Maand-Krant OKTOBER sommer nie. Tog weet meeste van ons (Christene, EERS VOLG, DAN VERSTAAN: deur Roedolf Botha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Maand-Krant OKTOBER sommer nie. Tog weet meeste van ons (Christene, EERS VOLG, DAN VERSTAAN: deur Roedolf Botha"

Transcription

1 Maand-Krant OKTOBER 2015 EERS VOLG, DAN VERSTAAN: deur Roedolf Botha (Uit: E-Kerk, My Wêreld Nuusbrief) Die wetenskaplike vra vir die predikant aangaande sy geloof in God: How do you know that you re not deluding yourself? For me, I need proof. Die predikant antwoord: Proof? Hm Did you love your dad? Your father: did you love him? Sy (wetenskaplike): Yes, very much. Hy: Prove it. Die predikant is Palmer Joss, gespeel deur Matthew McConaughey in die rolprent Contact (1997). Die wetenskaplike is Ellie Arroway en word gespeel deur Jodie Foster. Sy is iemand wat niks kan aanvaar wat nie met sintuie waargeneem kan word en empiries bewys kan word nie. Net so eis baie mense vandag van Christene dat ons God, geloof of die waarheid van die Bybel moet kan bewys. Kom ek val sommer met die deur in die huis. Het jy geweet die hoogste en belangrikste waardes in die heelal kan nie bewys word nie? Hoe belangriker n waarde, hoe minder kan dit bewys word. In elk geval nie deur die wetenskaplike metode van observasie nie. Ons kan nie bewys dat liefde n belangrike morele waarde behoort te wees nie. Ons kan bewys dat baie mense dink dis belangrik. Maar bewys dat dit so móét wees? Nie sommer nie. Tog weet meeste van ons (Christene, godsdienstiges of niegelowiges) dat ons dit as n fundamentele waarde behoort te ag. Ons kan nie eers bewys dat liefde bestaan as n emosie nie. Dis waarom Ellie Arroway in Contact nie kon bewys dat sy haar pa liefgehad het nie, alhoewel niemand enige rede sou kon hê om dit te bevraagteken nie. Dit was Nietzsche se hele punt: alle goeie dade wat ons vandag kan interpreteer as liefde was volgens hom maar net magspel. Ek maak vir my vrou die deur oop, koop blomme, was die skottelgoed bloot omdat dit lewe vir my makliker maak en sal maak dat sy vir my gee wat ek wil hê. Ons kan dus bewys dat mense bewéér hulle leef in liefde, maar bewys dat dit bestaan? Dis nie so eenvoudig nie. Tog aanvaar ons almal die bestaan van liefde. Ons kan nie belangrike morele waardes bewys nie. Ons kan byvoorbeeld nie bewys dat dít wat die Nazis aan die Jode gedoen het tydens die tweede wêreldoorlog, verkeerd was nie. Tog aanvaar meeste van ons dat dit gruwelike wandade was. So belangrik soos wat die wetenskap is kan die wetenskap homself nie eers bewys nie! Wanneer n wetenskaplike byvoorbeeld deur die mikroskoop kyk word die lig-impulse deur sy oë gestuur na sy brein wat die impulse moet interpreteer. Ons het geen manier om wetenskaplik te bewys dat hierdie 1

2 waarnemings en interpretasies van ons as mense deur middel van ons brein en bewussyn korrek is nie. Tog aanvaar meeste van ons dat die realiteit geken kan word en dat ons die wêreld om ons getrou kan waarneem met ons sintuie. Dit word egter in geloof aanvaar want presiese sekerheid kan ons nie gee nie, selfs nie eers die wetenskap nie. So ook met God en geloof. God kan nie bewys word nie want Hy staan buite tyd en ruimte en die wetenskap kan slegs die materiële wêreld waarneem binne tyd en ruimte. Ons kan egter God se vingerafdrukke in die natuur en wêreld raaksien en deur middel van gesonde argumentasie en denke sekere afleidings oor God maak. Dit kan ons weer lei tot redelike waarskynlikheid aangaande dit wat ons glo (en diep denke aangaande God is uiters noodsaaklik vir ons geloof!). Maar bewys? Nie sommer nie. Mense wat dus vir klinkklare objektiewe antwoorde soek moet maar weer dink. In Jesus se tyd het mense ook objektiewe bewyse gesoek deur te vra vir wonders en tekens. Eers tekens, dán sal hulle glo. Nie so met Jesus nie. Hy sê vir die Jode by die huttefees: As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer van God af kom Johannes 7: 17. Jesus sê dat sekerhede oor Hom juis die teenoorgestelde kant om werk: Éérs volg, éérs gehoorsaam wees, dán sal jy die waarheid sien, sien dat Jesus die waarheid is. Dis duidelik regdeur die evangelies. Toe elkeen van die dissipels hulle vriendskap met Jesus begin het was geen een van hulle seker oor Jesus nie. Dit was die stap op die pad sáám met Hom wat hulle later oortuig het. Aan die einde van die fliek Contact beleef Ellie Arroway hoe geestelike waarhede werk. As wetenskaplike wou sy nog altyd eers die feite kry en dan n opinie vorm. Sy beleef egter toe n baie persoonlike geestelike avontuur wat sy nie kon bewys of verduidelik aan enige iemand anders nie, maar wat haar vir altyd verander het. Terwyl sy deur n baie emosionele sessie moes gaan waar sy onder kruisverhoor staan deur haar medewetenskaplikes, kan sy geen enkele bewys van haar ervaring op die tafel plaas nie. Sy probeer verduidelik met die volgende woorde: I had an experience that I can t prove I can t explain it but everything that I know as a human being tells me that it was real. I was given something wonderful, something that changed me forever a vision of the universe that tells us undeniably how tiny and insignificant and how rare and precious we all are a vision that tells us that we are part of something that is bigger than ourselves, that we re not that none of us are alone. I wish I could share that. I wish that everyone could even for one moment feel that awe and humility and hope but that continues to be my wish. Sy beleef n diep geestelike ervaring van onuitspreeklike skoonheid en sy kan dit nie bewys nie. Haar gewilligheid om deel te neem aan die ervaring het egter aan haar die mees waardevolle en fundamentele geestelike kennis besorg: Daar s n groter Realiteit wat die wêreld en alles in die wêreld bymekaar hou en dit kan nie bewys word nie, nie deur die wetenskap nie. Jy moet, soos sy, eers die ervaring betree, dit binnegaan en dit leef, dán kom die begrip. Die dieper waarhede van die lewe kan nie bewys word nie. Dit kan net beleef word. Dis waarom Jesus ons uitnooi met die woorde Volg My. Volg My en kom beleef dat Ek die waarheid is. En wanneer ons Hom volg mag ons agterkom how tiny and insignificant and how rare and precious we all are that we are part of something that is bigger than ourselves, that we re not that none of us are alone 2

3 KOEKVERKOPING Ons kleingroep hou eenkeer per maand n koekverkoping op n Sondag tussen die twee oggend-eredienste. Die fondse wat ons insamel word vir uitreikprojekte gebruik. Die volgende verkoping word beplan vir 25 Oktober ná die eerste oggenddiens. Dit vind plaas in die saal. Enige skenkings van gebak sal baie waardeer word. Bring >asb ook geld saam om van die gebak te koop en kom ondersteun ons! Vir meer inligting kontak Kobie de Ronde by Kleingroep G028 ########## BESOEKE AAN DIE PAUL JUNGNICKELTEHUIS (PJN) Prof Amie van Wyk Dit is Donderdagmiddag 17:00. Rondom my sit n groepie inwoners, talle in rystoele. Hulle is verstandelik en/of liggaamlik gestrem. Sommige se hande is erg misvorm, ander se bene en voete, nog ander se liggame. Sommige praat moeilik en byna onverstaanbaar. Hulle is altyd buitengewoon vriendelik en blymoedig en as ek vra hoe dit gaan, kom die antwoord spontaan: Baie goed, dankie, dominee. En woon julle lekker? Ja, dominee. Is die kos lekker? Ja, dominee. En is die versorging goed? Ja, dominee. Sedert 17 Februarie 2013 lê ek elke twee weke by hulle n besoek af en dan bring ek n kort boodskap uit die Bybel. Soms vra ek een van hulle om n gebed te doen en soms sing ons n lied saam. Die woorde kom soms stotterend, maar die Here luister na elke gebed en elke lied, dit weet ons. Aan die begin het ons groepie uit tien-plus bestaan en vanjaar was ons al by geleentheid 33 saam. Hier verdwyn alle teologiese probleme, of anders gestel: verkry dit n diepte wat n teoloog laat steier. Ek besluit om vanjaar die wonderwerke van Jesus te behandel, en iemand vra: Dominee, as Jesus soveel mense van hulle kwale kon genees het, waarom genees Hy dan nie ons ook nie? Jy tas na antwoorde. Jy wys daarop dat die groot Geneesheer ons van die grootste wonde, naamlik die sonde, genees. Ook daarop dat Christus nie alle siekes van sy tyd genees het nie. Verder dat Paulus drie maal gebid het dat die Here die doring in sy vlees moet wegneem maar moes hoor: My genade is vir jou genoeg. Jy wys op die beroemde woorde van Jesaja: dié wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die Here gee dikwels nie krag vóór die swaar tyd nie, maar ín die swaar tyd. En dan uiteindelik: in die Groot Toekoms sal daar geen wonde of siekte of gebreke meer wees nie. En jy wonder: is só n antwoord troosryk genoeg vir n gemoed vol vrae en n liggaam vol pyn? Die begripsvermoë van die meeste is verswak en die evangelie moet in sy eenvoud gebring word. Hulle ken dit, dit staan in Johannes 3:16, hulle omhels dit van harte. In bostaande uiteensetting word verwys na die inwoners van Paul Jungnickeltehuis in die ooste van Pretoria. Die tehuis is vernoem na die gestremde seun Paul van dr en mev Arrie Jungnickel. Die deure van die tehuis is in Mei 1983 geopen. Aanvanklik is behuising aan 42 volwasse persone verskaf, maar vanweë eenwording met n ander tehuis word uiteindelik 139 gestremdes versorg. Tans word die tehuis deur die (nie-winsgewende) Kungwini Welsynsorganisasie beheer en van die volgende items voorsien: basiese mediese versorging; voedselsekuriteit; washuisdienste; beskermde werkswinkel; terapeutiese programme; sosialiseringsprogramme; religieuse programme en maatskaplike werkdienste. 3

4 Benewens die tehuis word ook talle ander welsyns- en opheffingsprogramme in die omgewing onderneem. Aan die hoof van PJN staan Thea de Bruyn, n lidmaat van die Gereformeerde Kerk Wapadrant. Elke keer voordat ek by die tehuis gaan besoek aflê, stuur ek n sms aan Neels Schutte (links op die foto), wat as kontakpersoon optree en die ander laat weet dat die dominee op pad is. Vanjaar het een van die inwoners, Fourie Snyders, belydenis van die geloof in Wapadrantgemeente afgelê. Dit was aandoenlike oomblikke. Webblad: of e-pos: >>>>>>>>>>> BRIEF AAN AL DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SA Uit verskeie oorde het dit onder die aandag van die Kuratore gekom dat daar talle lidmate is wat teologie wil studeer en hulle vir die bediening wil bekwaam, maar wat deur omstandighede daarvan weerhou word om by die Teologiese Skool in Potchefstroom vir studie aan te meld. Van die redes wat genoem word, is gebrek aan fondse, 'n vaste beroep wat hulle nie vir die duur van die studietyd kan prysgee nie, of 'n ontoereikende matriekkwalifikasie. Daarom bring die Kuratore die volgende onder die aandag van die kerke: (1) Opleiding by die Teologiese Skool in Potchefstroom (TSP) is inderdaad die beste weg vir voornemende predikante om vir die bediening in die GKSA toegerus te word. (2) Met goedkeuring van die Sinode is daar egter 'n weg geskep waarlangs die eerste vier jaar van predikantsopleiding van die TSP beskikbaar gestel word vir kandidate wat nie na Potchefstroom kan kom nie of wat nie die studie kan bekostig nie. Dit is naamlik deur die proses van afstandsonderrigleer (OAL) vanaf die TSP en die NWU, wat deur inisiatiewe van die maatskappy Docenda aan studente buite Potchefstroom beskikbaar gestel word. (3) Voornemende kandidate wat daarin belangstel om hulle opleiding of deel daarvan langs hierdie weg te ondergaan, word versoek om by die Kuratore van die TSP die nodige aansoek te doen. Aansoekers word gevra om daarmee saam 'n duidelike motivering aan te heg waarom die studie nie in Potchefstroom kan plaasvind nie. Vir meer inligting en aansoekprosedure word belangstellendes versoek om te skakel met die Registrateur TSP, tel , of by die volgende e-posadres: (4) Voornemende kandidate wat oor 'n matriekkwalifikasie met vrystelling beskik, maar nie ʼn APS-telling van minstens 24 het nie, en dus nie toelating tot BTh kan kry nie, kan by die NWU aansoek doen om Uniprep, ʼn oorbruggingsjaar, te voltooi ten einde toelating tot BTh te kry. Uniprep is ʼn afstandprogram. U broeder in Christus, Posbus Noordbrug 2522 Tel (018) Faks(O86) Prof GJC Jordaan REKTOR TSP (Namens Kuratore) 4

5 Broeders en susters in die Here Ek neem die vrymoedigheid om namens die deputate vir ekumeniese sake die verslegtende toestand van ons medegelowiges in Suid-Soedan onder u aandag te bring. Die burgeroorlog daar stuur op ʼn groter-wordende ramp af wat derduisende mense haweloos en sonder kos laat. Ek het van ds. Patrick Jok van die Sudanese Reformed Churches, met wie ons ekumeni ese eenheid het, die volgende verneem: The humanitarian situation of our members as well as of the country is growing bad. We have been hoping that peace would come, but the indicators are showing the opposite. We need your prayers. Baie van die lidmate woon tans onder haglike omstandighede in VN-vlugtelingkampe. Die finansiële hulp wat ons verlede jaar kon verleen, het ʼn verskil gemaak, maar is lankal uitgeput. Ons vra vir u ernstige voorbidding! Malan van Rhyn (VDM) <<<<<<< Kruis- Kultuur Nuus Met elke nuwe groen blaar speel die lente se orkes toenemend driftig die melodie van n nuwe lewende groeiseisoen. Al meer bome vee slaap uit die oë en gaan koop nuwe klere vir die jaar wat kom. Daar is baie kleure om van te kies maar die bome kies altyd groen, of jy nou n dik boom is met maer takke, of n lang maer boom met krom wortels, groen bly die populere keuse! Vet stamme, maer stamme, kort stamme, lang stamme almal lyk en voel ewe pronkerig in lente groen. Mens hoor nooit n histeriese boom uitroep: hier-die groen gaan nie by my pas nie want ek het dié winter te veel bas aangesit! Nee, die lente se mooi sit nie in die hoogte van die boom of die buiging van die tak nie maar in die glans van n juigende nuwe lewe wat gedra word met innerlike blydskap. Die lente se groen is n ander soort groen as die diepgroen van n selfversekerde somerblaar, dis n ligte groen, n nuwe groen, n bly-wees groen asof daar n gloeilamp in elke blaar aangeskakel is. Dis n boom wat sê: ek het hoop vir die nuwe jaar. Dalk kan ons n ding of twee by die Here se skepping leer, miskien moet ons nie ons geluk soek in hoe ons lyk of waar ons geplant is nie, maar in die nuwe lewe wat God deur ons laat vloei. Ook ons is lote aan n Wingerdstok wat lewenssap nie uit ons omstandighede put nie maar drink uit die oorvol Bron waaruit ons groei. Dalk word party bome so oud omdat hulle nie al hul ou blare saamdra nie maar elke jaar die oud afgooi en nuut aantrek vir die nuwe geleentheid wat die Vader gee. Dalk kan hulle so uitbundig groen wees omdat hulle nie die ou blare laat saam partytjie hou nie! Miskien is daar ook ou blare, seer blare en kwaad blare wat ons moet afskud sodat dit wat nuut en hoopvol is, deur God in ons gegroei kan word. Soms moet ons ook sing: dis heerlike lente die winter is verby! Ons eer die Here vir dit wat Hy hier by ons en ook in elkeen van julle se lewe laat gebeur. 1. Skool: Ons het pas besoek gehad van die mense wat die curriculum van ons skool ontwikkel het. Soos julle weet is dit n curriculum wat spesiaal ontwerp is vir kinders wat uit landelike omgewings kom. Hierdie kursus word in Engels aangebied deur ons onderwysers om te verseker dat die kinders toegang sal hê tot beter geleenthede as wanneer hulle slegs Sotho magtig is. Hulle het ons kinders getoets en bevind dat ons kinders se lees en wiskunde vaardighede 5

6 heeltemal op standaard is. Daar is bevind dat ons gr. 1 kinders se leesvaardighede op dieselfde standaard is as eerstetaal leerders. Mens moet in ag neem dat die kinders eintlik Sotho sprekers is en tog is hulle vaardighde op dieselfde standaard as kinders wat Engels as huistaal het! Ons is dankbaar vir die goeie werk wat by die skool gedoen word. Ons eer die Here ook vir die geloofsontwikkeling wat by die kinders plaasvind deur die werking van die Gees. Die kinders bid met oortuiging en daar het al verskeie wonderlike dinge plaasgevind as gevolg van hierdie kinders se gebede! 2. Naskoolse opleiding: Ons is tans by twee skole in Meqheleng besig met die opvoeding van kinders wat sukkel om akademies te vorder. Ons eer die Here vir die vordering wat hier gemaak word. Ons gebruik dieselfde curriculum as by ons plaasskool en die kinders vorder goed. Ons het ook pas n week opleiding aangebied vir al ons hulponderwysers wat ons gebruik om hierdie naskoolse hulp aan kinders te verskaf. Ons het ook hulponderwysers van Clocolan opgelei wat reeds begin het met n skool vir kinders wat nie toegang tot staatskole het nie. Ons dank die Here dat Hy vir ons so n geleentheid gee om kinders se lewens te impakteer met die wonder van Sy Koninkryk. Ons sal graag nog hulponderwysers wil oplei om die groot nood in die omgewing aan te spreek. Ons dink waarlik dat hierdie n praktiese manier is om nog kinders op ander plekke te bereik. 3. Ekonomiese ontwikkeling: Soos julle weet kyk ons ook na maniere om ons gemeenskap te help om ekonomies vooruitgang te maak. Dis n Koninkryksbeginsel dat mense goeie rentmeesters moet wees en dis belangrik vir ons land dat mense maniere moet vind om te kan voortbestaan. Ons het reeds verskeie gesprekke gehad met persone wat ons geïdentifiseer het om hierdie projek te loods in Meqheleng in Ficksburg en Clocolan. Ons is tans besig om sisteme in plek te kry om die finansies en logistiek te bestuur. Die idee is steeds om varsprodukte wat ons op die plaas produseer soos meel, vleis, melk en eiers aan klein besighede te voorsien teen n lae prys sodat hulle dit kan bemark in hul omgewing teen n billike prys tot voordeel van die gemeenskap. Hierdie is ook n dissipleskap geleentheid om mense op te lei in die beginsels van die koninkryk. Ons sal graag shipping containers wil gebruik om hierdie klein besighede op verskillende plekke te begin. Dit sal wonderlik wees as ons hulp kan kry in die verkryging van hierdie shipping containers. 4. Hulp: Dankie vir almal wat reeds so wonderlik betrokke is. Ek neem daarom ook verder vrymoedigheid deur te vra vir hulp: 1. Ons moet n nuwe onderwyser aanstel by ons skool vir volgende jaar, hierdie salaris beloop R8000 per maand. 2. Ons sal graag nog hulponderwysers wil oplei om ander skole te bedien, tans betaal ons hulle R1000 per maand. 3. Soos reeds genoem sal ons graag shipping containers wil gebruik vir die begin van klein besighede in die Ficksburg en Clocolan omgewings tot opheffing van die ekonomiese omstandighede van mense in daardie gebiede. 5. Slot Ons dank die Here vir wat Hy doen, dit is Sy Koninkryk en Hy voorsien vir groot en klein, mag elkeen van julle ook Sy wonderlike teenwoordigheid ervaar! Mag elkeen van ons besef dat die Here ons gebruik waar ons is tot sigbaarmaking van Sy koninkryk. Mag ons nuwe lentebome wees reg vir die nuwe seisoen! Geniet die Here! Groete Petrus (Sloet) Grové 6

7 STAND VAN DIE FINANSIËLE SAKE VAN WAPADRANT-GEMEENTE Jaar tot datum (8 maande) beloop die netto surplus R HOE WORD DIE FONDSE AANGEWEND: (Deel 6) Hiermee wil die Finansiesdiensgroep die lidmate stelselmatig in die opvolgende Maand-Krante inlig oor die aanwending van al die fondse, met die doel tot meer deursigtigheid en begrip. Hierdie keer staan ons stil by die UITREIK DIENSGROEP-begrotingspos, waar daar opsommend vir die volgende begroot word. nl: Personeel Hier is 1 deeltydse personeellid betrokke, om toe te sien dat die betrokke bediening se werksaamhede koördineer en administreer word. (Dit beloop 17 % van die betrokke pos en 1.1 % van die totale begroting.) Befondsing van die amptelike uitreik-aksies - Vir die aanwending om die gemeente se amptelike uitreik-inisiatiewe en dus ook die 3 nie-winsgewende organisasies (NPO) van die gemeente, finansieel te ondersteun. (Dit beloop 70% van die betrokke pos en 4.4% van die totale begroting.) Ander kostes - Vir die aanwending van: Bemarking, kursusse en ander byeenkomste/funksies, administratiewe kostes, ens. (Dit beloop 13 % van die betrokke pos en 0.8 % van die totale begroting.) ********************************************************** Verdeling: Verloop van die beriggewing (reeds gepubliseer, tans en vir die toekoms) Kerkkas Kerkkantoor Terrein en Geboue Diakonie Eredienste Uitreik Pastoraal Gesin en Jeug Kleingroepe Bedienaars Kapitaal ********************************************************** Vir n gemeente om finansieel te oorleef en al die uitgawes te kan dek, maak ons hoofsaaklik staat op Vrywillige finansiële Skenkings / Donasies / Dankoffers / Liefdegawes / Bydraes. Ons bankbesonderhede vir hierdie doel: Gereformeerde Kerk Wapadrant, ABSA rek nr , takkode (BAIE BELANGRIK: Naam, van en doel as verwysing). Anonieme bydraes ook welkom. Vir meer gereelde bydraes kan n debietorder gereël word by die kerkkantoor by: / 7

8 GKSA-ALMANAK 2016 Bestelling vir die GKSA-Almanak 2016 kan nou soos volg geplaas word: Skryf jou naam, van, kontaknommer en aantal eksemplare wat jy wil hê, op n koevert, en plaas die kontant (R70 per eksemplaar) in die koevert. Plaas die koevert in die bydraekassie of gee af by die kerkkantoor gedurende die week. Bestellings sluit 25 Okt ^^^^^^^^^ ******** U word hartlik uitgenooi, my broeder en suster, om met u lofstem tot eer van die HERE, ons Verbondsgod, te kom deel wees van ʼn Psalmfees tot die eer van Sy Naam as voortsetting van die herdenking van die hervorming. Ons gaan fokus op die Totius-berymings. Plek: Gereformeerde Kerk Akasia Datum: Sondag 1 November 2015 Tyd: 14:00 Navrae: Willie

9 T T CLOETE-VIERING IN ONS KERKGEBOU: n Interessante, leersame oggend! Wanneer: Dinsdag 27 Oktober Tyd: 09:00 10:00 (in die tydgleuf van die Senior-Bybelstudiegroep) Kom deel n paar gedagtes met Annatjie Strydom oor die lewe en werk van TT Cloete Bring u digbundels saam en laat die digkuns u inspireer. Van Cloete, n gedig wat spreek van sy verwondering oor die natuur en oor God wat skep daar is meer poësie in die sneeuvlokkie as in die letterkunde en baie meer poësie in die miskruier in die toktokkie in die meteorologie en entomologie in die môremis en in die bergpiek die horison wat in die hemel wegraak in die rooswolk is daar baie meer liriek die aarde is deur n digter gemaak ^^^^^^^^^^ Gedig na aanleiding van die depressie waardeur ekself is My Getsemane My God, my God Waarom het U my verlaat? My in n gat So diep en donker ingedompel? Die deksel, swart soos roet Het U opgesit My alleen gelos Om self te sien kom klaar Waarom bly U so ver van my Laat my alleen in my ellende? Ek roep en roep, maar tevergeefs U oor is van my weggedraai. My dag is swart, my nag pikswart Hoe moet ek maak Om weer die lig te sien En in u guns te kom? En dan op n dag Sien ek die lig Gaan op n skrefie oop Ek t weer u guns gewen! Nou jubel ek En sing van vreugd U t my weer raakgesien En aan u hart gedruk! My God, my God Hoe groot is u genade Oor n enkel sterweling So klein, so dom, so nietig! In u groot heelal! Bets Schutte 9

10 Die eendagwerkswinkel vind plaas op 7 November ********* El Shalem Fondsinsameling Optrede deur: Mathys Roets Waar: Gereformeerde Kerk Centurion, h/v Alethea- en Basden-laan, Centurion Wanneer: Saterdag, 7 November 2015 om 11:00 Kostes: R 80 p/p. Navrae: Minnette de Beer Selnommer:

11 11

12 TOTSIENS Die tyd het aangebreek dat ons uit die gemeente na Modimolle (Nylstroom) vertrek. Dit is nie moontlik om aan elkeen persoonlik totsiens te sê nie, dus doen ons dit langs hierdie weg. GK Wapadrant was die afgelope 15 jaar ons geestelike tuiste waar ons ons dissipelskap kon uitleef en in die geloof kon groei. Baie dankie aan al die broeders en susters wat deel van ons lewe kon wees en vir die liefde en geloofsondersteuning wat ons ontvang het, veral van ons kleingroep (KG 030). Mag julle almal elke dag die groot genade en liefde van die Here ervaar en met vreugde jul christenskap uitleef. Groete, Geurt en Marthella van Dijk. >>>>>>>> AFRI-DUET FEES Datum: 23 Oktober 2015 in die ZK Matthews Teater Unisa. Kunstenaars is Willie & Natasha Joubert, Jannie Moolman & Corlea Botha, Henry van Dyk & Helena Ceronio, Louis Loock & Zanne Stapelberg. Bespreek by Sien meer besonderhede op kennisgewingbord in die saal. *************** BEROEPE ONTVANG 1. Dr AJ (Albert) Coetsee van Uitschot na Bloempark 2. Ds D Kotzee (Dirk) van Gobabis na Pretoria Alkantrant BEROEPE AANVAAR Ds OL Moncho [Oageng] van Itsoseng Bokone na Ikageng. BEROEPE BEDANK 1. Ds RA Bain (Ronald) van Potchefstroom Cachet na Pretoria Alkantrant. 2. Dr AJ (Albert) Coetzee van Uitschot na Bloempark. >>>>>>>>> Attestate ontvang: Geref Cullinan: Catharina Magaretha Maree en Jan Christoffel Erasmus Maree (seun); Greenfields 1 Geref Groblersdal: Erasmus Johannes Smit; Plot 110, Bashewa Geref Rietvallei: Gerhardus Johannes Cornelis, Cornelia Jansen van Rensburg en dooplidmate Susanna Maria, Ilouise en Gerli; Tuinplaasstraat 659 Attestate na: Geref Centurion: Johann & Anna Catharina Nöthling Geref Pietersburg-Suid: Adriaan Johan & Barbara Bianca Nel met dooplidmaat Driaan Geref Klerksdorp-Noord: Eljana Goosen Geref Lyttelton: Cornelius Alwyn & Alida Jansen Geref Lyttelton: Pieter Gert Lodewyk & Jacobus Lourens Carolus van der Walt Geref Nylstroom: Geurt & Marthella van Dijk Bewys van lidmaatskap aangevra: Johan Paul Gerard & Pauline Lentz Gerhard & Anna Johanna Coetzee Elizabeth Wilhelmina Prinsloo Johannes Gerhardus Stephanus & Nicolene Elmarie Minnaar en dooplidmaat Hugo Judith Maryna Adriana Sophia May Pieter Adriaan Goosen Karin Crous Jurgens Jacobus & Reynet Doman 12

13 Chrisante SAMEROEPER: Véra Tollig of / PRETORIA-OOS HOSPITAAL: TEL: OKTOBER Annemarie Rheeders: / (Wo); Hendrik Vermaak: (Vry); Roelien Jooste: / (Ma); Pieter de Wet: OKTOBER Hannie Yssel: / (S) (Do); Hillegina den Boer: / (Di); Deleen Kornelius: (Woens); Robbie Nel: (Di) OKTOBER Izabel Pretorius (Do): ; Annemarie Rheeders (Wo): / ; Lofti & Hester Nel: / (Di) 26 OKTOBER 1 NOVEMBER Annemarie Rheeders: / (Wo); Hendrik Vermaak: (Vry); Roelien Jooste: / (Ma); Pieter de Wet: NOVEMBER Hannie Yssel: / (S) (Do); Hillegina den Boer: / (Di); Deleen Kornelius: (Woens); Robbie Nel: (Di) 9-15 NOVEMBER Izabel Pretorius (Do): ; Annemarie Rheeders (Wo): / ; Lofti & Hester Nel: / (Di) LIFE FAERIE GLEN HOSPITAAL: TEL: Jan Tollig: / (S); Mariaan vd Walt: ; KLOOF-HOSPITAAL: TEL: Isabel Lensink: / Clara de Jonge: / WILGERS HOSPITAAL: TEL: OKTOBER Marina v Wyk: (Ma); Nancy Snyman (Woens); Daleen Koekemoer: / (Do); Hannatjie v Aswegen: (Sa) OKTOBER Cor Meindertsma: (S) (Do); Truus Meindertsma: (Woens/Vry) OKTOBER Flip Hennop: ; Braam Gous: / OKTOBER 1 NOVEMBER Marina v Wyk: (Ma); Nancy Snyman (Woens); Daleen Koekemoer: / (Do); Hannatjie v Aswegen: (Sa) 2-8 NOVEMBER Cor Meindertsma: (S) (Do); Truus Meindertsma: (Woens/Vry) 9-15 NOVEMBER Flip Hennop: ; Braam Gous: / ADDISIONELE LEDE VIR WILGERS: André Sandilands: /

14 ANDER HOSPITALE: Peet en Lacia Vermeulen: / EUGéNE MARAIS, JAKARANDA, MUELMED, LOUIS PASTEUR, MEDFORUM, ZUID-AFRIKAANS Ben Nel: (W) / & Miemie Mennen MUELMED-, HART- & ZUID-AFRIKAANS-HOSPITAAL, JAKARANDA, UROLOGIE André Sandilands: / KINDERBEDIENING: Rita Schoen: / TUISVERPLEGING: Slegs vir Wapadrant-gemeentelede: Hetta Henning: ; Irene Hugo : / ; ONDERSTEUNINGSDIENSGROEP (PASTORAAL): Vorster Combrink: SENIORS - TUISBESOEK: Daleen v Wyk: / ; Lettie Louw ; Hetta Henning: ; Karla Boer: ; Petro Bouwer: / ; KANKERPASIëNTE / ONDERSTEUNING / BESOEKE Matty Coetzee: VERJAARDAE: GELUKWENSING VIR OKTOBER 2015 Noemnaam Van Verjaar Landlyn Pieter Prinsloo 10/ Louis Holtzhausen 10/02 FJ Lessing 10/ Elandri Pet 10/02 Cassie Roodt 10/02 Dirk Van Rooy 10/02 Annemijn Vink 10/02 Bernadet De Wet 10/03 André Knoetze 10/ Tristan Kotzé 10/03 Mieke Lombard 10/ Shane Moore 10/ Neville Rabie 10/03 Goodson Mchenga 10/04 Kobus Mostert 10/ Frans Stapelberg 10/04 Burger Venter 10/ Emil Bekker 10/05 Eduard De Muelenaere 10/ André Groenewald 10/ Meykayla Kloppers 10/05 Suzanne Boshoff 10/06 Adél Botha 10/ Hélen Coetzee 10/06 Valerie Cornberg 10/

15 Elida Du Toit 10/06 Cornél Esterhuizen 10/ Zani Malan 10/06 Anjenel Van Der Walt 10/ Suzanne Van der Walt 10/06 Cobus De Jager 10/07 Renzo Derksen 10/07 Alida Jooste 10/07 Carla Kruger 10/07 Amanda Nel 10/ Louise Smuts 10/ Ida Van Tonder 10/ Vincent Vlok 10/ Marentia Jordaan 10/08 Corrie Kleynhans 10/ Anje Kruger 10/08 Johan Prinsloo 10/08 Ockie Scholtz 10/08 Lucas Weideman 10/ Ria Booyens 10/09 Lou Coetzer 10/ Christo Erasmus 10/09 Mariaan Blattes 10/ Ravonne J van Vuuren 10/ Martin Rautenbach 10/10 Reinhard Schlenther 10/10 Fern Smook 10/10 Ewald Vorster 10/ Suritha Aucamp 10/ Jef Brugmans 10/11 Fransie De Villiers 10/11 Roy Geyser 10/11 Ester Oberholster 10/11 Martina Schoen 10/ Jacques J van Vuuren 10/12 Jaco Lursen 10/ Kevin Markram 10/12 Karla Meyer 10/ Ruben Muller 10/ Leona Venter 10/ Renctia Wessels 10/ Anton Ferreira 10/13 Gerrie Nel 10/ Wicus Olivier 10/ Pieter Peach 10/13 Petro V Wyk de Vries 10/ Geo Basson 10/14 Annelize Du Plessis 10/14 Charmaine Trollip 10/ Hendrik Kloppers 10/ Burgher Pienaar 10/15 15

16 Rudolf Steenkamp 10/15 Sorein Van Vollenhoven 10/ Ammie Van Wyk 10/ Frans Kruger 10/16 Saartjie Kuyper 10/ Amelia Pretorius 10/16 Charné Ries 10/16 Cassie Schutte 10/ Péru Van Niekerk 10/16 Tom Vosloo 10/16 Johann Badenhorst 10/17 Yvonne Labuschagne 10/17 Tonnie Van der Laan 10/17 Barry Griesel 10/18 Martin Heystek 10/18 Estiaan Lubbe 10/18 Dillian Pienaar 10/18 Hettie Van Niekerk 10/ Koos Van Rooy 10/ Andries Van Wyk 10/ Trudie Watkinson 10/18 Marietjie Badenhorst 10/ Kobus Coetzer 10/ Nadia Labuschagne 10/19 Carien Louwrens 10/19 Nadia Van Rooyen 10/ Niel Erasmus 10/20 Martin Kruger 10/ Dirk Postma 10/20 Werner Roos 10/20 Sarie Aucamp 10/ Nic Bester 10/ Annette Leijenaar 10/21 Annalize Olivier 10/ Jan Hendrik Schutte 10/ Niehla Weideman 10/21 Therese Bron 10/22 Callie Coetzee 10/ Maritza Coetzee 10/22 Elle McKenna 10/22 Aart Van Dijk 10/22 Theuns Van Heerden 10/22 Herman Erasmus 10/ Pieter Goosen 10/23 Sonia Helberg 10/ Willie Kuperus 10/ Wikus Roos 10/ Zandré Stapelberg 10/23 Johann Steenkamp 10/23 Andries Visser 10/23 Derrick Bartie 10/24 16

17 Frans Cloete 10/ Danie Crous 10/24 Rigter Jansen 10/24 Almi Lamey 10/ Johan Badenhorst 10/25 Liezl De Beer 10/25 Hanlie Lombard 10/25 Handru Stapelberg 10/25 Kylie Swanepoel 10/25 Marisa Van Niekerk 10/25 Robert Whitehead 10/ Chantal Coetzer 10/26 Faan Crous 10/ Zandelee Esterhuizen 10/ Luna Gravett 10/26 Stephan Labuschagne 10/26 Letty Maglangu 10/26 Reinart Moraal 10/26 Geertje Slump 10/ Marlies Viljoen 10/ Wynand Badenhorst 10/27 Gideo Basson 10/27 Anna-Marie Brummer 10/ Richard Cornberg 10/ Johan De Klerk 10/ Flip De Witt 10/27 Henk Fourie 10/ Nanette Hennop 10/27 Anzelle Heystek 10/27 Crizaan Naudé 10/27 Arné Strydom 10/ Charl Van Der Walt 10/ Marlie Van der Zwaard 10/ Lourensa Botha 10/28 Lana De Kock 10/28 Basie Jansen 10/ Marguerite Lamey 10/ Ella-Marie Leuschner 10/ Alida Nigrini 10/ Lena Van Der Walt 10/ Louis Van Heerden 10/28 Morné Van Tonder 10/28 Maritha Vorster 10/28 Rinie White 10/28 Matty Coetzee 10/29 Tjaart Conradie 10/29 Jan De Beer 10/29 Fanie Du Plessis 10/30 Wessel Du Plessis 10/30 Anton Kooi 10/ Lismari Van Der Walt 10/

18 Amelia Van Zyl 10/30 Hester Veltkamp 10/ Simon Venter 10/30 Andries Visser 10/ Hernus De Vries 10/31 Henrico Du Plessis 10/31 Thea Fourie 10/31 Judy Linnenkamp 10/ Ida Smit 10/31 Gené Van Niekerk 10/ Louis Van Wyk 10/ ^^^^^^^^^^ ALMAL SE MANDJIE Wildebeest "Off-road"-kampsleepwa te huur. Tent, yskas/vrieskas-kombinasie, gasbottels, kratte en eetgerei ingesluit. R5000 deposito, R480/dag. Laer koste/dag vir langer periodes. Kontak Matthys by of of Marius by of Betroubare tuinwerker beskikbaar op Maandae: Koos werk 3 dae per week by die kerk in die tuin en is baie betroubaar. Kontak hom by Grassnyer gesoek: n Werker by die kerk is op soek na n ou grassnyer wat hy kan gebruik om Saterdae n ekstra inkomste te verdien deur grasperke in sy omgewing te sny. As jy kan help skakel asb vir Patrick by Te huur in Waterkloofrif: Veilige tuineenheid, 1 slaapkamer, badkamer, opwasgeriewe, Skoonmaakdiens een dag per week. Privaatingang, motorafdak en gebruik van swembad en lapa. Perfek vir nagraadse student of jong werkende man. R3 800 p.m. Okkupasie 1 Oktober 2015 Kontak Estelle by SPEELGROEPIE vir 3-5 jariges in liefdevolle, huislike omgewing (3 of 4 dae per week, van 8:30 tot 12:30). Klein groepie, maksimum 12. Jare ondervinding. Kontak Ineke du Preez by Vroulike kassier word dringend benodig by ʼn winkel in Atterbury Value Mart. Kontak asb vir Marie Oosthuizen of Johan van Zyl by Herstel van ou klokke: Het u n mooi ou/antieke klok wat stilstaan, vuil is of sommer in n vergete hoekie staan omdat hy nie werk nie? Ek herstel en restoureer klokke. Skakel Cor Meindertsma by of Valley View 3, Haymeadowstraat, Faerie Glen (langs Renaissance Aftree-oord). Ek maak nuwe seile vir tuinsambrele volgens die ou patroon asook 'n oortreksel wat die afgeslaande sambreel kan beskerm. Kontak Vicky by of stuur ook WhatsApp. 18

19 As jy n dubbelbed-raamwerk (nie n basis nie) en/of n enkelbedmatras, of n laaikas het om te skenk, kontak asb die kerkkantoor Dit is vir die sekuriteitsmense by die kerk. Voorsiening van gaar groente in houers: Gems, wortels, groenbone, blomkool, broccoli, spinasie, botterskorsies en patats. Alles gereed om in die mikrogolf te druk, warm te maak en te eet. R15 per houer. Bel Sarel Venter vir bestellings en navrae by Gemeubileerde suite in Waterkloofrif. Ruim slaapkamer met badkamer, sitkamer en kroegyskas. Privaatingang, motorafdak en gebruik van swembad en lapa. R1 200 per nag. Geen etes ingesluit. Kontak Magda by Gemeubileerde woonstel in Menlopark te huur vir n enkelpersoon vanaf 1 Oktober Naby universiteit, skole en busroetes geleë. Slaap-/sit- en badkamer en kombuis. Ingesluit by die huur is: Parkering, ADT-sekuriteit, DSTV-aansluiting, water en ligte, plus wasgoed. NIE-ROKERS teen R5000 per maand. Kontaknommers: /

20 PKM Transport Algemene Meubelvervoere en Langafstande. Bokse en Verpakkingsmateriale te koop. Skakel asb vir gratis kwotasie by u woning. Kassie / Anna-Mari of OKTOBER BY LAERSKOOL HEKPOORT Dit is weer tyd vir groot pret en plesier wanneer die 4x4-eienaars hul vernuf op ons 4x4-hindernisbaan gaan toets. Die baan se uitleg is verander, daar is n uitdagende moddergat en elke hindernis het n man - of muis -opsie! Standaard 4x4-voertuie kan ook deelneem. Dit is n dag vir die hele gesin. Eet- en drinkgoed beskikbaar, verskeie stalletjies, ens. Grootskermrugby. Inskrywings begin R300 p/voertuig wat deelneem. Toeskouers toegang R40 p/p en kinders onder 12 jr R20. Veilige oornagkampering met pragtige ablusiegeriewe, slegs R500 per staanplek (4 persone). R100 vir ektra persoon. Adverteer jou besigheid! Borg n hindernis vir slegs R1000. Vir meer inligting skakel: Alex by of Jaco by