem om die oordrag dokumente en registrasie-sertifikate aan die Koper te voorsien nie. Dit is die Koper se verantwoordelikheid om bogenoemde dokumente te bekom en hy is nie daarop geregtig om betaling te weerhou weens versuim aan die kant van die Maatskappy of die Verkoper om sodanige dokumente te voorsien nie. Enige ooreenkoms teenstrydig met hierdie verkoopsvoorwaardes het geen bindings krag hoegenaamd tensy dit op skrif gestel en bevestig word deur n Bestuurder van die Maatskappy nie. By wanbetaling van die koopprys deur die Koper, sal die Maatskappy geregtig wees om volgens eie diskresie: rente teen die maksimum toelaatbare koers bereken vanaf datum van aankope tot datum van betaling, van Koper te eis; en/of die bate in herbesit te neem, te herverkoop op risiko van die wanpresterende Koper, wat alle koste in verband met die herverkoping en enige verlies en/of skade wat gely mag word sal dra, en nie geregtig wees op enige voordeel wat uit die herverkoping mag voortvloei nie; en/of regsaksie in sy eie naam in te stel vir die betaling verskuldig of vir die teruglewering van die bates in welke geval die bogenoemde voorwaardes van toepassing sal wees; en betaling van die Maatskappy se regskoste, bereken op die Prokureur/Kliënt skaal insluitende invorderingsgelde van die Koper te eis.

19 TERMS AND CONDITIONS OF SALE IN RESPECT OF SALES BY CLEAR CREEK TRADING 66 (PTY) LTD t/a SA Auction ( hereinafter referred to as the Company ) All goods and livestock (hereinafter referred to as the assets ) are sold by the Company as agent on behalf of the Seller, who hereby authorizes the Company to collect the purchase price from the Buyer. The seller warrants that there are no encumbrances on such assets, that the said assets are the property of the Seller, and that the Seller is competent and legally entitled to dispose of assets. The Seller warrants as against the buyer that the assets are free of patent and latent defects. The Company accepts no liability for any withdrawal of assets from sale, or for any express or implied statements or guarantees which may be obtained in catalogue or advertisements be given verbally by its agents or employees, or by the Seller. The Seller, who offers the assets for sale, accepts all liability regarding the information furnished as to pedigrees, ages, dates of service, state of health or gestation or any other particulars which might be incorrect. In the event of any dispute the Buyer shall only have a claim against the Seller and not against the Company. The purchase price is payable by the Buyer to the Company in cash (under certain conditions) or by bank-guaranteed cheque on the date of sale ( the payment date ) unless other payment terms are agreed in writing between the Company and the Buyer. In the event that the Company agrees to facilitate the purchase of the assets by paying the amount equal to the purchase price to the Seller before the Buyer makes payment to the Company ( The Payment Terms Agreement ) then the following shall apply: The election to make any payment to the Seller shall be in the sole and absolute discretion of the Company, which discretion may be exercised separately in regard to each transaction entered into by the Buyer. Upon payment of the amount referred to in the above the Seller s right, title and interest in and to any claims and other rights as against the Buyer in terms of or connected with the sale of the assets shall forthwith be ceded and transferred to the Company. No Payment Terms Agreement shall be valid unless reduced to writing and duly signed on behalf of the Company. The facilitation of any sale by the Company as referred to in this paragraph shall be strictly subject to the terms and conditions of between the contents of this document and the Payment Terms Agreement, the provisions of the Payment Terms Agreement shall prevail. No application for credit as defined in section 8 of the National Credit Act, Act 34 of 2005, will be received or considered by the Company. The Seller warrants as against the Company that the assets are free of patent and latent defects and that any right or claim ceded to the Company in terms of these terms and conditions is free of any defect or right of deduction or set-off, and that the said right or claim is fully and immediately enforceable against the Buyer. The Buyer shall not be entitled to withhold payment of the purchase price to the Company as a result of any possible or pending claim that he may have against the Seller on the grounds of misrepresentation or for any other reason whatsoever. In the event where buyers must register at an Auction, and such a registered Buyer allows another person to purchase on his buyers card, the registered Buyer shall be liable for payment of such purchases. No bid by any unregistered Buyer will be accepted by the Company and the Buyer will have no claim to any assets allegedly purchased by him. Subject to any reserve placed on any of the assets by the Seller, and the provisions of clauses below, the Buyer at any sale shall be the highest bidder indicated by the Company s auctioneer by the fall of the hammer or by such other means as he may select. All assets shall, immediately after the bid being knocked down, be deemed to have been delivered to the Buyer. Notwithstanding delivery, the Buyer shall not be entitled to remove any purchased assets unless the total amount reflected on the Company s pro-forma invoice in respect of such has been paid in full. All profit, loss or risk in the assets will pass to the Buyer once it has been delivered to the Buyer who shall at this own risk and expense remove it from the sale venue, subject to clause above. Should a cartage contractor remove assets from the sale venue on instruction of the Company, the contractor will be deemed an agent of the Buyer who accepts all costs and risks connected with such removal. The auction shall take place under the exclusive control of the Company. The Company reserves the right, in its sole discreti on, to refuse the bid of any person to regulate the bidding to indicate the highest bidder and to vary the order of the sale at any time without giving reasons therefor. If the Auctioneer suspects that a bidder has not made a bona fide bid, or is unable to pay the purchase price or has not made satisfactory arrangements for payment of the purchase price, he may refuse to accept the bid of such bidder or accept it provisionally until the bidder has satisfied him that he is in the position to pay the purchase price or that he has made satisfactory arrangements for payment thereof. On refusal of a bid under such circumstances the assets may immediately be re-auctioned. In the event of a dispute arising amongst the bidders, the assets in dispute shall, at the sole discretion of the Company, be re-auctioned. The Company shall not be liable for loss or damages caused to, or sustained in respect of any action by, the Company or its h elpers, employees or agents, notwithstanding an understanding to care for or attend to, to dispatch or deliver the assets. All assets are sold to the Buyer voetstoots and the Company shall not be liable for any defects, latent or otherwise which might exist with or without the knowledge of the Company. The Buyer shall, prior to the sale, ascertain whether there are any defects in the assets and any bid by a Buyer shall be considered as acceptance of the assets with any patent or latent defects in their condition at the time of the sale. The Company reserves the right to refuse any cheque as payment. Notwithstanding delivery, ownership of the purchased assets will not pass to the Buyer until the full purchase price plus interest, if payable is paid. Until all amounts owing by the Buyer have been paid in full, the Buyer hereby: irrevocably undertakes to identify the purchased assets in such a manner that he can at any time identify and indicate the assets deemed to be the property of, and pledged to, the Company; grants the Company access at all reasonable times to the premises where the assets are stored for purposes of perfecting its pledge and exercising any other rights in terms of these terms and conditions. The Buyer and the Seller hereby consent to the jurisdiction of the Magistrate s Court in terms of Section 45 of the act on Magistrate Court (Act 32 of 944 as amended) for any action instituted by the Company against the Buyer although the company is entitled to institute ligation in any competent Court. The entries made in the Company s auction roll shall be prima facie evidence of the transaction and shall be binding on the Seller and the Buyer. A certificate issued by the Manager of the Company, whose appointment and authority shall not be necessary to prove, shall be prima facie proof of monies owing by the Buyer to the Seller or the Company. Any person who purchases on behalf of a principal must furnish the Company with a power of attorney prior to the commencement of the sale failing which he will personally be liable for payment of any purchases made by him. The person bidding on behalf of or signing any document on behalf of the Buyer pursuant to a successful bid thereby binds himself personally as co-principal debtor with the Buyer for payment of the purchase price and personally guarantees at the obligations of the Buyer under these terms and conditions. Any indulgence granted by the Company to the Buyer or the Seller will not prejudice the rights of the Company in terms of the conditions and such indulgence will not constitute an amendment or waiver or novation of these terms and conditions. All persons entering the sale venue do so at their own risk and the Company shall not be liable for any injuries, damages or losses of any nature whatsoever. The Company reserves the right to amend these conditions of sale in writing. Any assets entered or offered for sale are subject to payment by the Seller of the agreed commission, or in absence of agreement the usual commission by the Seller to the Company at the rate customarily charged by the Company from time to time, whether the assets are sold at the auction or thereafter, or at any time thereafter by private treaty. Unless otherwise agreed in writing, commissio n shall become due and payable by the Seller upon the fall of the hammer or upon the entering into of any private treaty involving the Seller s said assets, whichever date is the earlier, and notwithstanding any breach on the part of the Seller. In the event of registered vehicles being sold by the Company, it is a specific condition that the Company does not guarantee the information regarding the vehicles and does not undertake to furnish the transfer documents and registration certificates to the Buyer. The Buyer shall be responsible to obtain the aforementioned documents and shall not be entitled to withhold payment due to failure on the part of either the Company or the Seller to furnish the documents. Any agreement contrary to these conditions of sale shall not be binding unless it is confirmed in writing and signed by a Manager of the Company. Should the Purchaser fail to pay the purchase price, the Company shall be entitled in its discretion to: claim from the Purchaser interest at the maximum interest rate from date of purchase until date of settlement; and/or repossess the assets, to resell it at the risk of the defaulting Purchaser who shall be liable for all costs involved with the resale and also be liable of any damages sustained. The Purchaser will not be entitled to any profit that may arise from the resale; or institute legal proceedings for the payment of the amount owing or for the return of the assets in which event the conditions of abovementioned Clause will apply; and recover any legal costs calculated at the Attorney/Client tariff as well as collection costs.

20 RULES OF AUCTION CLEAR CREEK TRADING 66 (PTY) LTD t/a SA Auction (as Auction House hereinafter referred to as the Auctioneers and person conducting the auction as the auctioneer ) The sale by auction is subject to a reserve price, unless specifically stated to the contrary by the auctioneer. The Seller (owner) and/or is agent and the auctioneer may bid up to the reserve price of the owner (seller), but shall not be entitled to make a bid equal to or exceeding the reserve price. This Rules of Auction comply with Section 45 of the Act and the Regulations of the Act and Section 45 of the Consumer Protect ion Act, Act 68 of 2008 ( the Act ) read as follows: Auctions: 45.() In this section, auction includes a sale in execution of or pursuant to a court order, to the extent that the order contemplates that the sale is to be conducted by an auction. (2) When goods are put up for sale by auction in lots, each lot is, unless there is evidence to the contrary, regarded to be the subject of a separate transaction. (3) A sale by auction is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of the hammer, or in any other customary manner, and until that announcement is made, a bid may be retracted. (4) Notice must be given in advance that a sale by auction is subject to (a) a reserve or upset price; or (b) a right to bid by or on behalf of the owner or auctioneer, in which case the owner or auctioneer, or any other person on behalf of the owner or auctioneer, as the case may be, may bid at the auction. (5) Unless notice is given in advance that a sale by auction is subject to a right to bid by or on behalf of the owner or auctioneer (a) the owner or auctioneer must not bid or employ any person to bid at the sale; (b)the auctioneer must not knowingly accept any bid from a person contemplated in paragraph (a); and (c) the consumer may approach a court to declare the transaction fraudulent, if this subsection has been violated. (6) The Minister may prescribe requirements to be complied with by an auctioneer, or different categories of auctioneer, in respect of (a) the conduct of an auction; (b) the records to be maintained with respect to property placed for auction; and (c) the sale of the property by auction. The auctioneer will during the auction announce the reason for the auction unless the reason is the normal and voluntary disposal by the owner. The auction will commence at the published time and will not be delayed to allow any specific person or more persons to take part in the auction. All goods and livestock (hereinafter referred to as the assets ) are sold by the Auctioneer as agent on behalf of the Seller, who hereby authorizes the Auctioneer to collect the purchase price from the Buyer and the Seller do hereby cedes to the Auctioneer all the seller s rights, title and interest in and to its claim for payment of the purchase price against the purchaser which session the Auctioneer d o hereby accepts. The purchase price excludes VAT and VAT must be added to the purchase price and paid by the Buyer, unless specifically stipulated otherwise by the auctioneer. All assets shall, immediately after the bid has been knocked down and accepted by the Seller, be deemed to have been delivered to the Buyer. Notwithstanding delivery, the Buyer shall not be entitled to remove any purchased assets unless the total amount reflected on the Auctioneer s invoice in respect of such assets has been paid in full. Notwithstanding delivery, ownership of the purchased assets will not pass to the Buyer until the full purchase price plus interest, i f any, is paid. Subject to any reserve placed on any of the assets by the Seller, and the provisions of clauses below, the Buyer at any sale shall be the highest bidder indicated by the auctioneer by the fall of the hammer or by such other means as he or she may select. The auction shall take place under the exclusive control of the auctioneer. The auctioneer reserves the right, in its sole discretion, to refuse the bid of any person, to regulate the bidding and to indicate the highest bidder. If the auctioneer suspects that a bidder has not made a bona fide bid, or is unable to pay the purchase price or has made satisfactory arrangements for payment of the purchase price, he may refuse to accept the bid of such bidder or accept it provisionally until the bidder has satisfied him that he is in a position to pay the purchase price or that he made satisfactory arrangements for payment thereof. On refusal of a bid under such circumstances the assets may immediately be reauctioned. In the event of a dispute arising amongst the bidders and or the Auctioneer, the assets in dispute shall, at the sole discretion of the auctioneer, be re-auctioned. Any error by the auctioneer shall be entitled to be corrected by him or her upon discovery. All profit, loss or risk in the assets will pass to the Buyer once it has been delivered to the Buyer who shall at his own risk and expense remove it from the sale venue, subject to payment received in full. The Buyer shall be responsible for all costs incurred by either the Seller or the Auctioneer until actual removal of the assets. Should any contractor remove any assets from the sale venue on instruction of the Auctioneer, on behalf of the Buyer, the contractor will be deemed to be the contractor of the Buyer who accepts all costs and risks connected with such removal. The Seller warrants that there are no encumbrances on such assets, that the said assets are the property of the Seller, and that the Seller is competent and legally entitled to dispose of the assets. The Seller further warrants as against the Buyer that the assets are free of any patent or latent defects. The Seller, who offers the assets for sale, accepts all liability regarding the information furnished as to pedigrees, ages, date of service, state of health or gestation or any other particulars which might be incorrect. In the event of any dispute the Buyer shall only have a claim against the seller and not the Auctioneer. The Seller warrants as against the Auctioneer that the assets are free of patent and latent defects and that any right or claim ceded to the Auctioneer in terms of these Rules of Auction is free of any defect or right of deduction or set-off, and that the said right or claim is fully and immediately enforceable against the Buyer. The Buyer shall, prior to the sale, ascertain whether there are any defects in the assets and any bid by a Buyer shall be considered as acceptance of the assets with any patent or latent defects in their condition at the time of the sale. The Buyer shall not be entitled to withhold payment of the purchase price to the Auctioneer as a result of any possible or pe nding claim that he may have against the Seller on the grounds of misrepresentation or for any other reason whatsoever. The purchase price is payable by the Buyer to the Auctioneer in cash (to the discretion of the Auctioneer) or by bank guarant eed cheque on the date of sale ( the payment date ) unless other payment terms and or means are agreed between the Auctioneer and the Buyer. The Company reserves the right to refuse any method or means of payment. In the event that the Auctioneer agrees to facilitate the purchase of the assets by paying an amount equal to the purchase price to the Seller before the Buyer makes payment to the Auctioneer ( the Payment Terms Agreement ) then the following shall apply: () The election to make any payment to the Seller shall be in the sole and absolute discretion of the Auctioneer, which discretion may be exercised separately in regard to each transaction entered into by the Buyer. (2) Upon payment of the amount referred to in () above the Seller s right, title and interest in any claims and other rights as against the Buyer in terms of or connected with the sale of the assets shall forthwith be ceded and transferred to the Company which session the Auctioneer hereby accepts. In the Event of any Payment Terms Agreement between the Auctioneer and the Buyer, the following shall apply; () No Payment Terms Agreement shall be valid unless reduced to writing and duly signed on behalf of the Auctioneer. The facilitation of any sale by the Auctioneer as referred to in this paragraph shall be strictly subject to the terms and conditions of the Payment Terms Agreement. (2) In the event of any conflict between the contents of this document and the Payment Terms Agreement, the provisions of the Payment Terms Agreement shall prevail. (3) No application for credit as defined in section 8 of the National Credit Act, Act 34 of 2005, will be received or considered by the Auctioneer. Anyone that intends to bid at the Auction (Buyer) must register his or her identity on the bidder s record prior to the commencement of the auction and such registration must meet the requirements of the FICA (Financial Intelligence Centre Act, 200) in respect of the establishment and verification of identity of the person and the person must sign the registration entry and the prospective Buyer must furnish the Auctioneer with a copy of his/her identity document and proof of residence. Any person who purchases on behalf of a Principal (i.e. natural person) must furnish the Auctioneer with a written signed Power of Attorney, prior to the commencement of the auction, failing which he/she will be personally liable for payment of any purchases made by him/her. The person bidding on behalf of or signing any document on behalf of the purchaser pursuant to a successful bid hereby binds himself/herself personally as co-principal debtor with the Buyer for payment of the purchase price and personally guarantees all the obligations of the Buyer under this Rules Of Auction. A person who attends the auction, to bid and to sign the bidder s record, on behalf of another person (i.e. on behalf of a company or legal entity) must produce a signed letter of authority that expressly authorizes him or her to bid or sign the bidder s record on behalf of that person. Where a person is bidding on behalf of another entity the letter of authority must appear on the letterhead of the entity and must be accompanied by a certified copy of the resolution, if required, authorizing him or her to bid on behalf of the entity. The pe rson bidding on behalf of or signing any document on behalf of the Buyer pursuant to a successful bid thereby binds himself personally as co-principal debtor with the Buyer for payment of the purchase price and personally guarantees all the obligations of the Buyer under these Rules Of Auction. In the event where a Buyer allows another person to purchase on his or her buyer s number, the registered Buyer shall be liable for payment of such purchases. No bid by any unregistered Buyer will be accepted by the auctioneer and the Buyer will have no claim to any of the assets allegedly purchased by him. Until amounts owing by the Buyer have been paid in full, the Buyer hereby: () irrevocably undertake to identify the purchased assets in such a manner that he can at any time identify and indicate the assets deemed to be the property of, and pledged to, the Auctioneer. (2) grants the Auctioneer at all reasonable time s access to the premises where the assets are stored or kept for purposes of perfecting its pledge and exercising any other rights in terms or these Rules of Auction. The Buyer and the Seller hereby consent to the jurisdiction of the Magistrate s Court in terms of Section 45 of the Act on Magistrate Court (Act 32 of 944 as amended) for any action instituted by the Auctioneer against the Buyer although the Auctioneer is entitled to institute proceedings in any competent Court. A certificate issued by a Manager of the Auctioneer, whose appointment and authority shall not be necessary to prove, shall b e prima facie proof of the amount owing by the Buyer to the Seller or the Auctioneer. Any indulgence granted by the Auctioneer to the Buyer or the Seller will not prejudice the rights of the Auctioneer in terms of these Rules of Auction and such will not constitute an amendment or waiver or novation of these Rules Of Auction. The entries made in the Company s auction roll shall be prima facie evidence of the transaction and shall be binding on the Seller and the Buyer. The bidder s record and the vendor or vendue roll will be made available for inspection within reasonable time after the auction at the office of the Auctioneer during normal business hours free of charge. The Auctioneer does have a cheque account into which all money will be paid for the benefit of the Seller. Any assets entered or offered for sale are subject to payment by the Seller/Buyer of the agreed commission, or in absence of a greement usual commission by the Seller/Buyer to the Auctioneer at the rate customarily charged by the Auctioneer fr om time to time, whether the assets are sold at the auction or thereafter, or at any time thereafter by private treaty. Unless otherwise agreed in writing, commission shall become due and payable by the Seller/Buyer upon the fall of the hammer or upon entering into of any private treaty involving the Seller s said assets, whichever date is the earlier, and notwithstanding any breach on the part of the Seller/Buyer. Every bid shall constitute an offer to purchase the property or goods for the amount bid, which the Seller or the Auctioneer may accept or reject in their absolute discretion. The seller and auctioneer are entitled in their absolute discretion to withdraw the property or goods from the sale prior to acceptance by the seller. If no bid equals or exceeds the reserve price, if any, the property or goods may be withdrawn from the auction. The Auctioneer accepts no liability for any withdrawal of assets from sale. No bid may be withdrawn after the fall of the hammer until the expiry of the confirmation period (if any) that is provided for in the Conditions of Sale, during which time the offer shall be open for acceptance by the Seller or his agent and if the offer is accepted the sale shall be deemed to be a sale by Auction for purposes of the Act. In the event of the sale requiring the consent of any statutory authority or any court of law, then this auction will be subject to the granting of such consent. Any agreement contrary to these Rules Of Auction shall not be binding unless it is confirmed in writing and signed by a Manager of the Auctioneer. The Company reserves the right to amend Rules Of Auction in writing. By entering a bid any prospective Buyer binds him- or herself to this Rules Of Auction.

21 REËLS VAN VEILING CLEAR CREEK TRADING 66 (Pty) Ltd t/a SA AUCTION (as Veilinghuis hierna verwys as die "Auctioneers" en persoon wat die veiling as die "afslaer" uitvoer) Die veiling is onderworpe aan 'n reserweprys, tensy dit spesifiek deur die afslaer verklaar word. Die Verkoper (eienaar) en / of is agent en die afslaer kan die reserweprys van die eienaar (verkoper) aanbied, maar sal nie geregtig wees is aan of die reserweprys oorskry nie. Hierdie Veilingsreëls voldoen aan Artikel 45 van die Wet en die Regulasies van die Wet en Artikel 45 van die Wet op Verbruikersbeskerming, Wet 68 van 2008, soos volg: op 'n bod wat gelyk Veilings: 45. () In hierdie artikel sluit "veili ng" 'n verkoop in eksekusie van of ingevolge 'n hofbevel, in die mate waarin die bevel beoog dat die veiling deur 'n veiling gedoen moet word. (2) Wanneer goedere te koop by n veiling verkoop word, is elke lot, tensy daar bewyse vir die teendeel is, beskou as die onderwerp van 'n aparte transaksie. (3) Verkope op die veiling is voltooi wanneer die afslaer sy afhandeling bekend maak deur die val van die hamer of op enige ander gewoonte, en totdat die aankondiging gemaak is, kan 'n bod ingetrek word. (4) Kennis moet vooraf gegee word dat 'n veiling onderhewig is aan - (a) 'n reserwe of ontsteld prys; of (b) 'n reg om deur of namens die eienaar of afslaer te bod, in welke geval die eienaar of afslaer, of enige ander persoon namens die aar of afslaer, na gelang van die geval, mag by die veiling aanbied. (5) Tensy vooraf kennis gegee word dat 'n veiling onderhewig is aan 'n reg om deur of namens die eienaar of afslaer te bod - (a) die eienaar of afslaer mag nie enige persoon bied of in diens neem om by die verkoop te bod nie; (b) die afslaer nie bewus van enige bod van 'n persoon in paragraaf (a) beoog, aanvaar nie; en (c) die verbruiker kan 'n hof nader om die transaksie bedrieglik te verklaar, indien hierdie subartikel oortree is. (6) Die Minister kan vereistes voorskryf wat deur 'n afslaer of verskillende kategorieë afslaer nagekom moet word ten opsigte van - eien (b) die rekords wat gehandhaaf moet word ten opsigte van eiendom wat vir veiling geplaas is; en (c) die verkoop van die eiendom op 'n veiling. Die afslaer sal tydens die veiling die rede vir die veiling bekend maak, tensy die rede die normale en vrywillige beskikking van die eienaar is. (a) die optrede van 'n veiling; Die veiling sal begin op die gepubliseerde tyd en sal nie vertraag word om enige spesifieke persoon of meer persone in staat te stel om aan die veiling deel te neem nie. Alle goedere en lewende hawe (hierna die "bates" genoem) word deur die Afslaer as agent namens die Verkoper verkoop, wat d ie Afslaer hiermee magtig om die aankoopprys van die Koper te versamel en die Verkoper doen hiermee aan die Afslaer alles. die verkoper se regte, titel en rente in en op die eis vir betaling van die koopprys teen die koper wat die afslaer van die sessie hiermee aanvaar. Die koopprys sluit BTW uit en BTW moet by die koopprys gevoeg word en deur die Koper betaal word, tensy dit spesifiek deur die afslaer anders bepaal word. Alle bates sal onmiddellik nadat die bod gedek is en aanvaar is deur die Verkoper, geag word aan die Koper te lewer. Nieteenstaande lewering, sal die Koper nie geregtig wees om enige gekoopte bates te verwyder nie, tensy die totale bedrag wat op die afslaer se faktuur ten opsigte van sodanige bates gereflekteer is, ten volle betaal is. Nieteenstaande lewering sal eienaarskap van die gekoopte bates nie aan die Koper oorgedra word alvorens die volle koopprys plus rente, indien enige, betaal word nie. Behouden s enige reserwe wat deur die Verkoper op enige van die bates geplaas is, en die bepalings van klousules hieronder, sal die Koper by enige verkoping die hoogste bieër wees wat deur die afslaer aangedui word by die val van die hamer of op die ander wyse wat hy of sy mag kies. Die veiling vind plaas onder die uitsluitlike beheer van die afslaer. Die afslaer behou die reg voor om, na eie goeddunke, die bod van enige persoon te weier, die tender te reguleer en die hoogste bieër aan te dui. Indien die afslaer vermoed dat 'n bieër nie 'n bona fide bod gemaak het of nie die koopprys kan betaal of bevredigende reëlings vir die betaling van die koopprys gemaak het nie, kan hy weier om die bod van sodanige bieër te aanvaar of dit voorlopig te aanvaar totdat die bieër het hom tevrede gestel dat hy in staat is om die koopprys te betaal of dat hy bevredigende reëlings vir die betaling daarvan gemaak het. By die weiering van 'n bod onder sulke omstandighede kan die bates onmiddellik weer opgeveil word. ispuut tussen die bieërs en of die Afslaer, sal die bates in dispuut, na goeddunke van die afslaer, weer opgeveil word. Enige fout deur die afslaer sal geregtig wees om deur hom of haar op te spoor. Alle wins, verlies of risiko in die bates sal na die Koper oorgedra word sodra dit aan die Koper afgelewer is, wat op eie risiko en koste dit van die verkoopsentrum verwyder, onderhewig aan betaling wat ten volle ontvang is. Die Koper sal verantwoordelik wees vir alle koste wat deur die Verkoper of die Afslaer aangegaan word tot die werklike verwydering van die bates. Indien enige kontrakteur enige bates uit die verkoopsentrum verwyder op instruksie van die afslaer, word die kontrakteur namens die koper die kontrakteur van die koper aanvaar wat alle koste en risiko's verbonde aan sodanige verwydering aanvaar. Die Verkoper waarborg dat daar geen bedenkings op sulke bates is nie, dat bogenoemde bates die eiendom van die Verkoper is en dat die Verkoper bevoeg en wettiglik geregtig is om die bates te verkoop. Die Verkoper verklaar verder teen die Koper dat die bates vry van enige patent of latente gebreke is. Die Verkoper, wat die bates te koop aanbied, aanvaar alle aanspreeklikheid ten opsigte van die inligting wat verstrek word oor stambome, In die geval van 'n d gesondheidstoestand of swangerskap of enige ander inligting wat verkeerd mag wees. In die geval van 'n dispuut sal die Koper slegs 'n eis teen die verkoper en nie die afslaer hê nie. Die Verkoper waarborg teen die Afslaer dat di e bates vry van ouderdomme, diensdatum, atente gebreke is en dat enige reg of eis wat aan die Afslaer ingevolge hierdie Veilingreëls gesedeer is, vry is van enige afwyking of aftrekking of aftrekking, en dat Die genoemde reg of eis is ten volle en onmiddellik afdwingbaar teen die koper. Die koper moet voor die verkoop vasstel of daar enige gebreke in die bates is en enige bod deur 'n koper sal beskou word as aanvaarding van die bates met enige patent of latente gebreke in hul toestand ten tyde van die verkoop. patente en l Die Koper sal nie geregtig wees om betaling van die koopprys aan die Afslaer terug te hou as gevolg van enige moontlike of hangende eis wat hy teen die Verkoper mag hê op grond van wanvoorstelling of om enige ander rede hoegenaamd nie. Die aankoopprys is betaalbaar deur die koper aan die afslaer in kontant (na goeddunke van die afslaer) of deur 'n bankgewaarborgde tjek op die verkoopsdatum ("die betaaldatum") tensy ander betalingsterme en -middele tussen die afslaer ooreengekom word. en die koper. Die Maatskappy behou die reg voor om enige metode of betaalmiddel te weier. In die geval dat die Afslaer instem om die aankoop van die bates te vergemaklik deur 'n bedrag gelykstaande aan die aankooppr die Verkoper te betaal voordat die Koper betaling aan die Afslaer betaal (die Betalingsvoorwaardes-ooreenkoms), is die volgende van toepassing: () Die verkiesing om enige betaling aan die Verkoper te maak, sal in die uitsluitlike en absolute diskresie van die Afslaer diskresie afsonderlik uitgeoefen kan word ten opsigte van elke transaksie wat die Koper aangegaan het. (2) By betaling van die bedrag bedoel in () hierbo, sal die Verkoper se reg, titel en rente in enige eise en ander regte tee ingevolge of in verband met die verkoop van die bates, onmiddellik gesedeer en oorgedra word na die maatskappy wat die afslaer sessie aanvaar aanvaar hiermee. In die geval van 'n Betalingsvoorwaardes-ooreenkoms tussen die Afslaer en die Koper, sal die volgende van toepassing wees. () Geen Betalingsvoorwaardes-ooreenkoms sal geldig wees nie, tensy dit skriftelik verminder en behoorlik namens die Afslaer onderteken is. Die fasilitering van enige verkoping deur die Afslaer soos bedoel in hierdie paragraaf is streng onderhewig aa bepalings en voorwaardes van die Betalingsvoorwaardes-ooreenkoms. (2) In die geval van enige konflik tussen die inhoud van hierdie dokument en die Betalingsvoorwaardes-ooreenkoms, sal die bepalings van die Betalingsvoorwaardes-ooreenkoms geld. (3) Geen aansoek om krediet soos omskryf in artikel 8 van die Nasionale Kredietwet, Wet 34 van 2005, sal deur die Afslaer ontvang of oorweeg word nie. Enigeen wat van voorneme is om by die Veiling (Koper) te bid, moet sy of haar identiteit op die bieër se rekord voor die aanv veiling registreer en sodanige registrasie moet voldoen aan die vereistes van die FICA (Financial Intelligence Center Act, 200) ten opsigte van die vestiging en verifikasie van identiteit van die persoon en die persoon moet die registrasie-inskrywing onderteken en die voornemende Koper moet die Afslaer 'n afskrif van sy / haar identiteitsdokument en bewys van verblyf verskaf. Enige persoon wat namens 'n prinsipaal aankoop (di natuurlike persoon) moet die afslaer voor die aanvang van die veiling 'n s getekende volmag verstrek, waarna hy / sy persoonlik aanspreeklik sal wees vir die betaling van enige aankope gemaak deur hom haar. Die persoon wat namens die koper namens 'n koper aanmeld of onderteken, hou hom / haarself persoonlik as mede die koper in vir die betaling van die koopprys en waarborg alle verpligtinge van die koper onder Hierdie Veilingreëls. 'N Persoon wat die veiling bywoon, om die bod van die bieër te tender en namens 'n ander persoon (dws namens 'n maatskappy of regspersoon) te teken, moet 'n getekende magtigingsbrief opstel wat hom of haar uitdrukkelijk magtig om die bod te bied of te onderteken. of van die bieër se rekord namens daardie persoon. Waar 'n persoon namens 'n ander entiteit bid, moet die magtigingsbrief op die briefho entiteit verskyn en moet dit met 'n gesertifiseerde afskrif van die besluit vergesel word, indien nodig, om hom of haar te magtig om namens die entiteit te bod. Die persoon wat namens 'n koper namens 'n koper namens 'n koper bied of onderteken, verbind hom persoonlik as mede-hoofskuldenaar met die koper vir die betaling van die koopprys en waarborg alle verpligtinge van die koper kragtens hierdie reëls Van Veiling. In die geval waar 'n koper 'n ander persoon toelaat om op sy of haar koper se nommer te koop, is die geregistree vir die betaling van sodanige aankope. Geen bod deur enige ongeregistreerde koper sal deur die afslaer aanvaar word nie en di sal geen aanspraak maak op enige van die bates wat na bewering deur hom gekoop is nie. Totdat bedrae verskuldig deur die koper ten volle betaal is, sal die koper hiermee: () onherroeplik onderneem om die gekoopte bates op so 'n wyse te identifiseer dat hy te eniger tyd die bates kan identifisee wat geag word die eiendom van, en verpand aan, die Afslaer te wees. (2) verleen die Afslaer te alle redelike tyd toegang tot die perseel waar die bates gestoor of gehou word om sy belofte te ve enige ander regte ingevolge hierdie Veilingsreëls uit te oefen. Die Koper en die Verkoper stem hiermee in tot die jurisdiksie van die Landdroshof ingevolge Artikel 45 van die Wet op Landdroshof (Wet 32 van 944 soos gewysig) vir enige optrede wat die Afslaer teen die Koper ingestel het, hoewel die Afslaer geregtig is om te in verrigtinge in 'n bevoegde hof. 'N Sertifikaat uitgereik deur 'n Bestuurder van die Afslaer, wie se aanstelling en owerheid nie nodig is om te bewys nie, is bewys van die bedrag wat die Koper aan die Verkoper of die Afslaer verskuldig is. Enige toegewing wat deur die Afslaer aan die Koper of die Verkoper toegestaan word, sal nie die regte van die Afslaer ingevolge hierdie Veilingsreëls benadeel nie en sal nie 'n wysiging of afstanddoening of opheffing van hierdie Veilingsreëls uitmaak nie. Die inskrywings wat in die maatskappy se veilingslys gemaak word, sal prima facie-bewys wees van die transaksie en is bindend vir die Verkoper en die Koper. Die bieër se rekord en die verkoper of verkoopslys sal gratis binne die redelike tyd na die veiling ter insae beskikbaar wees by die kantoor van die Afslaer. Die Afslaer het 'n tjekrekening waarin alle geld tot voordeel van die Verkoper betaal sal word. Enige bates wat ingebring of aangebied word, is onderhewig aan betaling deur die Verkoper / Koper van die ooreengekome kommissie, of in die afwesigheid van 'n ooreenkoms wat gewoonlik deur die Verkoper / Koper aan die Afslaer ooreengekom word, teen die koers van tyd tot tyd deur die Afslaer gewoonlik gehef word. Die bates word by die veiling of daarna, of enige tyd daarna deur private verdrag verkoop. Tensy skriftelik skriftelik anders ooreengekom, word kommissie betaalbaar en betaalbaar deur die Verkoper / Koper by van die hamer of by die aangaan van enige privaat verdrag waarby die Verkoper se bates betrokke is, welke datum ook al die vorige is en ondanks enige oortreding van die deel. van die Verkoper / Koper. Elke bod moet 'n aanbod vorm om die eiendom of goedere te koop vir die hoeveelheid bod wat die Verkoper of Afslaer volgens hu absolute diskresie mag aanvaar of verwerp. Die verkoper en afslaer is na eie goeddunke geregtig om die eiendom of goedere uit die verkoop te onttrek voor aanvaarding deur die verkoper. Indien geen bod gelyk is aan of hoër is as die reserweprys, indien enige, kan die eiendom of goedere uit die veiling teruggetrek word. Die Afslaer aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige onttrekking van bates uit verkoop nie. Geen bod mag teruggetrek word na die v al van die hamer tot die verstryking van die bevestigingsperiode (indien enige) waarvoor voorsiening gemaak word in die verkoopsvoorwaardes, gedurende watter tyd die aanbod oop sal wees vir aanvaarding deur die verkoper of sy agent en indien die aanbod aanvaar word, word die verkoop beskou as 'n veiling by die doeleindes van die Wet. In geval van verkoping wat die toestemming van enige statutêre owerheid of 'n geregshof vereis, sal hierdie veiling onderhewig wees aan die toestaan van sodanige toestemming. Enige ooreenkoms wat in stryd is met hierdie Veilingreëls is nie bindend nie, tensy dit skriftelik bevestig en deur 'n Bestuurder van die Afslaer onderteken is. Die Maatskappy behou hom die reg voor om die Veilingreëls skriftelik te wysig. Deur 'n bod te betree, bind enige voornemende Kope haarself aan hierdie Reëls van Uitwerking ys aan wees, welke noor die Koper n die ang van die kriftelike -hoofskuldenaar by rde koper aanspreeklik e Koper r en aandui rvolmaak en stel. prima facie- wat die val l r hom- of

22 BID OR SELL DO YOU HAVE ASSETS TO SELL? Onsite Auctions Online Auctions Contact: Jacques Le Roux TERMS & CONDITIONS ARE AVAILABLE ON OUR WEBSITE CONTACT US: Tel: +27(0) Fax: +27(0) Online Auction Assistance: +27(0) (0)

RULES OF AUCTION TYPE OF AUCTION: PLACE OF AUCTION: TIME OF AUCTION: Somerset West, 7130 NAME & CONTACT DETAILS OF AUCTIONEER:

RULES OF AUCTION TYPE OF AUCTION: PLACE OF AUCTION: TIME OF AUCTION: Somerset West, 7130 NAME & CONTACT DETAILS OF AUCTIONEER: RULES OF AUCTION DATE OF AUCTION: TYPE OF AUCTION: Movable Assets / Motor Vehicles PLACE OF AUCTION: TIME OF AUCTION: NAME & CONTACT DETAILS OF AUCTION HOUSE: Michael James Organisation, 63 Victoria Street,

More information

1. Hierdie veiling word gehou onder die beheer van Mpumalanga Lewendehawe en Afslaers Bk

1. Hierdie veiling word gehou onder die beheer van Mpumalanga Lewendehawe en Afslaers Bk VEILINGSREËLS, BEPALINGS EN VOORWAARDES 1. Hierdie veiling word gehou onder die beheer van Mpumalanga Lewendehawe en Afslaers Bk Reg No: 2006/077284/23 (hierna "die Afslaer" genoem) met besigheidspersele

More information

VEILINGSREËLS, BEDINGE EN VOORWAARDES 1. Hierdie veiling word gehou onder die beheer van BKB Beperk/ BKB van Wyk (Edms) Beperk/ BKBLouwid (Edms)

VEILINGSREËLS, BEDINGE EN VOORWAARDES 1. Hierdie veiling word gehou onder die beheer van BKB Beperk/ BKB van Wyk (Edms) Beperk/ BKBLouwid (Edms) VEILINGSREËLS, BEDINGE EN VOORWAARDES 1. Hierdie veiling word gehou onder die beheer van BKB Beperk/ BKB van Wyk (Edms) Beperk/ BKBLouwid (Edms) Beperk (hierna "die Afslaer" genoem) met besigheidspersele

More information

WELCOME STORMBERGER 11TH BULL SALE 1 SEPTEMBER 2017

WELCOME STORMBERGER 11TH BULL SALE 1 SEPTEMBER 2017 WELCOME TO STORMBERGER 11TH BULL SALE 1 SEPTEMBER 2017 1 OFFERING: 2017 SALE CATALOGUE 28 x Three-Year-Old Stormberger Bulls 5 x Certified Pregnant Stormberger Heifers in calf for the first time 8 x Four

More information

Knowing from the start that this is what you re after, is always a great way to begin.

Knowing from the start that this is what you re after, is always a great way to begin. 1 2 3 Knowing from the start that this is what you re after, is always a great way to begin. Lot 1 Stoet ooi. Dragtig van 14-067. Puik teel ooi. 4 Lot 2 Stoet ooi. Dragtig van 14-067 Lot 3 Stoet ooi. Dragtig

More information

WELCOME PINE GROVE PRODUCTION SALE 30 JANUARY 2018

WELCOME PINE GROVE PRODUCTION SALE 30 JANUARY 2018 WELCOME TO PINE GROVE PRODUCTION SALE 30 JANUARY 2018 1 HISTORY OF THE PINE GROVE MERINO STUD The Pine Grove Merino Stud dates back to 1882, when the founder, Mr E.F.E. Cloete started farming in the Dordrecht

More information

TREVOR STÖTTER. Welcome To Heimat

TREVOR STÖTTER. Welcome To Heimat TREVOR STÖTTER Welcome To Heimat Louise and I would like to welcome everybody to our 18 th production sale. To all the old clients, thank you so much for supporting us through all these years. We really

More information

AUCDEEN SALE CHECKLIST

AUCDEEN SALE CHECKLIST 1 AUCDEEN SALE CHECKLIST A- SALE IS PROUDLY UNDER THE AUSPICES OF THE ANGUS BREED SOCIETY B- ALL ANIMALS ON THE SALE WERE INSPECTED AND APPROVED BY MR MARTIENS LE ROUX, A SENIOR ANGUS JUDGE. IN ADDITION

More information

LINK MERINO S & Louw Broers

LINK MERINO S & Louw Broers BAIE WELKOM BY LINK MERINO S & Louw Broers SE 11 de RAM VEILING 14 FEBRUARIE 2017 1 I N L I G T I N G LNR VEWYSINGSNOMMER 103162 PRESTASIE TOETS Toets begin 26/01/2016 Toets eindig op 12/07/2016 Getal

More information

BAIE WELKOM GROEP de PRODUKSIEVEILING 31 JANUARIE 2017

BAIE WELKOM GROEP de PRODUKSIEVEILING 31 JANUARIE 2017 BAIE WELKOM BY GROEP 3 SE 13 de PRODUKSIEVEILING 31 JANUARIE 2017 1 BELANGRIKE KENNISGEWING: 1. Besigtiging van ramme vanaf 09:00 op die dag van die veiling. 2. Alle ramme is geënt teen Bloednier, Bloutong

More information

WELCOME TO THE PRODUCTION SALE OF AUCDEEN ANGUS 20 AUGUST 2015

WELCOME TO THE PRODUCTION SALE OF AUCDEEN ANGUS 20 AUGUST 2015 WELCOME TO THE PRODUCTION SALE OF AUCDEEN ANGUS 20 AUGUST 2015 1 AUCDEEN SALE CHECKLIST A- SALE IS PROUDLY UNDER THE AUSPICES OF THE ANGUS BREED SOCIETY B- ALL ANIMALS ON THE SALE WERE INSPECTED AND APPROVED

More information

EXXARO COAL (PTY) LTD GROOTEGELUK COMPLEX

EXXARO COAL (PTY) LTD GROOTEGELUK COMPLEX Bid No: Annexure A : Registration Date: Personal Contact Details/Persoonlike Kontak Details Name/Naam Surname/ Van Cell No./ Sel Nr ID No/ ID nr E-Mail/ E-Pos Adress/Adres Postal Address/ Pos Adres Business

More information

BAIE WELKOM GROEP de PRODUKSIEVEILING 30 JANUARIE 2018

BAIE WELKOM GROEP de PRODUKSIEVEILING 30 JANUARIE 2018 BAIE WELKOM BY GROEP 3 SE 14 de PRODUKSIEVEILING 30 JANUARIE 2018 1 BELANGRIKE KENNISGEWING: 1. Besigtiging van ramme vanaf 09:00 op die dag van die veiling. 2. Alle ramme is geënt teen Bloednier en Bloutong.

More information

BAIE WELKOM BY DIE VAN PLETZEN MERINO S PRODUKSIEVEILING 6 FEBRUARIE 2018

BAIE WELKOM BY DIE VAN PLETZEN MERINO S PRODUKSIEVEILING 6 FEBRUARIE 2018 BAIE WELKOM BY DIE VAN PLETZEN MERINO S PRODUKSIEVEILING 6 FEBRUARIE 2018 1 VAN PLETZEN MERINO'S PRODUKSIEVEILING: 6 FEBRUARIE 2018 VAN PLETZEN MERINO S PRODUKSIEVEILING is n gesamentlike veiling van Ras,

More information

PROPERTY INFORMATION PACK LARGE INDUSTRIAL FACILITY AVAILABLE BULK LONG STANDING TENANT GOOD INCOME

PROPERTY INFORMATION PACK LARGE INDUSTRIAL FACILITY AVAILABLE BULK LONG STANDING TENANT GOOD INCOME Office 8, The District, 8 Kikuyu Road Sunninghill, Sandton P.O. Box 1240, Sunninghill, 2157 Tel: (011) 234 6364 Fax: (011) 234 0295 PROPERTY INFORMATION PACK AUCTION DATE: Tuesday, 20 th March 2018 AUCTION

More information

TERMS AND CONDITIONS AND RULES OF ONLINE AUCTIONS

TERMS AND CONDITIONS AND RULES OF ONLINE AUCTIONS TERMS AND CONDITIONS AND RULES OF ONLINE AUCTIONS These terms and conditions and Rules apply to all bidders and purchasers on this auction 1. IN TERMS OF THE CONTRACT THE FOLLOWING DEFINITIONS ARE APPLICABLE:

More information

PROPERTY INFORMATION PACK

PROPERTY INFORMATION PACK Office 8, The District, 8 Kikuyu Road Sunninghill, Sandton P.O. Box 1240, Sunninghill, 2157 Tel: (011) 234 6364 Fax: (011) 234 0295 PROPERTY INFORMATION PACK AUCTION DATE: AUCTION TIME: PROPERTY ADDRESS:

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

BIDDERS PACK - AUCTION

BIDDERS PACK - AUCTION BIDDERS PACK - AUCTION ERF 3434, 845 APIUM STREET, DOORNPOORT EXT 32 AUCTION DATE: FRIDAY 01 DECEMBER 2016 @ 11:00 PROPERTY DESCRIPTION: 4 x Bedrooms 3x Full Bathrooms Lounge Dining Room Family Room Kitchen

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

PROPERTY INFORMATION PACK

PROPERTY INFORMATION PACK Unit 7, Ground Floor 6 De Havilland Crescent Persequor Technopark Meiring Naude Road, Pretoria Tel: (012) 111 1780 Fax: (011) 234 0295 PROPERTY INFORMATION PACK AUCTION DATE: Tuesday, 20 th March 2018

More information

FACT SHEET. Date: 25 th October Royal Cape Yacht Club, Chart Room. For more information please contact:

FACT SHEET. Date: 25 th October Royal Cape Yacht Club, Chart Room. For more information please contact: FACT SHEET Date: 25 th October 2011 Time: Venue: For more information please contact: Terms & conditions: 12h00 Royal Cape Yacht Club, Chart Room Louis Harding 083 257 7822 21.4 % bank guaranteed cheque

More information

T&C s :21:32

T&C s :21:32 CONDITIONS OF ENTRY AND SALE These conditions shall apply to all vehicles and equipment entered for sale and to all vehicles and equipment sold by auction or by private treaty by South Western Vehicle

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

ONLINE AUCTION REGISTRATION FORM MINI BUS TAXIS

ONLINE AUCTION REGISTRATION FORM MINI BUS TAXIS ONLINE AUCTION REGISTRATION FORM Your company: Contact Person: Tel No.: MINI BUS TAXIS CLOSING: Wednesday 24 th July 2013 closing from 3pm Dear Bidder, To enable your participation in this auction, you

More information

RULES OF AUCTION PNKP Trading (Pty) Ltd (In liquidation)

RULES OF AUCTION PNKP Trading (Pty) Ltd (In liquidation) RULES OF AUCTION PNKP Trading (Pty) Ltd (In liquidation) A. AUCTIONEER: GOINDUSTRY DOVEBID S.A (PTY) LTD B. AUCTION DATE: 22 November 2016 C. AUCTION LOCATION: 106 10 th Road, Kew, Johannesburg D. AUCTION

More information

PROPERTY INFORMATION PACK

PROPERTY INFORMATION PACK Office 8, The District, 8 Kikuyu Road Sunninghill, Sandton P.O. Box 1240, Sunninghill, 2157 Tel: (011) 234 6364 Fax: (011) 234 0295 PROPERTY INFORMATION PACK AUCTION DATE: Thursday, 24 th May 2018 AUCTION

More information

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows:

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows: ANSWERS ANTWOORDE: STUDY UNIT / STUDIE EENHEID 5 Question 4 pg 136 / Vraag 4 bl 137 S can only succeed with the rei vindicatio if he can prove that X and Y in fact transferred ownership to him by means

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

Stonehenge Auctions (Pty) Ltd. Auction Rules. Stonehenge Auctions (Pty) Ltd

Stonehenge Auctions (Pty) Ltd. Auction Rules. Stonehenge Auctions (Pty) Ltd 2015 Stonehenge Auctions (Pty) Ltd Auction Rules Stonehenge Auctions (Pty) Ltd Reg nr: 2014/128383/07 Vat Reg nr: 4530266941 Directors: Danny Moss, Stephen Rix, Max Smeiman, Elke Nelson Non-Executive Directors:

More information

PROPERTY CONDITIONS OF SALE

PROPERTY CONDITIONS OF SALE AGREEMENT OF PURCHASE AND SALE OF IMMOVABLE PROPERTY INCORPORATING CONDITIONS OF SALE ENTERED INTO BETWEEN: t/a SA Auction DULY REPRESENTED BY Rudolf Herbst ID No: 7107315017083 & FULL NAME & ID NR: ("The

More information

AGREEMENT OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY BY PUBLIC AUCTION

AGREEMENT OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY BY PUBLIC AUCTION AGREEMENT OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY BY PUBLIC AUCTION RULES OF AUCTION (AS PER SECTION 21 (2)(a) OF THE CONSUMER PROTECTION ACT REGULATIONS) - CLAUSE 13 BELOW (WHICH COMPLIES WITH SECTION 45 OF THE

More information

GENERAL CONDITIONS OF AUCTION

GENERAL CONDITIONS OF AUCTION GENERAL CONDITIONS OF AUCTION PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE ENTERING A VEHICLE FOR SALE, OR BEFORE BIDDING OR BUYING. YOU WILL BE BOUND BY THESE TERMS AND CONDITIONS. COPIES OF

More information

TENDER SALE PRETORIA - TRAILERS SAM Viewing: From 12 January 2017 Viewing by appointment only - Call Werner: Cell

TENDER SALE PRETORIA - TRAILERS SAM Viewing: From 12 January 2017 Viewing by appointment only - Call Werner: Cell TENDER SALE PRETORIA - TRAILERS SAM 405-01-17 Viewing: From 12 January 2017 Viewing by appointment only - Call Werner: Cell 082 578 5324 R 5,000.00 Refundable Registration Fee Closing Date: Friday 20 January

More information

> > > > > > > > > Tiger Wheel & Tire - Boksburg Income Statement - November 2017 -Projected Rental Income: Nov-17 11040 Rent - Receivable R 114,844.00 13010 Rates & Taxes Recovery R 4,137.27 20040

More information

PROPERTY INFORMATION PACK

PROPERTY INFORMATION PACK Office 8, The District, 8 Kikuyu Road Sunninghill, Sandton P.O. Box 1240, Sunninghill, 2157 Tel: (011) 234 6364 Fax: (011) 234 0295 PROPERTY INFORMATION PACK AUCTION DATE: Wednesday, 6 th June 2018 AUCTION

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

On Instructions from G Towse and Son Genuine Dispersal Sale of Tractors, Machinery & Equipment BY AUCTION At. Westfield Farm, Thornton, York, YO42 4RY

On Instructions from G Towse and Son Genuine Dispersal Sale of Tractors, Machinery & Equipment BY AUCTION At. Westfield Farm, Thornton, York, YO42 4RY On Instructions from G Towse and Son Genuine Dispersal Sale of Tractors, Machinery & Equipment BY AUCTION At Westfield Farm, Thornton, York, YO42 4RY Saturday 22 nd July 2017 at 1.00 p.m. Viewing from

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

DEREK SEAN WEBBSTOCK, ID NUMBER: IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF TRUE MOTIVES 87 (PTY) LTD, REGISTRATION NUMBER: 2002/000501/07.

DEREK SEAN WEBBSTOCK, ID NUMBER: IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF TRUE MOTIVES 87 (PTY) LTD, REGISTRATION NUMBER: 2002/000501/07. AGREEMENT AND CONDITIONS OF SALE OF GAME AGREEMENT BETWEEN: DEREK SEAN WEBBSTOCK, ID NUMBER: 520815 5107 083 IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF TRUE MOTIVES 87 (PTY) LTD, REGISTRATION NUMBER: 2002/000501/07

More information

Vaalkrans Game Sale. 26 September Grant Soule Jan Pienaar Tiaan Pienaar

Vaalkrans Game Sale. 26 September Grant Soule Jan Pienaar Tiaan Pienaar Vaalkrans Game Sale 26 September 2015 Grant Soule 082 929 0812 Jan Pienaar 082 572 1516 Tiaan Pienaar 071 670 2668 Jeremy Pearson Auctioneer 083 554 4600 Please ensure that you are in possession of the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

CONDITIONS OF SALE IMMOVABLE PROPERTY

CONDITIONS OF SALE IMMOVABLE PROPERTY CONDITIONS OF SALE IMMOVABLE PROPERTY CLAREMART AUCTIONEERS (PTY) LTD T/A CLAREMART AUCTION GROUP (the Auctioneer ) DULY INSTRUCTED BY CB ST CLAIR COOPER, JOINT TRUSTEE IN THE MATTER OF INSOLVENT ESTATE

More information

STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF EQUIPMENT SALE AND /OR SERVICES

STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF EQUIPMENT SALE AND /OR SERVICES STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF EQUIPMENT SALE AND /OR SERVICES 1 INTERPRETATION: 1.1Unless this agreement defines or the context indicates otherwise, the following terms shall have the meanings given

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER~ENT GAZETTE STAATSKOERANT VAN DIE REPUBLIEKV AN SUID-AFRIKA Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Price 20c Prys Overseas

More information

CONDITIONS OF SALE FOR IMMOVABLE PROPERTY. whereby

CONDITIONS OF SALE FOR IMMOVABLE PROPERTY. whereby 1 Tel: 012 348 7777 Fax: 012 348 7776 E-Mail: dirk@rootx.co.za Sells by Private Treaty: CONDITIONS OF SALE FOR IMMOVABLE PROPERTY whereby ROOT X AFRICA AUCTIONEERS CC (REG NR: 2007/180369/23) 526 ATTERBURY

More information

OFFER TO PURCHASE IMMOVABLE PROPERTY

OFFER TO PURCHASE IMMOVABLE PROPERTY OFFER TO PURCHASE IMMOVABLE PROPERTY CLAREMART AUCTIONEERS (PTY) LTD T/A CLAREMART AUCTION GROUP (the Auctioneer ) DULY INSTRUCTED BY THE BONDHOLDER Offers by Private Treaty the following immovable property

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

1.1.1 days means any day other than a Friday, or official public holiday in the United Arab Emirates;

1.1.1 days means any day other than a Friday, or official public holiday in the United Arab Emirates; GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE NOW THEREFORE IT IS AGREED that: 1. Definitions 1.1 In this agreement, unless the context requires otherwise; 1.1.1 days means any day other than a Friday, or official public

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February $taatsftoerant EXTRAORDINARY BUITENGEWONE THE UNION OF SOUTH AFRICA $taatsftoerant VAN DIE UNlit VAN SUID-AFRIKA VOL._ oxxvm.) PRICE Gd. CAPE TOWN, 1ST MAY, 1942. KAAPSTAD, 1 MEl 1942. PRYS 6d. [No. 8050. OFFICE OF THE

More information

AGREEMENT OF SALE (AUGRABIES PARK)

AGREEMENT OF SALE (AUGRABIES PARK) AGREEMENT OF SALE (AUGRABIES PARK) CAPE TOWN COMMUNITY HOUSING COMPANY SOC (PTY) LTD (Registration Number 1998/022050/07) (NCR Registration Number NCRCP4887) of VESTA HOUSE, THE FORUM, NORTHBANK LANE CENTURY

More information

Expression of Interest Document Under Instructions from CFCL Australia

Expression of Interest Document Under Instructions from CFCL Australia Expression of Interest Document Under Instructions from CFCL Australia Project Manager: Andrew Harris M:+61 420 973 217 E: andrew.harris@pickles.com.au EXPRESSION OF INTEREST (EOI SALE Offers are invited

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

NDPP/VANITHA & SELVAKUMARAN PILLAY- CASE NO 992/2012

NDPP/VANITHA & SELVAKUMARAN PILLAY- CASE NO 992/2012 CONDITIONS OF SALE NDPP/VANITHA & SELVAKUMARAN PILLAY- CASE NO 992/2012 33 KARRIEDALE DRIVE, SHULTON PARK, KINGSBURGH CONDITIONS OF SALE ON REGISTRATION In terms of which IAN WYLES AUCTIONEERS of 33 Ashfield

More information

IMMOVABLE PROPERTY AUCTION CATALOGUE AUCTION DATE AND VENUE

IMMOVABLE PROPERTY AUCTION CATALOGUE AUCTION DATE AND VENUE IMMOVABLE PROPERTY AUCTION CATALOGUE AUCTION DATE AND VENUE TUESDAY 21 FEBRUARY 2017 AT 12H30 ONE&ONLY HOTEL CAPE TOWN, V&A WATERFRONT CONTENTS 3 3 4 4 4 5 6 7 8 9 AUCTION INFORMATION PAYMENT TERMS PROPERTY

More information

CONDITIONS OF SALE ERF 87 ELYSIUM, UMDONI KWAZULU NATAL

CONDITIONS OF SALE ERF 87 ELYSIUM, UMDONI KWAZULU NATAL CONDITIONS OF SALE ERF 87 ELYSIUM, UMDONI CONDITIONS OF SALE ON REGISTRATION In terms of which IAN WYLES AUCTIONEERS of 33 Ashfield Avenue Springfield Industrial Park Durban 4001 (hereinafter called the

More information

TRADING TERMS AND CONDITIONS TRADING TERMS AND CONDITIONS

TRADING TERMS AND CONDITIONS TRADING TERMS AND CONDITIONS 1. Definitions 1.1 Company means De Bortoli Wines Pty Limited (A.B.N. 77 000 146 672); 1.2 PPSA means the Personal Property Securities Act 2009 (Cth) as amended from time to time and any regulations made

More information

CONDITIONS OF SALE OF PROPERTY (AUCTIONS)

CONDITIONS OF SALE OF PROPERTY (AUCTIONS) CONDITIONS OF SALE OF PROPERTY (AUCTIONS) whereby GOINDUSTRY DOVEBID (AFRICA) (PTY) LTD (REGISTRATION NUMBER: 2007/011271/07) (the AUCTIONEER") duly instructed by MEDFURN MANUFACTURERS (PTY) LTD REGISTRATION

More information

WESSEX MACHINERY SALE SALISBURY ROAD SHAFTESBURY, DORSET SP7 8BT

WESSEX MACHINERY SALE SALISBURY ROAD SHAFTESBURY, DORSET SP7 8BT WESSEX MACHINERY SALE SALISBURY ROAD SHAFTESBURY, DORSET SP7 8BT (On the main A30 Salisbury Road on the outskirts of the town) Collective Auction Sale of 150 AGRICULTURAL TRACTORS & PLANT 450 lots FARM

More information

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf 1 Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite

More information

Conditions of Purchase of Seized Vehicles by Auction

Conditions of Purchase of Seized Vehicles by Auction Conditions of Purchase of Seized Vehicles by Auction 1. DEFINITIONS 1.1 The definitions in this clause apply to these Conditions: Authorised Treatment Facility shall mean the holder of an Authorised Treatment

More information

FARM DISPERSAL SALE WOODSIDE FARM, NEWBIGGIN, MIDDLETON IN TEESDALE, COUNTY DURHAM, DL12 0UH 11:00 A.M. SATURDAY 30TH MARCH 2019

FARM DISPERSAL SALE WOODSIDE FARM, NEWBIGGIN, MIDDLETON IN TEESDALE, COUNTY DURHAM, DL12 0UH 11:00 A.M. SATURDAY 30TH MARCH 2019 FARM DISPERSAL SALE WOODSIDE FARM, NEWBIGGIN, MIDDLETON IN TEESDALE, COUNTY DURHAM, DL12 0UH 11:00 A.M. SATURDAY 30 TH MARCH 2019 Farm Sale Information Sale Ground The sale ground is situated at Woodside

More information

AGREEMENT OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

AGREEMENT OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY AGREEMENT OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY Between: (the seller) And (the purchaser) In respect of the property FULL TITLE ERFNO: IN THE TOWNSHIP OF STREET SECTIONAL TITLE SCHEME NAME Unit No: Erf No: Suburb:

More information

THE NEW ZEALAND STOCK & STATION AGENT S ASSOCIATION. In these Conditions of Sale unless the context otherwise requires:

THE NEW ZEALAND STOCK & STATION AGENT S ASSOCIATION. In these Conditions of Sale unless the context otherwise requires: Terms of trade Auction Terms and Conditions THE NEW ZEALAND STOCK & STATION AGENT S ASSOCIATION CONDITIONS OF SALE The conditions of sale set out below shall be binding upon both Vendor and Purchaser in

More information

FARM 453, PORTIONS 3/4/6/9/12 & FARM 536 RIVERSDALE (HESSEQUA) DISTRICT

FARM 453, PORTIONS 3/4/6/9/12 & FARM 536 RIVERSDALE (HESSEQUA) DISTRICT SOLE MANDATE GARDEN ROUTE FARM 453, PORTIONS 3/4/6/9/12 & FARM 536 RIVERSDALE (HESSEQUA) DISTRICT 6 UNIQUE OPPORTUNITIES - COASTAL FARMS WITH SOME IMPROVEMENTS, OFFERED SEPARATELY OR TOGETHER DATE: V E

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

CONDITIONS OF SALE SEAFOAM PROPERTIES (PTY) LTD IN LIQUIDATION

CONDITIONS OF SALE SEAFOAM PROPERTIES (PTY) LTD IN LIQUIDATION CONDITIONS OF SALE SEAFOAM PROPERTIES (PTY) LTD IN LIQUIDATION ERF 4791, TONGAAT EXTENSION 31 ETHEKWINI KWAZULU NATAL CONDITIONS OF SALE ON REGISTRATION In terms of which IAN WYLES AUCTIONEERS of 14 KLINKER

More information

CONDITIONS OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY (which becomes a valid deed of sale on acceptance hereof by the SELLER)

CONDITIONS OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY (which becomes a valid deed of sale on acceptance hereof by the SELLER) LA van den Berg (B.Jur, et ART LLB) National Diploma Real Estate : Property Valuation SAIA : CM0079/18/01 JC Eksteen Afslaer / Auctioneer SAIA: CM0079/18/02 Leon : 083 626 1873 Hannes : 079 559 2824 OR

More information

OFFER TO PURCHASE. Constituting a DEED OF SALE. when accepted. IDENTITY NR/REGISTRATION NR: MARITAL STATUS: and

OFFER TO PURCHASE. Constituting a DEED OF SALE. when accepted. IDENTITY NR/REGISTRATION NR: MARITAL STATUS: and OFFER TO PURCHASE Constituting a DEED OF SALE when accepted IDENTITY NR/REGISTRATION NR: MARITAL STATUS: and IDENTITY NR/REGISTRATION NR: MARITAL STATUS: Domicilium address: Postal address: (hereinafter

More information

30 WATERFRONT PROPERTY CC (IN LIQUIDATION)

30 WATERFRONT PROPERTY CC (IN LIQUIDATION) CONDITIONS OF SALE 30 WATERFRONT PROPERTY CC (IN LIQUIDATION) SS THE WATERFRONT, UNITS 40 & 67 37 SOUTH BEACH ROAD, UMDLOTI CONDITIONS OF SALE ON REGISTRATION In terms of which IAN WYLES AUCTIONEERS of

More information

AGREEMENT OF SALE IN THE DEVELOPMENT KNOWN DE LA ROCHE HEALTH AND LIFESTYLE VILLAGE, PAARL. Made and entered into by and between. ( the Seller ) And

AGREEMENT OF SALE IN THE DEVELOPMENT KNOWN DE LA ROCHE HEALTH AND LIFESTYLE VILLAGE, PAARL. Made and entered into by and between. ( the Seller ) And AGREEMENT OF SALE IN THE DEVELOPMENT KNOWN AS DE LA ROCHE HEALTH AND LIFESTYLE VILLAGE, PAARL Made and entered into by and between ALTIVEX 730 (PTY) LTD Registration Number: 2011/009624/07 Herein represented

More information

and ASSETS: LIST OF GAME AS AT ARC FARM 53 JS SITUATED NEXT TO GROBLERSDAL, LIMPOPO, AS PER ANNEXURE A Dated at. On the.. day of

and ASSETS: LIST OF GAME AS AT ARC FARM 53 JS SITUATED NEXT TO GROBLERSDAL, LIMPOPO, AS PER ANNEXURE A Dated at. On the.. day of TENDER OF GAME : LOT 1 OFFERS ARE HEREBY TENDERED FOR THE PURCHASE OF THE ASSETS AS LISTED AND MORE FULLY DESCRIBED IN SCHEDULE A OF THE OFFER TO PURCHASE AGREEMENT BETWEEN: ARC AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL

More information

R O B E R T L A N G F O R D

R O B E R T L A N G F O R D STANDARD TERMS AND CONDITIONS 1. Interpretation 1.1. In these Conditions: BUYER means the person, firm, company, organization or public authority who accepts a quotation or offer of the Seller for the

More information

Rules of Auction and Conditions of Sale IMMOVABLE PROPERTY DATE OF AUCTION : 15 OCTOBER, 2015 PLACE OF AUCTION : The Wanderers Club, 21 North Street, Illovo, Johannesburg TIME OF AUCTION : 12pm AUCTION

More information

CONDITIONS OF SALE FOR IMMOVABLE RESIDENTIAL PROPERTY. MyRoof Asset Disposals (Pty) Ltd (REG NO 2011/100366/07)

CONDITIONS OF SALE FOR IMMOVABLE RESIDENTIAL PROPERTY. MyRoof Asset Disposals (Pty) Ltd (REG NO 2011/100366/07) CONDITIONS OF SALE FOR IMMOVABLE RESIDENTIAL PROPERTY Whereby MyRoof Asset Disposals (Pty) Ltd (REG NO 2011/100366/07) (the "AUCTIONEER") duly instructed by THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED (REG

More information

CONDITIONS OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

CONDITIONS OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY LA van den Berg (B.Jur, et ART LLB) National Diploma Real Estate : Property Valuation SAIA : CM0079/17/01 JC Eksteen Afslaer / Auctioneer SAIA: CM0079/17/02 Leon : 083 626 1873 Hannes : 079 899 0964 OR

More information

Uittree-Annuïteitsplan. Planbeskrywing

Uittree-Annuïteitsplan. Planbeskrywing Uittree-Annuïteitsplan Planbeskrywing 'n Persoon wat uittree-annuïteitsvoordele wil ontvang, moet 'n lid van 'n uittreeannuïteitsfonds wees. Die uittree-annuïteitsfonds het 'n plan vir die lid om die voordele

More information

ROMANSBAAI BEACH AND FYNBOS ESTATE RESIDENTIAL ERVEN AGREEMENT OF SALE

ROMANSBAAI BEACH AND FYNBOS ESTATE RESIDENTIAL ERVEN AGREEMENT OF SALE ROMANSBAAI BEACH AND FYNBOS ESTATE RESIDENTIAL ERVEN AGREEMENT OF SALE Between: DANGER POINT ECOLOGICAL DEVELOPMENT COMPANY (PROPRIETARY) LIMITED NO. 2002/022486/07 ( the Seller ) and ( the Purchaser )

More information

Cavan Horse & Pony Sales reserve the right to refuse entry to any person/persons on to their premises.

Cavan Horse & Pony Sales reserve the right to refuse entry to any person/persons on to their premises. CAVAN HORSE & PONY SALES Conditions of Sale Sales are held subject to the following conditions which form the basis of the Contract between the Purchaser and Vendor. ANY DISPUTE ARISING OUT OF A SALE OF

More information

CONDITIONS OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

CONDITIONS OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY LA van den Berg (B.Jur, et ART LLB) National Diploma Real Estate : Property Valuation SAIA : CM0079/18/01 CONDITIONS OF SALE OF IMMOVABLE PROPERTY (which becomes a valid deed of sale on acceptance hereof

More information

SOLE MANDATE. We, the undersigned, Name: Registration Number: VAT number:

SOLE MANDATE. We, the undersigned, Name: Registration Number: VAT number: SOLE MANDATE We, the undersigned, Name: Registration Number: VAT number: (in this contract referred to as the Seller ) promising to be the registered or beneficial owner of Erf(s) Boksburg, Gauteng. and

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA)

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (GAUTENG DIVISION, PRETORIA) SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy REPUBLIC OF SOUTH AFRICA IN THE HIGH COURT OF SOUTH

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

SALES TERMS AND CONDITIONS OF RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION (AUST.) PTY LTD ( THE COMPANY ) INCLUDING PRIVACY DISCLOSURE STATEMENT

SALES TERMS AND CONDITIONS OF RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION (AUST.) PTY LTD ( THE COMPANY ) INCLUDING PRIVACY DISCLOSURE STATEMENT SALES TERMS AND CONDITIONS OF RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION (AUST.) PTY LTD ( THE COMPANY ) INCLUDING PRIVACY DISCLOSURE STATEMENT Your Privacy Disclosure Statement is (if applicable) contained as part

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2019 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2019 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

Bidding Closes Online From Noon Thursday 25th June. All items subject to VAT at 20% unless otherwise stated.

Bidding Closes Online From Noon Thursday 25th June. All items subject to VAT at 20% unless otherwise stated. BidSpotter.co.uk Husseys Sale Details Timed Online Collective Auction Of Plant & Groundcare Machinery Sale Date Ends 25 Jun 2015 12:00 BST Venue Address Matford Park Road Marsh Barton Exeter Devon EX2

More information

(Auc002) Public Auction Conditions of Sale (Bid Plus)

(Auc002) Public Auction Conditions of Sale (Bid Plus) (Auc002) Public Auction Conditions of Sale (Bid Plus) Scheduled Auction Date: 14 September 2017 at 13h00 Venue: On site Cnr P Mabija & Southey Rds (Old Ellerines store), Kimberley Section A: SELLER/s:

More information

Jun-15 No Tenants Unit Use Description Parking * Area m² Lease Start Lease Expiry Duration Esc. Rent / m² Rent Parking 1 Don's Deliveries - Industrial Warehouse - 738,64-31-Mar-16-7,0% R 42,70 R 31 539,93-2

More information

A.B.N NON-AUCTION TERMS AND CONDITIONS

A.B.N NON-AUCTION TERMS AND CONDITIONS A.B.N. 83 073 168 680 NON-AUCTION TERMS AND CONDITIONS These conditions of sale apply to each offer to sell, quotation, contract and other commercial transaction for the supply of goods by A.C.N. 073 168

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

DEED OF SALE SECTIONAL TITLE

DEED OF SALE SECTIONAL TITLE DEED OF SALE SECTIONAL TITLE This Memorandum of Agreement is made and entered into by and between: (hereinafter referred to as the Seller ) And (hereinafter referred to as the Purchaser ) The Seller hereby

More information

VAALKRANS GAME AUCTION

VAALKRANS GAME AUCTION VAALKANS GAME AUCTION JUNE 206 Grant Soule 082 929 082 Jan Pienaar 082 2 6 Tiaan Pienaar 0 60 2668 Jeremy Pearson - Auctioneer 083 4 4600 Please ensure that you are in possession of the required CAE (Certificate

More information

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant

IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) REINETTE DEE SOUSA JARDIM...Eerste Applikant SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE NOORD GAUTENG HOë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK

More information

REAL ESTATE AUCTION PARTICIPATION AGREEMENT

REAL ESTATE AUCTION PARTICIPATION AGREEMENT REAL ESTATE AUCTION PARTICIPATION AGREEMENT July 19, 2018 6449 Rainbow Heights Rd. Fallbrook, CA THIS REAL ESTATE AUCTION PARTICIPATION AGREEMENT ( Agreement ) defines your rights and obligations and the

More information

Turners Vendor Terms & Conditions

Turners Vendor Terms & Conditions Vendor Terms 1. DEFINITIONS 1.1 In these terms the definitions on any page attached to these terms will apply in addition to the following definitions unless the context otherwise requires: Auction means

More information

EXCLUSIVE RIGHT TO SELL AGREEMENT LISTING AGREEMENT

EXCLUSIVE RIGHT TO SELL AGREEMENT LISTING AGREEMENT EXCLUSIVE RIGHT TO SELL AGREEMENT LISTING AGREEMENT In consideration of the covenants herein contained Sole Property Owner(s) (hereinafter called "OWNER") and Real Estate Company (hereinafter called "BROKER")

More information