Maand-Krant OKTOBER sommer nie. Tog weet meeste van ons (Christene, EERS VOLG, DAN VERSTAAN: deur Roedolf Botha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Maand-Krant OKTOBER sommer nie. Tog weet meeste van ons (Christene, EERS VOLG, DAN VERSTAAN: deur Roedolf Botha"

Transcription

1 Maand-Krant OKTOBER 2015 EERS VOLG, DAN VERSTAAN: deur Roedolf Botha (Uit: E-Kerk, My Wêreld Nuusbrief) Die wetenskaplike vra vir die predikant aangaande sy geloof in God: How do you know that you re not deluding yourself? For me, I need proof. Die predikant antwoord: Proof? Hm Did you love your dad? Your father: did you love him? Sy (wetenskaplike): Yes, very much. Hy: Prove it. Die predikant is Palmer Joss, gespeel deur Matthew McConaughey in die rolprent Contact (1997). Die wetenskaplike is Ellie Arroway en word gespeel deur Jodie Foster. Sy is iemand wat niks kan aanvaar wat nie met sintuie waargeneem kan word en empiries bewys kan word nie. Net so eis baie mense vandag van Christene dat ons God, geloof of die waarheid van die Bybel moet kan bewys. Kom ek val sommer met die deur in die huis. Het jy geweet die hoogste en belangrikste waardes in die heelal kan nie bewys word nie? Hoe belangriker n waarde, hoe minder kan dit bewys word. In elk geval nie deur die wetenskaplike metode van observasie nie. Ons kan nie bewys dat liefde n belangrike morele waarde behoort te wees nie. Ons kan bewys dat baie mense dink dis belangrik. Maar bewys dat dit so móét wees? Nie sommer nie. Tog weet meeste van ons (Christene, godsdienstiges of niegelowiges) dat ons dit as n fundamentele waarde behoort te ag. Ons kan nie eers bewys dat liefde bestaan as n emosie nie. Dis waarom Ellie Arroway in Contact nie kon bewys dat sy haar pa liefgehad het nie, alhoewel niemand enige rede sou kon hê om dit te bevraagteken nie. Dit was Nietzsche se hele punt: alle goeie dade wat ons vandag kan interpreteer as liefde was volgens hom maar net magspel. Ek maak vir my vrou die deur oop, koop blomme, was die skottelgoed bloot omdat dit lewe vir my makliker maak en sal maak dat sy vir my gee wat ek wil hê. Ons kan dus bewys dat mense bewéér hulle leef in liefde, maar bewys dat dit bestaan? Dis nie so eenvoudig nie. Tog aanvaar ons almal die bestaan van liefde. Ons kan nie belangrike morele waardes bewys nie. Ons kan byvoorbeeld nie bewys dat dít wat die Nazis aan die Jode gedoen het tydens die tweede wêreldoorlog, verkeerd was nie. Tog aanvaar meeste van ons dat dit gruwelike wandade was. So belangrik soos wat die wetenskap is kan die wetenskap homself nie eers bewys nie! Wanneer n wetenskaplike byvoorbeeld deur die mikroskoop kyk word die lig-impulse deur sy oë gestuur na sy brein wat die impulse moet interpreteer. Ons het geen manier om wetenskaplik te bewys dat hierdie 1

2 waarnemings en interpretasies van ons as mense deur middel van ons brein en bewussyn korrek is nie. Tog aanvaar meeste van ons dat die realiteit geken kan word en dat ons die wêreld om ons getrou kan waarneem met ons sintuie. Dit word egter in geloof aanvaar want presiese sekerheid kan ons nie gee nie, selfs nie eers die wetenskap nie. So ook met God en geloof. God kan nie bewys word nie want Hy staan buite tyd en ruimte en die wetenskap kan slegs die materiële wêreld waarneem binne tyd en ruimte. Ons kan egter God se vingerafdrukke in die natuur en wêreld raaksien en deur middel van gesonde argumentasie en denke sekere afleidings oor God maak. Dit kan ons weer lei tot redelike waarskynlikheid aangaande dit wat ons glo (en diep denke aangaande God is uiters noodsaaklik vir ons geloof!). Maar bewys? Nie sommer nie. Mense wat dus vir klinkklare objektiewe antwoorde soek moet maar weer dink. In Jesus se tyd het mense ook objektiewe bewyse gesoek deur te vra vir wonders en tekens. Eers tekens, dán sal hulle glo. Nie so met Jesus nie. Hy sê vir die Jode by die huttefees: As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer van God af kom Johannes 7: 17. Jesus sê dat sekerhede oor Hom juis die teenoorgestelde kant om werk: Éérs volg, éérs gehoorsaam wees, dán sal jy die waarheid sien, sien dat Jesus die waarheid is. Dis duidelik regdeur die evangelies. Toe elkeen van die dissipels hulle vriendskap met Jesus begin het was geen een van hulle seker oor Jesus nie. Dit was die stap op die pad sáám met Hom wat hulle later oortuig het. Aan die einde van die fliek Contact beleef Ellie Arroway hoe geestelike waarhede werk. As wetenskaplike wou sy nog altyd eers die feite kry en dan n opinie vorm. Sy beleef egter toe n baie persoonlike geestelike avontuur wat sy nie kon bewys of verduidelik aan enige iemand anders nie, maar wat haar vir altyd verander het. Terwyl sy deur n baie emosionele sessie moes gaan waar sy onder kruisverhoor staan deur haar medewetenskaplikes, kan sy geen enkele bewys van haar ervaring op die tafel plaas nie. Sy probeer verduidelik met die volgende woorde: I had an experience that I can t prove I can t explain it but everything that I know as a human being tells me that it was real. I was given something wonderful, something that changed me forever a vision of the universe that tells us undeniably how tiny and insignificant and how rare and precious we all are a vision that tells us that we are part of something that is bigger than ourselves, that we re not that none of us are alone. I wish I could share that. I wish that everyone could even for one moment feel that awe and humility and hope but that continues to be my wish. Sy beleef n diep geestelike ervaring van onuitspreeklike skoonheid en sy kan dit nie bewys nie. Haar gewilligheid om deel te neem aan die ervaring het egter aan haar die mees waardevolle en fundamentele geestelike kennis besorg: Daar s n groter Realiteit wat die wêreld en alles in die wêreld bymekaar hou en dit kan nie bewys word nie, nie deur die wetenskap nie. Jy moet, soos sy, eers die ervaring betree, dit binnegaan en dit leef, dán kom die begrip. Die dieper waarhede van die lewe kan nie bewys word nie. Dit kan net beleef word. Dis waarom Jesus ons uitnooi met die woorde Volg My. Volg My en kom beleef dat Ek die waarheid is. En wanneer ons Hom volg mag ons agterkom how tiny and insignificant and how rare and precious we all are that we are part of something that is bigger than ourselves, that we re not that none of us are alone 2

3 KOEKVERKOPING Ons kleingroep hou eenkeer per maand n koekverkoping op n Sondag tussen die twee oggend-eredienste. Die fondse wat ons insamel word vir uitreikprojekte gebruik. Die volgende verkoping word beplan vir 25 Oktober ná die eerste oggenddiens. Dit vind plaas in die saal. Enige skenkings van gebak sal baie waardeer word. Bring >asb ook geld saam om van die gebak te koop en kom ondersteun ons! Vir meer inligting kontak Kobie de Ronde by Kleingroep G028 ########## BESOEKE AAN DIE PAUL JUNGNICKELTEHUIS (PJN) Prof Amie van Wyk Dit is Donderdagmiddag 17:00. Rondom my sit n groepie inwoners, talle in rystoele. Hulle is verstandelik en/of liggaamlik gestrem. Sommige se hande is erg misvorm, ander se bene en voete, nog ander se liggame. Sommige praat moeilik en byna onverstaanbaar. Hulle is altyd buitengewoon vriendelik en blymoedig en as ek vra hoe dit gaan, kom die antwoord spontaan: Baie goed, dankie, dominee. En woon julle lekker? Ja, dominee. Is die kos lekker? Ja, dominee. En is die versorging goed? Ja, dominee. Sedert 17 Februarie 2013 lê ek elke twee weke by hulle n besoek af en dan bring ek n kort boodskap uit die Bybel. Soms vra ek een van hulle om n gebed te doen en soms sing ons n lied saam. Die woorde kom soms stotterend, maar die Here luister na elke gebed en elke lied, dit weet ons. Aan die begin het ons groepie uit tien-plus bestaan en vanjaar was ons al by geleentheid 33 saam. Hier verdwyn alle teologiese probleme, of anders gestel: verkry dit n diepte wat n teoloog laat steier. Ek besluit om vanjaar die wonderwerke van Jesus te behandel, en iemand vra: Dominee, as Jesus soveel mense van hulle kwale kon genees het, waarom genees Hy dan nie ons ook nie? Jy tas na antwoorde. Jy wys daarop dat die groot Geneesheer ons van die grootste wonde, naamlik die sonde, genees. Ook daarop dat Christus nie alle siekes van sy tyd genees het nie. Verder dat Paulus drie maal gebid het dat die Here die doring in sy vlees moet wegneem maar moes hoor: My genade is vir jou genoeg. Jy wys op die beroemde woorde van Jesaja: dié wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die Here gee dikwels nie krag vóór die swaar tyd nie, maar ín die swaar tyd. En dan uiteindelik: in die Groot Toekoms sal daar geen wonde of siekte of gebreke meer wees nie. En jy wonder: is só n antwoord troosryk genoeg vir n gemoed vol vrae en n liggaam vol pyn? Die begripsvermoë van die meeste is verswak en die evangelie moet in sy eenvoud gebring word. Hulle ken dit, dit staan in Johannes 3:16, hulle omhels dit van harte. In bostaande uiteensetting word verwys na die inwoners van Paul Jungnickeltehuis in die ooste van Pretoria. Die tehuis is vernoem na die gestremde seun Paul van dr en mev Arrie Jungnickel. Die deure van die tehuis is in Mei 1983 geopen. Aanvanklik is behuising aan 42 volwasse persone verskaf, maar vanweë eenwording met n ander tehuis word uiteindelik 139 gestremdes versorg. Tans word die tehuis deur die (nie-winsgewende) Kungwini Welsynsorganisasie beheer en van die volgende items voorsien: basiese mediese versorging; voedselsekuriteit; washuisdienste; beskermde werkswinkel; terapeutiese programme; sosialiseringsprogramme; religieuse programme en maatskaplike werkdienste. 3

4 Benewens die tehuis word ook talle ander welsyns- en opheffingsprogramme in die omgewing onderneem. Aan die hoof van PJN staan Thea de Bruyn, n lidmaat van die Gereformeerde Kerk Wapadrant. Elke keer voordat ek by die tehuis gaan besoek aflê, stuur ek n sms aan Neels Schutte (links op die foto), wat as kontakpersoon optree en die ander laat weet dat die dominee op pad is. Vanjaar het een van die inwoners, Fourie Snyders, belydenis van die geloof in Wapadrantgemeente afgelê. Dit was aandoenlike oomblikke. Webblad: of e-pos: >>>>>>>>>>> BRIEF AAN AL DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SA Uit verskeie oorde het dit onder die aandag van die Kuratore gekom dat daar talle lidmate is wat teologie wil studeer en hulle vir die bediening wil bekwaam, maar wat deur omstandighede daarvan weerhou word om by die Teologiese Skool in Potchefstroom vir studie aan te meld. Van die redes wat genoem word, is gebrek aan fondse, 'n vaste beroep wat hulle nie vir die duur van die studietyd kan prysgee nie, of 'n ontoereikende matriekkwalifikasie. Daarom bring die Kuratore die volgende onder die aandag van die kerke: (1) Opleiding by die Teologiese Skool in Potchefstroom (TSP) is inderdaad die beste weg vir voornemende predikante om vir die bediening in die GKSA toegerus te word. (2) Met goedkeuring van die Sinode is daar egter 'n weg geskep waarlangs die eerste vier jaar van predikantsopleiding van die TSP beskikbaar gestel word vir kandidate wat nie na Potchefstroom kan kom nie of wat nie die studie kan bekostig nie. Dit is naamlik deur die proses van afstandsonderrigleer (OAL) vanaf die TSP en die NWU, wat deur inisiatiewe van die maatskappy Docenda aan studente buite Potchefstroom beskikbaar gestel word. (3) Voornemende kandidate wat daarin belangstel om hulle opleiding of deel daarvan langs hierdie weg te ondergaan, word versoek om by die Kuratore van die TSP die nodige aansoek te doen. Aansoekers word gevra om daarmee saam 'n duidelike motivering aan te heg waarom die studie nie in Potchefstroom kan plaasvind nie. Vir meer inligting en aansoekprosedure word belangstellendes versoek om te skakel met die Registrateur TSP, tel , of by die volgende e-posadres: (4) Voornemende kandidate wat oor 'n matriekkwalifikasie met vrystelling beskik, maar nie ʼn APS-telling van minstens 24 het nie, en dus nie toelating tot BTh kan kry nie, kan by die NWU aansoek doen om Uniprep, ʼn oorbruggingsjaar, te voltooi ten einde toelating tot BTh te kry. Uniprep is ʼn afstandprogram. U broeder in Christus, Posbus Noordbrug 2522 Tel (018) Faks(O86) Prof GJC Jordaan REKTOR TSP (Namens Kuratore) 4

5 Broeders en susters in die Here Ek neem die vrymoedigheid om namens die deputate vir ekumeniese sake die verslegtende toestand van ons medegelowiges in Suid-Soedan onder u aandag te bring. Die burgeroorlog daar stuur op ʼn groter-wordende ramp af wat derduisende mense haweloos en sonder kos laat. Ek het van ds. Patrick Jok van die Sudanese Reformed Churches, met wie ons ekumeni ese eenheid het, die volgende verneem: The humanitarian situation of our members as well as of the country is growing bad. We have been hoping that peace would come, but the indicators are showing the opposite. We need your prayers. Baie van die lidmate woon tans onder haglike omstandighede in VN-vlugtelingkampe. Die finansiële hulp wat ons verlede jaar kon verleen, het ʼn verskil gemaak, maar is lankal uitgeput. Ons vra vir u ernstige voorbidding! Malan van Rhyn (VDM) <<<<<<< Kruis- Kultuur Nuus Met elke nuwe groen blaar speel die lente se orkes toenemend driftig die melodie van n nuwe lewende groeiseisoen. Al meer bome vee slaap uit die oë en gaan koop nuwe klere vir die jaar wat kom. Daar is baie kleure om van te kies maar die bome kies altyd groen, of jy nou n dik boom is met maer takke, of n lang maer boom met krom wortels, groen bly die populere keuse! Vet stamme, maer stamme, kort stamme, lang stamme almal lyk en voel ewe pronkerig in lente groen. Mens hoor nooit n histeriese boom uitroep: hier-die groen gaan nie by my pas nie want ek het dié winter te veel bas aangesit! Nee, die lente se mooi sit nie in die hoogte van die boom of die buiging van die tak nie maar in die glans van n juigende nuwe lewe wat gedra word met innerlike blydskap. Die lente se groen is n ander soort groen as die diepgroen van n selfversekerde somerblaar, dis n ligte groen, n nuwe groen, n bly-wees groen asof daar n gloeilamp in elke blaar aangeskakel is. Dis n boom wat sê: ek het hoop vir die nuwe jaar. Dalk kan ons n ding of twee by die Here se skepping leer, miskien moet ons nie ons geluk soek in hoe ons lyk of waar ons geplant is nie, maar in die nuwe lewe wat God deur ons laat vloei. Ook ons is lote aan n Wingerdstok wat lewenssap nie uit ons omstandighede put nie maar drink uit die oorvol Bron waaruit ons groei. Dalk word party bome so oud omdat hulle nie al hul ou blare saamdra nie maar elke jaar die oud afgooi en nuut aantrek vir die nuwe geleentheid wat die Vader gee. Dalk kan hulle so uitbundig groen wees omdat hulle nie die ou blare laat saam partytjie hou nie! Miskien is daar ook ou blare, seer blare en kwaad blare wat ons moet afskud sodat dit wat nuut en hoopvol is, deur God in ons gegroei kan word. Soms moet ons ook sing: dis heerlike lente die winter is verby! Ons eer die Here vir dit wat Hy hier by ons en ook in elkeen van julle se lewe laat gebeur. 1. Skool: Ons het pas besoek gehad van die mense wat die curriculum van ons skool ontwikkel het. Soos julle weet is dit n curriculum wat spesiaal ontwerp is vir kinders wat uit landelike omgewings kom. Hierdie kursus word in Engels aangebied deur ons onderwysers om te verseker dat die kinders toegang sal hê tot beter geleenthede as wanneer hulle slegs Sotho magtig is. Hulle het ons kinders getoets en bevind dat ons kinders se lees en wiskunde vaardighede 5

6 heeltemal op standaard is. Daar is bevind dat ons gr. 1 kinders se leesvaardighede op dieselfde standaard is as eerstetaal leerders. Mens moet in ag neem dat die kinders eintlik Sotho sprekers is en tog is hulle vaardighde op dieselfde standaard as kinders wat Engels as huistaal het! Ons is dankbaar vir die goeie werk wat by die skool gedoen word. Ons eer die Here ook vir die geloofsontwikkeling wat by die kinders plaasvind deur die werking van die Gees. Die kinders bid met oortuiging en daar het al verskeie wonderlike dinge plaasgevind as gevolg van hierdie kinders se gebede! 2. Naskoolse opleiding: Ons is tans by twee skole in Meqheleng besig met die opvoeding van kinders wat sukkel om akademies te vorder. Ons eer die Here vir die vordering wat hier gemaak word. Ons gebruik dieselfde curriculum as by ons plaasskool en die kinders vorder goed. Ons het ook pas n week opleiding aangebied vir al ons hulponderwysers wat ons gebruik om hierdie naskoolse hulp aan kinders te verskaf. Ons het ook hulponderwysers van Clocolan opgelei wat reeds begin het met n skool vir kinders wat nie toegang tot staatskole het nie. Ons dank die Here dat Hy vir ons so n geleentheid gee om kinders se lewens te impakteer met die wonder van Sy Koninkryk. Ons sal graag nog hulponderwysers wil oplei om die groot nood in die omgewing aan te spreek. Ons dink waarlik dat hierdie n praktiese manier is om nog kinders op ander plekke te bereik. 3. Ekonomiese ontwikkeling: Soos julle weet kyk ons ook na maniere om ons gemeenskap te help om ekonomies vooruitgang te maak. Dis n Koninkryksbeginsel dat mense goeie rentmeesters moet wees en dis belangrik vir ons land dat mense maniere moet vind om te kan voortbestaan. Ons het reeds verskeie gesprekke gehad met persone wat ons geïdentifiseer het om hierdie projek te loods in Meqheleng in Ficksburg en Clocolan. Ons is tans besig om sisteme in plek te kry om die finansies en logistiek te bestuur. Die idee is steeds om varsprodukte wat ons op die plaas produseer soos meel, vleis, melk en eiers aan klein besighede te voorsien teen n lae prys sodat hulle dit kan bemark in hul omgewing teen n billike prys tot voordeel van die gemeenskap. Hierdie is ook n dissipleskap geleentheid om mense op te lei in die beginsels van die koninkryk. Ons sal graag shipping containers wil gebruik om hierdie klein besighede op verskillende plekke te begin. Dit sal wonderlik wees as ons hulp kan kry in die verkryging van hierdie shipping containers. 4. Hulp: Dankie vir almal wat reeds so wonderlik betrokke is. Ek neem daarom ook verder vrymoedigheid deur te vra vir hulp: 1. Ons moet n nuwe onderwyser aanstel by ons skool vir volgende jaar, hierdie salaris beloop R8000 per maand. 2. Ons sal graag nog hulponderwysers wil oplei om ander skole te bedien, tans betaal ons hulle R1000 per maand. 3. Soos reeds genoem sal ons graag shipping containers wil gebruik vir die begin van klein besighede in die Ficksburg en Clocolan omgewings tot opheffing van die ekonomiese omstandighede van mense in daardie gebiede. 5. Slot Ons dank die Here vir wat Hy doen, dit is Sy Koninkryk en Hy voorsien vir groot en klein, mag elkeen van julle ook Sy wonderlike teenwoordigheid ervaar! Mag elkeen van ons besef dat die Here ons gebruik waar ons is tot sigbaarmaking van Sy koninkryk. Mag ons nuwe lentebome wees reg vir die nuwe seisoen! Geniet die Here! Groete Petrus (Sloet) Grové 6

7 STAND VAN DIE FINANSIËLE SAKE VAN WAPADRANT-GEMEENTE Jaar tot datum (8 maande) beloop die netto surplus R HOE WORD DIE FONDSE AANGEWEND: (Deel 6) Hiermee wil die Finansiesdiensgroep die lidmate stelselmatig in die opvolgende Maand-Krante inlig oor die aanwending van al die fondse, met die doel tot meer deursigtigheid en begrip. Hierdie keer staan ons stil by die UITREIK DIENSGROEP-begrotingspos, waar daar opsommend vir die volgende begroot word. nl: Personeel Hier is 1 deeltydse personeellid betrokke, om toe te sien dat die betrokke bediening se werksaamhede koördineer en administreer word. (Dit beloop 17 % van die betrokke pos en 1.1 % van die totale begroting.) Befondsing van die amptelike uitreik-aksies - Vir die aanwending om die gemeente se amptelike uitreik-inisiatiewe en dus ook die 3 nie-winsgewende organisasies (NPO) van die gemeente, finansieel te ondersteun. (Dit beloop 70% van die betrokke pos en 4.4% van die totale begroting.) Ander kostes - Vir die aanwending van: Bemarking, kursusse en ander byeenkomste/funksies, administratiewe kostes, ens. (Dit beloop 13 % van die betrokke pos en 0.8 % van die totale begroting.) ********************************************************** Verdeling: Verloop van die beriggewing (reeds gepubliseer, tans en vir die toekoms) Kerkkas Kerkkantoor Terrein en Geboue Diakonie Eredienste Uitreik Pastoraal Gesin en Jeug Kleingroepe Bedienaars Kapitaal ********************************************************** Vir n gemeente om finansieel te oorleef en al die uitgawes te kan dek, maak ons hoofsaaklik staat op Vrywillige finansiële Skenkings / Donasies / Dankoffers / Liefdegawes / Bydraes. Ons bankbesonderhede vir hierdie doel: Gereformeerde Kerk Wapadrant, ABSA rek nr , takkode (BAIE BELANGRIK: Naam, van en doel as verwysing). Anonieme bydraes ook welkom. Vir meer gereelde bydraes kan n debietorder gereël word by die kerkkantoor by: / 7

8 GKSA-ALMANAK 2016 Bestelling vir die GKSA-Almanak 2016 kan nou soos volg geplaas word: Skryf jou naam, van, kontaknommer en aantal eksemplare wat jy wil hê, op n koevert, en plaas die kontant (R70 per eksemplaar) in die koevert. Plaas die koevert in die bydraekassie of gee af by die kerkkantoor gedurende die week. Bestellings sluit 25 Okt ^^^^^^^^^ ******** U word hartlik uitgenooi, my broeder en suster, om met u lofstem tot eer van die HERE, ons Verbondsgod, te kom deel wees van ʼn Psalmfees tot die eer van Sy Naam as voortsetting van die herdenking van die hervorming. Ons gaan fokus op die Totius-berymings. Plek: Gereformeerde Kerk Akasia Datum: Sondag 1 November 2015 Tyd: 14:00 Navrae: Willie

9 T T CLOETE-VIERING IN ONS KERKGEBOU: n Interessante, leersame oggend! Wanneer: Dinsdag 27 Oktober Tyd: 09:00 10:00 (in die tydgleuf van die Senior-Bybelstudiegroep) Kom deel n paar gedagtes met Annatjie Strydom oor die lewe en werk van TT Cloete Bring u digbundels saam en laat die digkuns u inspireer. Van Cloete, n gedig wat spreek van sy verwondering oor die natuur en oor God wat skep daar is meer poësie in die sneeuvlokkie as in die letterkunde en baie meer poësie in die miskruier in die toktokkie in die meteorologie en entomologie in die môremis en in die bergpiek die horison wat in die hemel wegraak in die rooswolk is daar baie meer liriek die aarde is deur n digter gemaak ^^^^^^^^^^ Gedig na aanleiding van die depressie waardeur ekself is My Getsemane My God, my God Waarom het U my verlaat? My in n gat So diep en donker ingedompel? Die deksel, swart soos roet Het U opgesit My alleen gelos Om self te sien kom klaar Waarom bly U so ver van my Laat my alleen in my ellende? Ek roep en roep, maar tevergeefs U oor is van my weggedraai. My dag is swart, my nag pikswart Hoe moet ek maak Om weer die lig te sien En in u guns te kom? En dan op n dag Sien ek die lig Gaan op n skrefie oop Ek t weer u guns gewen! Nou jubel ek En sing van vreugd U t my weer raakgesien En aan u hart gedruk! My God, my God Hoe groot is u genade Oor n enkel sterweling So klein, so dom, so nietig! In u groot heelal! Bets Schutte 9

10 Die eendagwerkswinkel vind plaas op 7 November ********* El Shalem Fondsinsameling Optrede deur: Mathys Roets Waar: Gereformeerde Kerk Centurion, h/v Alethea- en Basden-laan, Centurion Wanneer: Saterdag, 7 November 2015 om 11:00 Kostes: R 80 p/p. Navrae: Minnette de Beer Selnommer:

11 11

12 TOTSIENS Die tyd het aangebreek dat ons uit die gemeente na Modimolle (Nylstroom) vertrek. Dit is nie moontlik om aan elkeen persoonlik totsiens te sê nie, dus doen ons dit langs hierdie weg. GK Wapadrant was die afgelope 15 jaar ons geestelike tuiste waar ons ons dissipelskap kon uitleef en in die geloof kon groei. Baie dankie aan al die broeders en susters wat deel van ons lewe kon wees en vir die liefde en geloofsondersteuning wat ons ontvang het, veral van ons kleingroep (KG 030). Mag julle almal elke dag die groot genade en liefde van die Here ervaar en met vreugde jul christenskap uitleef. Groete, Geurt en Marthella van Dijk. >>>>>>>> AFRI-DUET FEES Datum: 23 Oktober 2015 in die ZK Matthews Teater Unisa. Kunstenaars is Willie & Natasha Joubert, Jannie Moolman & Corlea Botha, Henry van Dyk & Helena Ceronio, Louis Loock & Zanne Stapelberg. Bespreek by Sien meer besonderhede op kennisgewingbord in die saal. *************** BEROEPE ONTVANG 1. Dr AJ (Albert) Coetsee van Uitschot na Bloempark 2. Ds D Kotzee (Dirk) van Gobabis na Pretoria Alkantrant BEROEPE AANVAAR Ds OL Moncho [Oageng] van Itsoseng Bokone na Ikageng. BEROEPE BEDANK 1. Ds RA Bain (Ronald) van Potchefstroom Cachet na Pretoria Alkantrant. 2. Dr AJ (Albert) Coetzee van Uitschot na Bloempark. >>>>>>>>> Attestate ontvang: Geref Cullinan: Catharina Magaretha Maree en Jan Christoffel Erasmus Maree (seun); Greenfields 1 Geref Groblersdal: Erasmus Johannes Smit; Plot 110, Bashewa Geref Rietvallei: Gerhardus Johannes Cornelis, Cornelia Jansen van Rensburg en dooplidmate Susanna Maria, Ilouise en Gerli; Tuinplaasstraat 659 Attestate na: Geref Centurion: Johann & Anna Catharina Nöthling Geref Pietersburg-Suid: Adriaan Johan & Barbara Bianca Nel met dooplidmaat Driaan Geref Klerksdorp-Noord: Eljana Goosen Geref Lyttelton: Cornelius Alwyn & Alida Jansen Geref Lyttelton: Pieter Gert Lodewyk & Jacobus Lourens Carolus van der Walt Geref Nylstroom: Geurt & Marthella van Dijk Bewys van lidmaatskap aangevra: Johan Paul Gerard & Pauline Lentz Gerhard & Anna Johanna Coetzee Elizabeth Wilhelmina Prinsloo Johannes Gerhardus Stephanus & Nicolene Elmarie Minnaar en dooplidmaat Hugo Judith Maryna Adriana Sophia May Pieter Adriaan Goosen Karin Crous Jurgens Jacobus & Reynet Doman 12

13 Chrisante SAMEROEPER: Véra Tollig of / PRETORIA-OOS HOSPITAAL: TEL: OKTOBER Annemarie Rheeders: / (Wo); Hendrik Vermaak: (Vry); Roelien Jooste: / (Ma); Pieter de Wet: OKTOBER Hannie Yssel: / (S) (Do); Hillegina den Boer: / (Di); Deleen Kornelius: (Woens); Robbie Nel: (Di) OKTOBER Izabel Pretorius (Do): ; Annemarie Rheeders (Wo): / ; Lofti & Hester Nel: / (Di) 26 OKTOBER 1 NOVEMBER Annemarie Rheeders: / (Wo); Hendrik Vermaak: (Vry); Roelien Jooste: / (Ma); Pieter de Wet: NOVEMBER Hannie Yssel: / (S) (Do); Hillegina den Boer: / (Di); Deleen Kornelius: (Woens); Robbie Nel: (Di) 9-15 NOVEMBER Izabel Pretorius (Do): ; Annemarie Rheeders (Wo): / ; Lofti & Hester Nel: / (Di) LIFE FAERIE GLEN HOSPITAAL: TEL: Jan Tollig: / (S); Mariaan vd Walt: ; KLOOF-HOSPITAAL: TEL: Isabel Lensink: / Clara de Jonge: / WILGERS HOSPITAAL: TEL: OKTOBER Marina v Wyk: (Ma); Nancy Snyman (Woens); Daleen Koekemoer: / (Do); Hannatjie v Aswegen: (Sa) OKTOBER Cor Meindertsma: (S) (Do); Truus Meindertsma: (Woens/Vry) OKTOBER Flip Hennop: ; Braam Gous: / OKTOBER 1 NOVEMBER Marina v Wyk: (Ma); Nancy Snyman (Woens); Daleen Koekemoer: / (Do); Hannatjie v Aswegen: (Sa) 2-8 NOVEMBER Cor Meindertsma: (S) (Do); Truus Meindertsma: (Woens/Vry) 9-15 NOVEMBER Flip Hennop: ; Braam Gous: / ADDISIONELE LEDE VIR WILGERS: André Sandilands: /

14 ANDER HOSPITALE: Peet en Lacia Vermeulen: / EUGéNE MARAIS, JAKARANDA, MUELMED, LOUIS PASTEUR, MEDFORUM, ZUID-AFRIKAANS Ben Nel: (W) / & Miemie Mennen MUELMED-, HART- & ZUID-AFRIKAANS-HOSPITAAL, JAKARANDA, UROLOGIE André Sandilands: / KINDERBEDIENING: Rita Schoen: / TUISVERPLEGING: Slegs vir Wapadrant-gemeentelede: Hetta Henning: ; Irene Hugo : / ; ONDERSTEUNINGSDIENSGROEP (PASTORAAL): Vorster Combrink: SENIORS - TUISBESOEK: Daleen v Wyk: / ; Lettie Louw ; Hetta Henning: ; Karla Boer: ; Petro Bouwer: / ; KANKERPASIëNTE / ONDERSTEUNING / BESOEKE Matty Coetzee: VERJAARDAE: GELUKWENSING VIR OKTOBER 2015 Noemnaam Van Verjaar Landlyn Pieter Prinsloo 10/ Louis Holtzhausen 10/02 FJ Lessing 10/ Elandri Pet 10/02 Cassie Roodt 10/02 Dirk Van Rooy 10/02 Annemijn Vink 10/02 Bernadet De Wet 10/03 André Knoetze 10/ Tristan Kotzé 10/03 Mieke Lombard 10/ Shane Moore 10/ Neville Rabie 10/03 Goodson Mchenga 10/04 Kobus Mostert 10/ Frans Stapelberg 10/04 Burger Venter 10/ Emil Bekker 10/05 Eduard De Muelenaere 10/ André Groenewald 10/ Meykayla Kloppers 10/05 Suzanne Boshoff 10/06 Adél Botha 10/ Hélen Coetzee 10/06 Valerie Cornberg 10/

15 Elida Du Toit 10/06 Cornél Esterhuizen 10/ Zani Malan 10/06 Anjenel Van Der Walt 10/ Suzanne Van der Walt 10/06 Cobus De Jager 10/07 Renzo Derksen 10/07 Alida Jooste 10/07 Carla Kruger 10/07 Amanda Nel 10/ Louise Smuts 10/ Ida Van Tonder 10/ Vincent Vlok 10/ Marentia Jordaan 10/08 Corrie Kleynhans 10/ Anje Kruger 10/08 Johan Prinsloo 10/08 Ockie Scholtz 10/08 Lucas Weideman 10/ Ria Booyens 10/09 Lou Coetzer 10/ Christo Erasmus 10/09 Mariaan Blattes 10/ Ravonne J van Vuuren 10/ Martin Rautenbach 10/10 Reinhard Schlenther 10/10 Fern Smook 10/10 Ewald Vorster 10/ Suritha Aucamp 10/ Jef Brugmans 10/11 Fransie De Villiers 10/11 Roy Geyser 10/11 Ester Oberholster 10/11 Martina Schoen 10/ Jacques J van Vuuren 10/12 Jaco Lursen 10/ Kevin Markram 10/12 Karla Meyer 10/ Ruben Muller 10/ Leona Venter 10/ Renctia Wessels 10/ Anton Ferreira 10/13 Gerrie Nel 10/ Wicus Olivier 10/ Pieter Peach 10/13 Petro V Wyk de Vries 10/ Geo Basson 10/14 Annelize Du Plessis 10/14 Charmaine Trollip 10/ Hendrik Kloppers 10/ Burgher Pienaar 10/15 15

16 Rudolf Steenkamp 10/15 Sorein Van Vollenhoven 10/ Ammie Van Wyk 10/ Frans Kruger 10/16 Saartjie Kuyper 10/ Amelia Pretorius 10/16 Charné Ries 10/16 Cassie Schutte 10/ Péru Van Niekerk 10/16 Tom Vosloo 10/16 Johann Badenhorst 10/17 Yvonne Labuschagne 10/17 Tonnie Van der Laan 10/17 Barry Griesel 10/18 Martin Heystek 10/18 Estiaan Lubbe 10/18 Dillian Pienaar 10/18 Hettie Van Niekerk 10/ Koos Van Rooy 10/ Andries Van Wyk 10/ Trudie Watkinson 10/18 Marietjie Badenhorst 10/ Kobus Coetzer 10/ Nadia Labuschagne 10/19 Carien Louwrens 10/19 Nadia Van Rooyen 10/ Niel Erasmus 10/20 Martin Kruger 10/ Dirk Postma 10/20 Werner Roos 10/20 Sarie Aucamp 10/ Nic Bester 10/ Annette Leijenaar 10/21 Annalize Olivier 10/ Jan Hendrik Schutte 10/ Niehla Weideman 10/21 Therese Bron 10/22 Callie Coetzee 10/ Maritza Coetzee 10/22 Elle McKenna 10/22 Aart Van Dijk 10/22 Theuns Van Heerden 10/22 Herman Erasmus 10/ Pieter Goosen 10/23 Sonia Helberg 10/ Willie Kuperus 10/ Wikus Roos 10/ Zandré Stapelberg 10/23 Johann Steenkamp 10/23 Andries Visser 10/23 Derrick Bartie 10/24 16

17 Frans Cloete 10/ Danie Crous 10/24 Rigter Jansen 10/24 Almi Lamey 10/ Johan Badenhorst 10/25 Liezl De Beer 10/25 Hanlie Lombard 10/25 Handru Stapelberg 10/25 Kylie Swanepoel 10/25 Marisa Van Niekerk 10/25 Robert Whitehead 10/ Chantal Coetzer 10/26 Faan Crous 10/ Zandelee Esterhuizen 10/ Luna Gravett 10/26 Stephan Labuschagne 10/26 Letty Maglangu 10/26 Reinart Moraal 10/26 Geertje Slump 10/ Marlies Viljoen 10/ Wynand Badenhorst 10/27 Gideo Basson 10/27 Anna-Marie Brummer 10/ Richard Cornberg 10/ Johan De Klerk 10/ Flip De Witt 10/27 Henk Fourie 10/ Nanette Hennop 10/27 Anzelle Heystek 10/27 Crizaan Naudé 10/27 Arné Strydom 10/ Charl Van Der Walt 10/ Marlie Van der Zwaard 10/ Lourensa Botha 10/28 Lana De Kock 10/28 Basie Jansen 10/ Marguerite Lamey 10/ Ella-Marie Leuschner 10/ Alida Nigrini 10/ Lena Van Der Walt 10/ Louis Van Heerden 10/28 Morné Van Tonder 10/28 Maritha Vorster 10/28 Rinie White 10/28 Matty Coetzee 10/29 Tjaart Conradie 10/29 Jan De Beer 10/29 Fanie Du Plessis 10/30 Wessel Du Plessis 10/30 Anton Kooi 10/ Lismari Van Der Walt 10/

18 Amelia Van Zyl 10/30 Hester Veltkamp 10/ Simon Venter 10/30 Andries Visser 10/ Hernus De Vries 10/31 Henrico Du Plessis 10/31 Thea Fourie 10/31 Judy Linnenkamp 10/ Ida Smit 10/31 Gené Van Niekerk 10/ Louis Van Wyk 10/ ^^^^^^^^^^ ALMAL SE MANDJIE Wildebeest "Off-road"-kampsleepwa te huur. Tent, yskas/vrieskas-kombinasie, gasbottels, kratte en eetgerei ingesluit. R5000 deposito, R480/dag. Laer koste/dag vir langer periodes. Kontak Matthys by of of Marius by of Betroubare tuinwerker beskikbaar op Maandae: Koos werk 3 dae per week by die kerk in die tuin en is baie betroubaar. Kontak hom by Grassnyer gesoek: n Werker by die kerk is op soek na n ou grassnyer wat hy kan gebruik om Saterdae n ekstra inkomste te verdien deur grasperke in sy omgewing te sny. As jy kan help skakel asb vir Patrick by Te huur in Waterkloofrif: Veilige tuineenheid, 1 slaapkamer, badkamer, opwasgeriewe, Skoonmaakdiens een dag per week. Privaatingang, motorafdak en gebruik van swembad en lapa. Perfek vir nagraadse student of jong werkende man. R3 800 p.m. Okkupasie 1 Oktober 2015 Kontak Estelle by SPEELGROEPIE vir 3-5 jariges in liefdevolle, huislike omgewing (3 of 4 dae per week, van 8:30 tot 12:30). Klein groepie, maksimum 12. Jare ondervinding. Kontak Ineke du Preez by Vroulike kassier word dringend benodig by ʼn winkel in Atterbury Value Mart. Kontak asb vir Marie Oosthuizen of Johan van Zyl by Herstel van ou klokke: Het u n mooi ou/antieke klok wat stilstaan, vuil is of sommer in n vergete hoekie staan omdat hy nie werk nie? Ek herstel en restoureer klokke. Skakel Cor Meindertsma by of Valley View 3, Haymeadowstraat, Faerie Glen (langs Renaissance Aftree-oord). Ek maak nuwe seile vir tuinsambrele volgens die ou patroon asook 'n oortreksel wat die afgeslaande sambreel kan beskerm. Kontak Vicky by of stuur ook WhatsApp. 18

19 As jy n dubbelbed-raamwerk (nie n basis nie) en/of n enkelbedmatras, of n laaikas het om te skenk, kontak asb die kerkkantoor Dit is vir die sekuriteitsmense by die kerk. Voorsiening van gaar groente in houers: Gems, wortels, groenbone, blomkool, broccoli, spinasie, botterskorsies en patats. Alles gereed om in die mikrogolf te druk, warm te maak en te eet. R15 per houer. Bel Sarel Venter vir bestellings en navrae by Gemeubileerde suite in Waterkloofrif. Ruim slaapkamer met badkamer, sitkamer en kroegyskas. Privaatingang, motorafdak en gebruik van swembad en lapa. R1 200 per nag. Geen etes ingesluit. Kontak Magda by Gemeubileerde woonstel in Menlopark te huur vir n enkelpersoon vanaf 1 Oktober Naby universiteit, skole en busroetes geleë. Slaap-/sit- en badkamer en kombuis. Ingesluit by die huur is: Parkering, ADT-sekuriteit, DSTV-aansluiting, water en ligte, plus wasgoed. NIE-ROKERS teen R5000 per maand. Kontaknommers: /

20 PKM Transport Algemene Meubelvervoere en Langafstande. Bokse en Verpakkingsmateriale te koop. Skakel asb vir gratis kwotasie by u woning. Kassie / Anna-Mari of OKTOBER BY LAERSKOOL HEKPOORT Dit is weer tyd vir groot pret en plesier wanneer die 4x4-eienaars hul vernuf op ons 4x4-hindernisbaan gaan toets. Die baan se uitleg is verander, daar is n uitdagende moddergat en elke hindernis het n man - of muis -opsie! Standaard 4x4-voertuie kan ook deelneem. Dit is n dag vir die hele gesin. Eet- en drinkgoed beskikbaar, verskeie stalletjies, ens. Grootskermrugby. Inskrywings begin R300 p/voertuig wat deelneem. Toeskouers toegang R40 p/p en kinders onder 12 jr R20. Veilige oornagkampering met pragtige ablusiegeriewe, slegs R500 per staanplek (4 persone). R100 vir ektra persoon. Adverteer jou besigheid! Borg n hindernis vir slegs R1000. Vir meer inligting skakel: Alex by of Jaco by

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

Rut: n Liefdes Verhaal

Rut: n Liefdes Verhaal Bybel vir Kinders bied aan Rut: n Liefdes Verhaal Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Lyn Doerksen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus alleenlik Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 11 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM

Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Laerskool Olifansvallei LSO Kwartaal 1 - ASSESSERINGSPROGRAM Privaatsak X2, Citrusdal, 7340 E-pos: citrushs@mweb.co.za Tel: (022) 921 2100 Faks: (022) 921 3931 Liewe Ouer of Voog Sien asseblief onderaan

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2019 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2019 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

INHOUDSOPGAWE. Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE

INHOUDSOPGAWE. Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE INHOUDSOPGAWE Inleiding... 7 DEEL EEN: SEISOENE IN ONS LEWE Seisoene is belangrik vir groei... 15 Wat van die mens?... 17 Lente... 20 Somer... 23 Herfs... 28 Winter... 42 Gevolgtrekking... 68 DEEL TWEE:

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week DB Tracker USA (DBXUS) 17 Januarie 2014

More information

Direkte en indirekte rede *

Direkte en indirekte rede * OpenStax-CNX module: m24032 1 Direkte en indirekte rede * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 AFRIKAANS HUISTAAL 2

More information

Mandala Madness Deel 2

Mandala Madness Deel 2 Mandala Madness Deel 2 Hierdie week gaan julle almal verander word in mooi sterretjies, so laat jou kreatiwiteit glinster en blink. Moenie vergeet om jou werk met ons te deel nie, sommer op facebook waar

More information

DIE PROSES VAN DISSIPELSKAP

DIE PROSES VAN DISSIPELSKAP DIE PROSES VAN DISSIPELSKAP ARNO MARIANNE CLAASSEN N VARS NUWE DENKE OOR GEMEENTEWEES! (DEEL 11) 2 KOPIEREG 2010 ARNO & MARIANNE CLAASSEN LIFEWISE CONSULTANTS UITGEGEE DEUR: LIFEWISE UITGEWERS ABSA, Takkode

More information

Kolossense. die nuwe ou volkome onvolmaakte jy. leiersgids vir. inspirasie. Edi Bajema

Kolossense. die nuwe ou volkome onvolmaakte jy. leiersgids vir. inspirasie. Edi Bajema inspirasie leiersgids vir Kolossense die nuwe ou volkome onvolmaakte jy Edi Bajema Oorspronklik uitgegee deur Faith Alive Christian Resources. Kopiereg 2010 Faith Alive Christian Resources. Kalamazolaan

More information

Tariewe

Tariewe Tariewe 2018 014 001 7014 marula.bookings@wisurf.co.za www.marulaoase.co.za INLIGTING 2018 Met aanvaarding van kwotasie is daar n 50% nie-terugbetaalbare deposito betaalbaar. Bewys van betaling moet groot

More information

HOëRSKOOL PORTERVILLE

HOëRSKOOL PORTERVILLE P o s b u s 2 2, P O R T E R V I L L E, 6 8 1 0 T E L : 0 2 2 9 3 1 2 1 7 4 F A K S : 0 2 2 9 3 1 3 3 2 1 E P O S : s e k r e t a r e s s e @ p o r t e r h s. c o. z a HOëRSKOOL PORTERVILLE TROTS RESPEK

More information

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en

33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en 2010 33 J.N. Visser. daar was onderbrekings gewees, wat hy tee gedrink het, en waar hy geset het en koeldrank gedrink het, en gerook het. Ek sien. GEEN VERDERE VRAE DEUR PROF SMITH ADV HAASBRCEK ROEP:

More information

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2013 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 PUNTE: 150 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. 2 INLIGTINGSTEGNOLOGIE V1 (NOVEMBER 2013) INSTRUKSIES EN INLIGTING

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie

ks Kettingsteek dlb Dubbelslaglangbeen vhk Voorste hekkie gs Glipsteek drieslb Drieslaglangbeen ah Agterste hekkie Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsandcrochet.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 16 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste

More information

Gold Results. Daily Entry Surname Name Class Number

Gold Results. Daily Entry Surname Name Class Number Gold Results 1 635 1 Marais Jnr Stephanus Francois Men Gold 2 659 9 Van der Wath Johannes Gert Senior 50-59 Gold 822 3 634 3 Marais Nicolaas J Men Gold 716 4 952 12 Loubser Johan Gerhard Men Gold 706 5

More information

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE 150mm x 200mm ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): 12/12/20/944 ESKOM: PROPOSED NUCLEAR POWER STATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE AVAILABILITY OF DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT AND ASSOCIATED SPECIALIST

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRAKSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) SAAKNOMMER: CC ^S2/S5 DELMAS 1987-06-18 DIE STAAT teen: PATRICK MABUYA BALEKA EN T 21 AXDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST ASSESSOR

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Maand-Krant JY, EK, ONS IS GETUIENIS EN GETUIE VAN JESUS CHRISTUS

Maand-Krant JY, EK, ONS IS GETUIENIS EN GETUIE VAN JESUS CHRISTUS Maand-Krant FEBRUARIE 2013 JY, EK, ONS IS GETUIENIS EN GETUIE VAN JESUS CHRISTUS Om getuienis van Jesus Christus te wees is baie meer as net vertel DIT IS ONS HELE LEWE. Ons is boodskap en boodskapper.

More information

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows:

In Groenewald v Van der Merwe (1) (1917 AD ), Innes CJ described delivery with the long hand as follows: ANSWERS ANTWOORDE: STUDY UNIT / STUDIE EENHEID 5 Question 4 pg 136 / Vraag 4 bl 137 S can only succeed with the rei vindicatio if he can prove that X and Y in fact transferred ownership to him by means

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode

APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode. Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode APOCRYPHA VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611 GEBED van AZARIAH & amp; LIED van die drie Jode www.scriptural-truth.com Gebed van Azariah en die lied van die drie Jode Die gebed van Azariah {1:1} en hulle loop

More information

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings. 9 Mei 2014

MENLYN. Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings. 9 Mei 2014 PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands, Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 MENLYN Week in oorsig Aandeel van die week Aspen Holdings 9 Mei 2014 Disclaimer: The

More information

Hoe om krag te spaar

Hoe om krag te spaar = Hoe om krag te spaar Grondslagfase (Graad R) Opvoedersgids Huistaal, Wiskunde, Lewensvaardighede + Hoe om krag te spaar Grondslagfase (Graad R) Opvoedersgids Huistaal, Wiskunde, Lewensvaardighede # Powering

More information

September Na God se hart...

September Na God se hart... September 2017 Na God se hart... Wees n Ester, sterk en dapper genoeg om vir die waarheid op te staan. Wees n Rut, lojaal in al jou verhoudings, gee die ekstra tree en moenie moeg word wanneer dinge moeilik

More information

NG Kempton-Kruin. Kwartaalblad. Augustus 2016 Oktober 2016

NG Kempton-Kruin. Kwartaalblad. Augustus 2016 Oktober 2016 NG Kempton-Kruin Kwartaalblad Augustus 2016 Oktober 2016 Voorwoord In die boek Run with the Horses (lees gerus die boek!) skryf Eugene Peterson oor die brief wat Jeremia gestuur het uit Jerusalem aan die

More information

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10

OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 OEFENVRAESTEL VRAESTEL 2 WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10 75 PUNTE INSTRUKSIES 1. Hierdie is SLEGS n oefenvraestel met voorbeelde van die tipe vrae wat n n Gr 10- jaareindvraestel verwag kan word. Dus is

More information

Uit Moerdijk se pen Man en Media

Uit Moerdijk se pen Man en Media MOERDIJK DIE MENS Agtergrond en familie geskiedenis Tweede Anglo Boere-oorlog Studiejare VROë LOOPBAAN Robertsons Deep Myn Johannesburg jare Kerkgeboue vir Suidafrika (1919) KERKGEBOUE VIR SUIDAFRIKA dit

More information

Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service

Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service Jesus Alleen Liefdesdiens Jesus Alone Love Service Psa 107:28 30 Then they cry out to the LORD in their trouble, And He brings them out of their distresses. He calms the storm, So that its waves are still.

More information

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE

SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE SHAREMAX GESINDIKEERDE MAATSKAPPYE OPGEDATEERDE KOMMUNIKASIE 21 Julie 2011 Bykomend tot vorige kommunikasie, is die direksies van die Sharemax gesindikeerde maatskappye ( Maatskappye ) onder direktiewe

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

SIZA takes the sting out of auditing

SIZA takes the sting out of auditing SIZA takes the sting out of auditing INTRO: The fruit industry s ethical trade programme, the Sustainability Initiative of South Africa (SIZA), not only allows fruit growers to remedy weaknesses in their

More information

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education ambridge International Examinations ambridge International General ertificate of Secondary Education *2709373978* FRIKNS S SEOND LNGUGE 0548/02 Paper 2 Listening October/November 2016 pprox. 35 45 minutes

More information

Maand-Krant ONDERLINGE LIEFDE EN VERHOUDINGS (OLV), GELOOFS- GEWOONTE VIR 2012

Maand-Krant ONDERLINGE LIEFDE EN VERHOUDINGS (OLV), GELOOFS- GEWOONTE VIR 2012 Maand-Krant DES 2012 & JAN 2013 ONDERLINGE LIEFDE EN VERHOUDINGS (OLV), GELOOFS- GEWOONTE VIR 2012 OLV Bekendstelling Sondag: Die gemeente is aan die begin van die jaar bewus gemaak van die fokus vir die

More information

Maand-Krant JULIE te laat kom. EENHEID EN VERSKEIDEN- HEID IN ONS EREDIENSTE

Maand-Krant JULIE te laat kom. EENHEID EN VERSKEIDEN- HEID IN ONS EREDIENSTE Maand-Krant JULIE 2014 EENHEID EN VERSKEIDEN- HEID IN ONS EREDIENSTE In 2013 het die klassieke en kontemporêre eredienste dieselfde preek gehad. Hoekom? En hoekom is dit nie meer so nie? Histories: In

More information

Praat reg oor God F E B R U A R I E N E D G E R E F G E M E E N T E C O N S T A N T I A

Praat reg oor God F E B R U A R I E N E D G E R E F G E M E E N T E C O N S T A N T I A N E D G E R E F G E M E E N T E C O N S T A N T I A F E B R U A R I E 2 0 1 3 Praat reg oor God Constantia. Dis vir die Kerk belangrik dat daar REG oor God gepraat word, sê ds. Wynand van Beek tydens n

More information

Faan: Totsiens, Dominee!, en dankie vir n besielende gesprek! Ek sal daarvan werk maak om ou Bart weer in die oggenddiens te kry!

Faan: Totsiens, Dominee!, en dankie vir n besielende gesprek! Ek sal daarvan werk maak om ou Bart weer in die oggenddiens te kry! Stad sonder mure n Toneel deur Theo de Jager Faan Louw, suksesvolle ginekoloog Bart Kruger, voormalige Blou Bul-flank, in n rystoel In Bart se woonkamer, matig luuks. Faan stoot die voordeur toe. Faan:

More information

Waterkruik. JAARGANG 50 NO 35 1 September 2013

Waterkruik. JAARGANG 50 NO 35 1 September 2013 Waterkruik JAARGANG 50 NO 35 1 September 2013 EREDIENS VANDAG Dr. Douw is tot Woensdag in Wallis waar hy en ds Malan van Rhyn die konferensie van die ICRC namens ons kerkverband bywoon. (Kyk berig hieronder)

More information

Die Laaste Oordeel 1 50 (Sien ook die Voortsetting in ) Emanuel Swedenborg Arcana Coelestia Geheime van die hemele

Die Laaste Oordeel 1 50 (Sien ook die Voortsetting in ) Emanuel Swedenborg Arcana Coelestia Geheime van die hemele Die Laaste Oordeel 1 50 (Sien ook die Voortsetting in 51 100) Emanuel Swedenborg 1688 1772 Arcana Coelestia Geheime van die hemele Die Laaste Oordeel was Volbring Die Laaste Oordeel was Volbring. In die

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, April 2007 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Ek is tans besig om n lys te maak van al die erfnommers in ou Pretoria. Dit is nou die deel wat vandag die middestad is. Wat

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

WAPADRANT GEMEENTE 2 Maart 2109 Handgemaakte Items KAN. Wat benodig ons? Tuisgebak Operasie huisskoonmaak: Wit Olifante Donasies Wapadrant Kwekery

WAPADRANT GEMEENTE 2 Maart 2109 Handgemaakte Items KAN. Wat benodig ons? Tuisgebak Operasie huisskoonmaak: Wit Olifante Donasies Wapadrant Kwekery Dit is weer sulke tyd! WAPADRANT GEMEENTE nooi jou na die FEES op 2 Maart 2109. Maak n knoop! Dagboek dit! Kom ek en jy aanvaar hierdie uitnodiging en word deel van hierdie wonderlike Vreugdefees! Die

More information

Kerssangdiens. SA Gemeente

Kerssangdiens. SA Gemeente Son 25 Nov 2012 Welkom by SUIDWYK SA Gemeente 1 Kerssangdiens SA Gemeente Visie Wen vir Jesus Bind in die familie van gelowiges Leer uit die Woord Stuur as verskilmakers vir die Koninkryk Predikant: Dr

More information

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Oktober 2008 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Dankie aan almal wat verlede maand ge-antwoord het. Dit gee my sommer nuwe moed om weer met die brief aan te gaan. Dit is

More information

"FASCINATION WOOD" Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town

FASCINATION WOOD Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE PROGRAM. holzbau. Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town www.woodconference.co.za holzbau Thursday, 15 th February 2018 at CTICC, Cape Town Welcome to the 8 th WOOD CONFERENCE WOOD Conference the knowledge platform for architects, engineers, quantity surveyors

More information

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/22-0201/06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS Cabriere Estate BAR E12/2/3/1-B2/22-0201/06 Appendix E: 1 / 19 Hoogstraat

More information

GEREFORMEERDE KERK RANDBURG NOVEMBER 2016 VOLUME 18

GEREFORMEERDE KERK RANDBURG NOVEMBER 2016 VOLUME 18 geesgenoot. GEREFORMEERDE KERK RANDBURG NOVEMBER 2016 VOLUME 18 Verbondskinders GKR is baie geseënd om soveel dooplidmate in die gemeenskap te kan verwelkom. Hier is al die babas wat die afgelope jaar

More information

Deurkollekte vir GKSA. Dagboek Vandag 10 Junie

Deurkollekte vir GKSA. Dagboek Vandag 10 Junie Dagboek Vandag 10 Junie Donderdag 14 Junie Vrydag 15 Junie Sondag 17 Junie Deurkollekte: Debutate Jeugsorg Skinkbeurt : Wyke S78 en N15 Bybelstudie 09:00 06:00 Vroegoggend Volgelinge Deurkollekte: Londen

More information

ARTKAT Studio Johanna Prinsloo

ARTKAT Studio Johanna Prinsloo ARTKAT Studio Johanna Prinsloo Julie 2007 Hallo al julle Artkatte, Pavane studente en vriende, Hierdie maand kom die nuusbrief vroeër as gewoonlik uit omdat Marie, wat vir die blad uitleg sorg, reeds die

More information

moenie stres nie! moenie stress book.indd 1 08/04/ :22

moenie stres nie! moenie stress book.indd 1 08/04/ :22 moenie stres nie! moenie stress book.indd 1 08/04/2014 16:22 moenie stress book.indd 2 08/04/2014 16:22 moenie stres nie! Positiewe boodskappe vir Suid-Afrikaners, deur Suid-Afrikaners Alan Knott-Craig

More information

Maand-Krant OKTOBER 2013

Maand-Krant OKTOBER 2013 Maand-Krant OKTOBER 2013 VERSLAG NA STUDIEVERLOF WILHELM LEUSCHNER DISSIPELSKAP Beeld: Ek stuur my kinders elke week vir tennisles. Ek, as pa, betaal iemand om hulle te leer tennis speel. My verwagting

More information

INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2

INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2 Nuus Volume 4, Uitgawe 5 Augustus 2016 INHOUD: Die SIZA Program 1 Monitering en Evaluasie 3 SIZA / GRASP Nakoming 1 Koolstofvoetspoor Werkswinkels 5 Die SIZA Platvorm 2 SIZA PROGRAM VORDER GOED SIZA lidmaatskap

More information

Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09)

Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09) PSG Menlyn Building B Ground Level; 261 Lois Avenue, Newlands,Pretoria Tel: +27 (12) 368 1778 Fax: +27 (12) 368 1770 Beloftes maak skuld NUUSBRIEF (2014/09) Marius Cornelissen CFA Portefeulje Bestuurder

More information

(TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G)

(TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G) '"'?"/"" : " IK DIE HOOGGEREGSBOF VAX SUID-AFRIKA (TRASSVAALSE PRQVINSIALE ATDELIS'G) SAAKSOMMER: CC DELMAS 1987-04-29 DIE STAAT teen: PATRICK MABITA BALEKA EN 21 ANDER VOOR: SY EDELE REGTER VAN DIJKHORST

More information

Hoe lyk geloof wat jou kan red? - *Barend Vos

Hoe lyk geloof wat jou kan red? - *Barend Vos NG Gemeente Meyerspark Maart 2014 - Jaargang 11 Uitgawe 2 Hoe lyk geloof wat jou kan red? - *Barend Vos Geloof weet uiteindelik dat Jesus jou vrymaak. Om Hom te kan volg. Gebed: Ek glo ook, Here! Help

More information

3024. hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie nie? -- Dit is inderdaad so

3024. hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie nie? -- Dit is inderdaad so 3024. --- Ek sou aanvaar dat dit n invloed het Edelagbare. Is daar nie *11 menslike geneigdheid by mense om wanneer hulle praat van n persoon wat so onlangs heengegaan het, meer klem te le op die goeie

More information

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY) Sekere persoonlike/private besonderhede van partye of getuies in die dokument is geredigeer in ooreenstemming met die wet en SAFLII se beleid. IN DIE Hoë HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-KAAPSE AFDELING, KIMBERLEY)

More information

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP DIE PLAAS 8 Augustus 2009 om 11h00 1. Verwelkoming Die voorsitter open die vergadering om 11h00 deur alle aandeelhouers te verwelkom en rig n spesiale woord van

More information

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf 1 Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite

More information

09:30 Oggenddiens. 18:00 Aanddiens

09:30 Oggenddiens. 18:00 Aanddiens Jaargang 1 #30 Kontak ons 09:30 Oggenddiens Kerkkantoor 018-297-4843 (tel) 086-750-5339 (faks) e-pos: gkbult@gmail.com webblad: www.gkpotchbult.co.za 21 Oktober 2012 11:30 English Service Rev Willem Steyn

More information

Rubriek vir skeppende werk

Rubriek vir skeppende werk Meyer van Rensburg J. W. du Plessis Heilna du Plooy G.A. Jooste Gedig Gedigte Mmamodidi Die reëls van die spel 129 130 132 144 Rubriek vir skeppende werk Met die afdeiing Litera tree ons toe tot die mark

More information

09:30 Oggenddiens 18:00 Aanddiens

09:30 Oggenddiens 18:00 Aanddiens Jaargang 5 #35 Nuusbrief van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom die Bult 23 Oktober 2016 09:30 Oggenddiens 18:00 Aanddiens Ds Fanie Coetzee Tema: Om die kwaad aan die oordeel van God oor te laat en steeds

More information

Maand-Krant DESEMBER 2013 & JAN 2014

Maand-Krant DESEMBER 2013 & JAN 2014 EREDIENSTE 2014 Maand-Krant DESEMBER 2013 & JAN 2014 Ons eredienste is vir ons n groot vreugde en iets wat ons die heeltyd wil verbeter! In die laaste ruk het daar vir ons sekere geleenthede opgeduik,

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

22 Mei Leraar: Dr. Christo Naude ( ) Kerkkantoor: / Posbus 1648, Pinegowrie, 2123

22 Mei Leraar: Dr. Christo Naude ( ) Kerkkantoor: / Posbus 1648, Pinegowrie, 2123 22 Mei 2016 15 Leraar: Dr. Christo Naude (0827851106) Kerkkantoor: 011782-0203 / Posbus 1648, Pinegowrie, 2123 cnaude@mweb.co.za Danie Brink: danie@lindenpark.co.za Jeugwerker: Niel Brink (0828982946)

More information

Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek.

Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek. Mei - Junie 2010 Wêreld van Môre Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek. Vol. 9, No. 3 Vertalings uit n vroeër gepubliseerde Mei-Jun

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is

Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Nienakoming van die voorgeskrewe prosedures na indiening van n direksiebesluit om met ondernemingsredding te begin: Is Panamo Properties (Pty) Ltd v Nel die (regte) antwoord? Anneli Loubser Anneli Loubser,

More information

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde

MODULE 2 ALLE RISIKO S. Toepaslike Eenheidstandaarde MODULE ALLE RISIKO S Toepaslike Eenheidstandaarde 10011 Apply knowledge of personal all risk insurance 10118 Underwrite a standard risk in short term personal insurance 1011 Apply technical knowledge and

More information

OMSENDBRIEF 6/ Februarie Baie geluk aan die volgende atlete wat deurgedring het na die Distrikskampioenskappe. Die atlete gaan die

OMSENDBRIEF 6/ Februarie Baie geluk aan die volgende atlete wat deurgedring het na die Distrikskampioenskappe. Die atlete gaan die OMSENDBRIEF 6/2017 13 Februarie 2017 ATLETIEK Baie geluk aan die volgende atlete wat deurgedring het na die Distrikskampioenskappe. Die atlete gaan die 20ste Februarie deelneem by Pilditch. Baie sterkte

More information

!"#2. Is dit prakties om eerlik te wees? OOK: INTERNETBEDROG IS JY IN GEVAAR? BLADSY 10 JANUARIE 2012

!#2. Is dit prakties om eerlik te wees? OOK: INTERNETBEDROG IS JY IN GEVAAR? BLADSY 10 JANUARIE 2012 !"#2 JANUARIE 2012 Is dit prakties om eerlik te wees? OOK: INTERNETBEDROG IS JY IN GEVAAR? BLADSY 10 !"#2 GEMIDDELDE OPLAAG 41 042 000 UITGEGEE IN 84 TALE IS DIT PRAKTIES OM EERLIK TE WEES? 3 Oneerlikheid

More information

Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord JAARGANG 14 MAART 2016

Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord JAARGANG 14 MAART 2016 Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord JAARGANG 14 MAART 2016 GOEIE VRYDAG Wanneer u hierdie uitgawe ter hand neem, is Goeie Vrydag al verby en is ons midde-in die Paasnaweek. Hierdie naweek is die

More information

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7. By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 By: Siyavula Uploaders Online: < http://cnx.org/content/col11024/1.1/ > C O N N E X I O N S Rice

More information

ADJUNKHOOF. Titel: Adjunkhoof (Skool) Doel van die pos: staan om die skool te bestuur, en om. Verseker die effektiewe implementering van. leierskap.

ADJUNKHOOF. Titel: Adjunkhoof (Skool) Doel van die pos: staan om die skool te bestuur, en om. Verseker die effektiewe implementering van. leierskap. PLIGTESTAAT VAN DIE ADJUNKHOOF Titel: Adjunkhoof (Skool) Doel van die pos: Ondersteun die hoof deur hom/haar by te staan om die skool te bestuur, en om effektiewe onderwys te verseker. Verseker die effektiewe

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING, PRETORIA)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING, PRETORIA) SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (GAUTENG AFDELING,

More information

Gemeenteblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Lynnwood. Waarheen roep die Here vir Lynnwood?

Gemeenteblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Lynnwood. Waarheen roep die Here vir Lynnwood? NG LYNNWOOD www.lynnwoodng.org.za Tweede kwartaal 2009 KLEIN KRONIEK Gemeenteblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Lynnwood Waarheen roep die Here vir Lynnwood? Immanuel van Tonder Die afgelope twee

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

Pasteur en Lister oorwin kieme *

Pasteur en Lister oorwin kieme * OpenStax-CNX module: m24216 1 Pasteur en Lister oorwin kieme * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 SOSIALE WETENSKAPPE:

More information

n Narratiewe alternatief op die konsep van afhanklikheidsidentiteit: n Pastorale perspektief THEUNIS CHRISTIAAN ACKERMANN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PhD)

n Narratiewe alternatief op die konsep van afhanklikheidsidentiteit: n Pastorale perspektief THEUNIS CHRISTIAAN ACKERMANN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PhD) n Narratiewe alternatief op die konsep van afhanklikheidsidentiteit: n Pastorale perspektief deur THEUNIS CHRISTIAAN ACKERMANN vir die graad PHILOSOPHIAE DOCTOR (PhD) DEPARTEMENT PRAKTIESE TEOLOGIE (Pastorale

More information

Hierdie is n aansoek om die volgende regshulp:

Hierdie is n aansoek om die volgende regshulp: IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) In die saak tussen: Saak Nr. 3714/2003 LAMBERT HENDRIK ROUX ERWEE N.O. CATHARINA MARIA SUSANNA ERWEE Eerste Applikant Tweede

More information

Ned Geref Gemeente Lyttelton-Oos DIE HEROUT Sondag, 21 SEPTEMBER 2014 Hartlik welkom in die erediens vanoggend

Ned Geref Gemeente Lyttelton-Oos DIE HEROUT Sondag, 21 SEPTEMBER 2014 Hartlik welkom in die erediens vanoggend Ned Geref Gemeente Lyttelton-Oos DIE HEROUT Sondag, 21 SEPTEMBER 2014 Hartlik welkom in die erediens vanoggend Webtuiste: www.lytteltonoos.org.za SONDAG 21 September Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd Deurkollekte

More information

Soos n skeermes in die hand van n aap, so is geleerdheid in die kop van n dwaas. (CJ Langenhoven)

Soos n skeermes in die hand van n aap, so is geleerdheid in die kop van n dwaas. (CJ Langenhoven) LOFFIENUUS Nuusbrief 8/2017 Geagte Ouer Webblad: www.gelofte.co.za Soos n skeermes in die hand van n aap, so is geleerdheid in die kop van n dwaas. (CJ Langenhoven) 1. SAKE VIR DIE HOOF SE AANDAG Ons wys

More information

Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes

Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes Huweliks Seremonies Vir Uitverkorenes Die krag van tradisie is gevind in die emosies wat mense bind aan verskillende dade, simbole of praktyke. Tradisie wat oorgedra word van generasie tot generasie bring

More information

Missionary Perspectives in the New Testament

Missionary Perspectives in the New Testament BOEKBEKENDSTELLING Missionary Perspectives in the New Testament Pictures from chosen New Testament literature JOHANN DU PLESSIS, EDDIE ORSMOND & HENNIE VAN DEVENTER (EDS) VITAL INFORMATION PAGES: 300 CATEGORY:

More information

Maand-Krant. RIGLYNE OOR BEGRAFNISSE IN WAPADRANT-GEMEENTE. (Begrawe of Verassing?)

Maand-Krant. RIGLYNE OOR BEGRAFNISSE IN WAPADRANT-GEMEENTE. (Begrawe of Verassing?) Maand-Krant JULIE 2013 RIGLYNE OOR BEGRAFNISSE IN WAPADRANT-GEMEENTE. (Begrawe of Verassing?) Die volgende riglyne is deur die Raad van Ouderlinge (RvO) goedgekeur as ons gemeente se standpunt oor die

More information

HOOFSTUK 3 INTER-DISSIPLINÊRE GESPREK EN INTERPRETASIE VAN IMMIGRASIE-NARRATIEWE

HOOFSTUK 3 INTER-DISSIPLINÊRE GESPREK EN INTERPRETASIE VAN IMMIGRASIE-NARRATIEWE HOOFSTUK 3 INTER-DISSIPLINÊRE GESPREK EN INTERPRETASIE VAN IMMIGRASIE-NARRATIEWE 1. RESPONDENTE Hierdie prakties-teologiese ondersoek gebruik spesifieke gesprekke met verskillende spesialiste in verskillende

More information

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS HOOFSTUK 5 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 5.1 INLEIDING Met die navorsing is daar ondersoek ingestel na die effek van Gestaltspelterapie op die selfbeeld van die leergestremde leerder. In Hoofstuk 1 is

More information

JAN BOTES / JB MUSIC PORTEFUELJE PROFILE SANGER

JAN BOTES / JB MUSIC PORTEFUELJE PROFILE SANGER JAN BOTES / JB MUSIC PORTEFUELJE PROFILE SANGER Inhoud / Index Tydsduur van die glyskuif is slegs 4 min. 48 sek. Dankie aan u wat die tyd neem om dit deur te lees The timeframe of the slideshow is only

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

GEREFORMEERDE KERK LYTTELTON

GEREFORMEERDE KERK LYTTELTON 1 13 Januarie 2019 Jaargang 37 Nommer 01 GEREFORMEERDE KERK LYTTELTON www.gklyttelton.org.za ONS EREDIENSTE VANDAG Ons Gemeente wil graag Ds. Casper Breed van harte bedank vir sy onbaatsugtige diens hier

More information

505. Hoekom ek Sabbat hou vanaf 12 uur en nie 6 uur sononder nie. Kom ons kyk eers wat in die Skrifte (Geskiedenis boek) staan oor die saak. Lev.

505. Hoekom ek Sabbat hou vanaf 12 uur en nie 6 uur sononder nie. Kom ons kyk eers wat in die Skrifte (Geskiedenis boek) staan oor die saak. Lev. 505. Hoekom ek Sabbat hou vanaf 12 uur en nie 6 uur sononder nie. Kom ons kyk eers wat in die Skrifte (Geskiedenis boek) staan oor die saak. Lev. 6:9 Gee bevel aan Aäron en sy seuns en sê: Dit is die Wet

More information

G. J. du Preez

G. J. du Preez G. J. du Preez 072 1876 076 1. Die plat Aarde As ons begin kyk na die filosowe en reisigers was daar redelik bakleiery tussen hulle oor n ronde aarde en n plat een. So 200 of wat jare voor YAHUSHA het

More information