Expression 889. Manual. Stitches. Sewing Machine. + On/off switch + 4 step button hole + Stitch width control. Bukanayaditaelo Ibhukwa Lemiyalelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Expression 889. Manual. Stitches. Sewing Machine. + On/off switch + 4 step button hole + Stitch width control. Bukanayaditaelo Ibhukwa Lemiyalelo"

Transcription

1 Expression 889 Sewing Machine Motjhini o Rokang wa Umshini Wokuthunga Wakwa 18 Stitches + On/off switch + 4 step button hole + Stitch width control Manual Bukanayaditaelo Ibhukwa Lemiyalelo

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Ditaelo Tsa Bohlokwa Tsa Polokeho Ha o sebedisa sebediswa sa motlakase. Ka mehla o lokela ho latela tlhokomelo ya motheo mabapi le polokeho, ho kenyeletswa le ho latelang: Bala ditaelo kaofela pele ho tshebediso (ya sesebediswa sena). OTSI-Ho fokotsa kotsi ya ho otlwa ke motlakase: Sesebediswa ha se a tshwanela hore le ka mohla se tlohellwe se se na motho ya se hlokometseng nako eo se kentsweng polakeng ya motlakase. Ka mehla ntsha sesebediswa sena polakeng ya motlakase kapele ka mora ho se sebedisa le pele o se hlwekisa. TEMOSO-Ho fokotsa kotsi ya ho tjha, mollo, ho otlwa ke motlakase, kapa temalo bathong: 1. O se dumelle hore sesebediswa sena se sebediswa jwaloka sebapadiswa. Fadimeha haholo nakong eo sesebediswa sena se sebediswang haufi le bana. 2. Sebedisa sesebediswa sena feela bakeng sa morero wa sona jwaloka ha o hlalositswe bukaneng ena. Sebedisa feela dikgomarelo tse kgothaletswang ke moetsi wa sesebediswa sena jwaloka ha ho ngotswe bukaneng ena. 3. Le ka mohla o se sebedise sesebediswa sena haeba kgwele ya sona e senyehile kapa polaka ya motlakase e senyehile, kapa e kene metsing. Kgutlisetsa sesebediswa ho morekisi kapa setsi sa ditshebeletso se haufi bakeng sa tlhahlobo, tokiso ya dikarolo tsa motlakase kapa tsa motjhini. 4. Le ka mohla o se sebedise sesebediswa sena ha masobana afe kapa afe a moya a thibane. Boloka masobana a moya a motjhini wa ho roka a hammoho le taolo ya motjhini ya leoto a sa bokella lint, lerole, le lesela le leketlang. 5. Le ka mohla o se kenye letho hara lesoba la motjhini. 6. O se sebedise sesebediswa sena o le ka ntle. 7. O se sebedise sesebediswa sena moo ho sebediswang dinyanyatsi (aerosol) kapa moo ho sebediswang oksejene. 8. Ho emisa motjhini, sotha dintho tsohle tse laolang motjhini ho fihla boemong ba tima ("O"), mme e be o tlosa sesebediswa polakeng ya motlakase. 9. O se time sesebediswa ka ho hula feela kgwele polakeng. Ho tlosa motjhini polakeng, tshwara polaka, e seng ho hula kgwele. 10. Sesebediswa sena ha se a rerelwa hore se sebediswe ke batho (ho kenyeletswa le bana) ba nang le dikgolofalo mmeleng, methapong ya kutlo kapa kelellong, kapa ba se nang tsebo ya sesebediswa, ntle le haeba batho bana ba behilwe leihlo kapa ba fuwe ditaelo mabapi le tshebediso ya sesebediswa sena ke motho ya ikarabellang bakeng sa polokeho ya bona. Bana ba tshwanetse ho bewa leihlo ho etsa bonnete ba hore ha ba bapale ka sesebediswa sena. SESOTHO Kotsi 1. Ka dinako tsohle o tlose kgwele ya motlakase polakeng pele o kenya bulb e nngwe. Kenya bulb ya mofuta o tshwanang ya 15 watts sebakeng sa e sa sebetseng. 2. O se tshware sesebediswa se wetseng hara metsi. Hang hang tlosa kgwele e leng polakeng. 3. O se behe kapa ho boloka sesebediswa sena moo se ka wang kapa ho wela sinking ya metsi. O se behe kapa ho rothetsa metsi kapa mokedikedi o mong sesebedisweng sena. 2

27 Temoso 1. Menwana ya hao e be hole le dikarolo tsohle tse tsamayang tsa sesebediswa. O be hlokolotsi ka ho kgethehileng haufi le nalete ya motjhini. 2. Ka dinako tsohle o sebedise pleite e nepahetseng ya nalete. Pleiti e fosahetseng e ka roba nalete. 3. O se sebedise dinalete tse kobehileng. 4. O se hule kapa ho sutumetsa lesela nakong eo motjhini o etsang dititjhi (meroko). Sena se ka foposa nalete mme e ka robeha. 5. Tima motjhini wa ho roka ("O") ha o etsa diphetoho kapa ditokiso dife kapa dife sebakeng sa nalete, jwaloka ho kenya gareng naletedng, ho fetola nalete, ho kenya gareng hara lebidi la gareng, kapa ho fetola presser foot, jl. 6. Ka dinako tsohle o tlose kgwele ya motlakase ya motjhini o rokang polakeng ya motlakase ha o tlosa dikwahelo, o tshela oli motjhing, kapa ha o etsa ditokiso dife kapa dife motjhining tse boletsweng bukaneng ya ditaelo. 7. Le ka mohla o se sebedise motjhini bokahodimong bo bonolo jwaloka hodimo bethe kapa sofa moo masobana a moya a ka kwalehang. Boloka Ditaelo Tsena Re a o lebohisa ka ho reka Empisal Sewing Machine ya rona. Karolo ka nngwe ya ona e entswe ka sepheo sa ho etsa bonnete ba hore e bolokehile mme hape e a tshepahala. Pele o sebedisa sebediswa sena kgetlo la pele, ka kopo bala bukana ya ditaelo ka hloko le ho e boloka bakeng sa ho e sheba hape nakong e tlang. Dikarolo tsa motjhini di kenyeletsa: Lebidi la gareng la ka pele Switjhi ya On/Off Boemo ba nalete ka letsohong le letshehadi le bohareng Disititjhi tse 18 Lesobana la konopo le mehato e 4 Selaodi sa bophara ba sititjhi Bopharo bo boholo haholo ba sititjhi ba 4.5mm Sekwahelo se bonolo Bolelele bo boholo haholo ba sititjhi ba 4.5mm Sititjhi se kgutlelang morao Nalete e habedi Letsoho le ikemetseng Setshwaro Waendara ya lebidi la gareng Sehatisi sa ho tshwara le ho lokolla Drop feed Ho rokella dikonopo Leoto la zipi SESOTHO 3

28 Lenane La Dikahare KAROL YA 1 DIKAROLO TSA BOHLOKWA 5 Setshwantsho sa dikarolo SESOTHO KAROLO YA 2 HO ITOKISETSA HO ROKA 6 Ho hokella motjhini phepelong ya motlakase 6 Selaodi sa leoto 7 Tafole e atolosang (Lebokose la ho boloka dintho tse ding) 7 Kamoo o ka phahamisang le ho kgutlisa presser foot 8 Ho tjhentjha dinalete 8 Tjhate ya gareng le nalate 9 Ho tlosa le kenya lebokose la gareng 9 Ho seta diphini tsa gareng 10 Lebokose la lebidi la gareng 10 Ho tsamaisa lebidi la gareng 11 Ho kenya gareng motjhing 11 Ho leka-lekanya kgulo ya nalete ya gareng 12 Sekgethi sa sititjhi 12 Konopo ya ho laola bolelele ba sititjhi 13 Ho lokisa botsitso ba ho tiya ha sititjhi 13 Selaola sititjhi se kgutlelang morao 13 Pleiti e nang le lesobana la ho etsa sititjhi 13 Boemo ba nalete ka letsohong le letshehadi KAROLO YA 3 HO ITOKISETSA HO ROKA 14 Ho roka sititjhi se otlolohileng 14 Ho fetola lehlakore la ho roka 14 Ho roka ka tsela e matswedintsweke KAROLO YA 4 HO SEBEDISA DITITJHI 15 Sitithi sa ho harela (overcasting) 15 Sititjhi sa lemeno 16 Sititjhi se meharelo e meraro e kang ya ho loha 16 Sititjhi se nang le matla a meharelo e meraro 17 Ho Sebedisa 17 Seetsi sa Zipi Lemeno 18 Ho rokella dikonopo 18 Nalete e masobana a mabedi 19 Ho roka sititjhi sa lesobana la konopo KAROLO YA 5 SITITJHI SA HO KGABISA 20 Shell tuck 20 Dipaterone tsa dititjhi KAROLO YA VI HO HLOKOMELA MOTJHINI 21 Ho qhaqha le ho kopanya hape hook race 21 Ho hlwekisa meno a hulang lesela sa motjhini 22 Ho rarolla mathata 23 Hoboloka motjhini 23 Ho sevisa motjhini 24 Tiisetso 4

29 KAROL YA I DIKAROLO TSA BOHLOKWA Setshwantsho sa dikarolo K M N A B L C D F E J I H G A B C D E F G H I J K L M N Bokapele ba pleite Sekenya nalete Thutswana ya sekenya nalete (boikgethelo) Sekenya nalete (boikgethelo) Diphini tsa Sepoli Seemisi sa waendara ya lebidi la gareng Thutswana ya waendara ya lebidi la garengsekwahelo se kapele Sititjhi se kgutlelang morao Bokatlase Sekgethi sa setitjhi Daele e kahodimo ya ho tiisa sititjhi Sekwahelo sa huku Tafole e atolositsweng (Lebokose la ho boloka) A B C J I H G A B C D E F G H Lebidi la botsitso Sekurufu Konopo ya selaodi ya bolelele ba sititjhi Lesoba (sokete) la kgwele hutswana ya sehatisi sa leoto Letsoho le ikemetseng Sekurufu sa nalete Sekwahelo se kamorao SESOTHO D E F 5

30 HO ITOKISETSA HO ROKA 1 Ho hokella motjhini phepelong ya motlakase Pele o hokella motjhini matleng a motlakase, etsa bonnete ba hore voltage le ho phalla kgafetsa ha matla a motlakase ho kgema le matla a motlakase a hlokwang ke motjhini Kenya polaka e nang non-reversible kgweleng ya sokete le ho polaka motjhini phepelong ya matla a motlakase 3 Lebone la ho Roka Lebone la motjhini le kentswe ka mora bokahodimong ba pleite Sotha sekrofu ho elella ka letsohong le letshehadi mme o tlose bokahodimo ba pleiti (A) Ho tlosa...sothela ka letsohong le letshehadi Ho kenya e nngwe...sothela ka letsohong le letona 2 Taolo ya Leoto Lebelo la ho roka le ka fetolwa ka selaodi Ha o hatisa ka matla selaodi, motjhini o tla sebetsa ka lebelo le phahameng SESOTHO 6

31 Tafole e atolosang (Lebokose la ho boloka dintho tse ding) 1 Tafole e Atolosang Tafole e atolosang e fana ka bokahodimo bo eketsehileng ba ho rokela mme e ka tloswa habonolo bakeng sa ho roka ka bolokolohi dikarolo tse rarahaneng ntle ho tafole Bakeng sa ho roka ka bolokolohi Hula ntlha e qetellong ya tafole e atolosang ho elella ka letsohong le letshehadi jwaloka ha ho bontshitswe Bakeng sa ho kgutlisetsa tafole e atolosang Sututsa tafole e atolosang ho fihlela e kenella hantle motjhing Ho isa hodimo le tlase Sehatisi sa Leoto 2-3 Ho isa hodimo le tlase Sehatisi sa LeotoIsa hodimo Sothela lebidi la botsitso ho ella ho wena ho phahamisetsa nalete boemong bo phahameng haholo Hatella thutswana bokamoraong ba setshwari sa leoto Sehatisi sa leoto se tla ya fatshe 4 Phahamisa sehatisi sa leoto Beha sehatisi sa leoto e le hore phini leotong e ba katlase ho setshwari sa leoto Theola setshwari sa leoto e le hore leoto le be sebakeng sa lona SESOTHO

32 Ho tjhentjha dinalete Tjhate ya gareng le nalate 1 Phahamisa nalete ka hore o sothele lebidi la botsitso ho elella ho wena le ho theola sehatisi sa leoto. Fasolla hanyenyane sekurufo se leng ho tlelempe e tshwereng nalete e le hore e lokolohe. Tima motjhini le ho o hokella phepelong ya motlakase. Kgwehlisa sekurufu sa nalete ka ho se sothela ka letsohong le letshehadi. Tlosa nalete tlelempeng. Kenya nalete e ntjha hara tlelempe mme lehlakore le bataletseng le o furalle. Ha o kenya nalete tlelempeng e kenyeletse hare haholo le ho fasa sekurufu sa tlelempe haholo. Kenya gareng. Hokella hape motjhini phepelong ya motlakase, kgantsha motjhini le ho tswela pele o roka. 1 Tafole e Atolosang Tafole e atolosang e fana ka bokahodimo bo eketsehileng ba ho rokela mme e ka tloswa habonolo bakeng sa ho roka ka bolokolohi dikarolo tse rarahaneng ntle ho tafole Bakeng sa ho roka ka bolokolohi Hula ntlha e qetellong ya tafole e atolosang ho elella ka letsohong le letshehadi jwaloka ha ho bontshitswe Bakeng sa ho kgutlisetsa tafole e atolosang Sututsa tafole e atolosang ho fihlela e kenella hantle motjhing * Hlahloba dinalete tsa hao kgafetsa hore ha di nthithi. Ho senyeha ha meroko le masala a disiliki ka mehla ho bakwa ke dinalete tse senyehileng. Masela Digareng Boholo ba Nalete SESOTHO Boima bo bobebe Boima bo Mahareng Boima bo Hodimo Crepe de Chine, Voile Lawn, Organdy, Georgette, Tricot Lesela, Khothone, Pique, Serge, Double Knits, Percale Denim, Tweed, Gabardine, Coating, Drapery le Masela a aposteri Siliki e bonolo Khothone e bonolo Sinthetiki Khothone Kwahetswe 50 siliki 50 ho isa ho 80 Khothone 50 ho isa ho 60 Sinthetiki Khothone Kwahetswe ka Poliestara 50 silk 40 ho isa ho 50 Khothone 40 ho isa ho 50 Sinthetiki Khothone Kwahetswe ka tpoliestara 9 kapa kapa kapa 16 8

33 Ho tlosa le kenya lebokose la gareng Tima motjhini ha o etsa sena. 1 Buka sekwahelo sa qhwaelang. 2 Phahamisa nalete ka ho sothela lebedi la botsitso ho elella ho wena. Ntsha lebokose la lebidi la gareng. 3 Ha o kenya lebokose la lebidi la gareng, kenya lenaka hara seqhwaketsani se potolohang. Kgantsha motjhini. Ho potolohisa Lebidi la Gareng Fapanya gareng hore e bope palo ya robedi bakeng sa tiileng hantle. Hula gareng ho tswa ho sepoli. Tsamaisa gareng ho potoloha waendara ya lebidi la gareng se tataisang gareng. Kenya gareng ho phunyeletsa lesoba le leng masobeng a lebidi la gareng ho tswa kahare ho ya kantle. Kenya lebidi la gareng hara waendara ya lebidi la gareng, sutusetsa ka letsohong le letona. Ka ntlha ya gareng eo o e tshwereng letsohong la hao, hatella fatshe selaola leoto. Emisa motjhini ha o entse dipotoloho tse mmalwa, mme o kgaole gareng haufi le lesoba la lebidi la gareng. Hatella fatshe selaola leoto hape Ha lebidi la gareng le tletse hantle le tla ikemisa ka bolona. toliki ka letsohong le letshehadi, le ho kgaotsa gareng SESOTHO

34 Ho kenya gareng lebiding la gareng 1) Kenya lebidi la gareng hara lebokose. Etsa bonneteba hore gareng e sothela ka lehlakoreng la motsu. 2) Hula gareng ho e kenya lesobeng la lebokose la gareng 3) Hula gareng tlasa sepring sa ho tiisa gareng lesobeng la nalete. Tlohela gareng e ka etsang 14cm kantle Ho Kenya Gareng Motjhining Lokolla thutswana hore e be boemong ba yona bo phahameng haholo ka ho sotha lebidi la botsitso ho ella ho wena. Phahamisa sehatisi sa leoto. Beha sepoli hara phini ya sepoli jwaloka ha ho bontshitswe, gareng e tswe ho tswa kamora ho sepoli. 1. Hula gareng ditshetswaneng tse e tataisang ka ho sebedisa matsoho a hao ka bobedi. 2. Ha o ntse o tshwere gareng haufi le sepoli, hulela gareng sebakeng sa tenshene le ho potoloha setshwari sa sepring. 3. Ka tiyo hulela gareng hodimo ho feta thutswana ho tloha ke letsohong le letona ho ya ka letsohong le letshehadi. 4. Hulela gareng tlase le ho e kenya setataising sa gareng sa nalete. 5. Gareng e kengwa lesobeng la nalte ho tloha kamorao ho ya kapele. TLHOKOMEDISO: Ho ka hlokeha hore o kgaole ntlha ya gareng ka sekere se bohale e le hore ho be bonolo ho kenya gareng lesobeng la nalete. Bulela motlakase wa motjhini ka mora ho kenya gareng motjhing le lebiding la gareng. Jwale o loketse ho roka. 1 3 Ho Kenya Gareng Motjhining Ka mehla o time motjhini ha o kenya gareng SESOTHO 2 10

35 Ho harela gareng lebiding la gareng Ho tsitsisa ho tiya ha gareng naleteng 1. Phahamisa sehatisi sa leoto le ho tshwara gareng e leng naleteng habonolo ka letsoho le letshehadi. 2 Butle sothela lebidi la botsitso ho elella ho wena ka letsoho le letona ho fihlela nalete a theohela fatshe mme o tswela pele ho sotha lebidi la botsitso ho fihlela thutswana e le boemong bo phahameng haholo. Hula ha bonolo gareng ka ho etsa lupu le gareng e leng lebiding la gareng ka tlase. 3 Hula gareng ya bolelele ba 15 cm (6 ) ka mora sehatisi sa leoto le ka tlasa sona. 1 Ho tsitsisa ho tiya ha gareng naleteng 2 Gareng e kentsweng naleteng le gareng e leng lebiding la gareng ka tlase e tshwanetse ho kopana bohareng ba masala ka sititjhi se otlolohileng. 3 Seta palo ya daele ya ho tiya ha gareng letshwaong la ho seta. 4 Hlephisa ho tiya ha gareng ka ho isa daele nomorong e tlase SESOTHO 11

36 Sekgethi sa sititjhi Konopo ya ho laola bolelele ba sititjhi Sekgethi sa sititjhi ha se etse feela sititjhi seo o se kgethileng, empa hape se laola bophara ba setitjhi se matswedintsweke. TLHOKOMEDISO: Ho qoba ho senyeha ha nalete kapa lesela, etsa bonnete ba hore nalete ya hao e phahamisitswe le ho tloswa leseleng nakong eo o lokisa selaodi sena Stitch selector Setting mark Stitch selector Sekgethi sa sititjhi Letshwao la ho seta Sekgethi sa sititjhi Stitch length control knob Stitch length Setting mark Stitch length control knob Konopo e laolang bolelele ba sititjhi Bolelele ba sititjhi Letshwao la ho seta Konopo e laolang bolelele ba sititjhi Selaodi sa bolelele ba sititjhi bo laola bolelele ba setitjhi mme hape se na le seting ya bolelele ba sititjhi. Ha palo e phahame, sititjhi se tla ba selelele. 0 e bolela hore ha ho phepelo. Ho itshetlehile ka lesela le sebediswang kapa kgetho ya hao mabapi le masobana a dikonopo, o ka fetola botenya ba sititjhi sa lesobana la konopo tekanong ya botlase ba lesobana ( ) la selaoding sa bolelele ba sititjhi 1 SESOTHO

37 Ho lokisa botsitso ba ho tiya ha sititjhi 1. Bolelele ba Sititjhi a Bolelele ba Sititjhi b Letshwao la ho seta c Konopo ya ho Laola Bolelele ba Sititjhji Ho kgetha ho Saroloha ha Disititjhi, ho seta selaodi hore se be boemong ba SS. Ha o roka ka sititjhi se sarolohileng, Selaodi sa Bolelele ba Sititjhi se tshwanetse ho ba bohareng pakeng tsa + (boemong ba SS) bakeng sa masela a mangata. Ho itshetlehile ka mofuta wa lesela le sebediswang, ho ka hlokahala hore o fetole selaodi sena hore se tsamaisane le sititjhi se yang pele ka ho roka ka moroko o kgutlelang morao. Ho kgutsufatsa ho disititjhi tse sarolohang, sotha selaodi ho se isa pele hanyenyane "-" Ho lelefatsa, sotha ho elella ho "+" Selaodi sa Sititjhi se Kgutlelang morao 1 Selaodi sa Sititjhi se Kgutlelang morao Ha fela o ntse o bolokile selaodi sa sititjhi se hateletswe, motjhini o tla roka ka ho kgutlela morao. Pleiti ya lesoba la nalete 2 Pleiti ya lesoba la nalete Ho kenya Pleiti e nang le lesobana la ho etsa sititjhi:: 1. Kenya pleiti sa sititjhi hara diphini tse 3 ka tlase. 2. Kenya diphini tsa pleiti e etsang sititjhi hara masobana a pleiti ya nalete. Meno a hula lesela a tla bonahala masobaneng a pleiti ya sititjhi. 3 Boemo ba Nalete Letsohong le Letshehadi Sebedisa Boemo bo ka Letsohong le Letshehadi ba Nalete bakeng sa ho laola ha o roka setitjhi ka hodimo kapa mophethong wa masela a thata. TLHOKOMEDISO: Sebedisa feela sehati sa leoto bakeng sa ho Roka ka Nalete Letsohong le Letshehadi. Bakeng sa boemo ba ho roka ka nalete e ka letsohong le letshehadi o sebedisa sititjhi sa nomoro ya 7 le 8 daeleng ya kgetho ya disititjhi b a c 2 SESOTHO 3 13

38 Ho roka sititjhi se otlolohileng 1 Ho Seta Motjhini a. Sititjhi b. Sekgethi sa sititjhi c. Daele ya ho eketsa ho tiya ha gareng d. Konopo e laolang bolelele ba sititjhi 2 ho isa ho 6 e. Leoto la seetsi sa sititjhi sa matswedintsweke 2 Theola sehatisi sa leoto le ho suthisetsa garengmorao. Ka bonolo selaodi sa leoto Ka bonolo tataisa lesela e le hore le qetelle le itsamaisa ka bolona motjhining. 3-4 Etsa bonnete ba hore thutswana e boemong bo phahameng haholo pele o qala Phahamisa sehatisi sa leoto le ho tlosa lesela, hulela gareng morao Haeba lesela le sa tswe sothela lebisi la letsoho ho wena ho qetella sititjhi, mme ka bonolo o hule lesela Ho Fetola Lehlakore la ho Roka 1 Emisa motjhini le ho sothela lebedi la botsitso ho elella ho wena ho isa nalete tlase leseleng. Phahamisa leoto la sehatisi. Tsamaisa lesela ho potoloha nalete ho fetola lehlakore la ho roka jwaloka ha o rata. Theola sehatisi sa leoto le ho tswela pele o roka. 2 Sititjhi sa Matswedintsweke a. Sititjhi d. Konopo e laolang bolelele b. Sekgethi sa sititjhi ba sititjhi 2 ho isa ho 6 c. Daele ya ho eketsa e. Leoto la seetsi sa sititjhi ho tiya ha gareng sa matswedintsweke 3 Sititjhi se matswedintsweke se sebediswa haholo bakeng sa hoe tsa overcasting, ho rokella dikonopo, jl. a b 1 c e d a c b b d SESOTHO e d 14

39 TSHEBEDISO YA DITITJHI Sititjhi sa overcasting Sititjhi sa haufi le momemo Sititjhi sa tricot Matla a Hararo a Sititjhi 1 Ho Seta Motjhini a. Sititjhi b. Sekgethi sa Sititjhi c. Ho eketsa ho tiya ha gareng daele ya 1 ho ya ho 4 d. Konopo ya taolo ya bolelele ba sitittjhi 1ho ya ho 2 e. Leoto la seetsi sa sititjhi sa matswedintsweke 2 Mofuta ona wa sititjhi o sebediswa haholo bakeng sa lemeno 3 Ho Seta Motjhini a. Sititjhi b. Sekgethi sa Sititjhi c. Ho eketsa ho tiya ha gareng daele ya 1 ho ya ho 4 d. Konopo ya taolo ya bolelele ba sitittjhi 1ho ya ho 2 e. Leoto la seetsi sa sititjhi sa matswedintsweke 4 Sititjhi se haufi le momemo se tla etswa dititjhing tse ngata tsa matswedintsweke haufi le momemo wa masela. 1 Ho Seta Motjhini a. Sititjhi b. Sekgethi sa Sititjhi c. Ho eketsa ho tiya ha gareng daele ya 1 ho ya ho 4 d. Konopo ya taolo ya bolelele ba sitittjhi 1ho ya ho 2 e. Leoto la seetsi sa sititjhi sa matswedintsweke 2 Beha lesela tlasa leoto la sehatisi e le hore qetello ya lona e ka ba ka hare hanyenyane ho elella ka letsohong le letona la sehatisi sa leoto. Tataiso lesela e le hore disititjhi di ba qetellong ya lesela. 3 Ho Seta Motjhini a. Sititjhi b. Sekgethi sa Sititjhi c. Ho eketsa ho tiya ha gareng daele ya 1 ho ya ho 4 d. Konopo ya taolo ya bolelele ba sitittjhi 1ho ya ho 2 e. Leoto la seetsi sa sititjhi sa matswedintsweke 4 Sititjhi se rokwa ka mahlakore a mabedi ka hodimo le ka tlase e le hore moroko o se tabohe ha bobebe. Diaparo di tshwanetse ho rokwa ka merokoe menyenyane pele e rokellwa ka ho feletseng. a b a b a b a b c d 1 3 c d c 1 d 3 c d 2 e e 4 2 e 4 e SESOTHO 15

40 Ho Sebedisa Seetsi sa Zipi 1 Ho Seta Motjhini a. Sititjhi b. Sekgethi sa sititjhi c. Daele ya ho eketsa ho tiya ha gareng 3 ho ya ho 6 d. Konopo ya ho laola bolelele ba sititjhi 2 e. Leoto la seetsi sa zipi 2 Kenya phini kapa meroko e menyenyane theiping ya zipi leseleng le ho e kenya tlasa leoto.hulela gareng morao le tlasa leoto. Roka lehlakore le ka letsohong le letshehadi la zipi, tataisa zipi elella menong a zipi le ho rokella zipi le seaparo hammoho.fetola seaparo le ho roka lehlakore le leng la zipi jwaloka ha o entse ka lehlakoreng le ka letsohong le letshehadi 3 Ho Seta Motjhini a. Sititjhi b. Sekgethi sa sititjhi c. Daele ya ho eketsa ho tiya ha gareng 2 ho ya ho 6 Karolo ya boikgetholo d. Konopo ya ho laola bolelele ba sititjhi 1.5 ho ya ho 4 e. Leoto la seetsi sa lemeno 1 Ho etsa lemeno le habedi la 0.25 cm (1/8") le bolelele ba hoo e ka bang 8 cm (3"). 2 Theolela nalete leseleng ntlheng eo o qalang ho roka, e be o e kenya tlasa leoto la seetsi sa lemeno. Roka dititjhi tse 3 kapa 4 ha o ntse o tshwere gareng ya nalete le ya lebidi la gareng le ka tlase 3 Kenya karolo e mennweng ya lesela tlasa leoto la seetsi sa lemeno. 4 Theola leoto la seetsi sa lemeno, e be o roka ka ho phahamisa ntlha ya lesela ha o e kenya ka bonolo motjhining le ka mokgwa o tshwanang 5 Mena hoo e ka bang 0.7cm [(1/4") a - b] dintlheng tse qetellong jwaloka ha ho bontshitswe, e le hore ho se be le lekukuno. 1 2 a b a b SESOTHO 1 2 c e d c d e a 5 b 16

41 Ho Sebedisa 1 Ho Seta Motjhini a. Sititjhi b. Sekgethi sa Sititjhi c. Ho eketsa ho tiya ha gareng daele ya 1 ho ya ho 4 d. Konopo ya taolo ya bolelele ba sitittjhi 1ho ya ho 2 e. Leoto la seetsi sa sititjhi sa matswedintsweke f. Pleiti ya nalete Sebedisa pleiti ya nalete bakeng sa ho kenya dikonopo. (Bona leqephe la 13) 2-3 Pini e ka kengwa ka hodimo ho konopo ho etsa lekukuno. Seta sekgethi sa sititjhi ho " ". Nyalanya lesoba la konopo le la leotole ho beha lesoba le ka letsohong le letshehadi ka tlase ho ntlha ya nalate. Theola leoto le ho fetola sekgethi sa paterone ho fihlela ntlha ya nalate e tswa ka hodimo lesobeng le nepahetseng la konopo. Roka dititjhi tse hlano le ho phahamisa nalete. Seta sekgethi sa sititjhi hore e be " " hape le ho roka dititjhi tse mmalwa ho tswa gareng. 4. Ho matlafatsa lekukuno lena, kgaola gareng mme o siye hoo e ka bang 20cm (8"). Theolela gareng ya nalete lesobeng le ho e harela lekukunongmme ka nalete e rokang hula gareng ka lehlakoreng le fosahetseng le hoe tsa lefoto a b e Seetsi sa Zipi Lemeno Sebedisa nalete e nang le dinalete tse pedi ho hlahisa mela e rokwang e bapile ho etsa sititjhi se kabisang ka nako e tshwanang. Kgetha paterone ya sititjhi se matswedintsweke. Sebedisa gareng ya mmala o tshwanang naleteng e rokang habedi kapa mebala e fapaneng. Bakeng sa mela e bapileng ka ho phethahetseng ya sititjhi se ka hodimo seaparong se rokwang, sebedisa seting ya sititjhi se otlolohileng ka ho sebedisa boemo bo mahareng.o se sebedise nalete e ka letsohong le letshehadi hoe tsa sititjhi se otlolohileng : hobane nalete e tla hlaba hodima pleiti mme e tla robeha. Kenya nalete e nang le dinalete tse pedi ka tsela e tshwanang le nalete e tlwaelehileng mme lehlakore le bataletseng le shebe kamorao. Kenya gareng motjhining mme o ele hloko hore digareng di dula di arohane kamoo ho ka kgonehang ha o di kenya masobeng a tataisang gareng le diski ya ho tiya ha gareng. Seta paterone ya sekgethi sa sititjhi hore e be sititjhing seo o se ratang.. O se sete thutswana ya sitittjhi hore e be hole ka letsohong le letsona kapa letsohong le letshehadi ho feta letshwao le mahareng hobane ho seng jwalo nalete e rokang habedi e tla hlaba hodima pleiti le ho robeha.. Pele o qala, hlahloba hore ha ho na ntho e sitisang ka ho sothela lebidi ho elella ho wena ka. 1 c d f SESOTHO

42 Nalete e masobana a mabedi Nalete e nang le dinalete tse pedi e ka sebediswa feela ka dititjhi tse otlolohileng kapa dititjhi tse matswedintsweke (boemong bo bohareng feela) ka dititjihi tse pedi tsa nomoro 5, 7, 8 le 9. Ha o a tshwanetse ho feta halofo ya seting ho daele ya sekgethi sa sititjhi jwaloka ha ho bontshwa setshwantshong se leqepheng la 19. Bakeng sa dititjhi tse pedi, ka kopo sheba setshwantsho se mona ka tlase: 18

43 Ho roka sititjhi sa lesobana la konopo 1 Ho etsa sititjhi sa dikonopo Ho Seta Motjhini a. Sititjhi b. Sekgethi sa Sititjhi c. Ho eketsa ho tiya ha gareng daele ya 1 ho ya ho 4 d. Leoto la seetsi sa sititjhi sa matswedintsweke Ho etsa teko ya lesoba la konopo le sampole ya lesela, seaparo sa sebele. Beha konopo hodima lesela la sampole le ho tshwaya hodima lona le ka tlase ho lekanya bolelele ba lesoba la konopo. 2 Seta sekgethi sa sititjhi ho Kenya digareng ka ho le letshehadi Phamisa nalete.theolela nalete seaparong Moo lesoba la konopo le qalang, le ho theola leoto. 3 Roka lehlakore le letshehadi o emise letshwaong le tlase. 1 Seta sekgethi sa sititjhi ho " Roka lehlakore le ka letsohong le letona la lesoba la konopo. Emisa motjhini ha o shebane ka kotloloho le sititjhi sa pele ka lehlakoreng le letshehadi le ho phahamisa nalate. 2 Seta sekgethi sa sititjhi ho " Roka dititjhi tse 5 ho matlafatsa disititjhi le ho phahamisa nalete leseleng. Seta selaodi sa bolelele ba sititjhi ho " 0 " le sekgethi sa sititjhi hore se roke kakotloloho. Roka dititjhi tse mmalwa tse tshwarang. 3 Tlosa lesela motjhining le ho kgaola digareng. Kenya phini hara dititjhi tse matlafatsang. E be o seha ho bula lemeno. Empa o hlokomele hore o se sehe dititjhi 4Roka dititjhi tse 5 ho matlafatsa dititjhi le ho phahamisa nalate leseleng SESOTHO

44 DITITJHI TSE KGABISANG 1 Shell Tuck Ho Seta Motjhini a. Sititjhi b. Sekgethi sa Sititjhi c. Daele ya ho eketsa ho tiya ha gareng 3 ho ya ho 9 d. Konopo ya taolo ya bolelele ba sitittjhi 1ho ya ho 2 e. Leoto la seetsi sa matswedintsweke 2-3 Beha qetello e mennweng haufi le leoto. Nalete e tshwanetse ho kena qetellong ya lesela ka lehlakoreng le letona ho etsa tuck. 1 Ha ntho e hulelang lesela pele le kamorao e sa tsitsa ho itshetlehile ka mofuta wa lesela, lokisa botsitso ka ho sotha taolo ya sititjhi ka tsela e latelang: Ha dipaterone di teteane, lokisa ka ho sotha daele ho elella ho "+". (Bona leqephe la 13) Ha dipaterone di saroloha, lokisa ka ho sotha daele ho elella ho "-". (Bona leqephe la 13) 2 Ho Seta Motjhini a. Daele e eketsang ho tiya ha gareng 1 ho ya ho 4 b. Konopo e laolang bolelele ba sititjhi c. Leoto la seetsi sa matswedintsweke a b c d SESOTHO e a b c 20

45 HO HLOKOMELA MOTJHINI Ha o hlokomela motjhini wa hao, kapa ho o hlwekisa, ntsha digareng le ho o tlosa phepelong ya motlakase. Etsa se tshwanang le ha o kenya nalate e nngwe. Ho Qhaqha le ho Kopanya hape Hook R a c e 1 Ho qhaqha hook race: Phahamisetsa hodimo nalete boemong bo hodimo le ho bula sekwahelo sa huku (hook). Bula tshetswana e tshwereng lebokose la lebidi la gareng le ho e ntsha motjhining 2. HO HLOKOMELA MOTJHINI Ho bula ditshwari tsa hook race le ho tlosa reng ya hook race 3. Tlosa huku (hook). * Hlwekisa hook race ka borashe le ka lesela le bonolo le ommeng. 4 Ho kopanya hape hook race: Tshwara huku (hook) ka phini e bohareng le ho e kenya ka hloko hara hook race, e etse sedikadikwe se phethahetseng hara shuttle driver. Hokella reng ya hook race le ho etsa bonnete ba hore bokatlase bo kena hantle sebakeng seo. Notlela reng ya hook race ka ho sotha ditshwari hore di kgutlele boemong ba tsona ba pele. Kenya lebokose la lebidi la gareng. Kenya gareng motjhining le ho o hokella phepelong ya motlakase le karolo e rokang dititjhing matleng a motlakase 5 Hlwekisa Meno a Hulang Lesela Tlosa nalete le sehatisi sa leoto. Tlosa sekurufu sa pleiti ya nalate le ho tlosa pleiti ya nalete. 6 Ka borashe, hlwekisa lerole le boya bo tswang maseleng bo tshwasehileng hara meno a hulang lesela. Kgutlisetsa pleiti ya nalate, tiisa dikurufu tsa motjhini le tsa lebokose la lebidi la gareng, hokellamotjhini phepelong ya motlakase le ho hokella matla a ho roka SESOTHO TLHOKOMEDISO: Ho bonolo haeba o shebisa motjhini hodimo ho kgutlisetsa 21

46 Ho Rarolla Mathata Boemo Sesosa Referense Boemo Sesosa Referense Motjhini ha o tsamaye 1. Gareng e tshwarehile motjhing Ho fosa sititjhi 4. NTLHA YA BOLO ya nalete hasebetse Bona leqephe la 8 hantle mme o etsa 2. Meno a hulang lesela a ho roka sititjhi, lesela le bonolo le la lerata tshwarehile sinthetiki Bona leqephe la Gareng ya nalete ya e tsamaye hantle. SESOTHO Gareng ya nalete e kgaohile Nalete e robehile. Gareng e lebiding le ka tlase la gareng e kgaohile Dititjhi tse tlotsweng 1. Gareng ya nalete ya e tsamaye hantle. 2. Gareng ya nalete e tiile haholo 3. Nalete e kobehile kapa e nthithi 4. Nalete ha e ya kengwa hantle 5. Lesela ha le hulelwe morao nakong eo ho roka ho phethilweng. 6. Gareng e batla e le hole haholo le nalete. 1. Nalete ha e ya kengwa hantle 2. Nalete e kobehile kapa e nthithi 3. Sekurufu sa nalete ha se a tiya. 4. Ho tiya ha gareng ya nalete e tiile haholo. 5. Lesela ha le hulelwe morao nakong eo ho roka ho phethilweng. 6. Nalete e hole haholo le lesela le rokwang 7. Sekgethi sa sititjhi se ile sa qala ho sebetsa nakong eo nalete e leng leseleng Bona leqephe la 10 Bona leqephe la 11 Bona leqephe la 8 Bona leqephe la 8 Bona leqephe la 14 Bona leqephe la 8 Bona leqephe la 8 Bona leqephe la 8 Bona leqephe la 8 Bona leqephe la 11 Bona leqephe la 14 Bona leqephe la 8 Bona leqephe la Gareng e kengwang lebiding ha Bona leqephe la 10 e a kengwa hantle hara lebokose. 2. Boya ba masela bo bokellane Hlwekisa lebokose hara lebokose la gareng. la lebidi la gareng. 3. Lebidi la gareng le senyehile mme Fapanya lebidi la ha le tsamaye hantle. gareng 1. Nalete ha e ya kengwa hantle 2. Nalete e kobehile kapa e nthithi 3. Nalete le/kapa gareng ha di tshwanele mosebetsi o rokwang. Bona leqephe la 8 Bona leqephe la 8 Bona leqephe la 8 Ho bokellana ha Lemeno Sititjhi se etsa 1. Tenshene ya gareng ya e a tiya lupu tlasa lesela. 2. Gareng e batla e le hole haholo le nalete kapa haufi le gareng. Lesela ha le tsamaya hantle ho kena motjhining. Motjhini ha o sebetse Dititjhi tsa masobana a dikonopo ha a na botsitso 1. Gareng ya nalete e tiile haholo ho 3 2. Gareng ya nalete ya e tsamaye hantle. 3. Nalete e hole haholo le lesela le rokwang 4. Disititjhi di telele haholo bakeng sa lesela le rokwang. 5. Moo lesela le leng lesesaane haholo, beha lesela le leng ka tlase ho lesela leo. 1. Meno a hulang lesela a tlese boya ba masela 2. Dititjhi di le tshesane haholo. 1. Motjhini ha o a hokellwa polakeng. 2. Gareng e tshwasehile hara hook race 3. Tshetswana ya waedara ya lebidi la gareng e suthetse ka letsohong le letona 1. Bolelele ba sititjhi ha bo tshwanele lesela le rokwang 2. Lesela le hulelwa pele kapa le tshwasehile. Bona leqephe la 11 Bona leqephe la 10 Bona leqephe la 8 Etsa dititjhi di be nyenyane. Bona leqephe la 11 Bona leqephe la 8 Etsa dititjhi di be telele. Bona leqephe la 6 Bona leqephe la 9 Bona leqephela 12 O se qobelle lesela ho le tataisa 22

47 HO BOLOKA MOTJHINI Boloka motjhini lebokoseng la ona kapa sebakeng se hlwekileng, se ommeng. Le ka mohla o se tlamelle kgwele ya motlakase ho potoloha motjhini. HO SEVISA MOTJHINI Ha motjhini o sa sebetse hantle, ka kopo hlahloba dintho tse latelang: O latetse ditaelo ka nepo. Sokete ya motlakase leboteng e kgantshitswe. Matla a maholo a phepelo ya motlakase a ho ON. Polaka e kentse ka ho tiya soketeng. Haeba motjhini o ntse o sa sebetse ka mora ho hlahloba tse boletsweng ka hodimo: - Iteanye le morekisi wa motjhini bakeng sa tokiso kapa ho kengwa ha karolo e nngwe. Haeba morekisi a hloleha ho lokisa bothata mme ho hlokeha hore o kgutlise motjhini, etsa bonnete ba hore: Motjhini o kgutliswa ka hloko lebokoseng la ona leo o tlileng ka lona. Kenya bopaki ba hore o o rekile. Fana ka lebaka la ho kgutlisa motjhini. Haeba kgwele e fepelang motlakase e senyehile, moetsi wa motjhini kapa ajente e dumeletsweng ho sebetsa motjhining ona e lokela ho kenya e nngwe, e le hore ho qojwe kotsi efe kapa efe. Haeba sevisi ya motjhini e ntse le nakong ya tiisetso ya tokiso, motjhini o ka kgutlisetswa setsing sa disevisi sa Home of Living Brands (Pty) Limited. Haeba sevise e fetilwe ke nako ya tiisetso ya sevisi, le ha ho le jwalo o tla lefiswa bakeng sa sevise. SESOTHO 23

48 Expression 889 Motjhini o Rokang wa 18 Stitches Bukanayaditaelo

49 KA KOPO KENYA BOPAKI/RASITI YA HORE O REKILE MOTJHINI ONA HAEBA HO HLOKEHA HORE O ETSE TLELEIMI TLASA TIISETSO (WARRANTY) RASITI ENA E LOKELWA HO HLAHISWA TIISETSO 1. Home of Living Brands (Pty) Ltd ( Home of Living Brands ) e fana ka tiisetso ho moreki wa pele wa sehlahiswa sena ( moreki ) hore sehlahiswa sena ha se na moo se senyehileng mme ke sa boleng bo botle le mosebetsi o tswileng matsoho e leng se ka bonwang tlasa tshebediso e tlwaelehileng ya motho, lelapa le ka morero nakong ya selemo se le 1 (seng) ho tloha letsatsing la ho reka sehlahiswa sena ( nako ya tiisetso ). 2. Ha moreki a rekile sehlahiswa sena mme sa robeha, kapa se na le moo se senyehileng, kapa se sa sebetse hantle kamoo se lokelang ho sebetsa ka teng, moreki o tshwanetse ho tsebisa batho ba mo rekiseditseng sehlahiswa sena ( mofani ) nakong ya tiisetso (warranty). Tleleimi efe kapa efe e tshwanetse ho tshehetswa ka bopaki ba hore o rekile sehlahiswa sena. Haeba ho se na bopaki ba ho reka sehlahiswa sena, kahoo moreki a ka ikarabella bakeng sa ho lefa mofani wa sehlahiswa ditjeho tsa ho lokisa sehlahiswa sena. 3. Sehlahiswa se sa sebetseng hantle se tshwanetse ho iswa setsing sa ditshebeletso sa mofani wa sehlahiswa e le hore ho sebediswe tiisetso ya sehlahiswa. 4. Mofani wa sehlahiswa o tla o kgutlisetsa tjhelete, o tla lokisa kapa ho fana ka sehlahiswa se seng boemong ba sona ka ho ya ka melawana ya tiisetso. Tiisetso ena e tla sebetsa feela haeba moreki a sa ka a roba sehlahiswa ka boyena, kapa a sa ka a sebedisa sehlahiswa bakeng sa morero oo se sa etsetswang ona. Tiisetso ena ha e kenyeletse mme e ke ke ya nkuwa e kenyeletsa ho sireletsa dihlahiswa dikotsing, tshebedisong e mpe, ho kena-kenana le sehlahiswa, kapa haeba se fetolwa ka tsela efe kapa efe e sa dumellwang kapa ho lokisa sehlahiswa ho sa dumellwang. 5. Tiisetso ena e tla ba feela bakeng sa sehlahiswa se fanwang ke letsatsi la thekiso mme e seng bakeng sa dintho dife kapa dife tse ileng tsa kenyeletswa kapa ho tlatseletswa ke moreki. 6. Ha moreki a kopa hore mofani wa sehlahiswa a lokise sehlahiswa mme sehlahiswa se robeha kapa se hloleha ho sebetsa hantle nakong ya dikgwedi tse 3 (tharo) tsa tokiso e jwalo mme e se ka lebaka la ho sebediswa hampe ke moreki, ho kena-kenana le sehlahiswa kapa ho se fetola, lebakeng leo mofani wa sehlahiswa o tla fana ka sehlahiswa se seng sebakeng sa sehlahiswa sena kapa o tla kgutlisetsa moreki tjhelete ya hae. 7. Moreki a ka ikarabella bakeng sa ditjeho tse itseng moo dihlahiswa tse kgutliswang di sa kengwang mabokoseng ao di rekilweng ka ona, kapa haeba mabokose a tabohile. Tjeho tsena di tla ntshuwa tjheleteng e kgutlisetswang moreki. HOME OF LIVING BRANDS (PTY) LTD (JOHANNESBURG) JOHANNESBURG NOMORO YA MOHALA (011) CAPE TOWN NOMORO YA MOHALA (021) DURBAN NOMORO YA MOHALA (031)

50 Se bolelwang ke moqomo o nang le mabidi o kentsweng letshwao la sekere: O se lahle disebediswa tsa motlakase ka hobane dintho tse sa arolwang tse lahlelwang sebakeng sa masepala, di sebedisa dibaka tse fapaneng tsa ho arola dintho tse lahluwang tse bokellwang. Iteanye le sebaka sa heno sa mmuso bakeng sa tlhahisoleseing e mabapi le ditaba tsa pokello ya dintho tse jwalo tse fumanehang. Haeba disebediswa tsa motlakase di lahlelwa sebakeng sa tahlelo ya dithole, metswako e kotsi e tswa qhitsa ho kena metsing a ka tlase le ho fetela dijong, ho beha kotsing bophelo bo botle. Ha ho fanwa ka disebediswa tse ntjha sebakeng sa disebediswa tsa kgale, morekisi ho ya ka molao o tshwanetse ho nka disebediswa tsa kgale bakeng sa ho di lahla ntle le ho o lefisa. Sesebediswa sena ha se a rerelwa hore se sebediswe ke batho (ho kenyeletswa le bana) ba nang le dikgolofalo mmeleng, methapong ya kutlo kapa kelellong, kapa ba se nang tsebo ya sesebediswa, ntle le haeba batho bana ba behilwe leihlo kapa ba fuwe ditaelo mabapi le tshebediso ya sesebediswa sena ke motho ya ikarabellang bakeng sa polokeho ya bona. Bana ba tshwanetse ho bewa leihlo ho etsa bonnete ba hore ha ba bapale ka sesebediswa sena. SESOTHO 25

51 Expression 889 Umshini Wokuthunga Wakwa 18 Stitches Ibhukwa Lemiyalelo

52 ISIZULU Imiyalelo Yokuphepha Ebalulekile Uma kusetshenziswa into esebenzisa ugezi. Izindlela eziyisisekelo zokuphepha kumele zilandelwe, okubandakanya lokhu okulandelayo: Funda yonke imiyalelongaphambi kokusebenzisa (le nto). UBUNGOZI-Ukwehlisa izinga lokubanjwa ngugesi: Le nto akumele ukuba ishiywe inganakwe muntu uma ixhunywe kugesi. Kumele ngaso sonke isikhathi ikhishwe kugesi. Yikhipe kugesi ngokushesha emva kokuyisebenzisa nangaphambi kokuyihlanza. ISEXWAYISO-Ukuze kwehliswe izanga lokusha, lokubanjwa ngugesi noma lokulimala kwabantu: 1. Ungavumeli ukuba isetshenziswa njengethoyizi. Kudingeka kuqaphelisiswe uma le nto isentshenziswa yizingane noma isetshenziswa eduze nezingane. 2. Le nto kumele isetshenziswe mayelana nalokho okumele isetshenzislwe khona njengoba kubekiwe kuleli bhukwana. Sebenzisa okunanyathiselwe kuphela okunconywe ngumkhiqizi njengoba kuqukethwe kuleli bhikwana. 3. Akumele ukuba le nto isetshenziswe uma inentambo eyonakele noma iplaki eyonakele, uma ingasebenzi kahle, uma ike awa noma uma yonakele, noma uma iwele emanzini. Yiphindisele kumthengisi wayo oseduze nawe ogunyaziwe noma uyiyise lapho iseviswa khona ukuze iyohlolwa, iyolungiswa, iyoshintshwa yona uqobo noma ingxenye yayo esebenza ngogesi. 4. Akumele ukuba usebenzise le nto uma izimbobo zomoya zivalekile. Gcina izimbobo ezingenisa umoya zomshini wokuthunga ne-foot controller ukuba zingabi nemvuthu kakotini, ingabi nezintuli kanye nezindwangu ezizihambela zodwa. 5. Akumele ukuba ufake noma yini kunoma yiyiphi imbobo. 6. Akumele uwusebenzise ngaphandle. 7. Akumele uwusebenzise lapho kusetshenziswa khona imikhiqizo yokuchela (spray) noma lapho kuqashwe noma lapho kulawulwa khona i-oxygen. 8. Uma uyivala, vala konke okokuyilawula ukubeke ku-("o"), bese uyikhipha kugesi. 9. Akumele ukuba uyikhiphe kugesi ngokuyidonsa. Lapho uyikhipha kugesi, bamba iplaki hhayi intambo. 10. Le nto akumele isetshenziswe ngabantu (okubandakanya nezingane) abanamazinga aphansi amakhono mayelana nemizimba yabo, namakhono ezinzwa zabo noma amakhono engqondo yabo, noma abanesipiliyoni nolwazi olungenele, ngaphandle uma beqashwe ngeso lokhozi noma uma benikezwa umyalelo omayelana nokusetshenziswa kwale nto ngumuntu obhkelele ukuphepha kwabo. Izingane kumele ziqashelwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi azidlali ngale nto. Ingozi 1. Khipha umshini kugesi ngaso sonke isikhathi uma ufaka elinye ilambu. I-bulb oyifakayo kumele ufane naleyo futhi ibe ngu-15 watts. 2. Ungawukhiphi umshini emanzini uma uwele khon. Ukhiphe kugesi ngokushesha. 3. Ungawubeki umshini noma uwugcine lapho okungenzeka uwe khona noma lapho okungenzeka ungene ebhavini noma esinkini. Ungawuwiseli noma uwubeke lapho kumanzi khona noma kunoma uwubeke kunoma yiluphi uketshezi. 2

53 Isexwayiso 1. Iminwe yakho ingasondeli kuzo zonke izingxenye ezihambayo. Kumele uqikelele kakhulu eduze kwenalidi yomshini. 2. Sebenzisa i-plate yenalidi efanele. I-plate engafanele kungenzeka yephule inalidi. 3. Ungazisebenzisi izinalidi ezigobile. 4. Ungayidonsi noma uphushe indwangu ngesikhathi uthunga. Ingase iphambukise inalidi okungenza ukuba iphuke. 5. Cisha umshini wokuthunga uwubeke ku-("o") uma kukhona okushintshayo lapho kukhona khona inalidi, njengokutshutsha ukotini enalidini, njengokushintsha inalidi, njengokufaka ukotini kubhobhini, noma njengokushintsha unyawo lokucindezela, njll. 6. Ngaso sonke isikhathi wukhiphe umshini wokuthunga kugesi uma ususa lokho okuwembozile, uma uwugcobisa ngamafutha noma wenza noma yini kokuwusevisa okushiwo ebhukwini lemiyalelo. 7. Ungawusebenzisi endaweni ethambile njengasembhedeni noma esofeni lapho kungenzeka khona ukuthi izimbobo zomoya zivimbeke. Gcina Le Miyalelo Siyakuhalalisela ngokuthenga kwakho Umshini Wethu Wokuthunga Wakwa-Empisal. Lowo nalowo mshini wakhiwe ngendlela yokuqinisekisa ukuphepha nokwethembeka. Ngaphambi kokuwusebenzisa okokuqala, sicela ufunde ibhukwana lemiyalelo ngokucophelela bese uyigcina ukuze uphinde uyisebenzise futhi esikhathini esizayo. Izimpawu zomshini zihlanganisa: Ibhobhini yangaphambili Iswishi yokuwuvula noma yokuwucima Indawo yenalidi engakwesokunxele nephakathi naphakathi Amastishi ayi-18 Imbobo yenkinobho engu-4 step Isilawuli sobubanzi besitishi Ububanzi obuphezulu besitishi obungu-4.5mm Ikhava ethambile Ubude obuphezulu besitishi obungu-4.5mm Isitishi esiya emuva Inalidi engambili I-Free arm Isibambo sokuwuphatha Ukukhipha okokuthandela ibhobhini Ukufaka, ukukhipha unyawo I-drop feed Okokuthungela izinkinobho Unyawo lukaziphu Drop feed Sews on buttons Zipper foot ISIZULU 3

54 Lenane La Dikahare ISIGABA 1 IZINGXENYE EZIBALULEKILE 5 Umdwebo wezingxenye ISIZULU ISIGABA 2 UKULUNGELA UKUQALA ISIGABA 3 UKUTHUNGA OKUYISISEKELO 6 Ukuxhuma umshini kugesi 14 Ukuthunga ngesitishi esiqondile 6 Ukulawula ngonyawo 14 Ukushintsha uhlangothi lokuthunga 7 Itafulana Elixhunywe Kumshini (ibhokisi lokugcina izinto) 14 Ukuthunga ngo-zig-zag 7 Indlela yokukhipha nokufaka unyawo ISIGABA 4 IZITISHI EZIWUSIZOI lokucindezela 15 I-overcasting 8 Ukushintsha izinalidi 15 I-overedge stitching 8 Umdwebo kakotini nenalidi 16 Uhlelo lukaziphu 9 Ukukhipha noma ukufaka ibhokisi lebhobhini 16 Umphetho ogoqiwe 9 Ukuthandela ibhobhini 17 Ukuthungela izinkinobho 10 Ukufaka Ukotini Ebhokisini Lebhobhini 17 Inalidi engambili 10 Ukufaka ukotini emshinini 18 NInalidi engambili ingasetshenziswa 11 Ukuthandela ukotini webhobhini 18 Mayelana nenalidi engambili 11 Ukubhalansa ukuqina kukakotini wenalidi 12 Okokukhetha isitishi 19 Isitishi sembobo yenkinobho 12 Inkinobho yokulawula ubude besitishi ISIGABA 5 IZITISHI ZOKUHLOBISA 13 Ukulungisa ibhalansi yokunwebeka kwesitishi 20 I-Shell tuck 13 Okokulawula isitishi esiya emuva 13 I-plate yokuchibiyela 13 Isikhundla senalidi engakwesokunxele 20 Amaphethini esitishi esinwebekile ISIGABA VI UKUNAKEKELWA KOMSHINI 21 Ukukhipha nokufaka i-hook race 21 Ukuhlanza ama-feed dog 22 Ukulungisa okonakele 23 Ukugcina umshini 23 Ukusevisa umshini 24 Iwaranti 4

55 ISIGABA 1 IZINGXENYE EZIBALULEKILE Umdwebo Wezingxenye K A N B M L C D F E J I H G A B C D E F G H I J K L M N Ubuso be-plate Okokufaka ukotini Itafulana elixhunywe kumshini (Ibhokisi lokugcina izinto) Isembozo sehhuku I-dial yokuqinisa ukotini ongenhla Okokukhetha Isitishi sokuya emuva ngezansi Isembozo sangaphambili I-Spindle yesithandeli sebhobhini Isitopha sesithandeli sebhobhini Amaphini e-spool Umhlahlandlela wesithandeli sokotini webhobhini Intambo guide i-take up lever A B C J I H G A B C D E F G H Isando yebhalansi Isikulufu Inkinobho yokulawula ubude besitishi Isokhethi yentambo I-lever yonyawo lokucindezela I-Free arm Isikulufu sesibopho senalidi Isembozo sangemuva ISIZULU D E F 5

56 Ukukulgela Ukuqala Ukuthunga 1 Ukuxhuma Umshini Kugesi Ngaphambi kokuxhuma umshini kugesi, qinisekisa ukuthi isilinganiso samandla kagesi kanye ne-frequency kuhambisana nomshini. Faka iplaki esebenza ngendlela eyodwa kusokhethi yentambo bese uxhuma umshini kugesi. 2 Isilawuli sonyawo Isivinini sokuthunga Isivinini sokuthunga singashintshwa ngonyawo uma unyathela kakhulu umshini uhamba nasinyane 3 Ilambu Lokuthunga Ilambu lokuthunga lingemuva kobuso be-plate. jikisa isikulufu ngokuphambana newashi bese ukhipha ubuso be-plate. (A) Ukukhipha...Sijikele ngakwesokunxele Ukufaka esinye...sijikele ngakwesokudla ISIZULU 6

57 7 Itafulana elixhunywe kumshini (Ibhokisi Lokugcina Izinto) 1 Itafulana Elixhunywe Kumshini Itafulana elixhunywe kumshini landisa indawo yokuthungela futhi kulula ukulikhipha uma ufuna ukwenza ukuthunga nge-free arm Mayelana nokuthunga nge-free arm Donsela ngakwesokunxele sakho ichopho letafulana elixhunywa kumshini njengoba kukhonjisiwe Ukuxhuma itafulana Phusha itafulana elixhunywa kumshini lize lithi khaxa emshinini Ukufaka nokukhipha unyawo lokucindezela 2-3 Ukulikhipha Jikisela ngakuwe i-balance wheel ukuze uphakamisele inalidi phezulu endaweni yayo. Phakamisa unyawo lokucindezela 4 Ukulifaka Cindezela ileva esemuva kwesibambo sonyawo. Unyawo lokucin dezela luzokwehla ISIZULU

58 Ukushintsha Izinalidi ishadi yentambo ne zinaliti 1 Khulula isikulufu sesibopho senalidi ngokwanele ukuze ukwazi ukukhulula inalidi. Vala umshini bese uwukhipha kugesi. Khulula isikulufu sesibopho senalidi ngokusijikisela ohlangothini oluphambana nokuhamba kwewashi. Khipha inalidi kusibopho Faka inalidi entsha kusibopho uhlangothi oluyisicaba lukufulathele. Ngesikhathi ufaka inalidi kusibopho, yiphushe ize igcine bese uqinisa isikulufu sesibopho ngesikrudrayiva.faka ukotini enalidini. Xhuma kabusha umshini kugesi, bese uvula umshini bese uqhubeka nokuthunga.. * Hlala uhlola izinalidi zakho ukuthi ayinazo izinto ezihlabayo noma azibuthuntu yini. Ukudabuka ezindwangwini ezinithiwe, ezingusilika ocolisekile noma izindwangu ezisasilika kudalwa yinalidi emoshekile. -Ngokuvamile, ukotini ozacile nezinalidi ezizacile zisetshenziselwa ukuthunga izindwangu ezincane kanti ukotini omkhulu nezinalidi ezinkulu zisetshenziselwa ukuthunga izindwangu ezisindayo. Ngaso sonke isikhathi hlola ukotini nosayizi wenalidi esigqebhezaneni sendwangu okuzothungwa ngayo. -Sebenzisa ukotini owodwa enalidini nakubhobhini. -Uma uthunga izindwangu ezinwebekayo, ezicolisekile, sebenzisa inalidi ye-ball POINT. Inalidi enekhanda eliluhlaza ivimbela kahle amastishi eqiwe. -Uma uthunga izindwangu ezicolisekile kakhulu zithunge ube ubeke ingxenye yephepha ukuze uvimbele ukumosheka kwendwangu. -Izinalidi ezi-3 eziku-accessory kit zingusayizi 14. ISIZULU 8 Isisindo esilula Isisindo esiphakathi naphakathi Isisindo esisindayo Izindwangu Ukotini Usayizi Wenalidi I-Crepe de Chine, i-voile Lawn, i-organdy, i-georgette, i-tricot Indwangu yelineni, Indwangu Kakotini, i-pique, Serge, i-double Knits, i-percale Indwangu ye- Denim, ye- Tweed, ye-gabardine, Ye-Coating, ye- Drapery kanye neye-upholstery I-Fine Silk I-Fine Cotton I-Fine Synthetic I-Fine Cotton I-Polyester embozwe ngokotini 50 kuya ku-80 Cotton 50 kuya ku-60 Synthetic I-Polyester embozwe ngokotini Usilika ongu-50 Ukotini ongu- 40 kuya ku-50 I-Synthetic Cotton Covered Polyester kusuka ku-40 kuya ku-50 9 noma noma noma 16

59 Ukukhipha noma Ukufaka Ibhokisi Lebhobhini Cima umshini ngesikhathi wenza lokhu. 1 Vula ikhava yehhuku. 2 Phakamisa inalidi ngokujikisela i-raise balance wheel ngakuwe. Khipha ibhokisi lebhobhini ngokubamba okokukhiya ibhokisi. 3 Ngesikhathi ufaka ibhokisi lebhobhini, beka uphondo esikhaleni se-hook race. Vula umshini. Ukuthandela Ibhobhini Phambanisa ukotini ngesimo sika-8 ukwenza ukuqina okufanele. Khipha ukotini ku-spool. Hambisa ukotini ku-bobbin winder thread guide. Faka ukotini kwenye yezimbobo kubhobhini kusuka ngaphakathi kuya ngaphandle. Faka ibhobhini ku- spindle sesithandeli sebhobhini, bese uyiphushela ngakwesokudla. Ekugcineni kwechopho elikhululekile likakotini owuphethe esandleni sakho, cindezela isilawuli sonyawo. Misa umshini uma usujike kaningana, bese usika ukotini eduze nembobo kubhobhini. Cindezela isilawuli sebhobhini futhi.uma ibhobhini selithandeleke laze lagcwala, lizozimela. Buyisela isithandeli sebhobhini endaweni yaso ngokuhambisa i-spindle ngakwesokunxele bese usika ukotini ISIZULU 9

60 Ukufaka Ukotini Ebhokisini Lebhobhini 1) Faka ibhobhini ebhokisini lebhobhini. Qinisekisa ukuthi ukotini uqhaqhekela ohlangothini lomcibisholo. 2) Donsela ukotini embobeni yebhokisi 3) Faka ukotini ngaphansi kwe-tension spring bese uwufaka ku-delivery eye. Shiya ukotini okhululekile cishe ongu-14cm Ukufaka Ukotini emshinini Khulula i-take-up lever ukuba yenyukele phezulu ngokujikisela ngakuwe i-balance wheel. Phakamisa unyawo lokucindezela. Beka i-spool kuphini we-spool njengoba kukhonjisiwe, ukotini uqhamuke ngasemuva kwe-spool. 1. Donsela ukotini kumhlahlandlela kakotini ngokusebenzisa izandla zombili. 2. Ngesikhathi ubambe ukotini ngaku-spool, donsela phansi ukotini endaweni ye-tension bese uwujikelezisa ku-check spring holder. 3. Donsela ukotini phezulu udlule ku-take-up lever kusukela kwesokudla kuye kwesokunxele. 4. Donsela ukotini phansi bese uwufaka ku-needle bar thread guide. 5. Faka ukotini embotsheni yenalidi kusuka ngemuva kuya phambili. QAPHELA: Kungenzeka ufise ukusika ichopho likakotini ngesikele esibukhali ukuze ungene kalula enalidini. Vula umshini emva kokuwufaka ukotini nangemuva kokufaka ukotini kubhobhini. Uzobe usukulungele ukuqala ukuthunga. 1 3 Ngaso sonke isikhathi cisha umshini uma uwufaka ukotini ISIZULU 2 10

61 Ukuthandela ukotini kubhobhini 1 Phakamisa unyawo lokucindezela bese ubamba ukotini wenalidi kancane ngesandla sesokunxele. 2 Jikisela i-balance wheel ngakuwe kancane inalidi ize yehlele phansi uqhubeke nokujikisa i-balanced wheel i-take-up lever ize ifike phezulu endaweni yayo. Donsela phezulu ukotini osenalidini ophuma kubhobhini wenze- iluphu ngaphandle kokusebenzisa amandla amakhulu. 3 Donsela emuva ngaphansi konyawo lokucindezela ama-15 cm (6 ) awo wombili ukotini. Ukubhalansa ukuqina kukakotini wenalidi 1 Ukotini wenalidi nowebhobhini kumele uhlangane phakathi nendawo kumaleya amabili endwangu kumasimu esitishi esiqondile 2 Setha inombolo ku-dial yokuqina kukakotini kumaki wokusetha. 3 SKhulula ukuqina kukakotini wenalidi ngokuhambisa i-dial enombolweni ephansi 4 Qinisa ukuqina kukakotini wenalidi ngokuhambisa i-dial enombolweni ephezulu ISIZULU 11

62 Okokukhetha Istishi Okokukhetha isitishi akukhethi kuphela isitishi osikhethayo kodwa kubuye kulawule ububanzi besitishi se-zigzag nokunwebeka kwesitishi se-rick rack. QAPHELA: Ukuze ugweme ukumosheka kwenalidi noma kwendwangu, qinisekisa ukuthi inalidi yakho iphakeme ayikho endwangwini ngesikhathi ushintsha lesilawulo. Stitch selector Setting mark Okokukhetha Istishii Umaki wokusetha Stitch length control knob Stitch length Inkinobho Yokulawula Ubude Bestishii Inkinobho Yokulawula Ubude Bestishi Okokulawula ubude besitishi kulawula ubude besitishi futhi kunokokusetha ukunwebeka kwesitishi. Uma inombolo iphezulu, isitishi sisuke siside. U- 0 usho ukuthi akusethiwe lutho. Ngokuya ngendwangu esetshenziswayo noma ngokuya ngezimbobo zezinkinobho ozikhethele kona, ungayishintsha idensithi yesitishi phakathi kohlu lwezimbobo zezinkinobho ( ) kusilawulo sobude besitishi. Stitch selector Okokukhetha Istishii Setting mark Stitch length control knob Umaki wokusetha Inkinobho Yokulawula Ubude Bestishi ISIZULU 12

63 Ukushintsha Ibhalansi Yokunwebeka kwesitishi a) Ubude Besitishi b) Umaki wokusetha c) Inkinobho Yokulawula Ubude Besitishi Ukusetha Ukunwebeka Kwezitishi, setha lesi silawuli sibe ku-ss. Uma uthunga ngokunwebeka kwesitishi, Isilawulo Sobude Bestishi kumele sibe Phakathi Naphakathi phakathi kophawu u kanye nophawu u-+(endaweni ka-ss) mayelana nezinhlobo eziningi zezindwangu. Ngokuya ngohlobo lwendwangu olusetshenziswayo, kuzodingeka ukuba ushintshe lesi silawulo ukuze kuhambisane nezitishi eziya phambili uma uthunga ngezitishi ezinwebekayo ngezitishi eziya emuva. Ukwenza izitishi ezinwebekayo ukuthi zibe mfushane, jikisela phambili kancane lesi silawulo "-" Ukuze usenze sibe side, jikisela phambili ohlangothini lophawu u "+" Isilawulo Sesitishi Esiya Emuva Uma nje usalokhu ucindezele isilawulo sesitishi esiya emuva, umshini uthunga ngokuya emuva I-Plate yokuchibiyela Ukubeka ku-plate Yokuchibiyela: 1. Beka i-plate yokuchibiyela uyiqondanise namaphini ama-3 ngaphansi. 2. Faka amaphini aku-plate yokuchibiyela ezimbotsheni ze-plate yenalidi. Lawa ma-feed dog azobonakala ezimbotsheni ze-ze-plate yokuchibiyela. 3. Sebenzisa indawo yenalidi engakwesokunxele ukuze ulawule ezinye izinto ngesikhathi wenza i- topstitching noma i-edge stitching ngezindwangu ezinenkinga. QAPHELA: Sebenzisa kuphela unyawo lokucindezela lwe-zigzag mayelana Nokuthunga Ngenalidi Engakwesokunxele. Mayelana nokuthunga ngenalidi engakwesokunxele sebenzisa inombolo 7 no-8 yesitishi ku-dial yokukhetha izitishi a b c 2 ISIZULU 3 13

64 Ukuthunga Okuyisisekelo 1 Ukusetha umshini a. Isitishi b. Okokukhetha Istishi c. I-dial yokuqinisa d. Inkinobho yesilawuli sobude besitishi 2 kuya-6 e. Unyawo lwe-zigzag Yehlisa unyawo lokucindezela bese uqondisa ukotini ngokuya emuva. Cindezela isilawulo sonyawo. Hola kancane indwangu uvumele indwangu ukuba izihambele.. 2 Inisekisa ukuthi i-take-up lever iphezulu ekugcineni ngaphambi kokuqala 3 Yenyusa unyawo lokucindezela bese ukhipha indwangu, udonsele ukotini emuva Uma indwangu ibambekile jikisela isondo lesandla ngakuwe ukuze uqedelele isitishi, bese udonsa indwangu kancane kancane Ukushintsha uhlangothi lokuthunga 1 Misa umshini bese ujikisela ngakuwe i-balance wheel ukuze wehlisele phansi inalidi endwangwini.. Yenyusa unyawo lokucindezela.jikelezisa indwangu enalidini ukuze ushintshe uhlangotholufunayo. Yehlisa unyawolokucindezela bese uqhubeka nokuthunga. 2 Ukuthunga ngesitishi se-zigzag a. Isitishi d. Inkinobho yesilawuli sobude b. Okokukhetha Istishi besitishi 2 kuya-6 c. I-dial yokuqinisa e. Unyawo lwe-zigzag 3 Isitishi esiqondile se-zigzag yiso esivame ukusetshenziswa. a b 2 1 a b ISIZULU c d 2 c e 3 3 e 14

65 UKUSEBENZISA ISITISHI I-Overcasting I-Overedge Stitch I-Tricot Stitch I-Triple Strength Stitch 1 Ukusetha Umshini a. Isitishi b. Okokukhetha Istishi c. I-dial yokuqinisa ukotini ngaphezulu kusuka ku-1 kuya ku-4 d. Inkinobho yokulawula 1-2 e. Unyawo lwe-zigzag 2 Lolu hlobo lwesitishi lusetshenziswa emachopheni asegugile nakumachopho angaphethiwe 3 Ukusetha Umshini a. Isitishi b. Okokukhetha Istishi c. I-dial yokuqinisa ukotini ngaphezulu kusuka ku-1 kuya ku-4 d. Ubude besitishi e. Unyawo lwe-zigzag 4 Ze-zigzag ziwela ngaphandle kancane emachopheni endwangu. 1 Ukusetha Umshini a. Isitishi b. Okokukhetha Istishi c. I-dial yokuqinisa ukotini ngaphezulu kusuka ku-1 kuya ku-4 d. Inkinobho yokulawula 1-2 e. Unyawo lwe-zigzag 2 Faka indwangu ngaphansi konyawo lokucindezela ukuze ichopho libe ngaphakathi kancane kohlangothi langakwesokudla lonyawo lokucindezela. Hola ukuthunga ukuze. 3 Ukusetha Umshini a. Isitishi b. Okokukhetha Istishi c. I-dial yokuqinisa ukotini ngaphezulu kusuka ku-1 kuya ku-4 d. Inkinobho yokulawula 1-2 e. Unyawo lwe-zigzag 4 sitishi sithungwa ngezitishi ezimbili eziya phambili kantisitishi esisodwa. Izindwangu kumele zigxanxwe ukuze zilinganiswe ngaphambi kokuphethwa a b a b a b a b c d 1 3 c d c 1 d 3 c d e e e e ISIZULU

66 Ukufaka uziphu 1 Ukusetha umshini a. Isitishi b. Okokukhetha isitishi c. i-dial yokuqinisa ukotini ngaphezulu kusuka ku-3 kuya ku- 6 d. Inkinobho yokulawula ubude besitishi 2 e. Unyawo lukaziphu 2 Faka uphini noma ungxanxele i-tape yeziphu endwangwini bese uyibeka ngaphansi konyawo.yisa ukotini emuva bese wehlisa unyawo. Ukuthunga uhlangothi lwesokunxele lukaziphu, hola ichopho ukuba lihambe emazinyweni kaziphu bese uthunga endwangwini naku-tape weziphu. Phendula indwangu bese uthunga olunye uhlangothi lukaziphu ngendlela efanayo naleyo oyenze ohlangothini lwesokunxele lukaziphu. 3 Ho Seta Motjhini a. Isitishi b. Okokukhetha isitishi c. i-dial yokuqinisa ukotini ngaphezulu kusuka ku-2 kuya ku- 6 Akuphoqelekile d. Kusuka ku-1.5 kuya ku- 4 e. Ingxenye yonyawo lwe-hemmer 1 Yenza umfinqo ophindwe kabili ongu-0.25 cm (1/8") cishe ubude obungu-8 cm (3"). 2 Yehlisela inalidi endwangwini lapho uzoqala khona ukuthunga. Bese wehlisa unyawo lwe-hemmer. Thunga izitishi ezi-3 noma ezi-4 ngesikhathi usabambe ukotini wenalidi nowebhobhini 3 Faka ingxenye egoqiwe yendwangu lapho unyawo lwe-hammer olugobeke khona. 4 Yehlisa unyawo lwe-hammer, bese uthunga ngokuphakamisa ichopho lendwangu ukuze ihambe kahle nangokulingana 5 Nquma cishe u-0.7 cm (1/4") emakhoneni njengoba kukhonjisiwe, ukuze uphungule ukuqumba ISIZULU

67 Izinkinobho Zokuthunga 1. Ukusetha Umshini a. Isitishi b. Okokukhetha Istishi c. Unyawo lwe-zigzag d. i-dial yokuqinisa ukotini ngaphezulu kusuka ku-1 kuya ku-4 e. Inkinobho yokulawula ubude besitishi noma yiyiphi inombolo f. i-plate yenalidi Sebedisa pleiti ya nalete bakeng sa ho kenya dikonopo. (Bona leqephe la 13) 2-3 Uphini ungase ubekwe phezu kwenkinobho ukuze ibambelele. Setha okokukhetha isitishi ku-" ". Qondanisa zombili izimbobo nesikhala sonyawo bese ubeka imbobo yenkinobho yangakwesokudla ngaphansi maqondana nalapho okuzohlaba khona inalidi. Yehlisa unyawo bese uphendula okokukhetha iphethini kuze kuvele isihloko senalidi siqondanenembobo yenkinobho. Thunga izitishi ezinhlanu bese uphakamisa inalidi.phinda use the okokukhetha isitishi ukubeke ku- " " phinda uthunge izitishi ezimbalwa ukuze kukhiyeke ukotini. 4. Ukuqondisa ukuxhuma, sika ukotini ushiye umsila ongu-20 cm (8" ). Yehlisela phansi ukotini wenalidi embobeni yenkinobho bese uwuthandela ulokho okuxhunyiwe. a b Seetsi sa Zipi Lemeno Sebenzisa inalidi engambili ukuze kube nemigqa emibili ehambisanayo esondelene yesitishi sokuhlobisa kanye kanye. Khetha noma yisiphi isitishi se-zig-zag noma isitishi sephethini yokuhlobisa. Sebenzisa ukotini ofanayo ngombala kuzo zombili izinalidi noma usebenzise okotini abanemibala engafani. Mayelana nemigqa emibili ehambisana kahle ye-topstitching endwangwini esikwe kahle. Sebenzisa isitishi esiqondile inalidi ephakathi naphakathi. Akumele usebenzise inalidi engakwesokunxele ukwenza isitishi esiqondile: ngaphandle kwalokho inalidi izoshayisa i-plate yenalidi bese iphuka. Faka inalidi engambili ngendlela efanayo nenalidi ejwayelekile, uhlangothi oluyisicaba lubheke emuva. Faka ukotini emshinini ucophelele ukuthi imicu emibili yehlukene ngesikhathi uyifaka ezimbobeni zemizila yokotini kanye nakumadiskhi okokuqinisa. Setha isitishi sephethini mayelana nesitishi osifunayo..akumele usethe ububanzi besitishi kude nenalidi engambili ephakathi nendawo ngakwesokudla nangakwesokunxele kwayo ngaphandle kwalokho inalidi engambili izoshaya ku-plate yenalidi bese yephuka..ngaphambi kokuqala. Hlola ukuthi inalidi ayibonakali ngokujikisela isondo lesandla ngakuwe. Izinalidi zingena endwangwini ngaphandle kokuthinta unyawo lokucindezela noma i-plate lenalidi. 1 d e f c ISIZULU

68 NInalidi engambili ingasetshenziswa NInalidi engambili ingasetshenziswa kuphela uma uthunga ngesitishi esiqondile noma ngesitishi esingu-zig zag (inalidi ephakathi nendawo kuphela) izinombolo zezitishi zenalidi engambili ngunombolo 5,7,8 no- 9. Akumele udlule isethingi eyisigamu ku-dial yokokukhetha isitishi njengoba kukhonjisiwe ekhasini le-19. Mayelana nenalidi engambili - sicela ubheke umdwebo ngezansi: ISIZULU 18

69 Ukutisha imbobo yenkinobho d. Inkinobho yokulawula ubude bestishi e. Unyawo lwembobo yenkinobho 1 Ho etsa sititjhi sa dikonopo Ho Seta Motjhini a. Isitishi b. Okokukhetha Isitishi c. I-dial yokuqinisa ukotini ngaphezulu kusuka ku-1 kuya ku- 5 Yenza isampula yembobo yenkinobho nesampula yendwangu ephindaphindiwe,ukufaka enye indwangu ngaphansi kwendwangu ngenhloso yokuyeseka kanye nokuphetha indwangu okuyiyo. Beka inkinobho endwangwini eyisampula bese umaka ngaphezulu nangaphansi ukuze unqume ngobude bembobo yenkinobho 2 Faka bobabili okotini ngakwesokunxele. Yehlisela inalidi endwangwini lapho uzoqala khona imbobo yenkinobho, bese wehlisa unyawo.. 1 Setha okokukhetha isitishi " ku-3" Thunga uhlangothi lwembobo yenkinobho ngakwesokudla. Misa umshini uma usuqondene kahle nesitishi sokuqala ngakwesokunxele bese uphakamisa inalidi. 2 Setha okokukhetha isitishi" Thunga izitishi ezi-5 ze-bartacks bese uphakamisa inalidi isuke endwangwini. Setha ubude besitishi ku " 0 " bese kuthi okokukhetha isitishi kube esitishini esiqondile.thunga izitishi ezimbalwa zokukhiya. Faka uphini phakathi kwe-bartack. 3 Bese usika imbobo nge-seam ripper. Qaphela ukuthi ungasiki izitishi 3 Thunga phansi ngakwesokunxele ume kumaka ongezansi phakamisa inalidi. 4 Thunga izitishi ezi-5 mayelana ne- bartack bese uphakamisa inalidi isuke endwangwini. b a 1 d c e ISIZULU

70 IZITISHI ZOKUHLOBISA i-shell Tuck 1. Ukusetha umshini a. Isitishi b. Okokukhetha Istishi c. I-dial yokuqinisa ukotini ngaphezul ku- 3 kuya ku- 9 d. Inkinobho yesilawuli sobude besitishi kusuka ku-1 kuya ku-2 e. Unyawo lwe-zigzag 2-3 Beka ichopho eligoqiwe embotsheni yonyawo. Inalidi kumele iwele echopheni lendwangu. Ngakwesokudla kumele yenze umvingqo. 1 Uma ama-feed aya emuva naphambili engasabhalansile ngokuya ngohlobo lwendwangu, lungisa ibhalansi ngokujikisa isilawuli sobude besitishi kanje: Umaamaphethini ecindezelekile, lungisa ngokujikisa i-dial ukuya kuphawu "+". (Bheka ikhasi le-13) Uma amaphethini edonsekela ngaphandle, lungisa ngokujikisa i-dial ukuya kuphawu "-". (Bheka ikhasi lesi-13) 2 Ukusetha umshini a. I-dial yokuqinisa ukotini ngaphezul ku- 1 kuya ku- 4 b. Inkinobho yokulawula ubude besitishi c. Unyawo lwe-zigzag a b c d ISIZULU e a b c 20

71 UKUNAKEKELWA KOMSHINI Uma unakekela umshini wakho noma uwuhlanza, khipha okotini bese uwukhipha kugesi. Yenza okufanayo uma ushintsha inalidi. Ukuhlukanisa nokuhlanganisa i-hook R a c e 1 Ho qhaqha hook race: Phahamisetsa hodimo nalete boemong bo hodimo le ho bula sekwahelo sa huku (hook). Bula tshetswana e tshwereng lebokose la lebidi la gareng le ho e ntsha motjhining 2. HO HLOKOMELA MOTJHINI Ho bula ditshwari tsa hook race le ho tlosa reng ya hook race 3. Khipha ihhuku. * Hlanza i-hook race ngebhulashi nangendwangu eyomile ethambile. 4 Ukuhlanganisa i-hook race: izibambo endaweni yazo. Faka ibhokisi lebhobhini. Faka ukotini kumshini nakubhobhini, xhuma umshini kugesi bese uthunga Khipha inalidi nonyawo l okucindezela.khulula izikulufu zesethi ye-plate bese ukhipha i-plate yenalidi. Omshini nebhobhini bese uxhuma umshini kugesi bese uthunga. Ngebhulashi, khipha izintuli uhlanze namazinyo e-feed dog. Phindisela i-plate yenalidi. Qinisa izikulufu 5 Ukuhlanzwa kwama-feed Dog Bamba ihhuku ngophini ophakathi naphakathi bese uyibuyisela ku-hook race. 6 ngokucophelela, yenze isiyingi esifanele ne-shuttle driver. Xhuma i-hook race ring uqinisekise ukuthi iphini engezansi ingena kahle esikhaleni. Khiya i-hook race ring ngokujikisela izibambo endaweni yazo. Faka ibhokisi lebhobhini. Faka ukotini kumshini nakubhobhini, xhuma umshini kugesi bese uthunga ISIZULU 21

Boko le boitshwaro. The brain and the behaviour Sesotho B&W

Boko le boitshwaro. The brain and the behaviour Sesotho B&W PBO 930022142 NPO 049-191 PBO 930022142 NPO 049-191 Boko le boitshwaro Source: mynextbrain.com/blog/?page_id=110 Lefu la Alzheimer ke bohloko ba tshenyeho ya kelello bo amahanngwang le tahlehelo e tswellang

More information

DIKHOMIKI Sesotho TSE KOPANYANG DITJHABA Bahale ba Diphetoho

DIKHOMIKI Sesotho TSE KOPANYANG DITJHABA Bahale ba Diphetoho DIKHOMIKI TSE KOPANYANG DITJHABA Sesotho Bahale ba Diphetoho Diteboho: Dikhomiki tse Kopanyang Ditjhaba: Bahale ba Diphetoho Pale - Josh Elder, Natabara Rollosson le Sean Southey Bonono - Grace Allison

More information

Melao ya Motheo ya Kgwebo ya Kopanelo ya Nestlé

Melao ya Motheo ya Kgwebo ya Kopanelo ya Nestlé Melao ya Motheo e Tlamang ya June 2010 Melao ya Motheo e Tlamang ya June 2010 Lefapha la bongodi/ho lokollwa Modulasetulo le Mookamedi ya ka Sehloohong wa Phethahatso Ba ngollwang Basebetsi bohle Sehlopha

More information

Tataiso ya Melao ya Boitshwaro. Melao ya Boitshwaro. Matla a ho etsa kgwebo hantle

Tataiso ya Melao ya Boitshwaro. Melao ya Boitshwaro. Matla a ho etsa kgwebo hantle Tataiso ya Melao ya Boitshwaro Melao ya Boitshwaro Matla a ho etsa kgwebo hantle Ho kgetha katleho Ka ho utlwisisa boitsebiso ba tataisong ena le ho bo sebedisa nako e nngwe le e nngwe ha ho hlokahala,

More information

Setho se Ratehang sa Bohlokwa PHETOHELO HO MOKGATLO WA KGWEBO O TSAMAISWANG KE SEHLOPHA SA BATHO WA MANTLHA (PRIMARY CO-OPERATIVE)

Setho se Ratehang sa Bohlokwa PHETOHELO HO MOKGATLO WA KGWEBO O TSAMAISWANG KE SEHLOPHA SA BATHO WA MANTLHA (PRIMARY CO-OPERATIVE) 6 Lwetse 2012 Setho se Ratehang sa Bohlokwa PHETOHELO HO MOKGATLO WA KGWEBO O TSAMAISWANG KE SEHLOPHA SA BATHO WA MANTLHA (PRIMARY CO-OPERATIVE) Re thabela ho o tsebisa hore ho tloha ka Mantaha, 10 Lwetse

More information

*16 22 Phato SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA. Deut. 32:4; Ps. 28:1; Johanne 17; Johanne 15:1 5; Matt. 7:1 5; Matt. 5:23, 24; 18:15 18.

*16 22 Phato SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA. Deut. 32:4; Ps. 28:1; Johanne 17; Johanne 15:1 5; Matt. 7:1 5; Matt. 5:23, 24; 18:15 18. Thuto ea 8 *16 22 Phato Kereke SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA Bakeng sa Boithuto ba Beke Ena Bala: Deut. 32:4; Ps. 28:1; Johanne 17; Johanne 15:1 5; Matt. 7:1 5; Matt. 5:23, 24; 18:15 18. Temana ea Khopolo:

More information

Moena Neville, le Moena Capps, le Moena Collins, le basebeletsi MOSEBETSI O TSWILENG MATSOHO 1

Moena Neville, le Moena Capps, le Moena Collins, le basebeletsi MOSEBETSI O TSWILENG MATSOHO 1 MOSEBETSI O TSWILENG MATSOHO 1 ` Ha re inamiseng dihlooho tsa rona jwale bakeng sa thapelo. E re dihlooho tsa rona le dipelo di sa inamisitswe pela Modimo, ke ke a ipotsa ke ba bakae ka mona ba nang le

More information

Letsatsi la Kotulo la selemo le selemo la. Ntshetsopele ya Molemi e kgahla NAMPO. Bala Ka Hare: PHUPU 2014

Letsatsi la Kotulo la selemo le selemo la. Ntshetsopele ya Molemi e kgahla NAMPO. Bala Ka Hare: PHUPU 2014 PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> PHUPU 2014 Ntshetsopele ya Molemi e kgahla NAMPO Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 04 08 Etsa hore

More information

Bana beso ho phatlalla le lefatshe

Bana beso ho phatlalla le lefatshe MOLAETSA WA BOETAPELE BA PELE, PUDUNGWANA 2016 Bana beso ho phatlalla le lefatshe Kerekeng ya Jesu Kreste ya Bahalaledi ba Mehla ya Kajeno, ke leboha hore Moetapele Thomas S. Monson o nkopile ho bua kopanong

More information

UNIVERSITY OF SWAZILAND FINAL EXAMINATION PAPER- MAY 2012 SECOND LANGUAGE (SOUTHERN SOTHO) 1. ANSWER ALL THE QUESTIONS.

UNIVERSITY OF SWAZILAND FINAL EXAMINATION PAPER- MAY 2012 SECOND LANGUAGE (SOUTHERN SOTHO) 1. ANSWER ALL THE QUESTIONS. UNIVERSITY OF SWAZILAND FINAL EXAMINATION PAPER- MAY 2012 BADEGREE TITLE OF PAPER: COURSE NUMBER: INTRODUCTION TO THE GRAMMAR OF A SECOND LANGUAGE (SOUTHERN SOTHO) AL316/316 IDE TIME ALLOWED: THREE HOURS

More information

KEREITI 12 LOETSE 2012 SESOTHO PUO YA LAPENG PAMPIRI YA 2

KEREITI 12 LOETSE 2012 SESOTHO PUO YA LAPENG PAMPIRI YA 2 Province of the EASTERN CAPE EDUCATION NATIONAL SENIOR CERTIFICATE KEREITI 12 LOETSE 2012 SESOTHO PUO YA LAPENG PAMPIRI YA 2 MATSHWAO: 80 NAKO: 2½ DIHORA *SESHL2* Pampiri ena e na le maqephe a 15. 2 SESOTHO

More information

Buka ya ka ya Tirogae (2)

Buka ya ka ya Tirogae (2) Buka ya ka ya Tirogae (2) Leina: Ngwaga: Sekolo: Ditebogo Re eletsa go Leboga mafelo a a lomaganeng le mafaratlhatlha a a latelang ka go re neela dithusathuto tsa bona: http://www.math-drills.com/addition.shtml

More information

HLOMAMISO 1 HLOMAMISO

HLOMAMISO 1 HLOMAMISO HLOMAMISO 1 HLOMAMISO ` Ke Modimo, ke phetho. Ke motlalahohle. Le a bona? O hohle. Ke ne ke hopotse ho e tlohela e leketlile le ho bona hore e itshwarella jwang, le a tseba. Ke motlalahohle. O^Hoo ho Mo

More information

AFRICA BAKENG SA maafrika A LENG MONA MMOHO LE A LENG. THEHA DIKAMANO TSA SEJHABA SA maafrika BOEMONG BA

AFRICA BAKENG SA maafrika A LENG MONA MMOHO LE A LENG. THEHA DIKAMANO TSA SEJHABA SA maafrika BOEMONG BA AFRICA BAKENG SA maafrika A LENG MONA MMOHO LE A LENG DINAHENG TSE DING, HOHLE LEFATSENG THEHA DIKAMANO TSA SEJHABA SA maafrika BOEMONG BA MATJHABA! Ka Omali Yeshitela, Modula Setulo wa mokgatlo wa dikamano

More information

Lesson Plans Gr. 1 Term 3 Sesotho

Lesson Plans Gr. 1 Term 3 Sesotho Lesson Plans Gr. 1 Term 3 Sesotho WEEK 1 & 2 Dikahare: Tshireletso Sehloho::Mollo,motlakasi,tjhefu,likotsi jj Sephetho 1: Ho mamela Maemo 2 : Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka ho neha sebui tlhompho

More information

LETSHWAO LA SEBATA 1. Letshwao La Sebata

LETSHWAO LA SEBATA 1. Letshwao La Sebata LETSHWAO LA SEBATA 1 Letshwao La Sebata ` Jwale, hosasa bosiu^kamehla re hlahisa ntho e le nngwe, Morena Jesu Kreste, ke phetho, mme e leng hore thato ya Hae e Kgethehileng ke efe ho rona re loketseng

More information

PULA IMVULA. Jwalo ka ha ho etsahala bophelong ba. Sekgahla sa mycotoxin bophelong ba diphoofolo. Bala ka hare: Phato 2017

PULA IMVULA. Jwalo ka ha ho etsahala bophelong ba. Sekgahla sa mycotoxin bophelong ba diphoofolo. Bala ka hare: Phato 2017 PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> Phato 2017 Sekgahla sa mycotoxin bophelong ba diphoofolo Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala ka hare: 04 Kopana

More information

Mmampodi twantshong ya mahola. Bala Ka Hare: MPHALANE Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola

Mmampodi twantshong ya mahola. Bala Ka Hare: MPHALANE Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> MPHALANE 2016 Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 03 Mmampodi wa molemi le motshwaratjhelete ya hlwahlwa

More information

The$Management$of$Spinal$Pain$without$ Serious$Pathology$or$Neurological$Deficits$

The$Management$of$Spinal$Pain$without$ Serious$Pathology$or$Neurological$Deficits$ April$2013$ The$Management$of$Spinal$Pain$without$ Serious$Pathology$or$Neurological$Deficits$ Presenta;on$to:$World$Spine$Care$Conference,$Mahalapye$ Botswana$clinics$are$primary$spine$care$clinics$ $

More information

GRADE 10 SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI PAMPIRI YA BORARO 4. NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION MADUO: 80. NAKO: 3 diura

GRADE 10 SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI PAMPIRI YA BORARO 4. NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION MADUO: 80. NAKO: 3 diura 4. NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION GRADE 10 SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI PAMPIRI YA BORARO MADUO: 80 NAKO: 3 diura This question paper consists of 7 pages. Setswana/SAL/P3 2 DoE/Exemplar DITAELO

More information

The House rose to observe a moment of silence in honour of the late Makhaketla Leipa

The House rose to observe a moment of silence in honour of the late Makhaketla Leipa LESOTHO NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER Thursday, 5 th November, 2015 The House assembled at 2.30 p.m. (RT. HON. MADAM SPEAKER in the Chair) PRAYER The Clerk led the House in Prayer OBITUARY Order! Honourable

More information

THUTO TSA SEKOLO SASABATA. Bophelo ba Abrahama

THUTO TSA SEKOLO SASABATA. Bophelo ba Abrahama THUTO TSA SEKOLO SASABATA Batho babaholo Bophelo ba Abrahama Vol.93. No.1 Pherekgong-Hlakubele, 2017 1 1. Pitso ya Abrahama...5 2. Tumelo ya Abrahama... 10 3. Peo e Tshepisitsweng... 15 4. Bara ba babedi

More information

Drive your imagination. Happy birthday, Nal'ibali! Mahlohonolo a Letsatsi la Tswalo, Nal'ibali! Read with me. Every day. Bala le nna. Kamehla.

Drive your imagination. Happy birthday, Nal'ibali! Mahlohonolo a Letsatsi la Tswalo, Nal'ibali! Read with me. Every day. Bala le nna. Kamehla. dition 68 esotho, nglish appy birthday, al'ibali! t s our second birthday! Yes, that s right, on 5 June 2014 the al ibali supplement has been around for two years! We re the only bilingual reading-for-enjoyment

More information

SESOTHO HOME LANGUAGE LESSON PLAN EXEMPLARS GRADE 3 TERM

SESOTHO HOME LANGUAGE LESSON PLAN EXEMPLARS GRADE 3 TERM SESOTHO HOME LANGUAGE LESSON PLAN EXEMPLARS GRADE 3 TERM 4 2009 Province of the EASTERN CAPE DEPARTMENT OF EDUCATION CURRICULUM SECTION NOTE TO SCHOOL MANAGEMENT TEAMS AND TEACHERS IN THE FOUNDATION PHASE

More information

Moapostola wa Bophelo. 16 Phupjane Hlakola Novena Prayer

Moapostola wa Bophelo. 16 Phupjane Hlakola Novena Prayer TSHIMANGADZO SAMUEL BENEDICT DASWA Moapostola wa Bophelo 16 Phupjane 1946 02 Hlakola 1990 Novena Prayer -1- SEDIKA SA TZANEEN P. O. BOX 261 TZANEEN 0850 SOUTH AFRICA TEL: (015) 307 5244 FAX: (015) 307

More information

Published by Nalane ka Fezekile Futhwa PO Box 1452 Alberton 1450

Published by Nalane ka Fezekile Futhwa PO Box 1452 Alberton 1450 Published by Nalane ka Fezekile Futhwa PO Box 1452 Alberton 1450 Web: www.nalane.net / www.futhwa.org.za Email: ffuthwa@nalane.net / fezekile@futhwa.org.za Copyright 2011 by Fezekile Futhwa First Published:

More information

6. Temo ea lifate tsa litholoana

6. Temo ea lifate tsa litholoana 6. Temo ea lifate tsa litholoana Selelekela Ho oa lumelleha hore mefuta e mengata ea lifate tsa litholoana e ka lengoa ho pota lelapa. Li ka itlhahisetsoa ka mokhoa oa peo, ka ho khaola makalana ho tsoa

More information

koranta eabasebetsi april 1974

koranta eabasebetsi april 1974 koranta eabasebetsi april 1974 TSA MOHLOPHISI Ho na le mengolo e mengata leqepheng lena la 'Base4> betsi'. Ho bolelwa kamoo basebetsi ba ka ipopang kateng, le mathata a fumanwang ke basebetsi ba lekang

More information

MADU A A PHUNYEGILENG

MADU A A PHUNYEGILENG MADU A A PHUNYEGILENG A re rapeleng. Morena, jaanong re a dumela. Re dumela mo, go Morwa Modimo, mme, ka sena, re amogela Botshelo jo Bosakhutleng ka Ene. Jaanong re phuthegile gape, maitseboeng ano, kgotsa

More information

THOTLOETSO. Dulang. 2 Ke itumetse tshokologong eno go ema fano gape, mme fa. 3 Jalo, fela ke batla go bua sena, motlhang ke fitlhang kwa

THOTLOETSO. Dulang. 2 Ke itumetse tshokologong eno go ema fano gape, mme fa. 3 Jalo, fela ke batla go bua sena, motlhang ke fitlhang kwa THOTLOETSO Rraetsho wa Legodimo, rona ka mmannete re a go leboga, tshokologong ena ka ntlha ya sena, tshiamelo e nngwe go ema mo felong ga therelo, go itsise matlotlo a a sa phuruphutsegeng a ga Jesu Keresete,

More information

ezimbalwa ezibalulekile eziyimikhuba yokuphatha okufanele uzikhumbula mayelana nokukhiqizwa kommbila.

ezimbalwa ezibalulekile eziyimikhuba yokuphatha okufanele uzikhumbula mayelana nokukhiqizwa kommbila. PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> Uagasti 2018 UMMBILA ukukhumbule lokhu ngo-agasti nosepthemba Incwadi yegrain SA yabalimi abasakhulayo Funda ngaphakathi: Kule athekhili

More information

Ukutshala ngendlela kankulunkulu

Ukutshala ngendlela kankulunkulu Ukutshala ngendlela kankulunkulu Umhlahlandlela Wemifino Ngu Grant Dryden Ukukhiqizwa Ilungelo loku 2013 G.W. Dryden Ihunyushwe ugirlie Mngoma Amakhophi alomkhiqizo angatholakala ku www.farming-gods-way.org

More information

Feesprogram / Festival Programme

Feesprogram / Festival Programme Feesprogram / Festival Programme 8-14 Jul Uitvoerings Performances 10-14 Jul Kunstemark Arts Market Kaartjieverkope open 11 Mei 2018 by Computicket Ticket sales open 11 May 2018 at Computicket R25 www.vrystaatkunstefees.co.za

More information

Mr Jeremiah Madiba CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Mr Jeremiah Madiba CHIEF EXECUTIVE OFFICER CHIEF EXECUTIVE OFFICER S REPORT C Mr Jeremiah Madiba CHIEF EXECUTIVE OFFICER As we ponder AgriSETA's successful operation over the past year, I wonder whether what Davis said in 1998 about "training being

More information

ba habo, a tšelela a nyala moetsalibe, mosebeletsi oa lisèto, a rapela melingoana. A nyala Jesebele. Me e se molumeli.

ba habo, a tšelela a nyala moetsalibe, mosebeletsi oa lisèto, a rapela melingoana. A nyala Jesebele. Me e se molumeli. KHOLISEHA KA MOLIMO, Me Le baleha tjena. Eaba Elia oa Thishba, oa mojaki Gileade, o re ho Akabe, Ka JEHOVA Molimo oa Iseraele ea utloang, eo ke emeng pel a hae, ha ho ka ke ha lala phoka leha e le ho na

More information

SSB/TRP/MDM 2009(54) Peer reviewed and revised

SSB/TRP/MDM 2009(54) Peer reviewed and revised How a focus on asset performance might help Breaking New Ground contribute towards poverty reduction and overcome the two-economies divide Kecia Rust, Tanya Zack and Mark Napier Peer reviewed and revised

More information

MADU A A PHUNYEGILENG

MADU A A PHUNYEGILENG MADU A A PHUNYEGILENG Morena, ke a dumela; Morena, ke a dumela,, Dilo tsotlhe di a kgonega; Morena, ke a dumela. 2 A re saleng re eme fela ka sebakanyana mme re obamiseng ditlhogo tsa rona. Morena Jesu,

More information

Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 PRETORIA, 28 SEPTEMBER 1998 GENERAL NOTICE NOTICE 2496 OF 1998

Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 PRETORIA, 28 SEPTEMBER 1998 GENERAL NOTICE NOTICE 2496 OF 1998 q q Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 4 PRETORIA, 28 SEPTEMBER 1998 No. 534 GENERAL NOTICE NOTICE 2496 OF 1998 GAUTENG DEPARTMENT OF EDUCATION EXAMINATIONS AND ASSESSMENT

More information

N slow flow ottle Hood Teat Screw Ring Venting Wheel Venting Tube with Heat Sensing Valve ottle ase medium flow fast flow QUIK STRT efore use, wash all parts in warm soapy water, rinse in clean water and

More information

Kereke Le Seemo Sa Yone

Kereke Le Seemo Sa Yone Kereke Le Seemo Sa Yone Bolwetse jo bo sa tlwaelesegang thata tota jwa ngwana yo, o tlaa gopolwang bogolo segolo jang mo thapelong mosong ona, jalo rona go tlhomame re batla rotlhe go dira seo. Dingaka

More information

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE MOPHATO 12

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE MOPHATO 12 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE MOPHATO 12 SETSWANA PUO YA GAE (HL) PAMPIRI YA NTLHA (P1) TLHAKOLE/MOPITLWE 2016 MADUO: 70 NAKO: Diura di le 2 Pampiri e, e na le ditsebe di le 11. Setswana Puo ya Gae (HL)/P1

More information

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS General Certificate of Education Ordinary Level

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS General Certificate of Education Ordinary Level UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS General Certificate of Education Ordinary Level *0554137142* SETSWANA 3158/01 Paper 1 Language October/November 2010 Additional Materials: Answer Booklet/Paper

More information

Sifunda kakhulu ngokulima ngokucophe lela

Sifunda kakhulu ngokulima ngokucophe lela PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> UJUNI 2017 UKULIMA NGOKUCO PHELELA ngabe yigama elibhuzayo noma cha? Incwadi yegrain SA yabalimi abasakhulayo Funda ngaphakathi: Sifunda

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 567 Pretoria, 6 September 2012 No. 35656 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the

More information

Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 PRETORIA, 1 0 SEPTEMBER 1998 NOTICE 2275 OF 1998 GAUTENG PROVINCIAL LEGISLATURE

Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 PRETORIA, 1 0 SEPTEMBER 1998 NOTICE 2275 OF 1998 GAUTENG PROVINCIAL LEGISLATURE Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 4 PRETORIA, 1 0 SEPTEMBER 1998 No. 527 '. '.' GENERAL NOTICE ALGEMENE KENNISGEWING NOTICE 2275 OF 1998 GAUTENG PROVINCIAL LEGISLATURE

More information

baanelwa ba diteng; baanelwa ba thulaganyo; baanelwa ba ba sa itekanelang; le baanelwa ba ba itekanetseng.

baanelwa ba diteng; baanelwa ba thulaganyo; baanelwa ba ba sa itekanelang; le baanelwa ba ba itekanetseng. KGAOLO YA BOTLHANO 5.1 BAANELWA 5.1.1 Matseno Mo kgaolong e, go ya go sekasekiwa baanelwa gore ke eng le tshenolo ya semelo sa baanelwa ba basadi go tlhokometswe mefuta ya bona. Mefuta ya baanelwa e tla

More information

tse di rileng tse di tshwanetseng go gakologelwa fa re uma mmidi.

tse di rileng tse di tshwanetseng go gakologelwa fa re uma mmidi. PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> Phatwe 2018 MMIDI gakologelwa dintlha tse ka Phatwe le Lwetse Lekwalo la Grain SA la balemipotlana Bala moteng: Mo athikeleng e ke

More information

BYLAW RELATING TO KEEPING OF ANIMALS UMTHETHO KAMASIPALA OMAYELANA NOKUFUYWA KWEZILWANE VERORDENING INSAKE DIE AANHOU VAN DIERE

BYLAW RELATING TO KEEPING OF ANIMALS UMTHETHO KAMASIPALA OMAYELANA NOKUFUYWA KWEZILWANE VERORDENING INSAKE DIE AANHOU VAN DIERE BYLAW RELATING TO KEEPING OF ANIMALS UMTHETHO KAMASIPALA OMAYELANA NOKUFUYWA KWEZILWANE VERORDENING INSAKE DIE AANHOU VAN DIERE Adopted by Council on 4 December 2012 Council resolution number C 05/27/11/12

More information

Boitsholo jo bo itshekileng 01203_763_Chastity.indd 1 4/18/13 9:52 AM

Boitsholo jo bo itshekileng 01203_763_Chastity.indd 1 4/18/13 9:52 AM Boitsholo jo bo itshekileng Rara wa Gago yo o kwa Legodimong o a go rata mme o batla gore o itumele gompieno le go isa bo senang bokhutlho. O re file kgakololo le melao ka baporofiti ba Gagwe go go thusa.

More information

Bukana e e dirilwe ka thotoetso ya batho ba lefatshe la America ka lenaneo la Presidents Emergency Plan for Aids Relief (PEPFAR) le U.

Bukana e e dirilwe ka thotoetso ya batho ba lefatshe la America ka lenaneo la Presidents Emergency Plan for Aids Relief (PEPFAR) le U. Bukana e e dirilwe ka thotoetso ya batho ba lefatshe la America ka lenaneo la Presidents Emergency Plan for Aids Relief (PEPFAR) le U.S Agency for International Development, USAID ka fa tlase ga tumalano

More information

Bolemirui ba mofuta mongwe le mongwe. Nako e gorogile go tlhoma MOLEMIRUI WA NGWAGA. Bala Moteng: DIPHALANE Lekwalo la Grain SA la balemipotlana

Bolemirui ba mofuta mongwe le mongwe. Nako e gorogile go tlhoma MOLEMIRUI WA NGWAGA. Bala Moteng: DIPHALANE Lekwalo la Grain SA la balemipotlana PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> DIPHALANE 2013 Nako e gorogile go tlhoma MOLEMIRUI WA NGWAGA Lekwalo la Grain SA la balemipotlana Bala Moteng: 03 Setlha sa go jwala

More information

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS General Certificate of Education Ordinary Level

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS General Certificate of Education Ordinary Level UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS General Certificate of Education Ordinary Level *7839075051* SETSWANA 3158/02 Paper 2 Literature October/November 2011 Additional Materials: Answer Booklet/Paper

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 606 15 December Desember 2015 No. 39510 MANUAL IN ACCORDANCE WITH

More information

2.6 of the Schedule, or a person who performs the activities of a reseller as

2.6 of the Schedule, or a person who performs the activities of a reseller as Energy, Department of/ Energie, Departement van 1231 Electricity Regulation Act, 2006: Licensing Exemption and Registration Notice 41237 STAATSKOERANT, 10 NOVEMBER 2017 No. 41237 19 DEPARTMENT OF ENERGY

More information

Boleo kgatlhano le Modimo

Boleo kgatlhano le Modimo "Ge batho bao ba bitswang ka leina la me, ba ka ikokobetsa, ba rapela, ba batla sefathlego sa me le go sokologa mo ditselang tsa bona tsa bolotsana nna ke tla utlwa ke le kwa legodimong, ke ba itshwarele

More information

LEFAPHA LA TEMOTHUO, JALO YA DIKGWA LE BODIRELATLHAPI REPHABOLIKI YA AFORIKABORWA

LEFAPHA LA TEMOTHUO, JALO YA DIKGWA LE BODIRELATLHAPI REPHABOLIKI YA AFORIKABORWA LEFAPHA LA TEMOTHUO, JALO YA DIKGWA LE BODIRELATLHAPI REPHABOLIKI YA AFORIKABORWA Bukana e rulagantswe g ya ka karl 14 ya Mla wa Thtlets ya Phitlhelel ya Tshedimsets wa 2000 (Mla wa N. 2 wa 2000) E rulagantswe

More information

PEGELO YA PHOLISI YA BOSETŠHABA YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO MEPHATO R-3

PEGELO YA PHOLISI YA BOSETŠHABA YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO MEPHATO R-3 PEGELO YA PHOLISI YA BOSETŠHABA YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO MEPHATO R-3 SETSWANA PUO YA GAE 1 KAROLO 1 1.1 Lemorago Pegelo ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo Pegelo ya Kharikhulamo

More information

YBB e fentse sekgele gatlhano jaanong Badirammogo

YBB e fentse sekgele gatlhano jaanong Badirammogo eish! Lekwalodikgang la YBB KGATISO 5 No 6 Diphalane 2011 YBB e fentse sekgele gatlhano jaanong Badirammogo Basadi ba bonwa baitseanape ba bina rock and roll KAEDI 2 YBB e ntsha ga tshwene mo kgaisanong

More information

~~~g~ fx!ln~ ~ Xt3} 158

~~~g~ fx!ln~ ~ Xt3} 158 ~~~g~ fx!ln~ ~ Xt3} 158 s75l VP) ~158 E. B. 1!, Madondo. 1. ~ I*ivumelwano noma 1z1nkonte1eka. lzirto'- Kukhona izipho ezidinea ukuthi uma umuntu aphiwe zona angazi 6uy1si ngah1uthoa njenga1ez1: izinkomo

More information

Gated communities in South Africa: Tensions between the planning ideal and practice

Gated communities in South Africa: Tensions between the planning ideal and practice Wetenskaplike artikels Research articles Gated communities in South Africa: Tensions between the planning ideal and practice Karina Landman Peer reviewed and revised Abstract Gated communities are considered

More information

Mangoroo e anela ka ga mathata, rnangoroo

Mangoroo e anela ka ga mathata, rnangoroo KGlOID 4 4. 0 :oolt.nedi K> 00 MAin:M> 4. 1 MA'I'SEN) Mangoroo ke maitibolo a ga Mmileng, M.T. roo bokwalapading ba gagwe. E phasaladitswe la ntlha ka ngwaga wa 1975. Ke roofuta roongwe wa dikwalo tsa

More information

Bakaulengwe, go molemo go

Bakaulengwe, go molemo go MOLAETSA WA BOPORESIDENTE JWA NTLHA, NGWANATSELE 2015 Bakaulengwe, go molemo go nna le lona gape. Jaaka le itse, sale rele mmogo ka Moranang, re nnile le tatlhegelo ya ba Aposetolo bale bararo: Moporesidente

More information

O rata LovCash thata. YBB e tlhagisa Motseleganyi wa Ngwaga. Patlisiso e e tlhomologile ya HIV go thusa bomme le bana

O rata LovCash thata. YBB e tlhagisa Motseleganyi wa Ngwaga. Patlisiso e e tlhomologile ya HIV go thusa bomme le bana eish! KGATISO 7 No 6 Diphalane 2013 Lekwalodikgang la YBB Patlisiso e e tlhomologile ya HIV go thusa bomme le bana O rata LovCash thata YBB e tlhagisa Motseleganyi wa Ngwaga Kaedi 2 Repisa dithapo gannye

More information

source Un aids 2005 witchcraft

source Un aids 2005 witchcraft 8 9 0 source Un aids 00 witchcraft Kabanzi Lomdlalo wenzelwe ukusiza izingane ukuthi zifunde ukukhuluma ngokusobala ngegciwane lesandulela ngculazi, ngengculazi nangezocansi. Futhi wenzelwe ukunikeza

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

Die afgelope tyd was baie moeilik

Die afgelope tyd was baie moeilik March 2008-2 Amptelike nuusblad van die personeel van die UV / Official newsletter of the staff of the UFS / Phatlalatso ya Semmuso ya ba Basebetsi ba Yunivesithi ya Freistata Kom ons vat hande op die

More information

AIDS. HELPLINE I oaoo I. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

AIDS. HELPLINE I oaoo I. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 6 PRETORA, 8 SEPTEMBER 2000 No. 126 We all have the power to prevent ADS Prevention is the cure ADS HELPLNE oaoo 012 322 DEPARTMENT

More information

Siyini Isifo I-Alzheimer s?

Siyini Isifo I-Alzheimer s? PBO 930022142 NPO 049-191 Siyini Isifo I-Alzheimer s? Isifo i-alzheimer s sivame kakhulu kwabanokuwohloka komqondo. Leli phepha elinikeza imfomesheni lichaza izimpawu nezimbangela zesifo i-alzheimer s,

More information

KGATISO 8 No 6 Diphalane Lekwalodikgang la Badirammogo ba YBB Madiba Mop Manie

KGATISO 8 No 6 Diphalane Lekwalodikgang la Badirammogo ba YBB Madiba Mop Manie eish! KGATISO 8 No 6 Diphalane 2014 Lekwalodikgang la Badirammogo ba YBB Bolelela lefatshe ka patlisiso ya rona Ditiro tsa Letsatsi la Madibadi solegela baagi molemo Mop Manie o rata thata go ithuta a

More information

PUSO YA DIKGAOLO MO BOTSWANA BUKANA YA LENANEO LA BONG

PUSO YA DIKGAOLO MO BOTSWANA BUKANA YA LENANEO LA BONG PUSO YA DIKGAOLO MO BOTSWANA BUKANA YA LENANEO LA BONG Gender links (GL) is a Southern African NGO that is committed to a region in which women and men are able to realise their full potential and participate

More information

Alles aan die UV is in rep en roer vir die

Alles aan die UV is in rep en roer vir die March 2006-2 Amptelike nuusblad van die personeel van die UV / Official newsletter of the staff of the UFS / Phatlalatso ya Semmuso ya ba Basebetsi ba Yunivesithi ya Freistata Die tyd is reg vir gehalteversekering

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

ACCESS STATEMENT FOR the Byre AT BIRLING NORTH COTTAGE. Pre-Arrival. Parking. the East Coast Main Line is approximately 4km to the north.

ACCESS STATEMENT FOR the Byre AT BIRLING NORTH COTTAGE. Pre-Arrival. Parking. the East Coast Main Line is approximately 4km to the north. Pre-Arrival Give the name and distance of the nearest railway station. State whether an accessible taxi service is available. Give information about bus services - accessibility, frequency, distance of

More information

WOKUTHOLA ULWAZI ESINALO

WOKUTHOLA ULWAZI ESINALO JOHANNESBURG CITY PARKS Umhlahlandlela WOKUTHOLA ULWAZI ESINALO Umbhalo wethu ngokwesigaba 14 somthetho wokuthuthukiswa Kokutholakala Kolwazi Okuqukethwe Isingeniso... 3 Isingeniso maqondana ne-johannesburg

More information

Cambridge International Examinations Cambridge Ordinary Level

Cambridge International Examinations Cambridge Ordinary Level Cambridge International Examinations Cambridge Ordinary Level *8523701720* SETSWANA 3158/02 Paper 2 Literature October/November 2017 No Additional Materials are required. 1 hour 30 minutes READ THESE INSTRUCTIONS

More information

E.K.K. MATLALA: MONGWADI WA DITAODIŠO TŠA MATHOMO TŠA SEPEDI

E.K.K. MATLALA: MONGWADI WA DITAODIŠO TŠA MATHOMO TŠA SEPEDI E.K.K. MATLALA: MONGWADI WA DITAODIŠO TŠA MATHOMO TŠA SEPEDI F.M. KANYANE E.K.K. MATLALA: MONGWADI WA DITAODIŠO TŠA MATHOMO TŠA SEPEDI ka FRANCINAH MOKGOBO KANYANE e neelanwe bjalo ka karolo go ya ka dinyakwa

More information

National Trust Cottages Access Statement/Guide

National Trust Cottages Access Statement/Guide National Trust Cottages Access Statement/Guide 89 Church Lawn Stourton Warminster BA12 6QE Property Ref 003017 Introduction Built from local stone the property is located at the entrance to the garden

More information

Access Statement Seaton 22 St Aidan s Seahouses NE68 7SS

Access Statement Seaton 22 St Aidan s Seahouses NE68 7SS Westfield Farmhouse,, Northumberland NE68 7UR Pre-Arrival Give the name and distance of the nearest railway station. State whether an accessible taxi service is available. Give information about bus services

More information

Alumni. Awards/Toekennings

Alumni. Awards/Toekennings Alumni Awards/Toekennings NWU honours outstanding alumni The NWU is proud of its alumni and has again decided to publicly recognise them for their personal and career achievements and for exemplary contributions

More information

GRANNY S FARMHOUSE ACCESS STATEMENT

GRANNY S FARMHOUSE ACCESS STATEMENT GRANNY S FARMHOUSE ACCESS STATEMENT INTRODUCTION Nestling in a sheltered valley within the mature wooded grounds of Cosawes Park, this spacious detached farmhouse has been refurbished and equipped to an

More information

Name of Project : Radiance Knitwear s Ltd. Factory Address : Zirabo, P.O. Zirabo, Savar, Dhaka, Bangladesh

Name of Project : Radiance Knitwear s Ltd. Factory Address : Zirabo, P.O. Zirabo, Savar, Dhaka, Bangladesh PROJECTS PROFILE OF TEXGEN GROUP - Radiance Knitwear s Ltd. - Sanchita Fashion Ltd. - Texgen Composite Mills Ltd. - Radiance Elegante USA Corporetion - Texgen Accessories Company Company Profile of Radiance

More information

Give the name and distance of the nearest railway station. Describe the streets in the area surrounding the property

Give the name and distance of the nearest railway station. Describe the streets in the area surrounding the property Westfield Farmhouse, Seahouses, rthumberland NE68 7UR Pre-Arrival Give the name and distance of the nearest railway station. State whether an accessible taxi service is available. Give information about

More information

Ge mofetoledi (1987: vii) a bolela ka ga puku yeo ya Kristeva, ore:

Ge mofetoledi (1987: vii) a bolela ka ga puku yeo ya Kristeva, ore: 1. KGAOLO Y A PELE 1.1 MATSENO Pele ga ge go ka nyakisiswa kanegelorato, kgopolo yeo e swanetse go hlaloswa. Gabotse kanegelorato e tlo nepisa go ganetswa ga lerato la merafe ye e fapafapanego. Go ka se

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

ENNIAH MATEMANE LEKGANYANE

ENNIAH MATEMANE LEKGANYANE NOTO-YA-MASOGANA: PADI VA BOITSHWARO ka ENNIAH MATEMANE LEKGANYANE E neelanwa go ya ka dinyakwa tsa tikri ya MAGISTER ARTIUM ka LEFAPHENG LA POLELO LE DINGWALO LE FILOSOFI MOHLAHLI: DR M.J. MOJALEFA MOTHUSI:

More information

Accessible drinking fountain does not have a clear 30 wide floor space centered on the drinking fountain (centerline to the counter edge is 12 ).

Accessible drinking fountain does not have a clear 30 wide floor space centered on the drinking fountain (centerline to the counter edge is 12 ). ADA STANDARD: PARKS SERVICE CENTER GARAGE 4.15.5(1), Figs. 4(e) and 27(b) Accessible drinking fountain does not have a clear 30 wide floor space centered on the drinking fountain (centerline to the counter

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

Parking. Access Statement Summerhouse Cottage Beadnell. Pre Arrival. Chathill-3.5 miles/ Alnmouth-15 miles/ Berwick upon Tweed-25 miles

Parking. Access Statement Summerhouse Cottage Beadnell. Pre Arrival. Chathill-3.5 miles/ Alnmouth-15 miles/ Berwick upon Tweed-25 miles Pre Arrival Give the name and distance of the nearest railway station State whether an accessible taxi service is available. Give information about bus services- accessibility, frequency, distance of bus

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

Kanegelo ya Nimirode: Re lebelela diphihlelelo tša gagwe ka lefsa

Kanegelo ya Nimirode: Re lebelela diphihlelelo tša gagwe ka lefsa Page 1 of 9 Kanegelo ya Nimirode: Re lebelela diphihlelelo tša gagwe ka lefsa Author: Elelwani B. Farisani 1 Affiliation: 1 Department Old Testament and Ancient Near Eastern Studies, University of South

More information

Yarmouth County Registry of Deeds

Yarmouth County Registry of Deeds Record Type Volume Dates Indexes Reel Index 1A 1774-1792 18776 not at Archives Index 2 1785-1817 18776 not at Archives Index 3 1817-1832 18776 not at Archives Index 4 1832-1846 18776 not at Archives Index

More information

Access Statement Cinnamere Cottage, Eastgate, Pickering

Access Statement Cinnamere Cottage, Eastgate, Pickering Access Statement Cinnamere Cottage, Eastgate, Pickering Introduction Cinnamere Cottage is a stone built terraced two storey cottage. It is located off Eastgate a main road into Pickering town centre. The

More information

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE KREITI YA 12

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE KREITI YA 12 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE KREITI YA 12 SEPEDI LELEME LA GAE (HL) LEPHEPHE LA PELE (P1) NOFEMERE 2009 MEMORANTAMO MEPUTSO: 70 Palomoka ya matlakala a memorantamo ke 7. Sepedi Leleme la Gae (HL)/P1 2 DoE/Nofemere

More information

Die Rektor en Visekanselier, prof.

Die Rektor en Visekanselier, prof. December 2006-8 Amptelike nuusblad van die personeel van die UV / Official newsletter of the staff of the UFS / Phatlalatso ya Semmuso ya ba Basebetsi ba Yunivesithi ya Freistata Personeel en studente

More information

Access Statement: Self-Catering Cottage

Access Statement: Self-Catering Cottage Access Statement: Self-Catering Cottage Introduction School Cottages - Self-catering cottage is a stone built end of terrace cottage adjoining School Cottages Bed and Breakfast. We have tried to include

More information

Ported Fuel Rail Fitting GM 6.6L Duramax LLY/LBZ/LMM

Ported Fuel Rail Fitting GM 6.6L Duramax LLY/LBZ/LMM PPEdiesel.com GM 6.6L Duramax 2004.5-2010 LLY/LBZ/LMM (113071000) Installation Guide Technical Support (714) 985-4825 Rev: 08/15/19 v14b DISCLAIMER OF LIABILITY Performance products can increase horsepower

More information

S T R E N G T H

S T R E N G T H www.jeraifitness.com S T R E N G T H Since 1994, JERAI Fitness Pvt. Ltd. has maintained it s commitment to the goal of designing, manufacturing, and providing the best weight resistance exercise equipment

More information

Access Statement Holmeside 61 Longbeach Drive Beadnell NE67 5EG

Access Statement Holmeside 61 Longbeach Drive Beadnell NE67 5EG Pre-Arrival We have an extensive website, with pictures of all the rooms at www.staynorthumbria.co.uk Enquiries can be made directly from the website via email, or via telephone or by letter. Booking online

More information

61 Knowling Mead, Tenby OFFERS IN REGION OF 170,000

61 Knowling Mead, Tenby OFFERS IN REGION OF 170,000 w w w. c h a n d l e r r o g e r s. c o. u k 61 Knowling Mead, Tenby OFFERS IN REGION OF 170,000 Semi-detached House 3 Bedrooms, Bathroom On Street Parking Close To Schools Gardens Front & Rear Short Walk

More information

Access Statement for New England - Tregrill Farm Cottages

Access Statement for New England - Tregrill Farm Cottages Access Statement for New England - Tregrill Farm Cottages Introduction Tregrill Farm Cottages is a small group of individually styled self catering properties. It is easy to find, close to village of Menheniot

More information